Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ Cao đẳng nghề

Image
Kế hoạch phòng thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN01-B, D17TXQT01-B, D17TXVT01-B, L17TXCN01-B, L17TXQT01-B, L17TXVT01-B ngày 23 và 24/09/2017
18/09/2017
Image
Kế hoạch phòng thi học kỳ 5 các lớp D15TX trong 2 ngày 30/9 và 01/10/2017
27/09/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ Cao đẳng nghề các khóa 2015, 2016 chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp thêm xin vui lòng liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366) trong giờ hành chính.

Trân trọng.