Thông báo nhập học, TKB học kì 1 năm học 2018-2019 các lớp Cao đẳng khóa 2016 và 2017

Image
Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề- Đợt 1 tháng 7 năm 2018
26/07/2018
Image
Thông báo đăng ký học lại các lớp Cao đẳng
26/07/2018
Show all
Image

Thông báo nhập học học kỳ 2 lớp C17DNUD01-B (xem chi tiết: cv 323 )

Thời khóa biểu học kì 2 lớp C17DNUD-01B (xem chi tiết: TKB_C17HK23)


Thông báo nhập học học kỳ 5 lớp C16DNUD01-B (xem chi tiết: cv 322)

Thời khóa biểu học kì 5 lớp C16DNUD-01B (xem chi tiết: TKB_C16_HK5 )