Thông báo mức thu học phí năm học 2017-2018

Image
Kế hoạch thực tập, thi và làm Khóa luận tốt nghiệp các lớp D14TXQT1.2-B, D14TXQT2-K, L16TXQT1-B
29/09/2017
Image
Thời khóa biểu các lớp học lại tổ chức riêng hệ đai học hình thức VLVH tháng 09/2017
04/10/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo mức thu học phí năm học 2017-2018 cho sinh viên các hệ Cao đẳng, Đại học, sau Đại học và Nghiên cứu sinh, chi tiết xem tại đây

Đối với sinh viên hệ Đại học từ xa đã ban hành mức thu học phí trước thời điểm ban hành Quyết định này, Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I sẽ có thông báo thu bổ sung số học phí còn thiếu trong học kỳ 2 của năm học 2017-2018.

Trân trọng