Thông báo lùi lịch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Image
Danh sách sinh viên dự thi học kỳ 2 các lớp CĐN khóa 2016
26/06/2017
Image
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2017
29/06/2017

 

Kính gửi: Sinh viên hệ ĐHTX và VLVH

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Học viện sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đối với sinh viên các hệ chính quy, ĐHTX và VLVH tại cơ sở đào tạo Hà Đông từ ngày 30/6 đến 02/7/2017. Tuy nhiên, do còn nhiều sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy các khóa từ 2011 trở về trước học lại chưa có kết quả tổng kết thi học kỳ 2 năm học 2016-2017, do đó chưa có căn cứ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên.

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Học viện thông báo lùi thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 – 2017 đối với sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy; hệ ĐHTX và VLHV vào các ngày 21,22 và 23/7/2017.

Trân trọng!