Thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017

Image
Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
12/02/2020
Image
Mẫu biểu giáo vụ trong quá trình học tập của sinh viên
12/02/2020
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017. Chi tiết kế hoạch sinh viên xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp thêm xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (Tel: 0945555549; Email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo./.