Thông báo đăng ký học lại các lớp Cao đẳng

Image
Thông báo nhập học, TKB học kì 1 năm học 2018-2019 các lớp Cao đẳng khóa 2016 và 2017
26/07/2018
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 thông báo danh sách các môn học học kỳ 1 năm học 2018-2019 của các lớp C16 và C17. Sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2014, 2015 và 2016 còn nợ môn xem danh sách và đăng ký học lại trước 6/8/2018.

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2018-2019 các lớp C16 và C17 xem tại đây.

Danh sách môn học kỳ 1 năm học 2018-2019 lớp C17:

STT Tên môn học Học phí (đ)
1 Tin học văn phòng      840.000
2 Lập trình cơ bản      880.000
3 Nhập môn CSDL      600.000
4 Quản trị CSDL với Access      880.000
5 Kế toán đại cương      640.000
6 Tổ chức quản lý doanh nghiệp      640.000
7 Cơ bản về HĐH Windows Server      960.000
8 Ngôn ngữ HTML/Javascript   1.040.000
9 Tiếng Anh 3      560.000
10 Giáo dục thể chất 2      600.000
11 Giáo dục quốc phòng An ninh   1.500.000

Danh sách môn học kỳ 1 năm học 2018-2019 lớp C16:

STT Tên môn học Học phí (đ)
1  Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin      680.000
2  Lập trình ADO.Net      960.000
3 An toàn và bảo mật thông tin      960.000
4 Thiết kế xây dựng mạng Lan      960.000
5 Hệ điều hành Linux   1.000.000
6 Đồ án môn học 2   1.200.000

Mọi thông tin liên hệ: Thầy Quyền; ĐT: 091 290 5882