Thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa cho sinh viên lớp D13TXQT01-B và sinh viên khóa trước, đợt thi tốt nghiệp tháng 03/2017

Image
Thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp L14TX và các lớp thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2016
20/07/2017
Image
Kết quả thi học kỳ 6 lớp D14TXQT1-K
24/07/2017
Show all
Image

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa cho các sinh viên lớp D13TXQT01-B và một số sinh viên thuộc khóa trước thi tốt nghiệp sau khi đã trả nợ môn, chi tiết danh sách sinh viên được nhận các giấy tờ trên xem tại đây

Đối với một số sinh viên thi tốt nghiệp cùng đợt tháng 03/2017 đã đỗ tốt nghiệp nhưng chưa được xét công nhận tốt nghiệp: Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xét công nhận tốt nghiệp trong các đợt xét tiếp theo (trong năm 2017).

Địa điểm: Phòng Đào tạo Mở – Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I, Tầng 5 nhà A1, cơ sở đào tạo Hà Đông

Mọi thông tin thêm cần giải đáp sinh viên vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng.