Lịch học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX) cơ sở đào tạo Hà Đông

Lịch học kỳ 3 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX) cơ sở đào tạo Hà Đông – cật nhật lịch phòng học
04/06/2016
Lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D12TX cơ sở đào tạo tại Hà Đông
04/06/2016
Show all

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX) cơ sở đào tạo Hà Đông, chi tiết sinh viên xem file đính kèm tại đây TKB HK1 2016-2017 (D14TX).xls (179712)