Lịch học kỳ 3 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX) cơ sở đào tạo Hà Đông – cật nhật lịch phòng học

Lịch học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013 (D13TX) cơ sở Hà Đông
04/06/2016
Lịch học kỳ 5 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2014 (D14TX) cơ sở đào tạo Hà Đông
04/06/2016
Show all

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 3 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX) cơ sở đào tạo Hà Đông, chi tiết sinh viên xem file đính kèm tại đây

Mọi thông tin về lịch học vui lòng liên hệ anh Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính