Lịch học kỳ 1 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2016 (D16TX, L16TX) đợt 1 cơ sở đào tạo Hà Đông – cật nhật lịch phòng học

Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1, lần 1 kỳ 2 các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX); Lần 2 kỳ 6, lần 1 kỳ 7 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013 (D13TX) – Cật nhật lịch thi trả nợ môn khóa D09TX, D10TX và kế hoạch phòng thi
04/06/2016
Lịch học kỳ 8 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013 (D13TX) cơ sở Hà Đông
04/06/2016
Show all

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo lịch học kỳ 1 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2016 (D16TX, L16TX) đợt 1 cơ sở đào tạo Hà Đông, chi tiết sinh viên xem file đính kèm tại đây

Mọi thông tin về lịch học vui lòng liên hệ anh Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính