Kết quả thi kỳ thi vét sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012

Lịch ôn tập tốt nghiệp sinh viên các lớp D12TX cơ sở đào tạo tại Hà Đông
04/06/2016
logo120
Danh sách sinh viên dự thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016
15/06/2016
Show all
Image

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo kết quả thi kỳ thi vét sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012, chi tiết sinh viên xem file đính kèm bên dưới

Diem HK8 Thi vet D12TX.xls (199168)