Kết quả thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở đào tạo

Image
Kết quả thi học kỳ 6 lớp D14TXQT2-K
24/07/2017
Image
Kết quả thi học kỳ 4 lớp sinh viên D15TXQT1-K
24/07/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 7 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở đào tạo, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp sinh viên vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng.