Kết quả thi học kỳ 7 các lớp D14TXCN/QT/VT cơ sở tại Hà Đông

Image
Thông báo triệu tập học kỳ 2 các lớp ĐHTX khóa 2017-2019 và 2017-2022
04/12/2017
Image
Kết quả thi học kỳ 7 sinh viên lớp D14TXQT2-K tại Cao Bằng
07/12/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 7 các lớp D14TXCN/QT/VT cơ sở đào tạo tại Hà Đông, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng!.