Kết quả thi học kỳ 6 các lớp đại học khóa 2015 (D15TXCN/QT/VT01-B) cơ sở Hà Đông

Image
Kết quả thi học kỳ 8 các lớp đại học khóa 2014 (D14TXCN/VT) cơ sở Hà Đông
18/06/2018
Image
Kết quả thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 (D16TX, L16TX) cơ sở Hà Đông
18/06/2018
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 6 các lớp đại học khóa 2015 (D15TXCN/QT/VT01-B) cơ sở Hà Đông, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.