Kết quả thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 (D16TX, L16TX) cơ sở Hà Đông

Image
Kết quả thi học kỳ 6 các lớp đại học khóa 2015 (D15TXCN/QT/VT01-B) cơ sở Hà Đông
18/06/2018
Image
Kết quả thi học kỳ 2 các lớp đại học khóa 2017 (D17TX, L17TX) tại Hà Đông và cơ sở đào tạo
18/06/2018
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 (D16TX, L16TX) cơ sở Hà Đông,  chi tiết xem tại các link bên dưới:

  • Điểm thi kỳ 4, 5 khóa 2016 (D16TX) xem tại đây
  • Điểm thi kỳ 4 khóa 2016 (L16TX) xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.