Kết quả thi học kỳ 2 các lớp đại học khóa 2017 (D17TX, L17TX) tại Hà Đông và cơ sở đào tạo

Image
Kết quả thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 (D16TX, L16TX) cơ sở Hà Đông
18/06/2018
Image
Thông báo triệu tập học học kỳ 2 năm học 2018-2019
28/06/2018
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 2 các lớp đại học khóa 2017 (D17TX, L17TX) tại Hà Đông và cơ sở đào tạo, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.