Kết quả thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp C15

Image
Thông báo triệu tập thi tốt nghiệp các lớp D13TXCN/VT1.2.3-B
12/07/2017
Image
Kế hoạch thi lại, thi vét các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 2013-2018 (đã cập nhật phòng thi)
16/07/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi hết môn học thuộc học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp C15, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp sinh viên vui lòng liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.