Kết quả thi học kỳ 1 các lớp D17TX01-B và L17TX01-B cơ sở đào tào tại Hà Nội

Image
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (Các lớp khóa 2015 và 2016)
03/01/2018
Image
Kết quả thi học kỳ 2 các lớp D16TX02-B và L16TX02-B cơ sở đào tạo tại Hà Nội
03/01/2018
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 các lớp D17TX01-B và L17TX01-B cơ sở đào tào tại Hà Nội, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng!.