Kết quả thi bổ sung kiến thức các lớp ĐHTX khóa 2016 (L16TX) và 2017 (L17TX)

Image
Thông báo về việc Cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng tháng 6/2018
08/06/2018
Image
Kết quả thi học kỳ 8 các lớp đại học khóa 2014 (D14TXCN/VT) cơ sở Hà Đông
18/06/2018
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kết quả thi bổ sung kiến thức các lớp ĐHTX khóa 2016 (L16TX) và 2017 (L17TX), chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.