Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đối với các Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Đợt 1 – Tháng 4 năm 2018)

Image
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHTX, VLVH đợt 1 năm 2018
20/03/2018
Image
Kế hoạch thực tập, thi và làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp L16TXCN/QT/VT2-B
27/03/2018
Show all

Đối tượng dự thi:

– Sinh viên hệ Cao đẳng nghề khóa 2014 và 2015 được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp.

– Sinh viên hệ Đại học từ xa các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp.

– Sinh viên hệ Đại học vừa làm vừa học các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp.

Ghi chú: Sinh viên thi lại tốt nghiệp phải làm đơn đăng ký dự thi (theo mẫu) và nộp tại Phòng Đào tạo mở trong khoảng thời gian từ ngày 19/3/2018 đến hết ngày 5/4/2018.

Môn thi:

– Hệ Cao đẳng nghề: Lý thuyết, thực hành và chính trị.

– Hệ Vừa làm vừa học và Đại học từ xa: Cơ sở và chuyên môn

Thời gian và địa điểm thi:

-Thời gian:

+ 15g00 ngày 13/4/2018, sinh viên tập trung tại Hội trường số 1, CS Đào tạo Hà Đông học tập quy chế và làm thủ tục dự thi.

+ Ngày 14/8/2018: Sáng: Hệ ĐHTX, VLVH thi môn Cơ sở; Hệ CĐN thi môn lý thuyết; Chiều: Hệ ĐHTX, VLVH thi môn chuyên môn; Hệ CĐN thi môn chính trị.

+ Ngày 15/4/2018: Sáng: Hệ CĐN thi môn thực hành; Chiều: Hệ CĐN thi môn thực hành.

– Địa điểm thi: Giảng đường nhà A3, Cơ sở đào tạo Hà Đông.