Kế hoạch tổ chức các lớp học lại cho sinh viên hệ VLVH khóa 2013

Image
Thông báo tổ chức học lại cho sinh viên hệ cao đẳng nghề
11/08/2017
Image
Kế hoạch thi học kỳ 5 lớp D15TXQT01-K tại Bắc Giang
17/08/2017
Show all
Image

Kính gửi:     Sinh viên các lớp đại học hình thức VLVH

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-TCCB ngày 25/7/2016 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc chuyển giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý hệ đại học vừa làm vừa học và đại học từ xa từ Trung tâm đào tạo Đại học Mở về Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I;

Căn cứ kế hoạch học tập toàn khóa sinh viên các lớp đại học thình thức VLVH khóa 2013-2018,

Để tạo điều kiện cho sinh viên các lớp thuộc khóa trên hoàn thành kế hoạch học tập của mình, trong tháng 07/2017 Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I (Trung tâm) đã thông báo cho các sinh viên còn nợ môn học làm đơn đăng ký học lại. Tới thời điểm này việc đăng ký đã hoàn tất, Trung tâm đã tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký học theo từng môn học, xác định mức thu học phí và dự kiến kế hoạch học tập. Cụ thể:

  1. Kế hoạch học và thi

– Kế hoach học tập: Từ 28/8 đến 24/9/2017.

– Kế hoạch thi: Từ 25/9 đến 01/10/2017.

  1. Danh sách sinh viên đăng ký, học phí, thời gian và hình thức nộp học phí

– Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học phí/01 sinh viên xem tại đây

– Thời gian nộp học phí: Từ 14/8-20/8/2017

– Hình thức nộp học phí: Sinh viên có thể nộp học phí theo 2 cách:

+ Trực tiếp: Phòng Tổng hợp – 413 nhà A1 – Học viện Công nghệ BCVT, Km10 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

+ Chuyển khoản: Sinh viên thực hiện theo các thông tin bên dưới

Người nhận: Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I

Số tài khoản: 2200201299074

Ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Tây

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên, Mã sinh viên, Lớp, Học phí kỳ học lại

(Ví dụ: Nguyen Van A, B13DTCN001, D13TCQT01-B, Hoc phi ky hoc lai)

Sau thời hạn nộp học phí, Trung tâm sẽ tổng hợp danh sách sinh viên của từng lớp môn học và ban hành lịch học chính thức.

Mọi thông tin thêm về kế hoạch tổ chức các lớp học lại này sinh viên liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng!.