Kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên các lớp D13TCQT tại Hà Đông và cơ sở đào tạo

Image
Kế hoạch mở lớp và khai giảng các hệ đào tạo Đại học từ xa, Vừa làm vừa học năm 2017 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
20/03/2017
Image
Thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa cho sinh viên các lớp L14TX (2014-2017) và các khóa trước thi trả nợ môn, đợt thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016
24/03/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên thuộc các lớp D13TCQT (khóa 2013-2018) tại Hà Đông và cơ sở đào tạo. Chi tiết kế hoạch xem tại đây

Lưu ý:

  1. Sinh viên phải tuyệt đối thực hiện theo các mốc thời gian có trong kế hoạch
  2. Sau khi Khoa QTKD1 phân công giảng viên hướng dẫn thực tập Trung tâm sẽ công bố trên website. Sinh viên sau khi nhận giảng viên hướng dẫn phải chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để đăng ký đề tài thực tập.
  3. Sinh viên chỉ thực hiện đề tài thực tập sau khi đã được giảng viên duyệt đề cương thực tập
  4. Hoàn thiện quyển báo cáo, báo cáo thực tập theo đúng kế hoạch.
  5. Trung tâm sẽ thông báo kế hoạch tổ chức các lớp học lại cho sinh viên chưa đủ điều kiện dự thi trong toàn khóa học và tới các lớp sau.
  6. Sinh viên cần thông tin thêm về kế hoạch này xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng!