Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 12.2016

Image
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp D13TXQT01,02-K (cơ sở đào tạo tại Hải Phòng)
28/11/2016
Image
Bảng điểm tổng hợp xét điều kiện thi/làm khóa luận tốt nghiệp các lớp D13TXQT1.2.3-B (cơ sở Hà Đông)
05/12/2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 4 năm 2016, chi tiết xem tại đây

Lưu ý đối với sinh viên thi tốt nghiệp lần đầu (khác các lớp L14TX và D12TX tại Hải Phòng) và thi lại tốt nghiệp:

  • Với sinh viên thi lại tốt nghiệp: Sử dụng mẫu đơn như trong kế hoạch thi (chỉ đăng ký dự thi học phần mình chưa đạt). Nộp lệ phí thi lại tốt nghiệp (220.000đ/môn thi tại Hà Đông và 240.000đ/môn thi tại cơ sở đào tạo) tại Văn phòng giao dịch một cửa Học viện.
  • Với sinh viên thi tốt nghiệp lần đầu của các khóa trước (trả nợ đủ môn thi tốt nghiệp): Sử dụng mẫu đơn đề nghị để đăng ký xin thi tốt nghiệp.
  • Sinh viên nộp đơn đăng ký dự thi, bản sao hóa đơn đóng lệ phí thi tốt nghiệp (sinh viên thi lại tốt nghiệp) cho cô An – Phòng Đào tạo Mở, tầng 5 – nhà A1, cơ sở đào tạo Hà Đông trước 16h30 ngày 09/12/2016. Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp nhưng không có đơn đăng ký dự thi sẽ không được lập danh sách thi.

Trân trọng thông báo.