Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 6, lần 1 học kỳ 7 các lớp sinh viên D14TX tại Hà Đông

Image
Kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D17TXQT02-K tại Yên Bái
17/08/2017
Image
Kế hoạch thi kỳ 2 lớp D16TXQT03-K tại Điện Biên
17/08/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 6, lần 1 học kỳ 7 sinh viên các lớp D14TX, chi tiết kế hoạch thi xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng.