Kế hoạch thi kỳ 8 các lớp D14TXCN/VT1.2-B tại Hà Nội (đã cập nhật phòng thi)

Image
Kế hoạch thi các lớp học bổ sung kiến thức khóa 2016 và 2017 (các lớp L16TX và L17TX)
22/02/2018
Image
Thông báo triệu tập học kỳ 1 năm học 2018-2018 sinh viên các lớp ĐHTX
01/03/2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi kỳ 8 các lớp D14TXCN/VT1.2-B tại Hà Nội, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng!.