Kế hoạch thi kỳ 5 các lớp D15TX tại Hà Đông

Image
Kế hoạch thi học kỳ 2 lớp D16TXQT02-K tại Tuyên Quang
17/08/2017
Image
Kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D17TXCN03-K, D17TXQT03-K tại Hà Giang
17/08/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D15TX tại Hà Đông, chi tiết kế hoạch thi xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng.