Thông báo triệu tập sinh viên dự thi tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT1,2,3-B tại cơ sở Hà Đông

Image
Danh sách sinh viên các lớp D15TXCN/QT/VT; L15TXCN/QT/VT đã nộp BTĐK học kỳ 4
08/03/2017
Image
Kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TXCN/QT/VT tại cơ sở Hà Đông (cập nhật phòng thi)
09/03/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập đợt thi tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT1,2,3-B tại cơ sở Hà Đông, giấy thông báo triệu tập cho từng sinh viên (bản scan) xem tại đây, bản đóng dấu đỏ các bạn sẽ được cấp khi đến tập trung tại Học viện.

Mọi thông tin thêm về kế hoạch thi này xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng!