Kế hoạch thi học kỳ 5 lớp D15TXQT01-K tại Bắc Giang

Image
Kế hoạch tổ chức các lớp học lại cho sinh viên hệ VLVH khóa 2013
11/08/2017
Image
Kế hoạch thi học kỳ 1 lớp D17TXCN02-K, học kỳ 7 lớp D14TXQT02-K tại Cao Bằng
17/08/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 5 lớp D15TXQT01-K, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp thêm sinh viên liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng.