Kế hoạch thi học kỳ 4 lớp D15TXQT01-K tại Bắc Giang

Image
Thông báo triệu tập kỳ tốt nghiệp (ôn tập tốt nghiệp) sinh viên các lớp D13TXQT1.2.3-B (đã cật nhật lịch phòng thi)
14/02/2017
Image
Kế hoạch thi kỳ 6 sinh viên lớp D14TXQT01-K tại Thanh Hóa
15/02/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT01-K tại cơ sở đào tạo tại Bắc Giang, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin thêm về kế hoạch thi xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng!