Kế hoạch thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (cập nhật lịch phòng thi)

Image
Kế hoạch thi học kỳ 3 các lớp đại học khóa 2017 tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (cập nhật lịch phòng thi)
28/06/2018
Image
Kế hoạch thi kỳ 6, 7 các lớp đại học khóa 2015 tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (cập nhật phòng thi)
28/06/2018
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 4, 5 các lớp đại học khóa 2016 tại Hà Đông và cơ sở đào tạo, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng!.