Kế hoạch phòng thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN01-B, D17TXQT01-B, D17TXVT01-B, L17TXCN01-B, L17TXQT01-B, L17TXVT01-B ngày 23 và 24/09/2017

Image
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp CĐN (cập nhật phòng học)
15/09/2017
Image
Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ Cao đẳng nghề
18/09/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch phòng thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN01-B, D17TXQT01-B, D17TXVT01-B, L17TXCN01-B, L17TXQT01-B, L17TXVT01-B tại Hà Đông, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp thêm về kế hoạch thi này xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng.