Kế hoạch hướng dẫn ôn tập học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 1, 2

Image
Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 3) lớp ĐHTX khóa 2018
07/02/2020
Image
Kế hoạch hướng dẫn học tập đầu học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 3
07/02/2020
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn ôn tập học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 1, 2. Chi tiết kế hoạch sinh viên xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp thêm xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (Tel: 0945555549; Email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo./.