Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017, 2018

Image
Thời khóa biểu học kỳ 2 lớp C17DNUD01-B
02/04/2018
Image
Danh sách phòng thi tốt nghiệp hệ Đại học từ xa, Vừa làm vừa học và Cao đẳng nghề ngày 14/4/2018 (điều chỉnh)
09/04/2018
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017, 2018; chi tiết kế hoạch xem tại đây

Sinh viên lưu ý:

  1. Căn cứ thời khóa biểu của lớp mình học để nắm được danh mục các môn học trong học kỳ mình đã đăng ký
  2. Xem lịch phòng hướng dẫn học tập trực tuyến tương ứng của môn học tại sheet đầu tiên trong file exel đính kèm (TKB HK1 2018-2019 (Chi tiet))
  3. Hướng dẫn vào phòng học trực tuyến thông qua điện thoại thông minh xem tại đây
  4. Hướng dẫn vào học trực tuyến thông qua máy tính xem tại đây
  5. Học liệu (sách bài giảng) của học kỳ sinh viên tải về từ hệ thống elearning của Học viện tại địa chỉ http://elearning.ptit.edu.vn; Video hướng dẫn sử dụng hệ thống elearning xem tại đây

Mọi thông tin thêm về kế hoạch hướng dẫn học tập này xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính

Trân trọng!.