Kế hoạch hướng dẫn học tập đầu học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 3

Image
Kế hoạch hướng dẫn ôn tập học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 1, 2
07/02/2020
Image
Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 3
12/02/2020
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập đầu học kỳ 1 các lớp ĐHTX khóa 2019 đợt 3, chi tiết kế hoạch xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp thêm xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (Tel: 0945555549; Email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng thông báo./.