Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên lớp D14TXVT1-K tại Đà Nẵng

Image
Điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 04/2018
11/05/2018
Image
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018
16/05/2018
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp sinh viên  lớp D14TXVT1-K chi tiết xem tại đây

Sinh viên lưu ý:

  1. Sau khi Trung tâm thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập, sinh viên nhóm do giảng viên nào hướng dẫn cần liên hệ ngay với giảng viên đó để đăng ký đề tài, đề cương thực tập. Sinh viên chỉ thực tập sau khi đề cương thực tập đã được giảng viên hướng dẫn phê duyệt.
  2. Học viện sẽ giới thiệu cơ sở thực tập cho sinh viên (nếu sinh viên không liên hệ được cơ sở để thực tập). Sinh viên cần giấy giới thiệu về cơ sở thực tập xin vui lòng liên hệ thầy Hưng để được giải quyết (sinh viên cần cung cấp thông tin: Họ tên, lớp, tên đề tài thực tập, giảng viên hướng dẫn, cơ sở thực tập tốt nghiệp).
  3. Trong quá trình thực tập sinh viên cần bám sát đề cương, mọi trao đổi cần liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn để được giải đáp.
  4. Sau khi kết thúc thời gian thực tập cần khẩn chương viết và hoàn thiện báo cáo thực tập, chủ đông liên hệ giảng viên để báo cáo theo kế hoạch.

Mọi thông tin cần giải đáp về kế hoạch này xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549, email: hungcq@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng.