Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1, lần 1 kỳ 2 các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX); Lần 2 kỳ 6, lần 1 kỳ 7 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013 (D13TX) – Cật nhật lịch thi trả nợ môn khóa D09TX, D10TX và kế hoạch phòng thi

logo120
Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06/2016
04/06/2016
Lịch học kỳ 1 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2016 (D16TX, L16TX) đợt 1 cơ sở đào tạo Hà Đông – cật nhật lịch phòng học
04/06/2016
Show all

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo kế hoạch thi lần 2 kỳ 1, lần 1 kỳ 2 các lớp ĐHTX khóa 2015 (D15TX, L15TX); Lần 2 kỳ 6, lần 1 kỳ 7 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2013 (D13TX), chi tiết sinh viên xem tại đây

Ke hoach thi ky 2 khoa 2015, ky 7 khoa 2013.xls (52736)