Điểm thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D13TCQT/VT01-B cơ sở đào tạo Hà Đông

Image
Điểm thi lần 2 kỳ 4, lần 1 kỳ 5 lớp D13TCQT01-K cơ sở đào tạo tại Hòa Bình
08/07/2016
Image
Điểm thi lần 2 kỳ 1 lần 1 kỳ 2 lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang
08/07/2016
Show all
Image

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D13TCQT/VT01-B cơ sở đào tạo Hà Đông, chi tiết sinh viên xem file đính kèm tại đây

Mọi thông tin về điểm thi sinh viên liên hệ cô An (tel: 0435541221, email: anlh@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính