Đề bài tập điều kiện học kỳ 7 khóa 2014; kỳ 5 khóa 2015; kỳ 2, 3 khóa 2016; kỳ 1 khóa 2017

Image
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2017
29/06/2017
Image
Thông báo triệu tập thi tốt nghiệp các lớp D13TXCN/VT1.2.3-B
12/07/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 7 khóa 2014; kỳ 5 khóa 2015; kỳ 2, 3 khóa 2016; kỳ 1 khóa 2017. Chi tiết sinh viên xem tại đây

Lưu ý:

  1. Sinh viên giải nén file đề bài tập điều kiện, trong mỗi folder mang tên lớp mình học sẽ chứa các đề bài tập điều kiện của học kỳ
  2. Sinh viên hoàn thành bài tập điều kiện theo thời gian công bố và gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Sinh viên chậm hoàn thành bài tập điều kiện sẽ bị xử lý theo quy chế đào tạo.

Trân trọng.