Danh sách sinh viên nộp bài tập điều kiện học kỳ 4 các lớp D15TXCN/QT/VT cơ sở Hà Đông

Image
Thông báo triệu tập học kỳ 7 sinh viên các lớp D14TX (2014-2019) tại cơ sở Hà Đông
01/03/2017
Image
Kết quả thi vét các lớp D13TX tại Hà Đông (đợt thi tháng 02/2017)
06/03/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên nộp bài tập điều kiện học kỳ 4, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin thêm về danh sách này sinh viên liên hệ giáo viên chủ nhiệm – thầy Chuyên (tel: 0936163366, email: chuyenph@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.

Trân trọng!