Danh sách sinh viên nợ môn các lớp D14TXQT và L16TX01-B tại Hà Nội

Image
Kế hoạch và danh sách thi lần 2 học kỳ 6 lớp C15DNUD1-B
27/12/2017
Image
Kế hoạch và danh sách thi lại, thi vét các lớp D14TXQT1,2-B; D14TXQT2-K; L16TXCN/QT/VT1-B
28/12/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên nợ môn các lớp D14TXQT và L16TX01-B tại Hà Nội, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng!.