Danh sách phòng thi tốt nghiệp hệ Đại học từ xa, Vừa làm vừa học và Cao đẳng nghề ngày 14/4/2018 (điều chỉnh)

Image
Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp ĐHTX khóa 2016, 2017, 2018
05/04/2018
Image
Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp L16TXQT2-B
10/04/2018

Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục – Học viện Công nghệ BVCT thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp ngày 14 và 15/4/2018, chi tiết xem tại đây

Trân trọng!.