Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp L16TXCN/VT1-B

Image
Thông báo triệu tập học kỳ 3 và kỳ 4 các lớp ĐHTX khóa 2016
12/10/2017
Image
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp D13TCVT1-B
16/10/2017
Show all
Image

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo danh sách sinh viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp L16TXCN/VT1-B, chi tiết xem tại đây

Mọi thông tin cần giải đáp thêm xin lòng liên hệ thầy Hưng (tel: 0945555549) trong giờ hành chính.

Trân trọng.