Danh sách dự kiến sinh viên lớp C15DNUD01-B và C14DNUD01-B đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 4/2018

Image
Thông báo triệu tập học kỳ 1 năm học 2018-2018 sinh viên các lớp ĐHTX
01/03/2018
Image
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHTX, VLVH đợt 1 năm 2018
20/03/2018
Show all
Image

Danh sách dự kiến sinh viên lớp C15DNUD01-B và C14DNUD01-B đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 4/2018 (xem ở file đính kèm sau):

DS_thiTN_4_2018

Thắc mắc xin gửi về Email: quyenntptit@gmail.com trước ngày 24/03/2018.