Tên người dùng: Mật mã:
Câu lạc bộ sinh viên

TIN TỨC

Sách Bài giảng (ebook) các môn học đã có

Tra cứu điểm các môn học|Hướng dẫn

Các bài thi thử trắc nghiệm trực tuyến

Ngân hàng đề thi các môn học

  #181  
Old 02-24-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 188 Times in 126 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 14407
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


WinTools.net 10.02.1 Ultimate Portable | 5.3 Mb

WinTools.net is a suite of tools for increasing MS Windows operating system performance. WinTools.net cleanly removes unwanted software from disk drives and dead references from the MS Windows registry. WinTools.net puts you in control of the Windows startup process, memory monitoring and gives you the power to customize desktop and system settings to fit your needs. Adds more speed and stability for your connection. Ensures your privacy and keep sensitive information secure. WinTools.net Ultimate contains tools: Clean Uninstaller, Scan Files, Scan Shortcuts, Scan Registry, Startup Manager, Tweak UI, Net Tweaker, Your Privacy, Invisible Man, File Shredder...

Wintools.net features the following tools:

WinTools.net: Clean Uninstaller
Used for both correctly removing software and for monitoring changes made to the hard drive, MS Windows registry and system files during program installations.

WinTools.net: Scan Files
Used for periodic cleaning of your hard drive from dead references, junk and obsolete files produced by different software. These files and references remain on the hard disk and increase drive access time.

WinTools.net: Scan Shortcuts
Used for periodic cleaning of your Desktop, Start-menu, Application data and hard drives from dead shortcuts, These shortcuts remain on the hard disk and increase drive access time.

WinTools.net: Scan Registry
Used for periodic cleaning of the MS Windows registry from unused applications remaining after uninstallation and from invalid references which decrease system speed and system loading time.

WinTools.net: Startup Manager
This tool allows you to monitor, add, remove, enable and/or disable individual startup items. You can also adjust applications initialized during the loading process of the operating system.

WinTools.net: Tweak UI
This is a set of additional adjustments related to safety, system capacity and user preferences and which are not included in the basic components of MS Windows.

WinTools.net: Net Tweaker
The tool is used for speed increasing of data transfer and for greater stability of connection by changing hidden network settings. Available only in "Professional" edition.

WinTools.net: Your Privacy
This is a kit of tools which ensure your privacy and keep sensitive information secure. Available only in "Professional" edition.

WinTools.net: Invisible Man
This tool is used for saving private information and its later restoration. This is useful if you don't want any information saved by the system.

WinTools.net: File Shredder
This tool is used for full secure deleting documents, programs, and any other files without possibility to restore them.

WinTools.net: IE Favorites
Little tools for quick delete, backup and restore Internet Explorer Favorites. Remove unused or damaged links.

WinTools.net: RAM Memory Booster
This tool serves for monitoring, cleaning and optimisation of RAM. It is used for increasing of operating system performance and for releasing RAM for usage by other processes.

System requirements:
- OS Windows 7/VISTA/XP/2k/2k3/2k8 x86 x64
- Minimum screen resolution 1024x768
- CPU: Pentium processor and above
- RAM: 128 Mb RAM
- HDD: 5 Mb free disk space

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/e48795f5/AZ2RWinTools.net_10.02.1_Ultimate_Portable_by_LP.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/28744572/5a0b5f0/AZ2RWinTools.net_10.02.1_Ultimate_Portable_by_LP.rar.html
Mirror link:


WinTools.net là một bộ công cụ MS Windows để tăng hiệu năng hệ thống điều hành. WinTools.net sạch loại bỏ phần mềm không mong muốn từ ổ đĩa và tài liệu tham khảo chết từ cơ quan đăng ký MS Windows. WinTools.net đặt bạn kiểm soát quá trình khởi động Windows, giám sát bộ nhớ và cung cấp cho bạn sức mạnh để tuỳ chỉnh để bàn và thiết lập hệ thống để phù hợp với nhu cầu của bạn. Thêm tốc độ nhanh hơn và ổn định cho kết nối của bạn. Đảm bảo quyền riêng tư của bạn và giữ an toàn thông tin nhạy cảm. WinTools.net Ultimate có chứa các công cụ: Clean Uninstaller, Scan Files, Scan Shortcuts, Scan Registry, Startup Manager, Tweak UI, Net Tweaker, bảo mật của bạn, Invisible Man, File Shredder ...

Wintools.net tính năng các công cụ sau đây:

WinTools.net: Clean Uninstaller
Được sử dụng cho cả hai cách chính xác và loại bỏ phần mềm để theo dõi thay đổi trên ổ cứng, MS Windows Registry và tập tin hệ thống trong quá trình cài đặt chương trình.

WinTools.net: Scan Files
Được sử dụng để làm sạch định kỳ của ổ đĩa cứng của bạn từ tài liệu tham khảo chết, rác và các tập tin quá cũ được sản xuất bởi các phần mềm khác nhau. Những tập tin này và tham khảo vẫn còn trên đĩa cứng và truy cập ổ đĩa tăng thời gian.

WinTools.net: Scan Shortcuts
Được sử dụng để làm sạch định kỳ của Desktop, Start menu, ứng dụng dữ liệu và ổ đĩa cứng từ các phím tắt chết, Những phím tắt vẫn còn trên đĩa cứng và truy cập ổ đĩa tăng thời gian.

WinTools.net: Scan Registry
Được sử dụng để làm sạch định kỳ các cơ quan đăng ký MS Windows từ các ứng dụng chưa sử dụng còn lại sau khi gỡ bỏ tham chiếu không hợp lệ và từ đó làm giảm tốc độ hệ thống và thời gian tải của hệ thống.

WinTools.net: Startup Manager
Công cụ này cho phép bạn theo dõi, thêm, xoá, kích hoạt tính năng và / hoặc ghi khởi động vô hiệu hoá cá nhân. Bạn cũng có thể điều chỉnh các ứng dụng khởi tạo trong quá trình tải của hệ điều hành.

WinTools.net: Tweak UI
Đây là một bộ điều chỉnh bổ sung liên quan đến an toàn, hệ thống năng lực và sở thích của người dùng và không được bao gồm trong các thành phần cơ bản của MS Windows.

WinTools.net: Net Tweaker
Công cụ này được sử dụng để tăng tốc độ truyền dữ liệu và cho sự ổn định cao hơn kết nối bằng cách thay đổi các thiết lập mạng ẩn. Chỉ có trong "Professional" edition.

WinTools.net: Bảo mật của bạn
Đây là một bộ công cụ bảo đảm sự riêng tư của bạn và giữ an toàn thông tin nhạy cảm. Chỉ có trong "Professional" edition.

WinTools.net: Invisible Man
Công cụ này được sử dụng để lưu thông tin cá nhân và phục hồi sau này của nó. Điều này rất hữu ích nếu bạn không muốn bất kỳ thông tin được lưu bởi hệ thống.

WinTools.net: File Shredder
Công cụ này được sử dụng cho toàn bộ tài liệu an toàn xoá, chương trình, và bất kỳ tập tin khác mà không có khả năng để khôi phục chúng.

WinTools.net: IE yêu thích
Ít công cụ để nhanh chóng xóa, sao lưu và khôi phục lại Internet Explorer yêu thích. Hủy bỏ các liên kết không sử dụng hoặc hư hại.

WinTools.net: RAM Booster
Công cụ này phục vụ cho giám sát, làm sạch và tối ưu hoá RAM. Nó được sử dụng để tăng hiệu suất hoạt động của hệ thống và cho phát hành RAM để sử dụng bởi các quá trình khác.

Yêu cầu hệ thống:
- Hệ điều hành Windows 7/VISTA/XP/2k/2k3/2k8 x86, x64
- Tối thiểu màn hình có độ phân giải 1024x768
- CPU: bộ vi xử lý Pentium và ở trên
- RAM: 128 MB RAM
- HDD: 5 Mb free disk space3DMark06 1.2.0 1901 Advanced Edition (2010) | 613.82MB

Updated version of the most popular, visually advanced and respected test your computer's performance in 3D-applications (ie in games) - 3DMark 2006. The new version includes improved Shader Model 2 tests, new CPU tests and HDR Shader Model test 3. 3DMark - a set of tests to check the video computer. Oriented for testing video cards and test your computer's performance when working with modern 3D-applications, primarily - in the games. Test results show the future that awaits you and your video card in the near future. The fact that 3D-graphics technology applied in this test will be used in the near future in the most advanced computer games. Performance tested in conditions closest to reality, that is to gaming. In general, for those wishing to put their system to its knees.

3DMark06 is a PC benchmark suite designed to test the DirectX9 performance of your graphics card.

A 3DMark score is an overall measure of your system's 3D gaming capabilities, based on comprehensive real-time 3D graphics and processor tests. By comparing your score with those submitted by millions of other gamers you can see how your gaming rig performs, making it easier to choose the most effective upgrades or finding other ways to optimize your system.

3DMark06 has been downloaded more than any other 3D benchmark and the ORB database now contains over 8.5 million 3DMark06 benchmark scores from around the world.

3DMark is an essential tool for every PC gamer, hardware enthusiast or component manufacturer in the industry.

System requirements:
* Multi-core Intel ® or AMD ® compatible processor 2.0GHz or higher
* DirectX ® 9 compatible graphics adapter with Pixel Shader 3.0 support or later,
and graphics memory of 512MB *
* 2GB of system RAM or more
* 1.5GB of free hard disk space
7 * Windows ®, Windows ® XP or Windows Vista ™ 32 or 64bit operating system with
latest Service Packs and updates installed
* DirectX ® 9.0c December 2005 or later
* Visual C + + 2005 Redist
* Microsoft Excel ® 2003/XP or later for some 3DMark functionality
* Microsoft Internet Explorer 6 or later for some 3DMark functionality
* Microsoft DirectX 9.0c (December 2005) System Development Kit is required to
run the image quality test using the reference rasterizer.

3DMark06_v120_1901.exe
CRC32: 67DAF52E
MD5: 0B25CDBE429E9D24BD8A2D934CB6E1C8
SHA-1: 2E4A52D5B0F7CAEBD7B4407DFA9E258AC623B5DD

Release year: 2010
Homepage: http://www.futuremark.com/
OS: Windows XP / Vista / 7
Language: English
Activation / Crack / Serial / etc: present
Screenshot


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/392me329/3DMark06_v120_1901.part1.rar/ http://uploading.com/files/58e27d84/3DMark06_v120_1901.part2.rar/ http://uploading.com/files/ef8cd54a/3DMark06_v120_1901.part4.rar/ http://uploading.com/files/948a14f3/3DMark06_v120_1901.part3.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/28368974/28efb70/3DMark06_v120_1901.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/28368973/8944484/3DMark06_v120_1901.part2.rar.html http://hotfile.com/dl/28369475/5e41625/3DMark06_v120_1901.part3.rar.html http://hotfile.com/dl/28369487/d5b36ec/3DMark06_v120_1901.part4.rar.html
Mirror link:


Cập nhật phiên bản của phổ biến nhất, trực quan nâng cao và tôn trọng thử nghiệm hiệu năng của máy tính trong 3D-ứng dụng (ví dụ như trong các trò chơi) - 3DMark 2006. Các phiên bản mới bao gồm cải thiện Shader Model 2 bài kiểm tra, CPU thử nghiệm mới và thử nghiệm HDR Shader Model 3. 3DMark - một tập các xét nghiệm để kiểm tra xem máy tính của video. Định hướng để thử nghiệm thẻ video và thử nghiệm hiệu năng của máy tính khi làm việc với các ứng dụng 3D hiện đại, chủ yếu - trong các trò chơi. Kết quả thử nghiệm cho thấy rằng trong tương lai đang chờ bạn và card màn hình của bạn trong tương lai gần. Thực tế là đồ họa 3D-công nghệ áp dụng trong thử nghiệm này sẽ được sử dụng trong tương lai gần trong các trò chơi vi tính tiên tiến nhất. Hiệu suất được thử nghiệm trong điều kiện gần nhất với thực tế, đó là để chơi game. Nói chung, cho những người muốn đặt hệ thống của họ đến đầu gối của nó.

3DMark06 là một điểm chuẩn PC suite được thiết kế để kiểm tra hiệu năng của card đồ họa DirectX9 của bạn.

Một số điểm 3DMark là một biện pháp tổng thể về khả năng chơi game 3D của hệ thống, dựa trên thời gian thực toàn diện đồ họa 3D và các xét nghiệm xử lý. Bằng cách so sánh điểm số của bạn với những người gửi của hàng triệu game thủ khác mà bạn có thể xem cách dàn game của bạn thực hiện, làm cho nó dễ dàng hơn để chọn nâng cấp có hiệu quả nhất hoặc tìm những cách khác để tối ưu hóa hệ thống của bạn.

3DMark06 đã được tải về nhiều hơn bất kỳ điểm chuẩn 3D khác và các cơ sở dữ liệu ORB bây giờ chứa hơn 8.500.000 điểm benchmark 3DMark06 từ khắp nơi trên thế giới.

3DMark là một công cụ cần thiết cho mỗi game thủ PC, đam mê hoặc nhà sản xuất phần cứng thành phần trong ngành.

Yêu cầu hệ thống:
* Multi-core Intel ® hay AMD ® tương thích với bộ vi xử lý 2.0GHz hoặc cao hơn
* DirectX ® 9 adapter đồ họa tương thích với Pixel Shader 3.0 hỗ trợ hoặc sau này,
và đồ họa của bộ nhớ 512MB *
* 2GB RAM hệ thống hay hơn
* 1.5GB của không gian trống đĩa cứng
7 * Windows ®, Windows ® XP hoặc Windows Vista ™ 32 hoặc hệ điều hành 64bit với
Gói dịch vụ mới nhất và cập nhật được cài đặt
* DirectX ® 9.0c tháng 12 năm 2005 hoặc sau này
* Visual C + + 2005 Redist
* Microsoft Excel ® 2003/XP hoặc sau đó cho một số chức năng 3DMark
* Microsoft Internet Explorer 6 hoặc mới hơn cho một số chức năng 3DMark
* Microsoft DirectX 9.0c (tháng 12 năm 2005) phát triển hệ thống Kit được yêu cầu để
chạy thử nghiệm chất lượng hình ảnh bằng cách sử dụng rasterizer tham khảo.

3DMark06_v120_1901.exe
CRC32: 67DAF52E
MD5: 0B25CDBE429E9D24BD8A2D934CB6E1C8
SHA-1: 2E4A52D5B0F7CAEBD7B4407DFA9E258AC623B5DD

Phát hành năm: 2010
Trang chủ: http://www.futuremark.com/
Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Kích hoạt / Crack / Serial / etc: Hiện nay
Ảnh chụp màn hìnhDr.Web Security Space 5.00.1.02084 (?86/?64) | 140 MB

Dr.Web® for Windows provides reliable and highly efficient protection of your system and data regardless what type of the Microsoft operating system is installed on your computer. The Dr.Web® for Windows components allow in a real time mode to detect malicious programs from any external sources.
Created in the early 90s in Russia by Igor Daniloff, Dr.Web® has always reflected its author’s basic philosophy: security means no compromise. Many innovations marked by Dr.Web has long become a standard for the AV industry, for example, cross-platform structure. Having appeared as the response to the growing threat of polymorphic viruses, Dr.Web Anti-virus still remains in the lead, always showing 100% results in the Virus Bulletin comparative reviews for this type of the most complicated viruses.
The other feature that has always distinguished the Dr.Web® anti-virus from its competitors is its low memory/resource usage, so that this AV remains unnoticeable to a user. This low footprint TOGETHER with its high detection abilities have attracted millions of users around the world to Dr.Web.
Dr.Web® for Windows main components:
* The Dr.Web® scanner with graphical interface - It scans the selected by a user objects on drives by request, detects and neutralizes viruses in memory, checks autorun files and processes.
* On-access monitor SpIDer Guard™ - It intercepts in a real time mode all accesses to files, detects and blocks suspicious behaviour of programs.
* SpIDer Mail® resident mail filter - Assures safe work with e-mail messages scanning POP3/SMTP/IMAP/NNTP protocols. Provides a top-level security for handling both Inbound and Outbound e-mail.
* The Dr.Web command line scanner - Scans selected objects on drives by request, detects and neutralizes viruses in memory, checks autorun files and processes.
* The automatic updating utility - Downloads updates of the virus bases and program modules, and also conducts a registration procedure and delivers the license or the demo key files.
* The Scheduler - Schedules automations for the anti-virus protection, for example, virus bases updates, scanning of computer drives, scanning of autorun files.

Multilevel protection of your computer by Dr.Web for Windows:
* Any files potentially dangerous for a system are scanned by the SpIDer Guard resident monitor in a real time mode immediately after they come to your computer. Any file, whether it is written from an external carrier (diskette, CD-ROM, Flash-disk, smart card and so on), or a file downloaded from another computer from the network, or a file attached to a mail message - they all will be perceived by a SpIDer Guard's watchful eye and come to a disk only after they receive a "green light" from this impartial guard.
* Any mail message sent to your e-mail address before it comes to your mail box on the local disk will be checked by the SpIDer Mail mail filter, and if nothing dangerous is found, it will be passed through. Even if the virus is hidden in the archived file, as many mail worms do now, the Dr.Web Anti-virus engine will certainly find it inside. Even the crafty trick of a password protected archive with a virus from the latest arsenal of virus writers will not pose an obstacle for the Dr.Web anti-virus. Besides, SpIDer Mail scan prevents distribution of viruses from the infected computer even if this variety of virus is not included into the virus base.
* Dr.Web for Windows can also detect and neutralize the viruses existing only in the main computer memory and which are never met in the form of files. These are notorious CodeRed and Slammer, which have overflown the world with the epidemics and caused multibillion damages.
* Finally, Dr.Web for Windows allows you, in the overwhelming majority of cases, not only to cure the infected files, but also to remove the viral traces from different elements of the system, regardless their sophisticated masquerading tricks. All these actions can be performed by the Dr.Web anti-virus engine itself, without help of any additional utilities, which must be first downloaded from the Internet and only then applied.

Dr.Web Security Space provides comprehensive protection of workstations running Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 (32-bit only) against Internet threats of all types. Software components: anti-virus, anti-rootkit, anti-spy, HTTP monitor, anti-spam, parental control. Increased performance of the anti-virus engine gives Dr.Web Scanner a thirty per cent boost of speed for checking RAM, boot sectors, hard drives and removable media compared with the previous version.

High detection rate and speed of scanning are not the only criteria that determine the quality of an anti-virus. It should also be capable of curing files – restoring them to their original state instead of deletion making sure that a user doesn’t lose important information. The smart filtering technology of Dr.Web Security Space based on several thousands of rules recognizes spam messages in any language with the industry highest probability.

The HTTP protocol used by browsers to load web-pages is another point of penetration used by malware. SpIDer Gate™ scans HTTP traffic real-time and performs transparent scan of incoming and outgoing traffic; intercepts all HTTP-connections; performs data-filtering; blocks infected pages automatically in any browser; provides fraud protection.

E-mail remains one the most efficient ways to deliver malware to a computer. SpIDer Mail® will protect your system against cyber-evil and will scan mail traffic “on the fly” to make sure you get only clean messages free of malicious code or infected attachments. The smart filtering technology of Dr.Web Security Space based on several thousands of rules recognizes spam messages in any language with the industry highest probability.

The virtual wonderland brings joy of socializing and finding new friends. But the first experience of the cyber world can be overshadowed by abusive ads or even harassment. There is an entire industry in the Internet aiming at those who can’t protect themselves – at our children. Use the Dr.Web parental control to shield your son or daughter from unwanted web-resources and contacts with fraudsters, molesters and other dangerous persons.

• Anti-virus – best active infection curing
• New! HTTP-monitor – real-time scan of web-pages and guaranteed downloading of virus free web-content
• Anti-rootkit – reliable protection against malicious programs featuring rootkit technologies
• Anti-spyware – security of your personal information – best of breed detection of Trojans and key loggers
• Anti-spam – efficient detection of spam with false detection reaching zero
• New! Parental control – protection against cyber fraud targeting children

Protection components:
• High-performance Dr.Web scanner scans boot sectors, RAM, hard and removable drives, detects and disarms viruses, Trojans and malware of any other type. Enhanced by Dr.Web Shield™ it also detects all known rootkits and stealth-viruses.
• SpIDer Guard® provides real-time protection and instant interception of all calls to files on hard and removable drives, floppy and compact disks, flash drives and smart cards. It is a very efficient tool for constant monitoring of system health that runs virtually unnoticed and resists any attempts to disrupt its operation.
• Dr.Web SelfPROtect restricts access to a network, files, folders and certain branches of the Windows registry for malware on the system driver level and protects the anti-virus against any attempts to disrupt its operation.
• SpIDer Mail® monitor scans every message on-the-fly providing you only with clean e-mails. The built-in anti-spam filter sorts out all unwanted messages ensuring that you won't fall a victim of a phishing attack or other cyber-fraud.
• SpIDer Gate™ scans HTTP-traffic for viruses real-time and blocks access to phishing sites and other fraudulent web-resources
• Dr.Web parental control protects your children against unwanted web-content and contacts with fraudsters, molesters and other dangerous persons.

Key functions:
• Improved! Detection and neutralization of malware on hard drives, removable data storage devices and in RAM
• Real-time interception of all calls to files on CD/DVD/ Blue –ray/Flash-drives and smart cards
• Improved! Detection of viruses using rootkit technologies
• Improved! Protection against unknown threats powered by non-signature detection technology Origins Tracing™ and the intelligent heuristic analyzer
• Improved! Detection of viruses placed in an archive at any nesting level
• New! The FLY-CODE technology allows checking files compressed by unknown packers
• Virus scan of SMTP/POP3/NNTP/IMAP traffic
• Protection against mass mailings performed by a mail worm from an infected machine
• Filtering on-the-fly of spam, scams, bounces, phishing and pharming messages.
• New! Real-time scan of web-pages ensuring that a user receives only clean web-content
• New! Block of access to phishing sites and other fraudulent web-resources
• New! Protection against unwanted content
• New! Block of access to web-sites based on 10 categories
• New! Block of access to movable media, network devices , files and folders on hard drives which protects from destroying or stealing of vital data
• New! Protection against cyber crime targeting children
• Protection against annoying Internet ads
• Protection of account information related to online games, social networks, electronic money systems, credit card numbers and PIN codes
• Detection of spam-bots
• On demand/scheduled scan
• Automatic updating

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/c5549479/Dr.Web20Security20Space.part2.rar/ http://uploading.com/files/5fddc1ee/Dr.Web20Security20Space.part1.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/28484388/262f627/Dr.Web20Security20Space.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/28484406/1a8e985/Dr.Web20Security20Space.part2.rar.html
Mirror link:


Dịch sang:Tiếng ViệtTiếng Anh—Tiếng Ả-rậpTiếng Ai-lenTiếng AixơlenTiếng An-ba-niTiếng AnhTiếng Ba LanTiếng Ba TưTiếng Bantu (Ðông Phi)Tiếng BêlarútTiếng Bồ Ðào NhaTiếng BungaryTiếng CatalanTiếng Creole ở Haiti ALPHATiếng CroatiaTiếng Ðan MạchTiếng Do TháiTiếng ÐứcTiếng ExtôniaTiếng GaliciaTiếng Hà LanTiếng HànTiếng Hin-đi (Ấn Ðộ)Tiếng HungariTiếng Hy LạpTiếng IndonesiaTiếng LatviaTiếng LituaniTiếng Mã LaiTiếng MacedoniaTiếng MaltaTiếng Na UyTiếng Nam PhiTiếng NgaTiếng NhậtTiếng PhápTiếng Phần LanTiếng PhilippinTiếng RumaniTiếng SécTiếng SlovakTiếng SloveniaTiếng Tây Ban NhaTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳTiếng Thuỵ ÐiểnTiếng Trung (Giản Thể)Tiếng Trung (Phồn thể)Tiếng UkrainaTiếng ViệtTiếng Xéc-biTiếng Xứ WaleTiếng ÝTiếng Yiddish
Bản dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng ViệtHiển thị chữ viết theo ngữ hệ La-tinh

Dr.Web ® cho Windows cung cấp bảo vệ đáng tin cậy và hiệu quả cao của hệ thống và dữ liệu của bạn bất kể loại hệ điều hành Microsoft được cài đặt trên máy tính của bạn. The Dr.Web ® cho các thành phần Windows cho phép trong một chế độ thời gian thực để phát hiện các chương trình độc hại từ bất kỳ nguồn bên ngoài.
Tạo ra vào đầu những năm 90 tại Nga bởi Igor Daniloff, Dr.Web ® luôn phản ánh triết lý cơ bản của tác giả của nó: bảo mật có nghĩa là không có sự thỏa hiệp. Nhiều sáng kiến đánh dấu bằng Dr.Web lâu đã trở thành một tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp AV, ví dụ, cross-nền tảng cơ cấu. Có xuất hiện như là phản ứng với các mối đe dọa ngày càng tăng của virus đa hình, Dr.Web Anti-virus vẫn dẫn đầu, luôn luôn hiển thị kết quả 100% trong Virus Bulletin đánh giá so sánh cho loại những virus phức tạp nhất.
Các tính năng khác mà luôn luôn phân biệt các Dr.Web ® anti-virus từ đối thủ cạnh tranh là bộ nhớ của nó / nguồn lực sử dụng, do đó, AV này vẫn unnoticeable để một người sử dụng. Đây CÙNG dấu chân thấp với khả năng phát hiện cao của nó đã thu hút hàng triệu người dùng trên khắp thế giới để Dr.Web.
Dr.Web ® cho Windows thành phần chính:
* The Dr.Web ® Scanner với giao diện đồ họa - Nó quét các lựa chọn bởi một đối tượng người dùng trên ổ đĩa bằng cách yêu cầu, phát hiện và neutralizes virus trong bộ nhớ, kiểm tra các tập tin và các quá trình tự động chạy.
* On-Guard truy cập màn hình SpIDer ™ - It chặn tại một chế độ thời gian thực tất cả các truy cập tới các tập tin, phát hiện và chặn hành vi đáng ngờ của chương trình.
* SpIDer Mail ® resident mail filter - đảm bảo an toàn làm việc với các e-mail quét POP3/SMTP/IMAP/NNTP giao thức. Cung cấp bảo mật cấp trên để xử lý cả Tour ngoài nước Tour trong nước và e-mail.
* Các dòng lệnh Dr.Web scanner - Scans lựa chọn các đối tượng trên đĩa bằng cách yêu cầu, phát hiện và neutralizes virus trong bộ nhớ, kiểm tra các tập tin và các quá trình tự động chạy.
* Các tiện ích cập nhật tự động - Tải bản cập nhật của các cơ sở vi rút và mô-đun chương trình, và cũng có thể tiến hành một thủ tục đăng ký và cung cấp giấy phép hoặc giới thiệu các khóa tập tin.
* The Scheduler - Lịch automations cho bảo vệ chống vi-rút, ví dụ, vi rút các căn cứ thông tin cập nhật, quét các ổ đĩa máy tính, quét các file autorun.

Multilevel bảo vệ máy tính của bạn bằng Dr.Web cho Windows:
* Bất kỳ tập tin có khả năng gây nguy hiểm cho một hệ thống được quét bởi màn hình SpIDer Guard cư dân trong một chế độ thời gian thực ngay lập tức sau khi họ đến máy tính của bạn. Bất kỳ tập tin, cho dù nó được viết từ một tàu sân bên ngoài (đĩa mềm, đĩa CD-ROM, Flash-đĩa, thẻ thông minh và vv), hoặc một tập tin đã tải xuống từ máy tính khác từ mạng, hoặc một tập tin đính kèm vào một thư - họ tất cả sẽ được cảm nhận bằng con mắt cảnh giác một Guard SpIDer và đi đến một đĩa chỉ sau khi họ nhận được một ánh sáng "màu xanh" từ này guard khách quan.
* Bất kỳ bài viết thư gửi đến địa chỉ e-mail của bạn trước khi nói đến hộp thư của bạn trên đĩa địa phương sẽ được kiểm tra bởi bộ lọc thư SpIDer Thư, và nếu không có gì nguy hiểm được tìm thấy, nó sẽ được đưa qua. Ngay cả khi vi rút được ẩn trong các tập tin lưu trữ, như giun mail nhiều làm gì bây giờ, các Dr.Web Anti-virus động cơ chắc chắn sẽ tìm thấy nó ở bên trong. Ngay cả những lừa crafty của một kho lưu trữ mật khẩu bảo vệ với một vi-rút từ kho mới nhất của nhà văn vi rút sẽ không gây trở ngại cho một Dr.Web anti-virus. Bên cạnh đó, SpIDer Mail quét ngăn phân phối của virus từ các máy tính bị nhiễm ngay cả khi nhiều loại vi rút này không được bao gồm vào trong cơ sở vi rút.
* Dr.Web cho Windows cũng có thể phát hiện và trung hòa những virus hiện chỉ có trong bộ nhớ máy tính chính và đó là không bao giờ gặp ở dạng tập tin. Đây là những tiếng xấu CodeRed và Slammer, trong đó có overflown thế giới với các bệnh dịch và gây ra thiệt hại tỉ.
* Cuối cùng, Dr.Web for Windows cho phép bạn, áp đảo trong phần lớn trường hợp, không chỉ để chữa các file bị nhiễm, mà còn để loại bỏ các dấu vết của virus từ các yếu tố khác nhau của hệ thống, bất kể thủ đoạn tinh vi của họ giả mạo. Tất cả những hành động này có thể được thực hiện bởi Dr.Web anti-virus tự động cơ, mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ tiện ích bổ sung, trong đó đầu tiên phải được tải về từ Internet và chỉ sau đó được áp dụng.

Dr.Web Space Security cung cấp bảo vệ toàn diện của máy trạm làm việc sử dụng Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 (32-bit chỉ) chống lại mối đe dọa Internet của tất cả các loại. Phần mềm thành phần: chống virus, chống rootkit, chống gián điệp, HTTP giám sát, chống thư rác, kiểm soát của cha mẹ. Tăng hiệu suất của động cơ chống vi-rút cho Dr.Web Scanner một ba mươi phần trăm tăng tốc độ cho việc kiểm tra RAM, phần khởi động, ổ đĩa cứng và phương tiện di động so với phiên bản trước đó.

Phát hiện tốc độ cao và tốc độ quét không phải là tiêu chí duy nhất mà xác định được chất lượng của một chống vi-rút. Cũng nên có khả năng chữa các tập tin - khôi phục chúng vào tình trạng ban đầu của họ, thay vì xóa và đảm bảo rằng một người dùng không bị mất thông tin quan trọng. Công nghệ thông minh lọc của Dr.Web An ninh Không gian dựa trên hàng ngàn các quy tắc nhận thư rác trong bất kỳ ngôn ngữ với ngành công nghiệp xác suất cao nhất.

Giao thức HTTP được sử dụng bởi các trình duyệt để tải các trang web là một góc độ khác thâm nhập được sử dụng bởi phần mềm độc hại. SpIDer Gate ™ quét HTTP thời gian giao thông thực và thực hiện trong suốt quét lưu lượng vào và ra; chặn tất cả các kết nối HTTP; thực hiện dữ liệu-lọc, chặn các trang bị nhiễm tự động trong trình duyệt bất kỳ; cung cấp bảo vệ gian lận.

E-mail vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để cung cấp phần mềm độc hại vào máy tính. SpIDer Mail ® sẽ bảo vệ hệ thống của bạn với cyber-ác sẽ quét và lưu lượng truy cập mail "on the fly" để chắc chắn bạn sẽ có được chỉ sạch tin nhắn miễn phí của mã độc hoặc tập tin đính kèm bị nhiễm bệnh. Công nghệ thông minh lọc của Dr.Web An ninh Không gian dựa trên hàng ngàn các quy tắc nhận thư rác trong bất kỳ ngôn ngữ với ngành công nghiệp xác suất cao nhất.

Các wonderland ảo mang lại niềm vui của xã hội và tìm bạn mới. Nhưng những kinh nghiệm đầu tiên của thế giới cyber có thể làm lu mờ bởi những quảng cáo lạm dụng hoặc thậm chí là quấy rối. Có một ngành công nghiệp trong toàn bộ mạng Internet nhằm những người không thể tự bảo vệ mình - ở trẻ em của chúng tôi. Sử dụng Dr.Web kiểm soát của cha mẹ để che chắn con trai hay con gái của bạn từ trang web không mong muốn, nguồn lực và địa chỉ liên lạc với fraudsters, molesters và những người nguy hiểm khác.

• chống vi rút - đang hoạt động tốt nhất để trị bệnh nhiễm trùng
• New! HTTP-màn hình - thời gian thực quét của các trang web và đảm bảo tải của virus web miễn phí nội dung
• Anti-rootkit - đáng tin cậy bảo vệ chống lại các chương trình độc hại tác với các công nghệ rootkit
• Anti-spyware - bảo mật thông tin cá nhân của bạn - tốt nhất của phát hiện giống của Trojan và khóa logger
• chống spam - thư rác hiệu quả phát hiện với phát hiện sai số không đạt
• New! Kiểm soát của cha mẹ - bảo vệ chống gian lận cyber nhắm mục tiêu trẻ em

Bảo vệ các thành phần:
• High-performance Dr.Web quét quét phần khởi động, RAM, ổ cứng và rời, phát hiện và disarms viruses, Trojans và phần mềm độc hại của bất kỳ loại khác. Tăng cường bởi Dr.Web Shield ™ nó cũng phát hiện tất cả các rootkit được biết đến và ẩn-virus.
• SpIDer Guard ® cung cấp bảo vệ thời gian thực và ngăn chặn tức thì của tất cả các cuộc gọi đến tập tin trên ổ đĩa cứng và rời, đĩa mềm và nhỏ gọn, ổ đĩa flash và thẻ thông minh. Nó là một công cụ rất hiệu quả để giám sát liên tục của hệ thống y tế mà chạy hầu như không hề và chống lại bất kỳ nỗ lực để làm gián đoạn hoạt động của nó.
• Dr.Web SelfPROtect hạn chế quyền truy cập vào một mạng lưới, các file, thư mục, ngành nhất định của cơ quan đăng ký Windows cho phần mềm độc hại trên cấp độ điều khiển hệ thống và bảo vệ chống vi-rút chống lại bất kỳ nỗ lực để làm gián đoạn hoạt động của nó.
• SpIDer Mail ® màn hình quét tất cả các thông báo on-the-fly cung cấp cho bạn chỉ với sạch e-mail. Việc xây dựng trong chống thư rác loại lọc ra tất cả các tin nhắn không mong muốn đảm bảo rằng bạn sẽ không rơi một nạn nhân của một vụ tấn công lừa đảo trực tuyến hoặc cyber khác gian lận.
• SpIDer Gate ™ quét HTTP-giao thông cho các loại vi-rút thời gian thực và truy cập các khối để lừa đảo và các trang web lừa đảo khác, tài nguyên
• Dr.Web kiểm soát của cha mẹ bảo vệ trẻ em của bạn khỏi trang web không mong muốn, nội dung và địa chỉ liên lạc với fraudsters, molesters và những người nguy hiểm khác.

Phím chức năng:
• Improved! Phát hiện và trung hòa của phần mềm độc hại trên ổ đĩa cứng, dữ liệu và thiết bị lưu trữ rời trong RAM
• Real-time đánh chặn của tất cả các cuộc gọi đến tập tin trên đĩa CD / DVD / Blue -ray/Flash-drives và thẻ thông minh
• Improved! Phát hiện virus bằng cách sử dụng các công nghệ rootkit
• Improved! Bảo vệ chống lại mối đe dọa không rõ bởi không có chữ ký của công nghệ phát hiện Origins Tracing ™ và phân tích thông minh heuristic
• Improved! Phát hiện virus được đặt trong một kho lưu trữ ở bất kỳ mức độ làm tổ
• New! The Fly-MÃ công nghệ cho phép kiểm tra các tập tin nén bằng cách đóng gói không rõ
• virus quét của SMTP/POP3/NNTP/IMAP giao thông
• Bảo vệ chống thư khối lượng thực hiện bởi một sâu thư từ một máy bị nhiễm
• Lọc on-the-fly của thư rác, lừa đảo, bị trả lại, lừa đảo và pharming tin nhắn.
• New! Thời gian thực quét của các trang web đảm bảo rằng người dùng nhận được chỉ web sạch nội dung
• New! Chặn việc truy cập vào các trang web lừa đảo và các trang web lừa đảo khác, tài nguyên
• New! Bảo vệ chống lại nội dung không mong muốn
• New! Chặn việc truy cập vào các trang web dựa trên 10 chuyên mục
• New! Khối truy cập vào các phương tiện truyền thông di động, thiết bị mạng, các tập tin và thư mục trên đĩa cứng để bảo vệ từ phá hủy hoặc ăn cắp dữ liệu quan trọng
• New! Bảo vệ chống tội phạm cyber nhắm mục tiêu trẻ em
• Bảo vệ chống lại các quảng cáo gây khó chịu Internet
• Bảo vệ thông tin tài khoản liên quan tới các trò chơi trực tuyến, mạng xã hội, hệ thống tiền điện tử, số thẻ tín dụng và mã số PIN
• Phát hiện chương trình thư rác -
• Ngày nhu cầu / lịch quét
• Tự động cập nhậtNeed for Speed Hot Persuit 2
PS2 | ISO | English | Racing | EA Seattle | 2.3GB

Feel the ultimate rush of flying down the open road in the most
exclusive cars on the planet - Ferrari, Lamborghini, Porsche and more. But this is no Sunday drive in the country. Not when you’re being chased by some of the fastest cops on the roadways. The all-out thrill of Need for Speed comes to the PlayStation2 computer entertainment system. Push your dream car to the limit or get caught trying.
More than 20 of the world's greatest supercars are rendered in awesome PS2 detail.
Experience high-speed thrills while attempting to out-drive intense opposition and tenacious law enforcement.
Immersive environments bring to life real world elements downpours,sun beams,storms and blizzards.
Vehicles and worlds are presented in cutting-edge graphic detail to enhance the fantasy.
Spectacular crashes with realistic damage.and much more!Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://www.ziddu.com/download/8386063/NSHot2links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/26578685/f1eb096/NSHot2_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/8m4af92a/NSHot2%2B%2Blinks.txt/

Cảm thấy cơn sốt cuối cùng của bay xuống đường mở ra nhiều nhất
độc quyền xe hơi trên hành tinh - Ferrari, Lamborghini, Porsche và nhiều hơn nữa. Nhưng điều này không có ổ đĩa chủ nhật ở trong nước. Không phải khi bạn đang bị đuổi bởi một số các cảnh sát nhanh nhất trên đường. The all-out thrill của Need For Speed nói đến hệ thống giải trí PlayStation2 máy tính. Đẩy xe mơ ước của bạn để hạn chế hoặc được đánh bắt cố gắng.
Hơn 20 của chiếc siêu xe vĩ đại nhất của thế giới được kết xuất chi tiết PS2 awesome.
Kinh nghiệm tốc độ cao thrills khi đang cố out-ổ chống đối mạnh mẽ và ngoan cường thực thi pháp luật.
Môi trường nhập vai mang đến cho cuộc sống thực thế giới yếu tố downpours, nắng dầm, bão và Blizzards.
Xe và thế giới được trình bày trong cắt-cạnh chi tiết đồ họa để nâng cao tưởng tượng.
Treo ngoạn mục với damage.and thực tế nhiều hơn nữa!Advantage IT Solutions Limo Linx v2009 1.16 | 13.6 MB

Limo Linx is a simple, easy-to-use invoice management system created for the small limousine business.Processes are streamlined to make the billing process quicker and with less keystrokes.As business owners, your focus is on your customer service. Let Limo Linx worry about your billing, reservations, vehicle availability lookup, print pre-filled run sheets, order completions entry, invoicing, reports, automatically send invoices / statements in Excel or PDF format by email.


Key Features
· Records reservations with driver assignment
· Vehicle availability checking to simplify date and time selection and to prevent double-booking
· Auto email reservation to customer (coming)
· Scheduled email reminders of pending reservation(s) to assigned driver
· Easily converts reservations into invoicable orders
· Pre-defined rates by region for ease of rate input
· Default pickup/drop-off locations for repeat customers
· Invoice processing by all open orders or by customer
· Statement processing by customer
· Auto email invoice and statement to customers
· Reports: revenue, farmout, aging (coming)
· Password protected
· Company logo can be added to invoice/statement (logo must be supplied by customer) PLUS MORE!

Homepage - http://advantsolutions.ca/it/LimoLinx.aspDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/27374455/0a19515/Advantage.IT.Solutions.Limo.Linx.v2009.1.16.rar.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/2ad44ad1/Advantage.IT.Solutions.Limo.Linx.v2009.1.16.rar/
Mirror link:


Limo Linx là một đơn giản, dễ sử dụng hệ thống quản lý hoá đơn đã tạo cho business.Processes limousine nhỏ được sắp xếp hợp lý để thực hiện quá trình thanh toán nhanh hơn và với các chủ doanh nghiệp ít keystrokes.As, tập trung của bạn là về dịch vụ khách hàng của bạn. Hãy Limo Linx lo lắng về việc thanh toán, đặt phòng của bạn, tra cứu sẵn có xe, in điền sẵn tờ chạy, để nhập hoàn tất, hóa đơn, báo cáo, tự động gửi hoá đơn / phát biểu trong Excel hay định dạng PDF bằng email.


Tính năng chính
· Records đặt với phân công lái xe
· Xe sẵn có để đơn giản hóa việc kiểm tra ngày và thời gian lựa chọn và để ngăn đôi đặt phòng
* Auto email đặt phòng đến khách hàng (tới đây)
· Nhắc nhở email theo lịch trình của đặt phòng chờ giải quyết (s) để được giao xe
· Dễ dàng chuyển đổi thành các lệnh đặt invoicable
Pre-xác định tỷ giá theo vùng để dễ đầu vào tỷ lệ
· Default pickup / thả ra địa điểm cho các khách hàng lặp lại
· Hoá đơn chế biến của tất cả các đơn đặt hàng mở hoặc do khách hàng
· Tuyên bố xử lý do khách hàng
* Auto email hoá đơn và báo cáo cho khách hàng
· Báo cáo: doanh thu, farmout, lão hóa (tới đây)
Password bảo vệ
· Logo công ty có thể được bổ sung vào hóa đơn / tuyên bố biểu tượng (phải được cung cấp bởi khách hàng) Plus MORE!

Trang chủ - http://advantsolutions.ca/it/LimoLinx.aspThe Sims 1 + All Extensions
PC Games | EA GAMES | 1.9 Gb

This is the complete "The Sims" (1) series, and includes:

The Original "The Sims".

Livin' Large, released August 2000, adds more home objects, events, Sims, careers, and the ability to establish multiple neighborhoods.

House Party, released March 2001, adds party-related content, such as lighted dance floors.

Hot Date, released November 2001, allows Sims to meet or pick up other Sims for romantic encounters in a new city environment, dubbed "Downtown." Downtown also allows Sims to eat, play and purchase items, such as clothing, gifts and magazines. The expansion pack is also the first in the series to establish a playable area outside the neighborhood.

Vacation, released March 2002, allows the player to take Sims to various vacation destinations, such as beaches and the woods for camping.

Unleashed, released September 2002, gives Sims the ability to adopt and train a wide variety of pets, allow Sims to grow crops, and expands the neighborhood, including the addition of a New Orleans-themed town, dubbed "Old Town."

Superstar, released May 2003, allows Sims to visit a Hollywood-like town called "Studio Town" and become celebrities.

Makin' Magic, released October 2003, allows Sims to use magic and cast spells and introduces a new Magic Town area.

Just burn the ISO to DVD, or mount with Magic Iso and install!

No CDKey, crack, or keygen needed!

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://www.ziddu.com/download/8386117/TS_AIO_costibardashlinks.txt.html
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/26579123/7b67beb/TS_AIO_costibardash_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/1aef6d2m/TS_AIO_costibardash%2B%2Blinks.txt/

Đây là "hoàn thành The Sims" (1) series, và bao gồm:

The Original "The Sims".

Livin 'lớn, phát hành tháng 8 năm 2000, cho biết thêm đối tượng nhà nhiều hơn, sự kiện, Sims, nghề nghiệp, và khả năng để thiết lập các khu phố nhiều.

Nhà Đảng, phát hành tháng 3 năm 2001, thêm nội dung bên liên quan, chẳng hạn như sàn nhảy thắp sáng.

Ngày nóng, phát hành tháng 11 năm 2001, cho phép Sims để đáp ứng hay chọn Sims khác cho cuộc gặp lãng mạn trong một môi trường thành phố mới, gọi là "Downtown." Trung tâm thành phố cũng cho phép Sims để ăn, chơi và mua hàng, chẳng hạn như quần áo, quà tặng và tạp chí. Các gói mở rộng cũng là lần đầu tiên trong loạt các thiết lập một khu vực chơi bên ngoài khu phố.

Nghỉ phép, phát hành tháng 3 năm 2002, cho phép người chơi để có Sims tới các điểm đến kỳ nghỉ khác nhau, như các bãi biển và rừng cho cắm trại.

Unleashed, phát hành tháng chín năm 2002, cho phép Sims khả năng áp dụng và đào tạo rất nhiều loại vật nuôi, cho phép Sims để phát triển cây trồng, và mở rộng các khu phố, bao gồm cả việc bổ sung một New Orleans-thị trấn theo chủ đề, gọi là "Old Town."

Siêu sao, phát hành tháng 5 năm 2003, cho phép Sims đến thăm một Hollywood giống như thị trấn được gọi là "Studio Thị trấn" và trở thành người nổi tiếng.

Makin 'Magic, phát hành tháng 10 năm 2003, cho phép Sims sử dụng ma thuật và cast phép và giới thiệu một Magic khu vực thị xã mới.

Chỉ cần ghi ISO vào đĩa DVD, hoặc gắn kết với Magic ISO và cài đặt!

Không có cdkey, crack, hoặc keygen cần thiết!Labels & Addresses 1.5.2 | Mac OS X | 49 MB

Labels & Addresses (formerly Mail Factory) is a home and office tool for printing all sorts of labels, envelopes, inventory labels and price tags. Merge printing capability makes the program a great tool for Holiday seasons by helping users to design and print multiple greeting envelopes and postcards with automatically substitutable addresses and postal barcodes.

WHAT'S NEW
Version 1.5.2:
Added import of data from Apple Numbers;
Corrected the problem with importing .csv and Excel files in which record fields included a line break;
Fixed the problem with Canada Post barcodes working incorrectly;
Corrected the problem with Date & Time not being inserted via the menu on Mac OS X 10.6;
Fixed the problem with the program crashing occasionally when saving files created in Mail Factory;
Other minor bugs fixed.

Link for more information: http://www.belightsoft.com/products/...s/overview.phpDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/27383615/c6dec9e/LbAd152.zip.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/6ma2fbb2/LbAd152.zip/
Mirror link:


Nhãn hiệu & Địa chỉ (trước đây là Nhà máy Mail) là một công cụ nhà và văn phòng cho in ấn tất cả các loại nhãn, bao thư, nhãn hàng tồn kho và giá thẻ. Kết hợp các khả năng in ấn làm cho chương trình một công cụ tuyệt vời cho mùa Holiday bằng cách giúp người sử dụng để thiết kế và in bao thư chúc mừng nhiều và bưu thiếp với địa chỉ tự động substitutable và mã vạch bưu chính.

WHAT'S NEW
Phiên bản 1.5.2:
Đăng nhập khẩu các dữ liệu từ Apple số;
Sửa chữa các vấn đề với nhập khẩu. Csv và Excel, trong đó bao gồm một lĩnh vực ghi xuống dòng;
Cố định được vấn đề với Canada Post mã vạch làm việc không chính xác;
Sửa chữa các vấn đề với Date & Thời gian không được chèn vào thông qua menu trên Mac OS X 10,6;
Cố định các vấn đề với các chương trình tiết kiệm crashing đôi khi các tập tin được tạo ra trong Thư Nhà máy;
Các lỗi nhỏ cố định.

Liên kết để biết thêm thông tin: http://www.belightsoft.com/products/...s/overview.phpPHP Designer 2010 v7.1.0.31 | 28.9 MB

PHP DESIGNER was created to help you enhance the process of edit, debug, analyze and publish PHP scripts all wrapped into a sophisticated streamlined interface!Get the complete IDE. Small in size but still one of the most popular award-winning IDE for editing, debugging, analyzing and publishing application- and websites powered by PHP and other web-languages.Developer Productivity. Time saving features that helps you boost your productivity so you can get more done, like accessing as you type functions, variables, tags and properties. The Intelligent Code Highlighter, that automatic switches between code highlighters dependant on your position in the document.Righteous Eye Candy. Enjoy a streamlined interface that focuses on the needs for both beginner and professional developers including WIMP/LAMP and AJAX developers!

Key Features:-
Syntax highlighters:
· Intelligent syntax highlighting, switch automatic between PHP, HTML, CSS and JavaScript
· PHP (both version 4 and 5 are full supported)
· SQL (MySQL, MSSQL 2000, MSSQL 7, Ingres, Interbase 6, Oracle, Sybase)
· HTML/XHTML
· CSS (both version 1 and 2.1 are full supported)
· JavaScript
· VBScript
· Java
· C#
· Perl
· Python
· Ruby
· Smarty

PHP:
· Support for PHP 4 and PHP 5+
· Code explorer for PHP (support for includes, classes, extended classes, interfaces, properties, functions, constants and variables)
· Code completion (code insight) for PHP with OOP support
· Code tip for PHP (helps you completing your functions as you type)
· Support for PHP object oriented programming (OOP) including nested objects
· Go to any declarations (classes, functions, variables, interfaces etc.) declared in your files, projects or frameworks
· Work with any of your favorites PHP frameworks
· Code completion for phpDocumentor
· Add automatic phpDocumentor documentation to your classes and functions
· phpDocumentor wizard (generate a full documentation of your code in seconds)
· Smart comment/uncomment of code
· Enclose strings with single- or double quotes, linefeed, carriage return or tabs
· Automatic close single- or double quotes, brackets etc.
· Fast, powerful and very configurable PHP code beautifier with profile support

Debug PHP:
· Debug PHP scripts with Xdebug
· Breakpoints
· Step by step debugging
· Step into
· Step over
· Run to cursor
· Run until return
· Call stack
· Watches
· Context variables
· Evaluate
· Profiling
· Multiple sessions
· Evaluation Tip
· Catch errors
· Run PHP scripts using the PHP interpreter from php.net
· Catch output (both formatted and as text) and errors and warnings
· Support for localhost preview
· Preview with Internet explorer, Firefox, Chrome, Opera and Safari
· Support for debugging from external browsers and stepping into the code in phpDesigner 7

Syntax check:
· Real time syntax check for PHP, HTML/XHTML and CSS
· Real time syntax check for PHP using the PHP interpreter from php.net

HTML:
· Code completion (code insight) for HTML/XHTML with embedded CSS and JavaScript code completion (code insight)
· Tag code inspector for HTML/XHTML
· Find and select matching tags
· Show HTML/XHTML syntax errors in real-time
· The code completion will automatic suggest the missing close tag
· Support for HTML tidy (w3 standard, upgrade to css, upgrade to xhtml and upgrade to xml)
· Link-, image-, table-, list-, forms-, meta-, flash-, font-, color dialogs
· Format tools and tags
· Special character dialog and converter
· Remove tags
· Import tag from other documents
· Selection between a variation of doctypes

CSS:
· Code Explorer for CSS
· CSS code completion (code insight)
· Show CSS syntax errors in real-time
· Selector wizards (simple, class, id, contextual, child, sibling and pseudo)
· Go to any CSS class or id located in either your document, project or opened files

javascript:
· Code Explorer for JavaScript
· Code completion (code insight) for JavaScript with OOP support
· Code tip for JavaScript (helps you completing your functions as you type)
· Support for the JavaScript framework jQuery (code completion, code tip, go to declaration etc.)
· Support for the JavaScript framework YUI (code completion, code tip, go to declaration etc.)
· Support for the JavaScript framework Dojo (code completion, code tip, go to declaration etc.)
· Support for the JavaScript framework MooTools (code completion, code tip, go to declaration etc.)
· Support for the JavaScript framework Prototype (code completion, code tip, go to declaration etc.)
· Support for the JavaScript framework Ext JS (code completion, code tip, go to declaration etc.)
· Go to any JavaScript function or variables declared in either your document, project or opened files

Project and file management:
· Files located in your project can be stored both local and remote
· Go to any PHP declaration in project with filtering by classes, interfaces, functions, variables or constants
· Access all your classes, extended classes, interfaces, properties, functions, constants and variables declared in your project or framework through the code tip and code completion
· Work with multiple frameworks (both PHP and JavaScript)
· Support for working with any PHP framework
· Support for working with popular JavaScript frameworks (see JavaScript)
· Support and integration for TortoiseSVN
· File browser
· Go to any CSS class or id located in your project
· Go to any JavaScript function or variable located in your project
· Localhost support
· FTP/SFTP browser and management
· Advanced Filter management

Advanced editor:
· Advanced and fully customizable editor
· Support for bookmarks
· Unlimited undo and redo
· Drag and drop support
· Show special characters
· Support for both tabs and space indention
· Print (with preview)
· Export to Latex, rtf and html
· Encodings: ANSI, UTF-8 (with and without BOM), UTF 16 LE/BE (with and without BOM)
· File Formats: Windows, Unix and Mac
· Auto completions (code templates)
· Auto corrections
· Advanced search and replace including support for regular expression, wildcards, projects and files
· Gutter, margin and line numbering
· Highlight matching and un-matching brackets and tags
· Bracket highlighting

Help and references:
· Integration with the PHP manual in phpDesigner 7 (both the standard and extended edition of the PHP manual)
· HTML manual
· CSS manual
· Pear manual
· JavaScript manual
· SQL manual

Tools:
· Code snippet support with customizable categories
· Code template support with customizable categories
· Code libraries for PHP, phpDocumentor, Smarty, SQL (MySQL, MSSQL 2000, MSSQL 7, Ingres, Interbase 6, Oracle, Sybase), HTML, XML, CSS, JavaScript, VBScript, Java, C#, Perl, Python and Ruby
· Timestamp (with auto update)
· Differencing and merging tool
· Convert case (lowercase, uppercase, capitalize)
· Application manager
· Todo and bug manager
· Inline todo and bug manager (based on todo and bug comments in the code)
· Web search (contextual search on the big engines like Google, Bing, Yahoo, Koders, php.net etc.)
· Database browser (using phpMyAdmin)
· Preview with Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera and Safari

User interface:
· Support for more than 15 different themes
· Multilanguage support (current more than 20 languages are supported)
· Fully customizable workspace
· Drag-, group and floatable toolbars and panels
· Customizable shortcuts
· Tabbed and document interface

Services:
· Free updates for all versions 7.x.x
· Free technical support by email (commercial licenses has a priority responds)

Homepage - http://www.mpsoftware.dk/phpdesigner.php
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/mdmbf456/PHP.Designer.v7.1.0.31-CRD.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/27277716/8bd7676/PHP.Designer.v7.1.0.31-CRD.rar.html
Mirror link:


PHP DESIGNER đã được tạo ra để giúp bạn tăng cường quá trình chỉnh sửa, gỡ lỗi, phân tích và công bố tất cả các gói tập lệnh PHP vào một giao diện được sắp xếp tinh vi! Get IDE hoàn thành. Kích thước nhỏ nhưng vẫn là một trong những giải thưởng phổ biến nhất giành IDE để chỉnh sửa, gỡ lỗi, phân tích và xuất bản ứng dụng và các trang web được hỗ trợ bởi PHP và web khác-languages.Developer suất. Thời tiết kiệm tính năng giúp bạn tăng năng suất của bạn để bạn có thể nhận được nhiều hơn làm, giống như truy cập vào khi bạn gõ chức năng, biến, thẻ và tài sản. Các minh Mã Highlighter, mà tự động chuyển mạch giữa highlighters mã phụ thuộc vào vị trí của bạn trong mắt document.Righteous kẹo. Thưởng thức một giao diện được sắp xếp tập trung vào những nhu cầu cho cả người mới bắt đầu và nhà phát triển chuyên nghiệp bao gồm WIMP / LAMP và AJAX người phát triển!

Tính năng chính: --
Highlighters cú pháp:
· Tô sáng cú pháp thông minh, tự động chuyển đổi giữa PHP, HTML, CSS và JavaScript
· PHP (cả hai phiên bản 4 và 5 được hỗ trợ đầy đủ)
· SQL (MySQL, MSSQL 2000, MSSQL 7, Ingres, Interbase 6, Oracle, Sybase)
· HTML / XHTML
· CSS (cả hai phiên bản 1 và 2,1 được hỗ trợ đầy đủ)
· JavaScript
· VBScript
Java
· C #
· Perl
· Python
· Ruby
· Smarty

PHP:
Hỗ trợ cho PHP 4 và PHP 5 +
· Mã thám hiểm cho PHP (hỗ trợ bao gồm, các lớp học, các lớp học mở rộng, giao diện, tài sản, chức năng, các hằng và biến)
· Mã hoàn thành (mã cái nhìn sâu sắc) cho PHP với OOP hỗ trợ
· Mã tip cho PHP (giúp bạn hoàn thành chức năng của bạn khi bạn gõ)
Hỗ trợ cho PHP lập trình hướng đối tượng (OOP) bao gồm các đối tượng lồng nhau
· Vào bất cứ tờ khai (các lớp học, chức năng, các biến, các giao diện vv) tuyên bố trong các tập tin, các dự án của bạn hoặc các khuôn khổ
· Làm việc với bất kỳ yêu thích của bạn PHP khuôn khổ
· Mã hoàn thành cho phpDocumentor
· Thêm phpDocumentor tài liệu tự động đến các lớp học và chức năng của bạn
· PhpDocumentor thuật sĩ (tạo một tài liệu hướng dẫn đầy đủ các mã của bạn trong vài giây)
· Smart nhận xét / bỏ ghi chú mã
· Kèm dây với các đơn hay ngoặc kép,, trở về linefeed vận chuyển hoặc tab
Tự động đóng đơn hoặc hai dấu ngoặc kép, dấu ngoặc vv
· Nhanh, mạnh và rất có thể cấu hình beautifier mã PHP với sự hỗ trợ cá nhân

Debug PHP:
· Debug PHP scripts với Xdebug
· Breakpoints
· Từng bước gỡ lỗi
· Bước vào
· Bước qua
· Khởi để con trỏ chuột
· Khởi động cho đến khi trở về
• Call stack
· Đồng hồ
· Context biến
· Đánh giá
· Profiling
· Nhiều buổi
· Đánh giá Mẹo
· Catch lỗi
· Khởi PHP scripts sử dụng thông dịch PHP từ php.net
· Bắt đầu ra (cả hai định dạng và là văn bản) và lỗi và cảnh báo
Hỗ trợ cho xem trước localhost
· Xem trước với Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera và Safari
Hỗ trợ cho các trình duyệt gỡ lỗi từ bên ngoài và bước vào mã ở phpDesigner 7

Cú pháp kiểm tra:
Real thời gian kiểm tra cú pháp cho PHP, HTML / XHTML và CSS
Real thời gian kiểm tra cú pháp cho PHP sử dụng các thông dịch PHP từ php.net

HTML:
· Mã hoàn thành (mã cái nhìn sâu sắc) cho HTML / XHTML có nhúng CSS và hoàn thành mã JavaScript (mã cái nhìn sâu sắc)
· Thẻ thanh tra cho mã HTML / XHTML
· Tìm và chọn thẻ phù hợp
· Show HTML / XHTML cú pháp sai sót trong thời gian thực
• The hoàn thành mã sẽ tự động đề xuất các tag đóng mất tích
Hỗ trợ cho HTML tiêu chuẩn gọn gàng w3 (, nâng cấp lên css, nâng cấp và nâng cấp lên xhtml xml)
· Kết, hình ảnh, bảng, danh sách, các hình thức-, meta-, flash, font, màu sắc hộp thoại
· Định dạng công cụ và các thẻ
· Ký tự đặc biệt thoại và chuyển đổi
· Hủy bỏ thẻ
Import thẻ từ các tài liệu khác
· Lựa chọn giữa một biến thể của doctypes

CSS:
· Mã Explorer cho CSS
· Hoàn thành mã CSS (mã cái nhìn sâu sắc)
· Show CSS cú pháp sai sót trong thời gian thực
· Chọn trình thuật (đơn giản, lớp, id, theo ngữ cảnh, con, anh chị em và giả)
· Vào bất kỳ lớp CSS hay id nằm ở một trong hai tài liệu của bạn, dự án hoặc mở các file

javascript:
· Mã Explorer cho JavaScript
· Mã hoàn thành (mã cái nhìn sâu sắc) để hỗ trợ JavaScript với OOP
· Mã tip cho JavaScript (giúp bạn hoàn thành chức năng của bạn khi bạn gõ)
Hỗ trợ cho khuôn khổ jQuery JavaScript (hoàn thành mã, mã tip, vào tờ khai vv)
Hỗ trợ cho YUI khuôn khổ JavaScript (hoàn thành mã, mã tip, vào tờ khai vv)
Hỗ trợ cho khuôn khổ Dojo JavaScript (hoàn thành mã, mã tip, vào tờ khai vv)
Hỗ trợ cho khuôn khổ MooTools JavaScript (hoàn thành mã, mã tip, vào tờ khai vv)
Hỗ trợ cho việc thử nghiệm khung JavaScript (hoàn thành mã, mã tip, vào tờ khai vv)
Hỗ trợ cho JavaScript khuôn khổ Ext JS (hoàn thành mã, mã tip, vào tờ khai vv)
· Vào bất cứ chức năng JavaScript hay biến tuyên bố tại một trong hai tài liệu của bạn, dự án hoặc mở các file

Dự án và quản lý tập tin:
· Tập tin nằm trong dự án của bạn có thể được lưu trữ trong và từ xa
· Vào bất kỳ tuyên bố PHP trong dự án với lọc bởi các lớp học, giao diện, chức năng, các biến hoặc hằng
· Cận tất cả các lớp học, các lớp học mở rộng, giao diện, tài sản, chức năng, các hằng và các biến khai báo trong khuôn khổ dự án hoặc của bạn thông qua mũi và hoàn thành mã code
· Làm việc với các khuôn khổ nhiều (cả PHP và JavaScript)
Hỗ trợ cho làm việc với bất cứ khuôn khổ PHP
Hỗ trợ cho công tác phổ biến với các khuôn khổ JavaScript (xem JavaScript)
Hỗ trợ và hội nhập cho TortoiseSVN
· File trình duyệt
· Vào bất kỳ lớp CSS hay id nằm trong dự án của bạn
· Vào bất cứ chức năng JavaScript hay biến nằm trong dự án của bạn
· Localhost hỗ trợ
· FTP / SFTP trình duyệt và quản lý
Advanced Filter quản lý

Nâng cao trình soạn thảo:
Advanced và hoàn toàn tùy chỉnh biên tập
Hỗ trợ cho các dấu trang
· Không giới hạn undo và redo
· Kéo và thả hỗ trợ
· Hiển thị ký tự đặc biệt
Hỗ trợ cho cả các tab và sự sắp chư không gian
· In (với xem trước)
· Xuất khẩu để Latex, rtf và html
· Bảng mã: ANSI, UTF-8 (có và không có HĐQT), UTF 16 LE / BE (có và không có HĐQT)
· File Formats: Windows, Unix và Mac
* Auto hoàn tất (mã mẫu)
* Auto mail
Advanced tìm kiếm và thay thế bao gồm hỗ trợ cho các biểu hiện thường xuyên, wildcards, các dự án và các tập tin
· Gutter, lề và đường số
· Trong nước phù hợp và bỏ dấu ngoặc kết hợp và các thẻ
· Bracket highlighting

Hướng dẫn và tham khảo:
· Tích hợp với các hướng dẫn sử dụng trong PHP phpDesigner 7 (cả hai phiên bản tiêu chuẩn và mở rộng của PHP manual)
· HTML hướng dẫn sử dụng
· CSS hướng dẫn sử dụng
· Pear dẫn sử dụng
· JavaScript hướng dẫn sử dụng
· SQL dẫn sử dụng

Dụng cụ:
· Mã đoạn hỗ trợ với mục tùy biến
· Mã số mẫu hỗ trợ với mục tùy biến
· Mã số thư viện cho PHP, phpDocumentor, Smarty, SQL (MySQL, MSSQL 2000, MSSQL 7, Ingres, Interbase 6, Oracle, Sybase), HTML, XML, CSS, Javascript, VBScript, Java, C #, Perl, Python và Ruby
· Dấu thời gian (với tự động cập nhật)
· Differencing và sáp nhập công cụ
* Convert trường hợp (chữ thường, chữ hoa, hoa)
· Ứng dụng quản lý
· Todo và quản lý lỗi
· Inline cần làm và quản lý lỗi (dựa trên việc cần làm và ý kiến lỗi trong mã)
· Web tìm kiếm (theo ngữ cảnh trên các công cụ tìm kiếm lớn như Google, Bing, Yahoo, Koders, php.net vv)
· Cơ sở dữ liệu của trình duyệt (dùng phpMyAdmin)
· Xem trước với Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera và Safari

Giao diện người dùng:
Hỗ trợ cho hơn 15 chủ đề khác nhau
· Multilanguage hỗ trợ (hiện tại hơn 20 ngôn ngữ được hỗ trợ)
· Hoàn toàn tùy biến không gian làm việc
· Kéo, nhóm và các thanh công cụ và bảng floatable
Customizable shortcut
· Tabbed và tài liệu giao diện

Dịch vụ:
· Miễn phí cập nhật cho tất cả các phiên bản 7.x.x
· Miễn phí hỗ trợ kỹ thuật bằng email (giấy phép thương mại có một ưu tiên đáp ứng)

Trang chủ - http://www.mpsoftware.dk/phpdesigner.phpArtlantis Studio v3.0.1.0 Multilingual | 231MB

Artlantis Studio is the fastest stand-alone 3D rendering application developed especially for architects and designers, ideal for quickly and easily creating high resolution 3D renderings, QuickTime VR Panoramas, QuickTime VR Objects and animations. A recognized leader in preview window technology, Artlantis is the rendering software used by architects, designers and urban design professionals in more than 80 countries.

Artlantis interfaces directly with ArchiCAD, Revit, VectorWorks, SketchUp Pro, and Arc+ . With the addition of the DWF, OBJ and FBX import formats and updated DXF, DWG and 3DS plug-ins, Artlantis seamlessly interacts with all the leading CAD software as well.

The method of radiation (Radiosity)
Displaying 3D models taking into account the reflection of light from surfaces! The updated rendering engine allows you to receive high-quality mapping project, taking into account the reflection of light off the walls, floors, ceilings and other objects of the building. And thanks to the fact that the image pre-window recreated in real time, you will get better and expected after the final photographic image rendering 3D models.

Simulation of the sky
The new version of Artlantis substantially reworked all sources of illumination project. With the introduction of new types of sources ( "physical sky, sun, moon and stars), all visible elements shed light on other objects of the project through the function of global illumination (global illumination). In addition, different types of clouds (cirrus, cumulonimbus and stratus), without a doubt only add realism heavens, and thus your project.

Automatically adjusts lighting
Thanks to new technology automatically adjust the lighting, Artlantis dynamically adjusts the level of illumination of the scene: from the pre-dawn haze the sun to the dim light of the evening sky, depending on external or internal visualization. And this in turn results in improving the quality of images and animations.

Integrated post-processing of images
Need more processing of the received picture does not make sense to use additional software - all you need is in Artlantis. In the new version of the program several new features for handling raster images - adjust brightness, contrast and color table the final image. And adding the image graininess, contour lines or a pastel shading surfaces, you can achieve fantastic results for styling images. All changes are instantly displayed in the preview window, and the effects can be used either one or a group.

Preparation sheydersov (Shader)
The new version of Artlantis, new tools for the automatic creation of textures. Now sheydersy receive new properties: specular reflection, shine, the effect of blurring, configuring the overlay raster ... all to improve the quality of textures. This function is intended, above all, experienced users of the program - now they can customize the library sheydersov through the program interface.

Rich set of textures and objects
An additional collection of textures and objects, consisting of 25 CD, Artlantis users can quickly begin to work and set a realistic environment, imitated in the virtual world scene from real life. With a new version of Artlantis face additional 5 CD with families for Artlantis: animated 3D models of people, billboards, people, machines, stone and marble floors. New sheydersy and facilities will add realism to your scenes, and control elements is very easy with the help of technology dra.

Artlantis is recognized as the fastest, most powerful solution for photo-realistic 3D rendering and animation. Now, Artlantis 3 is strengthening its lead with an even more accurate radiosity engine, new management of geometry by layers, better management and enrichment of media, and simplified control of optimized lighting.

Editable Anchor Points
The anchor point allows you to place and rotate an object or component in the 3D scene. Grab this point in the 2D view by pressing the "D" key, and simply drag it to the desired location.

Media Search Function
When opening a file, Artlantis 3 allows you to search for and replace any missing media components on your hard drive, as well as delete them.

Media
The richness of the online Artlantis gallery eloquently demonstrates that media play a key role in projects and ... in Artlantis 3 with new developments, new shaders ...

Transparency of Billboards and Plants
Accessible directly in Artlantis, the new transparency slider allows you to set the transparency of billboards and 3D plants in order to better view the project. There's no longer any need for photo editing!

Detachable Components
Detach elements of the 3D model and keep them as internal components in your 3D scene using the polygon selection tool. This component is easy to handle as an external object (aof) while remaining fully integrated in the scene.

Layers
The continuous development of media (currently several thousand) has focused our interest on their management, and on the handling of geometry in 3D scenes.

Layer Management
Artlantis 3 has a new structure of layers: scene, objects, 3D plants, lamps, animated objects and billboards. You can also add or remove your own layers.

Automatic Placement
The "default layer" function allows you to determine the destination layer for each type of media. Once you add new billboards or objects to your projects, you can have this placement done either automatically or manually.

Layer Import
ArchiCAD users will appreciate this new feature, which, thanks to the ArchiCAD export plug-in, allows you to select the layers you want to export to Artlantis.

Visibility by View
For greater ease of use and increased productivity, especially on large projects, hide the layers that might burden your work in preview (for example, 3D plants). What's more, this new function also allows you to present your various layout options from the same document.

Fall-off Presets
Artlantis 3 offers 9 different types of lighting accessible by a drop-down menu (Lights inspector). Based on an adaptation of photometric data of light sources, these lighting options can be completely customized: change the intensity, the color, the angle, the softness of shadows ...

Neon Shader
The Neon shader has also been greatly improved both in terms of quality and rendering speed.

Radiosity
This brand new rendering engine, developed especially for architecture, is faster and more accurate than ever before. No other product on the market matches Artlantis 3's radiosity engine in rendering speed and precision.

Exceptional Quality
In general, the quality of the renderings has been greatly improved. Abvent's R & D team has paid special attention to the likeness between the preview and the final rendering.

Complete Settings
Pre-defined settings for both interior and exterior scenes make life easier for beginners, while more advanced users will appreciate the "Expert" interface, which allows them to personalize the radiosity settings.

Clouds
In an ongoing quest for realism, Artlantis Studio invites you to animate clouds by activating the wind's parameters, the direction and speed of which you can choose in the heliodon inspector.

Water
A plain cursor is all you need to add movement to the Water shader, adding life to your 3D scenes with animated rivers, lakes, pools, seas ...

Communication
In addition to its many import plug-ins, which are now compatible with the Autodesk 2010 product line, Artlantis 3 now benefits from a new technology for export plug-ins. This new feature, which is available in the OBJ, FBX, U3D, DWF, and SKP formats, integrates Artlantis into the complete design process.

InstallNote:
1. Read nfo
2. unpack
3. install
4. replace files
5. thank you for choosing RedT

Homepage: http://www.artlantis.com/index.php?p...s/studio/index

Artlantis.Studio.v3.0.1.0.Multilingual.Cracked-REDT


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/fa25ef6d/ALTST3010MLREDT.part1.rar/ http://uploading.com/files/bdmem4f8/ALTST3010MLREDT.part2.rar/ http://uploading.com/files/884f42bc/ALTST3010MLREDT.part3.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/27386038/0bd210e/ALTST3010MLREDT.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/27386248/a840fbe/ALTST3010MLREDT.part2.rar.html http://hotfile.com/dl/27386296/b967880/ALTST3010MLREDT.part3.rar.html
Mirror link:


Artlantis Studio là nhanh nhất đứng một mình 3D rendering ứng dụng phát triển đặc biệt cho kiến trúc sư và nhà thiết kế, lý tưởng cho một cách nhanh chóng và dễ dàng tạo ra độ phân giải cao render 3D, QuickTime VR Panoramas, QuickTime VR Đối tượng và hình ảnh động. Một nhà lãnh đạo được công nhận trong công nghệ cửa sổ xem trước, Artlantis là phần mềm rendering được sử dụng bởi các kiến trúc sư, nhà thiết kế và các chuyên gia thiết kế đô thị tại hơn 80 quốc gia.

Artlantis giao diện trực tiếp với ArchiCAD, Revit, VectorWorks, SketchUp Pro, và Arc +. Với việc bổ sung các DWF, OBJ và các định dạng FBX nhập khẩu và cập nhật DXF, DWG và 3DS plug-ins, Artlantis liền mạch tương tác với tất cả các phần mềm CAD hàng đầu là tốt.

Phương pháp của bức xạ (Radiosity)
Hiển thị mô hình 3D có tính đến sự phản ánh của ánh sáng từ bề mặt! Động cơ rendering cập nhật cho phép bạn nhận các dự án lập bản đồ chất lượng cao, có tính đến sự phản ánh của ánh sáng ra các bức tường, sàn nhà, trần và các đối tượng khác của tòa nhà. Và nhờ một thực tế là những hình ảnh trước cửa sổ tạo lại trong thời gian thực, bạn sẽ nhận được tốt hơn và dự kiến sau khi hình ảnh cuối cùng rendering mô hình 3D.

Mô phỏng bầu trời
Các phiên bản mới của Artlantis đáng kể reworked tất cả các nguồn của dự án chiếu sáng. Với việc giới thiệu các loại mới về nguồn ( "vật lý bầu trời, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao), tất cả các yếu tố có thể nhìn thấy sáng tỏ các đối tượng khác của dự án thông qua chức năng chiếu sáng toàn cầu (trên toàn cầu chiếu sáng). Ngoài ra, các loại khác nhau của mây ( mây ti, mây tích loạn và tầng), mà không có một nghi ngờ chỉ có thêm trời hiện thực, và vì thế dự án của bạn.

Tự động điều chỉnh ánh sáng
Nhờ có công nghệ mới sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng, Artlantis động điều chỉnh mức độ chiếu sáng của các cảnh: từ tiền-bình minh mây mù mặt trời với ánh sáng mờ của bầu trời buổi tối, tùy thuộc vào hình dung bên ngoài hay bên trong. Và điều này trong kết quả được bật trong việc cải thiện chất lượng hình ảnh và hình ảnh động.

Tích hợp chế biến các hình ảnh
Cần thêm chế biến của các hình ảnh đã nhận được không có ý nghĩa để sử dụng phần mềm bổ sung - tất cả bạn cần là trong Artlantis. Trong phiên bản mới của chương trình một số tính năng mới để xử lý hình ảnh raster - điều chỉnh độ sáng, độ tương phản và bảng màu sắc hình ảnh cuối cùng. Và thêm các graininess hình ảnh, đường viền hoặc che một pastel bề mặt, bạn có thể đạt được kết quả tuyệt vời cho hình ảnh phong cách. Mọi thay đổi này ngay lập tức hiển thị trong cửa sổ xem trước, và những tác động có thể được sử dụng hoặc là một hoặc một nhóm.

Chuẩn bị sheydersov (Shader)
Các phiên bản mới của Artlantis, các công cụ mới cho việc tạo ra tự động của kết cấu. Now sheydersy nhận được các thuộc tính mới: phản ánh specular, bóng, tác dụng của mờ, cấu hình raster lớp phủ ... tất cả để cải thiện chất lượng của kết cấu. Chức năng này được dự định, trên tất cả, người dùng kinh nghiệm của chương trình - bây giờ họ có thể tuỳ chỉnh sheydersov thư viện thông qua giao diện chương trình.

Rich bộ kết cấu và các đối tượng
Một bộ sưu tập thêm các kết cấu và các đối tượng, gồm 25 đĩa CD, Artlantis người dùng có thể nhanh chóng bắt đầu làm việc và thiết lập một môi trường thực tế, bắt chước các cảnh trong thế giới ảo từ cuộc sống thực. Với phiên bản mới của Artlantis phải đối mặt thêm 5 đĩa CD với các gia đình cho Artlantis: mô hình 3D động của người dân, biển báo, con người, máy móc, đá cẩm thạch và sàn nhà. Sheydersy mới và các cơ sở sẽ bổ sung thêm tính hiện thực để cảnh của bạn, và các yếu tố kiểm soát là rất dễ dàng với sự trợ giúp của công nghệ dra.

Artlantis được công nhận là một giải pháp nhanh nhất mạnh nhất, cho hình ảnh 3D-rendering thực tế và hoạt hình. Now, Artlantis 3 là tăng cường đầu tiên của nó với một động cơ radiosity thậm chí chính xác hơn, quản lý mới của hình học của lớp, quản lý tốt hơn và làm giàu của các phương tiện truyền thông, và điều khiển đơn giản hóa của ánh sáng tối ưu.

Neo có thể chỉnh sửa điểm
Các điểm neo cho phép bạn đặt và xoay đối tượng hoặc một thành phần trong các cảnh 3D. Grab điểm này trong xem 2D bằng cách nhấn vào "D" chìa khóa, và chỉ cần kéo nó vào vị trí mong muốn.

Chức năng tìm kiếm phương tiện truyền thông
Khi mở một tập tin, Artlantis 3 cho phép bạn để tìm kiếm và thay thế các thành phần bất cứ phương tiện truyền thông mất tích trên ổ cứng của bạn, cũng như xóa chúng.

Media
Sự phong phú của các thư viện Artlantis tuyến eloquently đó chứng tỏ phương tiện truyền thông đóng vai trò then chốt trong dự án và ... trong Artlantis 3 với sự phát triển mới, shaders mới ...

Minh bạch của các biển báo và Cây cảnh
Có thể sử dụng trực tiếp trong Artlantis, thanh trượt minh bạch mới cho phép bạn thiết lập tính minh bạch của thực vật biển và 3D để xem các dự án tốt hơn. Có không còn cần bất kỳ để chỉnh sửa ảnh!

Linh kiện rời
Tách các yếu tố của mô hình 3D và giữ chúng như là các thành phần nội bộ trong khung cảnh 3D của bạn bằng cách sử dụng công cụ lựa chọn đa giác. Thành phần này rất dễ dàng để xử lý như là một đối tượng bên ngoài (AOF) trong khi còn tích hợp hoàn toàn trong bối cảnh đó.

Lớp
Sự phát triển liên tục của các phương tiện truyền thông (hiện vài nghìn) đã tập trung quan tâm của chúng tôi về quản lý của họ, và về xử lý hình học trong cảnh 3D.

Lớp Quản lý
Artlantis 3 có một cấu trúc mới của lớp: cảnh, đối tượng, 3D cây, đèn, các đối tượng hoạt hình và bảng. Bạn cũng có thể thêm hoặc loại bỏ các lớp của riêng bạn.

Vị trí tự động
Những "mặc định của lớp" chức năng cho phép bạn xác định được lớp đích cho từng loại phương tiện truyền thông. Một khi bạn thêm bảng mới hoặc đối tượng để dự án của mình, bạn có thể có được vị trí này được thực hiện hoặc là tự động hoặc bằng tay.

Lớp nhập khẩu
ArchiCAD người sử dụng sẽ đánh giá cao tính năng mới này, trong đó, nhờ xuất khẩu ArchiCAD plug-in, cho phép bạn chọn các lớp mà bạn muốn xuất khẩu sang Artlantis.

Visibility bởi Xem
Để dễ dàng hơn trong việc sử dụng và năng suất tăng lên, đặc biệt là các dự án lớn, giấu các lớp mà có thể gánh nặng công việc của bạn trong xem trước (ví dụ, 3D thực vật). Hơn nữa, chức năng mới này cũng cho phép bạn lựa chọn hiện tại của bạn bố trí khác nhau từ cùng một tài liệu.

Fall-off Presets
Artlantis 3 cung cấp 9 loại khác nhau của ánh sáng có thể truy cập bởi một trình đơn thả xuống (Lights thanh tra). Dựa trên một thích ứng dữ liệu thuộc về trắc quang của các nguồn ánh sáng, các tùy chọn này có thể được chiếu sáng hoàn toàn tùy chỉnh: thay đổi cường độ, màu sắc, các góc độ, tính mềm dẻo của bóng tối ...

Neon Shader
Các đổ bóng neon cũng đã được cải thiện đáng kể cả về chất lượng và tốc độ rendering.

Radiosity
Điều này mới rendering động cơ, đặc biệt là phát triển cho kiến trúc, là nhanh hơn và chính xác hơn bao giờ hết. Không có sản phẩm khác trên thị trường phù hợp Artlantis 3 động cơ radiosity trong rendering tốc độ và độ chính xác.

Vượt trội Chất lượng
Nhìn chung, chất lượng của các render đã được cải thiện đáng kể. Abvent của đội ngũ R & D có quan tâm đặc biệt đến các chân dung giữa xem trước và rendering trận chung kết.

Cài đặt hoàn tất
Được xác định trước các cài đặt cho những cảnh cả nội thất và ngoại thất làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho người mới bắt đầu, trong khi nhiều người dùng cấp cao sẽ đánh giá cao những "chuyên gia" giao diện, cho phép họ để cá nhân hoá các cài đặt radiosity.

Mây
Trong một quest liên tục để hiện thực, Artlantis Studio mời bạn animate mây bằng cách kích hoạt các thông số của gió, hướng và tốc độ mà bạn có thể chọn trong thanh tra heliodon.

Nước
Một con trỏ chuột đồng bằng là tất cả các bạn cần phải gắn với phong trào đổ bóng nước, thêm vào cuộc sống với những cảnh 3D động của bạn với những dòng sông, hồ, hồ bơi, biển ...

Truyền thông
Ngoài việc nhập khẩu rất nhiều những plug-in, mà hiện nay tương thích với các dòng sản phẩm Autodesk năm 2010, Artlantis 3 giờ lợi ích từ một công nghệ mới cho xuất khẩu plug-in. Tính năng mới này, trong đó có sẵn trong các OBJ, FBX, U3D, DWF, và SKP định dạng, tích hợp Artlantis vào quá trình thiết kế hoàn chỉnh.

InstallNote:
1. Đọc nfo
2. giải nén
3. cài đặt
4. thay thế các tập tin
5. cảm ơn bạn đã chọn RedT

Trang chủ: http://www.artlantis.com/index.php?p...s/studio/index

Artlantis.Studio.v3.0.1.0.Multilingual.Cracked-REDTPremier System X3 Build 748 Multilanguage iSO | 409MB

An advanced and complete economic software (original Windows application) whose unique graphic design and ergonomic envi-ronment offer a wide number of options to suit the program to individual needs and requirements of the client.

Complexity: The wide assortment of modules allows covering all areas of the company management in any industry (see Reference)

Large font: The unusually large letter font provides the user with a well-visible and ergonomical graphic environment easy for orientation.

Interaction
The navigation through the program is based on interactive nesting so the user does not get confused by a large number of functional keys and icons on the screen at once.

Modularity: The user can choose modules or packages that meet own needs and specific requirements. Below is the list of separate program modules that are further comprised of submodules, e.g. Customers (Billing, Due Notices, Penalization, Deposit Bills, Partners Directory, Invoice Patterns, Receivable Overview, etc.).

Flexibility: The way the program has been designed allows the user to perform almost any modification required to meet the user's needs in a relatively short time. This applies as well for the area of legislative continuity.

Key features
- Perfect consistency of all the modules that are integrated into one compact unit, mutual control individual programs, a special system of adhesion between the relevant documents.
- Current concepts in the field of ergonomics and user interface
- Compatibility with Microsoft Oficce (Word, Excel)
- Export to other formats *. DOC, *. PDF, *. HTML, *. Jpg, *. JPG, *. Xml, XML
- Own database, there is no need to acquire the Database Engine
- Strong support network for communication with remote offices.

Change language (to EN,GE,SK) - start/zmena jazyku yes - apps incl english, but no correct translate

LS.DATE.: 05.02.2o1o
SUPPLiER...: rG
YEAR.....: 2o1o
CRACKER....: rG
TYPE.....: appz/finance
OS.......: Win all
LANGUAGE...: english, german, czech, slovak

INSTALLATiON:
1.Unpack
2.burn or mount
3.install
4.clict to "registrovat licenci" and use keygen for your personal licence
5.run

Homepage: http://www.premier.cz/index_eng.aspDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/69dbfm25/PRMRSTX3748MLrG.part1.rar/ http://uploading.com/files/11eb9d81/PRMRSTX3748MLrG.part2.rar/ http://uploading.com/files/312mc4f8/PRMRSTX3748MLrG.part3.rar/ http://uploading.com/files/2e5cme8a/PRMRSTX3748MLrG.part4.rar/ http://uploading.com/files/a472be91/PRMRSTX3748MLrG.part5.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/27376708/881dc7a/PRMRSTX3748MLrG.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/27376818/4611a6e/PRMRSTX3748MLrG.part2.rar.html http://hotfile.com/dl/27376951/c8e8c2e/PRMRSTX3748MLrG.part3.rar.html http://hotfile.com/dl/27377110/f793669/PRMRSTX3748MLrG.part4.rar.html http://hotfile.com/dl/27377117/0264660/PRMRSTX3748MLrG.part5.rar.html
Mirror link:


Một kinh tế tiên tiến và hoàn tất phần mềm (bản gốc Windows ứng dụng) duy nhất mà thiết kế đồ họa và ENVI ergonomic-ronment cung cấp một số lượng lớn các lựa chọn cho phù hợp với chương trình cho nhu cầu cá nhân và các yêu cầu của khách hàng.

Phức tạp: Các loại rộng các mô-đun cho phép bao trùm tất cả các lĩnh vực quản lý công ty trong ngành công nghiệp bất kỳ (xem tham khảo)

Font lớn: Các font chữ lớn bất thường cung cấp cho người sử dụng với một môi trường đồ họa tốt có thể nhìn thấy và ergonomical dễ dàng định hướng.

Tương tác
Việc chuyển hướng thông qua chương trình này được dựa trên tương tác làm tổ nên người dùng không bị lẫn lộn bởi một số lượng lớn các phím chức năng và các biểu tượng trên màn hình cùng một lúc.

Modularity: Người dùng có thể lựa chọn mô-đun hoặc gói đáp ứng nhu cầu riêng và yêu cầu cụ thể. Dưới đây là danh sách các mô-đun chương trình riêng biệt được thêm bao gồm submodules, ví dụ: Khách hàng (Thanh toán, Do báo, Penalization, tiền gửi Bills, Đối tác Directory, Hoá đơn Patterns, thu Tổng quan, vv).

Tính linh hoạt: Cách thức chương trình đã được thiết kế cho phép người dùng thực hiện hầu như bất kỳ sửa đổi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng trong một thời gian tương đối ngắn. Điều này cũng được áp dụng cho khu vực của liên tục lập pháp.

Các tính năng chính
- Hoàn hảo nhất quán của tất cả các phân hệ được tích hợp vào một đơn vị gọn nhẹ, các chương trình kiểm soát lẫn nhau, cá nhân, một hệ thống đặc biệt của bám dính giữa các tài liệu có liên quan.
- Hiện tại các khái niệm trong lĩnh vực thái và giao diện người dùng
- Khả năng tương thích với Microsoft Oficce (Word, Excel)
- Xuất khẩu tới các định dạng *. DOC, *. PDF, *. HTML, *. Jpg, *. JPG, *. Xml, XML
- Riêng của cơ sở dữ liệu, không có cần phải có được các cơ sở dữ liệu
- Strong hỗ trợ mạng để giao tiếp với các văn phòng từ xa.

Thay đổi ngôn ngữ (EN, GE, SK) - bắt đầu / zmena jazyku có - ứng dụng tiếng anh bao gồm, nhưng không đúng dịch

LS.DATE: 05.02.2o1o.
CUNG CẤP ...: RG
NĂM .....: 2o1o
CRACKER ....: RG
TYPE .....: appz / tài chính
OS .......: Win tất cả
NGÔN NGỮ ...: Đức Anh,, Séc, Tiếng Slovak

Cài đặt:
1.Unpack
2.burn hoặc gắn kết
3.install
4.clict tới "registrovat licenci" và keygen giấy phép sử dụng cho cá nhân của bạn
5.run

Trang chủ: http://www.premier.cz/index_eng.aspStomp 1.20 | Mac Os X | 7.2 MB

Stomp started its life as an idea to be the ultimate video recompressor, and ended up something so much more powerful than that. YouTube, Google Video, iMovie… The list goes on and on. Video is a huge part of your online life. Ever tried to email a movie clip to Grandma? What, it’s 400mb for a short clip of your cat playing the piano? Well, that’s no fun at all (the file size, not the cat). Enter Stomp, where size does matter.

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/a25m9a47/Stomp_1.20.zip/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/28672578/28b304f/Stomp_1.20.zip.html
Mirror link:


Stomp bắt đầu cuộc sống của nó như là một ý tưởng được các recompressor video cuối cùng, và kết thúc một cái gì đó còn nhiều hơn nữa mạnh mẽ hơn. YouTube, Google Video, iMovie ... Danh sách đi và về. Video là một phần rất lớn của cuộc sống trực tuyến của bạn. Bao giờ cố gắng gửi email cho một đoạn phim để Grandma? Nó, có gì 400Mb cho một đoạn ngắn về con mèo của bạn chơi piano? Vâng, đó chẳng vui vẻ tại tất cả các kích cỡ (file, không phải là mèo). Nhập Stomp, trong đó kích thước không thành vấn đề.
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 02-24-2010 lúc 08:31 PM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #182  
Old 02-24-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 188 Times in 126 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 14407
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


PJ Pride Pet Detective v2.1 | 106.03 MB

PJ Pride Pet Detective is on the prowl! Hidden object mayhem keeps the pets out of plain sight as you join PJ in her detective work. Look carefully through 96 unique scenes jam-packed with the wildest objects. You never know where one of the 90 missing pets mayhave found a new home!

Features:
* Unlimited Play
* 96 Unique Scenes to Search
* 20 Challenging Levels
* Captivating Storyline
* Gorgeous Illustrations

System Requirements:
* 1 GHz
* MB RAM
* DirectX

Download:(Uploaded & HotFile & SharingMatrix & Uploading & ShareFlare)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.

Trích:
http://uploading.com/files/a6567ee4/PJPridePet.exe/


or
http://hotfile.com/dl/28867378/8c1a5...dePet.exe.html


or


PJ Pride Pet Detective là ngày đi vơ vẩn các! Mayhem đối tượng ẩn giữ vật nuôi ra khỏi cảnh đồng bằng như bạn tham gia PJ trong công việc thám tử của cô. Nhìn cẩn thận thông qua 96 giơ cảnh duy nhất đóng gói với các đối tượng wildest. Bạn không bao giờ biết nơi một trong 90 vật nuôi bị thiếu mayhave tìm thấy một ngôi nhà mới!

Các tính năng:
* Unlimited Play
* 96 Unique Scenes để tìm kiếm
* 20 Challenging Levels
* Captivating Storyline
* Gorgeous Minh họa

Yêu cầu hệ thống:
* 1 GHz
* MB RAM
* DirectXPGI Visual Fortran 2008 v10.2 | 121 Mb

PGI Fortran compilers offer world-class performance and features including both automatic and OpenMP 3.0 parallelization support for optimizing performance on multi-core processors. State-of-the-art compiler technologies found in PVF include vectorization parallelization, interprocedural analysis, memory hierarchy optimization, cross file function inlining, CPU-specific optimization and more. PGI Unified Binary? technology streamlines cross-platform support by combining into a single executable file code optimized for any number of different x64 processors.

PVF augments the Visual Studio debugger by adding a Fortran language specific custom debug engine. The PVF debug engine supports debugging of single and multi-thread, OpenMP multi-thread MSMPI and hybrid MSMPI+OpenMP Fortran applications. It enables debugging of 64-bit or 32-bit applications using source code or assembly code, and provides full access to the registers and hardware state of the processors. Other multi-process MSMPI capabilities include Visual Studio property pages for configuring compile-time options, launching applications either locally on a workstation or on a distributed-memory Windows HPC Server 2008 cluster system, and debugging of programs running either locally or on a cluster.

Visual Studio Integration
PVF includes features to enable rapid code development. PVF adds syntax coloring, Fortran intrinsics tips and keyword completion to the Visual Studio editor. PVF includes a complete Fortran build environment for Visual Studio with Fortran specific features such as automatic build dependency management. PVF is interoperable with Microsoft Visual C++ so Fortran sub-programs can call C functions and vice versa. PVF includes a number of DVF/CVF compatibility features including full support for the Win32 API. Sample projects include building Fortran dialog boxes, console and Windows applications, DLLs and static libraries.

PVF augments the Visual Studio debugger with a custom debug engine that provides Fortran language specific debugging capability. The PVF debug engine supports debugging of single-thread, multi-thread, and OpenMP applications. It enables debugging of 64-bit or 32-bit applications using source code or ssembly code, and it provides full access to the registers and hardware state of the processor. The PVF debug engine can debug executable files built for native Windows, Windows Subsystem for UNIX-based Applications (SUA) and Windows Services for UNIX (SFU). The PVF debug engine is interoperable with the Visual C.

Homepage -http://www.pgroup.com/products/pvf.htm

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/66d57426/PGI.Visual.Fortran.2008.v10.2.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/28217165/6945d4b/PGI.Visual.Fortran.2008.v10.2.rar.html
Mirror link:


PGI Fortran trình biên dịch cung cấp cho thế giới-hạng hiệu suất và các tính năng bao gồm cả tự động và OpenMP 3,0 song song hỗ trợ tối ưu hóa hiệu suất trên bộ vi xử lý đa lõi. State-of-the-nghệ thuật công nghệ trình biên dịch bao gồm hàng tại PVF Vectorization song song, phân tích interprocedural, tối ưu hóa hệ thống phân cấp bộ nhớ, chức năng tập tin qua nội tuyến, CPU, tối ưu hóa cụ thể và nhiều hơn nữa. PGI Thống nhất nhị phân? streamlines công nghệ cross-hỗ trợ nền tảng bằng cách kết hợp thành một tập tin thực thi mã tối ưu hóa cho bất kỳ số lượng khác nhau xử lý x64.

PVF augments các debugger Visual Studio bằng cách thêm một ngôn ngữ Fortran tuỳ chỉnh cụ thể gỡ lỗi động cơ. Các công cụ gỡ lỗi PVF hỗ trợ gỡ lỗi của sợi đơn và đa, OpenMP đa thread MSMPI và lai MSMPI + OpenMP Fortran ứng dụng. Nó cho phép gỡ lỗi của 64-bit và 32-bit bằng cách sử dụng các ứng dụng mã nguồn hoặc mã lắp ráp và cung cấp truy cập đầy đủ vào sổ đăng ký và tiểu bang phần cứng của các bộ vi xử lý. Đa khác-quá trình MSMPI khả năng bao gồm các trang tài sản Visual Studio cho cấu hình tùy chọn biên dịch-thời gian, tung ra các ứng dụng hoặc cục bộ trên một máy trạm hoặc một bộ nhớ phân phối-Windows HPC Server hệ thống cụm 2008, và gỡ lỗi của các chương trình đang chạy hoặc tại địa phương hoặc trên một cụm.

Visual Studio tích hợp
PVF bao gồm các tính năng cho phép mã phát triển nhanh chóng. PVF thêm màu cú pháp, Fortran intrinsics mẹo và hoàn thành từ khóa vào trình soạn thảo Visual Studio. PVF bao gồm một Fortran hoàn thành xây dựng môi trường cho Visual Studio với các tính năng Fortran cụ thể như: tự động xây dựng quản lý phụ thuộc. PVF là tương thích với Microsoft Visual C + +, Fortran để phụ các chương trình có thể gọi cho C chức năng và ngược lại. PVF bao gồm một số DVF / CVF khả năng tương thích các tính năng bao gồm hỗ trợ đầy đủ cho Win32 API. Mẫu dự án bao gồm xây dựng các hộp thoại Fortran, giao diện điều khiển và các ứng dụng Windows, DLL và thư viện tĩnh.

PVF augments các debugger Visual Studio với một tuỳ chỉnh công cụ gỡ lỗi mà cung cấp khả năng ngôn ngữ Fortran gỡ lỗi cụ thể. Các công cụ gỡ lỗi PVF hỗ trợ gỡ lỗi của thread-đơn, đa sợi, và các ứng dụng OpenMP. Nó cho phép gỡ lỗi của 64-bit và 32-bit bằng cách sử dụng các ứng dụng mã nguồn hoặc mã ssembly, và nó cung cấp truy cập đầy đủ vào sổ đăng ký và tiểu bang phần cứng của bộ xử lý. Các công cụ gỡ lỗi PVF có thể gỡ lỗi tập tin thực thi được xây dựng cho Windows bản địa, Windows hệ thống con cho UNIX-based Applications (SUA) và Windows Dịch vụ cho Unix (SFU). Các công cụ gỡ lỗi PVF là tương thích với Visual C.

Homepage-http: / / www.pgroup.com / sản phẩm / pvf.htmRoxio Toast Titanium V10.0.6 MAC OSX | 411MB

Toast Titanium goes way beyond the very basic burning in the Mac OS and iLife software, and sets the standard for burning CDs, DVDs, and now Blu-ray discs on the Mac. Create superior sounding audio CDs with smooth crossfades and transitions. Enjoy your TV shows anywhere with exclusive TiVoToGo and EyeTV burning. Convert and export video for an iPod, PSP, mobile phone, and more. Burn files of any size, and automatically catalog the contents of your discs. Copy your audio CDs, movies and DVDs.

Burn: Toast has been the standard for burning and ease of use for over 10 years. It’s the easiest and fastest way to burn your music, video, photo and data files on to CD, DVD or Blu-ray Disc™ for both Mac and PC.

Copy: Toast makes copying discs a snap. With one-click disc copy, you can copy** CDs, DVDs and Blu-ray discs. Even copy dual layer DVD-Video discs on to affordable 4.7 GB single-layer discs.

Listen: Expand your MP3 library. From LP and tape conversion to streaming Internet audio capture, Toast 10 helps you automatically capture, tag and add streaming music tracks to your iTunes® library.

Watch: With just a few clicks you can locate, convert and burn your favorite shows, music and data to CD, DVD and Blu-ray discs, or sync to your iPhone™, iPod® and other mobile devices.

What's new in this version?
* Extract clips from any DVD-Video and convert to the format of your choice**
* Save web video to enjoy on TV and on-the-go
* Archive AVCHD camera footage to disc with one step
* Build your MP3 library with automatic capture and tagging of Internet audio
* Convert audiobook CDs for playback on your iPod®
* Transfer video from your Mac to your TiVo DVR to enjoy on your TV
* Enjoy over 20 new stunning DVD and Blu-ray Disc menu styles
* Sync up folders bi-directionally - between multiple computers, folders or external drives

InstallNote:
1. Unrar
2. Install
3. Use Serial

Homepage: http://www.roxio.com/enu/products/to.../overview.html

Roxio.Toast.Titanium.V10.0.6.MAC.OSX-HOTiSO


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/f881dfb1/RXOTTITAUMV1006MOSXHOT.part1.rar/ http://uploading.com/files/6d19352a/RXOTTITAUMV1006MOSXHOT.part2.rar/ http://uploading.com/files/m7578753/RXOTTITAUMV1006MOSXHOT.part3.rar/ http://uploading.com/files/a999c89b/RXOTTITAUMV1006MOSXHOT.part4.rar/ http://uploading.com/files/ffb6b115/RXOTTITAUMV1006MOSXHOT.part5.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/28895338/d7f2e9c/RXOTTITAUMV1006MOSXHOT.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/28895354/0a4d231/RXOTTITAUMV1006MOSXHOT.part2.rar.html http://hotfile.com/dl/28895592/405526e/RXOTTITAUMV1006MOSXHOT.part3.rar.html http://hotfile.com/dl/28895611/b78f971/RXOTTITAUMV1006MOSXHOT.part4.rar.html http://hotfile.com/dl/28895810/16e34d5/RXOTTITAUMV1006MOSXHOT.part5.rar.html
Mirror link:


Toast Titanium đi cách xa hơn việc đốt rất cơ bản trong hệ điều hành Mac và phần mềm iLife, và đặt ra các tiêu chuẩn cho đĩa CD burning, DVD, và bây giờ đĩa Blu-ray trên Mac. Tạo sounding cấp trên đĩa CD tiếng với crossfades mịn và chuyển tiếp. Thưởng thức truyền hình của bạn cho thấy bất cứ nơi nào với độc quyền TiVoToGo và đốt EyeTV. Chuyển đổi và xuất video cho một chiếc iPod, PSP, điện thoại di động, và nhiều hơn nữa. Ghi tập tin có kích thước bất kỳ, và tự động cập nhật cho các nội dung của các đĩa của bạn. Âm thanh của bạn sao chép đĩa CD, phim ảnh và DVD.

Burn: Toast đã được các tiêu chuẩn cho cháy và dễ sử dụng hơn 10 năm nay. Đó là cách dễ nhất và nhanh nhất để ghi âm nhạc, video, hình ảnh và các file dữ liệu vào đĩa CD, DVD hoặc Blu-ray Disc ™ cho cả Mac và PC.

Copy: Toast làm cho đĩa sao chép một snap. Với một cái bấm chuột đĩa sao chép, bạn có thể sao chép ** đĩa CD, DVD và đĩa Blu-ray. Ngay cả bản sao hai lớp DVD-Video đĩa vào giá cả phải chăng 4,7 GB, đĩa lớp đơn.

Nghe: Mở rộng thư viện nhạc MP3. LP và chuyển đổi từ băng để streaming Internet nắm bắt âm thanh, Toast 10 giúp bạn tự động nắm bắt, tag và thêm dòng bài nhạc để bạn thư viện iTunes ®.

Watch: Chỉ với vài nhấp chuột, bạn có thể xác định vị trí, chuyển đổi và ghi chương trình yêu thích của bạn, âm nhạc và các dữ liệu vào đĩa CD, DVD và đĩa Blu-ray, hoặc đồng bộ để ™ iPhone của bạn, iPod ® và các thiết bị di động.

Có gì mới trong phiên bản này?
* Trích đoạn từ bất kỳ DVD-Video và chuyển đổi sang định dạng của sự lựa chọn của bạn **
* Lưu trang web video để thưởng thức trên TV và on-the-go
* Lưu trữ AVCHD camera cảnh vào đĩa với một bước
* Xây dựng thư viện nhạc MP3 với chụp tự động và gắn thẻ của âm thanh Internet
Convert audiobook đĩa CD để phát lại trên iPod ® của bạn
* Chuyển video từ máy Mac của bạn để TiVo DVR của bạn để thưởng thức trên TV của bạn
* Thưởng thức hơn 20 mới tuyệt đẹp DVD và Blu-ray đơn phong cách
* Sync lên thư mục bi-directionally - giữa nhiều máy tính, thư mục hoặc ổ cứng gắn ngoài

InstallNote:
1. Unrar
2. Cài đặt
3. Sử dụng Serial

Trang chủ: http://www.roxio.com/enu/products/to.../overview.html

Roxio.Toast.Titanium.V10.0.6.MAC.OSX-HOTiSOSynopsys Synplify 2009.06 SP1 | 400 MB

The Synplify Premier solution is the industry's most productive FPGA implementation and debug environment. It includes all the features of Synplify Pro and additionally provides a comprehensive suite of tools and technologies for advanced FPGA designers as well as ASIC prototypers targeting single FPGA-based prototypes.

The Synplify Premier software delivers fast turnaround time capabilities and feedback for users seeking to quickly implement the design on the board or to tune their design projects prior to final implementation. It addresses the most challenging aspects of FPGA design including timing closure and has the ability to perform graph-based physical synthesis for more accurate upfront timing prediction. It provides flows for fast logic verification and RT-Level debug. Under the hood, it contains optimization techniques that enhance DSP, IP and embedded design results. For ASIC prototypers, it delivers ASIC design file and DesignWare compatibility as well as tight integration with the Confirma Rapid Prototyping platform and FPGA vendor back-end tools as well as vendor embedded tools including Altera SoPC Builder and Xilinx EDK.

The Synplify Premier product offers FPGA Designers and ASIC Prototypers, targeting single FPGA-based prototypes, with the most efficient method of design implementation and debug. The Synplify Premier software provides in-system verification of FPGAs, dramatically accelerates the debug process, and provides a rapid and incremental method for finding elusive design problems.
The Synplify Premier software advantages include:

* technology and vendor independence
* in-system debug
* fast timing closure
* RTL analysis
* DSP-friendly synthesis algorithms
* superior Quality of Results (QoR)

HomePage: http://synopsys.com

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/a2f6f948/S.2009.06SP1.part2.rar/ http://uploading.com/files/c61a9331/S.2009.06SP1.part3.rar/ http://uploading.com/files/7m944985/S.2009.06SP1.part5.rar/ http://uploading.com/files/76548emf/S.2009.06SP1.part4.rar/ http://uploading.com/files/691ab23c/S.2009.06SP1.part1.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/28218299/c687ed3/S.2009.06SP1.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/28218302/4ce63a6/S.2009.06SP1.part2.rar.html http://hotfile.com/dl/28218524/98696c4/S.2009.06SP1.part3.rar.html http://hotfile.com/dl/28218527/84440d2/S.2009.06SP1.part4.rar.html http://hotfile.com/dl/28218732/6f16216/S.2009.06SP1.part5.rar.html
Mirror link:


Các Synplify Premier là giải pháp của ngành công nghiệp thực hiện FPGA hiệu quả nhất và môi trường gỡ lỗi. Nó bao gồm tất cả các tính năng của Synplify Pro và cung cấp một bộ toàn diện của các công cụ và công nghệ tiên tiến thiết kế FPGA cũng như ASIC FPGA prototypers nhắm mục tiêu duy nhất dựa trên nguyên mẫu.

Các Synplify Premier phần mềm cung cấp khả năng quay vòng thời gian nhanh và phản hồi cho người dùng tìm kiếm nhanh chóng triển khai thực hiện thiết kế ở trên diễn đàn hoặc để điều chỉnh các dự án thiết kế của họ trước khi thực hiện cuối cùng. It địa chỉ các khía cạnh thách thức nhất của FPGA thiết kế bao gồm đóng cửa thời gian và có khả năng thực hiện dựa trên đồ thị tổng hợp tin vật lý cho nhiều dự báo chính xác thời gian báo trước. Nó cung cấp cho xác minh logic chảy nhanh và RT-Cấp gỡ lỗi. Dưới mui xe, nó có chứa các kỹ thuật tối ưu hóa mà nâng cao DSP, IP và kết quả được thiết kế nhúng. Đối với prototypers ASIC, nó cung cấp hồ sơ thiết kế ASIC và khả năng tương thích DesignWare cũng như tích hợp chặt chẽ với các nền tảng Confirma Rapid Prototyping và bán FPGA công cụ back-end cũng như bán công cụ nhúng bao gồm Altera SoPC Builder và Xilinx EDK.

Các Synplify Premier sản phẩm thiết kế và cung cấp FPGA ASIC Prototypers, nhắm mục tiêu duy nhất FPGA-dựa trên nguyên mẫu, với phương pháp hiệu quả nhất trong việc thực hiện thiết kế và gỡ lỗi. Các Synplify Premier phần mềm cung cấp trong hệ thống xác minh của FPGAs, đột ngột tăng tốc quá trình gỡ lỗi, và cung cấp một phương pháp nhanh chóng và gia tăng cho việc tìm kiếm những vấn đề thiết kế khó nắm bắt.
Các Synplify Premier lợi thế phần mềm này bao gồm:

* Công nghệ và độc lập của nha cung câp
* Trong hệ thống gỡ lỗi
* Nhanh thời gian đóng cửa
* RTL phân tích
* DSP-thuật toán tổng hợp thân thiện
* Chất lượng cao của quả (QoR)

Trang chủ: http://synopsys.comOmniGraffle Professional 5.2.1 | Mac Os X | 59.5 Mb

The premier diagramming application for Mac OS X just got a whole lot better.
OmniGraffle Professional 5 includes a powerful toolset for advanced document creation and editing options. For the pro user who's looking for a full-featured diagramming and design tool, you've come to the right place.

Features :
- Subgraphs
Use subgraphs to expand and collapse segments of your diagram just like you can expand and collapse rows in outline view. Make a single diagram as simplified or as complex as you need.

- Shared Layers
Share the love between your canvases with shared layers. When you have common elements that you'd like to display on different canvases, shared layers make it easy to keep them updated. Change any object on a shared layer (a logo, a background, a wireframe) and the change instantly shows up on every canvas that shares the layer.

- Greater Visio Support
Now it's even easier to work with PC using colleagues (until they see the light and switch to a Mac, that is). You can now open Microsoft Visio (VSD) files directly in OmniGraffle, along with Visio stencils (VSS) and Visio templates (VST).

- Custom Data
A new addition to the notes inspector, you can use the custom data table to keep your own information about objects on the canvas. This data can be used for scripts or just for your own reference.

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/4aac3b7a/OmniGroup.OmniGraffle.Professional.v5.2.1.MacOSX.Incl.Keymaker-ARN.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/28674491/2d4ecde/OmniGroup.OmniGraffle.Professional.v5.2.1.MacOSX.Incl.Keymaker-ARN.rar.html
Mirror link:


Các sơ đồ đầu ứng dụng cho Mac OS X chỉ có nhiều toàn bộ tốt hơn.
OmniGraffle Professional 5 bao gồm một toolset mạnh mẽ cho việc tạo tài liệu tiên tiến và các tùy chọn chỉnh sửa. Đối với những người dùng chuyên nghiệp của những người đang tìm kiếm một sơ đồ đầy đủ tính năng và công cụ thiết kế, bạn đã đến đúng nơi.

Các tính năng:
- Đồ thị con
Sử dụng đồ thị con để mở rộng và sự sụp đổ của các phân đoạn biểu đồ của bạn cũng giống như bạn có thể mở rộng và sự sụp đổ hàng trong xem phác thảo. Hãy là một sơ đồ đơn giản hay phức tạp như bạn cần.

- Chia sẻ Layer
Chia sẻ tình yêu giữa Canvases của bạn với các lớp được chia sẻ. Khi bạn có các yếu tố phổ biến mà bạn muốn hiển thị trên Canvases khác nhau, các lớp được chia sẻ làm cho nó dễ dàng để giữ chúng được cập nhật. Thay đổi bất kỳ đối tượng trên một lớp được chia sẻ (một biểu tượng, một nền, một wireframe) và thay đổi ngay lập tức hiện lên trên mỗi cổ phần vải mà lớp.

- Đại Visio Hỗ trợ
Bây giờ nó dễ dàng hơn để làm việc với máy PC bằng cách sử dụng các đồng nghiệp (cho đến khi họ nhìn thấy ánh sáng và chuyển sang một máy Mac, đó là). Bây giờ bạn có thể mở Microsoft Visio (VSD) tập tin trực tiếp trong OmniGraffle, cùng với Visio stencils (VSS) và Visio mẫu (VST).

- Tuỳ liệu
Một bổ sung mới vào các thanh tra ghi chú, bạn có thể sử dụng tùy chỉnh dữ liệu bảng để giữ cho thông tin của riêng bạn về các đối tượng trên vải này. Dữ liệu này có thể được sử dụng cho các kịch bản hay chỉ để tham khảo của riêng bạn.Toast Titanium 10.0.6 (560) | Mac OS X | 315 MB

Toast Titanium goes way beyond the very basic burning in the Mac OS and iLife software, and sets the standard for burning CDs, DVDs, and now Blu-ray discs on the Mac. Create superior sounding audio CDs with smooth crossfades and transitions. Enjoy your TV shows anywhere with exclusive TiVoToGo and EyeTV burning. Convert and export video for an iPod, PSP, mobile phone, and more. Burn files of any size, and automatically catalog the contents of your discs. Copy your audio CDs, movies and DVDs. There is no easier or faster way to save, share, and enjoy your digital media on disc.

New Toast 10 Pro adds:

High-Def/Blu-ray Disc Plug-in
Sonicfire Pro soundtrack creation
SoundSoap audio noise reduction
FotoMagico high-def slideshows
LightZone visual photo editing

WHAT'S NEW
Version 10.0.6:

Resolves issue where adding VIDEO_TS or Image files may result in error message
Resolves issue where dragging EyeTV recordings to content area may result in error message
Resolves an issue where some DivX/AVI recordings may have AV sync issues when authored to Blu-ray Disc
Resolves an issue that caused SVCD projects to return a -50 error code
Resolves issue playing back US TiVo recordings

Link for more information: http://www.roxio.com/enu/products/to...k4qe vzaf4kix

Note:
10.0.5 SN provided, still valid.
No need for a new SN if you are going to update 10.0.5.

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/2dec6fam/tstti1006.part2.rar/ http://uploading.com/files/9876b9a5/tstti1006.part1.rar/ http://uploading.com/files/c1615311/tstti1006.part3.rar/ http://uploading.com/files/7bfe69m7/tstti1006.part4.rar/ http://uploading.com/files/m97ba9bb/tstti1006.part5.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/28338248/9dd9247/tstti1006.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/28338247/0518565/tstti1006.part2.rar.html http://hotfile.com/dl/28338388/a7bfe66/tstti1006.part3.rar.html http://hotfile.com/dl/28338390/5d1fda4/tstti1006.part4.rar.html http://hotfile.com/dl/28338547/25aac23/tstti1006.part5.rar.html
Mirror link:


Toast Titanium đi cách xa hơn việc đốt rất cơ bản trong hệ điều hành Mac và phần mềm iLife, và đặt ra các tiêu chuẩn cho đĩa CD burning, DVD, và bây giờ đĩa Blu-ray trên Mac. Tạo sounding cấp trên đĩa CD tiếng với crossfades mịn và chuyển tiếp. Thưởng thức truyền hình của bạn cho thấy bất cứ nơi nào với độc quyền TiVoToGo và đốt EyeTV. Chuyển đổi và xuất video cho một chiếc iPod, PSP, điện thoại di động, và nhiều hơn nữa. Ghi tập tin có kích thước bất kỳ, và tự động cập nhật cho các nội dung của các đĩa của bạn. Âm thanh của bạn sao chép đĩa CD, phim ảnh và DVD. Không có cách nào dễ hơn hoặc nhanh hơn để lưu, chia sẻ, và tận hưởng phương tiện truyền thông kỹ thuật số của bạn trên đĩa.

Toast Pro mới 10 cho biết thêm:

High-Def/Blu-ray Disc Plug-in
Sonicfire Pro soundtrack tạo
SoundSoap âm thanh, giảm tiếng ồn
FotoMagico cao-def trình chiếu
LightZone chỉnh sửa ảnh trực quan

WHAT'S NEW
Phiên bản 10.0.6:

Giải quyết vấn đề nơi thêm VIDEO_TS file Image có thể dẫn đến thông báo lỗi
Giải quyết vấn đề nơi kéo EyeTV ghi đến khu vực nội dung có thể dẫn đến thông báo lỗi
Giải quyết một vấn đề mà một số DivX / AVI ghi có thể có các vấn đề đồng bộ AV khi tác giả cho đĩa Blu-ray
Giải quyết một vấn đề gây ra SVCD dự án để trả lại mã lỗi -50
Giải quyết vấn đề đang chơi quay lại Mỹ TiVo recordings

Liên kết để biết thêm thông tin: http://www.roxio.com/enu/products/to...k4qe vzaf4kix

Lưu ý:
10.0.5 SN cung cấp, vẫn còn hợp lệ.
Không cần thiết cho một SN mới nếu bạn sẽ cập nhật 10.0.5.Tatsunoko VS Capcom Ultimate All Stars
Publisher: Capcom | Platform: WII - PAL | ESRB:T | English | ISO | 4.3Gb
Genre: Fighting

The seventh installment in Capcom's versus series, this stylish fighting game pits famed characters from the animation studio Tatsunoko Productions against some of Capcom's most familiar faces. Ken the Eagle and Jun the Swan, Ryu and Viewtiful Joe all make an appearance, complete with devastating special attacks and stunning animations. The game features a streamlined, pick up and play control sch...eme that should minimize the barrier to entry normally found in modern fighting games.
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://www.ziddu.com/download/8386167/w-tatvscaplinks.txt.html
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/26579804/57bc730/w-tatvscap_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/17d4216e/w-tatvscap%2B%2Blinks.txt/

Việc lắp đặt thứ bảy tại Capcom's so với series, phong cách này hố trò chơi chiến đấu nhân vật nổi tiếng từ các hãng phim hoạt hình Tatsunoko Productions chống lại một số khuôn mặt quen thuộc nhất của Capcom. Ken của Eagle và Jun thiên nga, Ryu và Viewtiful Joe tất cả làm cho xuất hiện, tàn phá hoàn toàn với các cuộc tấn công đặc biệt và hình ảnh động tuyệt đẹp. Trò chơi có một tinh gọn, nhận và chơi sch kiểm soát ... eme rằng nên giảm thiểu rào cản đối với mục thường thấy trong các trò chơi hiện đại chiến đấu.


Total Recorder Editor Pro v12.0.1 Portable | 26.93 Mb

Total Recorder Editor is a sound editor program that lets you create and edit voice and other audio recordings. You can cut, copy and paste parts of recording and, if required, add effects like echo, amplification and noise reduction.Total Recorder Editor is designed to be very easy and intuitive to use. Within minutes you will be able to open or record a file and edit it. But if you take time to explore the other features you will find many powerful tools designed with the professional sound engineer in mind.Total Recorder Editor basic is free but we hope you will consider upgrading to Total Recorder Editor Master's Edition. With the Master's Edition you have a set a features designed with the professional in mind. These include a file batch converter and automation tools, bookmarks, file regions additional file formats and more.

Features:-
· Supports a number of file formats including wav (multiple codecs), mp3, ogg, wmv, vox, gsm and more.
· Edit functions include Cut, Copy, Paste, Delete, Insert, Silence and others.
· Effects include, Amplify, Normalize, Equalizer, Envelope, Reverb, Echo, Noise Reduction, Sample Rate Conversion and more.
· Supports sample rates from 6000 to 96000Hz, stereo or mono, 8, 16 or 32 bits.
· Includes a CD ripper to load audio direct from a CD-ROM.
· Player includes Scrub/Cue control for precise editing.
· Recorder supports auto-start-end and voice activated recording.

Requirements:-
· Microsoft Internet Explorer 5.0.0 (6.0.0 recommended)
· Microsoft DirectX 9.0
· Intel Pentium® III / AMD Athlon processor or equivalent (Intel Pentium® 4 / AMD Athlon XP or equivalent recommended)
· 256 MB RAM (512 MB RAM recommended)
· 50 MB free hard drive space (200 MB recommended)
· High Color display adapter at 800 x 600 resolution (1024 x 768 recommended)
· A sound card.

What's New in This Release:-
· May include unspecified updates, enhancements, or bug fixes

Homepage - http://www.totalaudiorecorder.com/
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/27366057/0774849/Total_Recorder_Editor_Pro_v12.0.1_Portable.rar.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/f596d83c/Total_Recorder_Editor_Pro_v12.0.1_Portable.rar/
Mirror link:


Tổng biên tập ghi âm là một chương trình biên tập âm thanh cho phép bạn tạo và chỉnh sửa giọng nói và ghi âm khác. Bạn có thể cắt, sao chép và dán các bộ phận của thu âm và, nếu cần, thêm hiệu ứng như echo, khuếch đại và tiếng ồn reduction.Total ghi biên tập được thiết kế để thể rất dễ dàng và trực quan để sử dụng. Trong vòng vài phút, bạn sẽ có thể mở hoặc ghi một tập tin và chỉnh sửa nó. Nhưng nếu bạn mất thời gian để khám phá những tính năng khác bạn sẽ tìm thấy nhiều công cụ mạnh mẽ được thiết kế với các kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp trong mind.Total ghi biên tập cơ bản là miễn phí nhưng chúng tôi hy vọng bạn sẽ xem xét việc nâng cấp lên bản ghi âm Tổng biên tập Master's. Với bản của Master bạn có một bộ một tính năng được thiết kế với sự chuyên nghiệp trong tâm trí. Trong đó có một công cụ chuyển đổi hàng loạt tập tin và các công cụ tự động hóa, mục, tập tin định dạng tập tin vùng bổ sung và nhiều hơn nữa.

Tính năng: --
Supports một số định dạng tập tin bao gồm wav (multiple codecs), mp3, ogg, wmv, vox, gsm và nhiều hơn nữa.
· Chỉnh chức năng bao gồm Cut, Copy, Paste, Delete, Insert, Silence và những người khác.
· Effects bao gồm, khoa trương, Normalize, Equalizer, Envelope, Reverb, Echo, Noise Reduction, Sample Rate Chuyển đổi và nhiều hơn nữa.
Supports mẫu tỷ giá từ 6.000 đến 96000Hz, stereo hoặc mono, 8, 16 hoặc 32 bit.
· Bao gồm một đĩa CD ripper để tải âm thanh trực tiếp từ đĩa CD-ROM.
· Cầu thủ bao gồm Scrub / Cue điều khiển để chỉnh sửa chính xác.
· Ghi âm hỗ trợ tự động bắt đầu-cuối và ghi âm giọng nói kích hoạt.

Yêu cầu: --
· Microsoft Internet Explorer 5.0.0 (6.0.0 recommended)
· Microsoft DirectX 9.0
· Intel Pentium ® III / bộ xử lý AMD Athlon hoặc tương đương (Intel Pentium ® 4 / AMD Athlon XP hoặc tương đương khuyến khích)
· 256 MB RAM (512 MB RAM recommended)
· 50 MB đĩa cứng trống (200 MB recommended)
· High Color display adapter at 800 x 600 độ phân giải (1024 x 768 recommended)
* A sound card.

What's New in This Release: --
· Tháng không xác định bao gồm các thông tin cập nhật, cải tiến, hay bug fixes

Trang chủ - http://www.totalaudiorecorder.com/Sample Logic Morphestra KONTAKT DVDR D1 | 4.04GB

Morphestra™ is today's cinematic virtual instrument. Sample Logic's award-winning team presents a powerful collection of creatively new and inventive organic instruments. Morphestra is derived entirely from orchestral recordings and psycho-acoustic sound design. In association with Kirk Hunter Studios and powered by Native Instruments Kontakt Player 3, Morphestra is an epic collection of over 27 GB and 1200+ instruments and multis delivered pre-installed on a pocket-sized Glyph hard drive.

Out of the box, Morphestra is ideal for film, TV, video games, electronic music, ambient music, multimedia genres, and much more... Its powerful instruments and multis stand on their own making it a "must have." This makes creating an entire production possible without the assistance of any additional third-party instruments and effects. This "cine-organic" achievement surpasses any library of its kind. Rather than reinventing the traditional orchestra, Sample Logic has created a modern-day virtual instrument using effectual techniques. Morphestra includes: cinematic atmospheres, innovative arpeggiated/gated melodic and rhythmic instruments, thunderous percussive impacts, transition trailer effects, and dynamic rhythmic loops, and lush evocative pads, just to name a few.

As if this wasn't enough...

Morphestra sets the trend for the future, not only in sonic quality, but also with its plug-and-play delivery system that streamlines installation. Pre-installed on a reliable and portable 160 GB Glyph hard drive, Morphestra is "small enough to fit into a pocket and powerful enough to support high track-count audio sessions."

Morphestra Hard Drive Specifications
- Comes pre-installed on a Glyph PORTAGIG 800, 160 GB Hard Drive
- FireWire 800 & USB 2.0 ports
- 7,200 RPM 8MB cache
- SATA II hard drive
- Qualified for use in all major Digital Audio Workstations
- 3-year warranty
- 2-year free basic data recovery
- 1-year overnight advanced replacement

Drive includes: Morphestra software, Kontakt Player software, 80 GB hard drive, FireWire 800 cable, USB 2.0 cable, Portable carrying case, External power supply.

Morphestra's scripted sound-sculpting interface breaks new boundaries, giving users unprecedented control achieved through the Native Instruments Kontakt engine. With 5 full tabs of more than 40 onscreen effects and performance parameters, morphing and sculpting has never been easier. Whether in the studio or on stage, this production-ready virtual instrument inspires and delivers on demand. Not to mention, Sample Logic has collaborated with many of the world's leading composers to provide a massive variety of multis created by composers for composers.

Additional multis have been created by:

Mark Isham - Grammy/Emmy award-winning composer whose works includes: FAME, CRASH, BOBBY, A RIVER RUNS THROUGH IT, MIRACLE, POINT BREAK, RESERVATION ROAD, BLADE, LIONS FOR LAMBS, NEXT, INVINCIBLE, OCTOBER SKY, OF MICE AND MEN, CHICAGO HOPE, and much more...

Tom Salta - Renowned video game composer whose works includes: RED STEEL, TOM CLANCY'S H.A.W.X., GHOST RECON ADVANCED WARFIGHTER 1 & 2, NEED FOR SPEED UNDERGROUND 2.

Rupert Gregson-Williams - Award-winning composer whose works include: BEE MOVIE, BEDTIME STORIES, MADE OF HONOR, YOU DON'T MESS WITH THE ZOHAN, CLICK, OVER THE HEDGE, HOTEL RWANDA, I NOW PROnOUNCE YOU CHUCK AND LARRY, and much more...

David Lawrence - Award-winning composer whose works include: HIGH SCHOOL MUSICAL, AMERICAN PIE 1 & 2, VAN WILDER, CANE, JERICHO, THE CLEANER, HARPERS ISLAND, and much more...

Bill Brown - Award-winning composer whose works include: CSI: NY, GHOST RECON, WOLFENSTEIN, RAINBOW SIX, COMMAND AND CONQUER, and much more...

How was Morphestra created?
Sounds have been recorded from all over the world and include: Symphonic/World percussion, Vocals, Guitars, Waterphone, Animals, Warehouses, Strings, Brass, Winds, Tools, Machinery and an entire realm of World/Ethnic instruments. We then manipulated these sounds using various proprietary Sample Logic techniques and combined them with multiple electronic synthesis elements to create new, organic, never-before-heard instruments and ensembles.

What's under the hood? Morphestra is packed with 27+ GB of over 1200 instruments and multis. The library is divided into 3 main categories: Atmospheres, Instrumentals, Percussives


All of these instruments are derived from orchestral studio and field recordings, many of which were manipulated, morphed, and processed at multiple stages of product development, including the sample production phase, the programming phase, and in real-time via Morphestra’s user controllable interface parameters.

- Atmosphere/ambient soundscapes and stinger construction kits

- Melodic and rhythmic tempo-synced loops, loop construction kits, and arpeggiated/gated melodic and impact sequences

- Single impacts, cinematic impact ensembles, and percussive kits

- Morphed winds, strings, synths, mallets, bells, solo and ensemble pads and melodic instruments

- Swipes, scrapes, and reverse transitional effects

- Performance-ready multis (playable interactive presets templates made from multiple instruments)

SUPPLiER..: Team DYNAMiCS
DATE....: Feb 2010
PACKAGER..: Team DYNAMiCS
FORMAT..: KONTAKT

- iNSTALL NOTES -
Because this comes pre-installed on an external hard-drive, we had to split it to fit on dual-layer DVDs. So follow the instructions.
1. Unpack and burn or mount.
2. Copy the content of each disc ("Morphestra Library") to the location you want (copy/merge folders).
3. Import library in Kontakt.
4. If you don't manage to install it, you don't deserve it. So you should go and buy it.

Homepage: http://www.samplelogic.com/morphestra.html

Download:(HotFile & SharingMatrix & Uploading & ShareFlare)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/f111eb5e/SPLGMPSKTD1DYN%2B%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/28505036/9e25c29/SPLGMPSKTD1DYN_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://www.ziddu.com/download/8583055/SPLGMPSKTD1DYNlinks.txt.html

Morphestra ™ là ngày hôm nay của nhạc cụ ảo điện ảnh. Logic mẫu được trao giải thưởng đội trình bày một bộ sưu tập mạnh của sáng tạo mới và sáng tạo nhạc cụ hữu cơ. Morphestra là hoàn toàn xuất phát từ bản thu âm cho dàn nhạc và âm thanh-tâm lý thiết kế. Gắn với Kirk Hunter Studios và được hỗ trợ bởi Native Instruments Kontakt 3 cầu thủ, Morphestra là một bộ sưu tập sử thi của hơn 27 GB và 1200 + nhạc cụ và Đa trước giao-cài đặt vào túi một cỡ Glyph ổ cứng.

Ra khỏi hộp, Morphestra là lý tưởng cho bộ phim, truyền hình, video game, âm nhạc, điện tử, âm nhạc, xung quanh, thể loại đa phương tiện, và nhiều hơn nữa ... Cụ mạnh mẽ và Đa của nó đứng trên làm cho nó một "phải có riêng của họ." Điều này làm cho việc tạo ra một sản xuất toàn bộ có thể không có sự hỗ trợ của các nhạc cụ của bên thứ ba bổ sung và các hiệu ứng. Điều này cine "hữu cơ" thành tích vượt qua bất kỳ thư viện thuộc loại này. Thay vì tái phát minh các dàn nhạc truyền thống, mâu Logic đã tạo ra một dụng cụ hiện đại ảo bằng cách sử dụng các kỹ thuật effectual. Morphestra bao gồm: khí quyển điện ảnh, sáng tạo arpeggiated / cụ gated du dương và nhịp điệu, các tác động Percussive giông tố, trailer hiệu ứng chuyển tiếp, và vòng nhịp điệu năng động, và tấm lót gợi nhiều liên tưởng tươi tốt, chỉ cần đến tên một vài.

Vì nếu điều này là không đủ ...

Morphestra bộ xu hướng cho tương lai, không chỉ ở chất lượng âm, nhưng nó cũng có plug-and-play hệ thống phân phối mà streamlines cài đặt. Cài đặt sẵn trên 160 đáng tin cậy và di GB ổ cứng Glyph, Morphestra là "đủ nhỏ để phù hợp với túi và đủ mạnh để hỗ trợ theo dõi cao tính phiên âm thanh."

Morphestra Hard Drive số kỹ thuật
- Comes cài đặt sẵn trên một Glyph PORTAGIG 800, 160 GB Hard Drive
- FireWire 800 & cổng USB 2.0
- 7.200 RPM 8MB bộ nhớ cache
- SATA II ổ cứng
- Ðạt tiêu chuẩn để sử dụng trong tất cả các chính Digital Audio Workstation
- 3-year warranty
- 2-năm Việt cơ bản phục hồi dữ liệu
- 1-năm qua đêm cao cấp thay thế

Ổ đĩa bao gồm: Morphestra phần mềm, phần mềm Kontakt Player, ổ cứng 80 GB, FireWire 800 cable, cáp USB 2.0, Portable mang trường hợp, ngoài cấp điện.

Morphestra của âm thanh scripted-sculpting phá vỡ ranh giới giao diện mới, tạo cho người dùng điều khiển chưa từng đạt được thông qua công cụ Native Instruments Kontakt. Với 5 tab đầy đủ của hơn 40 hiệu ứng trên màn hình và các thông số hiệu suất, morphing và sculpting chưa bao giờ được dễ dàng hơn. Cho dù trong studio hay trên sân khấu, sản xuất nhạc cụ ảo này-truyền cảm hứng và sẵn sàng cung cấp theo yêu cầu. Chưa kể, mẫu Logic đã phối hợp với nhiều nhạc sĩ hàng đầu thế giới để cung cấp một loạt lớn của Đa được tạo bởi các nhà soạn nhạc cho các nhạc sĩ.

Đa bổ sung đã được tạo ra bởi:

Mark Isham - Grammy / Emmy đoạt giải thưởng nhà soạn nhạc mà công trình bao gồm: FAME, CRASH Bobby, Một Sông chảy qua CNTT, MIRACLE, ĐIỂM BREAK, phòng ROAD, Blade, Lions for Lambs, NEXT, Invincible, Tháng Mười SKY, OF MICE VÀ Men, Chicago HOPE, và nhiều hơn nữa ...

Tom Salta - nhà soạn nhạc nổi tiếng video game có tác phẩm bao gồm: Red Steel, Tom Clancy's HAWX, Ghost Recon Advanced Warfighter 1 & 2, CẦN for Speed ĐẤT 2.

Rupert Gregson-Williams - Từng đoạt giải thưởng nhà soạn nhạc có tác phẩm bao gồm: BEE MOVIE, Bedtime Stories, MADE OF HONOR, BẠN KHÔNG Mess With the Zohan, CLICK, OVER THE hedge, Hotel Rwanda, tôi phát âm NOW YOU CHUCK VÀ Larry, và nhiều hơn nữa ...

David Lawrence - Từng đoạt giải thưởng nhà soạn nhạc có tác phẩm bao gồm: High School Musical, American PIE 1 & 2, Van Wilder, mía, Jericho, the Cleaner, Harpers ĐẢO, và nhiều hơn nữa ...

Bill Brown - Từng đoạt giải thưởng nhà soạn nhạc có tác phẩm bao gồm: CSI: NY, Ghost Recon, Wolfenstein, RAINBOW SIX, COMMAND AND CONQUER, và nhiều hơn nữa ...

Làm thế nào là Morphestra tạo ra?
Âm thanh đã được ghi nhận từ khắp nơi trên thế giới và bao gồm: Symphonic percussion / Thế giới, Vocals, Guitars, Waterphone, Con vật, kho bãi, Strings, thau, Winds, Công cụ, Máy móc và lĩnh vực an toàn của thế giới / nhạc cụ dân tộc. Sau đó chúng tôi chế tác những âm thanh bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau Logic mẫu độc quyền và kết hợp chúng với nhiều yếu tố tổng hợp điện tử để tạo mới, hữu cơ, không bao giờ-cụ-trước khi nghe và Ensembles.

Có gì ở dưới mui xe không? Morphestra được đóng gói với 27 + GB của hơn 1.200 cụ và Đa. Thư viện này được chia thành 3 chuyên mục chính: khí quyển, Instrumentals, Percussives


Tất cả những dụng cụ có nguồn gốc từ phòng thu dàn nhạc và ghi lĩnh vực, nhiều người trong số đó đã được chế tác, morphed, và xử lý ở nhiều giai đoạn phát triển sản phẩm, bao gồm các giai đoạn sản xuất mẫu, giai đoạn lập trình, và trong thời gian thực thông qua Morphestra của người sử dụng giao diện điều khiển các tham số.

- Khí quyển / môi trường xung quanh soundscapes và bộ phụ kiện xây dựng stinger

- Melodic và tiến độ đồng bộ hóa nhịp điệu-vòng, túi tiếp liệu xây dựng vòng lặp, và arpeggiated / gated du dương và tác động chuỗi

- Single ảnh hưởng, tác động Ensembles điện ảnh, và Percussive kits

- Morphed gió, dây, synths, mallets, chuông, độc tấu và tấm lót toàn bộ và giai điệu nhạc cụ

- Swipes, scrapes, và ngược lại các hiệu ứng chuyển tiếp

- Hiệu suất-sẵn sàng Đa (chơi tương tác cài đặt trước các mẫu được làm từ nhiều nhạc cụ)

CUNG CẤP ..: Team DYNAMICS
NGÀY ....: tháng 2 năm 2010
PACKAGER ..: Team DYNAMICS
FORMAT ..: KONTAKT

- INSTALL LƯU Ý --
Bởi vì điều này có cài đặt sẵn trên một ổ cứng bên ngoài, chúng tôi đã phải chia nó cho phù hợp trên đĩa DVD lớp kép. Vì vậy, theo hướng dẫn.
1. Giải nén và chép hoặc gắn kết.
2. Sao chép nội dung của mỗi đĩa ( "Morphestra Thư viện") đến vị trí bạn muốn (copy / sáp nhập các thư mục).
3. Nhập viện trong Liên.
4. Nếu bạn không quản lý để cài đặt nó, bạn không xứng đáng. Vì vậy, bạn nên đi và mua nó.

Trang chủ: http://www.samplelogic.com/morphestra.htmlMedia Player Classic HomeCinema svn1659 (32/64 bit) Multilang | 10.46 MB

This project is based on the original "Media Player Classic" and was created after Gabest, the original author, stopped working on it. Several new features have been integrated in this player, such as : An option to remove Tearing; Additional video decoders and in particular H.264 and VC-1 with DXVA support (see specific section for details); Better support for Windows Vista, including a release for 64 bits platform; Support for EVR renderer.
New features:
- An option to remove Tearing
- Translation in several languages (currently Czech, French, German, Korean, Hungarian, Russian, Spanish and Turkish)
- Additional video decoders and in particular H.264 and VC-1 with DXVA support (see specific section for details)
- Better support for Windows Vista, including a release for 64 bits platform
- Support for EVR renderer
- Bugs and vulnerability fixes

Supported file formats: WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV, MKV.
Supported languages: BR, BY, CN, CZ, DE, EN, ES, FR, HU, IT, KR, PL, RU, SE, SK, TR, UA

Changes (1482-1557):
- Updated libpng to 1.4.0;
- added missing libpng file from previous commit;
- Fixed : remove compiler & linker warnings;
- updated libpng project file;
- update Ukrainian language resource.

Title: Media Player Classic HomeCinema
Version: svn1659 (32/64 bit)
Developer: XvidVideo group
Homepage: xvidvideo.ru
Updated: 2010.02
License / Price: Free
Language: Multilanguage
Platform: Windows 2K/XP/2K3/Vista/7
Size: 10.46 mb


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/28896041/744cacb/MPCHCinema.rar.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/1m2me2fe/MPCHCinema.rar/
Mirror link:


Dự án này được dựa trên bản gốc "Media Player Classic" và đã được tạo ra sau khi Gabest, tác giả bản gốc, ngừng làm việc trên nó. Một vài tính năng mới đã được tích hợp trong máy nghe nhạc này, như: Một lựa chọn để loại bỏ Tearing; bộ giải mã video bổ sung và cụ thể trong H.264 và VC-1 với DXVA hỗ trợ (xem phần cụ thể để biết chi tiết); hỗ trợ tốt hơn cho Windows Vista, bao gồm cả một bản phát hành cho nền tảng 64 bit; Hỗ trợ cho EVR renderer.
Các tính năng mới:
- Một lựa chọn để loại bỏ Tearing
- Dịch một số ngôn ngữ (hiện tại Séc, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Hungary, Nga, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ)
- Các bộ giải mã video và đặc biệt là trong H.264 và VC-1 với DXVA hỗ trợ (xem phần cụ thể để biết chi tiết)
- Tốt hơn hỗ trợ cho Windows Vista, bao gồm một bản phát hành cho nền tảng 64 bit
- Hỗ trợ cho EVR renderer
- Lỗi và sửa lỗi lỗ hổng

Hỗ trợ các định dạng file: WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, Wax, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV, MKV.
Hỗ trợ các ngôn ngữ: BR, BY, CN, CZ, DE, EN, ES, FR, HU, IT, KR, PL, RU, SE, SK, TR, UA

Thay đổi (1482-1557):
- Cập nhật libpng để 1.4.0;
- Bổ sung thiếu libpng tập từ trước đó cam kết;
- Cố định: loại bỏ trình biên dịch & cảnh báo mối liên kết;
- Cập nhật libpng dự án tập;
- Cập nhật tài nguyên ngôn ngữ tiếng Ukraina.

Tiêu đề: Media Player Classic HomeCinema
Phiên bản: svn1659 (32/64 bit)
Phát triển: XvidVideo nhóm
Trang chủ: xvidvideo.ru
Cập nhật: 2.010,02
Giấy phép / Giá: Miễn phí
Ngôn ngữ: Multilanguage
Hệ điều hành: Windows 2K/XP/2K3/Vista/7
Kích thước: 10,46 mbMojosoft Photo Frame Studio 2.3 Multilingual | 103.8 Mb

Program Photo Frame Studio has been designed to edit and decorate digital photographies. Thanks to the program each picture will look different and operating our program will be a real pleasure for you. We offer over 100 hundred frames and what is more, every one of them can be modified by the options which are contained in our program. The inerface of the program is user-friendly and it has been designed in such a way that evryone can operate it without any problems. You can decorate your picture using a few instructions by means of adding to it a frame, a mask, the background, a shade or a text. Using all these functions and effects and taking into account the fact that we can use all the options simultaneously including the change of colour of each layer, the change of saturation and contrast, you can undoubtedly claim that each picture will be different. You can also design your own composition.


It can be done thanks to the tools which enable us to add various elements such as figures clip-parts or striking texts. You can also calibrate pictures, so you can cut them, zoom to the view that suits you and get rid of the red-eye effect. Thanks to the program you can print pictures using your printer as well as you can save ready photos in high quality mode in order to send them to photo-labs. Moreover, you can also save pictures in lower quality mode so that they can be published in the internet.

Features:
- operating jpg, bmp, wmf , png ,tiff and more graphic formats
- a dozen or so effects which can be used while working on all objects (text , image , backgrounds) for example: shadows, textures, sepia, gradients and others
- export to high resolution (300 DPI , 600 DPI) pdf,jpg,tiff,bmp graphics file
- the appearance of the interface can be changed
- support right to left languages (like arabic,hebrew)
- support unicode
- multilanguage support

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/a38ma691/Mojosoft.Photo.Frame.Studio.v2.3.Multilingual.WinAll.Incl.Keygen-CRD.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/28128945/0017c1e/Mojosoft.Photo.Frame.Studio.v2.3.Multilingual.WinAll.Incl.Keygen-CRD.rar.html
Mirror link:


Photo Studio Khung chương trình đã được thiết kế để chỉnh sửa và trang trí Nhiếp ảnh kỹ thuật số. Nhờ chương trình sẽ xem xét từng hình ảnh khác nhau và điều hành chương trình của chúng tôi sẽ là một niềm vui thật sự cho bạn. Chúng tôi cung cấp hơn 100 trăm khung hình và nhiều hơn nữa là những gì, mỗi một trong số họ có thể được sửa đổi theo những tùy chọn được chứa trong chương trình của chúng tôi. Các inerface của chương trình là người thân thiện và nó đã được thiết kế theo cách sao cho evryone nó có thể hoạt động mà không có bất kỳ vấn đề. Bạn có thể trang trí hình ảnh của bạn bằng cách sử dụng một vài chỉ dẫn của phương tiện thêm cho nó một khung, mặt nạ, nền, một bóng râm hay một văn bản. Sử dụng tất cả các chức năng và hiệu quả và có tính đến thực tế là chúng ta có thể sử dụng tất cả các lựa chọn đồng thời bao gồm cả việc thay đổi màu sắc của mỗi lớp, các thay đổi của bão hòa và độ tương phản, bạn chắc chắn có thể tuyên bố rằng mỗi hình ảnh sẽ khác nhau. Bạn cũng có thể thiết kế thành phần của riêng bạn.


Nó có thể được thực hiện nhờ vào những công cụ này cho phép chúng tôi thêm các yếu tố khác nhau như clip-con số phần hoặc những bản văn nổi bật. Bạn cũng có thể hiệu chỉnh hình ảnh, do đó bạn có thể cắt chúng, phóng to để xem có phù hợp với bạn để loại bỏ hiệu ứng mắt đỏ. Nhờ chương trình mà bạn có thể in hình ảnh bằng cách sử dụng máy in của bạn cũng như bạn có thể lưu ảnh đã sẵn sàng trong chế độ chất lượng cao để gửi chúng tới ảnh-phòng thí nghiệm. Hơn nữa, bạn cũng có thể lưu hình ở chế độ chất lượng thấp hơn để họ có thể được xuất bản trong internet.

Các tính năng:
- Điều hành jpg, bmp, wmf, png, tiff và nhiều định dạng đồ họa
- Một tá hoặc hơn các hiệu ứng có thể được dùng trong khi làm việc trên tất cả các đối tượng (văn bản, hình ảnh, nền) ví dụ: bóng, kết cấu, sepia, gradient và những người khác
- Xuất khẩu sang độ phân giải cao (300 DPI, 600 DPI) pdf, jpg, tiff, bmp tập tin đồ họa
- Sự xuất hiện của giao diện có thể được thay đổi
- Hỗ trợ quyền ngôn ngữ trái (như arabic, hebrew)
- Hỗ trợ unicode
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 02-24-2010 lúc 08:59 PM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #183  
Old 02-24-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 188 Times in 126 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 14407
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


Cossacks 2: Napoleonic Wars
PC | English | GSC Game World | 2005 | 1.4GB
Genre: Strategy

Cossacks II: Napoleonic Wars is the fourth computer game in the Cossacks series of real-time strategy games, released in Spring 2005 to mixed reviews. This game focuses exclusively on the Napoleonic era, meaning it has a much shorter time span than others in this series, which spanned several centuries. Therefore, fewer technologies can be researched than in other Cossacks games, and there aren't as many different unit types for each country as before. On the other hand, Cossacks II allows a large number of units to be trained and it has many tactical options and an updated graphical engine.

Minimum System Requirements:
System: 1500 MHz or equivalent
RAM: 512 MB
Video Memory: 64 MB
Hard Drive Space: 2000 MB

Screenshots:
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/e44691m6/Napoleonic_Wars_CD1%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/26581057/a3a4f79/Napoleonic_Wars_CD1_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://www.ziddu.com/download/8386276/Napoleonic_Wars_CD1links.txt.html

Cossacks II: Napoleonic Wars là trò chơi máy tính thứ tư trong loạt Cossacks của thực trò chơi chiến lược thời gian, phát hành vào mùa xuân năm 2005 để đánh giá hỗn hợp. Trò chơi này tập trung hoàn toàn vào thời đại Napoleon, có nghĩa là nó có một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với những người khác trong loạt bài này, mà kéo dài nhiều thế kỷ. Vì vậy, công nghệ ít hơn có thể được nghiên cứu kỹ hơn trong Cossacks các trò chơi, và không có nhiều đơn vị như các loại khác nhau cho mỗi quốc gia như trước. Mặt khác, Cossacks II cho phép một số lượng lớn của các đơn vị được đào tạo và nó có nhiều lựa chọn chiến thuật và một công cụ cập nhật đồ họa.

Hệ thống tối thiểu:
Hệ thống: 1500 MHz hoặc tương đương
RAM: 512 MB
Video Memory: 64 MB
Hard Drive Space: 2000 MB

Ảnh chụp màn hình:Venetica (2009/ENG/Full/Repack)
PC | English | Dtp entertainment | 23.01.2010 | 2.41 GB
Genre: RPG / 3D / 3rd Person

A fantastic Venice came difficult times: the world is falling apart - the evil necromancer Victor eluded death. Now he pytaetaetsya come to the limitless power. Scarlet, who knows nothing about his existence, must learn to use their skills and become a mighty warrior, to hit the dark force that threatens to destroy the world of the living. In this game you are waiting for an epic world of adventure. And remember, be a death in Venetica - a vocation.

Game features:
• Unique, exciting atmosphere and production design: Enjoy visually beautiful Action-RPG in the dark in Venice.
• Impressive fights against the enemies: the bout with huge and powerful enemies, wolves, trolls and orcs.
• Explore: palaces, houses, dark alleys and catacombs.
• Travel: between the world of the living and the world of the dead.
• Impressive freedom: the ability to move in different places open game world.

System requirements:
■ Operating system: Windows XP / Vista
■ CPU: Pentium IV 2.4 GHz
■ Memory: 1 GB (Windows XP) / 2 GB (Windows Vista)
■ Video Card: 3D-graphics adapter with 256 MB of memory
■ Sound Card: Sound device compatible with DirectX ® 9.0c
■ Free space on your hard disk: 10 GB

Features Repack Version:
- Video - Audio files are compressed into a lower bitrate.
- All software is present in the image in the folder Redist.
- To extract the required 1 GB of RAM.
- Version patched to 1.02.Download:(File-Rack & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/53a28m44/VeneticaRe%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/26727131/716222f/VeneticaRe_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://www.ziddu.com/download/8399934/VeneticaRelinks.txt.html

Một Venice tuyệt vời đến thời điểm khó khăn: trên thế giới đang lâm ngoài - điều ác thầy chiêu hồn Victor eluded chết. Bây giờ ông pytaetaetsya đến sức mạnh vô hạn. Đỏ tươi, những người hiểu biết gì về sự tồn tại của mình, phải học cách sử dụng các kỹ năng của mình và trở thành một chiến binh hùng, để đạt lực lượng tối rằng đe dọa để tiêu diệt thế giới của sự sống. Trong trò chơi này, bạn đang chờ đợi một thế giới sử thi của cuộc phiêu lưu. Và hãy nhớ, được một cái chết trong Venetica - một ơn gọi.

Game tính năng:
• Duy nhất, sôi động không khí và thiết kế sản xuất: Thưởng thức trực quan đẹp Action-RPG trong bóng tối ở Venice.
• Ấn tượng chiến đấu chống lại kẻ thù: các bout với kẻ thù lớn và mạnh mẽ, chó sói, trolls và Orcs.
• Khám phá: cung điện, nhà ở, hẻm tối và Catacombs.
• Du lịch: giữa thế giới của sự sống và thế giới của người chết.
• ấn tượng tự do: khả năng di chuyển địa điểm khác nhau trong thế giới trò chơi mở.

Yêu cầu hệ thống:
■ Hệ điều hành: Windows XP / Vista
■ CPU: Pentium IV 2,4 GHz
■ Memory: 1 GB (Windows XP) / 2 GB (Windows Vista)
■ Video Card: 3D-adapter đồ họa với 256 MB bộ nhớ
■ Card âm thanh: Âm thanh thiết bị tương thích với DirectX ® 9.0c
■ Miễn phí không gian trên đĩa cứng của bạn: 10 GB

Tính năng Repack Phiên bản:
- Video - Audio file được nén vào một bitrate thấp hơn.
- Tất cả các phần mềm có trong những hình ảnh trong thư mục Redist.
- Để trích xuất các yêu cầu của 1 GB RAM.
- Phiên bản vá đến 1,02.VasAlex BartPE CD/USB WIM Edition 3 in 1 (11.02.2010) + Designer | 767 Mb

Bootable USB drive to work and restore the system. Microsoft Windows Preinstallation Environment (WinPE) is a lightweight ( "cut-down") version of Windows XP, run from any medium of sufficient capacity - including read-only. The system is designed to prepare the computer to install the full OS. With WinPE you can split your hard disk partitions and format them to gain access to the LAN and the existing sections, including having to NTFS, and try to restore the system and save the data. Supports major network interfaces and distributed WiFi Enabled SATA / SCSI / RAID. Sound and video drivers in this build there, but you can introduce yourself. Download speed of RAM will make you happy. Compilation made without viruses and potentially dangerous software!
To record a mini CD and a USB drive, use the UltraISO (is in the archive)

Change from 11/02/2010
In the assembly includes fixes for the network drivers, disk controllers, remove duplicate program.
Now 3 assembly placed in one 3in1
1. Base - base software, multimedia support, the main driver controllers and network adapters
2. Mini - base software, the main driver controllers and network adapters without the support of multimedia.
3. Micro - Minimum soft, no driver installation and support for multimedia
Most of programs for the speed of the mount is no longer wim

From the software changed:
- PuntoSwitcher removed from the assembly in PePrograms, whom he took - just delete the folder from PuntoSwitcher PePrograms
- Indicator appears on the keyboard in the text AmlMaple
- New ZPNP from NIKZZZZ
- New SH.exe with animation mount programs
- Script to unmount from AZJIO wim-s - WimOff
- Update anti-virus and so on trifles.

MD5:
5a0ff84d7ae75144b1cee61b3f41581b * VasAlex_3in1_11_02_2010.ISO
fa4fd20c861177423986fb97ee9408a0 * VasAlex_BartPe_constructor.zip

Release year: 2010
OS: WinPE
Language: english + Russian
Medicine / Activation / Crack / Serial / etc: do not need / It is not required
Size: 767.35 Mb


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/caa9ccd9/VasAlex_3in1_11_02_2010.part2.rar/ http://uploading.com/files/m8mf6ae3/VasAlex_3in1_11_02_2010.part1.rar/ http://uploading.com/files/m5e62531/VasAlex_3in1_11_02_2010.part3.rar/ http://uploading.com/files/be2f17c8/VasAlex_3in1_11_02_2010.part4.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/28485960/5879d12/VasAlex_3in1_11_02_2010.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/28485979/4cde2e7/VasAlex_3in1_11_02_2010.part2.rar.html http://hotfile.com/dl/28486218/a809f5a/VasAlex_3in1_11_02_2010.part3.rar.html http://hotfile.com/dl/28486243/0ce5206/VasAlex_3in1_11_02_2010.part4.rar.html
Mirror link:


Ổ đĩa USB khả năng khởi động để làm việc và phục hồi hệ thống. Microsoft Windows Preinstallation Environment (WinPE) là một (cut "nhẹ xuống") phiên bản của Windows XP, chạy từ bất kỳ trung bình của đủ năng lực - bao gồm cả chỉ đọc. Hệ thống được thiết kế để chuẩn bị cho máy tính để cài đặt hệ điều hành đầy đủ. Với WinPE, bạn có thể chia ra các phân vùng đĩa cứng của bạn và định dạng chúng để được truy cập vào mạng LAN và các phần hiện có, bao gồm cả việc phải NTFS, và cố gắng khôi phục lại hệ thống và lưu dữ liệu. Hỗ trợ giao diện mạng chính và phân phối WiFi Enabled SATA / SCSI / RAID. Trình điều khiển âm thanh và video trong xây dựng ở đó, nhưng bạn có thể giới thiệu bản thân bạn. Tải về tốc độ RAM sẽ làm cho bạn hạnh phúc. Biên dịch được thực hiện mà không có virus và các phần mềm nguy hiểm tiềm tàng!
Để ghi một đĩa CD mini và một ổ đĩa USB, sử dụng UltraISO (có trong kho lưu trữ)

Thay đổi kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2010
Tại hội đồng bao gồm các bản sửa lỗi cho các trình điều khiển mạng, bộ điều khiển đĩa, loại bỏ chương trình trùng lặp.
Now 3 lắp đặt trong một 3in1
1. Base - căn cứ phần mềm, hỗ trợ đa phương tiện, các bộ điều khiển điều khiển chính và các adapter mạng
2. Mini - căn cứ phần mềm, các bộ điều khiển điều khiển chính và các adapter mạng mà không cần sự hỗ trợ của đa phương tiện.
3. Micro - Tối thiểu mềm, không có cài đặt trình điều khiển và hỗ trợ đa phương tiện
Hầu hết các chương trình cho tốc độ của sự gắn kết, không còn Wim

Từ phần mềm thay đổi:
- PuntoSwitcher xóa khỏi lắp ráp trong PePrograms, người mà ông - chỉ cần xóa thư mục từ PuntoSwitcher PePrograms
- Chỉ tiêu xuất hiện trên bàn phím trong đoạn văn AmlMaple
- New ZPNP từ NIKZZZZ
- New SH.exe hoạt hình gắn kết với các chương trình
- Script để tháo gắn từ AZJIO Wim-s - WimOff
- Cập nhật chống virus vv trifles.

MD5:
5a0ff84d7ae75144b1cee61b3f41581b * VasAlex_3in1_11_02_2010.ISO
fa4fd20c861177423986fb97ee9408a0 * VasAlex_BartPe_constructor.zip

Phát hành năm: 2010
Hệ điều hành: WinPE
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Dược phẩm / Activation / Crack / Serial / etc: không cần / Nó không phải là bắt buộc
Kích thước: 767,35 MbRight Hemisphere Deep Exploration CAD v6.0.2 x64 iSO | 570MB

Deep Exploration is the end-user application that drives the creation of content for distribution into the Visual Enterprise.

With Deep Exploration, users can make the most of disparate product data available in CAD, PLM, MES and ERP systems to deliver tailored and intelligent product information into commonly used business documents, file formats, and business applications for secure downstream use anytime, anywhere.

What's NEW in Deep Exploration 6.0?
Deep Exploration gives users simple yet sophisticated functionality to optimize the review, delivery and publishing of visually oriented information.

* Design review of entire product models regardless of size and complexity can now be done without “turning off” features or hiding assemblies and parts as CAD systems require.

* Supply chain communications and collaboration are simplified and more efficient with product review and mock-up, engineering change order analysis and requests for quotation.

* Visually enhanced and animated step-by-step manufacturing work instructions, maintenance procedures and a broad host of product related documents, manuals and publications.

* Fast and easy creation of high-resolution images for use in marketing collateral, advertising, presentations, website content and electronic catalogs.

SUPPLiER....: TEAM TBE
DATE ...: 29.10.2009
CRACKER ....: TEAM TBE
OS .....: Win
LANGUAGE .: English

iNSTALLATiON NOTES
1) unpack
2) burn / mount
3) install
4) crack dir

Homepage: http://www.righthemisphere.com/produ...on-cad-edition

Right.Hemisphere.Deep.Exploration.CAD.v6.0.2.x64.I SO-TBE


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/f75fdec1/RHEMPDEXPLCAD60264TBE.part1.rar/ http://uploading.com/files/e3emca4d/RHEMPDEXPLCAD60264TBE.part2.rar/ http://uploading.com/files/4emme817/RHEMPDEXPLCAD60264TBE.part3.rar/ http://uploading.com/files/84fae14c/RHEMPDEXPLCAD60264TBE.part4.rar/ http://uploading.com/files/4m527fc8/RHEMPDEXPLCAD60264TBE.part5.rar/ http://uploading.com/files/m4e2d4c3/RHEMPDEXPLCAD60264TBE.part6.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/27484626/94b6988/RHEMPDEXPLCAD60264TBE.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/27484632/0699949/RHEMPDEXPLCAD60264TBE.part2.rar.html http://hotfile.com/dl/27484805/1c90822/RHEMPDEXPLCAD60264TBE.part3.rar.html http://hotfile.com/dl/27484808/1ca74dc/RHEMPDEXPLCAD60264TBE.part4.rar.html http://hotfile.com/dl/27484991/ff7dfdd/RHEMPDEXPLCAD60264TBE.part5.rar.html http://hotfile.com/dl/27484999/f63b6f3/RHEMPDEXPLCAD60264TBE.part6.rar.html
Mirror link:


Deep Exploration là người dùng cuối ứng dụng ổ đĩa việc tạo ra các nội dung để phân phối vào các doanh nghiệp Visual.

Với sâu thăm dò, người dùng có thể tận dụng tối đa của dữ liệu sản phẩm khác nhau có sẵn trong CAD, PLM, MES và các hệ thống ERP để cung cấp thông tin sản phẩm phù hợp và thông minh vào tài liệu kinh doanh thường được sử dụng, định dạng tập tin, và các ứng dụng kinh doanh hạ nguồn để sử dụng an toàn mọi lúc, mọi nơi.

What's New trong Deep Exploration 6,0?
Deep Thám hiểm cho người sử dụng chức năng đơn giản nhưng tinh vi để tối ưu hóa việc xem xét, phân phối và xuất bản các thông tin theo định hướng thị giác.

* Thiết kế xem xét lại toàn bộ các mô hình sản phẩm bất kể kích thước và độ phức tạp có thể được thực hiện mà không cần "tắt" tính năng hoặc ẩn hội đồng và các bộ phận như hệ thống CAD yêu cầu.

* Cung cấp thông tin và hợp tác là chuỗi đơn giản và hiệu quả hơn với các bài đánh giá sản phẩm, mô hình, kỹ thuật thay đổi để phân tích và yêu cầu báo giá.

* Về vẻ và tăng cường hoạt hình bước hướng dẫn theo bước công việc sản xuất, quy trình bảo trì và một loạt rộng các sản phẩm liên quan đến tài liệu, sách hướng dẫn và các ấn phẩm.

* Nhanh và dễ dàng tạo ra các hình ảnh có độ phân giải cao để sử dụng trong tài sản thế chấp tiếp thị, quảng cáo, thuyết trình, nội dung trang web và catalog điện tử.

SUPPLIER ....: TEAM TBE
NGÀY ...: ngày 29 tháng 10 2009
CRACKER ....: TEAM TBE
OS .....: Win
NGÔN NGỮ: Tiếng Anh.

Installation Notes
1) kiểu giải nén
2) burn / mount
3) cài đặt
4) crack dir

Trang chủ: http://www.righthemisphere.com/produ...on-cad-edition

Right.Hemisphere.Deep.Exploration.CAD.v6.0.2.x64.I SO-TBEThe Logo Creator 5.2 Mega Pack Portable | 172.19 Mb

With this package you can create professional logos with only minimal skills in this matter. Useful to those who are working to create a logo for any organization or engage in web-design, developing a logo site.

This is the largest by number of ready-made templates, logos on various subjects collection. It contains 380 ready-made logo and plus 800 structural elements to create a unique logo. With this package you can create professional logos with only minimal skills in this matter. Useful to those who are working to create a logo for any organization or engage in web-design, developing a logo site. While working on a project, you can add labels, use the font, color scheme to manage images and much more. You can also use Logo Creator to create web page headers, screensavers for your movies and your business cards!

Home Page - http://www.thelogocreator.com/
Download:(HotFile & SharingMatrix & Uploading & ShareFlare)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/5fa8e63f/Portable_The_Logo_Creator_v5.2_Mega_Pack.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/28617783/5f7dc2c/Portable_The_Logo_Creator_v5.2_Mega_Pack.rar.html
Mirror link:


Với gói này bạn có thể tạo biểu tượng chuyên nghiệp với kỹ năng chỉ tối thiểu trong vấn đề này. Hữu ích cho những người đang làm việc để tạo ra một biểu tượng cho bất kỳ tổ chức hoặc tham gia vào các web-thiết kế, phát triển một trang web logo.

Điều này là lớn nhất bởi số lượng sẵn sàng làm mẫu, biểu tượng về bộ sưu tập các đối tượng khác nhau. Nó chứa 380 ready-made logo và cộng với 800 cơ cấu các yếu tố để tạo ra một biểu tượng duy nhất. Với gói này bạn có thể tạo biểu tượng chuyên nghiệp với kỹ năng chỉ tối thiểu trong vấn đề này. Hữu ích cho những người đang làm việc để tạo ra một biểu tượng cho bất kỳ tổ chức hoặc tham gia vào các web-thiết kế, phát triển một trang web logo. Trong khi làm việc trong một dự án, bạn có thể gắn nhãn, sử dụng font chữ, màu sắc đề án để quản lý hình ảnh và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể sử dụng Logo Creator để tạo ra các tiêu đề trang web, bảo vệ màn hình cho phim của bạn và thẻ của bạn kinh doanh!

Trang chủ - http://www.thelogocreator.com/Pointwise v16.02 R4 | 65.1MB

Pointwise is a software solution to the top problem facing engineering analysts: mesh generation for computational fluids dynamics (CFD).

Quality - We designed Pointwise so users could be in control, not the system. Whether your grid is structured, unstructured, or hybrid, Pointwise uses high-quality techniques with powerful controls so you can achieve accurate and reliable results while reducing computer resources required.

Flexibility - Pointwise offers the best of both worlds: advanced automation, as well as flexible manual controls for those times when only human intervention can create the outcome you demand. It's the workhorse that gets you confidently from dealing with less-than-perfect CAD to formatting the grid for your flow solver.

Service - Our commitment to your success is only beginning with your Pointwise license. Whether you encounter a technical issue or just need advice to get the most from Pointwise, our industry-tested engineers are ready to help. We generate more than just grids - we also build long-term relationships.
...With an Interface and Features You'll Love

We have combined our reliable CFD meshing with modern software techinques to bring you the eponymous Pointwise - a quantum leap in gridding capability. In addition to the high quality grid techniques we have always had, you will appreciate Pointwise's flat interface, automated grid assembly, and full undo and redo capabilities.

Pointwise's well-organized and intuitive interface and exceptional functionality give you the tools and the freedom to concentrate on producing the highest-quality grids in the shortest possible time. It's simple and logical - meaning you don't have to get bogged down in trying to learn or remember how to use the software every time you sit down with it. But while being easy to use, Pointwise doesn't sacrifice grid quality. Pointwise provides the power to produce the highest quality grids available. After all, your analysis is only as good as your grid.

Pointwise supports Windows on both AMD and Intel. Currently, only 32-bit support is available for Windows.

Language: English
OS: Windows

Homepage: http://www.pointwise.com/pw/
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/ced3ca44/POINTTW1602R4Lz0.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/27416346/61dfa2e/POINTTW1602R4Lz0.rar.html
Mirror link:


Pointwise là một giải pháp phần mềm cho vấn đề hàng đầu đối mặt với các nhà phân tích kỹ thuật: hệ lưới cho tính toán động lực học chất lỏng (CFD).

Chất lượng - Chúng tôi Pointwise được thiết kế để người sử dụng có thể được kiểm soát, không hệ thống. Cho dù lưới của bạn có cấu trúc, cấu trúc, hay lai, Pointwise sử dụng các kỹ thuật cao, chất lượng với hệ thống điều khiển mạnh mẽ để bạn có thể đạt được kết quả chính xác và đáng tin cậy trong khi ít tài nguyên máy tính bắt buộc.

Tính linh động - Pointwise cung cấp tốt nhất của cả hai thế giới: tự động hóa tiên tiến, cũng như điều khiển hướng dẫn sử dụng linh hoạt cho những lần khi sự can thiệp của con người chỉ có thể tạo ra những kết quả mà bạn yêu cầu. It's the Workhorse giúp bạn tự tin rằng từ giao dịch với ít hơn so với CAD hoàn hảo để định dạng lưới cho người giải quyết dòng chảy của bạn.

Dịch vụ - cam kết của chúng tôi vào sự thành công của bạn chỉ bắt đầu với giấy phép Pointwise của bạn. Cho dù bạn gặp phải một vấn đề kỹ thuật hoặc chỉ cần lời khuyên để có được nhiều nhất từ Pointwise, công nghiệp của chúng tôi được thử nghiệm kỹ sư đã sẵn sàng để giúp đỡ. Chúng tôi tạo ra nhiều hơn là chỉ lưới - chúng tôi cũng xây dựng mối quan hệ lâu dài.
... Với một giao diện và tính năng Bạn sẽ yêu

Chúng tôi đã chia lưới kết hợp đáng tin cậy của chúng tôi với CFD techinques phần mềm hiện đại để mang lại cho bạn Pointwise cùng tên - một bước nhảy vọt trong gridding năng lực học lượng tử. Ngoài những kỹ thuật cao, chất lượng lưới điện, chúng tôi đã luôn luôn có, bạn sẽ đánh giá cao sự giao tiếp bằng phẳng Pointwise's, lắp ráp lưới điện tự động, và lùi lại và làm lại đầy đủ khả năng.

Pointwise cũng như các tổ chức và giao diện trực quan và chức năng đặc biệt cung cấp cho bạn những công cụ và tự do để tập trung vào sản xuất lưới chất lượng cao nhất trong thời gian ngắn nhất có thể. Nó đơn giản và logic - có nghĩa là bạn không có để có được chìm trong cố gắng tìm hiểu hoặc nhớ làm thế nào để sử dụng phần mềm mỗi khi bạn ngồi xuống với nó. Nhưng trong khi được dễ sử dụng, Pointwise không hy sinh chất lượng mạng lưới. Pointwise cung cấp điện để sản xuất lưới chất lượng cao nhất hiện có. Sau khi tất cả, phân tích của bạn chỉ là tốt như lưới của bạn.

Pointwise hỗ trợ Windows trên cả AMD và Intel. Hiện nay, chỉ 32-bit, hỗ trợ có sẵn cho Windows.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh
OS: Windows

Trang chủ: http://www.pointwise.com/pw/CyberLink YouPaint v1.2.1223a Multilingual | 55.8 MB

CyberLink YouPaint is a fun-packed application for painting on the PC. Brushes, pens, a color palette, stamps, tracing paper, image blooms, and more, provide hours of creative entertainment. YouPaint’s welcoming interface is optimized for touch platforms and pen tablets, allowing realistic painting by hand and pen.

Features:
* Paint with a variety of fun tools and colors
* Enjoy coloring-in with tracing paper templates
* Add stamps and vivid image blooms to your artworks
* Get hands on with support for touch-enabled hardware
* Save paintings to the art work library or print out to share

System Requirements:
* Windows 7, Vista, or XP
* Intel Pentium D 3.0 GHz or AMD Athlon 64 3200+ or above
* 512 MB (1 GB recommended)
* 100 MB (required for installation)
* Intel 945 GM (independent graphics card recommended)
* Touch hardware required for painting by touch
* Multi-touch features require Windows 7 operating system
* PCI sound card or on-board audio
* All printers
* An internet connection is required for updating features


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/f986ff66/CyberLink.YouPaint.v1.2.1223a.Multilingual.Incl.Keymaker-CORE.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/27483384/52808d7/CyberLink.YouPaint.v1.2.1223a.Multilingual.Incl.Keymaker-CORE.rar.html
Mirror link:

__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 02-24-2010 lúc 09:08 PM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #184  
Old 02-24-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 188 Times in 126 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 14407
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


CyberLink YouPaint v1.2.1223a Multilingual | 55.8 MB

CyberLink YouPaint is a fun-packed application for painting on the PC. Brushes, pens, a color palette, stamps, tracing paper, image blooms, and more, provide hours of creative entertainment. YouPaint’s welcoming interface is optimized for touch platforms and pen tablets, allowing realistic painting by hand and pen.

Features:
* Paint with a variety of fun tools and colors
* Enjoy coloring-in with tracing paper templates
* Add stamps and vivid image blooms to your artworks
* Get hands on with support for touch-enabled hardware
* Save paintings to the art work library or print out to share

System Requirements:
* Windows 7, Vista, or XP
* Intel Pentium D 3.0 GHz or AMD Athlon 64 3200+ or above
* 512 MB (1 GB recommended)
* 100 MB (required for installation)
* Intel 945 GM (independent graphics card recommended)
* Touch hardware required for painting by touch
* Multi-touch features require Windows 7 operating system
* PCI sound card or on-board audio
* All printers
* An internet connection is required for updating features


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/f986ff66/CyberLink.YouPaint.v1.2.1223a.Multilingual.Incl.Keymaker-CORE.rar/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/27483384/52808d7/CyberLink.YouPaint.v1.2.1223a.Multilingual.Incl.Keymaker-CORE.rar.html
Mirror link:

__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #185  
Old 02-28-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 188 Times in 126 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 14407
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 02-28-2010 lúc 11:01 PM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #186  
Old 08-21-2010
pvduy10cn114's Avatar
pvduy10cn114 pvduy10cn114 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 17
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts

Level: 2 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 46
Magic: 5 / 826
Experience: 86%

Default

bạn ơi có phần mềm hỗ trợ giảm cấu hình game ko???
__________________
Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng
! _____(T"}{"D)_____
_________________
_ _____Anh_________Và_______
___Sẽ____(¯`T´¯)____Sẽ_____
___Mãi____`·.¸.·´_____Chỉ____
____Mãi____________Yêu_____
______Yêu_______Một_______
________Mình__Mình_________
___________Em_____________
___________________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #187  
Old 10-27-2010
nvhai09cn4004's Avatar
nvhai09cn4004 nvhai09cn4004 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Bài gởi: 19
Thanks: 2
Thanked 4 Times in 2 Posts

Level: 3 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 52
Magic: 6 / 986
Experience: 9%

Send a message via Yahoo to nvhai09cn4004 Send a message via Skype™ to nvhai09cn4004
Default

vô kiếm phần mềm, thanks
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #188  
Old 12-06-2010
lctrieu10cn198's Avatar
lctrieu10cn198 lctrieu10cn198 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 11
Thanks: 3
Thanked 8 Times in 6 Posts

Level: 2 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 28
Magic: 3 / 500
Experience: 12%

Default

a oi cho e hoi e chua dung may tinh bao gio len cung k biet.e moi vao hoc nam 1 chua hieu lam.hoc tu xa phai dowload phan mem hoc tap thi moi hoc duoc ha anh mong anh giai thich dum e cam on anh nhieu
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #189  
Old 02-21-2011
khanhnb107cn0220's Avatar
khanhnb107cn0220 khanhnb107cn0220 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2007
Nơi Cư Ngụ: việt nam
Bài gởi: 247
Thanks: 19
Thanked 97 Times in 58 Posts

Level: 14 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 342
Magic: 82 / 8577
Experience: 69%

Send a message via Yahoo to khanhnb107cn0220
Default


Trích:
Nguyên văn bởi pvduy10cn114
bạn ơi có phần mềm hỗ trợ giảm cấu hình game ko???


Ui trời,cái này mình chỉ nghe nói ép xung chơi game chứ có nghe giảm cấu hình chơi game bao giờ đâu ta .
__________________
Chuyên site: Trung Tâm Gia Sư Hà Nội Thuộc liên hiệp gia sư, giáo dục, đào tạo hà nội kết hợp Trường nội trú Quốc tế KBIS đào tạo văn hóa, ngoại ngữ, năng khiếu và đào tạo kế toán hà nội cung cấp dịch vụ kế toán, gia sư kế toán..
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #190  
Old 03-03-2014
B128104004's Avatar
B128104004
 
Bài gởi: n/a

Level: -INF [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: NAN / -INF
Magic: -INF / -INF
Experience: NAN%

Default

Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnPowered by: vBulletin Version 3.6.7 Copyright © 2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:23 PM.