Tên người dùng: Mật mã:
Câu lạc bộ sinh viên

TIN TỨC

Sách Bài giảng (ebook) các môn học đã có

Tra cứu điểm các môn học|Hướng dẫn

Các bài thi thử trắc nghiệm trực tuyến

Ngân hàng đề thi các môn học

  #1  
Old 03-03-2008
cqhung's Avatar
cqhung cqhung is offline
Administrator
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Nơi Cư Ngụ: Vietnam
Bài gởi: 945
Thanks: 7
Thanked 1,142 Times in 388 Posts

Level: 27 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 658
Magic: 315 / 19762
Experience: 34%

Send a message via Yahoo to cqhung Send a message via Skype™ to cqhung
Default Đề cương môn học Kinh tế vĩ mô

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên học phần: KINH TẾ VĨ MÔ (Macroeconomics)

2. Hệ đào tạo : Đại học

3. Ngành : QTKD

4. Mã học phần : 417MAC240

5. Loại môn học : Cơ sở khối ngành , Bắt buộc

6. Khoa : QTKD

7. Thời lượng : 4 đvht
- Lý thuyết : 54 tiết

- Bài tập: 4 tiết

- Kiểm tra : 2 tiết
8. Yêu cầu kiến thức : Toán cao cấp và tốt nhất học sau học phần Kinh tế vi mô I.

9. Giới thiệu học phần: Học phần này giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm việc đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: Các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn giới thiệu những tư tưởng trung tâm về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại.

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chương 1: Đại cương về kinh tế học

1.1 Khái niệm, những đặc trư­ng và ph­ương pháp nghiên cứu của kinh tế học
1.1.1Khái niệm kinh tế học

1.1.2Những đặc trư­ng của kinh tế học

1.1.3Phư­ơng pháp luận nghiên cứu kinh tế học
1.2 Tổ chức kinh tế của một nầm kinh tế hốn hợp
1.2.1Ba chức năng cơ bản của một nền kinh tế

1.2.2Tổ chức kinh tế của một nền kinh tế
1.3 Một số khái niệm cơ bản của kinh tế học
1.3.1 Các yếu tố sản xuất, giới hạn khả năng sản xuất, chi phí cơ hội
1.3.1.1 Các yếu tố sản xuất

1.3.1.2 Giới hạn khả năng sản suất

1.3.1.3 Chi phí cơ hội
1.3.2 Một số quy luật kinh tế cơ bản
1.3.2.1Quy luật thu nhập giảm dần

1.3.2.2 Quy luật chi phí tư­ơng đối ngày càng tăng
1.4 Phân tích cung – cầu
1.4.1 Biểu cầu và đường cầu

1.4.2 Biểu cung và đư­ờng cung

1.4.3 Sự cân bằng cung – cầu
Chương 2 Khái quát về kinh tế học vĩ mô

2.1 Đối tượng và phư­ơng pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô
2.1.1 Đối t­ượng nghiên cứu

2.1.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2 Hệ thống kinh tế vĩ mô
2.2.1 Hệ thống kinh tế vĩ mô

2.2.2 Tổng cung – tổng cầu của nền kinh tế
2.2.2.1 Tổng cầu của nền kinh tế

2.2.2.2 Tổng cung của nền kinh tế

2.2.2.3 Sự dịch chuyển của đ­ường tổng cung, tổng cầu

2.2.2.4 Cân bằng tổng cung – tổng cầu
2.3 Mục tiêu và công cụ của nền kinh tế
2.3.1 Các mục tiêu kinh tế vĩ mô

2.3.2 Các chính sách kinh tế vĩ mô chủ yếu
2.3.2.1 Chính sách tài khó

2.3.2.2 Chính sách tiền tệ

2.3.2.3 Chính sách thu nhập

2.3.2.4 Chính sách kinh tế đối ngoại
2.4 Một số khái niệm và quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản
2.4.1 Tổng sản phẩm quốc dân và tăng trư­ởng kinh tế

2.4.2 Chu kỳ kinh doanh và thâm hụt sản l­ượng

2.4.3 Tăng trưởng và thất nghiệp

2.4.4 Tăng trưởng và lạm phát

2.4.5 Lạm phát và thất nghiệp
Chương 3 Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

3.1 Tổng sản phẩm quốc dân
3.1.1. Khái niệm về tổng sản phẩm quốc dân (GNP)

3.1.2 Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP)

3.1.3 Ý nghĩa của các chỉ tiêu (GNP) và (GDP) trong phân tích kinh tế vĩ mô
3.2 Phương pháp xác định GDP
3.2.1 Sơ đồ luân chuyển kinh tế vĩ mô

3.2.2 Phương pháp xác định GDP theo l­ượng sản phẩm cuối cùng

3.2.3. Phương pháp xác định GDP theo luồng thu nhập và chi phí

3.2.4 Xác định GDP theo phương pháp giá trị gia tăng
3.3 Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu phản ánh kết quả của nền kinh tế
3.3.1. Quan hệ giữa GNP và GDP

3.3.2 Quan hệ giữa GNP và tổng sản phẩm Quốc dân ròng (NNP)

3.3.3 Quah hệ giữa NNP và thu nhập quốc dân (Y)

3.3.4 Quan hệ giữa (Y) và thu nhập khả dụng ( YD)
3.4 Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản
3.4.1 Đồng nhất thức tiết kiệm và đầu t­ư

3.4.2 Đồng nhất thức mô tả mối quan hệ giữa các khu vực trong nền kinh tế
Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khoá

4.1 Tổng cầu và sản lượng cân bằng
4.1.1. Tổng cầu trong mô hình giản đơn

4.1.2 Tổng cầu trong nền kinh tế đóng, có sự tham gia của chính phủ

4.1.3 Tổng cầu trong nền kinh tế mở
4.2 Chính sách tài khoá
4.2.1 Chính sách tài khoá trong lý thuyết

4.2.2 Chính sách tài khoá trong thực tế

4.2.3 Chính sách tài khoá và vấn đề thâm hụt ngân sách
4.2.3.1 Khái niệm về thâm hụt ngân sách

4.2.3.2 Chính sách tài khoá cùng chiều và chính sách tài khoá ngư­ợc chiều
4.2.4 Thâm hụt ngân sách và vấn đề tháo lui đầu t­ư

4.2.5 Các biện pháp tài trợ cho thâm hụt ngân sách
Chương 5 Tiền tệ và chính sách tiền tệ

5.1 Tiền tệ và chức năng của tiền tệ
5.1.1 Khái niệm về tiền

5.1.2 Chức năng của tiên

5.1.3 Các loại tiền
5.2 Mức cung tiền và vai trò kiểm soát tiền của Ngân hàng Trung ­ương
5.2.1 Tiền cơ sở

5.2.2 Hoạt động của Ngân hàng Th­ương mại
5.2.2.1 Ngân hàng Thương mại là một doanh nghiệp

5.2.2.2 Sự phát triển của hệ thống Ngân hàng Th­ương mại

5.2.2.3 Sự tạo ra tiền ngân hàng của tiền gửi
5.2.3 Xác định mức cung tiền ( MS)

5.2.4 Ngân hàng Trung ương (NHTW) và vai trò kiểm soát tiền tệ của (NHTW)
5.2.4.1 Chức năng của NHTW

5.2.4.2 Vai trò kiểm soát tiền tệ của NGHTW
5.3 Nhu cầu tiền tệ
5.3.1 Các loại tài sản tài chính

5.3.2 Nhu cầu về tiền

5.3.3 Mức cầu về tài sản

5.3.4 Mối quan hệ giữa mức cầu tiền và mức cầu trái phiếu
5.4 Tiền tệ lãi suất và tổng cầu
5.4.1 Cân bằng thị tr­ường tiền tệ

5.4.2 Lãi suất với tổng cầu

5.4.3 Mô hình IS – LM
5.4.3.1 Đường IS

5.4.3.2 Đường LM

5.4.3.3 Cân bằng đồng thời của thị trường hàng hoá và thị trường tiền tệ
5.5 Chính sách tài khoá, tiền tệ và sự phối hợp giữa hai chính sách
5.5.1 Chính sách tài khoá

5.5.2 Chính sách tiền tệ

5.5.3 Phối hợp chính sách tài khoá và tiền tệ
Chương 6: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh

6.1 Tổng cung và thị trường lao động
6.1.1 Thị trường lao động

6.1.2 Giá cả, tiền công và việc làm

6.1.3 Hai trường hợp đặc của đường tổng cung
6.1.3.1 Trường phái cổ điển

6.1.3.2 Trường phái Keynes
6.1.4 Đường tổng cung thực tế ngắn hạn
6.2 Mối quan hệ tổng cung, tổng cầu và quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế
6.2.1 Mối quan hệ giữa tổng cung và tổng cầu

6.3.2. Sự điều chỉnh trong ngắn hạn – trung hạn – dài hạn
6.3 Chu kỳ kinh doanh

Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát

7.1 Thất nghiệp
7.1.1 Tác hại của thất nghiệp

7.1.2 Thống kê chỉ tiêu thất nghiệp

7.1.3 Phân loại thất nghiệp

7.1.4 Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên

7.1.5 Hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp.
7.2 Lạm phát
7.2.1 Lạm phát là gì

7.2.2 Quy mô của lạm phát

7.2.3 Tác hại của lạm phát

7.2.4 Các lý thuyết về lạm phát
7.3 Mối quan giữa lạm phát và thất nghiệp
7.3.1 Đường Phillips ban đầu

7.3.2 Đờng Phillips mở rộng

7.3.3 Đờng Phillips trong dài hạn

7.3.4 Khắc phục lạm phát
Chương 8 : Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

8.1 Nguyên tắc lợi thế so sánh trong th­ương mại quốc tế

8.2 Cán cân thanh toán quốc tế

8.3 Tỷ giá hối đoái và hệ thống tài chính quốc tế
8.3.1 Tỷ giá hối đoái và thị tr­ường ngoại hối

8.3.2 Vai trò của tỷ giá hối đoái và mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân
thanh toán

8.3.3 Hệ thống tiền tệ quốc tế
8.4 Tác động của chính sách kinh tế vĩ mô chủ yếu trong điều kiện nền kinh tế mở
8.4.1 Tác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, vốn vận động hoàn toàn tự do

8.4.2 Tác động của chính sách tài khoá và tiền tệ trong nền kinh tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt và vốn vận động hoàn toàn tự do
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS Nguyễn Văn Công - Những vấn đề kinh tế vĩ mô cơ bản . NXB Thống kê 2004

2. PGS.TS Nguyễn Văn Công – Bài tập kinh tế vĩ mô cơ bản . NXB Thống kê 2004

3. PGS.TS Nguyễn Văn Công – Nguyên lý kinh tế vĩ mô 1 – NXB Lao động xã hội 2005
File Kèm Theo
File Type: doc DCMH Kinh tế vĩ mô.doc (52.5 KB, 873 lần tải)
__________________
Chu Quang Hưng
Mobi: 0945555549; Tel: 0435541221
Email: chuquanghung@gmail.com


thay đổi nội dung bởi: cqhung, 03-03-2008 lúc 01:33 PM.
Những người đã cám ơn bài viết của cqhung ở trên:
Gởi Ðề Tài Mới  Ðề tài đã khoá


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnPowered by: vBulletin Version 3.6.7 Copyright © 2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:56 PM.