Tên người dùng: Mật mã:
Câu lạc bộ sinh viên

TIN TỨC

Sách Bài giảng (ebook) các môn học đã có

Tra cứu điểm các môn học|Hướng dẫn

Các bài thi thử trắc nghiệm trực tuyến

Ngân hàng đề thi các môn học

  #1  
Old 02-29-2008
cqhung's Avatar
cqhung cqhung is offline
Administrator
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Nơi Cư Ngụ: Vietnam
Bài gởi: 945
Thanks: 7
Thanked 1,142 Times in 388 Posts

Level: 27 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 658
Magic: 315 / 19780
Experience: 34%

Send a message via Yahoo to cqhung Send a message via Skype™ to cqhung
Default Đề cương môn học Marketing căn bản

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên học phần: MARKETING CĂN BẢN (Fundamental Marketing)

2. Hệ đào tạo : Đại học

3. Ngành : QTKD

4. Mã học phần : 417MAR240

5. Loại môn học : Cơ sở khối ngành , Bắt buộc

6. Khoa : QTKD

7. Thời lượng : 4 đvht
- Lý thuyết : 54 tiết
- Bài tập: 4 tiết
- Kiểm tra : 2 tiết
8. Yêu cầu kiến thức : Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I.

9. Giới thiệu học phần: Học phần cung cấp những hiểu biết và kiến thức căn bản về những nguyên lý Marketing và sự vận dụng thực tiễn doanh nghiệp của nó như: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing, Môi trường Marketing và thị trường các doanh nghiệp, nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng, phương pháp luận nghiên cứu Marketing và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường gồm các chiến lược thị trường, các chính sách Marketing căn bản và tổ chức quản trị Marketing của doanh nghiệp.

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chương 1: Bản chất của Marketing

1.1. Vai trò của Marketing
1.1.1. Sự ra đời của Marketing
1.1.2. Các khái niệm cơ bản về Marketing
1.1.3. Vị trí của Marketing trong hoạt động của doanh nghiệp.
1.2. Quản trị Marketing
1.2.1. Quản trị Marketing là gì ?
1.2.2. Các quan điểm quản trị Marketing
1.2.3. Quản trị quá trình Marketing.
Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing

2.1. Hệ thống thông tin Marketing (MIS)
2.1.1. Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành hệ thống thông tin Marketing.
2.1.2. Khái niệm và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin Marketing.
2.2. Nghiên cứu Marketing.
2.2.1. Phát hiện vấn đề và hình thành mục tiêu nghiên cứu
2.2.2. Lập kế hoạch nghiên cứu
2.2.3. Thu thập thông tin
2.2.4. Phân tích thông tin thu được
2.2.5. Báo cáo kết quả nghiên cứu.
Chương 3: Môi trường Marketing

3.1. Hệ thống hoạt động Marketing
3.2. Môi trường Marketing
3.2.1. Môi trường Marketing là gì ?
3.2.2. Môi trường Marketing vi mô
3.2.3. Môi trường Marketing vĩ mô.
Chương 4: Hành vi của khách hàng

4.1. Thị trường người tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng
4.1.1. Khái quát về thị trường người tiêu dùng
4.1.2. Hành vi mua của người tiêu dùng
4.1.3. Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới hành vi mua của người tiêu dùng.
4.1.4. Quá trình thông qua quyết định mua.
4.2. Thị trường các tổ chức và hành vi của người mua tổ chức
4.2.1. Thị trường và hành vi mua của các DNSX
4.2.2. Thị trường và hành vi mua của các tổ chức thương mại (TCTM)
4.2.3. Thị trường và hành vi mua của các tổ chức nhà nước.
Chương 5: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định hướng thị trường

5.1. Đo lường và dự báo thị trường
5.1.1. Những khái niệm chính trong đo lường và dự báo cầu
5.1.2. Ước tính cầu hiện tại
5.1.3. Ước tính cầu tương lai.
5.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
5.2.1. Khái quát chung về lựa chọn thị trường mục tiêu
5.2.2. Phân đoạn thị trường
5.2.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu.
5.3. Định vị thị trường
5.3.1. Định vị thị trường là gì ?
5.3.2. Các hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị
5.3.3. Các bước của tiến trình định vị.
Chương 6: Chiến lược, kế hoạch, tổ chức và kiểm tra marketing

6.1. Lập chiến lược và kế hoạch Marketing của công ty.
6.1.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh theo quan điểm Marketing
6.1.2. Lập kế hoạch Marketing.
6.2. Hệ thống tổ chức Marketing.
6.2.1. Tổ chức theo chức năng
6.2.2. Tổ chức theo nguyên tắc địa lý
6.2.3. Tổ chức theo mặt hàng sản xuất
6.2.4. Tổ chức Marketing theo nguyên tắc thị trường.
6.3. Kiểm tra Marketing
6.3.1. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm
6.3.2. Kiểm tra khả năng sinh lời
6.3.3. Kiểm tra chiến lược
Chương 7: Các quyết định về sản phẩm

7.1. Hàng hóa theo quan điểm Marketing
7.1.1. Hàng hóa là gì ?
7.1.2. Cấp độ các yếu tố cấu thành đơn vị hàng hóa
7.1.3. Phân loại hàng hóa.
7.2. Các quyết định về nhãn hiệu hàng hóa
7.2.1. Nhãn hiệu và các bộ phận cấu thành
7.2.2. Các quyết định có liên quan đến nhãn hiệu.
7.2.3. Quyết định về bao gói và dịch vụ hàng hóa
7.3.1. Quyết định về bao gói
7.3.2. Quyết định về dịch vụ khách hàng.
7.4. Quyết định về chủng loại và danh mục hàng hóa
7.4.1. Định nghĩa về chủng loại hàng hóa
7.4.2. Quyết định về bề rộng của chủng loại hàng hóa
7.4.3. Quyết định về danh mục hàng hóa
7.5. Thiết kế và Marketing hàng hóa mới
7.5.1. Khái quát về hàng hóa mới
7.5.2. Các giai đoạn thiết kế và Marketing hàng hóa mới
7.6. Chu kỳ sống của sản phẩm
7.6.1. Chu kỳ sống của hàng hóa là gì ?
7.6.2. Các giai đoạn trong chu kỳ sống của hàng hóa.
Chương 8: Các quyết định về giá
8.1. Những vấn đề chung về giá
8.1.1. Giá cả là gì ?
8.1.2. Chiến lược giá
8.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá
8.2.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
8.2.2. Những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
8.3. Xác định mức giá.
Chương 9: Các quyết định về phân phối hàng hóa

9.1. Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối
9.1.1. Định nghĩa về kênh phân phối
9.1.2. Vai trò của trung gian thương mại - thành viên kênh
9.1.3. Chức năng của các thành viên của kênh phân phối.
9.2. Cấu trúc và tổ chức kênh
9.2.1. Cấu trúc kênh phân phối
9.2.2. Tổ chức và hoạt động của kênh
9.3. Lựa chọn và quản lý kênh phân phối
9.3.1. Các căn cứ lựa chọn kênh phân phối
9.3.2. Quản lý kênh phân phối.
9.4. Quyết định phân phối hàng hóa vật chất
9.4.1. Bản chất của phân phối hàng hóa vật chất
9.4.2. Mục tiêu của phân phối vật chất
9.4.3. Các quyết định phân phối vật chất.
9.5. Marketing của các tổ chức bán buôn và bán lẻ
9.5.1. Marketing của các tổ chức bán lẻ
9.5.2. Marketing của các tổ chức bán buôn.
Chương 10: Các quyết định về xúc tiến hỗn hợp

10.1. Khái quát về xúc tiến hỗn hợp (truyền thông Marketing).
10.1.1. Bản chất của xúc tiến hỗn hợp
10.1.2. Các mối liên hệ trong quá trình truyền thông.
10.2. Các bước chung của hoạt động truyền thông Marketing
10.2.1. Xác định người nhận tin
10.2.2. Xác định các trạng thái liên quan đến việc mua của người nhận tin
10.2.3. Lựa chọn phương tiện truyền thông
10.2.4. Lựa chọn và thiết kế thông điệp
10.2.5. Tạo độ tin cậy của nguồn tin
10.2.6. Thu nhận thông tin phản hồi.
10.3. Xác định hỗn hợp xúc tiến và ngân sách dành cho truyền thông.
10.3.1. Xác lập hệ thống xúc tiến hỗn hợp (truyền thông)
10.3.2. Xác định ngân sách cho hoạt động truyền thông.
10.4. Những quyết định liên quan đến từng công cụ xúc tiến hỗn hợp.
10.4.1. Quảng cáo
10.4.2. Xúc tiến bán (khuyến mại).
10.4.3. Tuyên truyền.
10.4.4. Bán hàng cá nhân.
10.4.5. Marketing trực tiếp.
Chương 11: Marketing quốc tế

11.1. Bản chất của marketing quốc tế
11.2. Môi trường marketing quốc tế
11.2.1. Môi trường kinh tế
11.2.2. Môi trường văn hóa
11.2.3. Môi trường chính trị - luật pháp
11.3. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường trong marketing quốc tế
11.3.1. Nghiên cứu thị trường
11.3.2. Lựa chọn thị trường.
11.4. Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế
11.4.1. Xuất khẩu gián tiếp
11.4.2. Xuất khẩu trực tiếp
11.4.3. Nhượng giấy phép
11.4.4. Liên doanh
11.4.5. Đầu tư trực tiếp.
11.5. Quyết định về hệ thống marketing hỗn hợp
11.5.1. Các quyết định về sản phẩm
11.5.2. Các quyết định về giá
11.5.3. Các quyết định về truyền thống marketing (xúc tiến hỗn hợp).
Chương 12: Marketing dịch vụ

12.1. Bản chất và đặc điểm của dịch vụ
12.1.1. Khái niệm dịch vụ
12.1.2. Phân loại dịch vụ
12.1.3. Những đặc điểm cơ bản của dịch vụ
12.2. Quản trị marketing dịch vụ
12.2.1. Mức độ áp dụng marketing trong lĩnh vực dịch vụ
12.2.2. Những nội dung chủ yếu của quản trị marketing dịch vụ.
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Philip Kotler: Marketing căn bản (tài liệu dịch), NXB Thống kê, Hà Nội, 1994.
2. Philip Kotler: Quản trị Marketing (tài liệu dịch), NXB Thống kê, Hà Nội, 1996.
Tài liệu bài giảng
http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/MKTCB.pdf
File Kèm Theo
File Type: doc DCMH Maketting.doc (54.0 KB, 924 lần tải)
__________________
Chu Quang Hưng
Mobi: 0945555549; Tel: 0435541221
Email: chuquanghung@gmail.com


thay đổi nội dung bởi: cqhung, 02-29-2008 lúc 03:22 PM.
Có 6 thành viên đã cảm ơn bài viết của cqhung:
Gởi Ðề Tài Mới  Ðề tài đã khoá


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnPowered by: vBulletin Version 3.6.7 Copyright © 2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:01 AM.