Tên người dùng: Mật mã:
Câu lạc bộ sinh viên

TIN TỨC

Sách Bài giảng (ebook) các môn học đã có

Tra cứu điểm các môn học|Hướng dẫn

Các bài thi thử trắc nghiệm trực tuyến

Ngân hàng đề thi các môn họcGo Back   Câu lạc bộ sinh viên > Diễn đàn các môn học > Môn đại cương > Triết học Mác - Lênin

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-29-2006
phuonglinh's Avatar
phuonglinh phuonglinh is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Nơi Cư Ngụ: Hải Phòng
Bài gởi: 2,182
Thanks: 736
Thanked 503 Times in 264 Posts

Level: 38 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 93 / 930
Magic: 727 / 28614
Experience: 22%

Send a message via Yahoo to phuonglinh
Default Nội dung các buổi online môn Triết học Mác - LêNin

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Nội dung online môn Triết học Mác LêNin 13.03.2006[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GV: pd_thinh[/b]
17:32:10 [pd_thinh] Chao cac anh chi hoc vien
17:32:45 [pd_thinh] Hom nay chung ta hoc tu 17h30 - 20h30
17:33:26 [pd_thinh] Toi se cung cac HV nghien cuu phan tiep theo cuar triet hoc Mac - Lenin de nghi cac HV thong bao cho anh chi em theodoi bai hoc.
17:34:52 [pd_thinh] Bài Hai nguyên lý của Phép biện chứng duy vật
17:37:26 [pd_thinh] Phép biện chứng là gì? Phép biện chứng là môn khoa học về những quy luật phổ biến về sự vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Bao gồm: Hai nguyên lý, Ba quy luật, các cặp phạm trù.
17:40:07 [pd_thinh] Hai nguyên lý: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến; Nguyên lý về sự phát triển.
17:40:31 [pd_thinh] Hai nguyên lý này có nội dung gì?
17:44:53 [pd_thinh] Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến: 1.Định nghĩa: Sgk.; 2. Tính chất mối liên hệ phổ biến: Sgk.
17:46:14 [pd_thinh] Vi dụ về mối liên hệ phổ biến: Trong tự nhiên: MLH giữa cơ thể sống với môi trường, giữa thực vật với động vật, các loài với nhau, ..
17:47:30 [pd_thinh] Trong xã hội: MLH giữa các quốc gia, dân tộc, các giai cấp, các lĩnh vực xã hội,
17:48:34 [pd_thinh] Trong tư duy: Giữa các lĩnh vực nhận thức: kinh tế, chính trị, đạo đức, phápluật, văn hóa, .... giữa biết và chưa biết về một lĩnh vực nào đó.
17:49:52 [pd_thinh] Ở Việt <st1:country-region w:st="on"><st1lace w:st="on">Nam</st1lace></st1:country-region> tục ngữ có câu: rút dây động rừng, vuốt mặt nể mũi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ...
17:51:14 [pd_thinh] Nguyên lý về sự phát triển: 1. Khái niệm: Vận động? Sgk . Phát triển: Sgk.
17:52:01 [pd_thinh] Ví dụ: Trong tự nhiên: Sự tiến hóa của các loài thực động vật, ...
17:53:14 [pd_thinh] Trong xã hội: Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội từ thấp đến cao: Cộng sản nguyên thủy, Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, ...
17:54:59 [pd_thinh] Trong tư duy: từ hiểu biết ở trình độ thấp lên trình độ cao, ...
17:56:44 [pd_thinh] 2.Tính chất của sự phát triển: 2.1.Tính khách quan: Sự phát triển là khách quan, do chính bản thân sự vật phát triển chứ không phụ thuộc vào bất cứ một lực lượng siêu nhiên nào cả, nếu có chỉ làm cho sự phát triển nhanh hay chậm mà thôi.
17:58:07 [pd_thinh] 2.2 Tính phổ biến: Phát triển diễn ra trong mọi lĩnh vực: tự nhiên , xã hội và tư duy như phần ví dụ.
18:00:28 [pd_thinh] 2.3 Tính kế thừa: Phát triển bao giờ cũng dựa trên nền tảng của cái cũ, từ đó cái mới ra đời. VD: CNXH ra đời từ xã hội TBCH hay ở nước ta từ một xã hội nửa phong kiến, nửa thuộc địa; Ngày nay chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại cũng chính là kế thừa các giá trị văn minh đã có trong lịch sử .
18:02:06 [pd_thinh] 2.4 Tính đa dạng phong phú: Sự phát triển của các SV hiện tượng không giống nhau, mỗi SV HT có quá trình phát triển riêng của mình nên phát triển rất đa dạng và phong phú.
18:03:55 [pd_thinh] 3. Nguồn gốc - Cách thức - Con đường của sự phát triển là gì?
18:07:12 [pd_thinh] Nguồn gốc của sự phát triển : PT là do bên trong bản thân sự vật quyết định, do mâu thuẫn của các mặt đối lập. VD: Trong cơ thể con nguời: Đồng hóa - Dị hóa, nếu mất một trong hai mặt đối lập con người sẽ chết, trong xã hội: Giai cấp bóc lột và bị bóc lột đấu tranh với nhau;
18:09:38 [pd_thinh] Cách thức của sự phát triển là : PT là sự tích lũy dần về lượng để chuyển hóa về chất và ngược lại. VD: Bạn A: Chất là Học sinh phổ thông, A tích lũy kiến thức từ lớp 1 - 12, hết 12 thi ĐH lên Sinh viên, Chất mới - SV ra đời do sự tích lũy về lượng.
18:10:35 [pd_thinh] Còn chiều ngược lai: Khi đã là SV thì quy định lượng mới tức là học 4 hay 5 năm chứ khong phải 12 năm nữa.
18:12:12 [pd_thinh] Con đường của sự phát triển: Sự PT diẽn ra theo con đường quanh co, phức tạp chứ không phải là con đường thẳng tắp, thậm chí có bước thụt lùi tương đối.
18:13:41 [pd_thinh] Phần 3. sẽ được nghiên cứu cụ thể ở bài Ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.
18:14:48 [pd_thinh] Phần cuối của bài: Ý nghĩa phương pháp luận của hai nguyên lý.
18:17:13 [pd_thinh] Vì mọi SVHT đều có mối liên hệ với nhau nên trong mọi hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn phải quán triệt quan điểm toàn diện. xem SGK.
18:19:42 [pd_thinh] VD: Khi xây dựng một con đường giao thông, vận dụng quan điểm toàn diện tức là anh phải xem xét không chỉ có giao thông mà còn cả thoát nước, đường cáp ngầm của bưu điện, điện lực, nước sạch, cảnh quan, ...
18:21:52 [pd_thinh] Phải quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể: SGK. Mọi sự vật hiện tượng đều tồn tại và phát triển trong một không gian và thời gian nhất định nên phải xem xét nó trong điều kiện cụ thể của nó, khi điều kiện thay đổi, nó cũng thay đổi theo.
18:26:06 [pd_thinh] Phải quán triệt quan điểm phát triển: yêu cầu của quan điểm này là khi xem xét một SVHT phải đặt nó trong sự vận động và phát triển. VD:Khi quản lý nghiệp vụ bưu chính chúng ta phải đặt vấn đề sau này trong tương lai sẽ có những dịch vụ nào nữa, chuyển phát nhanh hay còn siêu nhanh, ...
18:28:25 [pd_thinh] Đối với công cuộc đổi mới: Vận dụng quan điểm toàn diện, Đảng và nhà nuớc ta chủ trương đổi mới toàn diện vì đổi mới kinh tế sẽ tác động đến chính trị, văn hóa, đạo đức , páhp luật, phát triển con người, ... Nhưng phải đặt trọng tâm là phát triển kinh tế ( quan điểm lịch sử cụ thể).
18:29:13 [pd_thinh] Đào tạo nguồn nhân lực: Chuẩn bị cho nền kinh tế tri thức - vận dụng quan điểm phát triển.
18:30:26 [pd_thinh] Tóm lại: bài này tập trung Nội dung cơ bản của hai nguyên lý là gì? Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý? Liên hệ thực tế đổi mới đất nước?
18:31:01 [pd_thinh] Bài Các cặp phạm trù cơ bản
18:31:30 [pd_thinh] Bài này thực chất là cụ thể hóa nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.
18:33:47 [pd_thinh] Bao gồm các mối liên hệ: Cái chung- Cái riêng - cái đơn nhất; Nguyên nhân - Kết quả; Tất nhiên - ngẫu nhiên; Bản chất - Hiện tượng; Nội dung - Hình thức; Khả năng - Hiện thực, đó là các mối liên hệ rất cơ bản trong mọi lĩnh vực tự nhiên - xã họi - tu duy.
18:34:29 [pd_thinh] Các cặp phạm trù này cần nắm 3 nọi dung sau:
18:34:50 [pd_thinh] 1. Khái niệm:
18:35:05 [pd_thinh] 2. Mối quan hệ giữa chúng:
18:35:20 [pd_thinh] 3. Ý nghĩa phương pháp luận:
18:36:01 [pd_thinh] Phần này các HV tự đọc và hôm sau trao đổi tại buổi kết thúc.
18:36:17 [pd_thinh] Bài các quy luật cơ bản.
18:37:08 [pd_thinh] Bài này thực chất là cụ thể hóa nguyên lý sự phát triển về Nguồn gốc, cách thức, con đường của sự phát triển như trên đã trình bày.
18:37:35 [pd_thinh] I. Quy luật Lượng - Chất:
18:38:02 [pd_thinh] Quy luật vạch ra cách thức của sự phát triển của SVHT trong thế giới.
18:40:10 [pd_thinh] 1. Một số khái niệm cơ bản: Chất, Lượng: SGK. VD: Anh Trọng: Chất: Sinh viên ĐHTX , Lượng : Sv năm 1.
18:42:57 [pd_thinh] Một sụ vật có thể có nhiều chất tùy vào mối quan hệ. VD: Anh Trọng trong mối quan hệ cơ quan có chất là ngừời cán bộ quản lý BC, lượng là cán bộ chuyên viên bậc mấy? Trong quan hệ gia đình: Có thể chất là cha, là chồng, là con, là anh, ... còn lượng tùy thuộc vào mức độ anh hoàn thành bổn phận
18:43:09 [pd_thinh] của mình tới mức nào.
18:44:41 [trongl205qt178] Trong thế giới khách quan , các sự vật hiện tượng tồn tại trong sự liên hệ với nhau hay tách rời nhau?
18:44:45 [pd_thinh] Khái niệm: Độ, Bước nhảy, Điểm nút, SGK. VD: Độ: Anh học từ lớp 1- 12, lượng luôn thay đổi nhưng chất chưa thay đổi, giới hạn đó gọi là độ.
18:46:11 [pd_thinh] Bước nhảy: Khi thực hiện chuyển hóa về chất từ HSPT sang sinh viên. Tại thời điểm xảy ra bước nhảy gọi là điểm nút.
18:46:45 [pd_thinh] Tại thời điểm anh thi ĐH là điểm nút để chuyển chất cũ sang chất mới.
18:49:17 [pd_thinh] trongl205qt178&gt; Trong thế giới mọi SVHT đều có mối liên hệ với nhau, không thể có sự vật nào tách rời với nhau cả, anh thử đưa ra một SVHT tách rời mối liện hệ được không?
18:51:19 [pd_thinh] 2. Nội dung quy luật: Nắm một số nội dung chính:
18:52:28 [pd_thinh] 2.1 Trong một sự vật hiện tượng luôn có sự thống nhất giữa chất và lượng trong một giới hạn (độ) nhất định.
18:54:28 [pd_thinh] VD: các anh chị lớp QT205A: Chất và lượng thống nhất trong thời gian từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, từ năm 1- 4 mặc dù lượng kiến thức đã thay đổi nhưng chất SV vẫn chưa thay đổi.
18:55:59 [pd_thinh] 2.2 Khi lượng thay đổi đến một mức độ nhất định vượt khỏi giới hạn của độ thì có sự chuyển hóa về chất, chất mới ra đời thây thế chất cũ, thông qua một bước nhảy.
18:59:51 [pd_thinh] VD: Khi các anh chi tích lũy kiến thúc đến năm thú 4 làm đồ án TN chất SV bị thay thế chất mới - Cử nhân QT thông qua việc bảo vệ thành công đồ án TN.
19:01:21 [pd_thinh] 2.3 Khi chất mới ra đời nó sẽ quy định lượng mới tương ứng (chiều ngược lại).
19:02:05 [pd_thinh] VD: Khi thành CNQT sẽ quy định lượng mới: chuyên viên bậc mấy?
19:02:29 [pd_thinh] Không phải là giới hạn bốn năm như SV nữa.
19:04:46 [pd_thinh] 3. Ý nghĩa phương pháp luận:
19:05:48 [pd_thinh] 3.1. Khi xem xét một SVHT phải xem xét cả mặt chất và mặt lượng vì C - L thống nhất với nhâu trong cùng một sự vật.
19:07:09 [pd_thinh] 3.2. Khi tích lũy đủ về lượng phải kiên quyết thực hiện bước nhảy để chuyển về chất, không được bảo thủ, trì trệ, ỷ lại trông chờ,...
19:08:54 [pd_thinh] 3.3 Muốn có sự thay đổi về chất nhất thiết phải tích lũy về lượng không được nôn nóng chủ quan.
19:11:00 [pd_thinh] 3.4 Khi thực hiện bước nhảy phải căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn bước nhảy phù hợp. VD: Ngành BCVT khi thực hiện bước nhảy phải bước nhảy đột biến - tức là phải nhập công nghệ hiện đại nhất không thì sẽ lạc hậu không cạnh tranh chất lượng thông tin được.
19:11:54 [pd_thinh] Giải lao một chút các anh chi nha tôi mỏi tay quá. Các anh chị trao đổi, thảo luận với nhau chút nữa toii giải thícch cho.
19:17:52 [pd_thinh] II. Quy luật mâu - thuẫn:
19:18:39 [pd_thinh] Quy luật vạch ra nguồn gốc sự vận động phát triển của các SVHT trong thế giới.
19:19:00 [pd_thinh] 1. Một số khái niệm:
19:20:25 [pd_thinh] 1.1 Mặt đối lập: SGK. VD: Yêu - Ghét, Bóc lột - Bị bóc lột, Đồng hóa - Dị hóa, ...
19:22:03 [pd_thinh] 1.2 Mâu thuẫn biện chứng: SGK. VD: Giai cấp bị bóc lột , bị bóc lột có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, có gc này mới có gc kia.
19:25:07 [pd_thinh] 1.3 Sự thống nhất của các mặt đối lập: SGK. VD: Gc bl và gc bị bl đều cùng thống nhất tồn tại trong một chế độ của xã hội có gc đối kháng, giai cấp tồn tại làm cơ sở cho giai cấp kia tồn tại. VD: Có nông dân, thì gc địa chủ mới tồn tại được.
19:28:08 [pd_thinh] 1.4 Sự đấu tranh của các mặt đối lập: SGK .VD: GC bị bóc lột với gc bóc lột đấu tranh với nhau trong quá trình tồn tại và phát triển của xã hội.
19:28:45 [pd_thinh] Kết quả của đấu tranh là gì? ĐỀ NGHỊ CÁC ANH CHỊ HỌC VIỆN TRẢ LỜI!
19:29:26 [pd_thinh] 2. Nội dung cơ bản của quy luật:
19:35:10 [pd_thinh] 2.1 Mọi SVHT đều có các mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranhvới nhau.
19:36:54 [pd_thinh] 2.2 Kết quả của quá trình đấu trânh của các mặt đối lập là cái mới ra đời tiến bộ hơn và sau đó tiếp tục hình thành hai mặt đối lập mới lại tiếp tục thống nhất, đấu tranh với nhau.
19:37:46 [trongl205qt178] là sự phủ định lẫn nhau của các mặt đối lập. Nó chỉ r nguồn gốc và động lực của sự phát triển
19:37:46 [pd_thinh] Cho nên, Lênin nói: Phát triển là cuộc đấu tranh của các mặt đối lập.
19:38:17 [pd_thinh] 3. Ý nghĩa phương pháp luận: SGK.
19:38:35 [pd_thinh] III. Quy luật phủ định của phủ định.
19:39:43 [pd_thinh] Quy luật này vạch ra con đường của sự vận động và phát triển của SVHT trong thế giới.
19:40:34 [pd_thinh] 1. Một số khái niệm: Phủ định, phủ định sạch trơn, phủ định biện chứng.
19:42:17 [pd_thinh] 1.1 Phủ định: Phủ định là sự thay thế sv này bằng sv khac. VD: Bẻ một viên phấn: Phủ định viên phấn.
19:55:06 [pd_thinh] 1.2 Phủ định sạch trơn: là sự phủ định do nguyên nhân bên ngoài gây ra, không có tính kế thừa nên o tạo ra tiền đề cho sự phát triển.
19:57:19 [pd_thinh] VD: Tặng một bông hoa, nguời nhận ném bông hoa xuống đất, làm bông hoa gãy nát. Hay phủ định hết mọi giá trị văn hóa của xã hội cũ .
20:01:18 [pd_thinh] 1.3 Phủ định biện chứng: là quá trình tự thân pđ, tự thân phát triển dẫn tới cái mới ra đời tiến bộ hơn cái bị phủ định. VD: CNTB phủ định PK, CNXH pđịnh CHTB, ... Tặng bông hoa, ngừoi nhận cắm hoa, mấy ngày sau tự hoa tàn, sau đó cắm hoa cành hoa vào chậu cảnh hoa phát triển ra bông mới.
20:02:15 [pd_thinh] Trong đổi mới: Chúng ta vừa bỏ qua TBCN lại vừa tiếp thu những thành tựu KHCN đó là PĐBC.
20:02:31 [pd_thinh] Vậy chúng ta cần phê phán cái gì?
20:04:38 [pd_thinh] ĐỀ NGHI CÁC HV TRẢ LỜI! CÁC ANH CHI MẠNH DẠN TRAO ĐÔI ĐỂ TÔI CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC TÌNH HÌNH TỰ HỌC TẬP CỦA CÁC AC ĐỂ SAU NÀY HD ÔN TẬP.
20:07:10 [pd_thinh] Chúng ta phê phán: PĐ sạch trơn hay phê phán PĐbiện chứng?
20:08:41 [pd_thinh] Chúng ta phải phê phán thái độ phủ điịnh sạch trơn. VD: Trước đây có thời kỳ chúng ta phủ định sạch trơn những giá trị văn hóa của phong kiến, hay tư bản chủ nghĩa.
20:11:32 [pd_thinh] Thực ra thì PK hay TBCN đều có những giá trị màchúng ta cần kế thừa. <st1:Street w:st="on"><st1:address w:st="on">VD PK</st1:address></st1:Street> : cần kiệm liêm chính, ...
20:13:19 [pd_thinh] Phê phán kế thừa nguyên xi không có chọn lọc, phê phán, ... Chúng ta có biểu hiện kế thừa nguyên xi không? Và có để lại hậu quả xấu không?
20:14:22 [pd_thinh] PĐBC có hai đặc trưng cơ bản là : Tính khách quan, tính kế thừa.
20:14:45 [pd_thinh] 2. Đặc điểm quan trọng nhất của quy luật là:
20:16:50 [pd_thinh] Sự phát triển là một quá trình phủ định biện chứng thường trải qua ít nhất hai lần PĐ, cái mới ra đời dường như lập lại cái cũ nhưng trên cơ sở cái cao hơn. cái mới gọi là cái phủ định của phu định.
20:19:40 [pd_thinh] VD: hạt lúa (1)----cây lúa(2)-----hạt lúa(3): 1là cái bị 2 phủ định gọi là cái bị phủ định, 2 là cái phu định của 1. 3 la cái phủ định của 2 nên 3 goi là cái PD của PD.
20:20:15 [pd_thinh] Trong Kinh tế: Tiền ---- Hàng ---- tiền.

20:24:38 [pd_thinh] 3. Diễn đạt con đường sự phát triển: theo đường "xoáy trôn ốc" có đặc trưng: - Tiến lên; - Quanh co, phức tạp; - Kế thừa.
20:25:52 [pd_thinh] Chúc các anh chi một ngày vui vẻ tạm biệt hẹn gặp lại Chúc các chị, các bạn nữ ngày 8.3 vui vẻ hạnh phuc thành đạt.

__________________
Học cho rộng, hỏi cho thật kỹ, suy nghĩ cho thật cẩn thận, phân biệt cho thật rõ ràng, làm việc cho hết sức, như thế mới thành người. (Khuyết Danh)
-----------------------------------------------
[ Chuyên site : giường cũi trẻ em-máy hút sữa medela-cũi trẻ em-máy hút sữa-máy xay braun-xe đẩy trẻ em-dịch vụ seo-dich vu seo .]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người đã cám ơn bài viết của phuonglinh ở trên:
  #2  
Old 07-29-2006
phuonglinh's Avatar
phuonglinh phuonglinh is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Nơi Cư Ngụ: Hải Phòng
Bài gởi: 2,182
Thanks: 736
Thanked 503 Times in 264 Posts

Level: 38 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 93 / 930
Magic: 727 / 28614
Experience: 22%

Send a message via Yahoo to phuonglinh
Default

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Nội dung online môn Triết học Mác LêNin 13.03.2006[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GV: pd_thinh[/b]
17:32:10 [pd_thinh] Chao cac anh chi hoc vien
17:32:45 [pd_thinh] Hom nay chung ta hoc tu 17h30 - 20h30
17:33:26 [pd_thinh] Toi se cung cac HV nghien cuu phan tiep theo cuar triet hoc Mac - Lenin de nghi cac HV thong bao cho anh chi em theodoi bai hoc.
17:34:52 [pd_thinh] Bài Hai nguyên lý của Phép biện chứng duy vật
17:37:26 [pd_thinh] Phép biện chứng là gì? Phép biện chứng là môn khoa học về những quy luật phổ biến về sự vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Bao gồm: Hai nguyên lý, Ba quy luật, các cặp phạm trù.
17:40:07 [pd_thinh] Hai nguyên lý: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến; Nguyên lý về sự phát triển.
17:40:31 [pd_thinh] Hai nguyên lý này có nội dung gì?
17:44:53 [pd_thinh] Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến: 1.Định nghĩa: Sgk.; 2. Tính chất mối liên hệ phổ biến: Sgk.
17:46:14 [pd_thinh] Vi dụ về mối liên hệ phổ biến: Trong tự nhiên: MLH giữa cơ thể sống với môi trường, giữa thực vật với động vật, các loài với nhau, ..
17:47:30 [pd_thinh] Trong xã hội: MLH giữa các quốc gia, dân tộc, các giai cấp, các lĩnh vực xã hội,
17:48:34 [pd_thinh] Trong tư duy: Giữa các lĩnh vực nhận thức: kinh tế, chính trị, đạo đức, phápluật, văn hóa, .... giữa biết và chưa biết về một lĩnh vực nào đó.
17:49:52 [pd_thinh] Ở Việt <st1:country-region w:st="on"><st1lace w:st="on">Nam</st1lace></st1:country-region> tục ngữ có câu: rút dây động rừng, vuốt mặt nể mũi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ...
17:51:14 [pd_thinh] Nguyên lý về sự phát triển: 1. Khái niệm: Vận động? Sgk . Phát triển: Sgk.
17:52:01 [pd_thinh] Ví dụ: Trong tự nhiên: Sự tiến hóa của các loài thực động vật, ...
17:53:14 [pd_thinh] Trong xã hội: Sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội từ thấp đến cao: Cộng sản nguyên thủy, Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, ...
17:54:59 [pd_thinh] Trong tư duy: từ hiểu biết ở trình độ thấp lên trình độ cao, ...
17:56:44 [pd_thinh] 2.Tính chất của sự phát triển: 2.1.Tính khách quan: Sự phát triển là khách quan, do chính bản thân sự vật phát triển chứ không phụ thuộc vào bất cứ một lực lượng siêu nhiên nào cả, nếu có chỉ làm cho sự phát triển nhanh hay chậm mà thôi.
17:58:07 [pd_thinh] 2.2 Tính phổ biến: Phát triển diễn ra trong mọi lĩnh vực: tự nhiên , xã hội và tư duy như phần ví dụ.
18:00:28 [pd_thinh] 2.3 Tính kế thừa: Phát triển bao giờ cũng dựa trên nền tảng của cái cũ, từ đó cái mới ra đời. VD: CNXH ra đời từ xã hội TBCH hay ở nước ta từ một xã hội nửa phong kiến, nửa thuộc địa; Ngày nay chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại cũng chính là kế thừa các giá trị văn minh đã có trong lịch sử .
18:02:06 [pd_thinh] 2.4 Tính đa dạng phong phú: Sự phát triển của các SV hiện tượng không giống nhau, mỗi SV HT có quá trình phát triển riêng của mình nên phát triển rất đa dạng và phong phú.
18:03:55 [pd_thinh] 3. Nguồn gốc - Cách thức - Con đường của sự phát triển là gì?
18:07:12 [pd_thinh] Nguồn gốc của sự phát triển : PT là do bên trong bản thân sự vật quyết định, do mâu thuẫn của các mặt đối lập. VD: Trong cơ thể con nguời: Đồng hóa - Dị hóa, nếu mất một trong hai mặt đối lập con người sẽ chết, trong xã hội: Giai cấp bóc lột và bị bóc lột đấu tranh với nhau;
18:09:38 [pd_thinh] Cách thức của sự phát triển là : PT là sự tích lũy dần về lượng để chuyển hóa về chất và ngược lại. VD: Bạn A: Chất là Học sinh phổ thông, A tích lũy kiến thức từ lớp 1 - 12, hết 12 thi ĐH lên Sinh viên, Chất mới - SV ra đời do sự tích lũy về lượng.
18:10:35 [pd_thinh] Còn chiều ngược lai: Khi đã là SV thì quy định lượng mới tức là học 4 hay 5 năm chứ khong phải 12 năm nữa.
18:12:12 [pd_thinh] Con đường của sự phát triển: Sự PT diẽn ra theo con đường quanh co, phức tạp chứ không phải là con đường thẳng tắp, thậm chí có bước thụt lùi tương đối.
18:13:41 [pd_thinh] Phần 3. sẽ được nghiên cứu cụ thể ở bài Ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.
18:14:48 [pd_thinh] Phần cuối của bài: Ý nghĩa phương pháp luận của hai nguyên lý.
18:17:13 [pd_thinh] Vì mọi SVHT đều có mối liên hệ với nhau nên trong mọi hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn phải quán triệt quan điểm toàn diện. xem SGK.
18:19:42 [pd_thinh] VD: Khi xây dựng một con đường giao thông, vận dụng quan điểm toàn diện tức là anh phải xem xét không chỉ có giao thông mà còn cả thoát nước, đường cáp ngầm của bưu điện, điện lực, nước sạch, cảnh quan, ...
18:21:52 [pd_thinh] Phải quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể: SGK. Mọi sự vật hiện tượng đều tồn tại và phát triển trong một không gian và thời gian nhất định nên phải xem xét nó trong điều kiện cụ thể của nó, khi điều kiện thay đổi, nó cũng thay đổi theo.
18:26:06 [pd_thinh] Phải quán triệt quan điểm phát triển: yêu cầu của quan điểm này là khi xem xét một SVHT phải đặt nó trong sự vận động và phát triển. VD:Khi quản lý nghiệp vụ bưu chính chúng ta phải đặt vấn đề sau này trong tương lai sẽ có những dịch vụ nào nữa, chuyển phát nhanh hay còn siêu nhanh, ...
18:28:25 [pd_thinh] Đối với công cuộc đổi mới: Vận dụng quan điểm toàn diện, Đảng và nhà nuớc ta chủ trương đổi mới toàn diện vì đổi mới kinh tế sẽ tác động đến chính trị, văn hóa, đạo đức , páhp luật, phát triển con người, ... Nhưng phải đặt trọng tâm là phát triển kinh tế ( quan điểm lịch sử cụ thể).
18:29:13 [pd_thinh] Đào tạo nguồn nhân lực: Chuẩn bị cho nền kinh tế tri thức - vận dụng quan điểm phát triển.
18:30:26 [pd_thinh] Tóm lại: bài này tập trung Nội dung cơ bản của hai nguyên lý là gì? Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý? Liên hệ thực tế đổi mới đất nước?
18:31:01 [pd_thinh] Bài Các cặp phạm trù cơ bản
18:31:30 [pd_thinh] Bài này thực chất là cụ thể hóa nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.
18:33:47 [pd_thinh] Bao gồm các mối liên hệ: Cái chung- Cái riêng - cái đơn nhất; Nguyên nhân - Kết quả; Tất nhiên - ngẫu nhiên; Bản chất - Hiện tượng; Nội dung - Hình thức; Khả năng - Hiện thực, đó là các mối liên hệ rất cơ bản trong mọi lĩnh vực tự nhiên - xã họi - tu duy.
18:34:29 [pd_thinh] Các cặp phạm trù này cần nắm 3 nọi dung sau:
18:34:50 [pd_thinh] 1. Khái niệm:
18:35:05 [pd_thinh] 2. Mối quan hệ giữa chúng:
18:35:20 [pd_thinh] 3. Ý nghĩa phương pháp luận:
18:36:01 [pd_thinh] Phần này các HV tự đọc và hôm sau trao đổi tại buổi kết thúc.
18:36:17 [pd_thinh] Bài các quy luật cơ bản.
18:37:08 [pd_thinh] Bài này thực chất là cụ thể hóa nguyên lý sự phát triển về Nguồn gốc, cách thức, con đường của sự phát triển như trên đã trình bày.
18:37:35 [pd_thinh] I. Quy luật Lượng - Chất:
18:38:02 [pd_thinh] Quy luật vạch ra cách thức của sự phát triển của SVHT trong thế giới.
18:40:10 [pd_thinh] 1. Một số khái niệm cơ bản: Chất, Lượng: SGK. VD: Anh Trọng: Chất: Sinh viên ĐHTX , Lượng : Sv năm 1.
18:42:57 [pd_thinh] Một sụ vật có thể có nhiều chất tùy vào mối quan hệ. VD: Anh Trọng trong mối quan hệ cơ quan có chất là ngừời cán bộ quản lý BC, lượng là cán bộ chuyên viên bậc mấy? Trong quan hệ gia đình: Có thể chất là cha, là chồng, là con, là anh, ... còn lượng tùy thuộc vào mức độ anh hoàn thành bổn phận
18:43:09 [pd_thinh] của mình tới mức nào.
18:44:41 [trongl205qt178] Trong thế giới khách quan , các sự vật hiện tượng tồn tại trong sự liên hệ với nhau hay tách rời nhau?
18:44:45 [pd_thinh] Khái niệm: Độ, Bước nhảy, Điểm nút, SGK. VD: Độ: Anh học từ lớp 1- 12, lượng luôn thay đổi nhưng chất chưa thay đổi, giới hạn đó gọi là độ.
18:46:11 [pd_thinh] Bước nhảy: Khi thực hiện chuyển hóa về chất từ HSPT sang sinh viên. Tại thời điểm xảy ra bước nhảy gọi là điểm nút.
18:46:45 [pd_thinh] Tại thời điểm anh thi ĐH là điểm nút để chuyển chất cũ sang chất mới.
18:49:17 [pd_thinh] trongl205qt178&gt; Trong thế giới mọi SVHT đều có mối liên hệ với nhau, không thể có sự vật nào tách rời với nhau cả, anh thử đưa ra một SVHT tách rời mối liện hệ được không?
18:51:19 [pd_thinh] 2. Nội dung quy luật: Nắm một số nội dung chính:
18:52:28 [pd_thinh] 2.1 Trong một sự vật hiện tượng luôn có sự thống nhất giữa chất và lượng trong một giới hạn (độ) nhất định.
18:54:28 [pd_thinh] VD: các anh chị lớp QT205A: Chất và lượng thống nhất trong thời gian từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, từ năm 1- 4 mặc dù lượng kiến thức đã thay đổi nhưng chất SV vẫn chưa thay đổi.
18:55:59 [pd_thinh] 2.2 Khi lượng thay đổi đến một mức độ nhất định vượt khỏi giới hạn của độ thì có sự chuyển hóa về chất, chất mới ra đời thây thế chất cũ, thông qua một bước nhảy.
18:59:51 [pd_thinh] VD: Khi các anh chi tích lũy kiến thúc đến năm thú 4 làm đồ án TN chất SV bị thay thế chất mới - Cử nhân QT thông qua việc bảo vệ thành công đồ án TN.
19:01:21 [pd_thinh] 2.3 Khi chất mới ra đời nó sẽ quy định lượng mới tương ứng (chiều ngược lại).
19:02:05 [pd_thinh] VD: Khi thành CNQT sẽ quy định lượng mới: chuyên viên bậc mấy?
19:02:29 [pd_thinh] Không phải là giới hạn bốn năm như SV nữa.
19:04:46 [pd_thinh] 3. Ý nghĩa phương pháp luận:
19:05:48 [pd_thinh] 3.1. Khi xem xét một SVHT phải xem xét cả mặt chất và mặt lượng vì C - L thống nhất với nhâu trong cùng một sự vật.
19:07:09 [pd_thinh] 3.2. Khi tích lũy đủ về lượng phải kiên quyết thực hiện bước nhảy để chuyển về chất, không được bảo thủ, trì trệ, ỷ lại trông chờ,...
19:08:54 [pd_thinh] 3.3 Muốn có sự thay đổi về chất nhất thiết phải tích lũy về lượng không được nôn nóng chủ quan.
19:11:00 [pd_thinh] 3.4 Khi thực hiện bước nhảy phải căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn bước nhảy phù hợp. VD: Ngành BCVT khi thực hiện bước nhảy phải bước nhảy đột biến - tức là phải nhập công nghệ hiện đại nhất không thì sẽ lạc hậu không cạnh tranh chất lượng thông tin được.
19:11:54 [pd_thinh] Giải lao một chút các anh chi nha tôi mỏi tay quá. Các anh chị trao đổi, thảo luận với nhau chút nữa toii giải thícch cho.
19:17:52 [pd_thinh] II. Quy luật mâu - thuẫn:
19:18:39 [pd_thinh] Quy luật vạch ra nguồn gốc sự vận động phát triển của các SVHT trong thế giới.
19:19:00 [pd_thinh] 1. Một số khái niệm:
19:20:25 [pd_thinh] 1.1 Mặt đối lập: SGK. VD: Yêu - Ghét, Bóc lột - Bị bóc lột, Đồng hóa - Dị hóa, ...
19:22:03 [pd_thinh] 1.2 Mâu thuẫn biện chứng: SGK. VD: Giai cấp bị bóc lột , bị bóc lột có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, có gc này mới có gc kia.
19:25:07 [pd_thinh] 1.3 Sự thống nhất của các mặt đối lập: SGK. VD: Gc bl và gc bị bl đều cùng thống nhất tồn tại trong một chế độ của xã hội có gc đối kháng, giai cấp tồn tại làm cơ sở cho giai cấp kia tồn tại. VD: Có nông dân, thì gc địa chủ mới tồn tại được.
19:28:08 [pd_thinh] 1.4 Sự đấu tranh của các mặt đối lập: SGK .VD: GC bị bóc lột với gc bóc lột đấu tranh với nhau trong quá trình tồn tại và phát triển của xã hội.
19:28:45 [pd_thinh] Kết quả của đấu tranh là gì? ĐỀ NGHỊ CÁC ANH CHỊ HỌC VIỆN TRẢ LỜI!
19:29:26 [pd_thinh] 2. Nội dung cơ bản của quy luật:
19:35:10 [pd_thinh] 2.1 Mọi SVHT đều có các mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranhvới nhau.
19:36:54 [pd_thinh] 2.2 Kết quả của quá trình đấu trânh của các mặt đối lập là cái mới ra đời tiến bộ hơn và sau đó tiếp tục hình thành hai mặt đối lập mới lại tiếp tục thống nhất, đấu tranh với nhau.
19:37:46 [trongl205qt178] là sự phủ định lẫn nhau của các mặt đối lập. Nó chỉ r nguồn gốc và động lực của sự phát triển
19:37:46 [pd_thinh] Cho nên, Lênin nói: Phát triển là cuộc đấu tranh của các mặt đối lập.
19:38:17 [pd_thinh] 3. Ý nghĩa phương pháp luận: SGK.
19:38:35 [pd_thinh] III. Quy luật phủ định của phủ định.
19:39:43 [pd_thinh] Quy luật này vạch ra con đường của sự vận động và phát triển của SVHT trong thế giới.
19:40:34 [pd_thinh] 1. Một số khái niệm: Phủ định, phủ định sạch trơn, phủ định biện chứng.
19:42:17 [pd_thinh] 1.1 Phủ định: Phủ định là sự thay thế sv này bằng sv khac. VD: Bẻ một viên phấn: Phủ định viên phấn.
19:55:06 [pd_thinh] 1.2 Phủ định sạch trơn: là sự phủ định do nguyên nhân bên ngoài gây ra, không có tính kế thừa nên o tạo ra tiền đề cho sự phát triển.
19:57:19 [pd_thinh] VD: Tặng một bông hoa, nguời nhận ném bông hoa xuống đất, làm bông hoa gãy nát. Hay phủ định hết mọi giá trị văn hóa của xã hội cũ .
20:01:18 [pd_thinh] 1.3 Phủ định biện chứng: là quá trình tự thân pđ, tự thân phát triển dẫn tới cái mới ra đời tiến bộ hơn cái bị phủ định. VD: CNTB phủ định PK, CNXH pđịnh CHTB, ... Tặng bông hoa, ngừoi nhận cắm hoa, mấy ngày sau tự hoa tàn, sau đó cắm hoa cành hoa vào chậu cảnh hoa phát triển ra bông mới.
20:02:15 [pd_thinh] Trong đổi mới: Chúng ta vừa bỏ qua TBCN lại vừa tiếp thu những thành tựu KHCN đó là PĐBC.
20:02:31 [pd_thinh] Vậy chúng ta cần phê phán cái gì?
20:04:38 [pd_thinh] ĐỀ NGHI CÁC HV TRẢ LỜI! CÁC ANH CHI MẠNH DẠN TRAO ĐÔI ĐỂ TÔI CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC TÌNH HÌNH TỰ HỌC TẬP CỦA CÁC AC ĐỂ SAU NÀY HD ÔN TẬP.
20:07:10 [pd_thinh] Chúng ta phê phán: PĐ sạch trơn hay phê phán PĐbiện chứng?
20:08:41 [pd_thinh] Chúng ta phải phê phán thái độ phủ điịnh sạch trơn. VD: Trước đây có thời kỳ chúng ta phủ định sạch trơn những giá trị văn hóa của phong kiến, hay tư bản chủ nghĩa.
20:11:32 [pd_thinh] Thực ra thì PK hay TBCN đều có những giá trị màchúng ta cần kế thừa. <st1:Street w:st="on"><st1:address w:st="on">VD PK</st1:address></st1:Street> : cần kiệm liêm chính, ...
20:13:19 [pd_thinh] Phê phán kế thừa nguyên xi không có chọn lọc, phê phán, ... Chúng ta có biểu hiện kế thừa nguyên xi không? Và có để lại hậu quả xấu không?
20:14:22 [pd_thinh] PĐBC có hai đặc trưng cơ bản là : Tính khách quan, tính kế thừa.
20:14:45 [pd_thinh] 2. Đặc điểm quan trọng nhất của quy luật là:
20:16:50 [pd_thinh] Sự phát triển là một quá trình phủ định biện chứng thường trải qua ít nhất hai lần PĐ, cái mới ra đời dường như lập lại cái cũ nhưng trên cơ sở cái cao hơn. cái mới gọi là cái phủ định của phu định.
20:19:40 [pd_thinh] VD: hạt lúa (1)----cây lúa(2)-----hạt lúa(3): 1là cái bị 2 phủ định gọi là cái bị phủ định, 2 là cái phu định của 1. 3 la cái phủ định của 2 nên 3 goi là cái PD của PD.
20:20:15 [pd_thinh] Trong Kinh tế: Tiền ---- Hàng ---- tiền.

20:24:38 [pd_thinh] 3. Diễn đạt con đường sự phát triển: theo đường "xoáy trôn ốc" có đặc trưng: - Tiến lên; - Quanh co, phức tạp; - Kế thừa.
20:25:52 [pd_thinh] Chúc các anh chi một ngày vui vẻ tạm biệt hẹn gặp lại Chúc các chị, các bạn nữ ngày 8.3 vui vẻ hạnh phuc thành đạt.

__________________
Học cho rộng, hỏi cho thật kỹ, suy nghĩ cho thật cẩn thận, phân biệt cho thật rõ ràng, làm việc cho hết sức, như thế mới thành người. (Khuyết Danh)
-----------------------------------------------
[ Chuyên site : giường cũi trẻ em-máy hút sữa medela-cũi trẻ em-máy hút sữa-máy xay braun-xe đẩy trẻ em-dịch vụ seo-dich vu seo .]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 08-04-2006
phuonglinh's Avatar
phuonglinh phuonglinh is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Nơi Cư Ngụ: Hải Phòng
Bài gởi: 2,182
Thanks: 736
Thanked 503 Times in 264 Posts

Level: 38 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 93 / 930
Magic: 727 / 28614
Experience: 22%

Send a message via Yahoo to phuonglinh
DefaultNội dung online môn triết 04.08.2006 - Để các bạn không có điều kiệnonline tham khảo
13:58:49 [hangvtt106dt249] a
14:00:28 [dm_son] chảo các bạn
14:00:50 [hangvtt106dt249] e chào thầy a
14:01:14 [cqhung] CHÀO CÁC BẠN, THẦY SƠN ĐÃ ONLINE ĐỂ HƯỚNG DẪN CÁC BẠN ÔN TẬP GIỮA KỲ, CÁC BẠN CHỦ ĐỘNG TRAO ĐỔI BÀI VỚI THẦY GIÁO NHÉ
14:01:32 [hangvtt106dt249] thầy ơi sao em thấy môn này khó nhớ quá
14:01:54 [hangvtt106dt249] có cách nào học cho dễ nhớ không hả thầy
14:02:37 [dm_son] hôm nay chúng ta học môn triết học các bạn chuẩn bị câu hỏi
14:04:16 [tungdt106dt554] tungdt106dt554&gt; tungdt106dt554
14:04:26 [dm_son] để học tập môn triết học tốt cần hiểu chứ không cần học thuộc
14:04:31 [hangvtt106dt249] thầy cho e hỏi sự khác nhau giữa quan niệm truyền thống trong lịch sử với quan niệm hiện đai về triết học
14:06:13 [dm_son] quan niệm về triết học có sự khác nhau về đối tượng tropng lịch sử
14:07:25 [tuannm106dt283] Khi chung em lam bai thi,thay cham theo y hieu hay cham theo hoc thuoc ha thay
14:08:20 [hangvtt106dt249] xuyên suốt trong môn học này chúng e phải nắm vững những điểm cơ bản nào ạ
14:10:23 [donglq106dt550] thay cho em hoi nguon goc,ban chat cua Nha nuoc theo quan niem cua Triet hoc-Mac
14:13:18 [dm_son] thời cổ đại người ta coi triết học là khoa học của các môn khoa học còn thời kỳ khai sáng và phục hưng với sự phát triển của khoa học chuyên nghành triết học không còn như trước nó bị các nhà khoa học tự nhiên đòi tống cổ ra khỏi khoa học khi triết học mác ra đời xác định đối tượng của triết học cu
14:14:22 [dm_son] cứu là những qui luật chung nhất của tự nhiên xã hội và tư duy
14:15:22 [hangvtt106dt249] thầy cho e hỏi vai trò của triết học Mác-Lênin với việc xây dựng thế giới khách quan
14:15:25 [dm_son] khi các bạn thi chấm theo đáp án
14:16:04 [tuannm106dt283] Chung em co ngan hang cau hoi khong thay
14:16:49 [dm_son] trong quá trình học phải nắm chắc các khái niệm hiểu những vấn đề
14:16:58 [linhdp105qt471] save
14:17:26 [tuannm106dt283] Chung em cu hoc the nay thi mo mam lam thay a
14:17:34 [dm_son] cơ bản đã nêu ở mỗi chương
14:18:30 [liennt106dt631] heee
14:19:09 [dm_son] nguồn gốc bản chất của nhà nước theo quan điểm của chủ nngiax mác lê nin
14:19:28 [donglq106dt550] thay oi bai thu hoach em lam theo y cua em hieu co duoc ko nhung em chi so diem kem thoi
14:20:29 [chaudn106dt212] Thua Thay ! Con duong nao de co the nam chac kien thuc mon Triet nhat ngoai viec chi hoc va nho cac khai niem a ?
14:21:48 [hoannv106dt373] may gio ve ha thay
14:22:55 [dm_son] nhà nước bắt nguồn từ việc phân chia giai cấp khi đấu tranh giai cấp khong thể điểu hòa được sẽ xuất hiện một cơ quan quyền lực nó bảo vệ cho quyền lợi của giai cấp thống trị
14:23:00 [chaudn106dt212] Va nhu ban " DongIQ" da noi, thuc su chung em rat muon lam bai theo y hieu cua chung em, nhung thuc su la chung em ko co su ung ho chac chan de lam didieu do 1 Thay co the tra loi cau hoi cua ban ay ko a ?
14:23:15 [hoannv106dt373] binhtk206cn157 la nguoi nuoc nao vay
14:24:40 [bangph106dt204] thay oi em nghien cuu phan hai mat doi lap cua su vat ,bat ky su vat nao cung co hai mat doi lap vay thi thuc te he thong tu tuong cua chu nghia xa hoi cu the hai mat doi lap la gi ,thay co the cho cu the mot vai net nho duoc khong a
14:24:48 [liennt106dt631] Hi, everybody
14:25:24 [tuannm106dt283] Trong triet hoc M-LN co mo hinh nha nuoc cu the cho tung giai doan khong thay
14:25:50 [hoannv106dt373] thy oi triet hoc la gi
14:26:46 [dm_son] để học môn triết tốt ngoài nắm các niệm phải hiểu mối quan hệ giữa các vấn đề có liên quan ví dụ như vật chất và ý thức
14:28:30 [dm_son] bạn còn phải liên hệ với thực tiển...
14:28:38 [hoannv106dt373] thay tra loi di
14:29:01 [chaudn106dt212] Vang, em cam on Thay !
14:30:29 [huyenvt106qt127] Theo em mon triet hoc la mon hoc rat kho mac du em da co gang doc tai lieu nhung nhuong nhu em rat kho ung dung va phan tich duoc
14:32:52 [bangph106dt204] mon triet la kho do so kien thuc nen nghien cuu chi can biet mot phan nho cua no ma ap dung tot thi kha lam roi
14:33:02 [dm_son] bất kỳ một sự vật nào cũng có hai mặt đối lập nhưng hệ thống tư tưởng là một thể thống nhất phục vụ cho lợi ích của một giai cấp nếu có mâu thuẫn thì là cách hiểu sai về nó
14:33:43 [bangph106dt204] em cam on thay
14:34:47 [hoannv106dt373] hoannv106dt373] thay oi triet hoc la gi
14:34:49 [tuannm106dt283] Neu khong co mau thuan thi de phat trien mot hinh thai xa hoi bang cach nao thua thay
14:35:19 [bactp106dt086] tai sao chung ta phai hoc triet hoc ha thay?
14:36:03 [bactp106dt086] triet hoc giup gi cho cuoc song ha thay?
14:36:22 [dm_son] trong triết học mác có đề cập tới một số mô hình nhà nước nhưng ở góc độ triết học khong nghiên cứu sâu về các loại các kiểu nhà nước cụ thể em có thể đọc ở môn nhà nước và pháp luật
14:37:58 [dm_son] trết học là môn khoa học nghiên cứu những qui luật chung nhất của tư duy
14:40:50 [bactp106dt086] sao thay chua tra loi cua em vay?????????????
14:41:06 [dm_son] để phát triển hình thái kinh tế xã hội có rất nhiều các yếu tố cơ bản là sự phát triển của lực lượng sản xuất của khoa học ...
14:42:14 [tuanlt106dt583] anhttk105qt033&gt; phan anh ahhhhhhhhh
14:43:16 [chaudn106dt212] Thua Thay ! Nha Nuoc ta luon lay " Tu tuong M -LN va HCM" lam co so cho moi dinh huong xay dung XHCN, nhung nhin nen kinh te nuoc ta thi thay, chung ta hinh nhu dang di dan sang theo hinh thai Kinh te TBCN? Dieu do thay nghi sao a ?
14:44:30 [tuannm106dt283] Hinh thai xa hoi o day y em muon nhan ve van de chinh tri,vi du [img]file:///C:/documents%20and%20Settings/lan.PNVU/Desktop/images/smilies/smile6.gif [/img] hong kien,tuban,xa hoi chu nghia.Su thay doi la tat yeu,vay tai sao nguoi ta cu noi:XHCN la hinh thuc phat trien cao nhat,ma khong nhac toi su phat trien tiep theo cua no thua thay
14:44:38 [donglq106dt550] em rat hay xem tai lieu nhung rat kho de nho het duoc thay co cach hoc nao huong dan cho em voi
14:44:50 [chaudn106dt212] Co mau thuan gi trong van de nay nay khong a ?
14:45:42 [dm_son] bạn hỏi tại sao phải học triết học? không ai bắt chúng ta cả nhưng bạn đã học ở trường thì đây là môn bắt buộc còn học để làm gì? để giúp ta có một cách nhìn nhận xem xét một vấn đề cũng như giải quyết vấn đề đó
14:46:22 [ngochv106dt498] thua thay quan diem duy tam duy vat hien nay quan diem nao dung quan diem nao khong dung
14:48:05 [tuannm106dt283] Theo minh ve van de cua chau minh thay the nay:Hinh thai xa hoi chu nghia la cai ta dang phan dau.Con tren con duong den do quy luat tat yeu la phai qua TBCN,do la cai mem deo trong chinh sach cua chung ta
14:48:12 [namlb106dt240] thua thay quan diem duy vat bien chung co diem mau chot gi?
14:49:47 [dm_son] kinh tế tư bản hay kinh tế xã hội chủ nghĩa đều phải thực hiện cơ chế thị trường nhiều người đang lầm tưởng chúng ta đang đi sai định hướng xhcn
14:53:18 [namlb106dt240] nguon goc,ban chat cua nha nuoc theo quan diem cua triet hoc Mac?
14:54:51 [duongnt106dt360] chuan bi thi co the thay co the trong tam cho chung em phan nao khong?
14:55:54 [dm_son] nói hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa là cao nhất ? đây là ý kiến rất hay vì theo quan điểm của chủ nghỉa mác lê nin laoif người tất yếu sẽ đi đến chủ nghỉa cộng sản đây là học thuyết của mác của một cá nhân theo ông khi xã hội không còn bất cứ một lực cản nào mọi người đều tự do phát tri
14:58:55 [dm_son] triển tren cơ sơ nắm được tính tất yếu lê-nin cho rằng chúng ta học tập mác theo tinh thần của mác đến cncs xã hội đi đâu ? lúc đó lịch sử sẽ phán xét
15:01:34 [namlb106dt240] nha nuoc theo quan diem cua triet hoc Mac - lenin?
15:03:19 [chaudn106dt212] Thua Thay ! Cach de lam mot bai triet dat yeu cau ? Ngoai viec nam ky nhung y trong cau tra loi o sgk, chung em can co them nhung yeu to nao khac de no tron ven a ?
15:04:14 [dm_son] duy vật và duy tâm luôn là hai quan điểm đối lập nhau nhưng quan điểm duy vật luôn đại diện cho lực lượng tiến bộ ,cho khoa học, còn duy tâm luôn gắn với lực lượng bảo thủ,phản cách mạng... chúng ta thấy r duy tâm là không thể chấp nhận được...
15:08:18 [chienbg106dt547] thua thay em hoi khi lam bai k tra co qui dinh so trang khong a
15:08:20 [dm_son] bạn tuấn:bạn đang hiểu được một phần của lý luận bỏ qua của đảng ta rồi đấy nhưng không phải chúng ta đi lên cntb mà sử dụng nó như một hình thức phát triển mà thôi...
15:09:32 [ngochv106dt498] Thua thay vat chat quyet dinh y thuc hay y thuc quyet dinh vat chat- vat chat co truoc hay ý thuc cotruoc
15:13:31 [dm_son] nhà nước theo quan điểm của chr nghĩa mác:nó là sản phẩm của sự đấu tranh giai cấp khong thể điều hòa được nó không phải là công cụ điều hòa giai cấp mà là sản phẩm của mâu thuẫn không điều hòa được nhà nước mang bản chất giai cấp sâu sắc bảo vệ quyền lợi cuargiai cấp đã sinh ra nó
15:14:53 [namlb106dt240] thay cho em hoi y nghia phuong phap luan ngan gon!!!
15:15:13 [dm_son] các bạn còn một buổi ôn trực tiếp trên lớp :8 tiết
15:15:57 [ngochv106dt498] Thua thay em xin loi luc 14h40 ban em bam nham
15:18:02 [donglq106dt550] vao ngay nao ha thay
15:19:51 [dm_son] một bài thi môn triết tốt là một bài có cả phần lý luận cả phần thực tiễn như vậy ngoài những vấn đề trong sáh còn phải có cả kiến thức thực tiễn nữa :như những vấn đề của xã hội , của địa phương, của cơ quan, của bản thân mình...
15:19:55 [namlb106dt240] vai tro cua thuc tien doi voi nhan thuc?
15:22:07 [tuannm106dt283] Thay co the noi ro hon ve van de ly luan bo qua duoc khong a
15:22:56 [dm_son] vật chất quyết định ý thức vì nó có trước ý thức là cái bị quyết định vì nó là cái có sau có nguồn gốc từ vật chất
15:22:58 [tungdt106dt554] Thua thay !chung em cam thay menh mong qua.Nhung van de gi chung em can phai chu y?
15:26:56 [donglq106dt550] thay co the cho cau hoi ngan gon de chung em on bai co duoc ko
15:29:19 [dm_son] vai trò của thực tiễn đối với nhận thức :thực tiễn là cơ sở độn g lực của nhận thức : nó là hoạt động tạo ra của cải vật chất nuôi sống con người và xã hội loài người ,hoàn chỉnh bản thân con người với các giác quan hoàn thiện hơn, tạo ra công cụ nối dài các giác quan ,tác động vào tự nhiên làm
15:31:15 [ngochv106dt498] Thua thay khi lam bai co bat buoc danh co chu 14 hay 13 khong
15:31:51 [hangvtt106dt249] thầy phân tích cho em vai trò của triết học trong đời sống xã hội
15:34:34 [dm_son] cho nó bộc lộ các thuộc tính để con người tìm hiểu ...thực tiễn còn là mục đích của nhận thức: nhận thức của con người không phải chỉ để nhận thức con người nhận thức để phục vụ cho quá trình hoạt động thực tiễn có hiệu quả hơn do vậy nó phải về với thực tiễn thực tiễn còn là tiêu chuẩn để kiểm t
15:38:37 [dm_son] tra chân lý: muốn biết nhận thức đúng hay sai phải đưa nó trở về với thực tiễn để bổ xung ,phát triễn,tuy nhiên cũng cần lưu ý lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn phải tính đến tính tương đối và tính tuyệt đối của nó
15:39:44 [khoadv106dt379] Da
15:39:55 [khoadv106dt379] Em chao Thay va cac ban
15:40:54 [tuannm106dt283] Chao anh khoa,sao muon vay
15:41:43 [dm_son] bạn nam [img]file:///C:/documents%20and%20Settings/lan.PNVU/Desktop/images/smilies/smile6.gif [/img] hương pháp luận ngắn gọn theo ý bạn thì quá chung chung phương pháp luận gắn liền với một nội dung cụ thể
15:41:53 [bangph106dt204] sao cac ban ve som vay
15:42:07 [tuannt205cn032] e xin chào thầy và các bạn
15:44:06 [tuannt205cn032] thầy còn đó k vậy ?
15:44:54 [tuannt205cn032] thầy cho e hỏi thi kỳ 2 này cũng có ngân hàng đề thi như kỳ I đúng kh thầy
15:46:47 [bangph106dt204] khoang thoi gian nao thi to chuc thi cu the ha thay ,thay co biet khogn
15:47:59 [thinhnd106dt320] xin chao thay giao va chao tat ca cac ban
15:48:17 [dm_son] lý luận bỏ qua: theo quan điểm của mác: sự phát triển của các hình thái kinh tế- xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên,đi từ thấp đến cao, tuân theo những qui luật khách quan vốn có của nó . tuy nhiên, tùy theo điều kiện của từng nước ( điều kiện cụ thể: dân số, sự lãnh đạo của giai cáp cầm quền
15:48:28 [namlb106dt240] ban muon biet hay chiu kho len mang vao trang e-ptit
15:49:09 [namnt106dt370] anh thinh nho gui bai cho em nhe
15:49:25 [chaudn106dt212] Thua Thay !"Tinh Thuc tien cua Triet hoc " - ma moi nguoi hoc xong mon nay nam o trong Su quyet dinh y thuc ko a ?
15:50:16 [thinhnd106dt320] chu cu yen tam anh da cop vao dia mem
15:50:25 [tuanlt106dt583] phan anh phai koanhttk105qt033&gt;
15:50:41 [bangph106dt204] cac ban mien trung nho chuon bi bai chu dao de nop nhe ,hay lien lac voi bang qua email:hongnamqb@yahoo.com
15:51:21 [thinhnd106dt320] huy ha noi hom nay co vao mang khong
15:51:50 [bangph106dt204] co gang len mang nhan tin chu di dong bang hien bang khogn the dung duoc vi ly do ca nhan ,thong cam nhe
15:51:56 [bangph106dt204] em chao thay a
15:52:07 [namlb106dt240] Em chao thay va cac ban hen gap lao sau!!!
15:53:02 [tuanlt106dt583] co anh nao o? ha dong ko cho em nho chuttttttt
15:53:11 [thinhnd106dt320] chu giang ninh binh hom nay co online ko
15:53:14 [donglq106dt550] Thay co the huong dan cach hoc hieu qua ma thay biet cho chung em biet co duoc ko
15:53:40 [dm_son] quyền...) có thể bỏ qua một hoặc vài hình thái kinh tế xã hội để tiến tới một phương thức sản xuất cao hơn nhưng vẫn hợp quy luật nhưng phải thỏa mãn các điều kiện sau: hình thái kinh tế -xã hội định bỏ qua đã lỗi thời hình thái kinh tế xã hội đi
15:54:51 [thinhnd106dt320] anh da lam duoc 4 roi se connect cho chu sau cu yen tam
15:55:08 [hiendd106dt354] Trong 15 chương Thầy cho em biết những chương nào là quan trọng nhất?!
15:55:31 [dm_son] định vươn tới đã trở thành hiện thực , ở nước đó lượng tiên phong đủ năng lực lãnh đạo
15:57:28 [dm_son] mọi vấn đề về lịch học và thi các bạn nên hỏi cán bộ của phòng đào tạo từ xa
15:58:55 [namnt106dt370] em gui anh sau
15:59:33 [hiendd106dt354] duongnt106dt360&gt; Tôi mới làm Toán và Anh Văn thôi.
16:00:34 [dm_son] trong môn triết học mác lê- nin chương nào cũng quan trọng tát nhiên khi các bạn chuẩn bị thi sẽ có hướng dẫn cụ thể
16:02:35 [dm_son] bạn châu hỏi r được không vì bạn đánh không có dấu nên tôi không luận nổi
16:05:57 [hangvtt106dt249] thưa thầy vì sao tríêt học là hạt nhân lý luận của thế giới quan?
16:06:31 [chaudn106dt212] Em xin loi Thay vi may em chua cai duoc font tieng viet !
16:08:39 [chaudn106dt212] Nhung theo Thay : Cai ma moi nguoi co duoc sau khi hoc mon Triet co phai la su thay doi trong "Nhaanj Thuwcs " , trong cach nhin nhan cuoc song khong a ?
16:09:59 [thinhnd106dt320] xin chao thay va cac ban.hen gap lai
16:13:14 [dm_son] triết học là hạt nhân của thế giới quan: trong thế giới quan yếu tố quan trọng nhất là tri thức ,ngoài ra còn có các yếu tố khác như tình cảm ý chí niềm tin... nhưng quyết định nhất vẫn là tri thức triết học giải thích thế giới như là một chỉnh thể ,nó là tri thức lý giải về sự tồn tại của các sự
16:16:22 [dm_son] vật hiện tượng trên cơ sơ đó giúp con người hiểu về thế giới, xác định ,nảy sinh ,các yếu tố khác thuộc thế giới quan
16:23:14 [dm_son] bạn châu: khi người ta chưa học triết học người ta vẫn làm việc ,vẫn suy nghĩ và thậm chí vẫn thành công ... nhưng họ chưa hiểu họ đang vận dụng triết học, chúng ta đã nghiên cứu môn triết chúng ta sẽ hiểu chúng ta đang ở đâu đang làm gì và chúng ta sẽ làm gì .... tức là môn học giúp chúng ta thế
16:24:31 [dm_son] giới quan (cách nhìn nhận ,xem xét và cách giải quyết vấn đề)
16:27:04 [chaudn106dt212] Do chinh la muc dich ma mon triet hoc mang lai ! Em cam on Thay !
16:27:09 [hiendd106dt354] Thưa Thầy! Như vậy có nghĩa là khi nghiên cứu môn Triết thấu đáo sẽ giúp chúng ta chủ động trong mọi hoàn cảnh phải không ạ?
16:29:56 [dm_son] nếu nghiên cứu chắc các vấn đề con người sẽ vững vàng hơn ,bình tĩnh hơn, hiệu quả giải quyết công việc sẽ cao hơn
16:33:34 [ngochv106dt498] Em Xin chao Thay va cac ban hen gap lai
16:38:29 [khoadv106dt379] Em xin chao thay va cac ban
16:38:38 [hiendd106dt354] Thưa Thầy! Nhiều khi em thấy nghĩ ra được nhưng không nói ra được, để nói hay như những Thầy Cô dạy Triết thì phải làm như thế nào ạ? Cụ thể là có thể lấy những ví dụ sinh động như Thầy?!
16:40:48 [chaudn106dt212] Ban Hien ! Toi nghi rang, cai ma ban dang hoi thuoc ve ' ky nang" ! Ko co gi tu nhien ma co duoc ! Tat ca deu phai qua mot qua trinh ren luyen va hoc hoi
16:41:45 [chaudn106dt212] Co mot so cuon sach rat hay huong dan phuong phap thuc hien dieu ma Ban muon do ! Chang han Quyen " Cac Ky nang giao tiep va ung xu" !
16:43:14 [dm_son] nghĩ được mà không nói được vì bạn đang thiếu ngôn ngữ liên quan đến bộ môn ,như vậy cần phải tiếp tục nghiên cứu thêm ngày mới học mình cũng vậy hãy cố gắng lên chúc bạn thành công
16:45:34 [hangvtt106dt249] em chào thầy chào các bạn,hẹn gặp lại
16:46:09 [honglt106dt348] thua thay mon hoc nay la mot mon hoc rat hap dan nhung em thay no qua tru tuong em ko biet hoc nhu the nao cho no co hieu qua em xin thay cho em mot loi khuyen em cam on thay
16:46:59 [tuannm106dt283] THay giao da ap dung ve mon triet choban than
16:47:24 [tuannm106dt283] nhung gi a
16:50:25 [dm_son] tất cả các vấn đề của cuộc sống tôi đều vẫn dụng triết học
16:51:39 [hiendd106dt354] chaudn106dt212&gt; Cảm ơn Châu nhiều nhưng minh đang nói trong phạm vi môn Triết thôi.
16:51:44 [tuannm106dt283] Thanh cong cua Thay o tung van de do ntn a
16:51:48 [honglt106dt348] cuoc
16:52:19 [dm_son] muốn học tốt cần đơn giản hóa vấn đề phức tạp
16:53:54 [tuannm106dt283] Nhung khai niem cua mon hoc van cu phai chuan tung cau chu dung khong thay
16:54:04 [vietkt106dt553] tungdt106dt554&gt; dftr
16:56:02 [dm_son] bạn tuấn ạ bạn hỏi rộng quá cơ bản là tôi thấy thành công với tôi như vậy là đủ
16:57:11 [dm_son] đương nhiên đã gọi là khái thì phải chuẩn xác
16:57:52 [dm_son] đã hết giờ xin chào các bạn
16:57:55 [tuannm106dt283] Da em chi hoi vay thoi.Boi em cung khong hieu nhung nha lanh dao nguoi ta co nhieu ly luan nhu thay khong a
16:58:12 [hiendd106dt354] Sắp hết giờ online rồi em chúc Thầy và gia đình mạnh khoẻ - hạnh phúc, hẹn gặp lại Thầy!
16:58:33 [chaudn106dt212] Thay nho giu suc khoe Nhe !
16:58:43 [tuannm106dt283] Em chao thay,em rat mong duoc ban luan cac van de voi thay
16:59:25 [honglt106dt348] em chuac thay manh khoe va cong tac tot
17:00:58 [hiendd106dt354] Chào tất cả các bạn - hẹn gặp lại!
17:06:52 [vietkt106dt553] chào các bạn ! chúc Hiền mạnh khỏe
17:08:56 [vietkt106dt553] bạn Hồng còn bên máy Không tớ muốn hỏi một việcEdited by: linhdp105qt471
__________________
Học cho rộng, hỏi cho thật kỹ, suy nghĩ cho thật cẩn thận, phân biệt cho thật rõ ràng, làm việc cho hết sức, như thế mới thành người. (Khuyết Danh)
-----------------------------------------------
[ Chuyên site : giường cũi trẻ em-máy hút sữa medela-cũi trẻ em-máy hút sữa-máy xay braun-xe đẩy trẻ em-dịch vụ seo-dich vu seo .]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 08-11-2006
phuonglinh's Avatar
phuonglinh phuonglinh is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Nơi Cư Ngụ: Hải Phòng
Bài gởi: 2,182
Thanks: 736
Thanked 503 Times in 264 Posts

Level: 38 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 93 / 930
Magic: 727 / 28614
Experience: 22%

Send a message via Yahoo to phuonglinh
Default

Nội dung buổi online 11.08.2006
13:55:33 [hoannv106dt373] chao hao
13:55:38 [hoannv106dt373] chao tuan
13:55:47 [hoannv106dt373] chao tung
13:55:55 [hoannv106dt373] noi chung chao ca lop
13:56:48 [hoannv106dt373] khong ai noi ji a
14:04:10 [nth_van] xin chào
14:04:25 [nth_van] mời các bạn tham gia học tập
14:04:46 [quyennc106cn352] Em chao co Hong Van
14:05:08 [nth_van] Chào em
14:05:48 [quyennc106cn352] hom nay lop CN106 hoc truc tuyen mon Triet cua co
14:06:24 [nth_van] mời cac em cứ trao đổi nững nội dung nào chưa hiêu
14:06:50 [quyennc106cn352] em dang doc tai lieu
14:07:05 [quyennc106cn352] co gi khong hieu em se hoi Co
14:08:08 [nth_van] với 15 chương của triết học, em thấy chương nào khó học nhất
14:08:35 [nth_van] đã biết được phương pháp học triết học chưa
14:10:10 [quyennc106cn352] em dang doc sanh de tim noi dung tra loi cho bai dieu kien
14:10:40 [quyennc106cn352] em thay mon Triet cung kho hoc
14:10:57 [quyennc106cn352] nhung em nghi hoc triet la phai doc sach that nhieu
14:11:10 [tunt106cn210] Hi there!
14:11:13 [nth_van] với bài điều kiện các em phải làm 2 câu ở hai phần
14:12:01 [quyennc106cn352] vang ah
14:12:09 [nth_van] trước mắt hãy đọc cuốn hướng dẫn học tập mà Học viện trang bị cho bọn em để hiểu nội dung chính đã
14:12:13 [tunt106cn210] thưa cô! Bài tập điều kiện bắt buộc phải viết tay ạ?
14:12:33 [nth_van] đúng vậy
14:13:11 [quyennc106cn352] O em tuong la danh may cung duoc ah ?
14:13:58 [tunt106cn210] Vậy độ dài tối đa của bài tập sẽ tính theo khổ giấy viết tay phải không cô?
14:14:30 [tunt106cn210] Em nhầm! Độ dài tối thiêu?
14:14:36 [nth_van] ít nhất 10 trang mới chuyển tải cơ bản được nội dung câu hổi
14:15:05 [nth_van] còn tối da không giới hạn
14:15:44 [nth_van] Khóa 1 có những anh chị tự nghĩ ra câu hỏi không nằm trong hệ thống của giáo viên đưa ra
14:15:50 [tunt106cn210] Vâng!
14:15:58 [nth_van] chúng tôi buộc phải yêu cầu làm lại
14:16:38 [nth_van] các em đi vào nội dung môn học ngay khỏi mất thời gian
14:21:53 [quyennc106cn352] Trong cau 2 cua phan 2 bai dieu kien "phan tich moi quan he gua co so ha tang va kien truc thuong tang"
14:22:37 [quyennc106cn352] trong qua trinh lam bai co phai lay nhung vi du de phan tich va chung minh khong ah ?
14:22:42 [nth_van] em chuyển phông chữ sang màu đen cho dẽ dọc. Cô già rồi
14:22:58 [quyennc106cn352] vang
14:23:19 [quyennc106cn352] Trong cau 2 cua phan 2 bai dieu kien "phan tich moi quan he gua co so ha tang va kien truc thuong tang"
14:23:40 [nth_van] nếu câu hỏi yêu cầu phân tích, hay chứng minh em đều phải có ví dụ để minh họa nội dung
14:24:53 [quyennc106cn352] vang
14:26:14 [nth_van] Trong câu 2 em hỏi em phải làm r CSHT là gì? KTTT là gì?
14:26:29 [quyennc106cn352] em chua ro lam ve y sau cua cau hoi. "Y nghia phuong phap luan"
14:26:29 [nth_van] rồi mới phân tích mối quan hệ
14:26:50 [nth_van] và trong quá trình phân tích cho ví dụ thực tiễn để chứng minh
14:26:51 [quyennc106cn352] Co co the noi ro hon cho em duoc khong ah ?
14:28:01 [nth_van] em mở sách hướng dẫn học tập năm 2006 trang 190 tôi sẽ nối thêm
14:28:52 [quyennc106cn352] vang ah
14:29:38 [tungpt106cn276] em thua co em den muan a
14:30:21 [nth_van] Nếu sách 2005 ở trang 164. Về khái niệm, khi đọc sách em sẽ hiểu CSHT bao gồm 3 QHSX
14:30:51 [quyennc106cn352] em mo roi ah
14:30:51 [nth_van] ;à QHSX thống trị, QHSX tàn dư và QHSX mầm mống
14:30:58 [quyennc106cn352] trang 164/2005
14:31:07 [nth_van] trong đó QHSX thống trị đóng vai trò quyết định
14:31:55 [tungpt106cn276] em thua co den khi nao thi thi viet tay tai truong a
14:32:41 [nth_van] VD: Trong xã hội TBCN thì QHSX TBCN là QHSX thống trị. Đây là QHSX dựa trên sở hữu tư nhân tư bản về tư liệu sản xuất
14:33:04 [tungpt106cn276] co oi
14:33:08 [tungpt106cn276] ?
14:33:14 [quyennc106cn352] vang ah
14:33:19 [nth_van] và bên cạnh nó vẫn còn có QHSX của phong kiến dựa trên sở hữu tư nhân về ruộng đất
14:33:57 [nth_van] và có mầm mống của QHSX XHCN với sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất
14:34:28 [quyennc106cn352] vang
14:34:55 [nth_van] ở các nuốc TBCN hiện nay theo tôi được biết họ nghiên cứu tất cả các trường phái triết học từ cổ đại tới nay
14:35:08 [tungpt106cn276] em thua co
14:35:17 [nth_van] trong đó triết học Mác-Leenin là một trong những trường phái triết học lớn
14:35:29 [tungpt106cn276] co cho em hoi khi nao thi thi tren truong a
14:36:10 [nth_van] điều này thuộc về quản lý, em hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp em
14:36:15 [tungpt106cn276] cô có nghe được em hỏi không ạ
14:36:34 [tungpt106cn276] dạ vâng ạ
14:36:36 [nth_van] nhưng chắc chắn phải có bài điều kiện em mới được dự thi
14:36:47 [tungpt106cn276] vâng ạ
14:37:21 [nth_van] ở phòng học này không có hình thức chát voi nên cô không nghe được các em nói
14:38:10 [nth_van] do vậy các em cứ chát cô sẽ trả lời
14:38:43 [nth_van] cô sẽ tiếp tục câu về CSHT và KTTT nhé
14:38:48 [tunt106cn210] Chẳng hạn vào việc điều hành các hoạt động của nhà nước?
14:38:57 [tungpt106cn276] Vâng ạ
14:38:58 [quyennc106cn352] vang ah
14:39:47 [nth_van] đừng hỏi ra bên ngoài mất thời gian của mọi người, những điều đó các em có thể gửi vào hộp thư của cô tại nhà cô sẽ trả lời cụ thể hơn
14:40:04 [tungpt106cn276] triết học có phải la dỉnh cao của tri thức không cô
14:40:43 [tungpt106cn276] và nóc có hoàn toàn đúng không a
14:41:00 [nth_van] Hộp thư của cô: hongvancoban1.@ yahoo.com
14:41:21 [tungpt106cn276] ?
14:42:13 [nth_van] trở lại câu hỏi: khi trả lời được CSHT rồi,
14:42:26 [nth_van] các em sẽ tìm hiểu khái niệm KTTT
14:42:52 [nth_van] và cuối cùng đi tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT
14:43:50 [nth_van] hết sức chú ý vai trò quyết định của CSHT đối với KTTTkhi ta nói: trong xã hội có giai cấp đối kháng
14:44:30 [nth_van] giai cấp nào thống trị về kinh tế thì cũng chiếm địa vị thống trị về mặt chính trị, tinh thần của xã hội.
14:45:35 [nth_van] có thể ví dụ: trong XH TBCN khi cơ sở hạ tầng là dựa trên sở hữu tư nhân TBCN thì
14:46:38 [nth_van] nhà nước tă sản, pháp luật tư sản... đều bảo vệ quyền sở hữu tư nhân đó, hệ tư tưởng thống trị cũng là tư tưởng của giai cấp tư sản
14:46:55 [nth_van] bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản
14:47:36 [quyennc106cn352] vang
14:48:19 [nth_van] còn nếu trong XH XHCN, dựa trên nền tảng là sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất thì nhà nước sẽ là nhà nước của dân, bảo vệ quyền lợi của
14:49:06 [nth_van] đa số nhân dân lao động, pháp luật cũng vậy, hay hệ tư tưởng của XHCN cũng phải phản ánh được nguyện vọng của đa số nhân dân
14:49:34 [nth_van] mà VN hiện nay là lấy chủ nghĩa Mác-Leenin và tư tưởng Hồ Chí MInh làm nền tảng
14:50:19 [nth_van] đó là hệ tư tưởng khoa học nhất, đúng đắn nhất vì mục tiêu tiến tới giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc
14:50:27 [nth_van] và giải phóng con người
14:51:40 [nth_van] Hay khi các em lý giải nội dung: CSHT thay đổi thì KTTT cũng phải thay đổi theo
14:52:07 [nth_van] em có thể tham khảo thêm trong bài cách mạng xã hội và ý thức xã hội để hieur r hơn
14:52:14 [quyennc106cn352] vang ah
14:52:34 [nth_van] Sang nội dung sự tác động trở lại của KTTT đối với CSHT
14:52:40 [chungvt106cn314] em chao co
14:53:01 [chungvt106cn314] xin loi co em ra muon
14:53:31 [nth_van] ta sẽ thấy r vai trò của KTTT trong việc bảo vệ, duy trì CSHT
14:54:02 [nth_van] thông qua hệ thống nhà nước, pháp luật, quân dội, cảnh sát nhà tù....
14:54:12 [nth_van] thì xã hội nào cũng vậy
14:54:16 [thanhnc106cn311] Chào tất cả các bạn cả lớp ta, chúc các bạn học tập tốt
14:54:35 [dienvk106cn201] nth_van&gt;co co the thay doi co chu lon hon 1 chut duoc khong a
14:54:41 [nth_van] em có thể lấy ví dụ ở các nước tqw bản hay ở VN cũng được
14:55:06 [quyennc106cn352] vang
14:55:41 [nth_van] không thay đổi được cỡ chữ em ạ. thôi chịu khó cô còn đọc được cơ mà
14:56:18 [quyennc106cn352] vang
14:56:25 [quyennc106cn352] mat em 10/10
14:56:33 [nth_van] tiếp tục nhé
14:56:37 [quyennc106cn352] em dang ghi lai nhung gi co noi
14:56:53 [quyennc106cn352] cho em 1 chut em ghi sap xong het roi
14:57:20 [nth_van] trong nội dung này các em chú ý:KTTT tác động trở lại CSHT theo 2 chiều:
14:57:30 [chungvt106cn314] co giao giai thich cho emve ban chat cua nha nuoc theo quan diem triet hoc cua mac - le nin
14:58:00 [chungvt106cn314] a ca nguopn goc nua co a
14:58:22 [nth_van] nếu KTTT tác động phù hợp với các quy luật kinh tế khách quan thì nó sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển
14:59:03 [nth_van] nếu tác động ngược chiều nó sẽ kìm hãm. Em lấy ví dụ ngay trong công cuộc đổi mới hiện nay của vN
15:00:29 [nth_van] Và điều chú ý thứ hai: Các em phải hiểu được xét đến cùng thì nhân tố kinh tế đóng vai trò quyết định đối với KTTT
15:01:14 [nth_van] sự thay đỏi của các hình thái KT-XH bắt đầu từ sự thay đổi và phát triển của lực lượng sản xuất
15:01:41 [nth_van] và từ đó tạo ra năng xuất lao động cao
15:01:57 [nth_van] Gửi Chung
15:02:43 [chungvt106cn314] da
15:03:09 [chungvt106cn314] em dang theo doi a
15:03:25 [nth_van] bản chất: nhà nước là bộ máy thống trị của giai cấp này dùng để trấn áp một giai cấp khác
15:03:42 [nth_van] không có nhà nước chung cho mọi giai cấp
15:04:33 [nth_van] Ví dụ: nhà nước Tư sản là nhà nước bảo vệ quyền lợi của giai cáp tư sản và dùng để trấn áp giai cấp vô sản
15:05:10 [nth_van] òn nhà nước VN XHCN bảo vệ quyền lợi của đa số nhân dân lao động nhưng kiên quyết trấn áp đối với các
15:05:44 [nth_van] lực lượng phản cách mạng, các lực lượng đi ngược lại lợi ích cua rnhaan dân, các phần tử
15:05:51 [nth_van] gây rối trong xã hội
15:06:33 [nth_van] thì buộc nhà nước ta vẫn phải sử dụng những công cụ của chuyên chính vô sản như quân đội, cảnh sát...
15:07:55 [nth_van] cho nên trên thực tế dù che đậy dưới hình thức nào thì nhà nước vẫn là bộ máy trấn áp của giai cấp thống trị đối với các giai cấp khac
15:08:45 [nth_van] Nguồn gốc của nhà nước gồm có:
15:09:24 [nth_van] Do sự phát triển của lực lượng sản xuất( thực chất là người lao động và công cụ lao động)
15:10:04 [nth_van] dẫn đến chế đội tư hữu =&gt;xuất hiện chế độ nhười bóc lột người
15:10:49 [nth_van] và theo quy luật có áp bức có đấu tranh =&gt;đấu tranh giai cáp xẩy ra
15:11:32 [nth_van] dẫn đến nguy cơ các giai cáp tiêu diệt lẫn nhau và đi tới khả năng tiêu diệt cả xã hội
15:12:17 [nth_van] để không xảy ra thảm họa đó một cơ quan quyền lực đặc biệt ra đời
15:12:40 [nth_van] đó là nhà nước
15:13:25 [nth_van] do dó, nhà nước ra đời là do mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được
15:14:36 [nth_van] không có nhà nước -cơ quan quyền lực đặc biệt dùng để trấn áp thì giai cấp thống trị không thể duy trì được sự thống trị của mình đối với các giai cấp khac
15:15:41 [nth_van] như vạy nhà nước ra đời là một tất yếu khách quan để làm cho cuộc xung đột giai cấp diễn ra theo vòng "trật tự"
15:15:57 [nth_van] của giai cáp thống trị
15:16:46 [nth_van] Nối tóm lại: tất cả đều bắt nguồn từ kinh tế, từ sự phát triển của lực lượng sản xuất
15:17:08 [tunt106cn210] Vậy nếu xây dựng thành công chế độ cộng sản thì nhà nước sẽ biến mất phải không cô?
15:17:09 [nth_van] xin mời các em tiếp tục trao đổi
15:18:05 [nth_van] đúng vậy, khi không còn giai cấp đối kháng thì nha fnwowcs sẽ hết vai trò và tự nó sẽ tiêu vong
15:20:51 [nth_van] song sự tự tiêu vong của nhà nước vô sản là quá trình rất lâu dài, gắn với quá trình phát triển của chủ nghĩa xã hội
15:21:03 [nth_van] xin mời tiếp tục
15:21:11 [chungvt106cn314] vay quan diem cua dang ta ve cuoc dau tranhgiai cap hien nay
15:22:34 [nth_van] em xem ở trang 183/2005 nhé
15:23:14 [nth_van] Đấu tranh giai cấp ở VN hiện nay
15:23:50 [cuongln106cn106] troi o vn cung codau tranh giai cap chang
15:24:04 [cuongln106cn106] nuoc xhcn co ma
15:24:16 [cuongln106cn106] giai cap j
15:24:52 [chungvt106cn314] tai sao ko chu
15:24:56 [nth_van] 1 là:đấu tranh để giải quyết mâu thuẫn giữa một bên là quần chúng nhân dân lao động, các lực lượng xã hội
15:25:26 [nth_van] hực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh... với một bên là các thế lực phản động
15:25:45 [nth_van] chống lại độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
15:25:54 [hoannv106dt373] giai cap ko biet
15:26:06 [nth_van] hai là: đấu tranh giữa hai con đường XHCN và TBCN
15:26:52 [nth_van] ba là: đấu tranh để chống lại áp bức, bất công, chống nghèo nàn, lạc hậu
15:26:57 [cuongln106cn106] cau tuyen ngon cua viet nam la j nhi
15:27:30 [nth_van] bốn là: đấu tranh để thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
15:28:02 [cuongln106cn106] day theo toi ko con la dau tranh giai cap chu a
15:28:05 [nth_van] gử tun
15:28:42 [nth_van] viecj xây dựng xã hội cộng sản sẽ rất lâu dài. hiện ta đang trên con đường
15:29:07 [nth_van] quá độ lên CNXH, đang định hướng lên CNXH chứ chưa có CNXH cơ mà
15:29:43 [cuongln106cn106] theo moi nguoi goi do la su chuyen minh theo cong cuoc moi nhung van la nen tang cua XHCN
15:30:27 [nth_van] em hiểu thế nào là sự chuyển mình?
15:30:36 [cuongln106cn106] minh lai ko nghi vn co giai cap de chuyen minh
15:30:47 [tunt106cn210] Vậy các nước TBCN hiện nay có xu hướng quá độ lên CNXH không cô?
15:30:49 [chungvt106cn314] the nhung vu bao dong o tay nguyen la do bi kich dong chang
15:32:09 [nth_van] Lênin có nói có hai hình thức quá độ lên CNXH:
15:32:44 [nth_van] một là quá độ trực tiếp: tức là quá độ từ những nước TBCN phát triển đi lên CNXH
15:33:52 [chungvt106cn314] guitunt106cn201 theo toi nghi la cac nuoc tu ban se chang tien len cnxh dau
15:34:12 [nth_van] hai là quá độ gián tiếp từ các nước tiền TBCN, và các nước chậm phát triển
15:34:27 [nth_van] VN nằm ở hình thức thứ hai
15:34:52 [tunt106cn210] Vâng!
15:34:52 [cuongln106cn106] em hoi mot cau
15:35:00 [quyennc106cn352] Ccc nuoc chm phat trien dung khong co ?
15:35:16 [quyennc106cn352] Cac nuoc cham phat trien
15:35:28 [cuongln106cn106] vn co phai truoc khi di len con duong XHCN da bo wa con duong TBCN phai ko a
15:35:44 [nth_van] như vậy theo lý luận hình thái kinh tế-xã hội của mác thì chắc chắn CNTB sẽ bị thay thé bởi CNXH nhưng không phải trong thời gian ngắn mà rất lâu dài
15:35:49 [cuongln106cn106] nen nen kt cua chung ta champt
15:36:51 [cuongln106cn106] co oiiiiiii
15:37:09 [nth_van] Chúng ta đi lên CNXH từ một nền kinh tế tiểu nông, cơ sở vật chất bngheof nàn, chiến tranh tàn phá nặng nề nên khó khăn và lâu dài là chắc chắn
15:38:32 [nth_van] em muốn xây dựng nàh cao tầng nhưng tiền thì ít, nên phải có một thời gian tích lũy lâu dài mới có thể thực hiện được ước mơ chứ
15:39:28 [quyennc106cn352] co phai ngay truoc minh ap dung dap khuon theo duong loi va chinh sach cua Lien xo khong co ?
15:39:55 [tunt106cn210] Thưa cô!
15:40:00 [cuongln106cn106] nhung nen kt muon phat trienmanh thi can j (chac co le la nen cong nghiep chu kophai la nen nong nghiep a)
15:40:27 [hieuvc106cn217] cô cho em hỏi: thế nào là CNXH
15:40:28 [nth_van] những năm 1960-1970 ta xây dựng mô hình XHCN theo kiểu của Liên Xô thì đúng hơn
15:40:39 [quyennc106cn352] minh la nuoc nong nghiep
15:40:57 [quyennc106cn352] truoc tien phai phat trien manh ve nong nghiep dan dan tinh den cong nghiep hoa
15:41:05 [nth_van] khi em dùng từ đường lối và chính sách
15:41:22 [chungvt106cn314] co le do nuoc ta ap dung nhung thanh tuu do cung nhac nen ko thanh cong phai ko a
15:41:26 [cuongln106cn106] nhung con duong di len cua nuoc ta sai lamtu dau
15:41:57 [nth_van] nếu muốn xây dựng thành công CNXH chắc chắn phải thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa
15:42:06 [tunt106cn210] Nếu một nước thực hiện thành công quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì có thể tiếp tục quá độ lên chủ nghĩa cộng sản không ạ? Hay các nước đó phải chờ các nước khác quá độ thành công lên chủ nghĩa xã hội ạ?
15:42:57 [nth_van] nhưng trước mắt nước ta là nước nong nghiệp nên trong những bước đi ban đầu ta phải tập trung phát triển nông nghiệp và từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa
15:43:05 [hieunc106dt295] theo lí thuyết XHCN là một xã hội tuyệt vời nhưng nứơc ta còn nghèo sao không đi theo TBCN khi đã có tiềm lực kinh tế phát triển rồi thì chuyển sang XHCN như vậy có được ko cô
15:43:23 [quyennc106cn352] do la chinh sach cua dang va nha nuoc ta hien nay dung khong co ?
15:44:06 [chungvt106cn314] moi nguoi oi tap trung vao bai di chu
15:44:09 [nth_van] chúng ta bỏ qua chủ nghĩa tư bản là bỏ qua sự thống trị của giai cấp tư sản đói với nhân dân lao động
15:44:16 [cuongln106cn106] vn di nguoc lai
15:44:30 [cuongln106cn106] XHCN moi len CNTB
15:44:46 [nth_van] hứ chúng ta phải tận dụng những thành công của chCNYB về cơ sở vật chất, nhất là khoa học và công nghệ
15:45:36 [cuongln106cn106] ac
15:45:50 [nth_van] chúng ta không hè đi ngược đâu
15:45:58 [cuongln106cn106] nhung thuc te la nhu the ma
15:46:24 [hieunc106dt295] nhưng em thấy có nhiều người VN muốn đi xuất khẩu lao động sang các nước tư bản mục đích để làm kinh tế
15:46:39 [chungvt106cn314] vay co giai thich can ke di a
15:47:10 [hieunc106dt295] có phải giai cấp thống trị ở các nước tư bản hà khắc lắm không cô
15:47:22 [cuongln106cn106] vi sao ?
15:47:31 [cuongln106cn106] vi thu1
15:47:45 [cuongln106cn106] nen kt cua cac nuoc pt tot hon nuoc minh
15:48:09 [cuongln106cn106] =dong luong cua nguoi lao dong bo ra cung thich dang
15:48:17 [cuongln106cn106] thu2
15:48:30 [cuongln106cn106] nen cn cua ha thoang hon vn
15:48:32 [chungvt106cn314] em phai di lam roi co a
15:48:45 [cuongln106cn106] anh lam viec tot se duoc nhieu tien luong hon
15:49:01 [chungvt106cn314] chao co
15:49:17 [chungvt106cn314] chao moi nguoi
15:49:28 [cuongln106cn106] vi the con nguoi viet nam thich sang cac nuoc nhu S T N
15:49:37 [cuongln106cn106] de lam cong
15:50:04 [cuongln106cn106] voi nang luc cua nguoi viet von co la can cu siengnang
15:50:52 [cuongln106cn106] voi lai nen cn cua cac nuoc tong khu vuc pt manh
15:53:50 [cuongln106cn106] ?chang co ai noi j ca
15:54:05 [cuongln106cn106] nen danh noi cho co chuyen thoi
15:54:57 [cuongln106cn106] voi lai sao online ma lop minh nguoi tham gia vay nhi
15:55:28 [thanhpl106dt434] Minh o lop khac, den du thinh
15:55:44 [thanhpl106dt434] nhung cung xin cung trao doi mot chut voi Cuong
15:56:31 [cuongln106cn106] ong nao nhi
15:56:34 [thanhpl106dt434] nhung suy nghi cua Cuong cung dung
15:56:54 [thanhpl106dt434] nhung sao Cuong khong nghi, ban chat cua Tu Ban la boc lot
15:57:07 [cuongln106cn106] sao biet ten the?
15:57:18 [nth_van] xin mời các bạn đi vào nội dung bài học
15:57:33 [hoannv106dt373] sao lai ko biet
15:57:33 [tungpt106cn276] hay that
15:57:37 [tungpt106cn276] ok
15:57:40 [thanhpl106dt434] Cuong moi chi nhin thay mat kinh te thoi
15:57:41 [hoannv106dt373] tho
15:57:42 [cuongln106cn106] co oi
15:58:11 [cuongln106cn106] co bao nhieu nguoi ONLINE cua lop em vay
15:58:21 [quyennc106cn352] Co cho em hoi
15:58:22 [thanhpl106dt434] con mat chinh tri thi sao?
15:58:59 [quyennc106cn352] khi thi het hoc ky I thi dang bai thi co cho lua chon cau tra loi khong ah ?
15:59:11 [hoannv106dt373] 13 nguoi lop 106
15:59:19 [quyennc106cn352] giong nhu lam bai dieu kien khong ah ?
15:59:28 [nth_van] các em hãy xem lại bài quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi và phạm trù bản chát hiện tượng để hiểu r hơn
15:59:32 [hoannv106dt373] mot thay mot co
16:00:35 [nth_van] khi thi hết môn các em sẽ là bài theo câu hỏi của hội đồng ra đề thi và trong quá trình làm bài không có thay đổi câu hỏi
16:00:47 [hoannv106dt373] chi co mot nguoi lop 205
16:00:57 [quyennc106cn352] vang ah
16:01:03 [hieunc106dt295] thưa cô những người vì điệu kiện gì đó không tham dự được các buổi ONLINE thì có được dự thi hêt môn ko ?
16:01:26 [nth_van] cách làm bì gần giống như em làm bài điều kiện vậy
16:01:58 [nth_van] không sao cả, các em tự học là chính mà
16:02:21 [nth_van] quan trọng nhất là kết quả của bài điều kiện thôi
16:02:49 [quyennc106cn352] voi 15 chuong cua hoc ky I
16:03:24 [quyennc106cn352] de nam duoc kien thuc tot cho ky thi thi hoi kho
16:03:29 [hieunc106dt295] thế ạ
16:04:11 [quyennc106cn352] Co oi ! the ban giam hieu nha truong co gioi han pham vi noi dung thi khong ah ?
16:04:16 [hieuvc106cn217] cô cho em hỏi : sao môn triết không thi trắc nghiệm?
16:04:17 [nhonlh205dt627] chao
16:04:50 [nth_van] 15 chương của môn triết học mác-Lênin, các em tập trung vào chương 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14
16:04:54 [hieunc106dt295] bài điều kiện hơi dài mà viết tay chúng em chữ sấu thì không biết cô chấm bài liệu có đạt ko ?
16:05:47 [quyennc106cn352] hic hic chi bo moi 3 chuong (2,9,15 ) thoi sao co ?
16:05:56 [dienvk106cn201] thua co neu trong cau hoi chi can kien thuc nhu trong sach va khi in ra khong du 5 trang thi nhu the nao a?
16:06:05 [cuongln106cn106] co oi em noi that nhe
16:06:07 [nth_van] với môn triết học thi trắc nghiệm sẽ khó cho các em mà không thấy được tính hệ thống
16:06:26 [nth_van] nên hiện nay chưa thi trắc nghiệm, có thể những khóa sau sẽ áp dung
16:06:36 [cuongln106cn106] em ban ca ngay lan demnen tat ca cac mon emm chua do sach duoc hom nao
16:06:46 [quyennc106cn352] Triet hoc gan giong nhu mon Van
16:06:52 [quyennc106cn352] lam trac nghiem thi hong het
16:06:58 [cuongln106cn106] nen emchi vao tong mang nha truong thoi
16:07:03 [nth_van] Cô không nói bỏ 3 chương mà cô nói tập trung vào những chương đó thôi
16:07:13 [nth_van] iết học nó mang tính hệ thống cao mà
16:07:29 [quyennc106cn352] the nghia la van 15 chuong
16:07:58 [bangnh106cn218] thưa cô, nếu không có điều kiện ONLINE, xem lại OFFLINE ở đâu
16:08:10 [nth_van] nếu em chư có điều kiện học thì cô cũng chịu
16:08:23 [cuongln106cn106] co co the thu nho pham vi thi cho de hoc ko co
16:08:38 [nth_van] em có thể liên hệ qua giáo vien chủ nhiệm
16:09:28 [nth_van] các em còn có một ngày lên lớp hướng dẫn ôn tập các thày cô sẽ giúp các em phương pháp học và làm bài thi
16:09:41 [nth_van] còn giới hạn thì cô chưa thể nói được
16:10:04 [cuongln106cn106] the a
16:10:15 [cuongln106cn106] em hoi them voi a
16:10:42 [quyennc106cn352] co cu gioi han dan dan cho chung em on tap dan dan di co ah
16:10:42 [cuongln106cn106] mon triet dai the co co cach nao hoc nhanh va co hieu wa ko co
16:10:45 [nth_van] cố gắng nắm nội dung chính còn khi cần hỏi các em cứ liên hệ trực tiếp với cô q
16:11:19 [quyennc106cn352] nhieu nguoi dang di lam vi the thoi gian tap trung cho on tap se rat it
16:11:41 [nth_van] qua điện thoại hoặc qua online
16:11:57 [cuongln106cn106] em dang o co wan co oi
16:12:04 [nth_van] cô không thể giới hạn được
16:12:05 [cuongln106cn106] tra loi di co oi
16:12:10 [hieuvc106cn217] sao cô không hướng dẫn luôn chúng em hương pháp học?
16:12:37 [nth_van] cách học tốt nhất là các em làm đề cương mà học những nội dung chính
16:13:14 [nth_van] phương pháp học môn triết học cô đã giới thiệu hôm trên lớp hướng dẫn rồi
16:13:33 [nth_van] trước hết các em phải hiểu được các khái niệm của bài học
16:13:45 [duccm106dt599] de` cuong thi` cung phai co nguoi huong dan chu co
16:14:02 [nth_van] từ đó tìm thấy mối liên hệ các nội dung trong bài, các bài, chương với nhau
16:14:23 [hieuvc106cn217] cô hướng dẫn lại cho em dược không ạ?
16:14:36 [nth_van] và quan trọng nhất từ những nội dung đó ta liên hệ được với thực té của đất nước, của bản thân
16:15:15 [nth_van] sách cung cấp cho các em đã có phàn hướng dẫn rồi đó
16:15:46 [nth_van] dựa vào đó mà làm đề cương
16:16:55 [hieunc106dt295] thưa cô , trong ác bài triết kháo trước cô chấm được điểm cao thì đặc điểm của các bài đó phải đạt được những yêu cầu gì ?
16:17:38 [dungnq106cn291] thưa cô tài liệu tham khoả thì lấy ở đâu cô
16:17:59 [nth_van] bài viết phải đầy đủ về nội dung, có ví dụ chứng minh, có liên hẹ thực tế
16:18:01 [dungnq106cn291] bọn em bận nữa nên cũng không đọc được nhiều sách
16:18:13 [hieunc106dt295] các bài thi triết khoá trước
16:18:42 [hieunc106dt295] thế ạ
16:18:51 [nth_van] tài liệu tham khảo rất cần nhưng trước mắt các em đọc trong sách hướng dẫn chúng tôi đã co đọng những nội dung chính rồi
16:19:49 [dungnq106cn291] em biết rồi nhưng khi làm bài tập điều kiện thì cần mà cô
16:20:00 [nth_van] khóa 1 các bạn ấy học rất tốt, nên tỷ lệ đỗ môn triết rất cao
16:20:02 [dungnq106cn291] thế em mới hỏi
16:20:25 [tungpt106cn276] co oi neu thi khong dat thi sao a` co
16:20:49 [tungpt106cn276] có bị rớt không cô
16:21:03 [nth_van] tài liệu tham khảo: giáo trình triết học của hội đồng lý luận trung ương
16:21:07 [dungnq106cn291] bài thi viết tay có được chấp nhận không cô
16:21:20 [nth_van] tập bài giảng triết học của học viện Nguyễn Ái Quốc
16:21:22 [hieunc106dt295] thế ạ , em thấy học môn triết khó quá , trong một trang sách có nhiều từ giống nhau lặp đi lặp lại nhièu lần nên rất khó nhớ
16:21:38 [tungpt106cn276] co oi
16:21:42 [nth_van] và các tạp chí triết học của viện triết học ra hàng tháng
16:22:08 [tungpt106cn276] co oi neu khi thi ma khong dau thi sao ha co
16:22:14 [nth_van] khi các em làm bài thi trên lớp chắc chắn là viết tay rồi
16:22:26 [tungpt106cn276] co dc thi lại không cô
16:22:36 [nth_van] nếu thi không đỗ các em được quyền thi lại cơ mà
16:23:01 [dungnq106cn291] bài tập điều kiện có thể viết tay được không cô
16:23:05 [nth_van] gửi Hiếu
16:23:38 [nth_van] môn triết học tại sao có những từ lặp lại nhau nhieuf làn vì tính lô gichs trong nội dung của nó
16:23:56 [nth_van] nếu em hiểu được lo gichs của mon hocxj em học sẽ nhanh hơn
16:24:12 [nth_van] và đúng hơn chứ không phải học vẹt
16:24:42 [nth_van] gửi Dung: bài tập điều kiện cô yêu cầu phải viết tay mà
16:25:37 [tungpt106cn276] Thưa cô vậy khi làm bài không phải là chép từng chữ giốn trong sách hả cô
16:25:54 [dungnq106cn291] em cảm ơn cô
16:26:10 [hieunc106dt295] vâng , nhưng nếu học theo logic thì phải đọc hết cả quyển sách lại càng khó nhớ
16:26:16 [tungpt106cn276] chỉ cần làm toát lên được là mình hiểu bản chát của vấn đè à cô
16:26:30 [nth_van] em cứ trình bày theo nội dung em hiểu chứ không nhất thiết thuộc từng câu chữ như sách
16:26:44 [dungnq106cn291] em choà cô chào cả lớp. Chúc cô và cả lớp mạnh khoẻ và họpc tốt
16:26:52 [tungpt106cn276] cô ơi
16:26:55 [nth_van] làm sao nêu bật được nội dung chính của đề ra
16:27:23 [tungpt106cn276] không như chép chín tả à cô
16:27:31 [tungpt106cn276] vâng
16:27:40 [nth_van] đúng vậy
16:27:42 [tungpt106cn276] em hiểu rồi
16:28:01 [tungpt106cn276] như thế em sẽ học có khoa học hơn
16:28:29 [nth_van] vậy thì làm đề cương với nội dung chính mà học đi
16:28:51 [tungpt106cn276] đi xâu vào bản chất của triết học
16:29:16 [tungpt106cn276] em rất thích nói lí
16:29:25 [nth_van] đúng rồi
16:29:37 [tungpt106cn276] nhưng nhiều lúc không có đủ vốn từ cô ạ
16:29:40 [nth_van] vaayj em nói đi
16:30:30 [nth_van] co rất muốn khi làm bài thi các em viết ngắn gọn, nhưng đủ ý và nêu bật được bản chất của vấn đề
16:30:33 [tungpt106cn276] em rất thich nhưng câu cô nói o trên lóp hôm tập trung
16:30:46 [nth_van] nhiều khi viết dài lại đi lan man
16:30:50 [tungpt106cn276] em rất phục cô
16:30:54 [nth_van] không đủ nội dung
16:31:02 [nth_van] cám ơn em
16:31:02 [tungpt106cn276] nói lí là phải như thế
16:31:24 [tungpt106cn276] em tôn cô la 2 lần thầy luân
16:31:33 [tungpt106cn276] nhưng cô ơi
16:31:53 [tungpt106cn276] em muấn có thêm vốn từ triêt hoc cô ạ
16:32:00 [nth_van] còn thời gian 30 phút nữa các em hỏi gì hỏi tiếp đi
16:32:09 [tungpt106cn276] trong sach không dủ
16:32:21 [nth_van] vốn từ triết học là gì? theo em?
16:32:39 [tungpt106cn276] cô có nhièu câu "triết"
16:32:57 [tungpt106cn276] à khi nao rỗi cơ có thể gửi cho em không a
16:33:13 [tungpt106cn276] khoailángong@fpt.vn
16:33:25 [tungpt106cn276] khoailangsong@fpt.vn
16:33:29 [tunt106cn210] Theo em nghĩ, diễn đạt được ý tưởng một cách logic, đó là triết!
16:33:42 [tungpt106cn276] nhé cô
16:33:51 [nth_van] em có thời gian cứ chát với cô theo dịa chỉ của yahoo cô đã cho ở trên
16:34:18 [tungpt106cn276] vâng a
16:34:19 [nth_van] nhất trí
16:34:42 [tungpt106cn276] cảm ơn cô
16:35:13 [nth_van] các em cứ tiếp tục trao đổi
16:35:48 [hoannv106dt373] em xin loi nha em mat dien mot luc
16:36:08 [nth_van] xin mời tiếp tục
16:36:23 [tungpt106cn276] cô ơi sao không luu dc trang ưeb ma chúng ta dang chat hả cô
16:37:16 [tunt106cn210] Vì nó là trang Web động, refresh liên tục
16:37:41 [nth_van] ở phòng máy này họ lưu được nhưng cô không hiểu phương pháp lưu như thế nào
16:39:12 [tungpt106cn276] vậy à
16:39:18 [tungpt106cn276] cảm ơn bạn
16:39:53 [nth_van] em có thể hỏi giáo viên chủ nhiệm qua đó, giáo viên chủ nhiệm sẽ hỏi phòng máy tính xem họ lưu giữ thế nào
16:41:05 [tungpt106cn276] vâng ạ
16:41:36 [tunt106cn210] Việc lưu trữ này đã được lập trình trước! hết buổi dạy máy chủ sẽ tự lưu lại thành file htm
16:41:37 [tungpt106cn276] file/save không dc đâu
16:42:09 [tungpt106cn276] nha trường mã hoá trang web chông sao chép rồi
16:42:20 [tunt106cn210] Còn nếu thích thì bác có thể lưu bằng cách click chuột phải vào trang này, chọn select all
16:42:22 [hieunc106dt295] được chứ
16:42:27 [nth_van] vậy chịu thôi
16:42:38 [tunt106cn210] copy rồi paste vào word
16:42:40 [tungpt106cn276] mình đang dùng phần mêm download web Zip
16:42:41 [hieunc106dt295] nhưng nó lưu kèm theo nhiều file khác
16:42:49 [tungpt106cn276] dc rồi
16:42:51 [tungpt106cn276] hih
16:42:51 [hieunc106dt295] khi mở vẫn xem được
16:42:56 [tungpt106cn276] hi hi
16:45:13 [nth_van] theo hướng dẫn của tung các bạn đẽ save được chưa
16:45:25 [linhdp105qt471] bạn g /save enter hệ thống tự động báo lưu cho bạn
16:45:56 [nth_van] có lẽ không hỏi nữa thì hẹn bữa khác tiếp tục nhé
16:46:12 [tunt106cn210]&gt;[linhdp105qt471] Hay thiệt đó!
16:46:36 [tunt106cn210] Đúng là tiền bối, học trước biết nhiều!
16:46:38 [hieunc106dt295] Vì sao nói : phát triển là một cuộc đấu tranh của các mặt đối lập
16:46:50 [linhdp105qt471] lưu ý nhớ gỡ bỏ pop-up
16:46:55 [nth_van] buổi tối hàng ngày khi làm máy tính cô thường để máy chát với người nhà ở nước ngoài nên cần thiết các em cứ vào mạng và trao đỏi thêm
16:47:38 [nth_van] gửi hiếu
16:47:56 [linhdp105qt471] bỏ dấu tích ở enable Pop-Up blocker thì mới lưu được
16:48:00 [tungpt106cn276] nick chat của cô là gì cô nhỉ
16:48:07 [tungpt106cn276] m không thấy
16:48:27 [nth_van] đây là một nội dung trong bài quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
16:48:35 [hoannv106dt373] nam nay co bao nhieu
16:48:50 [nth_van] cô ghi ở thời gian đầu buoir chiều nay
16:48:59 [hoannv106dt373] y em hoi la tuoi ay
16:49:07 [nth_van] cô xắp vè hưu rồi
16:50:15 [nth_van] nick:hongvancoban1.@.yahoo.com
16:50:32 [tungpt106cn276] vaayj aj
16:50:48 [tunt106cn210] Cô có con gái không ạh?
16:50:59 [tungpt106cn276] sao lại có dấu chấm cô ơiư
16:51:02 [hoannv106dt373] em doan khong 51
16:51:03 [hieudq106cn293] em thay noi dung trao doi o day ngan qua co cach nao de trao doi nhieu hon khong co boi vi mon nay triu tuong qua
16:51:18 [hoannv106dt373] tung oi hoi the de lam gi the
16:51:32 [tungpt106cn276] ừ
16:51:38 [tungpt106cn276] đúng đấy cô ậ
16:51:52 [hoannv106dt373] co chua tra loi em
16:52:09 [nth_van] Hiếu có thể xem lại nội dung ở trang 119 với phaanf7.2.2.2. mâu thuẫn là nguonf gốc của sự vận động và phát triển
16:52:40 [hieunc106dt295] vâng em về sẽ nghiên cứu theo chỉ dẫn của cô
16:52:59 [hieunc106dt295] cám ơn cô nhiều
16:53:15 [nth_van] xin lỗi, cô nhầm.hongvancoban1 @ yahoo.com
16:53:50 [nth_van] con gái cô lớn rồi
16:53:58 [nth_van] đi làm rồi
16:54:00 [hoannv106dt373] 6 phut nua la ve
16:54:08 [nth_van] và sắp lấy chồng nữa
16:54:20 [hoannv106dt373] bao nhieu tuoi ha co
16:54:38 [hoannv106dt373] that ha co em khong tin
16:54:40 [nth_van] không hỏi gì nữa thì tạm biệt nhe
16:54:55 [tungpt106cn276] coo oi
16:54:58 [tunt106cn210] Em chào cô ạ!
16:55:04 [tungpt106cn276] coo vao nich chat di
16:55:14 [tungpt106cn276] em ađ nich cua cô roi
16:55:15 [nth_van] hẹn gặp lại
16:55:18 [tungpt106cn276] cô xac nhan di
16:55:35 [hoannv106dt373] da 5 h dau co
16:55:36 [tungpt106cn276] nich yahô ay ạ
16:56:05 [nth_van] co sẽ chát với các em sau nhe, bây giờ họ phải đóng cửa phòng máy rồi
16:56:17 [quyennc106cn352] vang ah
16:56:23 [quyennc106cn352] Em Chao co!
16:56:35 [hoannv106dt373] co oi ve duoc chua a
16:56:36 [tungpt106cn276] vâng ạ
16:56:47 [tungpt106cn276] chào cô
16:57:03 [hoannv106dt373] co co
16:57:03 [nth_van] chào các em
16:57:23 [hoannv106dt373] bye bye chao ca lop
16:57:26 [tungpt106cn276] chào cô ạ
16:57:27 [quyennc106cn352] bye bye tat ca moi nguoi !
16:57:33 [quyennc106cn352] Cuoi tuan vui ve that nhieu nhe !
16:59:12 [tunt106cn210] cqhung&gt; Thầy Chu Quang Hưng đã dự thính buổi học của lớp ta đó!
16:59:57 [tungpt106cn276] vay a
17:00:06 [tunt106cn210] Bác nào có thắc mắc gì về đào tạo thì hỏi ngay thầy Hưng nhé!
17:00:26 [tunt106cn210] nick cqhung
17:02:20 [tunt106cn210] Chào mọi người! Em out đây!
__________________
Học cho rộng, hỏi cho thật kỹ, suy nghĩ cho thật cẩn thận, phân biệt cho thật rõ ràng, làm việc cho hết sức, như thế mới thành người. (Khuyết Danh)
-----------------------------------------------
[ Chuyên site : giường cũi trẻ em-máy hút sữa medela-cũi trẻ em-máy hút sữa-máy xay braun-xe đẩy trẻ em-dịch vụ seo-dich vu seo .]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 08-18-2006
phuonglinh's Avatar
phuonglinh phuonglinh is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Nơi Cư Ngụ: Hải Phòng
Bài gởi: 2,182
Thanks: 736
Thanked 503 Times in 264 Posts

Level: 38 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 93 / 930
Magic: 727 / 28614
Experience: 22%

Send a message via Yahoo to phuonglinh
Default

Nội dung buổi online 18.08.2006
14:19:16 [thangl106qt116] Chiều hôm nay QT 106 học Triết học sao thấy ai cả vậy
14:25:17 [cq_ngoc] các bạn chờ một chút
14:26:52 [ducdt] Do có vấn đề về đường truyền nên mạng bị trục trặc, các bạn đợi 1 lát thầy Hưng sẽ đến
14:33:38 [hoannv106dt373] vang
14:34:00 [pt_hung] chào các bạn
14:34:47 [thangl106qt116] Em chào thầy
14:35:16 [pt_hung] thế nào, quá trình tự học của các em có gì khó khăn không
14:37:41 [pt_hung] các em hãy mạnh dạn đặt câu hỏi
14:37:43 [thangl106qt116] Thưa thầy, từ hôm học tập chung về đến nay em có đọc sách và xen các câu hỏi của thầy gửi cho chúng em làm bài thu hoạch song em thấy có nhiều vấn đề vướng quá.
14:38:18 [pt_hung] cụ thẻ là vấn đề gì
14:40:54 [hoannv106dt373] chung em het cau hoi roi
14:43:42 [pt_hung] làm sao hết được câu hỏi chả nhẽ hiểu hết rồi à? có hiểu thì cũng vẫn trao đổi được cơ mà
14:44:12 [thangl106qt116] Trình bày các nội dung của cặp phạm trù nội dung và hình thức thì em có thể làm được. song để nói được Ý nghĩa phương pháp luận. Em đã cố gắng nhưng chưa tìm ra được hướng trả lời thầy ạ. Thầy xem có cách nào chỉ cho em với để làm bài thu hoạch có kết quả cao
14:44:39 [pt_hung] hôm rồi có bạn đặt 10 câu hỏi thày đã trả lời trên diễn đàn các em đã xem chưa
14:45:13 [hoannv106dt373] em chua xem
14:45:25 [thangl106qt116] Thưa thầy em chưa vào đựoc diễn đàn
14:45:28 [pt_hung] vấn đề không phải là điểm cao mà mình hiểu để vận dụng vào cuộc sống
14:45:47 [anhht106dt552] em xin chao thay va cac ban
14:46:24 [pt_hung] ví dụ không nên chỉ chú ý tới hình htuwcs mà quên đi nội dung hoặc là lựa chọn hình htuwcs vượt quá nội dung
14:47:57 [thangl106qt116] Song để vận dụng vào được cuộc sống em muốn mình phải nhận thức được thầy ạ! Vì điều đó em muốn thầy có thể chỉ cho em cách nào mà mình có thể tìm hiểu được.
14:49:45 [pt_hung] ở bài quy luật quan hệ sản xuất đã có ví dụ về việc quan hệ sản xuất quá tiên tiến vượt trước sự phát triển của lực lượng sản xuất cũng là không phù hợp. kết quả là mô hình hợp tác xã nông nghiệp thời kỳ bao cấp nước ta rơi vào tình trạng thiếu ăn.
14:51:33 [pt_hung] ví dụ nữa cụ thể như các em trong việc học tập để tiếp thu được kiến thức theo yêu cầu thì phải tìm được hình thức học tập thích hợp: thời gian. kế hoạc, ..
14:53:43 [pt_hung] các cụ có nói cái nết đánh chết cái đẹp. ý là nên chăm chút rèn luyện có lối sống đạo đức cư xử phải đạo chứ không nên chỉ chăm chút cho sắc đẹp bề ngoài
15:12:07 [longnt] cac em tap trung vao bai giang de hoi va trao doi voi thay giao nhieu hon
15:12:45 [thaihx106dt232] chào thầy! chào các bạn!
15:13:41 [pt_hung] chào em, có gì hãy hỏi nhé
15:14:37 [thaihx106dt232] Thưa Thầy môn Triết học hiện nay có gì khác so với những năm 90?
15:19:36 [thaihx106dt232] Em nghĩ ngày nay nguồn tài liệu nhiều hơn, cách tiếp cận vấn đề cũng cởi mở hơn trước đúng không Thầy?
15:29:51 [pt_hung] hiện nay chương trình nặng hơn, nội dung chính xác hơn
15:30:23 [pt_hung] có cới mở hơn về phương pháp
15:33:33 [thangl106qt116] Thầy có thể hướng dẫn sâu một chút cho em hiểu về Ý nghĩa phương pháp luận. Nội dung cơ bản của quy luật đi từ những thay đổi về lượng đến những thay đổi về chất và ngược lại được không?
15:36:08 [pt_hung] ý nghĩa PPL ucar quy luật lượng chất: muốn đạt tới một điều gì thì ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng phải tính hết các tình huống khả năng có thể xảy ra có vậy mới không bị bất ngờ và kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, có như vậy ta mới đạt được mục tiêu đề ra
15:37:47 [pt_hung] Muốn tiếp thu được kiến thức ta phải kiên trì đọc ghi chép suy ngẫm không nên đọc lướt đó chính là kên trì về lượng đấy
15:40:29 [pt_hung] khi nắm vững được một vấn đề ta mới tiếp tục mở rộng tìm hiểu để nâng cao nhận thuwcas .viecj nắm vững kieenas thức trước là điều kiện để hiểu kiến thứ thuộc phần tiếp theo như vậy r ràng chất lượng của việc nắm vững kiến thức trước là tạo điều kiện tiếp thu kiến thức sau nhanh hơn. đó là chấtợng
15:42:45 [pt_hung] hơn nữa nội dung qui luật còn cho ta biết mmooix sự vật khác nhau thì sự chuyển hóa lượng chất khác nhau do vậy cần phải tìm những bước tác động thích hợp cho quá trình chuyển hóa đó một cách phù hợp
15:47:13 [thangl106qt116] Thầy có thể cho em một vài VD về những quy luật phổ biến?
15:49:51 [pt_hung] em hỏi thế thì khó quá qui luật phổ biến thì nhiều lắm
15:53:23 [pt_hung] các em hãy hỏi cụ thể hơn chứ hỏi chung chung rất khó trả lời ngắn quá thì khó hiểu mà dài thì bị hạn chế bởi thời gian .đối với câu hỏi có hàm lượng kiến thức rộng thì hãy đặt câu hỏi vòa hộp thư điện tử thày sẽ trả lời
15:57:52 [vanpth106qt213] thầy cho em hỏi:trong phần QHBC giữa TTXH va ý thức XH, em ko hiểu lăm về"không phải ý thức con người quyết định sự tồn tại của họ,trái lại tồn tại Xh quyết định ý thức của họ"
16:00:01 [pt_hung] thế thày hỏi em nhế em buồn, hay vui thì có lý do không hay là "tự nhiên " nó thế
16:01:11 [vanpth106qt213] dạ phải có lý do ạ
16:01:55 [pt_hung] các cụ có câu hoàn cảnh như thế nào thì tâm lý như vậy cảnh buồn (hoàn cảnh khách quan) người có vui đâu bao giờ
16:02:49 [vanpth106qt213] vâng ạ.em cám ơn thầy.
16:03:46 [pt_hung] Vậy thì r ràng khi ta mở rộng từ phạm vi ý thức cá nhân sang ý thức của cả cộng đồng (ý thức xã hội ) thì r ràng trong MQH giữa tồn tại xã hội (DDKXH quanh ta) qui định YTXH
16:04:45 [vanpth106qt213] vâng ạ!.
16:10:01 [vanpth106qt213] thầy cho em hỏi:dựa vào triết học Mac-Lenin có thể giải thích đươc các MQH voi KHTN với KHXH.thế với tôn giáo và thần học thì có quan hệ gì không ạ?
16:13:59 [pt_hung] tôn giáo cũng thuộc hình thái YTXH, Thần học là môn "khoa học" thuộc lĩnh vực tôn giáo cũng là hiện tượng thuộc đời sống xã hội mà triết học nó là khoa học về thế giới bao gồm cả tự nhiên, xã hội cơ mà vậy phải có quan hệ chứ. hơn nữa trong lịch sử triết học phần trung cổ chúng ta cũng nghiên cứởáô
16:14:38 [pt_hung] Mác đã giải thích về nguồn gốc, tính chất của tôn giáo
16:24:12 [vanpth106qt213] vâng. em sẽ xem lại phần đó.
16:34:25 [pt_hung] sao các em không đặt câu hỏi tiếp đi
16:37:42 [thangl106qt116] Thầy cho em hỏi trong 55 tập Lênin toàn tập thì có tập nào nói đến Nguồn gốc, bản chất của Nhà nước theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin không ạ.
16:39:14 [thangl106qt116] Chú ý sắp tan học rồi! Có ai đó đặt câu hỏi cho thầy trả lời để tôi cùng hiểu với. Hiện tôi đang bí chưa có câu hỏi. Với lại tôi hay đặt câu hỏi dài lắm. Tôi xin phép được hỏi thày sau.
16:39:50 [pt_hung] lê nin có hẳn một tập nói về nhà nước và cách mạng. có thể nói tư tưởng về nhà nước lê nin đề cập rất nhiều vì leenin ngoài tư cáh là nhà triết học thì trước hết ông là một nhà hoạt động thực tiễn
16:43:22 [thangl106qt116] Thầy có thể cho em biết cụ thể tập nào nói về nội dung trên không ạ. Để em tìm đọc.
16:47:13 [pt_hung] tác phẩm của leenin thì dài lắm (tập 2 [img]file:///C:/documents%20and%20Settings/lan.PNVU/Desktop/images/smilies/smile7.gif [/img] liệu có cần không. vì chỉ cần em nắm vững được nội dung trong giáo trình là đủ
16:49:52 [thangl106qt116] Thầy ơi mục 5 trong câu 2 Đề bài có đề cập tới vâấnđề này em thâqý trong giáo trình viết em sợ làm thu hoạch không đủ
16:50:36 [pt_hung] nếu em thích tìm hiểu nên đọc tập 18 - chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. tác phẩm này có ý nghĩa hơn nhiều . nó đề cập đến quan niệm về bản chất thế giới, định nghĩa vật chất, phê phán các quan điểm của chủ nghĩa duy tâm nhất là duy tâm chủ quan, phê phán hạn chế của siêu hình.
16:51:24 [pt_hung] nó còn cón cả lý thuyết về phản ánh
16:52:28 [pt_hung] nếu thu hoạch thì không đòi hỏi sâu thế đâu. em hãy đọc kỹ yêu cầu
16:52:54 [pt_hung] tìm hiểu thêm giáo trình quốc gia
16:53:32 [pt_hung] sách hướng dẫn nội dung chỉ tóm tắt ý chính
__________________
Học cho rộng, hỏi cho thật kỹ, suy nghĩ cho thật cẩn thận, phân biệt cho thật rõ ràng, làm việc cho hết sức, như thế mới thành người. (Khuyết Danh)
-----------------------------------------------
[ Chuyên site : giường cũi trẻ em-máy hút sữa medela-cũi trẻ em-máy hút sữa-máy xay braun-xe đẩy trẻ em-dịch vụ seo-dich vu seo .]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 09-13-2006
quynhon's Avatar
quynhon quynhon is offline
Moderator
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gởi: 156
Thanks: 0
Thanked 289 Times in 69 Posts

Level: 11 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 263
Magic: 52 / 7910
Experience: 54%

Default


TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG ONLINE NGÀY 12/09/2006
18:17:46 [locdh206dt182] Khi bọn em lên trường trước 1 tuần để ôn.Khi đó môn triết có đề cương ôn tập không thầy?
18:18:49 [pd_thinh] Đề cương ôn tập các bạn liên hệ cô Nhơn nhé.
18:19:23 [locdh206dt182] dạ
18:20:02 [pd_thinh] Bài Vật chất ý thức:
18:20:45 [pd_thinh] - Vật chất là gì? Phân tích định nghĩa vật chất, ý nghĩa khoa học của định nghĩa.
18:23:28 [pd_thinh] Nguồn gốc, bản chất của ý thức?
18:23:53 [pd_thinh] Mối quan hệ VC - YT , ý nghĩa phương pháp luận mối quan hệ này?
18:24:45 [pd_thinh] Các bạn không hỏi gì về nội dung?
18:26:14 [pd_thinh] Bài Hai nguyên lý: nội dung của hai nguyên lý. Ý nghĩa phương pháp luận .
18:28:06 [pd_thinh] Bài : Ba Quy luật: Nội dung của ba quy luật.
18:28:26 [pd_thinh] Ý nghĩa phương pháp luận của các quy luật.
18:29:38 [locdh206dt182] Thầy giải thích giùm em Khi nào lượng chuyển sang chất
18:32:21 [pd_thinh] Không phải lượng chuyển sang chất mà lượng thay đổi đến một mức độ nhất định thì chất cũ chuyển hóa thành chất mới.
18:33:37 [pd_thinh] Ví dụ: Khi em học xong 12, thi ĐH, thì tích lũy tri thức (lượng) đủ để chuyển chất HSPT sang chất SV thông qua một bước nhảy ( thi ĐH).
18:35:09 [locdh206dt182] à ra vậy
18:35:51 [pd_thinh] Em hiểu bài chưa?
18:37:18 [pd_thinh] U
18:37:57 [locdh206dt182] Thầy lấy ví dụ rất dễ hiểu
18:38:02 [pd_thinh] u
18:38:28 [pd_thinh] Bạn hỏi tiếp đi ?
18:40:09 [pd_thinh] u
18:41:00 [locdh206dt182] Thầy giải thích r về Hình thái kinh tế - xã hội
18:45:07 [pd_thinh] Hình thái kinh tế xã hội: Khái niệm đọc sách.
18:46:05 [pd_thinh] Thầy nhấn mạnh: HTKT - XH chỉ một xãhội trọn vẹn trong một giai đoạn nhất định.
18:46:21 [pd_thinh] Bao gồm : LLSX
18:46:38 [pd_thinh] QHSX
18:46:43 [pd_thinh] KTTT.
18:48:02 [pd_thinh] LLSX và QHSX quan hệ tác động với nhau tạo thành quy luật về sự phù hợp của QHSX với trình dộ phát triển của LLSX.
18:48:51 [pd_thinh] QHSX (CSHT - xem sách thêm) với KTTT tạo thành quy luật CSHT quyết định KTTT.
18:49:18 [pd_thinh] Hai quy luật này là hai quy luật cơ bản cúặ vận động và phát triển của xã hội.
18:50:36 [pd_thinh] u
18:51:11 [locdh206dt182] Vâng ! Thầy tóm tắt tổng quát được cho bọn em dễ hiểu
18:51:30 [locdh206dt182] chứ bọn em đọc sách thấy :"lùng bùng" quá
18:52:03 [locdh206dt182] thực tình em thấy vấn đề này khá rắc rối
18:52:14 [khoipd206dt021] thua thay, cau hoi:" tai sao noi the gioi thong nhat o tinh vat chat?Khoa hoc hien dai da chung minh dieu do nhu the nao?" ta tra loi lam sao thua thay
18:52:58 [tuantlq206cn222] thầy ơi giải tiếp mấy câu hỏi đi
18:53:26 [pd_thinh] HT KT-XH là phạm trù Mác dùng để chỉ xã hội như một cơ thể sống động. Khi LLSX thay đổi, dẫn đến QHSX thay đổi - tức là CSHT thay đổi, CSHT thay đổi KTTT thayđổi.
18:55:28 [pd_thinh] Như vậy khi có sự thay đổi của kinh tế (LLSX) thay đổi thì các qh xã hội sẽ thay đổi và những yếu tổ của KTTT như tư tưởng nhà nước, pháp luật, ... thay đổi.
18:56:28 [pd_thinh] Cau hoi Khôi: Phân nàydọc sách ở bài VCYT, phần này có trong sách rất r rồi.
19:10:23 [tuantlq206cn222] thầy ơi giải tiếp mấy câu hỏi hôm trước chưa giải hết đi thầy
19:11:22 [pd_thinh] Các bạn nêu câu hỏi thầy hdẫn.
19:12:57 [pd_thinh] Cau hoi Khoi: Chỉ có một thế giới duy nhất là thế giới vật chất. Điều này đã được khoa học hienẹ đại chứng minh.
19:13:49 [locdh206dt182] Bọn em có thể gởi trễ hơn được ko cô?
19:14:02 [pd_thinh] Thuyết tế bào CM rằng tất cả các loài sinh vật đều cấu tạo bởi tế bào, có cùng nguồn gốc vật chất.
19:14:11 [locdh206dt182] vì bọn em vẫn còn bỡ ngỡ với cách học này
19:15:09 [pd_thinh] Thuyết tiến hóa CM tất cả các loài đều trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, từ đơn bào, đến đa bào, ...
19:15:14 [locdh206dt182] Thầy ơi tại sao cơ sở hạ tầng lại quyết định kiến thức thượng tầng?!
19:16:20 [tuantlq206cn222] thầy cho em ví dụ về quan điểm toàn diện cụ thể đi thầy
19:16:23 [pd_thinh] ĐL bảo toàn và chuyển hóa W; vật chất vô cùng vô tạn chuyển từ dạng này sang dạng khác,...
19:16:51 [quynhon] phai goi dung thoi gian de giao vien con cham bai nua
19:17:13 [pd_thinh] Hiện nay có các thuyết hạt, phản hạt,lượng tử ánh sáng,...
19:17:54 [pd_thinh] Tất cả các phát minh ấy đã chứng minh cho sự thống nhất của thế giới vật chất.
19:18:07 [tuantlq206cn222] cô ơi trễ nhất có thể cho đến thứ 2 không cô?
19:18:09 [pd_thinh] CH của Tuan:
19:19:12 [locdh206dt182] BỌN EM KO KỊP ĐƯỢC
19:19:33 [pd_thinh] Quan điểm toàm diện, VD: Chúng ta đang đổi mới toàn diện: Kinh tế, Chtrị, Văn hóa, xã hội,
19:19:46 [tuantlq206cn222] những câu hỏi của thầy đọc có thể download chỗ nào, có thể cho em link ko?
19:20:01 [thoangntt206qt126] co oi cho em hoi: lop qtkd chua co bai tap dk dung ko co
19:20:16 [tramdtb206qt003] cô nhơn cho bọn e gửi đến thứ hai 18/9 duoc ko a
19:20:35 [tramdtb206qt003] vi thu 6 la 15, thứ 7 CN các thầy chắc chưa đi làm
19:21:56 [pd_thinh] Quan điểm lịch sử - cụ thể: mọi SV đều tồn tại trong một không gian, thời gian nhất định nên phải có quan điểm lịch sử - cụ thể. VD: Ngày trước, quan niệm một túp lều tranh hai trái tim vàng, bây giờ quan niệm này đã thayđổi, ....
19:23:37 [pd_thinh] Khi mới đổi mới: ba chương trình KT : lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. Bây giờ: CNH - HĐH gắn liền phát triển kinh tế trị thức.
19:23:45 [tramdtb206qt003] thầy cho e hỏi, khi thi môn này là thi viết hả thầy. Những câu hỏi thầy cho trước đầu học kì là những câu sẽ ra thi sau này đúng ko? Đồng thời thầy có giới hạn câu hỏi thi ko thầy. Chứ 24 câu nhiều quá
19:23:54 [tramdtb206qt003] Sao mạng chậm quá
19:24:50 [pd_thinh] Các câu hỏi ôn tập các bạn đều học hết không bỏ đây là quy định của Học viện.
19:25:31 [tramdtb206qt003] với lại làm bài tập điều kiện thì e dựa vào sách làm được không? E ko có tham khảo thêm sách ngoài, vẫn được phải không thầy
19:26:14 [tramdtb206qt003] vậy là sẽ ra thi trong 24 câu thầy đã cho đúng ko ạ
19:26:33 [thuptm206qt021] chàothầy giáo và các bạn mò mãi mới tới lớp mừng quá
19:26:34 [locdh206dt182] Thầy ơi tại sao cơ sở hạ tầng lại quyết định kiến thức thượng tầng?!
19:27:23 [pd_thinh] Các bạn làm bài tập điều kiện căn cứ vào GT .
19:27:55 [pd_thinh] CH LOC: Dọc them sách, thầy nhấn mậnh:
19:30:30 [pd_thinh] CSHT là các QHKT, nó thuộc lĩnh vực vật chất và có tính quyết định đối với tư tưởng CT, Đ Đ, PL, ... và qđ đến các thiết chế XH, nên CSHT quyết định KTTT.
19:31:36 [locdh206dt182] Tải các câu hỏi ôn tập ở đâu thế các bạn
19:33:03 [pd_thinh] VD: Khi nền KT nuớc ta có các DN ra đời KTTT có luật DN. Có kinh doanh, KTTT có đạo đức kinh doanh.
19:33:50 [giauntn206qt146] ban huevt206qt155 ban lam bai tap dk xong het chua?
19:34:18 [tramdtb206qt003] thầy cho câu hỏi lúc đầu học kì đó
19:34:24 [pd_thinh] GUI HUE, THU : các bạn phải mua sách hocvj tập vì các bạn học từ xa nên phải có sách cứ làm bài còn việc chấm bài là của GV các bạn không phải lo!
19:37:34 [tuantlq206cn222] thầy cho em link tải câu hỏi đi thầy
19:39:31 [pd_thinh] Ok.
19:39:56 [pd_thinh] Các bạn hỏi tiếp đi?
19:40:42 [huevt206qt155] thay oi muon tai cau hoi cac mon hoc thi phai vao link nao ha thay?
19:40:50 [pd_thinh] uh.
19:41:09 [locdh206dt182] &gt;thuptm206qt021 link bạn cho tôi là bài tập điều kiện mà. còn 24 câu hỏi ôn tập?!!!
19:41:13 [tuantlq206cn222] thầy có nick bên Yahoo ko?
19:41:27 [pd_thinh] Vào CLB SViên tìm câu hỏi ôn tập.
19:41:37 [tuantlq206cn222] cho tụi em đi
19:42:06 [pd_thinh] thinhtriethoc@yahoo.com.vn
19:44:03 [pd_thinh] uh
19:45:01 [locdh206dt182] thank
19:46:11 [giauntn206qt146] thua thay vao CLB SV thi co tat ca cac cau hoi cua cac mon luon phai ko thay?
19:47:52 [pd_thinh] Các bạn vào đó xem tất cả các phần rồi tìm câu hỏi thầy không vào nên không để ý , ...
19:50:52 [tuantlq206cn222] thầy ơi kiếm không thấy, cho em link di
19:51:14 [locdh206dt182] http://www.e-ptit.edu.vn/sv/forum_posts.asp?TID=5401&amp;PN=1
19:51:31 [locdh206dt182] các bạn vào xem ở đó
19:53:13 [tuantlq206cn222] Câu 8:Phạm trù là gì? Phân tích nội dung một cặp phạm trù mà anh chị hiểu sâu sắc nhất. Rút ra ý nghĩa phương pháp luận?
19:54:44 [pd_thinh] Phạm trù là gì ? Khái niệm trong sách GT. Phạm trù là khái niệm cơ bản của một ngành khoa học. VD : Phạm trù : Không gian, Thgian, vận động, vật chất, ...
19:56:20 [pd_thinh] 6 phạm trù, bạn chọn một phạm trù, theo tôi nên chọn phạm trù nào mà bạn thấy dễ học là được.
19:57:22 [pd_thinh] CH THU: Nguồn gốc tự nhiên: Bộ óc - Sự phản ánh thgiới khách quan.
19:57:44 [pd_thinh] Nguồn gốc XH: Lao động - Ngôn ngữ.
19:59:45 [pd_thinh] uh
20:02:00 [tuantlq206cn222] câu 9:Phân tích nội dung quy luật những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận.
20:02:06 [pd_thinh] cau hoi?
20:03:21 [pd_thinh] CH Tuan: Nêu KN Chất - Lượng, Độ, Buớc nhảy, điểm nút,...
20:03:41 [pd_thinh] Mối quan hệ chất - lượng.
20:04:29 [pd_thinh] Ý nghĩa phương pháp luận: SGT.
20:05:23 [pd_thinh] Vai trò đấu tranh gc: là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển.
20:06:26 [pd_thinh] uh
20:07:11 [huevt206qt155] thay oi muon tim cau hoi mon khac thi vao dau thu thay?
20:08:47 [tuantlq206cn222] câu 10:Vì sao nói:Phát triển là một cuộc đấu tranh của các mặt đối lập? Hãy nêu một số loại mâu thuẫn của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.
20:09:28 [pd_thinh] Tuân: Trình bày quy luật mâu thuẫn.
20:09:48 [pd_thinh] Một số mâu thuẫn: CNXH - CNTB.
20:10:31 [pd_thinh] Tăng trưởng kinh tế - đói nghèo.
20:10:37 [pd_thinh] Giàu - nghèo.
20:11:49 [pd_thinh] Muồn giải quyết: phải định hướng XHCN, kết hợp phtriển ktế với xóa đói giảm ngheò, ...

__________________
Quý Nhơn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 09-15-2006
quynhon's Avatar
quynhon quynhon is offline
Moderator
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gởi: 156
Thanks: 0
Thanked 289 Times in 69 Posts

Level: 11 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 263
Magic: 52 / 7910
Experience: 54%

Default

TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG ONLINE NGÀY 14/09/2006

17:42:53 [pd_thinh] Hôm may chúng ta hoc Triết hoc.
17:44:56 [pd_thinh] Trước khi lên học các bạn nêu câu hỏi trước để thầy trả lời những nội dung cần ôn tập.
17:55:10 [thanhvt206cn230] ý thức là sản phẩ,là thuộc tính riêng của một dạng vật chất sống có tổ chức cao là bộ óc con người
17:55:52 [thanhvt206cn230] thưa thầy, vậy thì ý thức có tồn tại trong bộ óc của một dạng sống khác không ạ
17:56:49 [thanhvt206cn230] Phân tích vai trò và tác dụng của ý thức?
17:57:07 [thanhvt206cn230] câu này em phải phân tích như thế nào ạ?
17:57:18 [thanhvt206cn230] kính mong thầy hướng dẫn
18:05:22 [thanhvt206cn230] Phân tích vai trò và tác dụng của ý thức? em có tham khảo mục 4.2.3.2 trang 77sách bài giảng triết học nhưng chỉ thấy đề cập đến vai trò của ý thức nhiều hơn
18:17:36 [danhtn206cn034] Trong moi quan he giua co so ha tang va kien truc thuong tang.Thay co the goi y cho em ve y nghia phuong phap luan duoc kg?
18:18:22 [pd_thinh] C.hoi Thanh: Không thể có ý thức ở một dạng vật chất khác ngoài bộ óc con ngừoi.
18:18:57 [pd_thinh] Phân tích vai trò tác dụng ý thức:
18:20:04 [pd_thinh] Ý thức có tính độc lập tương đối có khả năng tác động trở lại đối với vật chất. Phần này đọc thêm trong sách viết rất r.
18:22:06 [pd_thinh] VD cho dễ hiểu: Chúng ta tiến hành đổi mới, trước hết phải đổi mới tư duy, sự đổi mới tư duy nhất là về tư duy kinh tế đã làm cho công cuộc đổi mới thành công, cuộc sống được nâng cao hơn, đất nước ta thây đổi toàn diện và mạnh mẽ.
18:24:52 [pd_thinh] Câu hỏi 8: Các cấp phạm trù bạn phải học ở bài các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật gồm: Caí chung, cai riêng, Nguyên nhân - kết quả, tất nhiên - ngẫu nhiên, bản chất - hiện tượng, nội dung - hình thức, khả năng - hiện thức, ..
18:25:29 [pd_thinh] Hôm trước tôi đã hướng dẫn một cặp phạm trù rồi.
18:26:26 [pd_thinh] Câu hỏi của Danh: Trước hết nắm khái niệm CSHT và KTTT.
18:27:18 [pd_thinh] CSHT là toàn bộ quan hệ sản xuất hợp thành một nền kinh tế của một xã hội nhất định.
18:28:09 [pd_thinh] KTTT là toàn bộ quan điểm: chính trị, pháp luật, ĐĐ, triết học, tôn giáo, nghệ thuật, ...
18:29:14 [danhtn206cn034] vay thua thay y nghia phuong phap luan la chung ta phai lien he vao tinh hinh thuc te ve cong cuoc doi moi cua dat nuoc ta ve kinh te va chinh tri
18:29:16 [pd_thinh] cùng với những thiết chế xã hội tương ứng như: nhà nước, đảng phái, tôm giáo, đoàn thể xã hội , ... được xây dựng trên một CSHT nhất định.
18:29:52 [pd_thinh] Xem lại mối quan hệ biện chứng CSHT - KTTT.
18:30:34 [pd_thinh] Ý nghĩa PP luận:
18:32:11 [pd_thinh] CSHT quyết định KTTT: vậy muốn xây dựng các yếu tố của KTTT như nhà nước, đảng, tư tưởng Ctri, đ đ, luật, ... phải xuất phát từ đâu?
18:32:32 [pd_thinh] - Từ kinh tế, từ các quan hệ sản xuất!
18:32:40 [linhlth206cn030] chào thầy! nội dung trong câu 22:tồn tại xã hội và ý thức xã hội là gì? mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội"ý nghĩa thực tiễn trong giai đoạn hiện nay của VN" trả lời như thế nào?
18:34:14 [pd_thinh] KTTT tác động trở lại CSHT thì: muốn thay đổi quan hệ SX, thay đổi kinh tế thì có cần đổi mới chỉnh đốn Đảng, cải cách bộ máy nhà nước không?
18:34:57 [pd_thinh] - Phải tiến hành XD đảng, chỉnh đốn Đảng, cải cách bộ máy hành chính nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế.
18:35:28 [pd_thinh] Cau hoi Linh:
18:36:03 [pd_thinh] Trả lời các khai niệm: TTXH và YTXH.
18:36:34 [pd_thinh] Mối quan hệ biện chứng TTXH và YTXH.
18:38:01 [pd_thinh] Ý nghĩa thực tiễn: - YTXH do TTXH quyết định vậy thì khi xem xét hiện tượng thuộc YTXH có phải xuất phát từ TTXXH không?
18:40:16 [pd_thinh] VD: Hiện nay chúng ta có ý thức tham gia hội nhập kinh tế, điều đó xuất phát từ tồn tại xh chứ không phải từ trong đầu óc sản sinh ra.
18:42:44 [pd_thinh] -YTXH có thể tác động lại TTXH: vậy thì có cần phải xây dựng một hệ tư tưởng tiến bộ, khoa học không? Có cần xây dựng đaọ đức xã hội tốt đẹp không? Đó chính là ý nghĩa thực tiễn. Có nhiều vấn đề khác nữa chẳng hạn pháp luật có thể tác động lại kinh tế, xã hội, ...
18:44:24 [pd_thinh] Mời các bạn tham gia thảo luận, có thể nêu câu hỏi, tôi tra lời.
18:50:22 [tholt206cn211] thầy ơi cho em hỏi: ý nghĩa phương pháp luật của CSHT &amp; KTTT
18:51:03 [pd_thinh] Bạn Thanh nên đưa câu hỏi lên mạng để các bạn cung học tập, không nên gửi riềng cho thầy các bạn khác không biết câu hỏi .nói cách mạng xã hội là phương thức thay thế các hình thái kinh tế xãhội trong lịch sử.?Có phải bởi vì khi cách mạng nổ ra thì nó sẽ diều chỉnh lại mối quan hệ giữa QHSX và LLSX
18:52:07 [tholt206cn211] có phải mình luôn bảo vệ và phát huy vai trò của CSHT&amp; KTTT trong đời sống ko ạ?
18:52:13 [thanhvt206cn230] dạ vâng ạ
18:52:40 [pd_thinh] Cách mạng xã hội là cuộc cách mạng toàn diện, nó làm thay đổi QHSX, LLSX, KTTT, cho nên CMXH là phương thức thay thế ht KT- XH.
18:54:25 [pd_thinh] Các bạn xem HTKT- XH có những yếu tố nào?Xem lại 2 quy luật QHSX- LLSX, CSHT-KTTT.Phần này hôm ôn tập tôi sẽ trình bày thêm.
18:55:47 [pd_thinh] C.hoi Lôc: KTTT nào cũng do CSHT quyết định nên khi ra đời KTTT nào cũng phải bảo vệ CSHT đã sinh ra nó.
18:56:59 [pd_thinh] VD: Nhà nước tư sản bao giờ cũng bảo vệ các tập đoàn kinh tế tư bản, vì nhờ đó mà nhà nước tư sản có kinh tế để tồn tại và phát triển.
18:57:57 [pd_thinh] Nhà nước nào, đảng nào nắm chính quyền cũng phải lo phát triển kinh tế, kinh tế phát triển mạnh là điều kiện củng cố KTTT.
19:00:03 [pd_thinh] uh
19:00:35 [tholt206cn211] như vậy câu trên là sai ?
19:02:27 [thanhvt206cn230] Hãy nêu một số loại mâu thuẫn của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay?Có phải kinh tế tăng mạnh thì sự cách biệt giữa giàu và nghèo cũng tăng theo phải vậy không thầy?
19:03:33 [pd_thinh] C hoi tho: tôi làm r thêm để bạn r hơn.
19:03:47 [thanhvt206cn230] sự cách biệt giữa giàu và nghèo có phải là mâu thuẫn của nền kinh tế thị trường?
19:03:47 [pd_thinh] C hoi Thanh:
19:04:08 [tholt206cn211] thầy ơi vậy ý nghĩa phương pháp luật của Lươg &amp; chất?
19:05:32 [pd_thinh] Một số loại mâu thuẫn : Định hướng theo CNXH và tự phát theo TBCN. Giải quyết MT này Đảng, nhà nuớc ta phải ĐỊNH HƯỚNG XHCN trong lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác.
19:06:13 [pd_thinh] - Giàu - Nghèo: <st1lace w:st="on"><st1:City w:st="on">GQ</st1:City> <st1:State w:st="on">MT</st1:State></st1lace> này chúng ta có chương trình xoá đói giảm nghèo.
19:08:04 [pd_thinh] - Mặt tích cực KTTT - mặt tiêu cực KTTT: Gq mâu thuẫn này, chúng ta phải đấu tranh chống tiêu cực, nêu gương tốt, phong trào thi đua,...
19:08:48 [pd_thinh] C hoi tho: phần này tôi đã trình bày ở lớp.
19:08:58 [thanhvt206cn230] thưa thầy,tự phát theo TBCN là như thế nào ạ?
19:10:22 [tholt206cn211] ý nghĩa phương pháp luật của CSHT &amp; KTTT?
19:11:38 [tuantlq206cn222] Cau 12:Con đường biện chứng của sự nhận thức gồm có những giai đoạn nào ? Thực tiễn vai trò gì trong con đường đó?
19:11:43 [pd_thinh] thưa thầy,tự phát theo TBCN là như thế nào ạ? Là các thành phần kinh tế tự nó đi theo con đường tư bản chu nghĩa. Vì thế chúng ta phải luôn luôn định hướng XHCN nếu định huơng không tốt sẽ chệch hưởng XHCN, dẫn đến nguy cơ sang CNTB, điều này giống như Liên xô , các nuơc Đông Âu.
19:12:54 [pd_thinh] ý nghĩa phương pháp luật của CSHT &amp; KTTT? Xem phần trên!
19:13:12 [pd_thinh] Cau 12:Con đường biện chứng của sự nhận thức gồm có những giai đoạn nào ? Thực tiễn vai trò gì trong con đường đó?
19:13:45 [pd_thinh] Hai giai đoạn: NHận thức cảm tính và NT lý tính.
19:14:14 [pd_thinh] Phần này chỉ cần nắm: Nhận thức CT là gì?
19:15:03 [pd_thinh] Các hình thức NTCT: Cgiác - Tri giác - Biểu tượng.
19:15:22 [pd_thinh] Ưunhược điểm của giai đoạn này?
19:15:44 [pd_thinh] Nhận thức LT là gì?
19:16:22 [pd_thinh] Các hình thức NTLT: Khái niệm - phán đoán - suy luận.
19:16:33 [pd_thinh] Ưunhược điểm của giai đoạn này?
19:17:50 [pd_thinh] Xem vai trò thực tiễn! TT là CƠ SỞ, LÀ MỤC ĐÍCH, LÀ ĐỘNG LỰC CỦA NT VÀ LÀ TIÊU CHUẨN KIỂM TRA NT.
19:20:26 [tuantlq206cn222] câu 13đi thầy
19:20:46 [pd_thinh] PHẦN NÀY CHÚ Ý: NÊU KHÁI NIỆM THỰC TIỄN; CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA TT; VAI TRÒ CỦA TT: 1. CƠ SỞ, 2. ĐỌNG LỤC, 3. MỤC ĐÍCH, 4. TIÊU CHUẨN KIỂM <st1lace w:st="on"><st1:City w:st="on">TRA</st1:City> <st1:State w:st="on">NT</st1:State></st1lace>.
19:21:02 [tuantlq206cn222] &lt;/b&gt;câu 13. Tại sao nói sản xuất là vật chất là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì?&lt;/b&gt;
19:21:10 [pd_thinh] câu 13đi thầy? NÊU NÔI DUNG
19:21:34 [pd_thinh] Tại sao nói sản xuất là vật chất là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì?
19:22:11 [pd_thinh] TRÌNH BÀY VAI TRÒ CỦA SXVC Ở BÀI HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI.
19:22:57 [pd_thinh] Ý NGHĨA: MỌI LĨNH VỰC CỦA ĐÒI SỐNG XÃ HỘI DO SXVC QUYẾT ĐỊNH, MUỐN PHÁT TRIỂN XÃ HỘI PHẢI TĂNG CƯỜNG SXVC.
19:24:44 [thanhvt206cn230] thưa thầy ,tôn giáo được triết mac nhìn nhận như thếnào?
19:25:06 [thanhvt206cn230] chỉ nhìn nhận tôn giáo dưới góc độ không mê tín
19:25:27 [tuantlq206cn222] thầy ơi em bận công chuyện ko học được
19:25:29 [thanhvt206cn230] có phải vậy không thầy?
19:25:53 [pd_thinh] thưa thầy ,tôn giáo được triết mac nhìn nhận như thếnào? ĐỌC PHẦN Ý THỨC TÔN GIÁO TRONG BÀI Ý THỨC XÃ HỘI SẼ R HƠN.
19:26:03 [tuantlq206cn222] em sẽ gửi mail mấy câu hỏi qua cho thầy nha
19:27:25 [linhlth206cn030] thay oi! em muon trao doi voi thay khi hoc bai khong hieu thi lien he voi thay nhu the nao?
19:27:52 [pd_thinh] DƯỚI GÓC ĐỘ VĂN HOÁ TÔN GIÁO LÀ NHU CẦU TINH THẦN CỦA MỘT BỘ PHẬN NHÂN DÂN, ĐẢNG TA CÓ HẲN MỘT NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC TÔN GIÁO DỌC THEM NGHỊ QUYẾT TW VII KHOÁ Ĩ.
19:28:18 [linhlth206cn030] em goi qua mail "daothinh@yahoo.com" thi ko nhan duoc cau tra loi cua thay
19:28:59 [pd_thinh] [linhlth206cn030] thay oi! em muon trao doi voi thay khi hoc bai khong hieu thi lien he voi thay nhu the nao?0913652304.thinhtriethoc@yahoo.com.vn
19:29:39 [pd_thinh] [tuantlq206cn222] em sẽ gửi mail mấy câu hỏi qua cho thầy nha.OK.
19:30:04 [linhlth206cn030] em cam on thay
19:30:38 [pd_thinh] CÁC BAN TIẾP TỤC NÊU CAU HOI?
19:32:29 [thanhvt206cn230] khuyết điểm lớn nhất của hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa là gì?
19:32:51 [tholt206cn211] thầy à: bài tập điều kiện chỉ cần giải 2 câu hỏi trong số các câu hỏi đã cho là đạt hả thầy?
19:33:10 [linhnc206cn213] Thay oi! 24 cau nhieu qua
19:34:36 [tholt206cn211] em cũng thấy LINH nói đúng, bởi tụi em không có nhiều thời gian lắm
19:35:18 [linhlth206cn030] trong cau 7: noi dung quan diem toan dien, phat trien, lich su cu the. thay oi! vi du trong cau nay thay co the neu vai vi du cho chung em tham khao duoc ko?
19:35:37 [pd_thinh] [thanhvt206cn230] khuyết điểm lớn nhất của hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa là gì? NẾU BẠN NẮM CHẮC ĐƯỢC HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA C.MÁC BẠN SẼ TỰ TRẢ LỜI ĐƯỢC. THEO TÔI KHUYÊN BẠN NÊN TẬP TRUNG VÀO CÂU HỎI ÔN TẬP ĐỂ THI ĐẠT KẾT QUẢ TỐT. CÒN NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC HÃY TÍNH SAU!
19:35:38 [thanhvt206cn230] có phải là yếu tố bóc lột của tư bản chủ nghĩa?nếu yếu tố bóc lột xảy ra thì ta có thể nhận thấy nó ở đâu?
19:36:34 [pd_thinh] Thay oi! 24 cau nhieu qua. CÂU HỎI QUY ĐỊNH CỦA HỌC VIỆN.
19:37:06 [thanhvt206cn230] 20. Phân tích mối quan hệ giữa chức năng thống trị chính trị của giai cấp và chức năng xã hội của nhà nước. Liên hệ cụ thể ở Việt nam?
19:38:02 [thanhvt206cn230] Liên hệ cụ thể ở Việt nam?Mình liên hệ như thế nào? xin thầy cho một ví dụ
19:38:33 [pd_thinh] trong cau 7: noi dung quan diem toan dien, phat trien, lich su cu the. thay oi! vi du trong cau nay thay co the neu vai vi du cho chung em tham khao duoc ko? VD; ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN: Kt, Cht, Văn hoá, xã hội. Trọng tâm đổi mới kinh tế. Khi đổi mới kinh tế đạt KQ tốt kéo <st1:Street w:st="on"><st1:address w:st="on">theo CT</st1:address></st1:Street>, VH, XH cũng phát trển
19:39:24 [thanhvt206cn230] Vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt nam
19:39:37 [thanhvt206cn230] Vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt nam?
19:40:19 [pd_thinh] QĐiểm phát triển: Nuơc ta tiến hành CNH - HĐH huớng đến 2020 thành một nuớc CN hiện đại.
19:42:50 [pd_thinh] QĐ lịch sử - cụ thể: SV htuợng nàocũng tồn tại trong một không gian thờigian nhất định, nên khi xem xét nó phải có quan điểm LS cụ thể. VD: cách đây 15 năm ngừoi ta phê phán ăn cơm ngoaì quán, bây giờ quan niệm bình thuơng.
19:43:15 [linhnc206cn213] 21. Tại sao nói cách mạng xã hội là phương thức thay thế các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử?
19:44:30 [linhnc206cn213] phai bat dau tu dau thay oi?
19:46:13 [pd_thinh] [thanhvt206cn230] 20. Phân tích mối quan hệ giữa chức năng thống trị chính trị của giai cấp và chức năng xã hội của nhà nước. Liên hệ cụ thể ở Việt nam? VD: hiện nay chúng ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh, chống tham nhũng để giữ vững bản chất của giai cấp công nhân trong
19:46:25 [pd_thinh] hệ thống chính trị.
19:46:51 [thanhvt206cn230] dạ vâng
19:47:16 [pd_thinh] phần này bạn nhớ nêu câu hỏi vào buổi cuôi tôi sẽ giải đáp trên mạng không thể nói hết được.
19:47:46 [pd_thinh] [linhnc206cn213] 21. Tại sao nói cách mạng xã hội là phương thức thay thế các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử?Xem phần trên.
19:48:13 [pd_thinh] [thanhvt206cn230] Vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt nam?
19:49:42 [pd_thinh] Tìm đường cứu nuớc: CM vô sản, tìm thấy hệ tư tương cho dân tộc VN: CN M - L . Thành lập Đảng, lãnh đạo cách mạng VN giải phóng dân tộc.
19:49:56 [thanhvt206cn230] vâng thưa thầy
19:53:19 [thanhvt206cn230] Thưa thầy ,chúng ta phải nắm chắc được những gì trong buổi học này?trong những câu hỏi ôn tập?
19:53:25 [pd_thinh] Chúng ta nghỉ học nhé, hôm sau học tiếp trên lớp, thầy sẽ giải đáp hết các câu hỏi, nhớ đọc và làm truớc nhé. Chúc vui vẻ, hạnh phúc!
19:53:53 [phuctn206cn202] Thầy ơi
19:54:30 [pd_thinh] Thưa thầy ,chúng ta phải nắm chắc được những gì trong buổi học này?trong những câu hỏi ôn tập? Những gợi ý cần thiết để làm câi hỏi ôn tập.
19:55:04 [thanhvt206cn230] vâng ạ
19:55:24 [thanhvt206cn230] chúng em chúc thầy vui vẻ hạnh phúc
19:56:17 [pd_thinh] [thanhvt206cn230] vâng ạ HT là một quá trình dừng nôn nóng mà phải từ từ hôm sau chúng ta sẽ toếp tục hi vọng các bạn sẽ nắm bài tốt.
19:57:06 [pd_thinh] Tạm biệt nhé.
20:03:25 [thaonm206cn107] chao thay a

__________________
Quý Nhơn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 09-15-2006
phuonglinh's Avatar
phuonglinh phuonglinh is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Nov 2005
Nơi Cư Ngụ: Hải Phòng
Bài gởi: 2,182
Thanks: 736
Thanked 503 Times in 264 Posts

Level: 38 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 93 / 930
Magic: 727 / 28614
Experience: 22%

Send a message via Yahoo to phuonglinh
Default

Buổi online chiều 15.9.06
14:29:11 [nth_van] xin lỗi các anh chị hệ thống mạng tại học viên có sự cố nêntới lúc này tôi mới vào giao lưu cùng anh chị.mời các anh chị cùng tham gia học tập
14:30:16 [cqhung] CHÀO CÁC BẠN,TÔI XIN LỖI VÌ SỰ CỐ ONLINE CHIỀU NAY.CÁC BẠN CHỦ ĐỘNG CHAO ĐỔI BÀI VỚI CÔ VÂN NHÉ
14:31:28 [quandv106cn330] em chào hai cô
14:31:44 [nth_van] xin chào
14:32:54 [tuhm106dt612] em chao co
14:32:55 [nth_van] hiện tôi là giáo viên triết đang online cùng các bạn
14:33:04 [tuhm106dt612] chao moi nguoi
14:35:04 [quandv106cn330] cô cho em hỏi: tại sao lại nói vật chất quyết định đến ý thức
14:35:18 [quandv106cn330] em chưa hiểu r lắm
14:36:08 [thanhnt106cn375] EM CHAO` co a
14:36:19 [thanhnt106cn375] co oi cho em hoi la`"
14:36:42 [nth_van] vật chất quyết định ý thức bởi vật chất là cái có trước
14:36:44 [quandv106cn330] và cô cho em hỏi luôn" ý thức chỉ là nhất thời còn bản chất thì là mãi mãi" ý nghĩa như thế nào
14:36:51 [thanhnt106cn375] co cho em biet' su khac' nhau giua chu nghia duy tam va` duy vat a
14:37:11 [nth_van] nếu không có vật chất không thể có hình ảnh của nó trong đầu óc chúng ta
14:37:58 [nth_van] ý thức chỉ là nhất thời... em đọc ở trang bao nhiêu?
14:38:36 [nth_van] nhiều khi đọc một câu ta phải xem trong từng hoàn cảnh cụ thể và cả đoạn văn dài mới hiểu r câu nói
14:38:48 [quandv106cn330] à, đó chỉ là một câu nói em đọc qua sách báo mà thôi
14:38:55 [quandv106cn330] nhưng em chưa hiểu r lắm
14:39:24 [nth_van] sự khác nhau giữa CNDV và CNDT ở trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
14:40:37 [nth_van] xem giải quyết giữa vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào?
14:40:48 [thanhnt106cn375] co co' the? noi' ro hon hco em duoc ko a?//
14:41:10 [tuhm106dt612] thua co de phan tich dau tranh giai cap can lam ro dieu gi. dau tranh giai cap co loi hay hai
14:41:22 [nth_van] CNDV cho rằng vật chất là cái có trước và quyết định ý thức còn CNDT thì giai r quyết ngược lại
14:42:43 [nth_van] khi phân tích đấu tranh giai cấp ta cần làm r jkhais niệm đấu tranh giai cấp
14:42:46 [thanhnt106cn375] em thay' hien tai nhieu` nguoi` hay dung` cndv ra de noi' nhieu` hon CNMAC
14:42:53 [nth_van] nguyên nhân của đấu tranh giai cấp
14:43:34 [nth_van] và tại sao lại nói đấu tranh giai cấp là một trong những động lực phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng
14:44:03 [nth_van] qua đó em tự tìm hiểu xem có lợi hay có hại
14:44:31 [nth_van] khi trong xã hội có giai cấp đối kháng thì không thể không có đấu tranh giai cấp
14:45:37 [nth_van] vì chính đấu tranh g/c nhằm thay đổi QHSX từ đó làm thay đổi cơ sở hạ tầng để cho xã hội thay đổi
14:46:03 [haivp106dt226] trong bai thu thu hoach co cau(phan tich moi quan he giua co so ha tang va kien truc thuong tang)co giai thich dup em a
14:46:29 [nth_van] CNDV và CN Mac em hiểu cụ thể ?
14:46:35 [haivp106dt226] vi em khong hieu cau hoi
14:47:06 [tuhm106dt612] giai cap duoc hieu la mot tap doan... hien tai bay gio nhung cuoc dau tranh doi quyen loi co phai la dau tranh giai cap khong
14:47:11 [thanhnt106cn375] vâng a
14:47:29 [lucnt106dt367] có thể nói đấu tranh giai cấp luôn đồng hành cùng với lịch sử phát triển loài người được không cô?
14:48:21 [nth_van] Phân tích mối quan hệ giữa CSHT và KTTT nội dung đầy đủ trong sách hướng dân em không hiểu cụ thể ở chỗ nào?
14:49:20 [nth_van] đấu tranh đòi quyền lợi nhưng giữa giai cấp nào với giai cấp nào?
14:50:03 [nth_van] nếu giữa g/c CN với g/c TS thì đó là đấu tranh giai cấp giữa các giai cấp đối kháng
14:50:13 [thanhnt106cn375] như CNDV em thấy những người sinh thời trước em thường nói là CN MAC chi nói lại CNDV ạ
14:50:36 [nth_van] còn giữa các g/c có quyề lợi cơ bản thống nhất với nhau như CN và nông daao thì không phải
14:51:25 [nth_van] nói đúng ra đồng hành cùng xã hội có giai cấp
14:51:35 [thanhnt106cn375] cô ơi ?
14:51:55 [nth_van] vì khi tiến tới xã hội CSCN không còn giai cấp đối kháng sẽ không còn đấu tranh giai cấp
14:52:55 [nth_van] thực chất CN mác là CNDV biện chứng cả trong tự nhiên và trong xã hội
14:54:01 [toannd106dt369] Chao luc
14:54:09 [toannd106dt369] Hoc lau chua?
14:54:35 [thanhnt106cn375] mối quan hệ giữa lao dộng và ý thức nó quan hệ măt thiết gắn chặt với nhau ko tách rơi` nhau fải ko a?
14:54:41 [lucnt106dt367] cũng được một lúc rồi
14:54:41 [nth_van] haivp còn hỏi gì về CSHT và KTTT không?
14:55:15 [nth_van] một trong những nguồn gốc của ý thức là lao động mà
14:55:29 [hieunt106cn253] em chao co minh chao ca lop
14:55:48 [thanhnt106cn375] heeee
14:56:12 [nth_van] thông qua lao động, thông qua hoạt động thực tiễn để hình thành nên ý thức của con ngươif
14:56:30 [thanhnt106cn375] anh HIÉU FẢI KO?
14:57:10 [haivp106dt226] tai sao csht lai quyt dinh duoc kttt a
14:58:00 [nth_van] xuất phát từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
14:58:36 [haivp106dt226] cam o co a
14:58:46 [nth_van] vận dụng vào quan hệ xã hội thì CSHT sẽ quyết định quan hệ chính trị, tinh thần (KTTT)
14:59:08 [thanhnt106cn375] có nghỉa là ỳ thức ko thể tách rời lao dộng đùng không a
14:59:37 [nth_van] đúng vậy
15:00:36 [nth_van] Mác đã chứng minh rằng xã hội loài người bắt đầu từ hoạt động sản xuất vật chất chứ không phải từ ý thức
15:00:59 [thanhnt106cn375] anh ơi vào yahoo đi a
15:01:28 [thanhnt106cn375] vâng em biét điều đó a
15:06:02 [nth_van] xin mời các bạn tiếp tục trao đổi
15:06:42 [manhvd106cn089] em chao thay
15:06:50 [manhvd106cn089] chao ca' lop
15:06:53 [nth_van] chào bạn
15:07:05 [thanhnt106cn375] em muốn biết từ dâu mà MACnêu ra điều đó a
15:07:05 [cuongbh106cn035] em chao thay
15:07:31 [cuongbh106cn035] thay oi cho em hoi nhung hinh thuc van dong co ban cua vat chat la gi a`
15:07:58 [thanhnt106cn375] HAI ANH ƠI GIẬN GÌ BỌN EM À
15:08:25 [thanhnt106cn375] RA YAHOO ĐI A
15:08:50 [linhnh106cn091] em chao co
15:08:54 [nth_van] có 5 hình t6hwcs vận động cơ bản của vật chất
15:08:56 [linhnh106cn091] minh chao ca lop a.
15:08:59 [vietdq106dt215] chao ca lop
15:09:05 [vietdq106dt215] chao co
15:09:17 [cuongbh106cn035] do la nhung hinh thuc nao ha co
15:09:22 [nth_van] em xem cụ thể trong trang 79 của sách hướng dân học tập 2006
15:09:22 [cuongbh106cn035] co noi ro cho em voi
15:09:50 [haivp106dt226] xhcn kh co giai cap thi ai la nguoi lanh dao?
15:10:09 [nth_van] đó là: vân động cơ học, vật lý, hóa học, sinh học, xã hội
15:10:54 [nth_van] XHCN sao lại không có giai cấp
15:11:07 [nth_van] mà là những giai cấp không đối kháng
15:11:35 [cuongbh106cn035] moi quan he bien chung giua~ co so ha tang va kien truc thuong tang la gi ha co
15:11:58 [nth_van] ụ thể là những g/c đó cơ bản thống nhất với nhau về quyền lợi cơ bản con khác nhau về những quyền lợi không cơ bản
15:13:13 [nth_van] chỉ tới CN cộng sản mới không có giai cấp
15:14:05 [vietdq106dt215] xa hoi ta bao gio co cn cong san ha co
15:14:09 [nth_van] quan hệ giữa CSHT và KTTT em hỏi cụ thể thế nào?
15:14:41 [nth_van] CNCS chắc chắn sẽ tới nhưng không thể nói được là tới khi nào
15:15:12 [nth_van] vì hiện ta đang ở thời kỳ quá độ lên CNXH chứ thức tế VN cũng chưa có CNXH
15:15:24 [nth_van] NXH mới chỉ là định hướng của Đảng ta
15:16:26 [vietdq106dt215] vi sao lai no cn cong san se toi
15:16:38 [haivp106dt226] vai xhcn ko co dai cap doi khang thi cung gan donh che do quan chu
15:16:59 [cuongbh106cn035] co so ha tang quyet dinh kien truc ha tang hay nguoc lai ha co
15:17:00 [haivp106dt226] phai ko co
15:17:04 [vietdq106dt215] neu cac giai cap hien nay van giu duoc vi tri cua no
15:17:18 [thanhnt106cn375] em muốn bièt đẻ vận đụngchủ nghĩa MACvơi' thế giói ngày nây điều cần đây là gì ạ?
15:18:10 [nth_van] CSHT quyết định KTTT, Nhưng KTTT có tác động ngược trở lại với CSHT
15:18:38 [nth_van] nhưng đóng vai trò quyết định nhất vẫn là CSHT
15:19:48 [nth_van] vietdq hỏi r hơn rồi tôi sẽ trả lời
15:20:11 [nth_van] thanhnt cũng vậy
15:20:36 [nth_van] nếu các em hỏi chung chung rất khó trả lời để các em hiểu được
15:21:48 [nth_van] trả lời vietdq: sẽ tiến tới hình thái kinh tế xã hội CSCN là chắc chắn
15:22:06 [nth_van] mời em xem laijbaif hình thái kinh tế-xã hôi
15:22:37 [vietdq106dt215] :''co noi chu nghia cs chac chan toi'' em muon hoi neu cac giai cap hien nay van giu duoc vi tri cua no thi cn cong san chua chac da toi
15:22:42 [nth_van] khi Mác nói: tôi coi sự phát triển của các hình thái KT-XH là quá trình lịch sử tự nhiên
15:23:14 [vietdq106dt215] co dung ko co?
15:23:44 [nth_van] hiện nay cuộc đấu tranh giai cấp không mất đi mà càng ngày càng phức tạp hơn
15:23:56 [nth_van] ả trong chính trị, kinh tế và văn hóa
15:25:04 [nth_van] theo phép biện chứng thì không có gì là giữ nguyên cả, mọi giai cấp đều đang vận động và biến đổi
15:25:38 [nth_van] và nưh vậy đấu tranh giai cấp cũng không bào giờ mất đi khi xã hội còn đối kháng giai cấp
15:26:26 [nth_van] và kết quả sẽ là giai cấp cũ mất đi, giai cấp mới, tiến bộ sẽ ra đời
15:27:11 [nth_van] do đó XH chắc chắn sẽ tiến lên một XH mới tiến bộ hơn và đó là quy luật tất yếu
15:29:09 [cuongbh106cn035] y ngia~ phuong phap luan trong su ngiep doi moi cua dang ta ra sao ha co
15:30:02 [nth_van] ý nghĩa phương pháp luận của nội dung nào trong triết học với sự nghiệp đổi mới?
15:30:37 [nth_van] chắc em hỏi về CSHT và KTTT đúng không?
15:31:58 [nth_van] hay là ý nghĩa của học thuyết hình thái kinh tế xã hội
15:34:21 [toanbv106dt221] đúng thế hả cô
15:35:51 [duccm106dt599] cac ban thu npoi xem triet hoc la` gi`
15:36:07 [nth_van] xin mời các bạn tiếp tục trao đổi
15:36:35 [duccm106dt599] triet hoc la` gi`
15:36:41 [duccm106dt599] cac ban thu noi xem
15:37:11 [thanhnt106cn375] chu nghĩa MÁC DƯỢC VẬN DUNG VỚI THẾ GIỚI NAGỲ NAY NHƯ THẾ NÀO A
15:38:47 [thanhnt106cn375] em thấy thư tế nó khác nhiêu` quá thư aô?
15:45:58 [nth_van] khi vận dụng các bạn chú ý:
15:46:51 [nth_van] tình hình thế giới hiện nay có những đặc điểm gì ?
15:47:35 [nth_van] vì trên thực tế có nhiều vấn đề mới nảy sinh cần được giải đáp về mặt lý luận
15:48:17 [nth_van] nhưng điều đó lại không có trong di sản lý luận của các nhà kinh điển
15:49:26 [nth_van] do đó, về cơ bản chúng ta phải biết dùng laaphj trường quan điểm phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để tổng kết kinh nghiệm thực tiễn
15:50:01 [nth_van] từ đó tìm ra những quy luật, định ra đường lối, phương châm bước đi cụ thể
15:51:07 [nth_van] Ví dụ như việc xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN hiện nay
15:52:00 [nth_van] hay cơ chế quản lý kinh tế và quản lý xã hội trong giai đoạn hiện nay?
15:53:56 [nth_van] Hai nữa với sự phát triển của thế giới và sự khủng hoảng của CNXH làm cho yêu cầu phát triển chủ nghĩa Mác lại càng trở nên cấp bách để nó không trở thành giáo điều, lạc hậu
15:55:16 [nth_van] nói chung nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Leenin chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa to lớn nhất là
15:58:02 [nth_van] giúp chúng ta xây dựng được thế giới quan và phương pháp luận
15:58:37 [nth_van] khoa học để hiểu biết các quy luaatjchung cũng như những quy luật đặc thù
15:59:06 [nth_van] từ đó vận dụng vào thực tiễn xây dựng đất nước
15:59:08 [quannh106cn224] co oi cho em hoi mot cau a
15:59:19 [nth_van] xin mời em
15:59:44 [quannh106cn224] neu nhu muon tien len chu nghia xa hoi phai trai qua thoi ky cndq ko a
16:00:17 [thanhnt106cn375] em cảm ơn cô a
16:00:29 [nth_van] cndq là gì hả em?
16:00:45 [quannh106cn224] theo em duoc biet thi nuoc ta da bo qua giai doan do phai ko a
16:01:14 [thanhnt106cn375] chủ nghiă dế quốc bạn ấy hỏi thế a
16:02:46 [nth_van] nước VN sau khi giành được độc lập đã lựa chọn con đường tiến thẳng lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN
16:03:25 [nth_van] do đó không nhất thiết phải kinh qua con đường TBCN khi mà điều kiện cho phép ta cóa thể bỏ qua
16:03:51 [quannh106cn224] em cam on co
16:03:59 [quannh106cn224] nhung co oi
16:04:02 [nth_van] nhưng ta cũng nên hiểu r bở qua TBCN là bỏ qua cái gì? bỏ qua như thé nào?
16:04:49 [vinhtv106dt337] em chao co va cac ba
16:04:58 [vinhtv106dt337] em bay gio moi len duco a
16:05:16 [nth_van] đảng ta xác định bỏ qua: chế độ bóc lột cuối cùng trong lịch sử, nhưng không bỏ qua nền sả xuất hàng hóa
16:05:45 [quannh106cn224] vang a
16:05:51 [nth_van] ngược lại biết kế thừa những giá trị mà nhân loại đã đạt được trong giai đoạn phát triển TBCN
16:06:17 [nth_van] và sử dụng CNTB như một thành phần kinh tế quan trọng để phát triển đất nước
16:06:33 [quannh106cn224] da
16:07:07 [nth_van] bỏ qua là sự rút ngắn quá trình phát triển lực lượng sản xuất nhưng không được chủ quan nóng vội
16:07:49 [nth_van] hai nữa bỏ qua là bỏ qua QHSX TBCN với tư cách là giữ vai trò thống trị xã hội
16:08:10 [thanhnh106dt541] chao co ! cho em hoi mot cau nhe!
16:08:20 [vinhtv106dt337] da the em thua vo gia xu am nuoc ta ko qua do len CNXH ma qua TBCN nuoc ta co phat trien hon bay gio duoc ko a?
16:08:24 [nth_van] chứ không xóa sạch các hình thức kinh tế TBCN trong thời kỳ qua sddooj
16:08:46 [thanhnt106cn375] anh hỏi thê' khó trả lơi`
16:09:21 [nth_van] trong lịch sử không có chữ "giá như"
16:09:50 [thanhnh106dt541] hien nay nuoc ta tinh hinh kinh te dang o tinh trang nao?
16:10:09 [nth_van] hơn nữa đảng ta đã khẳng định sự lựa chọn này chính là sự lựa chọn của lịch sử
16:10:19 [nth_van] à haonf toàn mang tính khách quan
16:10:37 [nth_van] trong lịch sử hơn 70 năm qua đã chứng minh được điều đó
16:11:03 [thanhnt106cn375] chọn lựa conđưòng đúng ko a
16:11:17 [nth_van] chúng ta vẫn đang trong tình trạng của một nghèo và kém phát triển
16:12:10 [nth_van] về mặt lý luận sự lựa chọn là đúng nhưng trong thực tế nhiều khi chúng ta còn mắc sai lầm chủ quan, nóng vội
16:12:38 [nth_van] nên dẫn tới 10 năm khủng hoảng kinh tế xã hội (1975-1985)
16:13:05 [nth_van] và buộc chúng ta tìm tòi một con đường đi lên hợp quy luật
16:13:19 [nth_van] và hợp với hoàn cảnh của VN hơn
16:13:23 [thanhnh106dt541] Vay chung ta phai mat bao nhieu nam nua thi moi dung trong top cac nuoc phat trien nhu Singapo hoac Thailan
16:13:31 [thanhnt106cn375] nhưng em thấy ĐANGr ta đang nagy` càng co' con đưong` dúng đán a
16:13:37 [nth_van] 20 năm đổi mới vừa qua đã chứng minh điều đó
16:14:29 [nth_van] hiện nay ta đang tụt hậu rất nhiều so với các nước trong khu vực
16:14:29 [tuanda106dt315] thua co vay co gioi han de thi ko vay
16:14:46 [thanhnh106dt541] Thua co nam nao ma dat nuoc ta Lam phat 700%?
16:14:50 [nth_van] nên cũng chưa thể nói chắc chắn bao giờ ta mới đuổi kịp được họ
16:15:43 [nth_van] đề thi hiện chưa thể nói là có giới hạn được các bạn cứ học hết các câu hỏi
16:16:18 [nth_van] năm 1986 chúng ta lạm phát hơn 700%
16:16:49 [tuanda106dt315] vang
16:17:35 [nth_van] nếu thoeif gian quá ít các bạn cứ gửi câu hỏi trực tiếp vào hộp thư của tôi, tôi sẽ trả lời các bạn
16:20:09 [thanhnt106cn375] cô cho em nich' đi ạ
16:20:19 [nth_van] cả hộp thư của Học viện mà các bạn đang có, cả hộp thư tôi đã cho các bạn trên lớp giảng đầu kỳ
16:21:26 [thanhnt106cn375] cô cho em imail đi a
16:22:05 [nth_van] hongvancoban1 @ yahoo.com
16:22:40 [nth_van] tôi thường lên mạng vào buổi tối sau 9 giờ
16:22:42 [thanhnh106dt541] hien nay trong doi song chung ta theo truong phai duy tam , hay duy vat ?
16:23:17 [nth_van] hoặc điện thoại của tôi là 0913516660
16:23:47 [nth_van] hiện nay trên thực tế vấn đề duy vật và duy tâm vẫn rất phức tạp
16:24:16 [thanhnt106cn375] hiẹn nay chúng ta đang sống trong chủ nghia MAC' anh ạ
16:24:55 [nth_van] vì có nhiều vấn đề nếu ta chủ nghia duy vật vẫn chưa giải thích hết được
16:25:18 [nth_van] sao lại dùng là sống trong chủ nghĩa Mác?
16:25:41 [thanhnt106cn375] em nham` a
16:26:46 [thanhnh106dt541] Trong triet hoc :tai sao co cau"Nuoc do vao Lua ,Lua lai tat"? cach giai thich no nhu the nao?
16:26:49 [thanhnt106cn375] em xinlỗi cô a
16:27:20 [thanhnh106dt541] Triet hoc co Thuyet Dinh Menh ko co?
16:28:04 [nth_van] các bạn hiểu như thế nào về câu hỏi mà thanhnh đưa ra
16:29:21 [nth_van] nho giáo thì cho là có "mệnh"
16:29:49 [nth_van] còn phật giáo thì cho có "nghiệp" và "kiếp"
16:30:16 [nth_van] còn triết học Mác thì cho mọi vấn đề đều do con người
16:31:30 [dott106qt342] the la the nao ha co ?
16:31:54 [dott106qt342] em dang ngoi nghe co va cac ban hoc
16:32:05 [dott106qt342] chao co va cac ban
16:32:39 [dott106qt342] em o qt106
16:33:38 [nth_van] Khổng tử cho rằng mỗi con người đều có một "thiên mệnh" , việc hiểu biết mệnh trời là điều kiện để trở thành người hoàn thiện
16:34:35 [nth_van] nhưng Ông cũng nói"ngũ thập nhi tri thiên mệnh" thường phải 50 tuoir mơi biết được mệnh, biết rồi thì nên tuân theo mệnh
16:35:57 [nth_van] còn phật giáo chosoos phận con người không phải do trời sinh ra
16:36:34 [nth_van] mà do mình làm ra, do nghiệp và kiếp đã được bản thân tạo ra từ quá khứ
16:37:06 [nth_van] do vậy con người là quả của kiếp trước và là nhân của kiếp sau
16:37:46 [nth_van] nếu sống có đạo đức không tham lam, không tà dâm, không trộm cắp, không nghĩa và nói những điều sai trái
16:38:10 [nth_van] tức là tu nhân tích đức sẽ tạo ra quả tốt lành ở kiếp sau
16:38:46 [nth_van] còn ngược lại kiếp sau sẽ chịu hậu quả không tốt do kiếp trước anh tự gây nên
16:39:28 [thanhnh106dt541] trong cuoc song hien tai "Vat chat quyet dinh Y thuc hay la Y thuc quyet dinh Vat chat"?
16:39:30 [nth_van] còn Mác nói rằng chính con người đã tạo ra tất cả, con người thông qua hoạt động thực tiễn
16:39:50 [nth_van] để cải tạo tự nhiên xã hội và cải tạo chính bản thân mình
16:40:24 [nth_van] lúc nào thì vật chất cũng đóng vai trò quyết định
16:40:45 [nth_van] " có thực mới vực được đao"
16:41:30 [nth_van] và mác cũng nói: con người trước hết phải có ăn, có mặc có ở mới nói tới hoạt động chính trị, văn hóa, triết học ...
16:41:52 [thanhnh106dt541] Nhu vay Vat chat co the quyet dinh duoc tat ca?
16:42:47 [hangnt106dt330] em nghi latong thuc te khong phai vat chat quyet dinh dc tat ca
16:43:23 [nth_van] nói như vậy cũng chưa đủ vì ý thức có tác động trở lại vật chất và trong những điều kiện nhất định nó có tác dụng như một lực lượng vật chất
16:44:03 [hangnt106dt330] vay la no co tac dong tro lai lan nhau dung khong co
16:45:05 [nth_van] đúng vậy nên ta mới gội là quan hệ biện chứng.
16:45:20 [nth_van] biện chứng nghĩa là tác động qua lại
16:45:30 [nth_van] ảnh hưởng qua lại
16:46:42 [cuongbh106cn035] hinh thai kinh te la gi` ha co
16:46:43 [dott106qt342] co cho vi du ve dieu nay
16:49:01 [nth_van] hình thái kinh tế-xã hội là phạm trù dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định với một kiểu QHSX dặc trưng
16:49:05 [thanhnh106dt541] Em cam on co lan sau em se hoi tiep
16:49:43 [thanhnh106dt541] Chuc co ngay nghi cuoi tuan vui ve.
16:49:50 [nth_van] cho XH đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và một kiến trúc thượng tầng
16:49:57 [nth_van] tương ứng
16:51:00 [nth_van] VD: Hình thái KT-XH TBCN có QHSX là dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất
16:51:39 [nth_van] lực lượng sản xuất là nền khoa học kỹ thuật ( công nghệ) hiện đại
16:53:18 [nth_van] và KTTT tương ứng là pháp luật TBCN.., nhà nước TBCN.. tất cả đều nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản
16:53:34 [nth_van] bảo vệ chế độ sở hữu tư nhân TBCN
16:54:57 [nth_van] như vậy ứng với lực lượng sản xuất công nghiệp hiện đại chế độ sở hữu phong kiến đã bị thay thế bởi sở hữu tư nhân TBCN
16:55:27 [nth_van] à pháp luật, nhà nước phong kiến cũng bị thay thế bởi pháp luật và nhà nước TBCN
16:56:22 [nth_van] xin cám ơn thanhnh chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ
16:57:40 [nth_van] đã hết giờ online. Hẹn các bạn buoir khác
16:57:49 [nth_van] xin cám ơn
16:58:05 [hangnt106dt330] cam on co
16:58:15 [thanhnt106cn375] em chúc cô mạnh khoẻ a
16:58:44 [dott106qt342] chao co va co lop
16:58:51 [dott106qt342] hen gap lai
16:59:18 [nth_van] chúc các bạn khỏe, học tốt và hẹ gặp lại trong những đợt tiếp theo
17:00:07 [nth_van] hy vọng các bạn đều đạt điểm cao khi thi môn triết học
17:02:04 [trangntt106dt620] cám ơn cô
17:02:09 [trangntt106dt620] chào cô
__________________
Học cho rộng, hỏi cho thật kỹ, suy nghĩ cho thật cẩn thận, phân biệt cho thật rõ ràng, làm việc cho hết sức, như thế mới thành người. (Khuyết Danh)
-----------------------------------------------
[ Chuyên site : giường cũi trẻ em-máy hút sữa medela-cũi trẻ em-máy hút sữa-máy xay braun-xe đẩy trẻ em-dịch vụ seo-dich vu seo .]
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 12-08-2006
vm_hoan's Avatar
vm_hoan vm_hoan is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Bài gởi: 60
Thanks: 0
Thanked 241 Times in 59 Posts

Level: 6 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 140
Magic: 20 / 3938
Experience: 62%

Send a message via Yahoo to vm_hoan
Default

Nội Dung Buổi Online Ngày 07/12/2006

18:39:16 [pd_thinh] CHAO CAC ANH CHI HOC VIEN


18:39:29 [truongtx206cn325] chao thay


18:39:55 [hangdt206qt706] chao Thay a


18:40:30 [pd_thinh] HÔM NAY TÔI SẼ CUNG CÁC ANH CHỊ TRAO ĐỔI MÔN TRIẾT HỌC


18:41:16 [pd_thinh] TÔI LÀ ThS Pham đào Thịnh.


18:41:48 [pd_thinh] Bây giờ chung ta cùng trao đổi nhé.


18:42:13 [anhdmt206qt837] da Thay!


18:42:28 [pd_thinh] Trước hêt cac anh chi nêu cau hỏi.


18:42:30 [tuantna206cn477] Dạ Vâng!!!


18:42:54 [pd_thinh] chung ta tranh thu toi da thơi gian nhé.


18:44:09 [tuantna206cn477] Thầy có thể Nói sơ wa lại Về Phạm Trù vật chất &amp; Phạm trù ý thức ko ạ?


18:44:55 [thuanht206cn463] thay cho em hoi de hoc duoc mon triet


18:45:01 [pd_thinh] Tiếp tuc cau hoi ?


18:45:20 [thuanht206cn463] can phai lam gi


18:45:36 [pd_thinh] Phân nay chu ý:


18:45:40 [thuanht206cn463] co phai thuc tap gi kh


18:46:39 [pd_thinh] Định nghĩa VC (SGK): VC là một phạm trù triết học ... không lệ thuộc vào cảm giác.


18:47:06 [pd_thinh] Phân tích nội dung định nghĩa:


18:47:51 [hangdt206qt706] xin Thay noi luon so trang cua bai de tien theo hoc a


18:47:53 [pd_thinh] 1. VC là phạm trù triết học - là sản phẩm của quá trình tư duy trừu tượng của con người.


18:49:32 [pd_thinh] 2. CV là thực tại khách quan - là tất cả những gì tồn tại khách quan độc lập với ý thức, không phụ thuộc vào ý thức. Lênin khẳng định VC là tính thứ nhất, chống lại CNDT.


18:51:24 [pd_thinh] 3. VC là cái gây nên cảm giác bằng cách tác đôịng lên giác quan con người. Lênin khẳng định con người có khả năng nhận thức được thế giới. chống lại phái Bất khả trí và thuyết không thể biết.


18:52:44 [pd_thinh] 4. VC - cái mà cảm giác, tư duy, ý thức được chẳng qua chỉ là sự phản ánh nó. Lênin chống lại CNDT chủ quan.


18:53:09 [pd_thinh] Ý nghĩa khoa học của Định nghĩa:


18:54:13 [pd_thinh] 1. ĐN VC của LN đã giải quyết vấn đề cơ bản của triết học một cách khoa học theo lập trường DVBC.


18:55:05 [pd_thinh] Chống lại CNDT các laọi và khắc phục hạn chế của CNDV cũ.


18:55:56 [pd_thinh] 2. ĐN VC của LN đã xác lập TGQ khoa học vững chắc cho các ngành khoa học phát triển.


18:57:19 [pd_thinh] 3. ĐN VC của LN cho phép xác định được vật chất trong lĩnh vực xã hội.


18:57:53 [pd_thinh] Ý THỨC:


18:58:09 [pd_thinh] NGUỒN GỐC BẢN CHẤT Ý THỨC.


18:59:06 [pd_thinh] NGUỒN GỐC Ý THỨC: CÓ HAI NGUỒN GỐC: MỘT LÀ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN, HAI LÀ NGUỒN GỐC XÃ HỌI.


19:00:29 [pd_thinh] NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN: CÓ HAI ND CẦN CHÚ Ý: BỘ ÓC - SỰ PHẢN ÁNH CỦA THẾ GIỚI KHÁCH QUAN.


19:01:46 [pd_thinh] NGUỒN GỐC XÃ HỌI CÓ HAI ND : LAO ĐỘNG VÀ NGÔN NGỮ.


19:02:11 [pd_thinh] BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC:


19:03:14 [pd_thinh] Ý THỨC LÀ SỰ PHẢN ÁNH THẾ GIỚI KHÁCH QUAN VÀO TRONG BỘ ÓC CỦA CON NGƯỜI MỘT CÁCH CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC VÀ SÁNG TẠO.


19:03:51 [pd_thinh] NÊU CÂU HỎI ?


19:06:14 [tuantna206cn477] các bạn nào thắc mắc gì cho câu hỏi đi. để mọi người nghe Thầy nói


19:06:35 [anhdmt206qt837] thay oi, con Phuong thuc va cac hinh thuc ton tai cua VC sao thay ko noi toi


19:07:14 [anhdmt206qt837] vay bai nay minh chi chu y toi Dinh nghia va Noi dung, Y nghia cua no thoi ha thay


19:08:40 [pd_thinh] HIỆN NAY CÓ HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP RỒI ĐẤY ĐỀ NGHỊ SV THEO DI ĐỂ HỌC TẬP!


19:14:21 [anhdmt206qt837] chuong 2 thay ah


19:18:18 [pd_thinh] Chương hai tự đọc thôi, chủ yếu tập trung những nội dung trong ngân hàng câu hỏi.


19:19:57 [anhdmt206qt837] tai hien gio e chua co Ngan hang cau hoi nen e ko biet thay ah


19:22:19 [longhv206qt787] pd_thinh&gt; Xin thầy gợi ý phần B, câu 3: Ý nghĩa mối quan hệ CSHT và KTTT trong quá trình ph. triển kinh tế nh. thành phần theo đ.h XHCN nc ta? Cảm ơn thầy.


19:22:57 [anhntl206qt760] thầy ơi có nhiều từ viết tắt e ko biết


19:23:35 [tuantna206cn477] EMail: singletran@yahoo.com mình up lên web để các bạn nào ko học Online dc thì vào xem lại


19:24:10 [pd_thinh] CSHT - KTTT:


19:24:19 [anhntl206qt760] DVBC lá j thầy?


19:24:39 [anhntl206qt760] cndv


19:25:11 [pd_thinh] Phải trình bày : CSHT là gì ? (SGK) ; Kết cấu của CSHT: (SGK).


19:25:50 [pd_thinh] DVBC = duy vật biện chứng. CNDV = chủ nghĩa duy vật.


19:26:29 [pd_thinh] Vai trò của các yếu tố trong CSHT.


19:27:40 [pd_thinh] KTTT: Khái niệm KTTT.


19:28:38 [pd_thinh] Mối quan hệ biện chứng CSHT - KTTT. (SGK)


19:31:22 [pd_thinh] Liên hệ thực tế ở nước ta: Phát triển kinh tế nhiều thành phần (thuộc QHSX ) trong đó kinh tế nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng KT tập thể dần dần thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân.


19:33:34 [pd_thinh] Để phát triển kinh tế phải đổi mới hệ thống chính trị (KTTT), xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân do nhân dân vì nhân dân.


19:35:16 [pd_thinh] Thực hiện cải cách hành chính , tạo điều kiện hành lang pháp lý thông thoáng, hiệu quả, minh ,


19:35:54 [pd_thinh] bạch, kích thích các thành phần kinh tế cùng phát triển.


19:38:33 [fangls206dt672] Thưa thầy, thách thức lớn nhất khi VN gia nhập WTO là gì ạ?


19:40:03 [fangls206dt672] WTO có phải là đòn bẩy tăng sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Ko?


19:40:44 [pd_thinh] Các bạn nên đi vào câu hỏi triết học, sao không thấy hỏi nội dung cần thiết?


19:41:29 [anhntl206qt760] thưa thầy tại sao nói nhà nước XHCN của VN là bước fát triển lớn bỏ qua giai đoạn TBCN


19:42:15 [phongth206cn435] em chao thay


19:43:10 [anhntl206qt760] vậy XHCN là bước đột phá so với TBCN fải ko thầy?


19:43:50 [anhntl206qt760] nhưng e vẫn ko hiểu XHCN hơn TBCN ở chỗ nào?


19:44:04 [pd_thinh] Chế độ XHCN ở nước ta là sự phát triển bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa - tức là bỏ qua sự xác lập vị trí thống trị của QHSX và KTTT TBCN nhưng kế thừa những giá trị mà nhân loại đã đạt được dưới CNTB đcặ .


19:44:20 [anhntl206qt760] khi nước VN mình vẫn còn thua 1 số nước TBCN


19:44:32 [pd_thinh] đặc biệt là về khoa học và công nghệ để phát triển nhanh LLSX.


19:45:19 [nhanth206cn340] Chao thay


19:46:29 [nhanth206cn340] triet hoc giup ta lam gi


19:46:50 [pd_thinh] Khi chúng ta so sánh CNTB và CNXH thì chúng ta nên nhận thức đầy đủ về chúng! Nếu không sẽ đi đến sai lầm!


19:47:05 [minhtd206dt253] thay oi tahy co the dung CNDVBC de chung minh vi sao nuoc ta van con ngheo ko thay


19:48:10 [pd_thinh] Triết học có chức năng giáo dục, chức năng thế giới quan, chức năng phương pháp luận, chức năng đánh giá, ... nhưng quan trọng nhất là chức năng thế giới quan và phương pháp luận.


19:49:18 [anhntl206qt760] vậy nó có liên quan đến tâm lý học ko thầy?


19:50:41 [minhtd206dt253] thay oi thay co the dung CNDVBC de chung minh vi sao nuoc ta van con ngheo ko thay


19:50:45 [nhanth206cn340] sao em thay mo ho the nao ay


19:51:26 [pd_thinh] Chúng ta đang cần vận dụng CNDVBC để hoạch định đường lối chính sách phát triển kinh tế đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển. Hiện nay các tổ chức KT thế giới cho rằng nước ta là nước đang phát triển có mức thu nhập thấp (640 đôla/ người/ năm).


19:51:45 [nhanth206cn340] Co phai triet hoc giup ta hieu va tu duy


19:53:02 [pd_thinh] Triết học có vai trò gì? Phần bài một. Triết học giúp con người ta về tư duy về cải tạo thế giới.


19:53:27 [pd_thinh] Những nước phát triển tầm tư duy của họ rất cao.


19:54:00 [nhanth206cn340] em thay chua chac


19:54:17 [minhtd206dt253] tu duy la nhan thuc phai ko thay


19:54:26 [nhanth206cn340] theo em nghi dieu do chua lam nen thanh cong


19:55:58 [anhntl206qt760] nó có liên quan đến tâm lý học ko thầy?


19:59:14 [pd_thinh] Chúng ta học đến phần học thuyết hình thái kinh tế - xã hội sẽ giải quyết được những vấn đề về sự phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các nền kinh tế.


20:02:20 [pd_thinh] Tôi nghĩ học viên minhtd206dt253 nên đọc hết sách triết học mác - lênin rồi mới hỏi những chuyện đó. Học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội nằm trong chuowng trình học của chúng ta.


20:04:35 [pd_thinh] bÀI GIỮA KỲ NỌP Ở PĐT TỪ XA.


20:06:57 [longhv206qt787] pd_thinh&gt; Thưa thầy. Nguyên nhân là sự tương tác giữa các mặt trong sự vật. Vậy các mặt gồm có những gì? Cảm ơn thầy.


20:07:00 [pd_thinh] UH!


20:08:19 [pd_thinh] NGUYÊN NHÂN LÀ SỰ TÁC ĐỘNG GIỮA CÁC MẶT BÊN TRONG SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG HOẶC GIỮA CÁC SV HT VỚI NHAU GÂY NÊN NHỮNG BIẾN ĐỔI NHẤT ĐỊNH.


20:09:37 [pd_thinh] TRONG MỘT SỰ VẬT BAO GỒM CÁC MẶT ĐỐI LẬP. CHẲNG HẠN: TRONG CƠ THỂ NGƯỜI: ĐỒNG HOÁ VÀ DỊ HOÁ, BIẾN DỊ VÀ DI TRUYỀN, TIÊU HOÁ VÀ BÀI TIẾT, YÊU VÀ GHÉT, ...


20:12:23 [anhntl206qt760] thầy ơi tại sao thực tiễn lại co vai trò ảnhưởng trực tiếp đến nhận thức &amp; là mục đích of nhận thức,tiêu chẩn of chân lý


20:12:51 [anhntl206qt760] chẳng lẽ nó ảnhường lớn d0ến nhận thức ?


20:13:36 [anhntl206qt760] e muốn biết tác động của thực tiễn lên nhận thức như thế nào?


20:14:22 [anhntl206qt760] mà nó lại có vai trò dvới nhận thức như thế


20:14:54 [pd_thinh] tHỰC TIỄN LÀ TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG VẬT CHẤT CÓ MỤC ĐÍCH MANG TÍNH LỊCH SỬ - XÃ HỘI CỦA CON NGƯỜI NHẰM CẢI BIẾN TỰ NHIÊN, XÃ HỘI.


20:15:30 [pd_thinh] THỰC TIỄN GỒM BA HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:


20:15:46 [pd_thinh] HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VẬT CHẤT.


20:16:15 [pd_thinh] HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI.


20:16:32 [pd_thinh] HOẠT ĐỘNG THỰC NGHIỆM KHOA HỌC.


20:18:26 [phuongcb206cn298] Thay oi phan bien chung cua qua trinh nhan thuc la sao a


20:18:40 [phuongcb206cn298] thay co the noi van tat duoc khong a


20:18:44 [phuongcb206cn298] em khong hieu


20:19:44 [pd_thinh] tHÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN LÀM CHO THẾ GIỚI BỘC LỘ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHO CN NGƯỜI NHÂN TJỨC.


20:20:17 [phuongcb206cn298] em cam on


20:20:29 [pd_thinh] VD ; DÙNG BÚA ĐẬP VÀO ĐÁ ---- CN THẤY ĐÁ RẮN, ....


20:21:00 [pd_thinh] THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ---- THẤY TUỔI TRẺ NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO


20:21:32 [pd_thinh] KÉO LÒ XO THẤY CÓ LỰC ĐÀN HỒI


20:24:00 [phuongcb206cn298] tai sao lai noi xa hoi la mot bo phan dac thu cua tu nhien vay Thay ????


20:26:31 [anhntl206qt760] thầy ơi, e có 2 câu hỏi


20:27:04 [pd_thinh] XÃ HỘI LÀ DO CON NGƯỜI TẠO THÀNH, CON NGƯỜI LÀ SẢN PHẨM CỦA TỰ NHIÊN, LÀ KẾT UQẢ CỦA QUÁ TRÌNH TIẾN HOÁ LÂU DÀI CỦA GIỚI HỮU SINH. NÊN XÃ HỘI LÀ BỘ PHẬN ĐẶC THÙ CỦA TỰ NHIÊN.


20:27:20 [anhntl206qt760] tại sao nói nhà nước vô sản tốt hơn gấp ngàn lần nhà nước tư sản?


20:28:32 [anhntl206qt760] câu hỏi thứ 2 là phân tích vấn đề bản chất con người theo quđiiểm Mac-Lenin?


20:29:18 [pd_thinh] BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH NHÂN THỨC : TỪ TRỰC QUAN SING ĐỘNG (NHẬN THỨC CẢM TÍNH ) ĐẾN TƯ DUY TRỪU TƯỢNG (NHẬN THỨC LÝ TÍNH), TỪ TƯ DUY TRỪU TƯỢNG ĐẾN THỰC TIỄN - ĐÓ LÀ CON ĐUOWNGF BIỆN CHỨNG CỦA NHẬN THỨC. (LÊNIN)


20:33:16 [pd_thinh] Về nhà nước TS và NNVS chú ý phần bản chất nhà nước và đặc điểm nhà nước VS để so sánh.


20:33:35 [pd_thinh] Bản chất con người:


20:36:32 [pd_thinh] Con người là một thực thể thống nhất : mặt sinh học và mặt xã họi.


20:37:11 [pd_thinh] Con người mang bản chất xã hội. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội.


20:37:33 [pd_thinh] Con người vừa là chủ thể lịhc sử vừa là sản phẩm của lịch sử.


20:39:28 [phuongcb206cn298] vay la xong ha Thay


20:39:42 [anhntl206qt760] vậy mặt XH &amp; mặt tự nhiên có thống nhất trong bản chất con người ko thầy?


20:40:48 [pd_thinh] Con người là một thực thể thống nhất : mặt sinh học và mặt xã họi.


20:41:53 [phuongcb206cn298] vay tuc la co su thong nhat ha Thay ???


20:42:11 [pd_thinh] Vì trên mạng không thể giải thích đầy đủ được. Mặt sinh học là bản tính sinh vật của con người đây là tiền đề, trên tiền đề này mặt xã họi mới biểu hiện ra tính người của con người.


20:42:52 [pd_thinh] Do đó không thể tách rời hai mặt này, để phát triển Cn cần pgải quan tâm cả hai mặt sinh vật và xã hôị.


20:47:22 [pd_thinh] Hôm nay chúng ta nghỉ tại đây nha.


20:47:59 [pd_thinh] CHÚC CẢ LỚP VUI VE HỌC TẬP TỐT HẠNH PHÚC CHÚC NGỦ NGON.


20:48:26 [minhtd206dt253] da chao thay a.


20:50:20 [fangls206dt672] cam ơn bài giảng của thấy


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 12-22-2006
vm_hoan's Avatar
vm_hoan vm_hoan is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Bài gởi: 60
Thanks: 0
Thanked 241 Times in 59 Posts

Level: 6 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 140
Magic: 20 / 3938
Experience: 62%

Send a message via Yahoo to vm_hoan
Default16:59:42 [vm_hoan] HÔM NAY LỚP CN206B3 HỌC " TRIẾT HỌC " TỪ 18H ĐẾN 21H


17:00:00 [vm_hoan] GIẢNG VIÊN; PHẠM ĐÀO THỊNH


18:12:22 [pd_thinh] HÔM NAY CHÚNG TA HỌC TRIÉT HỌC MÁC - LÊNIN


18:16:00 [linhhv106dt0867] em chào thầy


18:18:37 [pd_thinh] CHÚNG TA ĐƯA CÂU HỎI ĐỂ THẦY GIẢI ĐÁP.


18:37:42 [pd_thinh] HIỆN NAY CÁC BẠN CẦN GIẢI ĐÁP PHẦN NÀO?


18:46:20 [ngannk206qt466] các bạn em cứ hỏi con gà có trước hay trứng gà có trước? Thầy giải thích dùm em với


18:48:18 [pd_thinh] CÁC BẠN NÊN ĐI VÀO CÂU HỎI TRỌNG TAM CHO THI SẮP TỚI. CÂU HỎI ĐÓ CÁC BẠN TỰ TRẢ LỜI.


18:50:22 [ngannk206qt466] Thầy ơi một số loại mâu thuẫn của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay em không biết


18:52:19 [ngannk206qt466] thầy giải đáp dùm em với


18:52:39 [pd_thinh] MÂU THUAN GIỮA CON ĐƯỜNG ĐI LÊN GIỮA CNTB VÀ CNXH.


18:53:02 [pd_thinh] TICH CUC VÀ TIÊU CUC.


18:53:36 [pd_thinh] TĂNG TRƯỞNG KT VÀ ĐÓI NGHÈO.


18:54:30 [ngannk206qt466] tức là phân hóa giàu nghèo còn chênh lệch cao hả thầy?


18:54:34 [pd_thinh] TĂNG TRƯỞNG KT VỚI TIẾN BỘ CÔNG BẰNG XÃ HỘI.


18:54:57 [pd_thinh] GIÀU VÀ NGHÈO.


18:55:15 [ngannk206qt466] nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng đời sống nhân dân còn nghèo


18:56:20 [pd_thinh] SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ?


18:59:50 [ngannk206qt466] còn gì nữa không hả thầy?


19:00:58 [pd_thinh] còn mọt sô mâu thuẫn khác, ...


19:03:14 [ngannk206qt466] còn sự kiện Việt nam gia nhập WTO có phát sinh thêm mâu thuẫn gì khác kô hả thầy?


19:04:43 [pd_thinh] nông nghiẹp và công nghiệp


19:05:30 [ngannk206qt466] nông nghiệp và công nghiệp mâu thuẫn thế nào hả thầy?


19:05:54 [pd_thinh] hội nhập với độc lập chủ quyền quốc gia


19:08:54 [ngannk206qt466] thầy ơi giải thích thêm cho r hơn đi thầy


19:09:04 [ngannk206qt466] em vẫn chưa hiểu lắm


19:11:54 [pd_thinh] em doc them về mâu thuan thi sẽ hieu


19:12:14 [ngannk206qt466] thầy ơi trả lời dùm em


19:12:51 [ngannk206qt466] 2- Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Ý nghĩa của mối quan hệ này trong quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.


19:13:26 [ngannk206qt466] thầy giải thích dùm em vế sau ấy


19:18:35 [pd_thinh] CSHT : KHÁI NIEM, KET CAU.


19:19:57 [pd_thinh] KTTTLÀ GÌ?


19:21:51 [ngannk206qt466] KTTT được hình thành trên CSHT nhất định


19:26:22 [vanhtp206qt128] Em chào thầy và các bạn


19:30:27 [pd_thinh] Ý NGHĨA ĐỐI VỚI NƯỚC TA: XÂY DỰNG CSHT CHINH LÀ XÂY DƯNG QUAN HỆ SẢN XUẤT, XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN


19:31:41 [pd_thinh] NHIỀU CHẾ ĐỘ SỞ HỮU, NHIỀU HÌNH THỨC SỞ HỮU VỀ TLSX, NHIỀU HÌNH THỨC PHÂN PHỐI SP LAO ĐỘNG.


19:33:45 [pd_thinh] KTTT : XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN, XÂY DỰNG VF HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, XÂY DỰNG VÀ TỪNG BƯỚC LÀM SÁNG TỎ NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH, Ô HÌNH CNXH, ...


19:36:00 [pd_thinh] KTTT LÀ NHỮNG YẾU TỐ : TƯ TƯỞNG QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT, TRIẾT HỌC, DẠO ĐỨC, TÔN GIÁO NGHỆ THUẬT, ... NHÀ NƯỚC, ĐẢNG PHÁI, GIÁO HỘI, ĐOÀN THỂ, ... ĐỀU ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN NHỮNG QUAN HỆ KINH TẾ NHẤT ĐỊNH.


19:39:22 [vanhtp206qt128] thầy ơi thầy giải thích dùm em câu này:tại sao nói sản xuất vật chất là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì? thầy giải thích dùm em vế sau nghen thầy!


19:41:18 [pd_thinh] XEM PHẦN SXVC BÀI HÌNH THÁI KT - XH VAI TRÒ CỦA SXVC LÀ CƠ SỞ, NỀN TẢNG CỦA SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI.


19:42:17 [pd_thinh] MUỐN PHÁT TRIỂN XÃ HỘI PHẢI XUẤT PHÁT TỪ SXVC VÌ SXVC LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẤT CẢ MỌI LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI.


19:46:17 [taiqt206qt637] chao cac ban


19:46:36 [taiqt206qt637] em chao thay


19:49:06 [vanhtp206qt128] vậy phương pháp luận là khi tìm hiểu các hiện tượng xã hội phải tìm hiểu cơ sở sâu xa của nó là nền sản xuất vật chất, như vậy có đúng không thầy


19:50:37 [pd_thinh] CÁC HIỆN TƯƠNG CỦA ĐSXH THAY ĐỔI SUY CHO CÙNG LÀ TỪ SXVC.


19:56:07 [vanhtp206qt128] và đó là phương pháp luận rút ra từ vần đề '' sản xuất vật chất ...'' phải không thầy


20:00:27 [vanhtp206qt128] Thầy giải thích dùm em ý nghĩa của phương pháp luận từ ''mối quan hệ biện chứng giứa tồm tại xã hội và ý thức xã hội''


20:02:19 [pd_thinh] TTXH QUYẾT ĐỊNH YTXH NÊN KHI XEM XET MỘT HIỆN TƯỢNG ỸTH PHẢI XUẤT PHÁT TỪ TTXH.


20:03:39 [thamtt206qt286] Thầy ơi, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất, thầy có thể nói r hơn về quy luật này không a?


20:04:09 [pd_thinh] ĐỒNG THỜI DO ỸTH CÓ TÍNH ĐỘC LÂP TƯƠNG ĐÔÍ NÊN PHẢI ĐẠT HIỆN TƯỢNG ỸTH TRONG QUAN HỆ VỚI TÍNH ĐỘC LẬP TUƠNG ĐỐI CỦA NÓ (TÍNH LẠC HẬU, VUỢTTRƯỚC KẾ THỪA, ...)


20:05:45 [pd_thinh] YTXH CÓ THỂ TÁC ĐỘNG LẠI TTXH NÊN CẦN PHẢI TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỰC NHỮNG Y THỨC TƯ TƯỞNG TIẾN Ộ KHOA HỌC TRONG DÒI SỐNG XH.


20:08:36 [pd_thinh] QL QHSX - LLSX: LLSX QUYẾT ĐỊNH QHSX, QHSX CÓ THỂ TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI LLSX.


20:17:15 [pd_thinh] QL QHSX - LLSX ĐÂY LÀ QUY LUẬT CHI PHỐI Ự VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI.


20:22:01 [pd_thinh] CHÚNG T TIẾP TỤC NHỮNG NỘI DUNG KHÁC.


20:24:18 [pd_thinh] CHÚNG TA TIẾP TỤC NỘI DUNG KHÁC KHÔNG NÊN ĐỂ THỜI GIAN RỖI, CỐ GẮNG TẬN DỤNG THỜI GIAN, CÓ NHIỀU VẤN ĐỀ NỮA !


20:24:33 [nghiapn106cn7011] vâng


20:28:21 [pd_thinh] UH


20:36:12 [pd_thinh] ĐỀ NGHỊ CHÚNG TA TIÊP TỤC NÊU CAU HỎI ĐỂ ĐÊN HÔM TỔNG KÊT LỚP HỌC CÓ THỜI GIAN NHIỀU HƠN CHO ÔN TẬP.


20:39:19 [nhutnv506cn006] neu ban muon copy noi dug bai hoc hom ni select all chon copy sau do paste sang m.word roi save lai


20:42:36 [pd_thinh] NẾU CHÚNG TA KHÔNG CÓ NỘI DUNG CẦN HỎI, THÌ CHÚNG TA CỨ TIẾP TỤC CHUẨN BỊ HÔM SAU CHÚNG TA SẼ GIẢI ĐÁP.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnPowered by: vBulletin Version 3.6.7 Copyright © 2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:53 AM.