Tên người dùng: Mật mã:
Câu lạc bộ sinh viên

TIN TỨC

Sách Bài giảng (ebook) các môn học đã có

Tra cứu điểm các môn học|Hướng dẫn

Các bài thi thử trắc nghiệm trực tuyến

Ngân hàng đề thi các môn học

  #131  
Old 01-01-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 187 Times in 125 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 11203
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


Windows XP Professional Service Pack 3 Nocd Active| 624.38 MB

Windows XP Service Pack 3 (XP SP3) fixes a range of bugs and adds new features to Windows XP. The file is a large download and can be applied to any version of Windows XP Home, Professional, TabletPC or Media Center (32 bit only). However, you must have installed either Windows SP1 or SP2 before SP3.* Keep in mind that new patches made available after Service Pack 3 was released (mid April 2008) will still need to be applied.
Download:(Rapidshare & HotFile & Turbobit & sharingmatrix & Uploading)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22575060/c7d6889/xpnocdkey_links.txt.html
Mirror:
Code:
http://uploading.com/files/f2a8ca1d/xpnocdkey%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:
http://rapidshare.com/files/328775073/xpnocdkey__links.txt
[/hide]

Windows XP Service Pack 3 (XP SP3) fixes một loạt các lỗi và thêm các tính năng mới cho Windows XP. Tập tin này là một tải lớn và có thể được áp dụng cho mọi phiên bản của Windows XP Home, Professional, TabletPC hoặc Media Center (32 bit chỉ). Tuy nhiên, bạn phải đã cài đặt, hoặc Windows SP1 hay SP2 trước khi SP3 .* Hãy nhớ rằng các bản vá mới làm sẵn có sau khi Service Pack 3 được phát hành (giữa tháng tư năm 2008) vẫn sẽ cần phải được áp dụng.


Snow Leopard 10.6.1-10.6.2 [SSE2-SSE3](2009/RUS/ENG) - Intel/AMD | 4.4 GB

Install options
Mac OS X Update:
Mac OS X 10.6.1 Update
Mac OS X 10.6.2 Update Combo

Boot Loaders:
Chameleon RC3 PCEFI 10.3
Chameleon RC3 PCEFI 10.5

Kernels:
Intel Atom Kernel 10.2.0
Legacy Kernel 10.2.0 Intel AMD
Mobdin Kernel 10.0 AMD Only

Graphic:
ATI HD 2600 Fix
GMA3500
GMA X4500
ATY_init
ATI 48X0 IDs Injector
Graphic Enabler
EVOenabler for Extra / Extensions
EVOenabler for System / Library / Extensions
EVOenabler ATI HD 4870 Extra / Extensions
EVOenabler ATI 4830 System / Library / Extensions
Legacy ATI 4800
NVEnabler
NVInject
Remove ATI4500 and ATI 4600 Controller - Support for ATI 4850

Audio:
AppleAzaliaAudio
AppleAzaliaAudio ADI 1981
AD1988b Fix
AppleHDA
HDAIDT Driver for HP M311
Envy M-Audio
ALC662 for Gigabyte
ALC883 for Gigabyte
ALC888b for Gigabyte
ALC889a
Voodoo 0.2.52 new

LegacyHDA:
LegacyHDA 885
LegacyHDA 888
LegacyHDA 889
ALC 889 HDA MIC Panel Hd x86 - 64
ALC889 Legacy for EVGA X58

Network:
Atheros Fix 10.6.2
RTL8139 Ethernet
BCM 5787M Ethernet
RTL8169 Ethernet
BCM 5755M Ethernet
D-Link DWL G520
Legacy Yukon 2
Marvel-Yukon 88E8056
Skge

Laptop:
AppleACPIBatteryManager
FunctionFlip - Bightness control
MACam
VoodooBattery
VoodooMonitor
VoodooPower
VoodooPowerMini
VoodooPS2Trackpad

System Support:
AHCI SATA Fix Extra / Extensions
Legacy SATA Fix
AppleRTC
LegacyAppleRTC
ElliotForceLegacyRTC
AppleUpstreamUserClientDisabler
FramebufferDisabler
JMicronATA Injector
LegacyAppleIntelPIIXATA Fixed
IOATAFamily Fix
IOATAFamily SATA Fix Extra / Extensions
SMBIOSResolver
UUID
Dsmos
Fakesmc 1.0

AMD
AdditionalFonts
X11
Rosetta
QuickTime 7

The list of utilities included in the standard installation
AppCleaner
BetterZip
Colloquy
Disk Order
EFIStudio
IORegistryExplorer
Kext Utility
OSX86Tools
Pacifist
PPFMaster
Property List Editor
Smultron
StuffIt Expander
uTorrent

List of cakes included in the standard installation
AHCIPortInjector
AppleACPIPS2Nub
AppleATIATA
AppleIntelGMA950 Fixed
AppleIntelGMAX3100FB Fixed
AppleIntelIntegratedFramebuffer Fixed
AppleIntelPIIXATA
AppleNForceATA
ApplePS2Controller
AppleVIAATA
ATAPortInjector
AttansicL1eEthernet
Disabler
EvOreboot
Fakesmc
Intel82566MM
IOAHCIBlockStorageInjector
IOATAFamily Fixed
IOPCIFamily Fixed
JMicronATA Fixed
LegacyJMB36xSATA
nForceLAN
NullCPUPowerManagement
OpenHaltRestart
PlatformUUID
RealtekR1000SL
Sleepenabler
SuperNForceATA
SuperVIAATA
VoodooHDA

Extras. information (Read all!)
1) The Snow Leopard can be loaded by default in 64-bit mode. Who can not boot into 64-bit mode or wants ispolzvat 32-bit, prescribes the menu boot-v arch = i386 or arch = i386
2) AMD user - right after installation go to folder "Programs", we find there a utility Marvin's AMD Utility, open, select the very last option (Patch all binaries), select the folder / System and click Run. Without this step will not work with the program to bind CPU ID (eg iTunes).
3) If for some reason the image does not install from the disk (eg Still waiting for root device), you can try to install from the Leopard desktop is installed on a separate hard (section), or stick.
For those who installed from beneath ANOTHER LEOPARD! If you mount an image you will have an orange box and it is empty. You need to unhide these files (you can use a tool) to see the contents. Then go to System / Installation / Packages and run OSInstall.mpkg and follow the instructions of the installer.

MD5 - 8DF10E97E27BD38BC7FD96D97CB7A917

System requirements:
- CPU Intel / AMD with support for SSE2 SSE3
- 512 MB RAM
- 128 MB Graphics Card
- 7-8 GB of free disk space

Title: Snow Leopard 10.6.1-10.6.2 [SSE2-SSE3]
Year: 2009
Version: 10.6 (10.6.1-10.6.2)
Platform: PC
Language: English + Russian
Tabletka: Not required

ScreenshotHomepage:http://anonymz.com/?http://www.apple.com/macosxDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/5187263b/Snow.L.10.6.1-10.6.2.SSE2.SSE3%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22562556/835f153/Snow.L.10.6.1-10.6.2.SSE2.SSE3_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328733576/Snow.L.10.6.1-10.6.2.SSE2.SSE3_links.txt
[/hide]

Cài đặt tuỳ chọn
Mac OS X Cập nhật:
Mac OS X 10.6.1 Update
Mac OS X 10.6.2 Combo Update

Khởi động xúc lật:
Chameleon RC3 PCEFI 10,3
Chameleon RC3 PCEFI 10,5

Hạt nhân:
Intel Atom hạt nhân 10.2.0
Di sản hạt nhân 10.2.0 Intel AMD
Mobdin hạt nhân Chỉ có 10,0 AMD

Graphic:
ATI HD 2600 Fix
GMA3500
GMA X4500
ATY_init
ATI 48X0 ID Injector
Graphic Enabler
EVOenabler cho phụ / Extensions
EVOenabler cho System / Library / Extensions
EVOenabler ATI HD 4870 Extra / Extensions
EVOenabler ATI 4.830 System / Library / Extensions
Legacy ATI 4.800
NVEnabler
NVInject
Hủy bỏ ATI4500 và ATI 4.600 khiển - Hỗ trợ cho ATI 4.850

Audio:
AppleAzaliaAudio
AppleAzaliaAudio ADI 1981
AD1988b Fix
AppleHDA
HDAIDT driver cho máy in HP M311
Envy M-Audio
ALC662 cho Gigabyte
ALC883 cho Gigabyte
ALC888b cho Gigabyte
ALC889A
Voodoo 0.2.52 mới

LegacyHDA:
LegacyHDA 885
LegacyHDA 888
LegacyHDA 889
ALC 889 HDA MIC Panel HD x86 - 64
ALC889 Legacy cho EVGA X58

Mạng:
Atheros Fix 10.6.2
RTL8139 Ethernet
BCM 5787M Ethernet
RTL8169 Ethernet
BCM 5755M Ethernet
D-Link DWL G520
Legacy Yukon 2
Marvel-Yukon 88E8056
Skge

Máy tính xách tay:
AppleACPIBatteryManager
FunctionFlip - Bightness kiểm soát
MACam
VoodooBattery
VoodooMonitor
VoodooPower
VoodooPowerMini
VoodooPS2Trackpad

Hệ thống hỗ trợ:
SATA AHCI Fix Extra / Extensions
Legacy SATA Fix
AppleRTC
LegacyAppleRTC
ElliotForceLegacyRTC
AppleUpstreamUserClientDisabler
FramebufferDisabler
JMicronATA Injector
LegacyAppleIntelPIIXATA cố định
IOATAFamily Fix
IOATAFamily SATA Fix Extra / Extensions
SMBIOSResolver
UUID
Dsmos
Fakesmc 1,0

AMD
AdditionalFonts
X11
Rosetta
QuickTime 7

Danh sách các tiện ích có trong cài đặt chuẩn
AppCleaner
BetterZip
Colloquy
Đĩa Đặt hàng
EFIStudio
IORegistryExplorer
Kext Utility
OSX86Tools
Bình
PPFMaster
Danh sách Bất động sản Biên tập viên
Smultron
StuffIt Expander
uTorrent

Danh sách các loại bánh bao gồm trong các cài đặt chuẩn
AHCIPortInjector
AppleACPIPS2Nub
AppleATIATA
AppleIntelGMA950 cố định
AppleIntelGMAX3100FB cố định
AppleIntelIntegratedFramebuffer cố định
AppleIntelPIIXATA
AppleNForceATA
ApplePS2Controller
AppleVIAATA
ATAPortInjector
AttansicL1eEthernet
Disabler
EvOreboot
Fakesmc
Intel82566MM
IOAHCIBlockStorageInjector
IOATAFamily cố định
IOPCIFamily cố định
JMicronATA cố định
LegacyJMB36xSATA
nForceLAN
NullCPUPowerManagement
OpenHaltRestart
PlatformUUID
RealtekR1000SL
Sleepenabler
SuperNForceATA
SuperVIAATA
VoodooHDA

Extras. thông tin (Đọc tất cả!)
1) Báo tuyết có thể được nạp theo mặc định ở chế độ 64-bit. Ai có thể không khởi động vào chế độ 64-bit hoặc muốn ispolzvat 32-bit, quy định về trình đơn khởi động-v arch = i386 hoặc arch = i386
2) AMD người dùng - ngay sau khi cài đặt vào thư mục "Programs", chúng tôi thấy có một tiện ích Marvin của AMD Utility, mở, chọn tùy chọn cuối cùng (Patch tất cả các mã nhị phân), chọn thư mục / System và chọn Run. Nếu không có bước này sẽ không làm việc với các chương trình để ràng buộc CPU ID (ví dụ như iTunes).
3) Nếu vì một số lý do hình ảnh không cài đặt từ đĩa (ví dụ: Vẫn còn chờ đợi cho thiết bị gốc), bạn có thể thử cài đặt từ máy tính để bàn Leopard được cài đặt trên một phần riêng biệt (cứng), hoặc thanh.
Đối với những người đã cài đặt từ bên dưới KHÁC Leopard! Nếu bạn gắn kết một hình ảnh, bạn sẽ có một hộp màu da cam và nó là sản phẩm nào. Bạn cần phải thôi ẩn những tập tin này (bạn có thể sử dụng một công cụ) để xem nội dung. Sau đó đi đến thống / cài đặt / Gói và chạy OSInstall.mpkg và làm theo hướng dẫn của trình cài đặt.

MD5 - 8DF10E97E27BD38BC7FD96D97CB7A917

Yêu cầu hệ thống:
- CPU Intel / AMD với hỗ trợ SSE2 SSE3
- 512 MB RAM
- 128 MB card đồ họa
- 7-8 GB không gian đĩa miễn phí

Tiêu đề: Snow Leopard 10.6.1-10.6.2 [SSE2-SSE3]
Năm: 2009
Phiên bản: 10,6 (10.6.1-10.6.2)
Hệ điều hành: PC
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Tabletka: Không yêu cầu

Ảnh chụp màn hình


Cài đặt tuỳ chọn
Mac OS X Cập nhật:
Mac OS X 10.6.1 Update
Mac OS X 10.6.2 Combo Update

Khởi động xúc lật:
Chameleon RC3 PCEFI 10,3
Chameleon RC3 PCEFI 10,5

Hạt nhân:
Intel Atom hạt nhân 10.2.0
Di sản hạt nhân 10.2.0 Intel AMD
Mobdin hạt nhân Chỉ có 10,0 AMD

Graphic:
ATI HD 2600 Fix
GMA3500
GMA X4500
ATY_init
ATI 48X0 ID Injector
Graphic Enabler
EVOenabler cho phụ / Extensions
EVOenabler cho System / Library / Extensions
EVOenabler ATI HD 4870 Extra / Extensions
EVOenabler ATI 4.830 System / Library / Extensions
Legacy ATI 4.800
NVEnabler
NVInject
Hủy bỏ ATI4500 và ATI 4.600 khiển - Hỗ trợ cho ATI 4.850

Audio:
AppleAzaliaAudio
AppleAzaliaAudio ADI 1981
AD1988b Fix
AppleHDA
HDAIDT driver cho máy in HP M311
Envy M-Audio
ALC662 cho Gigabyte
ALC883 cho Gigabyte
ALC888b cho Gigabyte
ALC889A
Voodoo 0.2.52 mới

LegacyHDA:
LegacyHDA 885
LegacyHDA 888
LegacyHDA 889
ALC 889 HDA MIC Panel HD x86 - 64
ALC889 Legacy cho EVGA X58

Mạng:
Atheros Fix 10.6.2
RTL8139 Ethernet
BCM 5787M Ethernet
RTL8169 Ethernet
BCM 5755M Ethernet
D-Link DWL G520
Legacy Yukon 2
Marvel-Yukon 88E8056
Skge

Máy tính xách tay:
AppleACPIBatteryManager
FunctionFlip - Bightness kiểm soát
MACam
VoodooBattery
VoodooMonitor
VoodooPower
VoodooPowerMini
VoodooPS2Trackpad

Hệ thống hỗ trợ:
SATA AHCI Fix Extra / Extensions
Legacy SATA Fix
AppleRTC
LegacyAppleRTC
ElliotForceLegacyRTC
AppleUpstreamUserClientDisabler
FramebufferDisabler
JMicronATA Injector
LegacyAppleIntelPIIXATA cố định
IOATAFamily Fix
IOATAFamily SATA Fix Extra / Extensions
SMBIOSResolver
UUID
Dsmos
Fakesmc 1,0

AMD
AdditionalFonts
X11
Rosetta
QuickTime 7

Danh sách các tiện ích có trong cài đặt chuẩn
AppCleaner
BetterZip
Colloquy
Đĩa Đặt hàng
EFIStudio
IORegistryExplorer
Kext Utility
OSX86Tools
Bình
PPFMaster
Danh sách Bất động sản Biên tập viên
Smultron
StuffIt Expander
uTorrent

Danh sách các loại bánh bao gồm trong các cài đặt chuẩn
AHCIPortInjector
AppleACPIPS2Nub
AppleATIATA
AppleIntelGMA950 cố định
AppleIntelGMAX3100FB cố định
AppleIntelIntegratedFramebuffer cố định
AppleIntelPIIXATA
AppleNForceATA
ApplePS2Controller
AppleVIAATA
ATAPortInjector
AttansicL1eEthernet
Disabler
EvOreboot
Fakesmc
Intel82566MM
IOAHCIBlockStorageInjector
IOATAFamily cố định
IOPCIFamily cố định
JMicronATA cố định
LegacyJMB36xSATA
nForceLAN
NullCPUPowerManagement
OpenHaltRestart
PlatformUUID
RealtekR1000SL
Sleepenabler
SuperNForceATA
SuperVIAATA
VoodooHDA

Extras. thông tin (Đọc tất cả!)
1) Báo tuyết có thể được nạp theo mặc định ở chế độ 64-bit. Ai có thể không khởi động vào chế độ 64-bit hoặc muốn ispolzvat 32-bit, quy định về trình đơn khởi động-v arch = i386 hoặc arch = i386
2) AMD người dùng - ngay sau khi cài đặt vào thư mục "Programs", chúng tôi thấy có một tiện ích Marvin của AMD Utility, mở, chọn tùy chọn cuối cùng (Patch tất cả các mã nhị phân), chọn thư mục / System và chọn Run. Nếu không có bước này sẽ không làm việc với các chương trình để ràng buộc CPU ID (ví dụ như iTunes).
3) Nếu vì một số lý do hình ảnh không cài đặt từ đĩa (ví dụ: Vẫn còn chờ đợi cho thiết bị gốc), bạn có thể thử cài đặt từ máy tính để bàn Leopard được cài đặt trên một phần riêng biệt (cứng), hoặc thanh.
Đối với những người đã cài đặt từ bên dưới KHÁC Leopard! Nếu bạn gắn kết một hình ảnh, bạn sẽ có một hộp màu da cam và nó là sản phẩm nào. Bạn cần phải thôi ẩn những tập tin này (bạn có thể sử dụng một công cụ) để xem nội dung. Sau đó đi đến thống / cài đặt / Gói và chạy OSInstall.mpkg và làm theo hướng dẫn của trình cài đặt.

MD5 - 8DF10E97E27BD38BC7FD96D97CB7A917

Yêu cầu hệ thống:
- CPU Intel / AMD với hỗ trợ SSE2 SSE3
- 512 MB RAM
- 128 MB card đồ họa
- 7-8 GB không gian đĩa miễn phí

Tiêu đề: Snow Leopard 10.6.1-10.6.2 [SSE2-SSE3]
Năm: 2009
Phiên bản: 10,6 (10.6.1-10.6.2)
Hệ điều hành: PC
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Tabletka: Không yêu cầu

Ảnh chụp màn hình


Winborg XP December (2009) | 4.37 GB

Extras. Information
7-Zip 9.07
A-Squared Free 4.5.0.11
AC3 Filter 1.63b
ACDSee FotoSlate 4.0.66
Acronis Disk Director Suite 10.0.2160
Acronis True Image Home 2009 v12 build 9788
AD Muncher 4.71
Adobe Photoshop CS4 11.01 Portable
Adobe Reader Lite 9.2.0.30
Adobe Shockwave 11.5.1.601
Advanced Uninstaller PRO 9.6.0.40
AI Roboform Enterprise 6.9.94
AIMP2 2.60.525
AIO Slate Theme
Alcohol 120% 1.9.8.7612
allSnap 1.41
AM-Deadlink 3.3
Any Video Converter 3.01
AnyDVD 6.6.0.3
ASPI layer drivers 4.6.1021
ATI Tray Tools 1.6.9.1439
AutoIT 3.3.0.0
AutoPatcher Updater 1.06
AutoPlay Media Studio 7.5.1000
Autorun Virus Remover 2.3.0209
Autoruns 9.57
AveIconifier Portable 2.1
AVS Video Converter 6.2.5.334
AWicons Pro 10.0
BD Rebuilder 0.31.05
BetterJPEG 1.7.1.3
Beyond Compare 3.1.8.11096
Blu-ray to DVD Pro 1.30
BS player 2.50
Bulk Rename Utility 2.7.1.1
Cain and Abel 4.9.32
ccFile Transfer 3.3.1.0
CCleaner 2.26.1050
CDCheck 3.0.1.43
CheckDrive 1.5
ClamWin 0.95.3
Clean Disk Security 7.81
ClipX 1.0.3.8
Clock Tray Skins 4.1
CloneCD 5.3.1.3
CloneDVD 2.9.1.7
CloneSpy 2.50
Comodo BackUp 2.1.117500.10
Comodo Internet Security 3.13.121240.574
ConvertXtoDVD 4.0.8.320
Cool Edit Pro 2.1
CPU Clock Utility 2.35
Daemon Tools Lite 4.35.5
Date In Tray 1.5
Defraggler 1.15
Directory Opus 9.1.1.8.3352
Disk Recoup 2.1
DiskCheck 1.0.75
Diskeeper 2009 Pro Premier v13.0.844
DM2 v1.23.1
Drive Space Indicator 5.3.5.5
Driver Checker 2.7.4
Driver Magician Portable 3.48
Driver Sweeper 2.0.5
DVD Flick 1.3.0.7
DVD X Player Professional 4.1
DVD2one 2.3.1
Easy CD DVD Cover Creator 4.13
EasyBoot 5.1.0.566
Electric Sheep 2.7b20f Beta
eMule 0.49c StulleMule 6.2
Everest Ultimate Edition 5.30.1954
Everything 1.2.1.358b
Ext Changer 0.5
ffdshow rev 3130
File Restore 1.0
FileFacts 5.0.75
FileTypesMan 1.56
FileZilla 3.3.0.1
FinePrint 6.10
Flash Player 10.0.42.34 for IE
Flash Player 10.0.42.34 for Non-IE Browsers
FlashFolder 1.9.181
FlashFXP 3.7.9 Beta
FlashGet 1.9.6.1073
Fonts Pack - 117 Various True Type Fonts
Fonts Pack - 400 Starting True Type Fonts
Foobar2000 1.0 beta 4
FormatFactory 1.90
Forte Agent 5.0.1171
FortKnox Personal Firewall 2009 4.0.205.0
Foxit PDF Reader 3.1.4.1125
Free Download Manager 3.0.848
FreshUI 8.22
Game Booster 1.30
Game Jackal Pro 3.2.0.6
Genie Backup Manager Pro 8.0.340.510
Get All Passwords 1.21
GIMP 2.6.7
Glary Utilities Pro 2.13.0.686
Gmail Desktop Notifier 1.0.0.73
GMail Drive 1.15
GOM Player 2.1.21.4846
GoodSync 7.7.5.5
Google Chrome 4.0.266.0
GrabIt 1.72 beta 4
Graphic Workshop Pro 3.0a.33
Hard Drive Inspector Pro 3.26.235
HashTab 3.0.0
HDD Regenerator 1.71
HDShredder Free 3.6.1
IconsExtract 1.46
ImgBurn 2.5.0.0
Inkscape 0.47
Inno Setup 5.3.6
InstalledCodec 1.10
Internet Cyclone 1.98
Internet Download Manager 5.17
IrfanView 4.25
IsoBuster Pro 2.5
ISScript Runtimes 11.0
K-Lite Codec Tweak Tool 4.0.5
K-Lite Full Codec Pack 5.51
KatMouse 1.04
Kels CPL Bonus 10.0
Kels Uber Addon 14.6
Laptop Battery Doubler 1.21
Launchy 2.1.2
LimeWire Pro 5.2.13
MagicISO 5.5.261
MailWasher Free 6.51
Malwarebytes Anti-Malware 1.42
Maxthon 2.5.11.3390
Media Files Toolbox November 2009
Media Player Classic 6.4.9.1
MediaInfo 0.7.25
MediaMonkey 3.2.0.1294
Microsoft. Net Framework 3.5 SP1
Microsoft Office Professional 2003 SP3
Microsoft Office Professional 2003 updates only
Microsoft SilverLight 3.0.40723
Microsoft Virtual PC 2007 SP1
Microsoft Visual C + + 2008
Miranda 0.8.9
Mmm 2.02
Mozilla Firefox 3.5.5
Mozilla Firefox Extensions - October 2009
Mozilla Thunderbird 3.0
MPEG Video Wizard DVD 4.04.112
MultiExtractor 2.72c
MultiRes 1.58
Nero Burning ROM 9.4.26
NetLimiter Pro 2.0
Network Magic 5.5.9118.2
NetWorx 5.0.7
NewsBin Pro 5.50.9337
NewsLeecher 3.9b8
NewXP Live Blue Theme by ~ sagorpirbd
NOD32 Antivirus 2.70.39
NotePad + + 5.6.2
Notepad2 v3.1.21.5
OfficeTab 1.22
Online Armour Free 4.0.0.15
Opera 10.10
Orbit Downloader 2.8.19
Paint.NET 3.51
Partition Wizard 4.2
PC Decrapifier 2.1.0
PDF2Word 3.0.01.20.2007
PDFCreator 0.98
PE Explorer 1.99 RC4
PeerGuardian 2.0 beta 6c
Perfect Uninstaller 6.2.3
PerfectDisk 10.0.124
PhotoZoom Pro 2.2.6
Pidgin 2.6.4
Piky Suite 3.0.21
PlayFLV 1.00
PowerDVD Ultra 9.0.1719
PowerISO 4.6
PowerMenu 1.51
Proactive System Password Recovery 4.1.3.455
Process Lasso 3.79.6
PSPad Editor 4.5.5 Build 2374
QuickTime Alternative Lite 3.1.0
R-Studio 4.6
Radical Image Optimization Tool 0.3.5
Real Alternative Lite 2.01
Real-DRAW Pro 4.0.17.1
RemoveIT Pro v4 SE 2009.07.02
Ricks GlassToasts Balloon Notifications
RivaTuner 2.24
RM To MP3 WAV Converter 2.15
Safari 4.0.3
Sandra Lite 2010 (16.11)
Save My Work 1.0.45
SetFSB 2.2.134.98
SetupS SendTo v8.0.1.0
ShellExView v1.37
Shutter 2.90
Simple Port Forwarding 2.7.0
Skype 4.2.0.141
SMPlayer 0.6.7
SnagIT 9.1.0 build 206
SopCast 3.2.4
Sops Visual Styles Pack August 2009
SP3 UxTheme Patcher 1.3
SpeedFan 4.40
SpyBot Search & Destroy 1.62
SpyDLLRemover 2.5
Stardock Fences 1.0
Stat Bar 2.406
StExBar 1.7.2
Stress Test Toolbox June 2009
Sun Virtual Box 3.0.12
Super Flexible File Synchronizer Pro Preview 5.00.7
Synergy 1.3.1
SysInternals Tools September 2009
Tag & Rename 3.5.1
ThumbViewLite 1.0
Total Video Converter 3.21
Trend Micro Sysclean 6.685
Trillian Astra 4.1.0.16
TrueCrypt 6.3
TrueCrypt Mobile 6.3
TuneUp Utilities 2010 v9.0.2020.2
TVUPlayer 2.5.0.1
UberIcon 1.0.4
Ultimate Defrag 2008
UltraEdit-32 v15.20
UltraISO 9.3.5.2716
UltraSurf 9.5
Univeral Silent Switch Finder 1.5.0.0
Universal Extractor 1.61
Unknown Device Identifier 7.00
Unlocker 1.8.8
Unstoppable Copier 3.56
uTorrent 1.8.5
Vista Mouse Cursors Addons Pack - May 2007
Vista Start Menu 3.41
VLC Media Player 1.0.3
Winamp Pro 5.56 + Plugins Pack
Windows Live Messenger 14.0.8089.726
Windows Vulnerability Scanner 1.36
WinImage 8.10.8100
WinPatrol 17.0.2010.0.0
WinRAR 3.90
WinSnap 2.1.6
Wireless Navigator 2.3.2
WSUS OffLine Update 6.3
XP AntiSpy 3.97.6
XVI32 Hex Editor 2.51
XYplorer 8.40.0100
Yahoo Messenger 10.0.0.1102
YouTube Get 4.9.9
ZoneAlarm Pro 8.0.298.0

System requirements:
• Computer and processor requires a PC equipped with a processor with a clock frequency of 256 MHz or higher; recommended family processors 300 MHz Intel Pentium / Celeron, AMD K6/Athlon/Duron family, or compatible with the processor.
• The recommended amount of RAM memory - 256 (512 for multibuta) MB or more (minimum allowable - 512 MB, there may be limited by the performance and some features)
• Hard disk Requires 5 GB of free disk space (the volume of used disk space depends on the configuration, for custom installation may require more or less disk space)
• Drive Drive DVD-ROM drive
• Other devices keyboard and mouse (Microsoft), or compatible pointing device
• Monitor resolution 800/600 or higherDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/6b2fb21e/Winborg__XP.Dec.2009.Final%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22563612/4c8e8b1/Winborg__XP.Dec.2009.Final_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328736788/Winborg__XP.Dec.2009.Final_links.txt
[/hide]

Extras. Thông tin
7-Zip 9,07
A-Squared Free 4.5.0.11
AC3 Filter 1.63b
ACDSee FotoSlate 4.0.66
Acronis Disk Director Suite 10.0.2160
Acronis True Image Home 2009 v12 xây dựng 9.788
AD Muncher 4,71
Adobe Photoshop CS4 11,01 Portable
Adobe Reader Lite 9.2.0.30
Adobe Shockwave 11.5.1.601
Advanced Uninstaller PRO 9.6.0.40
AI Roboform Enterprise 6.9.94
AIMP2 2.60.525
Đa chức năng Slate Theme
Alcohol 120% 1.9.8.7612
allSnap 1,41
AM-Deadlink 3,3
Any Video Converter 3,01
AnyDVD 6.6.0.3
ASPI lớp điều khiển ngày 06 tháng 4 năm 1021
ATI Tray Tools 1.6.9.1439
Autoit 3.3.0.0
AutoPatcher Updater 1,06
AutoPlay Media Studio ngày 05 tháng 7 1000
Autorun Virus Remover 2.3.0209
Autoruns 9,57
AveIconifier Portable 2,1
AVS Video Converter 6.2.5.334
AWicons Pro 10,0
BD Rebuilder 0.31.05
BetterJPEG 1.7.1.3
Beyond So sánh 3.1.8.11096
Blu-ray to DVD Pro 1,30
BS chơi 2,50
Bulk Rename Utility 2.7.1.1
Cain và Abel 4.9.32
ccFile Chuyển 3.3.1.0
CCleaner Ngày 26 Tháng Hai 1050
CDCheck 3.0.1.43
CheckDrive 1,5
ClamWin 0.95.3
Clean Disk Security 7,81
ClipX 1.0.3.8
Clock Tray Skins 4,1
CloneCD 5.3.1.3
CloneDVD 2.9.1.7
CloneSpy 2,50
Comodo BackUp 2.1.117500.10
Comodo Internet Security 3.13.121240.574
ConvertXtoDVD 4.0.8.320
Cool Edit Pro 2,1
CPU Clock Utility 2,35
Daemon Tools Lite 4.35.5
Ngày Trong Khay 1,5
Defraggler 1,15
Directory Opus 9.1.1.8.3352
Đĩa giam bớt 2,1
DiskCheck 1.0.75
Diskeeper 2009 Pro Premier v13.0.844
DM2 v1.23.1
Drive Space Chỉ số 5.3.5.5
Driver Checker 2.7.4
Driver Magician Portable 3,48
Driver Sweeper 2.0.5
DVD Flick 1.3.0.7
DVD X Player Professional 4,1
DVD2one 2.3.1
Easy CD DVD Cover Creator 4,13
EasyBoot 5.1.0.566
Điện Sheep 2.7b20f Beta
eMule 0.49c StulleMule 6,2
Everest Ultimate Edition 30 Tháng 5 1954
Tất cả mọi thứ 1.2.1.358b
Ext Changer 0,5
ffdshow rev 3.130
Khôi phục tập tin 1,0
FileFacts 5.0.75
FileTypesMan 1,56
FileZilla 3.3.0.1
FinePrint 6,10
Flash Player 10.0.42.34 cho IE
Flash Player 10.0.42.34 for Non-trình duyệt IE
FlashFolder 1.9.181
FlashFXP 3.7.9 Beta
FlashGet 1.9.6.1073
Fonts Pack - 117 Various True Type Fonts
Fonts Pack - 400 Fonts bắt đầu True Type
Foobar2000 1,0 beta 4
FormatFactory 1,90
Forte Agent 5.0.1171
FortKnox Personal Firewall 2009 4.0.205.0
Foxit PDF Reader 3.1.4.1125
Free Download Manager 3.0.848
FreshUI 8,22
Game Booster 1,30
Game Jackal Pro 3.2.0.6
Genie Backup Manager Pro 8.0.340.510
Nhận Mọi Mật khẩu 1,21
GIMP 2.6.7
Glary Utilities Pro 2.13.0.686
Gmail Notifier Desktop 1.0.0.73
GMail Drive 1,15
GOM Player 2.1.21.4846
GoodSync 7.7.5.5
Google Chrome 4.0.266.0
GrabIt 1,72 beta 4
Hội thảo đồ họa Pro 3.0a.33
Hard Drive Inspector Pro 3.26.235
HashTab 3.0.0
HDD Regenerator 1,71
HDShredder Free 3.6.1
IconsExtract 1,46
ImgBurn 2.5.0.0
Inkscape 0,47
Inno Setup 5.3.6
InstalledCodec 1,10
Internet Cyclone 1,98
Internet Download Manager 5,17
IrfanView 4,25
IsoBuster Pro 2,5
ISScript Runtimes 11,0
K-Lite Codec Tweak Tool 4.0.5
K-Lite Codec Pack Full 5,51
KatMouse 1,04
Kels CPL Bonus 10,0
Kels Uber Addon 14,6
Laptop Battery Doubler 1,21
Launchy 2.1.2
LimeWire Pro 5.2.13
MagicISO 5.5.261
MailWasher Free 6,51
Malwarebytes Anti-Malware 1,42
Maxthon 2.5.11.3390
Media Files Toolbox Tháng 11 năm 2009
Media Player Classic 6.4.9.1
MediaInfo 0.7.25
MediaMonkey 3.2.0.1294
Microsoft. Net Framework 3.5 SP1
Microsoft Office Professional 2003 SP3
Microsoft Office Professional 2003 cập nhật chỉ
Microsoft Silverlight 3.0.40723
Microsoft Virtual PC 2007 SP1
Microsoft Visual C + + 2008
Miranda 0.8.9
Mmm 2,02
Mozilla Firefox 3.5.5
Mozilla Firefox Extensions - Tháng 10 năm 2009
Mozilla Thunderbird 3,0
MPEG Video Wizard DVD 4.04.112
MultiExtractor 2.72c
MultiRes 1,58
Nero Burning ROM 9.4.26
NetLimiter Pro 2.0
Network Magic 5.5.9118.2
NetworX 5.0.7
NewsBin Pro 5.50.9337
NewsLeecher 3.9b8
NewXP Live Blue Chủ đề của ~ sagorpirbd
NOD32 Antivirus 2.70.39
NotePad + + 5.6.2
Notepad2 v3.1.21.5
OfficeTab 1,22
Trực tuyến miễn phí Armour 4.0.0.15
Opera 10,10
Orbit Downloader 2.8.19
Paint.NET 3,51
Phân vùng Wizard 4,2
PC Decrapifier 2.1.0
PDF2Word 3.0.01.20.2007
PDFCreator 0,98
PE Explorer 1,99 RC4
PeerGuardian 2,0 beta 6c
Perfect Uninstaller 6.2.3
PerfectDisk 10.0.124
PhotoZoom Pro 2.2.6
Pidgin 2.6.4
Piky Suite 3.0.21
PlayFLV 1,00
PowerDVD Ultra 9.0.1719
PowerISO 4,6
PowerMenu 1,51
Proactive System Password Recovery 4.1.3.455
Process Lasso 3.79.6
PSPad Editor 4.5.5 Build 2374
QuickTime Alternative Lite 3.1.0
R-Studio 4,6
Radical Hình Tối ưu hóa Công cụ 0.3.5
Real Alternative Lite 2,01
Real-DRAW Pro 4.0.17.1
RemoveIT Pro v4 SE 02 tháng 7 năm 2009
Ricks GlassToasts Balloon Notifications
RivaTuner 2,24
RM To MP3 WAV Converter 2,15
Safari 4.0.3
Sandra Lite 2010 (16,11)
Save My Work 1.0.45
SetFSB 2.2.134.98
Thiết lập SendTo v8.0.1.0
ShellExView v1.37
Shutter 2,90
Simple Port Forwarding 2.7.0
Skype 4.2.0.141
SMPlayer 0.6.7
SnagIt 9.1.0 xây dựng 206
Sopcast 3.2.4
Sops Visual Styles Pack tháng 8 năm 2009
SP3 Uxtheme Patcher 1,3
SpeedFan 4,40
SpyBot Search & Destroy 1,62
SpyDLLRemover 2,5
Stardock Hàng rào 1,0
Stat Bar 2,406
StExBar 1.7.2
Stress Test Hộp công cụ tháng 6 năm 2009
Sun Virtual Box 3.0.12
Super Flexible File Synchronizer Pro Xem trước 5.00.7
Synergy 1.3.1
Sysinternals Tools tháng 9 năm 2009
Tag & Rename 3.5.1
ThumbViewLite 1,0
Total Video Converter 3,21
Trend Micro Sysclean 6,685
Trillian Astra 4.1.0.16
TrueCrypt 6,3
TrueCrypt Điện thoại di động 6,3
TuneUp Utilities 2010 v9.0.2020.2
TVUPlayer 2.5.0.1
UberIcon 1.0.4
Ultimate Defrag 2008
UltraEdit-32 v15.20
UltraISO 9.3.5.2716
UltraSurf 9,5
Univeral Silent Switch Finder 1.5.0.0
Universal Extractor 1,61
Unknown Device Identifier 7,00
Unlocker 1.8.8
Unstoppable Copier 3,56
uTorrent 1.8.5
Vista Mouse Cursors Addons Pack - Tháng 5 2007
Vista Start Menu 3,41
VLC Media Player 1.0.3
Winamp Pro 5,56 + Plugins Pack
Windows Live Messenger 14.0.8089.726
Windows Vulnerability Scanner 1,36
WinImage 8.10.8100
WinPatrol 17.0.2010.0.0
WinRAR 3,90
WinSnap 2.1.6
Wireless Navigator 2.3.2
WSUS Offline Cập nhật 6,3
XP AntiSpy 3.97.6
XVI32 Hex Editor 2,51
XYplorer 8.40.0100
Yahoo Messenger 10.0.0.1102
YouTube Get 4.9.9
ZoneAlarm Pro 8.0.298.0

Yêu cầu hệ thống:
• Computer và xử lý yêu cầu một máy tính được trang bị với một bộ xử lý với một tần số đồng hồ là 256 MHz hoặc cao hơn; được đề nghị gia đình bộ vi xử lý 300 MHz Intel Pentium / Celeron, AMD K6/Athlon/Duron gia đình, hoặc tương thích với bộ xử lý.
• Số tiền được đề nghị của bộ nhớ RAM - 256 (512 cho multibuta) MB hoặc hơn (tối thiểu cho phép - 512 MB, có thể có giới hạn bởi hiệu suất và một số tính năng)
• Đĩa cứng Yêu cầu 5 GB không gian đĩa Việt (khối lượng của không gian đĩa được sử dụng phụ thuộc vào cấu hình, để cài đặt tùy chỉnh có thể yêu cầu nhiều hay ít không gian đĩa)
• Drive Drive DVD-ROM
• Các thiết bị khác bàn phím và chuột (Microsoft), hoặc tương thích với thiết bị trỏ
• Màn hình có độ phân giải 800/600 hoặc cao hơnonOne Plug-in Suite 5 (Photoshop Plugin) | 1.63 GB

The onOne Plug-In Suite 5 includes 6 award-winning programs to help solve the six most common problems photographers face in Photoshop. But don't just take our word for it — American Photo Magazine awarded the Plug-in Suite their Editor's Choice award for Top Image Editing Software and the professional photographers who read Studio Photography voted the Plug-In Suite the best plug-in for Photoshop in their Reader's Choice Awards.

Genuine Fractals 6

Genuine Fractals 6 Professional Edition Photoshop plugin is the industry standard for image resizing.
It is renowned across the photographic and printing industries for its ability to increase image size well over 1000% without the loss of sharpness or detail that you would normally expect.
Its patented, fractal based interpolation algorithms work like nothing else and the results speak for themselves.
Genuine Fractals 6 Professional Edition is a must for any photographer who makes large format and poster sized prints.
It is also great for graphic designers who want to end the everyday problem of receiving low-resolution images from clients for high-resolution print work such as magazine publications or tradeshow and billboard graphics.

PhotoTools 2.5

PhotoTools 2.5 Professional is the fastest and easiest way to add a professional look to your photos in Photoshop.
You get hundreds of professional-grade photographic effects, all wrapped up in an easy-to-use Photoshop plug-in making this the fastest and easiest way to make your photos stand out from the crowd.
The key to PhotoTools 2.5 Professional Edition is its unique ability to provide full-screen previews of an image effect before you apply it.
PhotoTools 2.5 is like Legos for Photoshop. You can stack multiple effects on top of each other just like you would filters over a camera lens.
You can then control the order of each effect and how they blend together for a truly unique look.
You can even save your effect stacks for future use and share them with friends who have PhotoTools, or access them inside of Aperture and Lightroom to speed-up your workflow.

Photoframe 4.5

Add the perfect finishing touch to your images with PhotoFrame 4.5 Professional Edition.
It features over a thousand design elements like film edges, borders, textures, backgrounds and adornments.
It even has complete layouts where you just drop your image in and you are done.
PhotoFrame 4.5 Professional Edition is the easiest and fastest way to add an authentic darkroom touch with a film edge or to create beautiful albums or scrapbook pages.
It includes all the tools you need to find the perfect design elements, add them to your image and control things like size, color and opacity.
You can even stack multiple elements to create your own designs and save them as a preset you can use in a single-click inside of Photoshop, Lightroom or Aperture.

Focal Point 2

You control the focus with FocalPoint 2. Create realistic selective focus, depth-of-field and vignette effects that tell your viewers right where to look.
With the intuitive FocusBug controller it is just like using a tilt-shift or selective focus lens right inside of Adobe Photoshop.
Set your area of focus and then select a lens to simulate or create your own by controlling the amount and kind of blur, even in 3D.
With the new FocusBrush tool you can paint sharpness or blur where you want it.
Then finish things off with an elegant vignette. It has never been easier or faster to focus your viewer’s eye and minimize distractions.

PhotoTune 3

Great color, it’s not as hard as you think.
If you can compare images side-by-side and pick the best one than you can easily color correct and enhance your images with PhotoTune 3.
PhotoTune 3 optimizes the dynamic range using eye-fidelity technology.
Additionally, PhotoTune 3 improves the color and sharpness of your image without the need to know how to use levels or curves in Photoshop.
If you photograph people, you can also tune your images by clicking on skin tones to guarantee accurate skin color. Pro users get access to all the controls for tone, color and sharpening.
Better images are just a few clicks away with PhotoTune 3.

For removing unwanted backgrounds, Mask Pro 4.1 is the Photoshop plugin recommended by Advanced Photoshop magazine. Mask Pro 4.1 allows you to cut out a subject from the background by assigning keep and drop colors and simply painting away the background. Mask Pro 4.1 makes it easy to create masks, selections and clipping paths on difficult subjects like hair, glass and fog all in real-time.

Mask Pro 4

For removing unwanted backgrounds, Mask Pro 4.1 is the Photoshop plugin recommended by Advanced Photoshop magazine.
Mask Pro 4.1 allows you to cut out a subject from the background by assigning keep and drop colors and simply painting away the background.
Mask Pro 4.1 makes it easy to create masks, selections and clipping paths on difficult subjects like hair, glass and fog all in real-time.
If you are new to masking and the subject is a little daunting, fear not.
Mask Pro 4.1 includes several built-in tutorials that allow you to quickly learn how to mask even the most complex image.

Crack install instructions:

Following the 3 steps changes the DEMO VERSION to a fully functional program on WIN 7 x86

STEP 1. Copy onOneSuite5Check.dll into C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\

STEP 2. Copy onOneSuite5Check.dll into C:\Program Files\onOne Software\Plug-in Suite 5\

STEP 3. Register Plugin Suite 5.exe LOCATION: = C:\Program Files \ onOne Software\Plug-in Suite 5 and enter 123456-123456-123456 AND save with MANUAL ACTIVATION.

If you get a pop up Electronic Registration Card asking you to register, just select "NEVER."
Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & SharingMatrix & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22561098/67b5111/OnOne.Plugin.Suite.5_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/17db235e/OnOne.Plugin.Suite.5%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328729699/OnOne.Plugin.Suite.5_links.txt
[/hide]

Các OnOne Plug-In Suite 5 bao gồm 6 trao giải thưởng chương trình để giúp giải quyết những vấn đề thường gặp nhất sáu nhiếp ảnh khuôn mặt trong Photoshop. Nhưng không chỉ có chữ của chúng tôi cho nó â € "American Photo Magazine trao tặng giải thưởng Plug-in Chọn Suite của họ Editor's cho hình ảnh đầu chỉnh sửa phần mềm và các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp người đọc Studio Nhiếp ảnh bầu Plug-In Suite plug-in tốt nhất cho Photoshop trong Reader's Choice Awards của họ.

Genuine Fractals 6

Genuine Fractals 6 Professional Edition Photoshop plugin là chuẩn công nghiệp để thay đổi kích thước hình ảnh.
Nó nổi tiếng trên toàn ngành công nghiệp nhiếp ảnh và in ấn cho khả năng làm tăng kích thước hình ảnh tốt hơn 1000% mà không mất độ sắc nét hoặc chi tiết mà bạn thường có thể mong đợi.
Cấp bằng sáng chế của nó, fractal dựa trên thuật toán nội suy làm việc như thế không có gì khác và kết quả nói cho mình.
Genuine Fractals 6 Professional Edition là phải cho bất cứ ai làm nhiếp ảnh định dạng lớn và các poster cỡ in.
Nó cũng được thiết kế đồ họa tuyệt vời cho những người muốn kết thúc vấn đề hàng ngày nhận được hình ảnh độ phân giải thấp từ khách hàng cho độ phân giải cao làm việc in ấn các ấn phẩm như tạp chí hoặc Tradeshow và đồ họa bảng.

PhotoTools 2,5

PhotoTools 2,5 Professional là cách nhanh nhất và dễ nhất để thêm một cái nhìn chuyên nghiệp để ảnh của bạn trong Photoshop.
Bạn nhận được hàng trăm chuyên nghiệp-hiệu ứng lớp nhiếp ảnh, tất cả các gói lên trong một dễ sử dụng Photoshop plug-in này làm nhanh nhất và cách dễ nhất để làm cho hình ảnh của bạn nổi bật so với đám đông.
Chìa khóa để PhotoTools 2,5 Professional Edition là khả năng độc nhất của nó để cung cấp cho xem trước toàn màn hình của một hiệu ứng hình ảnh trước khi bạn áp dụng nó.
PhotoTools 2,5 giống như Legos cho Photoshop. Bạn có thể ngăn xếp nhiều hiệu ứng trên đầu trang của mỗi khác giống như bạn sẽ lọc qua một ống kính máy ảnh.
Sau đó bạn có thể kiểm soát thứ tự của từng hiệu lực và cách họ pha trộn với nhau cho một cái nhìn thật sự duy nhất.
Bạn thậm chí có thể lưu ngăn xếp có hiệu lực của bạn để sử dụng trong tương lai và chia sẻ với bạn bè người có PhotoTools, hoặc truy cập chúng bên trong và Aperture Lightroom để tăng tốc độ lên công việc của bạn.

Photoframe 4,5

Thêm những cảm ứng hoàn hảo xong để hình ảnh của bạn với PhotoFrame 4,5 Professional Edition.
Nó có tính năng trên một yếu tố thiết kế giống như các cạnh ngàn bộ phim, biên giới, kết cấu, nguồn gốc và adornments.
Nó thậm chí đã bố trí hoàn chỉnh, nơi bạn chỉ cần thả hình ảnh của bạn và bạn đã làm xong.
PhotoFrame 4,5 Professional Edition là cách dễ nhất và nhanh nhất để thêm một liên lạc phòng tối xác thực với một bộ phim cạnh hoặc tạo album đẹp hoặc các trang sổ lưu niệm.
Nó bao gồm tất cả các công cụ bạn cần phải tìm các yếu tố thiết kế hoàn hảo, thêm chúng vào hình ảnh của bạn và kiểm soát những thứ như kích thước, màu sắc và độ đục.
Bạn thậm chí có thể ngăn xếp nhiều yếu tố để tạo ra mẫu thiết kế của riêng bạn và lưu chúng như một cài sẵn, bạn có thể sử dụng ở một bên trong nhấp chuột duy nhất của Photoshop, Lightroom hay Aperture.

Focal Point 2

Bạn kiểm soát tập trung với FocalPoint 2. Tạo thực tế tập trung chọn lọc, độ sâu-of-field và các hiệu ứng in màu mà nói cho người xem của bạn ngay nơi để tìm.
Với bộ điều khiển FocusBug trực giác nó chỉ giống như cách sử dụng một tilt-shift hoặc ống kính tập trung chọn lọc ngay bên trong của Adobe Photoshop.
Thiết lập các khu vực của bạn tập trung và sau đó chọn một ống kính để mô phỏng hoặc tạo của riêng bạn bằng cách kiểm soát số lượng và loại hình mờ, ngay cả trong 3D.
Với công cụ FocusBrush mới, bạn có thể vẽ nét hoặc mờ, nơi bạn muốn nó.
Sau đó kết thúc với một điều off in màu thanh lịch. Nó có bao giờ được dễ dàng hơn hoặc nhanh hơn để tập trung vào mắt người xem của bạn và giảm tối đa phiền nhiễu.

PhotoTune 3

Màu sắc tuyệt vời, nó không khó như bạn nghĩ.
Nếu bạn có thể so sánh những hình ảnh side-by-side và lựa chọn tốt nhất hơn bạn có thể dễ dàng màu sắc chính xác và nâng cao hình ảnh của bạn với PhotoTune 3.
PhotoTune 3 tối ưu hóa phạm vi năng động bằng cách sử dụng công nghệ eye-độ trung thực.
Ngoài ra, PhotoTune 3 cải thiện màu sắc và độ sắc nét của hình ảnh của bạn mà không cần phải biết cách sử dụng các cấp hoặc đường cong trong Photoshop.
Nếu bạn có người chụp ảnh, bạn cũng có thể điều chỉnh hình ảnh của bạn bằng cách nhấp vào da tông màu da để đảm bảo chính xác. Pro người dùng có thể truy cập vào tất cả các điều khiển cho giai điệu, màu sắc và mài.
Hình ảnh tốt hơn chỉ là một vài cú nhấp chuột với PhotoTune 3.

Để loại bỏ nguồn gốc không mong muốn, Mask Pro 4.1 là plugin Photoshop khuyến cáo của tạp chí Advanced Photoshop. Mask Pro 4.1 cho phép bạn cắt ra một chủ đề từ nền bằng cách chỉ định giữ và thả màu sắc và đơn giản là vẽ ra nền. Mask Pro 4.1 giúp bạn dễ dàng để tạo mặt nạ, lựa chọn và clipping đường dẫn vào các đối tượng khó khăn như tóc, kính và sương mù tất cả trong thời gian thực.

Mask Pro 4

Để loại bỏ nguồn gốc không mong muốn, Mask Pro 4.1 là plugin Photoshop khuyến cáo của tạp chí Advanced Photoshop.
Mask Pro 4.1 cho phép bạn cắt ra một chủ đề từ nền bằng cách chỉ định giữ và thả màu sắc và đơn giản là vẽ ra nền.
Mask Pro 4.1 giúp bạn dễ dàng để tạo mặt nạ, lựa chọn và clipping đường dẫn vào các đối tượng khó khăn như tóc, kính và sương mù tất cả trong thời gian thực.
Nếu bạn là người mới đến che và chủ đề là một ít khó khăn, lo sợ không.
Mask Pro 4.1 bao gồm một số được xây dựng trong hướng dẫn cho phép bạn nhanh chóng tìm hiểu làm thế nào để mặt nạ ngay cả những hình ảnh phức tạp nhất.

Crack hướng dẫn cài đặt:

Sau 3 bước thay đổi VERSION DEMO cho một chương trình đầy đủ các chức năng trên WIN 7 x86

Bước 1. OnOneSuite5Check.dll chép vào C: \ Program Files \ OnOne Software \ Plug-in Suite 5 \

Bước 3. Đăng ký Plugin Suite 5.exe VỊ TRÍ: = C: \ Program Files \ OnOne Software \ Plug-in Suite 5 và nhập 123456-123456-123456 và tiết kiệm với ACTIVATION Manual.

Nếu bạn nhận được một cửa sổ pop up đăng ký thẻ điện tử yêu cầu bạn đăng ký, chỉ cần chọn "KHÔNG BAO GIỜ."Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v1 To v9 MultiFormat | 6.3 GB

Featuring over 115,150 24bit samples & 1400 Patches! More than 60.4 Gb of New Jazz Instruments!

Homepage:http://anonymz.com/?http://www.sonart.ccDownload:(Rapidshare & HotFile & Uploading & Turbobit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/aeddda7c/SA.JazzPop%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:
http://hotfile.com/dl/22561973/36b2424/SA.JazzPop_links.txt.html

Mirror:
Code:
http://rapidshare.com/files/328731937/SA.JazzPop_links.txt
[/hide]Windows XP x64 Professional updated Dec 2009 | 964 MB

This is a Windows XP x64 SP2 Professional version (64bit) which is updated Dec 2009. In my opinion, Windows XP x64 SP2 Pro is a rather underrated OS - its one of the better OS released by MS.

In our edition no Tools like Nlite was used. Our aim was to create a version which is fairly stable with no flashy content like the other modified Windows running around. Normal Nlite based modified Windows might show some problems when updating/repairing a current windows setup. So about RockStable - Though we got the final aim of having a pretty stable edition, it has just one problem - its huge size and perhaps a bit longer installation time. But we feel that this will be worth it - I have been running an earlier one for over 3 months in my home system. Its still running well.

You can enable automatic updates if you have the guts to do it.. it will work..

CD-Key: VCFQD-V9FX9-46WVH-K3CD4-4J3JM
Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & TurboBit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/4abea4e4/RocksTeam-WinXP-x64-RockStable-2009-12%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22561659/9fabb76/RocksTeam-WinXP-x64-RockStable-2009-12_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328731061/RocksTeam-WinXP-x64-RockStable-2009-12_links.txt
[/hide]

Đây là Windows XP SP2 Professional phiên bản x64 (64bit) được cập nhật tháng 12 năm 2009. Theo tôi, Windows XP x64 SP2 Pro là một hệ điều hành thay underrated - một trong của hệ điều hành tốt hơn phát hành bởi MS.

Trong phiên bản của chúng tôi không có cụ như nLite đã được sử dụng. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một phiên bản là khá ổn định, không có nội dung xa như sửa đổi Windows khác chạy xung quanh. NLite bình thường dựa trên Windows đổi có thể hiển thị một số vấn đề khi cập nhật / sửa chữa thiết lập các cửa sổ hiện hành. Vì vậy, về RockStable - Mặc dù chúng tôi đã nhận mục tiêu cuối cùng của việc có một ấn bản khá ổn định, nó chỉ là một vấn đề - kích thước lớn của nó và có lẽ còn một chút thời gian cài đặt. Nhưng chúng tôi cảm thấy rằng điều này sẽ có giá trị nó - Tôi đã được chạy một sớm một trong hơn 3 tháng trong hệ thống nhà tôi. Nó vẫn chạy tốt.

Bạn có thể kích hoạt tính năng tự động cập nhật nếu bạn đã hết can đảm để làm điều đó .. nó sẽ làm việc ..

CD-Key: VCFQD-V9FX9-46WVH-K3CD4-4J3JMRenault Service Manual and Spare Parts Catalogue Dialogys 3.79 (2009) | 8.42GB

This electronic version of documentation RENAULT cars for after-sales service RENAULT, DACIA. Annex Dialogys available on CD-ROM or DVD. Dialogys includes every repair manual, parts catalogs for all models of car brand Renault.

Year: 2009
Version:3.79
Compatibility with Vista: complete
System requirements: Win2000, XP, Vista
Language: English + Russian
Medicine: Not required

iNSTALL iNFO:

When you first install it on your computer, you must first install a shell program from DVD0 (zero)Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/c3d5eab8/Dialogys_3.79%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22559983/1aca54c/Dialogys_3.79_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328727185/Dialogys_3.79_links.txt
[/hide]

Đây là phiên bản điện tử của tài liệu hướng dẫn RENAULT xe cho dịch vụ sau bán hàng RENAULT, Dacia. Phụ lục Dialogys có sẵn trên đĩa CD-ROM hay DVD. Dialogys bao gồm tất cả các sửa chữa dẫn sử dụng, phần catalog cho tất cả các mô hình thương hiệu xe hơi Renault.

Năm: 2009
Phiên bản: 3,79
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Yêu cầu hệ thống: Win2000, XP, Vista
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Y học: Không yêu cầu

iNSTALL iNFO:

Khi bạn lần đầu tiên cài đặt nó trên máy tính của bạn, trước tiên bạn phải cài đặt một chương trình bao từ DVD0 (số không)MAGIX Music Maker 15 with Soundpool DVD Collection 15 | 6.97GB

Share the Gift of Music! Give your favorite music lover the chance to create their own unique music with MAGIX Music Maker 15. Everything they need to get going is included in this unique complete package: thousands of sounds, a mixer, effects, and practical videos to turn you into a pro in no time.

No prior knowledge is required; you can get started right away.

With this special bundle you get 6GB more of sound with MAGIX Soundpool DVD Collection 15. Get a great mix of genres like: Rock/Alternative, Hip Hop, R'n'B/Soul, Latin, Disco House and more.

MAGIX Music Maker 15
Making music is easy; MAGIX Music Maker 15 offers the easiest start that you could imagine. You can look forward to hearing something very special – your own songs!

Everything you need to get going is included in this unique complete package: thousands of sounds, a mixer, effects, and practical videos to turn you into a pro in no time. No prior knowledge is required; you can get started right away.

Year: 2009
Version: 15.0.1.8
Developer: MAGIX AG Corp
Platform: WinXP
Compatibility with Vista: unknown
Language: English only
Medicine: Yes

MAGIX Soundpool DVD Collection 15
MAGIX Soundpool DVD Collection 15 offers high-quality audio material for any music production, the perfect remix, websites, and more.

Over 6.000 sound files directly from the studios of internationally successful star producers stand out thanks to their authentic sound design and exceptional quality. The ideal companion to your music and multimedia projects!

Instruments
* Drums 1200+
* Guitars 700+
* Synthesizers 1000+
* Strings 600+
* Bass 900+
* Vocals 700+
* FX 100+
* Brass 400+
* Keys 400+

Genres
* Rock/Alternative
* Hip Hop
* R'n'B/Soul
* Latin
* Disco House
* Techno/Trance
* Chillout
* Minimal/Electro
* Ambient
* Flamenco
* Movie Score

More Info:http://www.magix.com/us/music-maker/classic/Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/d387c4d7/MAGIXMK15.0.1.8_Soundpool15%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22560757/2fc228e/MAGIXMK15.0.1.8_Soundpool15_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328728993/MAGIXMK15.0.1.8_Soundpool15_links.txt
[/hide]

Chia sẻ quà tặng âm nhạc! Cung cấp cho người yêu âm nhạc yêu thích của bạn cơ hội để tạo ra âm nhạc của riêng độc đáo của họ với MAGIX Music Maker 15. Tất cả mọi thứ họ cần để có được sẽ là bao gồm trong gói này hoàn toàn độc đáo: hàng ngàn âm thanh, một máy trộn, hiệu ứng, và video thực tế để biến bạn thành một chuyên nghiệp trong thời gian không.

Không có kiến thức trước khi được yêu cầu; bạn có thể bắt đầu ngay lập tức.

Với gói đặc biệt bạn nhận được hơn 6 GB của âm thanh với MAGIX Soundpool DVD Bộ sưu tập 15. Nhận được một kết hợp tuyệt vời của thể loại như Rock /: Thay thế, Hip Hop, R'n'B / Soul, Latin, Disco House và nhiều hơn nữa.

MAGIX Music Maker 15
Làm cho âm nhạc một cách dễ dàng; MAGIX Music Maker 15 cung cấp bắt đầu dễ dàng nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Bạn có thể mong đợi điều gì đó nghe rất đặc biệt - những bài hát của riêng bạn!

Tất cả mọi thứ bạn cần để đi được bao gồm trong gói này hoàn toàn độc đáo: hàng ngàn âm thanh, một máy trộn, hiệu ứng, và video thực tế để biến bạn thành một chuyên nghiệp trong thời gian không. Không có kiến thức trước khi được yêu cầu; bạn có thể bắt đầu ngay lập tức.

Năm: 2009
Phiên bản: 15.0.1.8
Phát triển: MAGIX AG Corp
Hệ điều hành: WinXP
Khả năng tương thích với Vista: không rõ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh chỉ
Y học: Có

MAGIX Soundpool DVD Bộ sưu tập 15
MAGIX Soundpool DVD Bộ sưu tập 15 cao chất lượng âm thanh cung cấp nguyên liệu cho bất kỳ sản xuất âm nhạc, phối hoàn hảo, các trang web, và nhiều hơn nữa.

Hơn 6,000 các file âm thanh trực tiếp từ các hãng sản xuất quốc tế của các ngôi sao thành công nổi bật nhờ thiết kế âm thanh của họ xác thực và chất lượng vượt trội. Các bạn đồng hành lý tưởng để âm nhạc của bạn và các dự án đa phương tiện!

Nhạc cụ
* Drums 1200 +
* Guitars 700 +
* Synthesizers 1000 +
* Strings 600 +
* Bass 900 +
* Hát 700 +
* FX 100 +
* Brass 400 +
* Keys 400 +

Thể loại
* Rock / Alternative
* Hip Hop
* R'n'B / Soul
* Latinh
* Disco House
* Techno / Trance
* Chillout
* Tối thiểu / Electro
* Ambient
* Flamenco
* Phim Số điểm

Thông tin thêm: http://www.magix.com/us/music-maker/classic/Microsoft Windows 7 HP OEM Ultimate x86 Final DVD English[Update Link 29/12/2009]
English | Bootable | DVD ISO | 2.35 Gb

Windows 7 OEM versions
According to Microsoft, roughly 90% of all copies of Windows are purchased with new PCs, preinstalled by Original Equipment Manufacturers that build the PC and sell Windows as part of the package. That will certainly be true with Windows 7.

INSTALLATION:

1)Download All Links & Extract The Rar File
2)Burn The ISO To A Fresh Dvd
3)Install Windows 7 Ultimate HP OEM
4)After Installation,windows already activated.
5)For other system( with out HP machine), just run this activator:
--> No need for Serial or ActivationDownload:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/7b1f9a4a/HOEM%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22560381/92c676d/HOEM_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328728227/HOEM_links.txt
[/hide]

Windows 7 phiên bản OEM
Theo Microsoft, khoảng 90% của tất cả các bản Windows được mua cùng với máy tính mới, cài đặt trước bởi nhà sản xuất thiết bị gốc đó xây dựng các máy tính và bán Windows như là một phần của gói. Đó chắc chắn sẽ là đúng với Windows 7.

INSTALLATION:

1) Download tất cả kết & Extract File Rar
2) Burn ISO Để Một Dvd tươi
3) Cài đặt Windows 7 Ultimate HP OEM
4) Sau khi cài đặt, cửa sổ đã được kích hoạt.
5) Đối với hệ thống khác (với trên máy in HP), chỉ cần chạy activator:
-> Không cần Serial hoặc ActivationAnsys 12.1 RC2 & Ansys Products v12.1 Final - MAGNiTUDE with Complete Training Manual (x86/x64) | 17.00GB

ANSYS - the universal program system for the finite element method (FEM) analysis, the existing and evolving over the past 30 years, is quite popular among the specialists in the field of computer engineering (CAE, Computer-Aided Engineering) and CE solutions of linear and nonlinear, stationary and nonstationary spatial problems of solid mechanics and mechanics of structures, including non-stationary geometrically and physically nonlinear problems of contact interaction of structural elements, tasks, gas and fluid mechanics, heat transfer and heat transfer, electrodynamics, acoustics, and mechanics-related fields. Modeling and analysis in some areas of the industry to avoid costly and lengthy development cycles such as "design - manufacture - test". The system operates on the basis of the geometric kernel Parasolid.

In versions of add-ons and applications:
- Ansys 12.1 RC2 (x86/x64)
- ANSYS v.12.1 Final - Magnitude (x86/x64)
- ANSYS Training Manual 12

1. Ansys 12.1 Release Candidate 2
Year: 2009
Version: 12.1 Release Candidate 2
Developer: ANSYS
Platform: Windows 32x & 64x
Compatibility with Vista: complete
System requirements: multiprocessor, memory above 1 GB
Language: English only
Medicine: PresentSoftware system of CE analysis is being developed by American company ANSYS ANSYS Inc .. The company also released another EC system modeling, including DesignSpace, AI Solutions (NASTRAN, ICEM CFD); designed for use in more specific sectors of production.

As a strategic partner of the company cooperates with many companies, helping them to make the necessary changes. Suggested by ANSYS Inc. means of numerical simulation and analysis are consistent with some other packages that run on different operating systems. Program system ANSYS mates with known CAD-systems, Unigraphics, CATIA, Pro / ENGINEER, SolidEdge, SolidWorks, AutodeskInventor and some others.

The program system ANSYS is well known CAE-system that is used in such well-known companies as ABB, BMW, Boeing, Caterpillar, Daimler-Chrysler, Exxon, FIAT, Ford, General Electric, Lockheed Martin, MeyerWerft, Mitsubishi, Siemens, Shell, Volkswagen-Audi and others, and also applies to many of the leading industrial enterprises of Russia.

2. ANSYS v.12.1 Final - Magnitude
Year: 2009
Version: 12.1
Developer: ANSYS, Inc.
Platform: x32/x64
Compatibility with Vista: Yes
System requirements: depends on the tasks
Language: English only
Medicine: Present

A new release of ANSYS 12.1 includes the latest achievements of CAE-technologies and provides innovative advanced technologies in the class of engineering simulation software products. Version 12.1 includes complex types of analysis of mechanical systems and structures, geometry, construction of finite-element (CE) networks, multidisciplinary analysis, contact problems, the new solver for the related tasks and much more. All of these improvements - a big step forward in modeling and product development.

New version of the ANSYS Workbench 2.0, still binds the entire process of modeling. At ANSYS 12.1, despite the fact that the main applications seem familiar, they are related innovation projects page, which gives a schematic representation of the concept of the project.

Setting
Run setup.exe. Menu has consistently set:
1. Install prerequisites ....
2. Install Ansys. Select all. In add. graph. Packages put checkmarks - set later.
We are waiting for a long time installing 112 packages ...
Without leaving the menu in another window:
2a. We go in Papak MAGNiTUDE on disk, copy the \ MAGNiTUDE \ ap121_calc.exe somewhere in the temp. They run ap121_calc.exe, Hit Y, we obtain in this folder license.txt. File rename in license.dat.
We return to the menu
3. Install License Manager. We put in the request for the folder where litsfayl of p.2a.
4. Check by running AnsLic_Admin Utility.

3. ANSYS 12 Training Manual
Producer: ANSYS, Inc.
Year: 2009
Language: EnglishLessons on ANSYS 12
Lessons (PowerPoint), sample files, video results.
Language - English.

Ingredients:
1.ANSYS Explicit Dynamics
2.CFX_Intro_R12_Final
3.DesignModeler_12.0_Final
4.FLUENT_Intro_R12_Final
5.Introduction to Mechanical Workbench
6.Introduction to Mechanical Workbench NonLinear
7.Meshing_Application_Intro_12.0_Final
8.Rotordynamics R12
+ lectures-and-workshops
+ input-files

File:
Video codec: MPEG1
Video: 624x464
Audio: No
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://rapidshare.com/files/328707114/Ansys.12.1.RC2.64x_links.txt
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/9dm82e6e/Ansys.12.1.RC2.64x%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22553957/6492332/Ansys.12.1.RC2.64x_links.txt.html
[/hide]

ANSYS - hệ thống chương trình phổ thông cho các phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) phân tích, những tồn tại và phát triển trong 30 năm qua, được khá nhiều người trong số các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính (CAE, Computer-Aided Engineering) và các giải pháp của CE tuyến tính và phi tuyến, văn phòng phẩm và nonstationary không gian vấn đề của cơ rắn và cơ học kết cấu, bao gồm cả văn phòng phẩm không geometrically và các vấn đề về thể chất phi tuyến của tương tác liên hệ với các yếu tố cấu trúc, nhiệm vụ, cơ khí và chất lỏng, truyền nhiệt và truyền nhiệt, điện động lực, acoustics, và cơ khí liên quan đến các lĩnh vực. Mô hình hóa và phân tích trong một số lĩnh vực của ngành công nghiệp để tránh các chu kỳ phát triển tốn kém và dài như "thiết kế - sản xuất - thử nghiệm". Hệ thống này hoạt động trên cơ sở hạt nhân của Parasolid hình học.

Trong các phiên bản của các tiện ích và ứng dụng:
- Ansys 12,1 RC2 (x86/x64)
- ANSYS v.12.1 Final - Magnitude (x86/x64)
- Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm ANSYS 12

1. Ansys 12,1 Release Candidate 2
Năm: 2009
Phiên bản: 12,1 Release Candidate 2
Phát triển: ANSYS
Hệ điều hành: Windows 32x & 64x
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Yêu cầu hệ thống: đa xử, bộ nhớ trên 1 GB
Ngôn ngữ: Tiếng Anh chỉ
Y học: Hiện tạiPhần mềm hệ thống của CE phân tích này đang được phát triển bởi các công ty Mỹ ANSYS ANSYS Inc .. Công ty cũng phát hành một mô hình hệ thống thương mại điện tử, bao gồm DesignSpace, AI Giải pháp (NASTRAN, ICEM CFD); được thiết kế để sử dụng trong nhiều lĩnh vực cụ thể của sản xuất.

Là một đối tác chiến lược của công ty hợp tác với nhiều công ty, giúp họ thực hiện những thay đổi cần thiết. Đề xuất của ANSYS Inc phương tiện mô phỏng số và phân tích phù hợp với một số gói khác mà chạy trên hệ điều hành khác nhau. Chương trình ANSYS bạn cùng với hệ thống CAD được biết đến hệ thống, Unigraphics, CATIA, Pro / ENGINEER, SolidEdge, SolidWorks, AutodeskInventor và một số người khác.

Chương trình ANSYS hệ thống nổi tiếng CAE-hệ thống được sử dụng trong các công ty đó nổi tiếng như ABB, BMW, Boeing, Caterpillar, Daimler-Chrysler, Exxon, FIAT, Ford, General Electric, Lockheed Martin, MeyerWerft, Mitsubishi, Siemens, Shell, Volkswagen-Audi và những người khác, và cũng có thể áp dụng cho nhiều doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu của Nga.

2. ANSYS v.12.1 Final - Magnitude
Năm: 2009
Phiên bản: 12,1
Phát triển: ANSYS, Inc
Hệ điều hành: x32/x64
Khả năng tương thích với Vista: Có
Yêu cầu hệ thống: phụ thuộc vào các nhiệm vụ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh chỉ
Y học: Hiện tại

Một phát hành mới của ANSYS 12,1 bao gồm những thành tựu mới nhất của CAE-công nghệ tiên tiến và cung cấp các công nghệ tiên tiến trong các lớp học của các sản phẩm công nghệ phần mềm mô phỏng. Phiên bản 12,1 bao gồm các loại hình phức tạp của các phân tích của các hệ thống cơ khí và các cấu trúc, hình học, xây dựng các phần tử hữu hạn (CE) mạng, phân tích đa ngành, các vấn đề liên lạc, các giải mới cho những công việc liên quan và nhiều hơn nữa. Tất cả những cải tiến - một bước tiến lớn trong mô hình hóa và phát triển sản phẩm.

Phiên bản mới của phần mềm ANSYS Workbench 2.0, vẫn còn liên kết với toàn bộ quá trình làm mẫu. Tại ANSYS 12,1, mặc dù thực tế rằng các ứng dụng chính có vẻ quen thuộc, họ có liên quan đến các dự án đổi mới trang, trong đó cung cấp cho một đại diện schematic của khái niệm của dự án.

Cài đặt
Khởi setup.exe. Menu đã luôn đặt:
1. Cài đặt điều kiện tiên quyết ....
2. Cài đặt Ansys. Chọn tất cả. Trong thêm. đồ thị. Gói đặt đánh dấu - thiết lập sau này.
Chúng tôi đang chờ đợi một thời gian dài 112 cài đặt gói ...
Mà không rời khỏi thực đơn trong cửa sổ khác:
2a. Chúng tôi đi trong Papak độ lớn trên đĩa, sao chép \ độ \ ap121_calc.exe một nơi nào đó trong temp này. Họ chạy ap121_calc.exe, Lượt Y, chúng tôi có được trong thư mục này license.txt. Đổi tên tập tin trong license.dat.
Chúng tôi trở về trình đơn
3. Giấy phép cài đặt Manager. Chúng tôi đặt trong yêu cầu cho các thư mục nơi litsfayl của p.2a.
4. Kiểm tra bằng cách chạy AnsLic_Admin ích.

3. ANSYS 12 Đào tạo hướng dẫn sử dụng
Sản xuất: ANSYS, Inc
Năm: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng AnhBài học về ANSYS 12
Bài học (PowerPoint), các file mẫu, video kết quả.
Ngôn ngữ - tiếng Anh.

Thành phần:
1.ANSYS Explicit Dynamics
2.CFX_Intro_R12_Final
3.DesignModeler_12.0_Final
4.FLUENT_Intro_R12_Final
5.Introduction đến cơ khí Workbench
6.Introduction đến cơ khí Workbench phi tuyến
7.Meshing_Application_Intro_12.0_Final
8.Rotordynamics R12
+ Các bài giảng và hội thảo
+ Đầu vào-files

File:
Video codec: MPEG1
Video: 624x464
Audio: Không cóDg Foto Art 5.2 English and Russian | 1.79 GB

Powerful tool through which you can create interesting and beautiful collages. Any photographer was responsible for the footage (for kindergartens, schools, weddings and just different events) will appreciate a wide range of possibilities for this program. This program allows you to create unique album pages, without requiring any additional tools, plug-ins, and additional programs. From you only need your imagination and desire to create beauty.

Content on 30.12.2009:
* Dg Foto Art 5.2 English and Russian;
* Dg Foto Art Training;
* Templates Dg Foto Galleria. Album. Wedding Vol. 1-14;
* Templates Dg Foto Galleria. PhotoBook. Holiday Vol. 1.

1) Dg Foto Art 5.2 English and Russian:

Year: 2006-2009
Version: 5.2
Developer: PXLSoft
Platform: Windows XP
Compatibility with Vista: unknown
Language: English and Russian
Tabletka: Not required

System requirements:
* Pentium 4, 1.50 GHz Processor and above;
* 512 MB RAM (1GB Recommended);
* 10 GB free disk space (20GB Recommended);
* DVD-Rom drive.

Some features:

* Easy to use and learn
Dg Foto Art offers an extremely user-friendly and well organized interface, keeping in mind your requirements to design. To create a beautiful design album pages, you will need to select a template, and to choose the correct matching pictures, choose a suitable background and scenery.

Function:
* Drag-n-Drop
The peculiarity of this function in the extraordinary comfort. You open a predesigned template needed size, and simply "drag" the mouse your photos from the photo gallery, which is located at the bottom of the screen, in the template. When you move the picture automatically changes in size in accordance with the selected template, but it saves all settings of the original photos (resolution, color, etc.) the same operation you can perform a double-click on the selected photos. It's quick and convenient.

* Shortcut
Hot keys allow fast. They are assigned to all the main functions of the program.

* More than 1000 ready-made templates
Dg Foto Art offers a comprehensive selection of more than 1000 ready-to-use page templates of various sizes and suitable for any situation, so you immediately started to work, thus saving time and increasing your productivity.
Templates can be configured in centimeters, inches or pixels. When creating a templates you can use filters, masks, borders, cliparts, using color correction and apply other effects.

* Automatic resizing of the project
Dg Foto Art provides a unique opportunity to automatically change the size of your current project. After resizing, all elements of the project will change in proportion to its size relative to the initial draft. It saves a lot of time.

* The indicator used photos
The gallery around the photos as soon as they are used in the pages of the template, the red outline. Thus, pointing out the difference between used and unused photos. This helps to easily find photos that have not been used in the project.

* A huge library of clip art, frames, masks and textures
Dg Foto Art provides a huge library of clip art, frames, masks and textures. It is for this reason, it takes about 10GB of free hard disk space to accommodate the material of the project. In addition you can also add your own frames, masks, textures.

* Text Editor
Dg Foto Art provides a rich text editing tool that allows you to quickly add text to the page template, using all types of fonts installed on your computer. You can apply to the text of the various special effects - shadow, foundation, textures, and different strokes. When you change the size of the text of his face remains smooth.

* Autosave draft
All work carried out in virtual mode and so the project files are small in size and occupy a small enough space on your hard disk. All information on layers, effects, and so on. always saved automatically, so even if the various unexpected situations you do not lose data, and can continue to work with the last savepoint.

* Color Correction
Dg Foto Art has built-in tools for editing images. You can perform color correction in RGB and CMYK. You can also edit the brightness, contrast and gamma. In addition, you can create other combinations, editing photos and save them for later use.

* Supported formats
Dg Foto Art provides support for all standard formats such as TARGA, JPG, BMP, TIFF, and almost all image formats. Currently does not support RAW and PSD. In order to use RAW and PSD, they need to convert to other software in the standard formats.
Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/778dmac3/DG_Foto_Art_5.2%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22555905/f8f6591/DG_Foto_Art_5.2_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328713264/DG_Foto_Art_5.2_links.txt
[/hide]

Công cụ mạnh mẽ mà qua đó bạn có thể tạo thú vị và đẹp collages. Bất cứ nhà nhiếp ảnh đã được chịu trách nhiệm về cảnh (đối với trường mẫu giáo, trường học, đám cưới và chỉ là sự kiện khác nhau) sẽ đánh giá cao một loạt các khả năng cho chương trình này. Chương trình này cho phép bạn tạo các trang album duy nhất, mà không yêu cầu bất kỳ công cụ bổ sung, plug-in, và các chương trình bổ sung. Từ bạn chỉ cần trí tưởng tượng của bạn và mong muốn tạo ra vẻ đẹp.

Nội dung Ngày 30 Tháng 12 2009:
* DG Hình ảnh nghệ thuật 5,2 tiếng Anh và tiếng Nga;
* DG Hình ảnh nghệ thuật Đào tạo;
* Templates DG Foto Galleria. Album. Wedding Vol. 1-14;
* Templates DG Foto Galleria. Photobook. Holiday Vol. 1.

1) DG Hình ảnh nghệ thuật 5,2 tiếng Anh và tiếng Nga:

Năm: 2006-2009
Phiên bản: 5.2
Phát triển: PXLSoft
Hệ điều hành: Windows XP
Khả năng tương thích với Vista: không rõ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Nga
Tabletka: Không yêu cầu

Yêu cầu hệ thống:
* Pentium 4, 1,50 GHz và xử lý ở trên;
* 512 MB RAM (1GB Recommended);
* 10 GB disk space (20GB giới thiệu);
* DVD-Rom drive.

Một số tính năng:

* Dễ sử dụng và tìm hiểu
Dg Hình ảnh Nghệ thuật cung cấp một người dùng rất thân thiện và giao diện cũng có tổ chức, hãy ghi nhớ các yêu cầu của bạn để thiết kế. Để tạo một trang thiết kế album đẹp, bạn cần phải chọn một mẫu, và để lựa chọn các hình ảnh kết hợp chính xác, chọn một nền phù hợp và phong cảnh.

Chức năng:
* Drag-n-Drop
Các tính đặc thù của các chức năng này trong sự thoải mái phi thường. Bạn mở một kích thước predesigned mẫu cần thiết, và chỉ đơn giản là "kéo" con chuột của bạn hình ảnh từ các thư viện ảnh, mà nằm ở phía dưới màn hình, trong bản mẫu. Khi bạn di chuyển hình ảnh tự động thay đổi trong kích thước phù hợp với các lựa chọn mẫu, nhưng nó sẽ lưu tất cả các thiết lập của các bức ảnh gốc (độ phân giải, màu sắc, vv) hoạt động cùng bạn có thể thực hiện một nhấp đúp vào các bức ảnh được chọn. It's nhanh chóng và thuận tiện.

* Shortcut
Phím nóng cho phép nhanh chóng. Chúng được chỉ định cho tất cả các chức năng chính của chương trình.

* Hơn 1.000 ready-made templates
Dg Hình ảnh Nghệ thuật cung cấp một lựa chọn toàn diện hơn 1000 đã sẵn sàng sử dụng trang mẫu của các kích cỡ khác nhau và phù hợp với tình hình bất kỳ, để bạn ngay lập tức bắt đầu làm việc, do đó tiết kiệm thời gian và tăng năng suất của bạn.
Mẫu có thể được cấu hình trong cm, inch hoặc pixel. Khi tạo một mẫu, bạn có thể sử dụng bộ lọc, mặt nạ, biên giới, cliparts, sử dụng hiệu chỉnh màu sắc và áp dụng hiệu ứng khác.

* Tự động thay đổi kích thước của dự án
Dg Hình ảnh Nghệ thuật cung cấp một cơ hội duy nhất để tự động thay đổi kích cỡ của dự án hiện tại của bạn. Sau khi thay đổi kích thước, tất cả các yếu tố của dự án sẽ thay đổi theo tỷ lệ để kích thước của nó tương đối so với dự thảo ban đầu. Nó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

* Các chỉ báo được sử dụng hình ảnh
Các thư viện trên khắp các bức ảnh ngay khi chúng được sử dụng trong các trang của mẫu, các phác thảo màu đỏ. Như vậy, chỉ ra sự khác biệt giữa các hình ảnh được sử dụng và không sử dụng. Điều này giúp dễ dàng tìm thấy hình ảnh chưa được sử dụng trong các dự án.

* Một thư viện lớn của nghệ thuật clip, khung, mặt nạ và kết cấu
Dg Hình ảnh Nghệ thuật cung cấp một thư viện lớn của nghệ thuật clip, khung, mặt nạ và kết cấu. Đó là vì lý do này, phải cần đến 10GB không gian trống đĩa cứng để chứa các vật liệu của dự án. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm vào khung hình của riêng bạn, mặt nạ, kết cấu.

* Text Editor
Dg Hình ảnh Nghệ thuật cung cấp một công cụ chỉnh sửa văn bản phong phú mà cho phép bạn nhanh chóng thêm văn bản vào trang mẫu, sử dụng tất cả các loại phông chữ được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn có thể áp dụng cho các văn bản của các hiệu ứng đặc biệt khác nhau - bóng tối, nền móng, kết cấu, và nét khác nhau. Khi bạn thay đổi kích thước của văn bản của khuôn mặt của mình vẫn trơn tru.

* Tự động lưu dự thảo
Tất cả các công việc thực hiện chế độ ảo và vì vậy các tập tin dự án nhỏ về kích thước và chiếm một không gian nhỏ đủ trên đĩa cứng của bạn. Mọi thông tin về các lớp, hiệu ứng, vv. luôn luôn được lưu tự động, do đó, ngay cả khi tình huống bất ngờ khác nhau bạn không mất dữ liệu, và có thể tiếp tục làm việc với savepoint cuối.

* Color Correction
Dg Hình ảnh Nghệ thuật đã được xây dựng trong các công cụ để chỉnh sửa hình ảnh. Bạn có thể thực hiện hiệu chỉnh màu sắc trong RGB và CMYK. Bạn cũng có thể chỉnh sửa độ sáng, độ tương phản và gamma. Ngoài ra, bạn có thể tạo ra các kết hợp khác, hình ảnh chỉnh sửa và lưu để sử dụng sau này.

* Hỗ trợ các định dạng
Dg Hình ảnh Nghệ thuật cung cấp hỗ trợ cho tất cả các định dạng chuẩn như Targa, JPG, BMP, TIFF, và gần như tất cả các định dạng hình ảnh. Hiện nay không hỗ trợ RAW và PSD. Để sử dụng RAW và PSD, họ cần phải chuyển đổi sang phần mềm khác trong các định dạng chuẩn.CyberLink Media Suite v8.0 Ultra ML-CYGiSO | 1.07 GB

Media Suite 8 lets you make the most of digital multimedia, including Blu-ray movies. Delivering a major upgrade from the previous version DVD Suite 7, the new Media Suite 8 includes CyberLink’s best range of software, providing everything you need for playing with photos, videos, music, movies, and data.

Features:

* Watch Blu-ray Discs and upscale your DVD movies to HD
* Organize photos quickly with advanced face tagging technology
* Create slideshows and videos with powerful editing tools
* Convert videos for YouTube, Facebook, iPhone, PSP and more
* Download 20,000+ free effects and menus for your video projects
* Backup and burn your data onto DVDs and Blu-ray discsDownload:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/b24445b6/CyberMS80Ultra%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:
http://hotfile.com/dl/22554999/27ac860/CyberMS80Ultra_links.txt.html
Mirror:
Code:
http://rapidshare.com/files/328710582/CyberMS80Ultra_links.txt
[/hide]

Media Suite 8 cho phép bạn tận dụng tối đa đa phương tiện kỹ thuật số, bao gồm cả phim Blu-ray. Thúc nâng cấp lớn từ các phiên bản trước DVD Suite 7, mới 8 Media Suite bao gồm các phạm vi CyberLink tốt nhất của phần mềm, cung cấp mọi thứ bạn cần để chơi với hình ảnh, video, âm nhạc, phim ảnh, và dữ liệu.

Các tính năng:

* Watch Đĩa Blu-ray và phim ảnh cao cấp để HD DVD của bạn
* Tổ chức các hình ảnh nhanh chóng với các mặt công nghệ tiên tiến gắn thẻ
* Tạo slideshow và video với các công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ
Convert video for YouTube, Facebook, iPhone, PSP và nhiều hơn nữa
* Tải về 20.000 + hiệu ứng miễn phí và thực đơn cho các dự án video của bạn
* Sao lưu dữ liệu của bạn và ghi vào đĩa DVD và đĩa Blu-ray
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 01-01-2010 lúc 11:57 PM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #132  
Old 01-02-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 187 Times in 125 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 11203
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


Adobe Photoshop Elements v7 - v8 Software Collection (2008-2009) | 5.11GB

Program Adobe Photoshop Elements combines great features and easy to perform a wide range of tasks: editing and photo processing, image storage is always "at hand, creative work with photos with the use of exciting new ideas that you can implement in the original slide show, photo mailing -letters, web galleries, and countless other possibilities.

Create incredible movies with the software Adobe Premiere Elements 8 has never been simpler. With the new automated features that help your turn your raw material in a flawless video, you can quickly get to work. Bring your stories stunning visuals and sound effects.

Include:
Adobe Photoshop Elements v7 (English)
Lynda.com - Photoshop Elements 7 for Windows Essential Training
Adobe Photoshop Elements v8 Multilanguage
VTC - QuickStart Adobe Photoshop Elements 8 for Windows
Total Training - Adobe Photoshop Elements 8
Lynda.com Adobe Photoshop Elements 8 For Windows Essential Training DVD
1000 Design Elements

System requirements

* 2GHz or faster processor
* Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 or 3 or Windows Vista®
* Certified for 32-bit version of Windows
* 1GB of RAM
* 1.5GB of available hard-disk space
* Color monitor with 16-bit color video card
* 1,024x768 monitor resolution at 96dpi or less
* Microsoft DirectX 9 compatible display driver
* CD-ROM drive
* Web features require Microsoft Internet Explorer 6 or 7 or Mozilla Firefox 1.5 through 3.x

Lang: Multilanguage
Medicine: on the ISO file

Lynda.com - Photoshop Elements 7 for Windows Essential Training
Photoshop Elements 7 is packed with features to help amateur photographers with every stage of digital photo processing, from getting organized to sharing projects with family and friends. In Photoshop Elements 7 for Windows Essential Training, Jan Kabili shares workflow techniques for organizing, editing, creating projects, and sharing. She also demonstrates how to enhance photos with this budget-friendly software. Jan explains the latest updates to the Organizer and Editor workspaces, and also covers new features like the Smart Brush tool and Photoshop.com integration. Elements is very well known for its project features, and Jan shows how to create books, collages, panoramas, and more. Example files accompany the course.

Total Training - Adobe Photoshop Elements 8
English | AVC1 960x540 10fps (4:3) | MP3 128Kbps 44Khz

With Total Training for Adobe Photoshop® Elements 8, you'll learn how to organize and edit your digital images. This series introduces you to the new features of Photoshop Elements 8, including the new Photomerge Exposure command and the Tag Cloud, plus it shares best practices for Elements fundamentals, including making coloring adjustments and sharing photos with family and friends. This training is just what you need to help you make all of the edits you've always wanted to make to your images and be well on your way to creating impressive images using Photoshop Elements 8.

VTC - QuickStart Adobe Photoshop Elements 8 for Windows
Get the most out of your images with Photoshop Elements 8! Learn to sort and organize your photographs into catalogs and albums, and use those sorted images to easily create photo books and slideshows, or share them with friends and family. Discover the different photo editing techniques in Photoshop Elements, including Quick Fix and Full Edit, and learn methods and techniques to enhance your photos to make them look their best. Learn about the different selection tools, how to adjust color in your images, and how to remove photographic blemishes. Finally, discover ways to combine your images together for photo enhancement or to create photo montoges.

Lynda.com Adobe Photoshop Elements 8 For Windows Essential Training DVD
Photoshop Elements 8 for Windows Essential Training highlights the important features of this comprehensive image organization and photo enhancement application. Photographer Jan Kabili shows how to use Photoshop Elements to organize and edit photos, build photos into projects like slideshows and photo books, and share photos with family and friends. Jan explains how to train Photoshop Elements 8 to recognize and tag faces, use the Smart Brush for targeted adjustments, and share photos using Adobe's online service. She also dives deep into the application's editing tools, which rival those of the full product, Photoshop, in their ability to take snapshots and turn them into great photos.1000 design elements for PHOTOSHOP . If you are designer and use photoshop. This is collection of 1000 elements to design.
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/2ff33d9d/APE.8%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22538892/3109fe8/APE.8_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328651362/APE.8_links.txt

Chương trình Adobe Photoshop Elements kết hợp các tính năng tuyệt vời và dễ dàng để thực hiện một loạt các nhiệm vụ: chỉnh sửa và xử lý ảnh, lưu trữ hình ảnh luôn luôn là "ở bàn tay, sáng tạo làm việc với ảnh với việc sử dụng những ý tưởng mới thú vị mà bạn có thể thực hiện trong trình chiếu bản gốc , hình ảnh thư-thư, phòng trưng bày trang web, và vô số các khả năng khác.

Tạo phim lạ với phần mềm Adobe Premiere Elements 8 chưa bao giờ được đơn giản. Với tính năng tự động mới giúp bạn biến nguyên liệu của bạn trong một video flawless, bạn có thể nhanh chóng nhận được để làm việc. Mang theo câu chuyện của bạn hình ảnh tuyệt đẹp và hiệu ứng âm thanh.

Bao gồm:
Adobe Photoshop Elements v7 (tiếng Anh)
Lynda.com - Photoshop Elements 7 cho Windows Essential Training
Adobe Photoshop Elements v8 Multilanguage
VTC - QuickStart Adobe Photoshop Elements 8 cho Windows
Tổng số Đào tạo - Adobe Photoshop Elements 8
Lynda.com Adobe Photoshop Elements 8 Đối với Windows Essential Training DVD
1000 Thiết kế Elements

Yêu cầu hệ thống

* 2GHz hay bộ vi xử lý nhanh hơn
* Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2 hoặc 3 hoặc Windows Vista ®
* Certified for 32-bit phiên bản Windows
* 1GB RAM
* 1.5GB of available hard-disk space
* Màu với màn hình 16-bit color video card
* 1,024 x768 màn hình ở độ phân giải 96dpi hoặc ít hơn
* Microsoft DirectX 9 tương thích với màn hình điều khiển
* CD-ROM
* Tính năng web yêu cầu Microsoft Internet Explorer 6 hoặc 7 hoặc Mozilla Firefox 1.5 thông qua 3.x

Lang: Multilanguage
Y học: trên tập tin ISO

Lynda.com - Photoshop Elements 7 cho Windows Essential Training
Photoshop Elements 7 được đóng gói với các tính năng để giúp các nhiếp ảnh gia nghiệp dư với mọi giai đoạn xử lý ảnh kỹ thuật số, từ việc tổ chức các dự án để chia sẻ với gia đình và bạn bè. Trong Photoshop Elements 7 cho Windows Essential Đào tạo, Jan Kabili cổ phần kỹ thuật công việc cho tổ chức, biên tập, các dự án tạo, và chia sẻ. Bà cũng chứng tỏ làm thế nào để nâng cao hình ảnh với ngân sách thân thiện với phần mềm. Jan giải thích những cập nhật mới nhất cho các tổ chức và biên tập không gian làm việc, và cũng bao gồm các tính năng mới như công cụ thông minh và hội nhập Brush Photoshop.com. Yếu tố rất nổi tiếng với những tính năng dự án của mình, và Jan cho thấy làm thế nào để tạo sách, collages, panoramas, và nhiều hơn nữa. Ví dụ tập tin đi kèm với khóa học.

Tổng số Đào tạo - Adobe Photoshop Elements 8
Tiếng Anh | AVC1 960x540 10fps (4:3) | MP3 128Kbps 44KHz

Với Đào tạo Tổng cộng cho Adobe Photoshop ® Elements 8, bạn sẽ học cách tổ chức và chỉnh sửa hình ảnh kỹ thuật số của bạn. Series này giới thiệu bạn với các tính năng mới của Photoshop Elements 8, bao gồm các lệnh mới Exposure Photomerge và Tag Cloud, cộng với nó cổ phần thực hành tốt nhất cho vấn đề cơ bản yếu tố, bao gồm việc điều chỉnh màu sắc và chia sẻ hình ảnh với gia đình và bạn bè. Đào tạo này chỉ là những gì bạn cần để giúp bạn thực hiện tất cả các sửa đổi của bạn đã luôn luôn muốn làm cho hình ảnh của bạn và có thể được, cũng trên đường của bạn để tạo ra những hình ảnh ấn tượng bằng cách sử dụng Photoshop Elements 8.

VTC - QuickStart Adobe Photoshop Elements 8 cho Windows
Nhận được nhiều nhất của hình ảnh của bạn với Photoshop Elements 8! Tìm hiểu để sắp xếp và tổ chức các bức ảnh của bạn vào catalog và các album, và sử dụng những hình ảnh được sắp xếp để dễ dàng tạo ra sách ảnh và trình chiếu, hoặc chia sẻ với bạn bè và gia đình. Khám phá các kỹ thuật chỉnh sửa ảnh khác nhau trong Photoshop Elements, bao gồm Fix nhanh và đầy đủ Chỉnh sửa, và tìm hiểu các phương pháp và kỹ thuật để nâng cao hình ảnh của bạn để làm cho chúng trông tốt nhất của họ. Tìm hiểu về những công cụ lựa chọn khác nhau, làm thế nào để điều chỉnh màu sắc trong hình ảnh của bạn, và làm thế nào để loại bỏ nhược điểm ảnh. Cuối cùng, khám phá cách để kết hợp các hình ảnh của bạn với nhau để nâng cao hình ảnh hoặc tạo montoges ảnh.

Lynda.com Adobe Photoshop Elements 8 Đối với Windows Essential Training DVD
Photoshop Elements 8 cho Windows Essential Đào tạo nêu bật những tính năng quan trọng của tổ chức này ứng dụng hình ảnh toàn diện và nâng cao hình ảnh. Nhiếp ảnh gia Jan Kabili cho thấy cách sử dụng Photoshop Elements để tổ chức và chỉnh sửa ảnh, xây dựng hình ảnh vào các dự án như trình chiếu và sách ảnh, và chia sẻ hình ảnh với gia đình và bạn bè. Jan giải thích làm thế nào để đào tạo Photoshop Elements 8 công nhận và thẻ phải đối mặt, sử dụng Brush thông minh cho điều chỉnh mục tiêu, và chia sẻ hình ảnh bằng cách sử dụng dịch vụ trực tuyến của Adobe. Cô cũng lặn sâu vào các công cụ chỉnh sửa của ứng dụng, mà đối thủ của những sản phẩm đầy đủ, Photoshop, trong khả năng của mình để chụp hình và biến chúng thành các hình ảnh tuyệt vời.1000 thiết kế các yếu tố cho Photoshop. Nếu bạn là nhà thiết kế và sử dụng photoshop. Đây là bộ sưu tập của 1000 yếu tố để thiết kế.BMW ETK Electronic Spare Parts Catalogue 12.2009 | 4.31GB

The latest version of the electronic parts catalog BMW includes the entire range of parts offered for sale by BMW Group and is designed to facilitate the search for the necessary spare parts (parts car and motorcycle), supplies and accessories. BMW ETK Electronic Spare Parts Catalogue contain full information about original spare parts for cars and motorcycles and also helps you to find parts more quickly, easily and safely. Moreover, it is no longer necessary to search in different microfilms and lists, because you are provided with extensive information.

Features:
* detailed part information such as part type, reference number (old part number), price, weight etc., which was previously only possible by searching in different microfilms.
* installation location of a part (part use)
* retrofitting possibilities
* parts belonging to a parts kit
* standard parts catalog
* parts interpretation (history of retrospectively changeable parts)
* spring table
* accessories

1er -E81, E87, 87 LCI, E82, E88
3er -E30, E36, E46, E83, E90, E91, E92, E93
5er -E34, E39, E53, E60, E60 LCI, E61, E61 LCI, E70
6er -E63, E63 LCI, E64, E64 LCI
7er -E32, E38, E65, E66, F01, F02
8er -E31, E52
Z3 - E36
Z4 - E85, E86, neu E89
Z8 - E52
X3 -E83, E83 LCI
X5 - E53, E70
X6 - E71
3er -E21: 1500-2000CS,
5er -E12,E28: 2.5CS-3.0CSL,
6er -E24 2500-3.3LIL,
7er -E23
M1 -E26
Z1 -E30
BMW - Mini -R50, R52, R53, R55, R56
V8, Isetta, 1502-2002TII,
Motorräder -C1, F-Serie, K-Serie, R-Boxer

To do this at your disposal are various search functions, such as search by title, number of parts, etc.

In addition, the system offers detailed information on specific details, as well as the possibility of establishing so-called List details of the found parts.

Year: 2009
Version: 12-2009
Developer: BMW AG
Platform: Windows
Compatibility with Vista: unknown
Language: English + Russian
Medicine: Not requiredDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/6ce6mmc7/BMW.ETK.12-2009%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22539479/6d093f2/BMW.ETK.12-2009_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328654349/BMW.ETK.12-2009_links.txt
[/hide]

Phiên bản mới nhất của BMW phần vào cửa hàng điện tử bao gồm các phạm vi toàn bộ phần chào bán của BMW Group và được thiết kế để tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm cho các phụ tùng thay thế cần thiết (phụ tùng xe hơi và xe gắn máy), vật tư và phụ kiện. BMW ETK điện tử Phụ tùng Catalogue chứa đầy đủ thông tin về phần bản gốc phụ tùng cho xe hơi và xe gắn máy và cũng giúp bạn tìm các bộ phận nhanh hơn, dễ dàng và an toàn. Hơn nữa, nó không còn cần thiết để tìm kiếm trong microfilms khác nhau và danh sách, bởi vì bạn được cung cấp những thông tin rộng rãi.

Các tính năng:
* Kiến một phần thông tin như một phần loại, số tham chiếu (cũ một phần số), giá cả, trọng lượng vv, mà trước đây chỉ có thể bằng cách tìm kiếm trong microfilms khác nhau.
* Cài đặt vị trí của một phần (một phần sử dụng)
* Retrofitting khả năng
* Phần thuộc về một bộ phận
* Tiêu chuẩn phần cửa hàng
* Phần giải thích (lịch sử của các bộ phận truy thay đổi)
* Mùa xuân bảng
* Phụ kiện

1er-E81, E87, 87 LCI, E82, E88
3er-E30, E36, E46, E83, E90, E91, E92, E93
5er-E34, E39, E53, E60, E60 LCI, E61, E61 LCI, E70
6er-E63, E63 LCI, E64, E64 LCI
7er-E32, E38, E65, E66, F01, F02
8er-E31, E52
Z3 - E36
Z4 - E85, E86, E89, neu
Z8 - E52
X3-E83, E83 LCI
X5 - E53, E70
X6 - E71
3er-E21: 1500-2000CS,
5er-E12, E28: 2.5CS-3.0CSL,
6er-E24 2500-3.3LIL,
7er-E23
M1-E26
Z1-E30
BMW - Mini-R50, R52, R53, R55, R56
V8, Isetta, 1502-2002TII,
Motorräder-C1, F-Serie, K-Serie, R-Boxer

Để làm điều này lúc xử lý của bạn là chức năng tìm kiếm khác nhau, như tìm kiếm theo tên, số lượng các bộ phận, vv

Ngoài ra, hệ thống cung cấp thông tin chi tiết về các chi tiết cụ thể, cũng như khả năng thành lập cái gọi là chi tiết Danh sách các phần tìm thấy.

Năm: 2009
Phiên bản: 12-2.009
Phát triển: BMW AG
Hệ điều hành: Windows
Khả năng tương thích với Vista: không rõ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Y học: Không yêu cầuAdobe After Effects CS4 with AE.TUTSPLUS.COM - Video Tutorials 4 Vol Set | 17.9GB

With Adobe® After Effects® CS4 software, you can create compelling motion graphics and blockbuster visual effects with flexible tools that help save you time and deliver unparalleled creative power.

You can locate project elements instantly
With new QuickSearch, you'll find any element in your project instantly, while nested comp navigation makes even complex projects comprehensible at a glance.

After Effects can import 3D layers from Photoshop
Import 3D models from Adobe Photoshop® CS4 software, and then bring them into After Effects to composite them with other elements, adjust lighting, and more.

After Effects is part of an end-to-end solution
Adobe provides end-to-end software solutions to deliver compelling experiences on film, video, DVD, the web, and mobile devices.

Lang: English
Medicine: Yes

AE.TUTSPLUS.COM: Video Tutorials for Adobe After Effects - Vol 1,2,3,4
Aetuts+ is a site made to house and showcase some of the best After Effects tutorials around.
We publish tutorials that not only produce great effects, but explain them in a friendly,
approachable manner. We also stock up links to tutorials, articles, presets and plugins from around
the web to help you get the most out of After Effects.
Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & SharingMatrix & Uploading)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/49mb81b9/AAEffectsCS4%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22539276/1d9c7fd/AAEffectsCS4_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328653189/AAEffectsCS4_links.txt
[/hide]

Với Adobe ® After Effects phần mềm CS4 ®, bạn có thể tạo hấp dẫn chuyển động đồ họa và hiệu ứng thị giác bom tấn với các công cụ linh hoạt giúp bạn tiết kiệm thời gian và cung cấp năng lượng sáng tạo vô song.

Bạn có thể xác định các yếu tố dự án ngay lập tức
Với QuickSearch mới, bạn sẽ tìm thấy bất kỳ phần trong dự án của bạn ngay lập tức, trong khi chuyển hướng comp lồng nhau làm cho ngay cả comprehensible dự án phức tạp trong nháy mắt.

After Effects có thể nhập khẩu từ các lớp 3D Photoshop
Nhập khẩu các mô hình 3D từ phần mềm Adobe Photoshop CS4 ®, và sau đó đưa chúng vào After Effects để hỗn hợp chúng với các yếu tố khác, điều chỉnh ánh sáng, và nhiều hơn nữa.

After Effects là một phần của một kết thúc-to-end giải pháp
Adobe cung cấp cho end-to-end giải pháp phần mềm để cung cấp những trải nghiệm hấp dẫn trên phim ảnh, video, DVD, web, và các thiết bị di động.

Lạng: Tiếng Anh
Y học: Có

AE.TUTSPLUS.COM: Video Hướng dẫn cho Adobe After Effects - Vol 1,2,3,4
Aetuts + là một trang web được thực hiện cho nhà ở và giới thiệu một số tốt nhất After Effects hướng dẫn xung quanh.
Chúng tôi xuất bản hướng dẫn rằng, không chỉ sản xuất ra các hiệu ứng tuyệt vời, nhưng giải thích cho họ trong một thân thiện,
cách tiếp cận. Chúng tôi cũng chứng khoán lên liên kết đến các hướng dẫn, các bài báo, cài đặt trước và bổ sung từ khắp nơi
web để giúp bạn nhận được nhiều nhất của After Effects.SM09 Funky House Grooves 2 Multiformat | 2.52 GB

From afro to latin, jazzy to tribal – this is the essential follow-up to the classic Sample Magic debut, featuring: 100s of slickly programmed, punchy and percussive 4x4 floormelting beats, jazzy live bass runs, afro-infused mute guitar licks, soulful Rhodes, funked-up clavs and classic analogue seqs, authentic percussive ensembles, conga, bongo and shaker loops, tight and punchy disco-tinged 3-piece brass sections plus 400+ single drum hits, fx, filtered musical stabs and much more – all in crystal-clear 24-bit.

Homepage:http://anonymz.com/?http://www.samplemagic.com
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/84675f6e/smfhgrvol2%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22562259/38283e8/smfhgrvol2_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328732804/smfhgrvol2_links.txt
[/hide]

Từ afro đến latin, jazzy cho bộ tộc - điều này là cần thiết theo dõi đến đầu tay Magic mẫu cổ điển, có tính năng: 100s của slickly lập trình, punchy và Percussive nhịp đập floormelting 4x4, vui nhộn sống bass chạy, afro-truyền licks guitar câm, soul Rhodes, funked-up clavs và seqs tương tự cổ điển, Ensembles thực Percussive, conga, bongo và vòng shaker, chặt chẽ và punchy disco-tinged 3-piece phần đồng cộng với 400 + đơn trống hits, FX, lọc đâm âm nhạc và nhiều hơn nữa - tất cả trong tinh thể rõ ràng 24-bit.

Trang chủ: http://anonymz.com/?http://www.samplemagic.comAdobe Flash CS4 Professional with Video Training Collections | 4.35GB

Adobe Flash CS4 Professional software is the industry-leading authoring environment for creating engaging interactive experiences. Deliver to audiences across platforms and devices. Quickly create animations, easily modify motion paths, and enjoy complete control over individual animation attributes with object-based animation. Create chain-like animation effects with a series of linked objects or quickly distort a single shape using the new Bones tool. Adobe® Flash® CS4 Professional software offers exciting new animation and collaboration tools, such as object-based animation, inverse kinematics, 3D translation and rotation tools, XFL support, and the ability to publish to the Adobe AIR™ runtime. Enjoy a fast, fluid workflow with Adobe® Flash® Professional software, featuring a streamlined user interface, advanced video tools, and impressive integration with related software.

Realize your creative vision with a full complement of drawing, animation, and interactive design tools. Explore innovative styles and techniques, impress your clients with more than they expected, and deliver consistent results across multiple platforms. With Flash Professional, the possibilities extend as far as your imagination.

Product Features:
• Create rich, interactive content for the web and mobile devices
• Design interactive instructional media such as how-to demonstrations and training materials
• Produce interactive video, animations, and motion graphics for broadcast, web, and mobile.
• Enjoy seamless integration with other Adobe creative tools
• Ideal for web and interactive content designers, instructional media designers, graphic designers, students, or video and motion graphics professionals

• Object-based animation
Gain complete control over individual animation attributes with object-based animation, which applies tweens directly to objects instead of to keyframes. Easily make changes to motion with Bezier handles.

• 3D transformation
Animate 2D objects through 3D space with exciting new 3D translation and rotation tools, which allow you to animate along the x, y, and z axes. Apply local or global transformation to any object.

• Procedural modeling with Deco and Spray Brush
Turn symbols into instant design tools. Apply symbols in a variety of ways: Quickly create kaleidoscope-like effects and apply fills using the Deco tool, or randomly spray symbols across any defined area using the Spray Brush.

• Metadata (XMP) support
Add metadata to SWF files using the new XMP panel. Quickly assign tags for enhanced collaboration and better mobile experiences.

• Authoring for Adobe AIR
Deliver interactive experiences to the desktop with new integrated capability to publish to the Adobe® AIR™ runtime. Reach even more audiences across more devices — web, mobile, and now the desktop.

• XFL support
Open content from Adobe InDesign® or After Effects® software and retain file integrity. With the cross-application XFL format, easily import content for further development in Adobe Flash®.

• Inverse kinematics with the Bones tool
Create chain-like animation effects with a series of linked objects, or quickly distort a single shape using the new Bones tool.

• Motion editor
Experience detailed control over keyframe parameters, including rotation, size, scale, position, filters, and more, using the new motion editor. Refine easing control with graphical displays similar to those in After Effects.

• Motion presets
Jump-start your project with prebuilt animations that can be applied to any object. Select from dozens of presets or create and save your own. Share presets with others to save animation time.

• H.264 support
Encode to any format recognized by the Adobe Flash Player runtime with Adobe Media Encoder, the same tool found in other Adobe video products and now with support for H.264.

Video Training Collections Content:
1. VTC - Adobe Flash CS4 Professional Tutorials
2. Lynda - Adobe Flash CS4 Professional - Building UI Elements
3. Total Training - Adobe Flash CS4 Professional Advanced
4. Total Training - Adobe Flash CS4 Professional Essentials
5. Total Training - Adobe Flash CS4 Professional New Animation Techniques


Homepage - http://www.adobe.com/products/flash/
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/mdef4cee/ADFLCS4PRVTC%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22497930/4188fce/ADFLCS4PRVTC_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328475000/ADFLCS4PRVTC_links.txt
[/hide]

Adobe Flash CS4 Professional phần mềm là ngành công nghiệp hàng đầu cho việc tạo môi trường authoring kinh nghiệm tham gia tương tác. Cung cấp cho khán giả trên nền tảng và các thiết bị. Nhanh chóng tạo ra hình ảnh động, dễ dàng sửa đổi các đường chuyển động, và tận hưởng toàn quyền điều khiển các thuộc tính hình ảnh động riêng lẻ với đối tượng dựa trên hình ảnh động. Tạo chuỗi giống như hiệu ứng hình ảnh động với một loạt các đối tượng liên kết hoặc bóp méo một cách nhanh chóng một hình dạng duy nhất sử dụng công cụ Bones mới. Adobe ® Flash ® CS4 Professional cung cấp phần mềm thú vị hoạt hình mới và các công cụ cộng tác, chẳng hạn như đối tượng dựa trên hình ảnh động, nghịch đảo kinematics, 3D và các công cụ dịch thuật tự quay, hỗ trợ XFL, và khả năng để xuất bản vào thời gian chạy Adobe AIR ™. Thưởng thức một luồng công việc, nhanh chóng chất lỏng với phần mềm Adobe ® Flash ® Professional, gồm có một giao diện người dùng tinh gọn, nâng cao công cụ video, và hội nhập đầy ấn tượng với các phần mềm liên quan.

Nhận thức được tầm nhìn sáng tạo của bạn với đầy đủ các bản vẽ, hình ảnh động, và các công cụ thiết kế tương tác. Khám phá phong cách sáng tạo và kỹ thuật, gây ấn tượng với khách hàng của bạn với hơn họ mong đợi, và cung cấp kết quả phù hợp trên nhiều nền. Với Flash Professional, khả năng mở rộng như xa như trí tưởng tượng của bạn.

Đặc tính sản phẩm:
• Tạo phong phú, nội dung tương tác cho các trang web và các thiết bị di động
• Thiết kế tương tác giảng dạy phương tiện truyền thông như thế nào để cuộc biểu tình và các tài liệu đào tạo
• Sản xuất video tương tác, hình động, và hình ảnh chuyển động cho phát sóng, trang web, và điện thoại di động.
• Thưởng thức liền mạch tích hợp với các công cụ khác Adobe sáng tạo
• Lý tưởng cho web và thiết kế nội dung tương tác, phương tiện giảng dạy thiết kế, thiết kế đồ họa, học sinh, hoặc video và chuyển động đồ họa chuyên nghiệp

• Object-based hoạt hình
Được điều khiển hoàn toàn thuộc tính hình ảnh động riêng lẻ với đối tượng dựa trên hình ảnh động, áp dụng tweens trực tiếp đến các đối tượng thay vì để keyframes. Dễ dàng thay đổi chuyển động với Bézier xử lý.

• 3D chuyển đổi
Animate 2D đối tượng thông qua không gian 3D với dịch sôi động 3D mới và các công cụ tự quay, mà cho phép bạn animate dọc theo y x,, và z trục. Áp dụng chuyển đổi địa phương hoặc toàn cầu để đối tượng nào.

• Thủ Tục làm mẫu với Deco và Spray Brush
Bật biểu tượng thành công cụ thiết kế tức thì. Áp dụng các biểu tượng trong một số cách: Nhanh chóng tạo kaleidoscope giống như hiệu ứng và áp dụng điền vào sử dụng công cụ Deco, hoặc ngẫu nhiên biểu tượng phun trên bất kỳ khu vực được xác định bằng cách sử dụng Brush Spray.

• Metadata (XMP) hỗ trợ
Thêm siêu dữ liệu để SWF file bằng cách sử dụng bảng điều XMP mới. Nhanh chóng chuyển nhượng thẻ cho sự hợp tác và nâng cao kinh nghiệm di động tốt hơn.

• Authoring cho Adobe AIR
Cung cấp những kinh nghiệm tương tác với máy tính để bàn với khả năng tích hợp mới xuất bản vào thời gian chạy Adobe ® AIR ™. Tiếp cận nhiều hơn khán giả qua nhiều thiết bị khác - trang web, điện thoại di động, và bây giờ là máy tính để bàn.

• XFL hỗ trợ
Mở rộng nội dung từ Adobe InDesign ® hoặc phần mềm After Effects ® và giữ lại tập tin toàn vẹn. Với các ứng dụng cross-XFL định dạng, dễ dàng nhập nội dung cho phát triển hơn nữa trong Adobe Flash ®.

• Inverse kinematics với công cụ Bones
Tạo chuỗi giống như hiệu ứng hình ảnh động với một loạt các đối tượng liên kết, hoặc bóp méo một cách nhanh chóng một hình dạng duy nhất sử dụng công cụ Bones mới.

• Motion biên tập
Kinh nghiệm kiểm soát chi tiết thông số keyframe, bao gồm xoay vòng, kích thước, quy mô, vị trí, bộ lọc, và nhiều hơn nữa, bằng cách sử dụng trình biên tập chuyển động mới. Sàng lọc kiểm soát thuận lợi với hiển thị đồ họa tương tự như trong After Effects.

• Motion presets
Bước-bắt đầu dự án của bạn với hình ảnh động dựng sẵn có thể được áp dụng cho đối tượng nào. Lựa chọn từ hàng chục cài đặt trước hoặc tạo và lưu riêng của bạn. Cài đặt trước Chia sẻ với những người khác để tiết kiệm thời gian hoạt hình.

• H.264 hỗ trợ
Mã hóa cho bất kỳ hình thức công nhận là thời gian chạy Adobe Flash Player với Adobe Media Encoder, công cụ tìm thấy trong các sản phẩm cùng một video khác Adobe và bây giờ với sự hỗ trợ cho H.264.

Video Đào tạo Bộ sưu tập Nội dung:
1. VTC - Adobe Flash CS4 Professional Tutorials
2. Lynda - Adobe Flash CS4 Professional - Xây dựng UI Elements
3. Tổng số Đào tạo - Adobe Flash CS4 Professional nâng cao
4. Tổng số Đào tạo - Adobe Flash CS4 Professional Essentials
5. Tổng số Đào tạo - Adobe Flash CS4 Professional mới hoạt hình kỹ thuật


Trang chủ - http://www.adobe.com/products/flash/CST Studio Suite 2009 + Servise Pack 6. In the complete training material | 3.94 GB + 80.74 MB

CST Studio Suite 2009 - CAD for engineers and designers needed to calculate antenna environments, structures under the influence of EM waves.
The electromagnetic simulation software CST STUDIO SUITE™ is the culmination of many years of research and development into the most efficient and accurate computational solutions to electromagnetic design.

Consisting of the following versions, additions and applications:
- CST Studio Suite 2009
- Servise Pack 6 for CST Studio Suite 2009
- Guide to Cst studio (CST MICROWAVE STUDIO 5 Ru, CST Studio Suite 2008 Ru)

CST Studio Suite 2009
Year: 2009
Version: 2009
Developer: CST - Computer Simulation Technology
Platform: Windows / Linux
Compatibility with Vista: unknown
Language: English only
Tabletka: Present

Description: CST Studio Suite 2009 - CAD for engineers and designers needed to calculate antenna environments, structures under the influence of EM waves.

Extras. Information:
CST STUDIO SUITE ™
Electromagnetic simulation software CST STUDIO SUITE ™ is the culmination of many years of research and development in the most efficient and accurate computational solutions to electromagnetic design. It includes the following modules:
CST Design Environment ™ (CST DE) is a point of access to the CST STUDIO SUITE ™
CST Microwave-Studio ® (CST MWS) is a specialist tool for fast and accurate 3D EM simulation of high frequency problems. Along with a wide range of applications, CST Microwave-Studio ® offers considerable product to market advantages: shorter development cycles - Virtual prototyping before physical trials - instead of the optimization experiments.
CST DESIGN STUDIO ™ (CST DS) provides a powerful environment for the design, which results from different simulators can be combined and analyzed.
CST EM STUDIO ™ (CST EMS) is an easy to use tool for analysis and design of static structures and low frequency.
CST PARTICLE STUDIO ™ (CST PS) for the simulation of freely moving charged particles as in electron guns, cathode ray tubes, ...

Servise Pack 6 for CST Studio Suite 2009
Year: 2009
Version: 2009.06 on April 28, 2009, Mr.
Developer: CST Gmbh
Platform: Windows 2000 | XP x86/x64 | Vista | Linux
Language: English only
Tabletka: Present

Description: What is included in the service pack (from the program documentation):
CST MICROWAVE STUDIO
1. Environment
Fixed recognition of the latest processors from AMD
Fixed problem with parallel under Linux
Fixed problem importing curves with additional markers
Resolved update handling for table info in the navigation tree.

2. Distributed computing
Loses its connection with the Main Controller when closing windows with charts
DC server is not run for IP-addresses 169.xxx
Fixed resource leaks in MainController
Nelder-Mead stops after max evaluations also with distributed computing.

3. Modeler / Display structure / Import items
Fixed editing in a window "Transformation"
Fixed problem with color by default when importing multi-layer structures Gerber
Now you can use a tab in the files. Mdf for compatibility with older versions of ADS
Fixed a problem on 64-bit systems when selecting FSS project templates

4. Rectangular (hexahedral) grid
Fixed handling TST grid cells on the upper boundary for some boundary conditions.
Improved stability tool «edge refinement» using subgrid.
Improved definition of ports in the presence of symmetry planes

5. Transient Solver / Eigenmode Solver
New. Transient Solver for the opportunity to use the hardware accelerator A40 and D40
Solve the problem installing hardware acceleration. We solve the problem of errors license for hardware acceleration
Eigenmode Solver added to the solution of an alternative system of equations, using less memory

6. Frequency Domain (FD) Solvers
When specifying an asymmetric ports were considered wrong impedances of transmission lines for the modes of non-asymmetric
Monitors the magnetic field and, accordingly, displays the fields that depend on them, were considered wrong when excited discrete face port.
CST EM STUDIO / CST PARTICLE STUDIO Solvers
We solve the problem of the use of materials with nonlinear properties in the problems of electrostatics and Particle Solver
Improved calculation of the magnetic fields near the cathode
Post Processing / Fields / Farfield
Adjusted values are displayed for the far zone in one-dimensional representation
Fixed problem when running the corresponding renormalization VBA commands
Fixed loading 3D results for the project, which is used to define the structure of imports of EDA
Corrected assignment of coordinates using the option «draw in volume»
CST DESIGN STUDIO / CST PCB STUDIO / CST CABLE STUDIO
Solve the problem of extrapolation with parallel computations
Improved message that appears when you try to calculate the circuit with open ports
Fixed problem importing blocks of Microwave Studio version 2008
Fixed problem with empty waveguide block
Fixed problem with generalized impedance of the transmission line
Increased threshold for determining the instability from 100 kW to 1 GW
We solve the problem of access to blocks Simlab, containing controlled sources
Fixed issue in connectivity analysis for PEEC terminal grouping.
Fixed an analysis of the key ON / OFF in SPICE-models
For Simlab given initial conditions defining the constant voltage
Introduced hysteresis loop for SPICE switches in accordance with the state of the parameter ON / OFF
We solve the problem of models containing only a single block of S-parameters
Fixed a rare problem with interpolation of some blocks, based on the 2D EM
Fixed problem with probes attached to the blocks Design Studio
Solve the problem of exporting the geometry of microstrip lines in the Microwave Studio
Fixed problem with semiconductor devices using the default settings


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/337f92fc/SCST_STUDIO_SUITE_2009%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22554559/890c5a6/SCST_STUDIO_SUITE_2009_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/328709358/SCST_STUDIO_SUITE_2009_links.txt
[/hide]

CST Studio Suite 2009 - CAD cho kỹ sư và nhà thiết kế cần thiết để tính toán các môi trường ăng ten, các cấu trúc dưới ảnh hưởng của sóng EM.
Các phần mềm mô phỏng điện CST Studio Suite ™ là đỉnh cao của nhiều năm nghiên cứu và phát triển thành những hiệu quả nhất và chính xác các giải pháp tính toán để thiết kế điện từ.

Bao gồm các phiên bản sau, bổ sung và các ứng dụng:
- CST Studio Suite 2009
- Servise Pack 6 cho Suite CST Studio 2009
- Hướng dẫn cst phòng thu (CST MICROWAVE STUDIO 5 Ru, CST Studio Suite 2008 Ru)

CST Studio Suite 2009
Năm: 2009
Phiên bản: 2009
Phát triển: ICT - Máy tính mô phỏng Công nghệ
Hệ điều hành: Windows / Linux
Khả năng tương thích với Vista: không rõ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh chỉ
Tabletka: Hiện tại

Mô tả: CST Studio Suite 2009 - CAD cho kỹ sư và nhà thiết kế cần thiết để tính toán các môi trường ăng ten, các cấu trúc dưới ảnh hưởng của sóng EM.

Extras. Thông tin:
CST Studio Suite ™
Điện phần mềm mô phỏng CST Studio Suite ™ là đỉnh cao của nhiều năm nghiên cứu và phát triển ở hầu hết các giải pháp hiệu quả và chính xác để tính toán thiết kế điện từ. Nó bao gồm các module sau:
CST Thiết kế Môi trường ™ (CST DE) là một điểm truy cập vào Studio CST Suite ™
CST lò vi sóng-Studio ® (CST MWS) là một công cụ chuyên gia cho mô phỏng nhanh và chính xác EM 3D của các vấn đề tần số cao. Cùng với một loạt các ứng dụng, lò vi sóng CST-Studio ® cung cấp sản phẩm đến lợi thế đáng kể trên thị trường: chu kỳ phát triển ngắn hơn - ảo prototyping trước khi thử nghiệm vật lý - thay vì những thí nghiệm tối ưu.
CST KẾ Studio ™ (CST DS) cung cấp một môi trường mạnh mẽ cho việc thiết kế, mà kết quả từ mô phỏng khác nhau có thể được kết hợp và phân tích.
CST EM Studio ™ (CST EMS) là một công cụ dễ sử dụng để phân tích và thiết kế cấu trúc tĩnh và tần số thấp.
CST phân trong Studio ™ (CST PS) để mô phỏng một cách tự do di chuyển của các hạt bị tính phí như súng điện tử, ống tia cực âm, ...

Servise Pack 6 cho Suite CST Studio 2009
Năm: 2009
Phiên bản: 2.009,06 vào ngày 28 tháng tư năm 2009, ông
Phát triển: CST Gmbh
Hệ điều hành: Windows 2000 | XP x86/x64 | Vista | Linux
Ngôn ngữ: Tiếng Anh chỉ
Tabletka: Hiện tại

Mô tả: bao gồm những gì các gói dịch vụ (từ các tài liệu hướng dẫn chương trình):
CST MICROWAVE STUDIO
1. Môi trường
Cố định công nhận của các bộ vi xử lý mới nhất từ AMD
Cố định vấn đề với song song dưới Linux
Cố định vấn đề nhập khẩu đường cong với dấu thêm
Giải quyết xử lý để cập nhật thông tin bảng trong cây menu.

2. Tính toán phân tán
Bại của nó kết nối với điều khiển chính khi đóng cửa sổ với bảng xếp hạng
Máy chủ DC không chạy cho các địa chỉ IP 169.xxx
Cố định nguồn rò rỉ trong MainController
Nelder-Mead dừng tối đa sau khi đánh giá cũng với tính toán phân tán.

3. Modeler / Hiển thị cấu trúc / nhập khẩu mặt hàng
Cố định chỉnh sửa trong cửa sổ "Transformation"
Cố định vấn đề với màu mặc định khi nhập khẩu nhiều cấu trúc lớp Gerber
Bây giờ bạn có thể sử dụng một tab trong các tập tin. Mdf để tương thích với phiên bản cũ của ADS
Cố định một vấn đề trên hệ thống 64-bit, khi chọn FSS dự án mẫu

4. Hình chữ nhật (hexahedral) lưới
Cố định xử lý TST lưới các tế bào trên ranh giới phía trên cho một số điều kiện biên.
Cải thiện sự ổn định công cụ «sàng lọc cạnh» sử dụng subgrid.
Cải thiện định nghĩa của các cảng trong sự hiện diện của chiếc máy bay đối xứng

5. Thoáng Solver / Eigenmode Solver
Mới. Thoáng Solver cho cơ hội sử dụng các A40 tốc phần cứng và D40
Giải quyết vấn đề cài đặt tăng tốc phần cứng. Chúng tôi giải quyết vấn đề sai sót giấy phép cho tăng tốc phần cứng
Eigenmode Solver bổ sung vào các giải pháp của một hệ thống thay thế của phương trình, sử dụng ít bộ nhớ

6. Tần số tên miền (FD) giải quyết
Khi xác định một cổng không đối xứng được coi là impedances sai đường truyền cho chế độ không đối xứng
Màn hình từ trường và, theo đó, hiển thị các lĩnh vực mà phụ thuộc vào chúng, được xem là sai vui mừng khi rời cảng phải đối mặt.
CST EM Studio / CST phân trong Studio giải quyết
Chúng tôi giải quyết vấn đề của việc sử dụng các vật liệu có tính chất phi tuyến trong các vấn đề của tĩnh điện và hạt Solver
Cải thiện tính toán của các từ trường gần cathode
Đăng Chế biến / Fields / Farfield
Điều chỉnh các giá trị được hiển thị cho các vùng xa trong một chiều đại diện
Cố định vấn đề khi chạy các lệnh VBA tương ứng renormalization
Cố định tải 3D kết quả cho dự án, được dùng để xác định cơ cấu nhập khẩu thiết kế vi mạch
Điều chỉnh phân công của các tọa độ bằng cách sử dụng «tùy chọn vẽ ở» khối lượng
CST KẾ Studio / CST PCB Studio / CST Cable Studio
Giải quyết vấn đề của extrapolation với các tính toán song song
Cải thiện thông báo xuất hiện khi bạn cố gắng để tính toán mạch với cổng mở
Cố định vấn đề khối nhập khẩu của lò vi sóng phiên bản Studio 2008
Cố định vấn đề với khối trống waveguide
Cố định vấn đề với trở kháng tổng quát của đường truyền
Tăng lên ngưỡng để xác định sự bất ổn định từ 100 kW đến 1 GW
Chúng tôi giải quyết vấn đề truy cập vào các khối Simlab, chứa nguồn kiểm soát
Cố định vấn đề trong phân tích kết nối cho các nhóm thiết bị đầu cuối PEEC.
Cố định phân tích của phím ON / OFF trong Spice-mô hình
Đối với Simlab được điều kiện ban đầu xác định điện áp không đổi
Giới thiệu hysteresis loop cho Spice tắc theo quy định của nhà nước của các tham số ON / OFF
Chúng tôi giải quyết vấn đề của mô hình chỉ chứa một khối duy nhất của S-thông số
Cố định một vấn đề hiếm với suy của một số khối, dựa trên EM 2D
Cố định vấn đề với đầu dò thuộc các khối Design Studio
Giải quyết vấn đề xuất khẩu, các hình học của dòng microstrip trong Studio lò vi sóng
Cố định vấn đề với các thiết bị bán dẫn sử dụng các thiết lập mặc định
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 01-02-2010 lúc 12:31 AM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #133  
Old 01-02-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 187 Times in 125 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 11203
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


Microsoft Windows XP Professional SP3 X86 Toshiba Edition | 636 MB

No activation needed, all of SATA drivers
How to use
1.unrar
2.use ultraiso to open iso files
3.burn with slow speed ( 1x - 10x)
4.go to bios and select fist boot is Cd/DVD drive hardware
5.boot from dos and install
6.enjoy
-----------------------
if this version not is english ,
you can change to English or your language :

How to change Language to English or change english to your language
click start
click control panel
click region and language options (globe shaped icon)
if in classic view
click date, time,region and language options (globe shaped icon)
click region and language options (globe shaped icon)
change both address bars to english
click ok
failing that you might be able to download the english language files from microsoft


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22670034/da2344c/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_Toshiba_Edition_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/dcc9cm46/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_Toshiba_Edition%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329178268/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_Toshiba_Edition__links.txt
[/hide]

Không kích hoạt cần thiết, tất cả các trình điều khiển SATA
Làm thế nào để sử dụng
1.unrar
2.use UltraISO để mở file iso
3.burn với tốc độ chậm (1x - 10x)
4.go để bios và khởi động nắm tay chọn là CD / DVD phần cứng
5.boot từ dos và cài đặt
6.enjoy
-----------------------
nếu phiên bản này không phải là tiếng Anh,
bạn có thể thay đổi sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của bạn:

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh hoặc tiếng anh để thay đổi ngôn ngữ của bạn
nhấp vào bắt đầu
nhấp vào bảng điều khiển
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
nếu trong xem cổ điển
bấm vào ngày, giờ, khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
thay đổi cả địa chỉ quán bar sang tiếng Anh
nhấp ok
không mà có thể bạn có thể tải các tập tin ngôn ngữ tiếng anh từ microsoftMicrosoft Windows XP Professional SP3 X86 HP Edition | 643 MB

No activation needed, all of SATA drivers
No activation needed, all of SATA drivers
How to use
1.unrar
2.use ultraiso to open iso files
3.burn with slow speed ( 1x - 10x)
4.go to bios and select fist boot is Cd/DVD drive hardware
5.boot from dos and install
6.enjoy
-----------------------
if this version not is english ,
you can change to English or your language :

How to change Language to English or change english to your language
click start
click control panel
click region and language options (globe shaped icon)
if in classic view
click date, time,region and language options (globe shaped icon)
click region and language options (globe shaped icon)
change both address bars to english
click ok
failing that you might be able to download the english language files from microsoftDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/da4761f3/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_HP_Edition%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22671640/5c9bce1/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_HP_Edition_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329184179/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_HP_Edition__links.txt
[/hide]

Không kích hoạt cần thiết, tất cả các trình điều khiển SATA
Không kích hoạt cần thiết, tất cả các trình điều khiển SATA
Làm thế nào để sử dụng
1.unrar
2.use UltraISO để mở file iso
3.burn với tốc độ chậm (1x - 10x)
4.go để bios và khởi động nắm tay chọn là CD / DVD phần cứng
5.boot từ dos và cài đặt
6.enjoy
-----------------------
nếu phiên bản này không phải là tiếng Anh,
bạn có thể thay đổi sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của bạn:

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh hoặc tiếng anh để thay đổi ngôn ngữ của bạn
nhấp vào bắt đầu
nhấp vào bảng điều khiển
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
nếu trong xem cổ điển
bấm vào ngày, giờ, khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
thay đổi cả địa chỉ quán bar sang tiếng Anh
nhấp ok
không mà có thể bạn có thể tải các tập tin ngôn ngữ tiếng anh từ microsoftWindows 7 Home Premium x86 MSDN ORIGINALS (English)
Bootable | ISO | 32bit | 2.33 GB

This is the official version from Microsoft together with active soft inside! Upload by ME

Windows 7 Home Premium makes it easy to create a home network and share all of your favorite photos, videos, and music. And you can watch shows for free when and where you want with Internet TV on Windows Media Center. Get the best entertainment experience with Windows 7 Home Premium.

Windows 7 Home Premium (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_premium_x86_dvd_x15-65732.iso
SHA1: CC9D8220B2179E784D85BF1EA98D2EE2190D534F
MD5: C58BC371C1EE56D0D1E3986D0A2C639E
ISO/CRC: 5DF6DBA0


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/7f9bf6fd/W7.HP.MSDN.x86%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/7f9bf6fd/W7.HP.MSDN.x86%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329186258/W7.HP.MSDN.x86__links.txt
[/hide]

Đây là phiên bản chính thức từ Microsoft cùng với các bên trong mềm đang hoạt động! Tải lên bởi ME

Windows 7 Home Premium giúp bạn dễ dàng để tạo một mạng gia đình và chia sẻ tất cả các bức ảnh yêu thích, video và âm nhạc. Và bạn có thể xem miễn phí cho thấy khi nào và nơi bạn muốn với Internet TV trên Windows Media Center. Có được kinh nghiệm giải trí tốt nhất với Windows 7 Home Premium.

Windows 7 Home Premium (x86) - DVD (Tiếng Anh)
Tên file: en_windows_7_home_premium_x86_dvd_x15-65732.iso
SHA1: CC9D8220B2179E784D85BF1EA98D2EE2190D534F
MD5: C58BC371C1EE56D0D1E3986D0A2C639E
ISO / CRC: 5DF6DBA0Microsoft Windows XP Professional SP3 X86 Dell Edition | 634 MB

No activation needed, all of SATA drivers
How to use
1.unrar
2.use ultraiso to open iso files
3.burn with slow speed ( 1x - 10x)
4.go to bios and select fist boot is Cd/DVD drive hardware
5.boot from dos and install
6.enjoy
-----------------------
if this version not is english ,
you can change to English or your language :

How to change Language to English or change english to your language
click start
click control panel
click region and language options (globe shaped icon)
if in classic view
click date, time,region and language options (globe shaped icon)
click region and language options (globe shaped icon)
change both address bars to english
click ok
failing that you might be able to download the english language files from microsoft

PS it is usual procedure in untouched XP

google more about Multilingual User Interface (MUI) Pack installation. (muisetup.exe)Download:(Rapidshare & HotFile & Turbobit & sharingmatrix & Uploading)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/2196fm43/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_Dell_Edition%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:
http://hotfile.com/dl/22671295/dff112a/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_Dell_Edition_links.txt.html
Mirror:
Code:
http://rapidshare.com/files/329182870/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_Dell_Edition__links.txt
[/hide]

Không kích hoạt cần thiết, tất cả các trình điều khiển SATA
Làm thế nào để sử dụng
1.unrar
2.use UltraISO để mở file iso
3.burn với tốc độ chậm (1x - 10x)
4.go để bios và khởi động nắm tay chọn là CD / DVD phần cứng
5.boot từ dos và cài đặt
6.enjoy
-----------------------
nếu phiên bản này không phải là tiếng Anh,
bạn có thể thay đổi sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của bạn:

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh hoặc tiếng anh để thay đổi ngôn ngữ của bạn
nhấp vào bắt đầu
nhấp vào bảng điều khiển
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
nếu trong xem cổ điển
bấm vào ngày, giờ, khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
thay đổi cả địa chỉ quán bar sang tiếng Anh
nhấp ok
không mà có thể bạn có thể tải các tập tin ngôn ngữ tiếng anh từ microsoft

PS nó là bình thường trong thủ tục untouched XP

google thêm về Multilingual User Interface (MUI) Pack cài đặt. (muisetup.exe)


Windows 7 Extreme Edition R1 64Bit Edition | 5.16 GB

Changes made from 32bit version:

# Updated all softwares to latest version.
# Updated and added more drivers to latest versions.
# Added new windows updates released.
# Added some new softwares.
# Added new themes,gadgets.
# Minors improvements , tweaks over 32bit.
# Fixed some little issues.

Notes:

# This windows is Based on Windows 7 Ultimate RTM 64bit version.
# This copy will be activated within installation, you can update your windows using ôWindows Updateö without any problem
# Software included are full version and uninstallable, mean you can uninstall it if you donÆt want them. ( donÆt call it bloatware, its not resource hogger ).
# Read description for more detailed info.

Recommended System Requirements :

# 2 GHz CPU ( 800 MHz Minimum )
# 1 GB RAM ( 512 MB Minimum )
# DirectX 9.0C capable graphics Card Which Supports Windows AERO

Installation :

# ISO file size is 5.15GB so you will need DVD9 to burn it.
# You can perform 2 types of installation, either by booting this DVD or by clicking on "setup.exe" ( you must run setup.exe as Administrator or it wont start ). Both ways installation will be
automated.
# Upgrade Option is available, so u can upgrade your previous windows to this version.

Features:

# Advanced bootmenu.
# No Components removed.
# Advanced context menu entries to get quicker access to system functions.
# Changed boot entry specially for this OS to easily select OS if you have multiple versions of Windows 7 installed.
# Based on Windows 7 Ultimate 32bit (RTM).
# Updated with latest hotfixes and patches.
# Patched uxtheme files for 3rd party themes support.
# Enabled Dremescene ( Dreamscene videos not included )
# Included Utilities for troubleshooting purpose.
# Included ESET Smart Security v4 Unlimited trial version which can be updated without any activation or key!
# Automated Setup, just few clicks and your windows will be ready to use after setup!
# Automatic Activation ( Extra activators included if it wont get activated automatically at 1st logon ).
# Whole new look with themes, icons , gadgets , logon screens n more.
# New default theme, plus more 3rd party theme included.
# New useful gadgets
# New Logon screen ( logon changer included in Utilities folder in start menu ).
# New default Icons + many icon packs included to customize as your need.
# Tweaked for better performance and usability.
# Added general applications which mostly users use daily on PC! ( This may not cover apps for particular user ).
# Windows 7 manger included to customize and tweak windows as your way.
# Extra Windows 7 Wallpapers.
# DirectX 9.0C August 2009.
# Special updates like IE8 Feature Pack, Silverlight, Playready and Games for Windows live.
# Integrated all hotfixes upto 20th November 2009 ( check control panel for list ).
# 31 new Themes
# New wallpapers
# 16 Icon packs
# Tweaked OS for faster operations.
# Added Diskeeper for disk management which improves system performance.

Apps Included (All Full versions, Preinstalled) :
Note : All the applications included are uninstallable ( you can uninstall them ) and they wont use any memory resources until you run them! None of the apps configured to run at startup of windows ( except Eset Security ).

# Diskeeper 2009 Pro Premier with Hyperfast û x64 ( improves system performance )
# 7-zip 908A û x64
# CCleaner 2.26
# Nero 9.4.26.0 ( lite version )
# Firefox 3.5.5
# Adobe Reader 9.2
# IconPackager 4.2 + Icon Packs
# Java Runtime 6 Update 17
# Java Runtime 6 Update 17 x64
# Klite Mega Codecs 5.50
# Klite Codecs 3.0 - x64
# Notepad++ 5.5.1
# Opera 10.10
# Microsoft Playready û x64 (Hotfix)
# Microsoft SilverLight (Hotfix, activex control)
# Microsoft Games For Windows Live 3.1 ( Hotfix )
# Microsoft Virtual PC addon ( Windows XP Mode, XP image not included )
# Windows Live Messenger 2009
# Windows Live Messenger Plus 4.83
# Windows 7 Manager 1.1.6 û x64
# Sysinternal Suite for troubleshooting ( see utilities folder in start menu )
# GPU-Z,CPU-Z,HD-Tune tools in control panel
# Locker Hunter 1.6 û x64 ( replacement of unlocker for x64 )
# UltraISO 9.3.5.2716 Premium
# Winrar 3.90 û x64
#Eset Smart Security - Business Edition 4 û x64 ( cracked,unlimited trial, Updatable, included updates till December 2009. )
# Yahoo Messenger 10

Tweaks Included:

# Run command in start menu.
# TestMode is enabled by default, you can install non-signed drivers.
# Faster shutdown.
# Faster startup ( disabled group-policy syncronization on logon )
# Register/unregister context menu entry for dll & OCX files .
# Disabled UAC ( you can enable it from control panel ).
# Show My Computer, Documents & Network icons on Desktop.
# Add Useraccounts 2 on ControlPanel.
# Auto Arrange desktop icons
# Restore opened folders on system reboot.
# Take Ownership" in context menu
# Additional Avlon Effect ( DWM )
# Slow Motion Effect ( DWM )
# PowerOff after shutdown
# Windows will tell you exactly what it is doing when it is shutting down or is booting ( you can see it on logon screen )
# Added command prompt to right click context menu
# Disabled User Account Control ( UAC) [ you can enable this from control panel later. ]
# Add "Explore from here" context menu while right clicking on folders ( very useful for win7 startmenu )
# Get rid of the Windows Mail splash screen
# Show hidden files & show extensions by default.
# Maximum simultaneous downloads for IE to 20 ( default is 2 )
# Enable ClearType Tuning
# Added 'Copy to Folder' and 'Move to Folder' to right click context menu
# Added 'open with notepad' to right context
# Disabled Windows Media Player AutoUpdates
# Added "Advanced System Properties", device manager, services to right-click on Computer
# Faster browsing with IE.
# Makecab and Expand in context menu ( Shift + right click )
# Restore Open folders on reboot.

Integrated Drivers : ( Updated to 13th December 2009.)

# Chipset ( ATI, nVidia 15.51, Intel, Via )
# Display ( ATI 9.11, nVidia 195.62, nVidia notebook 186.81, Intel ,Via, SIS )
# Audio ( realtek, conexant, C-Media, Via, Soundmax )
# LAN ( Atheros, Broadcomm, Intel, Jmicron, Marvell, nVidia, Realtek, Silicon Image, Via )
# Mass Storage ( nVidia, jmicron, SIS, Silicon Image, Via, Highpoint, Intel, Marvell, Microsoft, LSI Logic , Dell, ITE, LSI )
# CardReader ( Alcor, Jmicron, O2micro, Realtek, Ricoh )
# Wireless Lan ( Atheros, Braodcomm, Realtek, Intel, silicon, Via, marvell, Netgear, Lan Express, D-Link, )Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & SharingMatrix & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/496c3975/W7EER1x64%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22682670/bb496af/W7EER1x64_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329223798/W7EER1x64__links.txt
[/hide]

Thay đổi từ phiên bản 32 bit:

# Cập nhật tất cả các phần mềm lên phiên bản mới nhất.
# Cập nhật các trình điều khiển và được thêm vào phiên bản mới nhất.
# Nhập cửa sổ mới cập nhật phát hành.
# Nhập một số phần mềm mới.
# Nhập chủ đề mới, tiện ích.
Trẻ vị thành niên # cải tiến, chỉnh hơn 32bit.
# Cố định một số vấn đề nhỏ.

Ghi chú:

# Đây là cửa sổ Dựa trên Windows 7 Ultimate RTM 64bit phiên bản.
# Bản sao này sẽ được kích hoạt trong cài đặt, bạn có thể cập nhật các cửa sổ của bạn bằng cách sử dụng ôWindows Updateö mà không có bất kỳ vấn đề
# Phần mềm có được phiên bản đầy đủ và uninstallable, có nghĩa là bạn có thể gỡ bỏ nó nếu bạn muốn họ donÆt. (DonÆt gọi nó bloatware, không phải của nó hogger nguồn).
# Đọc mô tả cho thông tin chi tiết.

Cấu hình yêu cầu:

# 2 GHz CPU (800 MHz Minimum)
# 1 GB RAM (512 MB Minimum)
# DirectX 9.0C Card đồ họa có khả năng nào Supports Windows AERO

Cài đặt:

# Kích thước tiêu chuẩn ISO là 5.15GB, do đó bạn sẽ cần DVD9 để ghi nó.
# Bạn có thể thực hiện 2 loại cài đặt, hoặc bằng cách khởi động này DVD hoặc bằng cách bấm vào "setup.exe" (bạn phải chạy setup.exe là Administrator hoặc nó bắt đầu wont). Cả hai cách cài đặt sẽ được
tự động.
# Lựa chọn nâng cấp có sẵn, nên u có thể nâng cấp các cửa sổ trước của bạn để phiên bản này.

Các tính năng:

# Nâng cao bootmenu.
# Không có thành phần bỏ đi.
# Nâng cao trình đơn ngữ cảnh mục để có được truy cập nhanh đến các chức năng của hệ thống.
# Mục nhập khởi động thay đổi đặc biệt cho các hệ điều hành này để dễ dàng lựa chọn hệ điều hành nếu bạn có nhiều phiên bản của Windows 7 cài đặt.
# Dựa trên Windows 7 Ultimate 32bit (RTM).
# Cập nhật mới nhất với hotfix và các bản vá lỗi.
# Patched Uxtheme files hỗ trợ cho 3 chủ đề bên.
# Bật Dremescene (Dreamscene video không bao gồm)
# Đã có Tiện ích cho mục đích khắc phục sự cố.
# ESET Smart Security Đã có v4 không giới hạn dùng thử phiên bản có thể được cập nhật mà không có bất kỳ kích hoạt hoặc phím!
# Tự động cài đặt, chỉ cần vài nhấp chuột và cửa sổ của bạn sẽ được sẵn sàng để sử dụng sau khi cài đặt!
# Tự động kích hoạt (bao gồm phụ activators nếu nó wont nhận được kích hoạt tự động đăng nhập vào 1).
# Mới nguyên nhìn với chủ đề, biểu tượng, tiện ích, đăng nhập n màn hình nhiều hơn nữa.
# Theme mặc định mới, cộng với chủ đề bên thêm 3 bao gồm.
# New tiện ích hữu ích
# Mới màn hình Logon (đăng nhập changer Tiện ích bao gồm trong thư mục trong trình đơn bắt đầu).
# Mặc định mới Icons + gói bao gồm nhiều biểu tượng để tuỳ theo nhu cầu của bạn.
# Tweaked cho hiệu suất tốt hơn và khả năng sử dụng.
# Nhập ứng dụng chung mà chủ yếu là người dùng sử dụng hàng ngày trên máy tính! (Điều này có thể không bao gồm các ứng dụng cho người dùng cụ thể).
# Windows 7 manger bao gồm tùy chỉnh và tinh chỉnh các cửa sổ như cách của bạn.
# Extra Windows 7 Wallpapers.
# DirectX 9.0C tháng 8 năm 2009.
# Cập nhật đặc biệt như IE8 Feature Pack, Silverlight, Playready và tầm cho Windows sống.
# Tích hợp tất cả các hotfix HCM, đến 20 tháng 11 năm 2009 (kiểm tra, bảng điều khiển cho danh sách).
# 31 mới Chủ đề
# New wallpapers
# 16 Icon gói
# Tweaked hệ điều hành cho các hoạt động nhanh hơn.
# Nhập Diskeeper cho việc quản lý đĩa đó cải thiện hiệu năng hệ thống.

Apps Included (Tất cả các phiên bản đầy đủ, cài đặt sẵn):
Lưu ý: Tất cả các ứng dụng bao gồm có uninstallable (bạn có thể gỡ bỏ cài đặt chúng) và họ wont sử dụng bất kỳ tài nguyên bộ nhớ cho đến khi bạn chạy chúng! Không có các ứng dụng cấu hình để chạy lúc khởi động của cửa sổ (trừ Eset Security).

# Diskeeper 2009 Pro Premier với Hyperfast û x64 (cải thiện hiệu năng hệ thống)
# 7-zip 908A û x64
# CCleaner 2,26
# Nero 9.4.26.0 (lite version)
# Firefox 3.5.5
# Adobe Reader 9,2
# IconPackager 4,2 + Icon Packs
# Java Runtime 6 Update 17
# Java Runtime 6 Update 17 x64
# Klite Mega Codecs 5,50
# Klite Codecs 3,0 - x64
# Notepad + + 5.5.1
# Opera 10,10
# Microsoft Playready û x64 (Hotfix)
# Microsoft Silverlight (Hotfix, activex kiểm soát)
# Microsoft tầm Đối với Windows Live 3,1 (Hotfix)
# Microsoft Virtual PC addon (Windows XP chế độ, XP hình ảnh không bao gồm)
# Windows Live Messenger 2009
# Windows Live Messenger Plus 4,83
# Windows 7 Manager 1.1.6 û x64
# Sysinternal Suite cho xử lý sự cố (xem các tiện ích trong thư mục bắt đầu trình đơn)
# GPU-Z, CPU-Z, HD-Tune công cụ trong bảng điều khiển
# Locker Hunter 1,6 û x64 (thay thế unlocker cho x64)
# UltraISO 9.3.5.2716 Premium
# Winrar 3,90 û x64
# Eset Smart Security - Business Edition 4 û x64 (nứt, không giới hạn xét xử, Updatable, bao gồm thông tin cập nhật đến tháng 12 năm 2009.)
# 10 Yahoo Messenger

Tweaks có:

# Khởi lệnh trong trình đơn bắt đầu.
# TestMode được bật theo mặc định, bạn có thể cài đặt các trình điều khiển không ký.
# Faster shutdown.
# Khởi động nhanh hơn (vô hiệu hóa nhóm-chính sách syncronization ngày đăng nhập)
# Đăng ký / unregister mục trình đơn ngữ cảnh cho & dll file OCX.
# Disabled UAC (bạn có thể bật nó từ bảng điều khiển).
# Show My Computer, Văn bản & Mạng các biểu tượng trên Desktop.
# Thêm Useraccounts 2 ngày ControlPanel.
# Auto Sắp xếp các biểu tượng máy tính để bàn
# Khôi phục mở thư mục trên khởi động lại hệ thống.
# Hãy sở hữu "trong bối cảnh trình đơn
# Effect Avlon bổ sung (DWM)
# Slow Motion Effect (DWM)
# PowerOff sau khi shutdown
# Windows sẽ cho bạn biết chính xác những gì nó làm khi nó được tắt hoặc khởi động (bạn có thể nhìn thấy nó trên màn hình đăng nhập)
# Nhập lệnh vào dấu nhắc trình đơn ngữ cảnh bên phải bấm vào
# Disabled User Account Control (UAC) [bạn có thể kích hoạt tính năng này từ bảng điều khiển sau này. ]
# Thêm "Khám phá từ đây" trình đơn ngữ cảnh khi phải bấm vào thư mục (rất hữu ích cho Win7 Startmenu)
# Get thoát khỏi màn hình Windows Mail splash
# Show hidden files & mở rộng hiển thị theo mặc định.
# Tải đồng thời tối đa cho IE đến 20 (mặc định là 2)
# Enable ClearType Tuning
# Added 'Copy to Folder' và 'Move to Folder' vào menu ngữ cảnh bên phải bấm vào
# Nhập 'mở với notepad' để ngữ cảnh bên phải
# Disabled Windows Media Player AutoUpdates
# Added "Advanced System Properties", người quản lý thiết bị, dịch vụ cho các nhấp chuột phải vào máy tính
# Duyệt nhanh hơn với IE.
# Makecab và Mở rộng trong menu ngữ cảnh (Shift + click chuột phải)
# Khôi phục thư mục Open ngày khởi động lại.

Tích hợp Trình điều khiển: (Cập nhật vào 13 Tháng 12 năm 2009.)

# Chipset (ATI, nVidia 15,51, Intel, Via)
# Display (9,11 ATI, nVidia 195,62, máy tính xách tay 186,81 nVidia, Intel, Via, SIS)
# Audio (Realtek, Conexant, C-Media, Via, Soundmax)
# LAN (Atheros, Broadcomm, Intel, JMicron, Marvell, nVidia, Realtek, Silicon Image, Qua)
# Mass Storage (nVidia, JMicron, SIS, Silicon Image, Qua, Highpoint, Intel, Marvell, Microsoft, LSI Logic, Dell, ITE, LSI)
# CardReader (Alcor, JMicron, O2micro, Realtek, Ricoh)
# Wireless LAN (Atheros, Braodcomm, Realtek, Intel, silicon, Qua, Marvell, Netgear, Lan Express, D-Link,)Windows 7 Professional x86 | MSDN ORIGINALS (English)
Bootable | ISO | 32bit | 2.33 GB

This is the official version from Microsoft together with active soft inside! Upload by ME

With Windows 7 Professional, fewer walls stand between you and your success. You can run many Windows XP productivity programs in Windows XP Mode and recover data easily with automatic backups to your home or business network. You can also connect to company networks effortlessly and more securely with Domain Join. With all the exciting entertainment features of Windows Home Premium, it’s a great choice for home and for business.

Windows 7 Professional (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_x86_dvd_x15-65804.iso
SHA1: 697FA06554502FB21D30275273B25747299C020D
MD5: D8F675AAEB48057452666B0CD686D7F5
ISO/CRC: 578725D1


Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & Turbobit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/66bbb223/windows_7_professional_x86_dvd_x15-65804%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:
http://hotfile.com/dl/22683315/bf6511c/windows_7_professional_x86_dvd_x15-65804_links.txt.html

Mirror:
Code:
http://rapidshare.com/files/329226375/windows_7_professional_x86_dvd_x15-65804__links.txt
[/hide]

Đây là phiên bản chính thức từ Microsoft cùng với các bên trong mềm đang hoạt động! Tải lên bởi ME

Với Windows 7 chuyên nghiệp, tường ít đứng giữa bạn và thành công của bạn. Bạn có thể chạy nhiều chương trình năng suất Windows XP trong Windows XP Mode và phục hồi dữ liệu một cách dễ dàng với các sao lưu tự động vào nhà của bạn hoặc mạng lưới kinh doanh. Bạn cũng có thể kết nối với mạng lưới công ty dễ dàng và an toàn hơn với tên miền Tham gia. Với tất cả các tính năng giải trí thú vị của Windows Home Premium, đó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho gia đình và cho doanh nghiệp.

Windows 7 chuyên nghiệp (x64) - DVD (Tiếng Anh)
Tên file: en_windows_7_professional_x86_dvd_x15-65804.iso
SHA1: 697FA06554502FB21D30275273B25747299C020D
MD5: D8F675AAEB48057452666B0CD686D7F5
ISO / CRC: 578725D1Windows 7 Ultimate AIO Activated Tested 100% [UPDATE 29.12.2009]| 3.5 GB

Windows 7 is the easiest, fastest, and most engaging version of Windows yet. Better ways to find and manage files, like Jump Lists and improved taskbar previews, help you speed through everyday tasks. Faster and more reliable performance means your PC just works the way you want it to. And great features like HomeGroup and Windows Touch make new things possible. Get to know Windows 7, and see how it can simplify just about everything you do with your PC.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/3a6fa1am/Windows_7_Ultimate_AIO_Activated%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22684095/3ad9f3d/Windows_7_Ultimate_AIO_Activated_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329228521/Windows_7_Ultimate_AIO_Activated__links.txt
[/hide]

Windows 7 là dễ nhất, nhanh nhất, và hấp dẫn nhất phiên bản Windows nào được nêu ra. Tốt hơn cách để tìm kiếm và quản lý tập tin, như Danh sách Bước và xem trước thanh tác vụ được cải thiện, giúp bạn tốc độ thông qua các công việc hàng ngày. Nhanh hơn và đáng tin cậy hơn có nghĩa là hiệu suất máy tính của bạn chỉ làm việc theo cách bạn muốn. Và các tính năng tuyệt vời như HomeGroup và Windows Touch làm cho những điều mới có thể. Nhận biết Windows 7, và xem nó như thế nào có thể đơn giản hóa chỉ là về mọi thứ bạn làm với PC của bạn.


MacOS X Seven | 2.32 GB

MacOS X Seven is based on Microsoft.Windows.7.ULTIMATE.x86.Integrated.Novemb er.2009.OEM.DVD and i changed the visual interface with a MacOS X one.

It has the following programs preinstalled:

uTorrent 1.82
7Zip 4.65
Adobe Flash Player 10 ActiveX
Adobe Flash Player 10 Plugin
Adobe Reader 9.2 Lite
AIMP 2.6 Beta2
Avast!Antivirus (full)
CCleaner 2.23.999
Daemon Tools Lite 4.3.55
Microsoft Office Professional 2003
Mozilla Firefox 3.5.6 - MacOS X Skin here ===> https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7172
Nero 9 Lite
RKLauncher (custom)
Skype 4.1
VLC Media Player 1.0.3
WinRAR 3.9 (full) - MacOS X Skin here ===> http://www.rarlab.com/themes2.htm
Y!Messenger 9.0 MultiY!M (Custom)
Y'z Dock (custom)

In C:windows\resources\themes you will find a nice collection of themepacks. just double click it and it's done.

This version is FULLY activated.
Still: I DO NOT RECOMAND UPDATES!!! It will change all the beautifull stuff inside.
You can use Windows upgrade to download ONLY DRIVERS and LANGUAGE PACKS!!

It's a SFX archive so you just double click on the first one.

This are the changes inside:

[Components]

;# Accessories #

Accessibility
Mobility Center
Snipping Tool
Welcome Center

;# Drivers #

Diva Server

;# Hardware Support #

Floppy Disk Support
Infrared Support
Printer Support
Windows HotStart
XBOX 360 Controller

;# Multimedia #

Intel Indeo
Music and Video samples
Shell event sounds
SideShow
Sound Recorder

;# Network #

File and printer sharing (Server)
Remote Desktop and Assistance
Windows Collaboration

;# Services #

Error Reporting
Offline Files
Quality Windows Audio Video Experience

;# System #

16-bit Support
BitLocker Drive Encryption
Digital Rights Management (DRM)
Disk Quota
Help
Jet Database Engine
Natural Language
Parental Controls
Security Center
Sync Center
User Account Control (UAC)
Windows Defender

[Options]

DEP (Data Execution Prevention) = Disabled (AlwaysOff)
User Account Control (UAC) = Disabled
AntiSpyware Realtime Protection = Disabled
Memory requirement = 256MB
AutoPlay = Disabled
Paging Executive = Disabled
Power scheme = High performance
Power button = Shutdown
Sleep button = Do nothing
Control Panel - Classic View = Default
Show hidden files and folders = No
Show protected operating system files = No
Show extensions for known file types = No
IE Phishing Filter = Disabled
IE Phishing Verification Ballon Tips = Disabled

[Services]

ALG = Disabled
APPMGMT = Disabled
AXINSTSV = Disabled
BDESVC = Disabled
BTHSERV = Disabled
CERTPROPSVC = Disabled
CSCSERVICE = Disabled
EFS = Disabled
FDPHOST = Disabled
FDRESPUB = Disabled
HIDSERV = Disabled
HKMSVC = Disabled
IDSVC = Disabled
IPBUSENUM = Disabled
IPHLPSVC = Disabled
LLTDSVC = Disabled
MPSSVC = Disabled
MSISCSI = Disabled
NAPAGENT = Disabled
NETLOGON = Disabled
P2PIMSVC = Disabled
P2PSVC = Disabled
PCASVC = Disabled
PEERDISTSVC = Disabled
PNRPAUTOREG = Disabled
PNRPSVC = Disabled
QWAVE = Disabled
REMOTEREGISTRY = Disabled
RPCLOCATOR = Disabled
SCARDSVR = Disabled
SCPOLICYSVC = Disabled
SENSRSVC = Disabled
SESSIONENV = Disabled
SNMPTRAP = Disabled
TBS = Disabled
TERMSERVICE = Disabled
TRKWKS = Disabled
UI0DETECT = Disabled
UMRDPSERVICE = Disabled
WBIOSRVC = Disabled
WCNCSVC = Disabled
WCSPLUGINSERVICE = Disabled
WEBCLIENT = Disabled
WERCPLSUPPORT = Disabled
WERSVC = Disabled
WINHTTPAUTOPROXYSVC = Disabled
WINRM = Disabled
WPCSVC = Disabled
WPDBUSENUM = Disabled
WSCSVC = Disabled
WSEARCH = Disabled
WWANSVC = DisabledDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/1a318c39/MacOSX.S%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22669526/9011b65/MacOSX.S_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329175896/MacOSX.S__links.txt
[/hide]

MacOS X Bảy được dựa trên Microsoft.Windows.7.ULTIMATE.x86.Integrated.Novemb er.2009.OEM.DVD và i thay đổi giao diện trực quan với một hệ điều hành MacOS X một.

Nó có cài đặt sẵn các chương trình sau đây:

uTorrent 1,82
7zip 4,65
Adobe Flash Player 10 ActiveX
Adobe Flash Player 10 Plugin
Adobe Reader 9,2 Lite
AIMP 2,6 Beta2
Avast! Antivirus (đầy đủ)
CCleaner 2.23.999
Daemon Tools Lite 4.3.55
Microsoft Office Professional 2003
Mozilla Firefox 3.5.6 - MacOS X da ở đây ===> https: / / addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7172
Nero 9 Lite
RKLauncher (tùy chỉnh)
Skype 4,1
VLC Media Player 1.0.3
WinRAR 3,9 (full) - MacOS X da ở đây ===> http://www.rarlab.com/themes2.htm
Y Messenger 9.0 MultiY M (! Tuỳ chỉnh!)
Y'z Dock (tùy chỉnh)

Trong C: Windows \ nguồn \ chủ đề bạn sẽ tìm thấy một bộ sưu tập tốt đẹp của themepacks. chỉ cần nhấp đúp chuột vào nó và nó được thực hiện.

Phiên bản này là FULLY kích hoạt.
Vẫn: Tôi KHÔNG RECOMAND CẬP NHẬT! Nó sẽ thay đổi tất cả những gì đẹp bên trong.
Bạn có thể sử dụng Windows nâng cấp lên DRIVERS ONLY tải và Pack NGÔN NGỮ!!

Đó là một kho lưu trữ SFX vì vậy bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào ngày đầu tiên.

Đây là những thay đổi bên trong:

[Linh]

; # Accessories #

Khả năng tiếp cận
Trung tâm di động
Snipping Tool
Chào mừng đến Trung tâm

; # Drivers #

Diva Server

; # Phần cứng Hỗ trợ #

Ổ đĩa mềm Hỗ trợ
Hỗ trợ hồng ngoại
Hỗ trợ máy in
Windows HotStart
Xbox 360 Controller

; # Multimedia #

Intel Indeo
Âm nhạc và video mẫu
Shell sự kiện âm thanh
Sideshow
Sound Recorder

; # Network #

Chia sẻ tập tin và máy in (Server)
Remote Desktop và Assistance
Windows hợp tác

; # Dịch vụ #

Error Reporting
Offline Files
Quality Windows Audio Video Experience

; Hệ thống # #

16-bit Hỗ trợ
BitLocker Drive Encryption
Digital Rights Management (DRM)
Disk Quota
Giúp đỡ
Cơ sở dữ liệu động cơ máy bay phản lực
Ngôn ngữ tự nhiên
Parental Controls
Trung tâm an ninh
Sync Center
User Account Control (UAC)
Windows Defender

[Lựa chọn]

DEP (Data Execution Prevention) = Disabled (AlwaysOff)
User Account Control (UAC) = Disabled
AntiSpyware Realtime Protection = Disabled
Bộ nhớ yêu cầu = 256MB
AutoPlay = Disabled
Paging Executive = Disabled
Power scheme = High performance
Power button = Shutdown
Ngủ nút = Không làm gì
Control Panel - Classic View = mặc định
Show hidden files and folders = Không có
Hiển thị các hoạt động bảo vệ hệ thống tập tin = Không có
Hiển thị phần mở rộng cho các kiểu tập tin được gọi = Không có
IE Phishing Filter = Disabled
IE Phishing Verification Ballon Tips = Disabled

[Dịch vụ]

ALG = Disabled
APPMGMT = Disabled
AXINSTSV = Disabled
BDESVC = Disabled
BTHSERV = Disabled
CERTPROPSVC = Disabled
CSCSERVICE = Disabled
EFS = Disabled
FDPHOST = Disabled
FDRESPUB = Disabled
HIDSERV = Disabled
HKMSVC = Disabled
IDSVC = Disabled
IPBUSENUM = Disabled
IPHLPSVC = Disabled
LLTDSVC = Disabled
MPSSVC = Disabled
MSISCSI = Disabled
NAPAGENT = Disabled
NETLOGON = Disabled
P2PIMSVC = Disabled
P2PSVC = Disabled
PCASVC = Disabled
PEERDISTSVC = Disabled
PNRPAUTOREG = Disabled
PNRPSVC = Disabled
QWAVE = Disabled
RemoteRegistry = Disabled
RPCLOCATOR = Disabled
SCARDSVR = Disabled
SCPOLICYSVC = Disabled
SENSRSVC = Disabled
SESSIONENV = Disabled
SNMPTRAP = Disabled
TBS = Disabled
TERMSERVICE = Disabled
TRKWKS = Disabled
UI0DETECT = Disabled
UMRDPSERVICE = Disabled
WBIOSRVC = Disabled
WCNCSVC = Disabled
WCSPLUGINSERVICE = Disabled
WebClient = Disabled
WERCPLSUPPORT = Disabled
WERSVC = Disabled
WINHTTPAUTOPROXYSVC = Disabled
WINRM = Disabled
WPCSVC = Disabled
WPDBUSENUM = Disabled
WSCSVC = Disabled
WSEARCH = Disabled
WWANSVC = DisabledWindows XP PRO SP3 VistaVG Black + Blue Ultimate Style | 698 MB

Microsoft Windows XP PRO SP3 Corporate *
- NO CD-KEY needed....already slipstreamed. ***** V2C47 MK7JD 3R89F D2KXW VPK3J *****
- NO ACTIVATION needed...
- NO CRACK needed....
- NO PATCHES needed...


PASSES ALL WGA CHECKS - FULLY UPDATEABLE !!!!!
DO NOT TRY TO UPGRADE YOUR EXISTING OPERATING SYSTEM WITH IT !!!!
A CLEAN INSTALL IS HIGHLY RECOMMENDED TO TAKE ADVANTADGE OF ALL FEATURES AND CONFIGURATIONS.
BURN BOOTABLE .ISO AT VERY SLOW SPEED ... AND INSTALL FROM BOOT (not Desktop) !!!

Changes:
- Based on the Windows XP SP3 RTM (Build 5512)...The untouched ISO straight from MSDN
- Added New Extra Themes (VistaVG Blue & XP Live Blue)
- Added some custom Wallpapers
- Added visual c++ 2005 sp1
- Added visual c++ 2008
- Updated Sata/Raid drivers (MassStorage Driver Pack v.8.05)
- Updated DirectX 9.0c
- Updated Firefox to v.3.0 Final
- Updated CCleaner
- Removed Vista Backgrounds
- Remove Minimize and Maximize windows sound Reg entries (annoying for some ppl)
- Windows Movie Maker....Not Removed !!! ...it's there

==========================
* DriverPack Chipset
* DriverPack MassStorage
* DriverPack LAN
* DriverPack WLAN
==========================

====================
Addons Integrated:
====================
- Vista RTM Boot screen
- VistaVG Ultimate Black Theme ( default )
- Vista Aero Cursors Black ( default )
- Vista Sounds ( default )
- Vista Sidebar
- Vista RTM Fonts
- Vista SceenSavers
- Vista User Accounts pictures
- Custom Welcome/Shut Down screen
- Custom Backgrounds
- ToolBar Styler
- Clear Type Tuning
- LClock
- Image Resizer
- DAMN NFO Viewer
- CCleaner 2.08.588
- Unlocker 1.8.5
- Microsoft Power Toys (Power calculator, SyncToy, TweakUI)
- Right Click Image Converter 2.2.0 ( pre-activated )
- IconPackager 3.2 ( pre-activated )

....YOU CAN CHANGE ICONS AND FOLDERS TO LQQK MORE LIKE VISTA WITH ICONPACKAGER AND THEMES PROVIDED !!!

- WinRAR 3.71 Registered with Vista themes
- Firefox 3 Final
- Internet Explorer 7
- WMP 11.0.5721.5145
- Calculator Plus
- visual c++ 2005 sp1
- visualc++ 2008
- Java Runtime Environment 6 Update 6
- .NET Framework 1.1 + 2.0 + 3.0 + 3.5
- DirectX 9.0c End-User Runtime June 2008
- KB905474 - Windows Genuine Advantage Notificationss ( WGA )

==================
What's removed:
==================
- Games
- Internet Games
- Pinball
- Screensavers
- Display Adapters (old)
- IBM Thinkpad
- Printers
- Scanners
- Images and Backgrounds
- Music Samples
- Old CD Player and Sound Recorder
- Windows Sounds
- MSN Explorer
- Netmeeting
- Windows Messenger
- Windows TourDownload:(Rapidshare & HotFile & Uploading & TurboBit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/26458bc1/Windows_XP_PRO_SP3_VistaVG_Black__Blue_Ultimate_Style%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329229621/Windows_XP_PRO_SP3_VistaVG_Black__Blue_Ultimate_Style__links.txt
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22684444/a26ab19/Windows_XP_PRO_SP3_VistaVG_Black__Blue_Ultimate_Style_links.txt.html
[/hide]

Microsoft Windows XP Pro SP3 Corporate *
- NO CD-KEY needed .... đã slipstreamed. ***** V2C47 MK7JD 3R89F D2KXW VPK3J *****
- NO ACTIVATION needed ...
- NO CRACK needed ....
- NO PATCHES needed ...


PASSES ALL WGA CHECKS - FULLY UPDATEABLE !!!!!
DON'T TRY TO UPGRADE hiện tại của bạn OPERATING SYSTEM WITH IT!
A CLEAN INSTALL IS HIGHLY RECOMMENDED TO TAKE ADVANTADGE TẤT CẢ TÍNH NĂNG VÀ CONFIGURATIONS.
BURN BOOTABLE ISO. AT VERY SLOW SPEED ... AND INSTALL FROM BOOT (not Desktop)!

Thay đổi:
- Căn cứ vào Windows XP SP3 RTM (Build 5512) ... The untouched ISO trực tiếp từ MSDN
- Added New Extra Themes (VistaVG Blue & XP Live Blue)
- Nhập một số nền tùy chỉnh
- Added visual c + + 2005 sp1
- Added visual c + + 2008
- Updated Sata / Raid drivers (MassStorage Driver Pack v.8.05)
- Cập nhật DirectX 9.0c
- Cập nhật Firefox để v.3.0 Final
- Cập nhật CCleaner
- Removed Vista Backgrounds
- Hủy bỏ Giảm thiểu Tối đa hóa các cửa sổ và âm thanh Reg entries (gây phiền nhiễu cho một số ppl)
- Windows Movie Maker .... Not Removed! ... nó có

==========================
* DriverPack Chipset
* DriverPack MassStorage
* DriverPack LAN
* DriverPack WLAN
==========================

====================
Addons Integrated:
====================
- Vista RTM khởi động màn hình
- VistaVG Ultimate Black Theme (default)
- Vista Aero Cursors Black (default)
- Vista Sounds (default)
- Vista Sidebar
- Vista RTM Fonts
- Vista SceenSavers
- Vista User Accounts hình
- Custom Welcome / Shut Down màn hình
- Custom Backgrounds
- ToolBar Styler
- Clear Type Tuning
- LClock
- Image Resizer
- Damn NFO Viewer
- CCleaner 2.08.588
- Unlocker 1.8.5
- Microsoft Power Toys (Power calculator, SyncToy, TweakUI)
- Right Click Image Converter 2.2.0 (pre-kích hoạt)
- IconPackager 3,2 (pre-kích hoạt)

.... BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI biểu tượng và thư mục TO LQQK MORE LIKE VISTA VỚI Iconpackager ĐỀ VÀ CUNG CẤP!

- WinRAR 3,71 đăng ký với các chủ đề Vista
- Firefox 3 Final
- Internet Explorer 7
- WMP 11.0.5721.5145
- Máy tính Plus
- Visual c + + 2005 sp1
- Visualc + + 2008
- Java Runtime Environment 6 Update 6
- NET Framework 1,1 +. 2,0 + 3,0 + 3,5
- DirectX 9.0c End-User Thời gian chạy tháng 6 năm 2008
- KB905474 - Notificationss Windows Genuine Advantage (WGA)

==================
Có gì gỡ bỏ:
==================
- Trò chơi
- Internet Games
- Pinball
- Screensaver
- Display Adapters (cũ)
- IBM Thinkpad
- Máy In
- Máy quét
- Hình ảnh và Backgrounds
- Music Samples
- Old CD và Sound Recorder
- Windows Sounds
- MSN Explorer
- NetMeeting
- Windows Messenger
- Windows Tour
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 01-02-2010 lúc 10:00 PM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #134  
Old 01-03-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 187 Times in 125 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 11203
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


Adobe After Effects CS4 with Bundle Motion Graphics ANVEL CDs 1-10 | 8.18GB

With Adobe® After Effects® CS4 software, you can create compelling motion graphics and blockbuster visual effects with flexible tools that help save you time and deliver unparalleled creative power.

You can locate project elements instantly
With new QuickSearch, you'll find any element in your project instantly, while nested comp navigation makes even complex projects comprehensible at a glance.

After Effects can import 3D layers from Photoshop
Import 3D models from Adobe Photoshop® CS4 software, and then bring them into After Effects to composite them with other elements, adjust lighting, and more.

After Effects is part of an end-to-end solution
Adobe provides end-to-end software solutions to deliver compelling experiences on film, video, DVD, the web, and mobile devices.

Lang: English
Medicine: Yes

Adobe After Effects Bundle Motion Graphics ANVEL CDs 1-10
Over 100 tutorials and projects for Adobe After Effects archived from ANVEL CDs 1-10

Includes Project Files
Written PDF Step by Step Instructions
All files necessary to complete the lessons…PSDs, MOVs, AIs, AEPs…etc

Project Lesson 1 VIEW VIDEO
=============
1. Composite
2. Chart
3. Holiday ID
4. Show Open
5. Movie Title
6. Emotion
7. Event
8. Company ID

Project Lesson 2 VIEW VIDEO
=============
1. Pixel Background
2. DNA Background
3. Digital Background
4. Scary Background
5. Inside The Mind

Project Lesson 3 VIEW VIDEO
=============
1. BW Web Background
2. Web Background
3. Stroke Line
4. Stroke Transition
5. Spider Walking
6. Logo Build
7. Web Of Deceit Open

Project Lesson 4 VIEW VIDEO
=============
1. Boxes
2. Starfield
3. Shapes
4. Space Shapes
5. Transition
6. Banner
7. Sci Fi 3D
8. Sci Fi Nation LOGO
9. Solo Treated
10. Ring
11. Sci Fi OPEN

Project Lesson 5 VIEW VIDEO
=============
1. Blessed Text
2. Stroke Curves
3. Perfection Text
4. Cursed Text
5. Animal Text
6. Light Wipe
7. Logo Reveal
8. Final Open

Project Lesson 6 VIEW VIDEO
=============
1. Fire Background
2. Lava Background
3. Flower Background
4. Player Track
5. Player Text Resolve
6. Xtransitions
7. Type Stroke
8. Xplosion Logo
9. Final Composite

Project Lesson 7 VIEW VIDEO
=============
1. Clock Work
2. Futuristic Background
3. Green Tunnel
4. Mosaic Man
5. Inside Outside
6. 3D Guy
7. Scene 1
8. Scene 2
9. Logo Resolve
10. Edward Bio Genics Promo

Project Lesson 8 VIEW VIDEO
=============
1. Storm Background
2. Storm Tracker Logo
3. 7 Glow
4. Radar
5. Final Composite

Project Lesson 9 VIEW VIDEO
=============
1. The WereWolf: The Moon, Night Clouds, Final Composite
2. The Monster: Lightning Rod, Electrode, Transformer, Electric Monster, Final Composite
3. The Creature: Bubbles, Kelp Seaweed, The Water, Final Composite
4. Slash Text
5. Lightning Text
6. Bubble Text
7. Dripping Wax Text
8. Smoke Transition
9. Goo Transition
10. Monster Vision

Project Lesson 10 VIEW VIDEO
=============
1. Light Streaks
2. Multi Colored Background
3. Globe Spin
4. World NewsText
5. World News Now OpenDownload:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/dda8258b/AdoAfterEffectsCS4%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:
http://hotfile.com/dl/22755179/545aeac/AdoAfterEffectsCS4_links.txt.html
Mirror:
Code:
http://rapidshare.com/files/329532069/AdoAfterEffectsCS4__links.txt
[/hide]

Với Adobe ® After Effects phần mềm CS4 ®, bạn có thể tạo hấp dẫn chuyển động đồ họa và hiệu ứng thị giác bom tấn với các công cụ linh hoạt giúp bạn tiết kiệm thời gian và cung cấp năng lượng sáng tạo vô song.

Bạn có thể xác định các yếu tố dự án ngay lập tức
Với QuickSearch mới, bạn sẽ tìm thấy bất kỳ phần trong dự án của bạn ngay lập tức, trong khi chuyển hướng comp lồng nhau làm cho ngay cả comprehensible dự án phức tạp trong nháy mắt.

After Effects có thể nhập khẩu từ các lớp 3D Photoshop
Nhập khẩu các mô hình 3D từ phần mềm Adobe Photoshop CS4 ®, và sau đó đưa chúng vào After Effects để hỗn hợp chúng với các yếu tố khác, điều chỉnh ánh sáng, và nhiều hơn nữa.

After Effects là một phần của một kết thúc-to-end giải pháp
Adobe cung cấp cho end-to-end giải pháp phần mềm để cung cấp những trải nghiệm hấp dẫn trên phim ảnh, video, DVD, web, và các thiết bị di động.

Lạng: Tiếng Anh
Y học: Có

Adobe After Effects Bundle Motion Graphics ANVEL CD 1-10
Hơn 100 hướng dẫn và các dự án cho Adobe After Effects ANVEL đĩa CD lưu trữ từ 1-10

Dự án bao gồm các tập tin
Người viết: PDF Bước của Bước hướng dẫn
Tất cả các file cần thiết để hoàn thành bài học ... PSDs, MOVs, AIS, AEPs ... vv

Dự án Giáo 1 XEM VIDEO
=============
1. Composite
2. Bảng xếp hạng
3. Holiday ID
4. Show Open
5. Movie Title
6. Cảm xúc
7. Sự kiện
8. Công ty ID

Dự án Học 2 XEM VIDEO
=============
1. Pixel nền
2. DNA nền
3. Bối cảnh kỹ thuật số
4. Scary nền
5. Inside The Mind

Dự án Giáo 3 XEM VIDEO
=============
1. BW nền web
2. Nền web
3. Đường dây đột quỵ
4. Đột quỵ Transition
5. Spider Đi bộ
6. Logo Xây dựng
7. Web Of deceit Mở

Dự án Giáo 4 XEM VIDEO
=============
1. Hộp
2. Starfield
3. Hình dạng
4. Không gian Shapes
5. Chuyển tiếp
6. Bảng quảng cáo
7. Sci Fi 3D
8. Sci Fi Nation LOGO
9. Solo đã xử lý
10. Ring
11. Sci Fi MỞ

Dự án Giáo 5 XEM VIDEO
=============
1. Blessed Text
2. Đột quỵ Curves
3. Hoàn thiện văn bản
4. Văn bản bị nguyền rủa
5. Thú Text
6. Light Wipe
7. Logo Reveal
8. Cuối cùng Mở

Dự án Bài 6 XEM VIDEO
=============
1. Bối cảnh cháy
2. Dung nham nền
3. Hoa nền
4. Player Track
5. Cầu thủ Text Giải Quyết
6. Xtransitions
7. Loại Stroke
8. Xplosion Logo
9. Final Composite

Dự án Giáo 7 XEM VIDEO
=============
1. Làm việc đồng hồ
2. Bối cảnh tương lai
3. Màu xanh lá cây Tunnel
4. Mosaic Man
5. Bên trong Bên ngoài
6. 3D Guy
7. Scene 1
8. Cảnh 2
9. Logo Giải Quyết
10. Edward Bio Genics Promo

Dự án Giáo 8 XEM VIDEO
=============
1. Storm nền
2. Storm Tracker Logo
3. 7 Glow
4. Radar
5. Final Composite

Dự án Giáo 9 XEM VIDEO
=============
1. The Werewolf: The Moon, Night Clouds, Final Composite
2. The Monster: Lightning Rod, Kiềm, biến áp, điện Monster, Final Composite
3. The Creature: Bubbles, rong biển Rong biển, Các nước, Final Composite
4. Slash Text
5. Nội thất văn bản
6. Bubble Text
7. Dripping Wax Text
8. Khói Transition
9. Goo Transition
10. Monster Tầm nhìn

Dự án Giáo 10 XEM VIDEO
=============
1. Vệt sáng
2. Đa màu nền
3. Quả cầu Spin
4. Thế giới NewsText
5. Tin thế giới Now OpenAutodesk Navisworks Manage v2010 (x32/x64) English | 4.13GB

Products Autodesk Navisworks, designed to test the projects are an integral part of building information modeling and design of industrial enterprises. Users are able to visualize in real time, through this project provides verification, simulation and analysis of the construction of operating parameters.Software Solutions Autodesk ® Navisworks ® will improve the effectiveness of joint work of designers and builders, since they both use a single model of a building or industrial enterprise. Participants of the project team ensured a reliable exchange, integration and optimization of the detailed 3D models of any size and format.

Autodesk ® Navisworks ® Manage - a comprehensive solution for testing architectural and construction projects, which provides users with rich capabilities for analysis and prognozirovaniyaTem ensures productivity and quality of the work of specialists. In the product has all the tools necessary for coordinated work on construction projects.

Name of Program: Autodesk Navisworks Manage
Program Version: v2010 (x32/x64)
Language: Eng
Medicne: complete (x32/x64)

System requirements:
Operating system Microsoft ® Windows Vista ® 32-bit or 64-bit (SP1) Enterprise, Business, Ultimate or Home Premium edition, or Microsoft ® Windows ® XP Home Edition, Professional Edition or Professional x64 Edition (SP2 or SP3).
AMD Athlon ® processor with 3 GHz or higher, or Intel ® Pentium ® 4 with 3 GHz or higher (recommended).
512 MB RAM (recommended 2 GB and more).
800 MB of disk space for installation.
VGA monitor with a resolution of 1024 x 768, volume adapter 128 MB of video memory and support for the regime true color; recommended monitor resolution of 1280 x 1024, video volume adapter, 256 MB and 32-bit color palette, the regime of true color.
Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 (SP1 or higher).
Pointing device compatible with the Microsoft Mouse.
DVD-drive (for installation).
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/m4mm8e4a/AutodeskNavisMana2010%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22771883/fb4c842/AutodeskNavisMana2010_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329595547/AutodeskNavisMana2010__links.txt
[/hide]

Sản phẩm Autodesk Navisworks, được thiết kế để kiểm tra các dự án là một phần không thể thiếu trong xây dựng mô hình thông tin và thiết kế của các doanh nghiệp công nghiệp. Người dùng có thể hình dung trong thời gian thực, thông qua dự án này cung cấp xác minh, mô phỏng và phân tích về việc xây dựng các thông số điều hành.Giải pháp phần mềm Autodesk ® Navisworks ® sẽ cải thiện hiệu quả của công việc chung của các nhà thiết kế và xây dựng, vì chúng đều sử dụng một mô hình duy nhất của một tòa nhà, doanh nghiệp công nghiệp. Những người tham gia của đội dự án đảm bảo một trao đổi đáng tin cậy, hội nhập và tối ưu hóa của các mô hình 3D chi tiết của bất kỳ kích thước và định dạng.

Autodesk ® Navisworks ® Quản lý - một giải pháp toàn diện để thử nghiệm các dự án kiến trúc và xây dựng, trong đó cung cấp cho người dùng với các khả năng phong phú để phân tích và prognozirovaniyaTem bảo đảm năng suất và chất lượng công việc của các chuyên gia. Trong sản phẩm có tất cả các công cụ cần thiết cho công việc phối hợp các dự án xây dựng.

Tên của chương trình: Autodesk Navisworks Quản lý
Chương trình Phiên bản: v2010 (x32/x64)
Ngôn ngữ: Eng
Medicne: hoàn thành (x32/x64)

Yêu cầu hệ thống:
Hệ điều hành Microsoft ® Windows Vista ® 32-bit hoặc 64-bit (SP1) Doanh nghiệp, kinh doanh, bản Ultimate hoặc Home Premium, hoặc Microsoft ® Windows ® XP Home Edition, Professional Edition hoặc Professional Edition x64 (SP2 hoặc SP3).
AMD Athlon ® xử lý với 3 GHz hoặc cao hơn, hay Intel ® Pentium ® 4 với 3 GHz hoặc cao hơn (recommended).
512 MB RAM (khuyến khích 2 GB và nhiều hơn nữa).
800 MB không gian đĩa để cài đặt.
Màn hình VGA với độ phân giải 1024 x 768, màu sắc đúng adapter khối lượng 128 MB bộ nhớ video và hỗ trợ cho chế độ; đề nghị giám sát, độ phân giải 1280 x 1024, card âm lượng video, 256 MB và 32-bit color palette, chế độ đúng màu sắc.
Microsoft ® Internet Explorer ® 6,0 (SP1 hoặc cao hơn).
Thiết bị trỏ chuột tương thích với Microsoft.
DVD-ổ (để cài đặt).Adobe Photoshop Elements v8.0 Multilingual ESD ISO-CORE | 700 Mb

Adobe® Photoshop® Elements 8 software combines power and simplicity so you can make your photos look extraordinary, share your life stories in unique print creations and web experiences, and easily manage and protect all your photos and video clips.

Perfect lighting is a snap

Automatically create perfectly lit shots that show every detail using new Photomerge® capabilities — just one of the many great new editing options in Photoshop Elements 8.

The ultimate media management hub is here

Easily bring all your photos and video clips together in one convenient place, and then dive in to a full range of creative activities and share virtually everywhere.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/dde169a8/Adobe.Premiere.Elements.v8.0.Multilingual.ESD.ISO-CORE%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22769822/44e1594/Adobe.Premiere.Elements.v8.0.Multilingual.ESD.ISO-CORE_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329587840/Adobe.Premiere.Elements.v8.0.Multilingual.ESD.ISO-CORE__links.txt
[/hide]

Adobe ® Photoshop ® Elements 8 phần mềm kết hợp sức mạnh và đơn giản để bạn có thể làm cho hình ảnh của bạn trông bất thường, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống của bạn trong in ấn sáng tạo độc đáo và kinh nghiệm của trang web, và dễ dàng quản lý và bảo vệ tất cả các ảnh và video clip.

Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng là một snap

Chụp tự động tạo ra ánh sáng hoàn hảo đến từng chi tiết bằng cách sử dụng mới Photomerge ® khả năng - chỉ cần một trong các tùy chọn chỉnh sửa rất nhiều mới trong Photoshop Elements 8.

Các phương tiện truyền thông trung tâm quản lý cuối cùng là ở đây

Dễ dàng mang lại cho tất cả các ảnh và video clip với nhau trong một nơi thuận tiện, và sau đó bổ nhào vào đầy đủ các hoạt động sáng tạo và chia sẻ hầu như khắp mọi nơi.
Đóng góp bản dịch hay hơn


Adobe Illustrator CS4 14.0.0 (Eng/Rus) DVD - Black Label | 1.13GB

The program Adobe ® Illustrator ® CS4 is a comprehensive environment to work with vector graphics and has a new transparency in gradients and multiple assembly areas, which allow you to open more effective ways of working.

In one file can contain multiple sites for O
Due to several assembly areas you can manage the entire project in one file. With up to 100 assembly areas of various sizes, elements such as color, font, and symbols can be quickly updated simultaneously in all components of the project.

Faster, more intuitive to work with transparency, gradients
Use the transparent color in the gradients due to new controls applied directly to objects. Dramatically reduces the time required to create and manage these important effects of design, without the need for complex, opaque masks.

Optimization of working with fills, and strokes, effects, and other resources
Now at work on the project do not need to repeatedly switch between the panels and menus. Solve problems twice as fast **, using the palette of "Appearance", which allows to apply all the changes directly to one or more selected vector objects.

Save time and money using a palette Preview color separations "
Now, do not have to repeatedly vyponyat the same job and be unproductive because of such problems with the withdrawal of color as unexpected spot colors, problems with the overlay, etc. Illustrator CS4 allows you to solve problems with separations to output images to print.

Greater efficiency through the use of advanced graphics styles
Mix and match styles to create unique effects and improve efficiency. Thumbnails make it easy to search for the appropriate style, and extensive libraries of built-in styles increase the likelihood of finding already finished style.

Organization of working space by placing the documents in tabs
Focus on design, placing the documents in tabs, which allows to expand the workspace and at the same time maintain convenient access to the content of documents. Now copy and paste are performed quite simply.

Use of "quick guides" to accelerate the scale, placement and alignment of objects
Align, ask intervals, rotate and resize one or more sites more quickly by using dynamic "quick guides". Sami guides, object dimensions, rotation angles, and x and y coordinates appear dynamically, which simplifies deployment of the desired object.

An independent program.
Illustrator CS4 also included in the packages the following versions:
* Design Standard
* Web Premium
* Production Premium
* Master Collection

Program: Adobe Illustrator CS4
Program Version: 14.0.0
Address official website: Adobe
Language: Eng / Rus
Medicine: Yes
Code Name: "Illustrator - Black Label"
DVD version! One installer - EN / RU

System requirements:
* Processor 2 GHz or higher
* Microsoft ® Windows ® XP with Service Pack 2 (Service Pack 3 recommended) or Windows Vista ® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with Service Pack 1 (certified for 32-bit Windows XP and Windows Vista)
* 512 MB RAM (1 GB recommended)
* 2 GB free hard disk space for installation; additional free space required during installation (can not install on flash-based storage devices)
* Monitor Resolution 1024x768 (recommended 1280x800) with 16-bit video card
* DVD-ROM drive

1. Assembly based on the trial version (ADBEILSTCS4_LS1)
2. Removed all languages except English
3. Added Russian language pack.
4. Added avtoran, ie now sufficient to write the image to a DVD and insert it into the drive. In avtorane made menu for easy work. Now do not climb into folders on the drive to seek instructions and supplements, all this can be done from the boot menu.
5. In the distribution of help file in PDF format in English and Russian languages, which also opened from the menu.
Unfortunately, in otlixii of Adobe Photoshop CS4, you can install only what any one language version, as the possibility of changing the interface (as in Photoshop) - a program for it.

A disk image has been laid out only after full verification of its efficiency.
A test installation was carried out from an image using DAEMON Tools Lite v 4.30.4

The fact that the keygen now is like a virus, there is such a thing.
Keygen (already 3 versions - 1.01, 1.02, 1.03) from the well-known hack group CORE programs from Adobe. Keygen exist for quite some time, already half a year, and Kasper on them or how not to react. And that's where it three weeks ago, he began shouting that there is a trojan, and delete keygen. What is it? Casper - Antivir full r **, that so long did not know about the existence of the "Trojan", which is keygen? And if you look at what he yells, will become all clear:

CRC32: 4471C97D
MD5: F753916DA6F3D6B7BD7C022D2BF194E7
SHA-1: 8F65B1CEFCC90DE24452D88AC083D4C08AC20BB0
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/ae16551e/AIllustrator.CS4.Black.Label%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22771048/3bafa3b/AIllustrator.CS4.Black.Label_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329592721/AIllustrator.CS4.Black.Label__links.txt
[/hide]

Chương trình Adobe ® Illustrator ® CS4 là một môi trường toàn diện để làm việc với đồ họa véc tơ và có minh bạch mới trong gradient và các khu vực lắp ráp nhiều, mà cho phép bạn mở những cách làm việc hiệu quả hơn.

Trong một tập tin có thể chứa nhiều trang web cho O
Do các khu vực lắp ráp một số bạn có thể quản lý toàn bộ dự án trong một tập tin. Với tối đa 100 khu vực lắp ráp các kích cỡ khác nhau, các yếu tố như màu sắc, font chữ, và biểu tượng có thể được cập nhật nhanh chóng đồng thời ở tất cả các thành phần của dự án.

Nhanh hơn, trực giác hơn để làm việc với tính minh bạch, gradient
Sử dụng các màu minh bạch trong gradient do điều khiển mới được áp dụng trực tiếp cho các đối tượng. Làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để tạo và quản lý những tác động quan trọng của việc thiết kế, mà không cần phức tạp, mặt nạ đục.

Tối ưu hóa làm việc với lấp đầy, và đột quỵ, tác dụng, và các nguồn lực khác
Bây giờ tại nơi làm việc về các dự án không cần phải liên tục chuyển đổi giữa các bảng và thực đơn. Giải quyết vấn đề nhanh gấp hai lần **, bằng cách sử dụng bảng màu của "Bề ngoài", cho phép áp dụng tất cả những thay đổi trực tiếp với một hay nhiều đối tượng vector được chọn.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách sử dụng một ly thân bảng màu Xem trước "
Bây giờ, không cần phải liên tục vyponyat công việc cùng và được không sanh sản vì vấn đề như vậy với việc thu hồi màu như màu sắc tại chỗ không mong muốn, vấn đề với các lớp phủ, vv Illustrator CS4 cho phép bạn để giải quyết vấn đề với ly thân với hình ảnh đầu ra để in.

Hiệu quả hơn thông qua việc sử dụng đồ họa cao cấp phong cách
Trộn và phù hợp với phong cách để tạo ra các hiệu ứng độc đáo và cải thiện hiệu quả. Thumbnail dễ dàng tìm được phong cách phù hợp, và các thư viện rộng lớn của xây dựng trong phong cách tăng khả năng tìm ra phong cách đã được hoàn tất.

Tổ chức không gian làm việc bằng cách đặt các tài liệu trong các thẻ
Tập trung vào việc thiết kế, cách đặt các tài liệu trong các thẻ, cho phép mở rộng không gian làm việc và đồng thời duy trì sự thuận tiện truy cập đến nội dung của văn bản. Bây giờ sao chép và dán được thực hiện khá đơn giản.

Sử dụng "hướng dẫn viên nhanh chóng" để đẩy nhanh quy mô, vị trí và sắp xếp các đối tượng
Căn, đặt khoảng, xoay và thay đổi kích thước một hay nhiều trang web nhanh hơn bằng cách sử dụng năng động "hướng dẫn viên nhanh chóng". Sami hướng dẫn, kích thước đối tượng, góc độ vòng quay, và x và y tọa độ xuất hiện tự động, mà đơn giản hoá việc triển khai của các đối tượng mong muốn.

Một chương trình độc lập.
Illustrator CS4 cũng bao gồm trong các gói các phiên bản sau đây:
* Thiết kế tiêu chuẩn
* Web Premium
* Sản xuất Premium
* Master Collection

Chương trình: Adobe Illustrator CS4
Chương trình Phiên bản: 14.0.0
Địa chỉ trang web chính thức của: Adobe
Ngôn ngữ: Eng / Rus
Y học: Có
Mã số Tên: "Illustrator - Black Label"
DVD phiên bản! Một trong những trình cài đặt - EN / RU

Yêu cầu hệ thống:
* Bộ vi xử lý 2 GHz hoặc cao hơn
* Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2 (Service Pack 3 được đề nghị) hoặc Windows Vista ® Home Premium, Business, Ultimate, hay Enterprise Service Pack 1 (chứng nhận cho 32-bit Windows XP và Windows Vista)
* 512 MB RAM (1 GB recommended)
* 2 GB chỗ trống đĩa cứng để cài đặt; thêm miễn phí không gian cài đặt (không thể cài đặt trên flash dựa trên thiết bị lưu trữ)
* Màn hình phân giải 1024x768 (đề nghị 1280x800) với 16-bit video card
* DVD-ROM

1. Hội dựa trên phiên bản dùng thử (ADBEILSTCS4_LS1)
2. Loại bỏ tất cả ngôn ngữ trừ tiếng Anh
3. Thêm gói ngôn ngữ tiếng Nga.
4. Đăng avtoran, nghĩa là bây giờ đủ để ghi ảnh vào một DVD và chèn nó vào ổ đĩa. Trong menu avtorane làm cho công việc dễ dàng. Bây giờ tôi không lên cao vào các thư mục trên ổ đĩa để tìm kiếm các hướng dẫn, bổ sung, tất cả điều này có thể được thực hiện từ trình đơn khởi động.
5. Trong việc phân phối các tập tin trợ giúp ở định dạng PDF bằng các ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Nga, mà còn mở từ menu.
Thật không may, trong otlixii của Adobe Photoshop CS4, bạn có thể cài đặt chỉ những gì bất kỳ một ngôn ngữ phiên bản, như khả năng thay đổi giao diện (như trong Photoshop) - một chương trình cho nó.

Một hình ảnh đĩa đã được đặt ra chỉ sau khi xác minh đầy đủ về hiệu quả của nó.
Một cài đặt thử nghiệm đã được thực hiện từ một hình ảnh bằng cách sử dụng DAEMON Tools Lite v 4.30.4

Sự kiện là keygen bây giờ cũng giống như một vi-rút, có một điều như vậy.
Keygen (đã có 3 phiên bản - 1,01, 1,02, 1,03) từ nổi tiếng hack chương trình nhóm Core từ Adobe. Keygen tồn tại cho thời gian khá lâu, đã được nửa năm, và Kasper trên chúng hoặc không làm thế nào để phản ứng. Và đó là nơi ba tuần trước, ông bắt đầu reo hò rằng có một trojan, và xóa các keygen. What is it? Casper - Antivir đầy đủ r **, mà để lâu không biết về sự tồn tại của "Trojan", mà là keygen? Và nếu bạn nhìn vào những gì ông yells, tất cả sẽ trở nên rõ ràng:

CRC32: 4471C97D
MD5: F753916DA6F3D6B7BD7C022D2BF194E7
SHA-1: 8F65B1CEFCC90DE24452D88AC083D4C08AC20BB0AudioBro LA Scoring Strings KONTAKT DVDR-DYNAMiCS
Samples | PC/MAC | Release: 01 January 2010 | RS & HF | 38.7GB

LA Scoring Strings (LASS) brings a whole new level of expressiveness, realism and real-time playability to sampled strings.

At the heart of its revolutionary sound are Real Legato performance sample patches and a unique “layered ensemble” approach. These ensembles were all recorded individually in a large film scoring studio. LASS also features solo instruments performed by the section leaders. The players are recorded in position on the scoring stage and mixed in the traditional orchestral seating perspective, making it simple to get a magnificent string mix out of the box.

The result is unprecedented control over dynamics, performance, and section size.

Homepage
_http://www.audiobro.com/

Note:
a) You need at minimal NI Kontakt v3.5 for this library to work.
b) You need to install all 5 discs; if you want to delete either the 16 or 24bit versions you can do that after the installation has finished.Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/4m62c2mm/LA_SS_D1%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22772996/9528423/LA_SS_D1_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329600232/LA_SS_D1_links.txt
[/hide]

LA chấm điểm khi Strings (thôn nư) mang đến một mức độ hoàn toàn mới của biểu cảm, chủ nghĩa hiện thực và thời gian thực playability đến chuỗi mẫu.

Trọng tâm của âm thanh cách mạng của nó là bất Legato hiệu suất các bản vá lỗi và một mẫu "duy nhất toàn bộ lớp" phương pháp tiếp cận. Những Ensembles đã được ghi lại tất cả các cá nhân trong một bộ phim lớn ghi studio. Thôn nư cũng có tính năng độc tấu nhạc cụ được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo phần. Các cầu thủ được ghi ở vị trí trên sân khấu và ghi được trộn lẫn trong quan điểm ghế ngồi dàn nhạc truyền thống, làm cho nó đơn giản để có được một kết hợp tuyệt chuỗi ra khỏi hộp.

Kết quả là chưa từng kiểm soát năng động, hiệu suất, và kích thước phần.

Trang chủ
_http: / / www.audiobro.com/

Lưu ý:
a) Bạn cần phải ở tối thiểu NI Liên v3.5 cho thư viện để làm việc.
b) Bạn cần phải cài đặt tất cả 5 đĩa, nếu bạn muốn xóa hoặc các phiên bản 16 hoặc 24bit, bạn có thể làm điều đó sau khi cài đặt kết thúc.Pinnacle Studio HD Ultimate Collection v14.0 MULTiLANGUAGE-CYGiSO | 2.77 Gb

CYGiSO has released newest version of Pinnacle’s Studio HD Ultimate Collection. It’s all-in-one easy solution for video editing.

Description: Boost your story with our top-tier release from the Pinnacle Studio™ Family, Pinnacle Studio Ultimate Collection. The collection includes a complete set of plug-ins and a Chroma-key green screen for advanced effects, editing and production, in addition to feature-rich Studio Ultimate software. With a new, simpler interface, create top-quality movies in high-definition video, include stunning effects, transitions, animation, and incredible Dolby Digital® 5.1 sound, empowered by new tools from Avid’s professional lines of film-editing products. Then, dazzle your audience when you share your sensations in widescreen format. Sharing options are as limitless as your creativity: from Blu-ray and AVCHD to YouTube, iPod, Nintendo Wii, and more.

Features:

* Motion titling, plus exciting new title designs, DVD menus, effects and over 80 Montage templates*
* Stop-motion capture for amazing animations and fast-motion effects*
* Fluid image stabilization technology from Avid used in major motion pictures*
* Dolby Digital® 5.1 sound
* Share straight to Blu-ray, HD DVD, DVD, YouTube (with wide-screen export)*, the web, MP3 sound files and more
* Export movies for Flash, QuickTime, improved AVCHD*, PS3, Nintendo Wii, Xbox and more
* Add Hollywood-style animations, transitions and effects with Pinnacle Studio Ultimate and a complete set of Red Giant plug-ins

Release Name: Pinnacle_Studio_HD_Ultimate_Collection_v14.0_MULTi LANGUAGE-CYGiSO
Size: 2.77 GB
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/df3m6549/cyg-pshd%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22772306/9d66504/cyg-pshd_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329597107/cyg-pshd__links.txt
[/hide]

CYGiSO đã phát hành phiên bản mới nhất của Pinnacle Studio Ultimate HD Bộ sưu tập. Đó là tất cả-trong-một giải pháp dễ dàng để chỉnh sửa video.

Mô tả: Tăng câu chuyện của bạn với đầu phát hành của chúng tôi tier-từ Pinnacle Studio ™ Gia đình, Pinnacle Studio Ultimate Bộ sưu tập. Bộ sưu tập này bao gồm một bộ đầy đủ các plug-in và một Chroma-màn hình màu xanh lá cây chính cho tác dụng cao cấp, chỉnh sửa và sản xuất, ngoài các tính năng phong phú Studio Ultimate phần mềm. Với một giao diện mới đơn giản,, tạo phim chất lượng hàng đầu trong video độ nét cao, bao gồm các tác dụng tuyệt vời, quá trình chuyển đổi, hoạt hình, và Dolby Digital ® âm thanh lạ thường 5.1, trao quyền bởi công cụ mới từ đường dây chuyên nghiệp của Avid phim sản phẩm chỉnh sửa. Sau đó, dazzle đối tượng của bạn khi bạn chia sẻ cảm giác của bạn ở định dạng màn ảnh rộng. Chia sẻ các tùy chọn như vô hạn như sự sáng tạo của bạn: từ đĩa Blu-ray và AVCHD đến YouTube, iPod, Nintendo Wii, và nhiều hơn nữa.

Các tính năng:

* Motion titling, cộng với thiết kế tiêu đề thú vị mới, các menu DVD, hiệu ứng và Montage trên 80 mẫu *
* Stop-motion capture cho hình ảnh động tuyệt vời và hiệu ứng chuyển động nhanh-*
* Fluid công nghệ ổn định hình ảnh từ Avid sử dụng trong các hình ảnh chuyển động chính *
* Dolby Digital ® 5,1 âm thanh
* Chia sẻ thẳng vào đĩa Blu-ray, HD DVD, DVD, YouTube (với xuất khẩu màn hình rộng-) *, trang web, các file âm thanh MP3 và nhiều hơn nữa
Phim xuất khẩu * cho Flash, QuickTime, cải thiện AVCHD *, PS3, Wii, Xbox và nhiều hơn nữa
* Thêm Hollywood-hình động phong cách, chuyển tiếp và hiệu ứng với Pinnacle Studio Ultimate và thiết lập hoàn toàn của một plug-in Red Giant

Release Name: Pinnacle_Studio_HD_Ultimate_Collection_v14.0_MULTi NGÔN NGỮ-CYGiSO
Kích thước: 2,77 GBHi-Definition Reference Disk Home Theater Calibration Audio And Visual | 4.3 GB

High definition reference disc for your hi-vision home theater. Footage compiled by Q-Tech Co. with thorough audio and visual checks for your home system. Check your own Blu-ray and HD DVD players, plasma and LCD displays, projectors, and other AV products with this reference disc. Configure dark levels, color levels, movie resolution details through hi-vision camera footage during the video portion, then configure your audio system via 7.1 channel, Dolby Digital, dts, and linear PCM audio of new recordings from Kosuke Yamashita...


- High quality HDTV check & adjustment software
- Full HD picture 1920x1080 TV-line interlace scan
- Master quality 96kHz 24bit 7.1ch surround music
- Bilingual: English/Japanese

Homepage:http://anonymz.com/?http://www.highdefdiscnews.com
Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22772530/14c1a40/HiDef.Reference.Disc_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/db5313f4/HiDef.Reference.Disc%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329598026/HiDef.Reference.Disc__links.txt
[/hide]

High definition tham khảo cho đĩa hi-tầm nhìn của nhà hát. Phông nền biên soạn bởi Q-Tech Co với âm thanh và kiểm tra toàn diện trực quan cho hệ thống của nhà bạn. Kiểm tra của riêng bạn Blu-ray và HD DVD, huyết tương và màn hình LCD, máy chiếu, và AV các sản phẩm khác với đĩa này tham khảo. Cấu hình tối cấp, các cấp độ màu, độ phân giải thông qua các chi tiết phim hi-tầm nhìn cảnh máy ảnh trong phần video, sau đó cấu hình của bạn thông qua hệ thống âm thanh 7.1 kênh, Dolby Digital, dts, và âm thanh PCM tuyến tính của bản thu mới từ Kosuke Yamashita ...


- Kiểm tra chất lượng cao HDTV & phần mềm điều chỉnh
- Full HD 1920x1080 hình ảnh / TV-line interlace quét
- Thạc sĩ chất lượng 96kHz 24bit 7.1ch surround âm nhạc
- Song ngữ: Tiếng Anh / Tiếng Nhật

Trang chủ: http://anonymz.com/?http://www.highdefdiscnews.comPlugins Collection for Photoshop CS3-CS4 | 8.04 GB

Compilation of old and new plug-ins for Adobe Photoshop CS3-CS4, download all optional, we take all necessary.
At tablets can swear antivirus program, although no viruses in the release.

Contains:
* AKVIS;
* AlienSkin;
* Aurelon PhotoPro Photo Tools and LensTools 3.0;
* AV Bros Puzzle Pro 3.0;
* Beauty Guide 1.2.1 Rus;
* BW Styler 1.03 for Adobe Photoshop;
* Colour Effex Pro 3.0;
* ContrastMaster 1.03 Retail for Adobe Photoshop;
* Digital Film Tools Ozone 2.5.7 for Adobe Photoshop;
* FocalBlade 1.06 for Adobe Photoshop;
* Icon Plugin for PhotoShop 2.1;
* Image Skill;
* Kodak Digital Professional;
* LightMachine 1.03 for Adobe Photoshop;
* LucisArt 3;
* MakeUp Guide 1.0.4;
* onOne Software;
* OptikVerve Labs Virtual Photographer 1.5.6;
* Outliner 2.0 by Image Skill Software;
* Photoshop Designers Pack;
* Topaz;
* Plugins ST;
* PhotoshopPLUGINs.Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & SharingMatrix & Uploading)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22773343/46717b2/P.PS_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/77ee4553/P.PS%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329601533/P.PS_links.txt
[/hide]

Biên soạn in cũ và mới plug-cho Adobe Photoshop CS3-CS4, tải về tất cả các tùy chọn, chúng tôi thực hiện tất cả các cần thiết.
Tại thuốc viên có thể swear chương trình chống virus, mặc dù không có vi-rút trong việc phát hành.

Chứa:
* AKVIS;
* AlienSkin;
* Aurelon PhotoPro Ảnh Tools và LensTools 3,0;
* AV Bros Puzzle Pro 3.0;
* Làm đẹp Hướng dẫn 1.2.1 Rus;
* BW Styler 1,03 cho Adobe Photoshop;
* Color Effex Pro 3.0;
* ContrastMaster 1,03 bán lẻ cho Adobe Photoshop;
* Digital Film Tools Ozone 2.5.7 cho Adobe Photoshop;
* FocalBlade 1,06 cho Adobe Photoshop;
* Icon Plugin cho Photoshop 2,1;
* Hình Kỹ năng;
* Kodak kỹ thuật số chuyên nghiệp;
* LightMachine 1,03 cho Adobe Photoshop;
* LucisArt 3;
* Hướng dẫn Makeup 1.0.4;
* OnOne Software;
* OptikVerve Labs Virtual Photographer 1.5.6;
* Outliner 2.0, đủ kỹ năng mềm;
* Photoshop Designers Pack;
* Topaz;
* Plugins ST;
* PhotoshopPLUGINs.All Adobe Portable Collections - 11in1 | 1.54GB

Why must spend whole time to search on Google and download one by one Version? All the produces of Adobe Photoshop was here!

Includes:
1. Portable Adobe Acrobat Reader 8
2. Portable Adobe After Effects CS3
3. Portable Adobe Audition v3.0
4. Portable Adobe Fireworks CS3
5. Portable Adobe Flash CS3
6. Portable Adobe GoLive CS3
7. Portable Adobe Illustrator CS3
8. Portable Adobe InDesign CS3
9. Portable Adobe Lightroom 1.3
10. Portable Adobe Page Maker v7.01
11. Portable Adobe Photoshop CS3 Extended

Portable Adobe Photoshop CS3 Extended
=================
Photoshop CS3 Extended includes all of the same features as Photoshop CS3 but adds a brand-new set of tools and capabilities for the integration of 3-D models, video and animation, and image measurement and analysis.

Portable Adobe Fireworks CS3
=================
Create and edit vector and bitmap images, and import and edit native AdobeA® PhotoshopA® and Adobe IllustratorA® files.
Image optimization, Optimize graphics for virtually any delivery scenario with preview, cross-platform gamma preview, selective JPEG compression, and a wide range of export controls.

Portable Adobe After Effects CS3
=================
Class Act! It's exciting when the newest version of a product that you've had the pleasure to use has so many tremendous new additions/upgrades to it as Adobe After Effects CS3. It's powerful integration across the board with the different Adobe products makes AE CS3 more exciting and effective. With it's new 2D and 3D compositing features, animating anything and everything is possible. The 3D feature includes moving animation along the X, Y, and Z coordinates.

Portable Adobe Illustrator CS3
=================
Create sophisticated vector artwork for virtually any medium with AdobeA‚A® IllustratorA‚A® CS3 software. Capture your ideas easily with industry-standard drawing tools, and experiment freely with flexible new color controls. Experience tight integration with other Adobe applications, and let improved performance help speed you through creating extraordinary graphics.

Portable Adobe InDesign CS3
=================
All-new AdobeA® InDesignA® CS software takes page design to a new level, combining extraordinary production power and creative freedom with innovative cross-media support. Through its tight integration with Adobe PhotoshopA®, IllustratorA®, and AcrobatA® software, this essential upgrade from InDesign 2.0 helps you produce pages quickly and output them reliably. Separations Preview palette Prevent printing errors by using the Separations Preview palette to preview plates, overprinting, ink limits, and more.

Portable Adobe Audition v3.0
=================
Recording, mixing, editing, and mastering — AdobeA® AuditionA® 3 software is the all-in-one toolset for professional audio production.

Portable Adobe Acrobat Reader 8
=================
Adobe Acrobat Reader is free, and freely distributable, software that lets you view and print Portable Document Format (PDF) files. Acrobat Reader also lets you fill in and submit PDF forms online.

Portable Adobe Document Format
=================
Invented by Adobe Systems and perfected over 15 years, Adobe Portable Document Format (PDF) lets you capture and view robust information — from any application, on any computer system — and share it with anyone around the world.

Portable Adobe Lightroom 1.3
=================
New AdobeA® PhotoshopA® Lightroom™ software is the professional photographer's essential toolbox, providing one easy application for managing, adjusting, and presenting large volumes of digital photographs so you can spend less time in front of the computer and more time behind the lens.

Portable Adobe GoLive CS3
=================
Design websites intuitively. AdobeA® GoLiveA® 9 software allows both web professionals and graphic designers to visually create sophisticated, CSS-based content. Design graphics in other Adobe applications and bring them to the web with ease, using familiar tools and concepts. Then, publish your site to the web with easy-to-use site management tools similar to those found in Adobe Bridge.

Portable Adobe Page Maker v7.01
=================
Portable Adobe PageMaker 7.01 is the ideal page layout program for business, education, and small- and home-office professionals who want to create high-quality publications such as brochures and newsletters. Get started quickly with templates, graphics, and intuitive design tools; work productively across Adobe applications; and easily leverage existing content to create customized communications

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22773534/65f8fca/Por.Adobe.Collections.11in1_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/eam2dd48/Por.Adobe.Collections.11in1%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329602411/Por.Adobe.Collections.11in1_links.txt
[/hide]

Tại sao phải dành toàn bộ thời gian để tìm kiếm trên Google và một tải bởi một trong Phiên bản? Tất cả các sản xuất của Adobe Photoshop đã ở đây!

Bao gồm:
1. Portable Adobe Acrobat Reader 8
2. Portable Adobe After Effects CS3
3. Portable Adobe Audition v3.0
4. Portable Adobe Fireworks CS3
5. Portable Adobe Flash CS3
6. Portable Adobe GoLive CS3
7. Portable Adobe Illustrator CS3
8. Portable Adobe InDesign CS3
9. Portable Adobe Lightroom 1,3
10. Portable Adobe Page Maker v7.01
11. Portable Adobe Photoshop CS3 Extended

Portable Adobe Photoshop CS3 Extended
=================
Photoshop CS3 Extended bao gồm tất cả các tính năng giống như Photoshop CS3 nhưng thêm một thương hiệu, thiết lập mới các công cụ và khả năng hội nhập của các mô hình 3-D, video và hình ảnh động, và đo lường và phân tích hình ảnh.

Portable Adobe Fireworks CS3
=================
Tạo và chỉnh sửa véc tơ và hình ảnh bitmap, nhập khẩu và chỉnh sửa bản địa AdobeA ® PhotoshopA ® và Adobe ® IllustratorA tập tin.
Hình ảnh tối ưu hóa, Tối ưu hóa đồ họa cho kịch bản hầu như bất kỳ giao hàng với xem trước, qua xem trước gamma nền tảng, nén JPEG chọn lọc, và nhiều kiểm soát xuất khẩu.

Portable Adobe After Effects CS3
=================
Class Act! Đó là thú vị khi phiên bản mới nhất của một sản phẩm mà bạn đã có niềm vui để sử dụng có rất nhiều tranh mới to lớn mới / nâng cấp nó như Adobe After Effects CS3. It's hội nhập mạnh mẽ trên toàn hội đồng quản trị với các sản phẩm khác nhau làm cho AE Adobe CS3 thú vị hơn và hiệu quả. Với nó mới 2D và 3D tính năng hợp lại, Animating bất cứ điều gì và mọi thứ đều có thể. Các tính năng bao gồm các chuyển động hoạt hình 3D dọc theo X, Y, Z và tọa độ.

Portable Adobe Illustrator CS3
=================
Tạo ảnh nghệ thuật tinh vi vector cho vừa với hầu như bất kỳ AdobeA Một IllustratorA ®, A ® CS3 phần mềm. Nắm bắt những ý tưởng của bạn một cách dễ dàng với các ngành công nghiệp-công cụ vẽ tiêu chuẩn, và thử nghiệm miễn phí với các điều khiển màu linh hoạt mới. Kinh nghiệm tích hợp chặt chẽ với các ứng dụng Adobe, và để cải thiện hiệu suất tốc độ giúp bạn thông qua việc tạo đồ họa bất thường.

Portable Adobe InDesign CS3
=================
Toàn mới AdobeA ® InDesignA ® CS mất phần mềm thiết kế trang đến một cấp độ mới, kết hợp sức mạnh phi thường sản xuất và tự do sáng tạo với cross-hỗ trợ đổi mới phương tiện truyền thông. Thông qua hội nhập chặt chẽ với Adobe ® PhotoshopA, IllustratorA ®, và phần mềm AcrobatA ®, nâng cấp này chủ yếu từ InDesign 2,0 giúp bạn tạo các trang đầu ra cho họ một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Ly thân Xem thử bảng Ngăn chặn các lỗi in ấn bằng cách sử dụng ly thân trước tấm bảng để xem trước, overprinting, giới hạn mực, và nhiều hơn nữa.

Portable Adobe Audition v3.0
=================
Ghi âm, trộn, chỉnh sửa và làm chủ - AdobeA ® AuditionA ® 3 phần mềm là all-in-one toolset cho sản xuất âm thanh chuyên nghiệp.

Portable Adobe Acrobat Reader 8
=================
Adobe Acrobat Reader miễn phí, và tự do thể chia, phần mềm cho phép bạn xem và in Portable Document Format (PDF) files. Acrobat Reader cũng cho phép bạn điền và gửi mẫu PDF trực tuyến.

Adobe Portable Document Format
=================
Phát minh bởi Adobe Systems và hoàn thiện hơn 15 năm, Adobe Portable Document Format (PDF) cho phép bạn chụp và xem thông tin mạnh mẽ - từ các ứng dụng nào trên bất kỳ hệ thống máy tính - và chia sẻ nó với bất cứ ai trên thế giới.

Portable Adobe Lightroom 1,3
=================
Mới AdobeA ® PhotoshopA ® Lightroom ™ là phần mềm hộp công cụ thiết yếu của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cung cấp một ứng dụng dễ dàng cho việc quản lý, điều chỉnh, và trình bày khối lượng lớn các bức ảnh kỹ thuật số để bạn có thể dành nhiều thời gian hơn ở phía trước của máy tính và thời gian hơn đằng sau ống kính.

Portable Adobe GoLive CS3
=================
Thiết kế trang web trực giác. AdobeA ® GoLiveA ® 9 phần mềm cho phép các chuyên gia cả hai web và thiết kế đồ họa trực quan để tạo ra tinh vi, CSS dựa trên nội dung. Thiết kế đồ họa trong các ứng dụng Adobe và đưa chúng vào những trang web dễ dàng, sử dụng công cụ quen thuộc và khái niệm. Sau đó, xuất bản trang web của bạn đến các trang web với dễ sử dụng các công cụ quản lý trang web tương tự như các mặt hàng trong Adobe Bridge.

Portable Adobe Page Maker v7.01
=================
Portable Adobe PageMaker 7,01 là trang chương trình bố trí lý tưởng cho các doanh nghiệp, giáo dục, và nhỏ và các nhà-văn phòng chuyên nghiệp những người muốn tạo cao chất lượng các ấn phẩm như tờ rơi và các bản tin. Hãy bắt đầu một cách nhanh chóng với các mẫu, đồ họa, thiết kế và các công cụ trực quan; làm việc trên các ứng dụng Adobe productively; và tận dụng một cách dễ dàng nội dung hiện hành để tạo liên lạc tùy chỉnh
Steinberg Cubase 5 (Dongle emulation) | 6.38 GB

Cubase 5 adds even more creative possibilities and new technologies to the world’s premier music production software developed by Steinberg — providing the finest tools to producers, composers and musicians in any musical genre. VariAudio and PitchCorrect provide integrated intonation editing for monophonic vocal recordings. Groove Agent ONE and Beat Designer change the game for beat creation, while the revolutionary LoopMash seamlessly blends loops, creating unimaginable variations. VST Expression tools for composers combine with the first VST3 convolution reverb and improved automation for more dynamic mixes. And an array of additional enhancements and 64-bit technologies boost performance all designed to inspire further musical creativity and productivity.

OS : Windows only ( Windows XP, Windows Vista and Windows 7 )
Activate : Dongle emulation so no cracks or serials needed

Minimum System Requirements
The minimum system requirements state the minimal specification your computer must have to be able to use the software. A more powerful system may be required for certain tasks or larger projects. You can find more information about computer system specification and setup here.

* Supported operating systems: Windows XP, Windows Vista* and Windows 7*
* 2 GHz CPU (dual core CPU recommended)
* 1024 MB RAM
* Display resolution 1280 x 800 pixels recommended
* Windows DirectX compatible audio hardware (ASIO compatible audio hardware recommended for low-latency performance)
* DVD-ROM drive with dual-layer support
* 4 GB of free HD space
* USB component port for USB-eLicenser/Steinberg Key (copy protection)
* Internet connection for license activation

install :
* Dongle emulation so no cracks or serials for you to mess around with.
* Just follow the instructions in the cmd prompt window and enjoy.
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22773842/d14350a/Steinberg2BCubase2B5_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/73c7ec67/Steinberg%25252BCubase%25252B5%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329603565/Steinberg_Cubase_5_links.txt
[/hide]

Cubase 5 cho biết thêm, ngay cả khả năng sáng tạo hơn và các công nghệ mới vào phần mềm hàng đầu thế giới sản xuất âm nhạc được phát triển bởi Steinberg - cung cấp những công cụ tốt nhất để sản xuất, nhà soạn nhạc và nhạc sĩ trong bất kỳ thể loại âm nhạc. VariAudio và PitchCorrect cung cấp tích hợp chỉnh sửa ngữ điệu cho các bản thu âm đơn âm giọng hát. Groove Agent ONE và Designer Beat thay đổi các trò chơi để tạo beat, trong khi LoopMash cách mạng liền mạch vòng pha trộn, tạo ra các biến thể tưởng tượng. VST Expression công cụ cho các nhà soạn nhạc kết hợp với reverb convolution đầu tiên VST3 và tự động hóa cải tiến cho năng động hơn trộn. Và một mảng bổ sung và cải tiến công nghệ 64-bit tăng hiệu suất tất cả các thiết kế để tiếp tục truyền cảm hứng sáng tạo âm nhạc và năng suất.

OS: Windows chỉ (Windows XP, Windows Vista và Windows 7)
Kích hoạt: Dongle thi đua như vậy không có vết nứt hoặc serial cần thiết

Hệ thống tối thiểu
Các yêu cầu hệ thống tối thiểu nhà nước các đặc điểm kỹ thuật tối thiểu máy tính của bạn phải có để có thể sử dụng phần mềm. Một hệ thống mạnh hơn có thể được yêu cầu cho công việc nhất định, dự án lớn hơn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về đặc điểm kỹ thuật hệ thống máy tính và thiết lập ở đây.

* Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows XP, Windows Vista và Windows * 7 *
* 2 GHz CPU (dual core CPU recommended)
* 1024 MB RAM
* Hiển thị độ phân giải 1280 x 800 pixel được đề nghị
* Windows DirectX âm thanh tương thích phần cứng (ASIO audio tương thích phần cứng khuyến khích cho hiệu suất thấp, độ trễ-)
* DVD-ROM với sự hỗ trợ dual-layer
* 4 GB HD Việt
* USB thành phần cổng cho USB-eLicenser/Steinberg Key (bản sao bảo vệ)
* Kết nối Internet để kích hoạt giấy phép

cài đặt:
* Dongle thi đua như vậy không có vết nứt hoặc serial cho bạn để mess xung quanh với.
* Chỉ cần làm theo hướng dẫn trong cửa sổ nhắc cmd và tận hưởng.
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 01-03-2010 lúc 05:33 PM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người đã cám ơn bài viết của binhvt107cn0277 ở trên:
  #135  
Old 01-05-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 187 Times in 125 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 11203
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


CoPilot Live 8.0.0.444 for Android OS Ships with Compliant Maps of Russia and Europe (2009) | 1.76GB

CoPilot Live - a complete voice GPS navigation on your Android smartphone. Includes all necessary functions: 2D and 3D view maps, online weather information and location of compatible maps of Russia and Europe.Year: 2009
Version: 8.0.0.444
Platform: Android OS
Compatibility with Vista: No
Language: English and Russian

Installation:
1. Set CoPilot_v8.0.0.444.apk
2. Connect your device to your PC
3. Navigate to the folder and copy the copilot pds files to a path / sdcard / copilot / save
4. Start CoPilot, map (Russia) and the voice will be extracted automatically. Map of Europe presented a separate file.

Content maps of Europe:
Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Gibraltar, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, Republic of Ireland, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Albania ( MRC), Belarus (MRC), Bulgaria (MRC), Croatia (CC), Czech Republic (CC), Estonia (CC), Hungary (CC), Latvia (CC), Lithuania (CC), Moldova (MRC), Montenegro (MRC), Poland (CC), Romania (Major cities + MRC), Serbia (MRC), Republic of Moldova (CC), Slovakia (CC), Slovenia (CC), Ukraine (MRC). Note: (MRC = major cities and roads, CC = detailing streets)Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22820425/bfe1f17/CoPilotLive_8.0.0.444.maps.Europe_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/7m8f73cf/CoPilotLive_8.0.0.444.maps.Europe%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329773260/CoPilotLive_8.0.0.444.maps.Europe__links.txt
[/hide]

Copilot Live - một giọng nói hoàn GPS menu trên điện thoại thông minh Android của bạn. Bao gồm tất cả các chức năng cần thiết: 2D và 3D xem bản đồ, trực tuyến thông tin thời tiết và vị trí của bản đồ tương thích của Nga và châu Âu.Năm: 2009
Phiên bản: 8.0.0.444
Hệ điều hành: Android OS
Khả năng tương thích với Vista: Không có
Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Nga

Cài đặt:
1. Set CoPilot_v8.0.0.444.apk
2. Kết nối điện thoại với máy PC của bạn
3. Điều hướng đến thư mục và sao chép Copilot PDS một đường dẫn đến tập tin / sdcard / Copilot / lưu
4. Bắt đầu Copilot, bản đồ (Nga) và giọng nói sẽ được chiết xuất tự động. Bản đồ của Châu Âu trình bày một tập tin riêng biệt.

Nội dung các bản đồ của Châu Âu:
Andorra, Áo, Bỉ, Síp, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Gibraltar, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Cộng hoà Ireland, San Marino, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Albania ( MRC), Belarus (MRC), Bulgaria (MRC), Croatia (CC), Cộng hòa Séc (CC), Estonia (CC), Hungary (CC), Latvia (CC), Lithuania (CC), Moldova (MRC), Montenegro (MRC), Ba Lan (CC), Rumani (Các thành phố lớn + MRC), Serbia (MRC), Republic of Moldova (CC), Slovakia (CC), Slovenia (CC), Ukraina (MRC). Lưu ý: (MRC = thành phố lớn và đường bộ, CC = đường phố chi tiết)Adobe After Effects CS4 (up to 9.0.2) Professional with Video Training Collections | 7.04GB

With Adobe After Effects CS4 software, you can create compelling motion graphics and blockbuster visual effects with flexible tools that help save you time and deliver unparalleled creative power. Design vector graphics, create more organic movements, and expedite delivery with new integration and collaboration features. Use QuickSearch to instantly locate any element or even missing footage in a comp or project; navigate quickly between nested comps using the new Mini-Flowchart. Import 3D models from Adobe Photoshop CS4, and then bring them into After Effects to composite them with other elements, adjust lighting, and more. Adobe provides end-to-end software solutions to deliver compelling experiences on film, video, DVD, the web, and mobile devices. Adobe After Effects CS4 software is a must-have release that helps make you more productive. Searchable timelines and projects, expanded 3D compositing options, included Mocha for Adobe After Effects software, and numerous enhancements streamline almost everything you do.

Bring your vision to life with blockbuster visual effects and compelling motion graphics in Adobe After Effects Professional software. Work with sophisticated tools and enjoy tight integration with Adobe's leading design applications while you deliver stunning work to virtually any media type. Design from scratch or jump-start projects from hundreds of fully customizable presets and templates - all from within a streamlined interface.

• Import of 3D layers from Photoshop
Import 3D models from Adobe Photoshop CS4 into Adobe After Effects CS4 to composite them with other elements, and more.
• Searchable timelines and projects and easier nested comp navigation
Locate any element in a comp or project with the new QuickSearch. Quickly navigate between nested comps with the new Mini-Flowchart.
• Compositions exported as layered projects
Export compositions as layered, XFL format projects that can be opened and edited in Adobe Flash® CS4 Professional software. Many After Effects assets such as text and Adobe Illustrator® artwork are preserved as vectors.
• Integrated workflow for mobile device authoring
Select devices in Adobe Device Central and automatically set up an After Effects project that targets those devices, with settings that match the targeted devices and the Render Queue setup to output to the proper codecs and resolutions.
• Numerous interface and workflow tweaks
Work more efficiently with dozens of user-requested changes, including the new Auto Resolution setting that only renders visible pixels when zooming in and out of a comp view, streamlined memory and multicore processing preferences, and more.
• Dynamic Link between Adobe Premiere Pro, After Effects, and Soundbooth
Using Adobe Creative Suite® 4 Production Premium software, now link Adobe Premiere® Pro sequences to an After Effects composition and After Effects comps to Adobe Soundbooth® with Adobe Dynamic Link.
• Independent keyframing of x, y, z values, plus 3D compositing improvements
Composite in 3D space more easily: Keyframe x, y, and z position values separately, and use the new unified camera, which makes the After Effects camera tool work more like those in 3D modeling applications.
• Cartoon effect
Instantly give live footage the look of cell animation. Stylize video by reducing the color palette of a clip and by emphasizing edges.
• Mocha for Adobe After Effects from Imagineer Systems
Use this powerful 2.5D planar tracking application from Imagineer Systems to track the motion of elements — even in challenging shots where elements move offscreen or where there is motion blur or excessive grain.
• XMP metadata for asset intelligence
Now retain asset metadata while you work in After Effects. Add new project-, comp-, and layer-level metadata to streamline project tracking, and automate asset auditing and many other tasks.

Video Training Collections Content:
Lynda.com - After Effects CS4 New Features
Lynda.com - After Effects CS4 Getting Started
Lynda.com - After Effects CS4 Essential Training
Lynda.com - After Effects CS4 Essential Training Exercise
Lynda.com - After Effects CS4 New Creative Techniques
Lynda.com - After Effects CS4 Tips
Lynda.com - Adobe After Effects CS4 Beyond the Basics
VTC - Adobe After Effects CS4
Total Training - Adobe After Effects CS4 Essentials

Homepage - http://www.adobe.com/products/aftereffects/

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/b5mf3cdc/ADAFEFCS49.0.2PRVTC%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329764666/ADAFEFCS49.0.2PRVTC__links.txt
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22818964/7e3c951/ADAFEFCS49.0.2PRVTC_links.txt.html
[/hide]

Với phần mềm Adobe After Effects CS4, bạn có thể tạo hấp dẫn chuyển động đồ họa và hiệu ứng thị giác bom tấn với các công cụ linh hoạt giúp bạn tiết kiệm thời gian và cung cấp năng lượng sáng tạo vô song. Thiết kế đồ hoạ vector, tạo ra nhiều phong trào hữu cơ, và tiến hành giao hàng với hội nhập mới và các tính năng cộng tác. QuickSearch để sử dụng ngay lập tức xác định vị trí bất cứ phần tử hoặc thậm chí là mất tích trong một cảnh quay comp, dự án; di chuyển nhanh giữa các comps lồng nhau bằng cách sử dụng mới Mini-Flowchart. Nhập khẩu từ các mô hình 3D Adobe Photoshop CS4, và sau đó đưa chúng vào After Effects để hỗn hợp chúng với các yếu tố khác, điều chỉnh ánh sáng, và nhiều hơn nữa. Adobe cung cấp cho end-to-end giải pháp phần mềm để cung cấp những trải nghiệm hấp dẫn trên phim ảnh, video, DVD, web, và các thiết bị di động. Phần mềm Adobe After Effects CS4 là phải có bản phát hành giúp bạn làm cho năng suất cao hơn. Searchable thời hạn và các dự án, mở rộng 3D tuỳ chọn khác hợp lại, bao gồm Mocha cho Adobe After Effects phần mềm, và nhiều cải tiến sắp xếp gần như mọi thứ bạn làm.

Mang theo tầm nhìn của bạn để cuộc sống bom tấn với các hiệu ứng thị giác và hấp dẫn chuyển động đồ họa trong Adobe After Effects chuyên nghiệp phần mềm. Làm việc với các công cụ tinh vi và tận hưởng tích hợp chặt chẽ với các ứng dụng thiết kế hàng đầu của Adobe trong khi bạn giao công việc tuyệt vời để loại hầu như bất cứ phương tiện truyền thông. Thiết kế từ đầu hoặc dự án jump-start từ hàng trăm cài đặt trước hoàn toàn tùy chỉnh và mẫu - tất cả từ bên trong một giao diện được sắp xếp.

• Nhập khẩu 3D lớp từ Photoshop
Nhập khẩu các mô hình 3D từ Adobe Photoshop CS4 vào Adobe After Effects CS4 để hỗn hợp chúng với các yếu tố khác, và nhiều hơn nữa.
• Searchable thời hạn và các dự án và dễ dàng chuyển hướng comp lồng nhau
Xác định vị trí bất kỳ yếu tố trong một comp, dự án với QuickSearch mới. Nhanh chóng điều hướng giữa comps lồng nhau với Mini-Flowchart mới.
• Thành phần xuất khẩu như các dự án lớp
Tác phẩm xuất khẩu như lớp, các dự án định dạng XFL rằng có thể được mở và chỉnh sửa trong phần mềm Adobe Flash ® CS4 Professional. Nhiều After Effects tài sản như văn bản và ảnh nghệ thuật Adobe Illustrator ® được bảo tồn là vectơ.
• Tích hợp công việc cho authoring thiết bị di động
Chọn thiết bị trong Device Central Adobe và tự động thiết lập một After Effects mục tiêu dự án mà các thiết bị, với cài đặt các thiết bị phù hợp với mục tiêu và thiết lập Render xếp hàng để đầu ra cho các codec thích hợp và các nghị quyết.
• Nhiều giao diện và công việc chỉnh
Làm việc hiệu quả hơn với hàng chục người dùng yêu cầu thay đổi, trong đó có Nghị quyết mới tự động cài đặt mà ám chỉ có thể nhìn thấy khi phóng to điểm ảnh trong và ngoài một lần xem comp, bộ nhớ tinh gọn và sở thích chế biến đa lõi, và nhiều hơn nữa.
• Dynamic Link giữa Adobe Premiere Pro, After Effects, và Soundbooth
Sử dụng Adobe Creative Suite ® 4 Production Premium phần mềm, bây giờ liên kết Adobe Premiere ® Pro chuỗi đến một thành phần Effects Sau và After Effects comps để Adobe Soundbooth ® với Adobe Dynamic Link.
• Độc lập keyframing của x, y, z các giá trị, cộng với 3D compositing cải tiến
Composite trong không gian 3D dễ dàng hơn: Keyframe x, y, z các giá trị và vị trí riêng biệt, và sử dụng máy ảnh mới thống nhất, mà làm cho After Effects camera công cụ làm việc giống như những người trong các ứng dụng mô hình 3D.
• Cartoon hiệu lực
Ngay lập tức đưa ra cảnh sống nhìn của hoạt hình tế bào. Gọi tên video bằng cách giảm các bảng màu của clip và bằng cách nhấn mạnh các cạnh.
• Mocha cho Adobe After Effects từ Imagineer Systems
Sử dụng phẳng 2.5D mạnh ứng dụng theo dõi từ Imagineer Hệ thống theo dõi các chuyển động của các yếu tố - thậm chí ở mũi chích ngừa đầy thách thức mà các yếu tố di chuyển offscreen hoặc nơi có chuyển động mờ hoặc hạt quá mức.
• XMP metadata cho tình báo tài sản
Bây giờ giữ lại siêu dữ liệu tài sản trong khi bạn làm việc trong After Effects. Thêm dự án mới, comp-, và lớp siêu dữ liệu cấp độ để sắp xếp theo dõi dự án, kiểm toán tài sản và tự động hoá và nhiệm vụ khác.

Video Đào tạo Bộ sưu tập Nội dung:
Lynda.com - After Effects CS4 New Features
Lynda.com - After Effects CS4 Bắt đầu
Lynda.com - After Effects CS4 Essential Training
Lynda.com - After Effects CS4 Essential Training dục
Lynda.com - After Effects CS4 New Creative Techniques
Lynda.com - After Effects CS4 Mẹo
Lynda.com - Adobe After Effects CS4 Beyond the Basics
VTC - Adobe After Effects CS4
Tổng số Đào tạo - Adobe After Effects CS4 Essentials

Trang chủ - http://www.adobe.com/products/aftereffects/Microsoft Office 2007 Enterprise SP2 and PreSP3 Dream Edition (Updated 31/12/2009) | 2.13 GB

Microsoft Office 2007 Enterprise is the most complete set of tools for collaboration and effective use of information. You can use Office Enterprise 2007 is not just sitting behind a desk, but anywhere, anytime. Based on the solid foundation of Microsoft Office Professional Plus 2007, Office Enterprise 2007 enables people to effectively interact with each other, together creating and using information.

Content on 31.12.2009:
* Microsoft Office 2007 Enterprise SP2 with updates from 08.12.2009;
* NEW! Microsoft Office 2007 Enterprise PreSP3 Dream Edition.

1) Microsoft Office 2007 Enterprise SP2

Year: 2009
Version: 12.0.6425.1000
Developer: Microsoft
Platform: Windows
Compatibility with Vista: complete
Compatible with 7: complete

System requirements:
Microsoft Windows XP SP2
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server 2008
Processor 500 MHz or more
RAM 256 MB or more
A DVD-ROM drive
HDD 2GB
Screen resolution 800x600 pixels, 1024x768 or higher recommended.

Contents:
* Microsoft Office Excel 2007;
* Microsoft Office Outlook 2007;
* Microsoft Office PowerPoint 2007;
* Microsoft Office Word 2007;
* Microsoft Office Access 2007;
* Microsoft Office InfoPath 2007;
* Microsoft Office Publisher 2007;
* Microsoft Office OneNote 2007;
* Microsoft Office Groove 2007.

Additional Information:
Integrated SP2 and all updates from 08.12.2009.

Content updates:
KB957789
KB963665
KB963669
KB963677
KB963678
KB967642
KB969559
KB969613
KB969693
KB972363
KB972581
KB973593
KB973704
KB973709
KB974234
KB974561
KB976416
KB976884

2) Microsoft Office 2007 Enterprise PreSP3 Dream Edition

Year: 2009
Platform: Windows
Compatibility with Vista: complete

System requirements:
Processor: The frequency of not less than 500 MHz
Memory: 256 MB
Hard disk space: 2 GB
Screen: Resolution of at least 1024x768 pixels
Operating System: Microsoft Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP3, Windows Vista

Features:
* The distribution is integrated with Service Pack 2 and all that came before 2010, the official update;
* The serial number during installation, you need not!
* When installing invited to select features to install;
* The minimum optimal set of components already selected, but you can change;
* Office can be installed on the operating system, Windows XP, Windows Vista and Windows 7, 32 and 64 bit;
* All files in the original distribution, nothing changed, added only update and serial number.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22821190/a79a783/M.O.E.2007.SP2_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/76m98793/M.O.E.2007.SP2%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/327996491/Office2007ProPreSP3_Dream2010__links.txt
[/hide]

Microsoft Office 2007 Enterprise là tập hợp đầy đủ nhất các công cụ cho nghiên cứu khoa học và hiệu quả sử dụng thông tin. Bạn có thể sử dụng Office Enterprise 2007 không chỉ là ngồi phía sau bàn làm việc, nhưng bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Dựa trên nền tảng vững chắc của Microsoft Office Professional Plus 2007, Office Enterprise 2007 cho phép con người có hiệu quả tương tác với nhau, cùng nhau tạo và sử dụng thông tin.

Nội dung ngày 31 tháng 12 2009:
* Microsoft Office 2007 Enterprise SP2 với cập nhật từ 12 tháng 8 năm 2009;
* NEW! Microsoft Office 2007 Enterprise Edition PreSP3 Dream.

1) Microsoft Office 2007 Enterprise SP2

Năm: 2009
Phiên bản: 12.0.6425.1000
Phát triển: Microsoft
Hệ điều hành: Windows
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Tương thích với 7: hoàn thành

Yêu cầu hệ thống:
Microsoft Windows XP SP2
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server 2008
Bộ vi xử lý 500 MHz hoặc hơn
RAM 256 MB hoặc nhiều hơn
DVD-ROM
HDD 2GB
Màn hình có độ phân giải 800x600 pixel, 1024x768 hoặc cao hơn được đề nghị.

Nội dung:
* Microsoft Office Excel 2007;
* Microsoft Office Outlook 2007;
* Microsoft Office PowerPoint 2007;
* Microsoft Office Word 2007;
* Microsoft Office Access 2007;
* Microsoft Office InfoPath 2007;
* Microsoft Office Publisher 2007;
* Microsoft Office OneNote 2007;
* Microsoft Office Groove 2007.

Thông tin thêm:
Tích hợp SP2 và tất cả các bản cập nhật từ ngày 12 Tháng Tám năm 2009.

Nội dung cập nhật:
KB957789
KB963665
KB963669
KB963677
KB963678
KB967642
KB969559
KB969613
KB969693
KB972363
KB972581
KB973593
KB973704
KB973709
KB974234
KB974561
KB976416
KB976884

2) Microsoft Office 2007 Enterprise Edition PreSP3 Dream

Năm: 2009
Hệ điều hành: Windows
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành

Yêu cầu hệ thống:
Bộ xử lý: Tần số của không ít hơn 500 MHz
Memory: 256 MB
Hard disk space: 2 GB
Màn hình: Nghị quyết của ít nhất 1024x768 pixel
Hệ điều hành: Microsoft Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP3, Windows Vista

Các tính năng:
* Các phân phối được tích hợp với Service Pack 2 và tất cả những gì đến trước năm 2010, bản cập nhật chính thức;
* Các số nối tiếp trong khi cài đặt, bạn cần không!
* Khi cài đặt mời để chọn các tính năng cài đặt;
* Các tối ưu tối thiểu của các thành phần được chọn, nhưng bạn có thể thay đổi;
* Văn phòng có thể được cài đặt trên hệ điều hành, Windows XP, Windows Vista và Windows 7, 32 và 64-bit;
* Tất cả ảnh trong việc phân phối bản gốc, không có gì thay đổi, bổ sung và cập nhật chỉ số serial.Microsoft Office 2007 with SP2 SELECT EDITION v2 (English) - NHT | 3.39GB

The basis of this assembly taken original image 2007 Microsoft Office System Select Edition. This image is not available on MSDN, produced only for large corporate clients.

Program Name: Microsoft office 2007 with SP2 SELECT EDITION v2 [English]-NHT
Program Version: 2
Language: English

Treatment: not required (the installer is already disinfected)

System requirements:
Operating System: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) or later
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server 2008
Computer and processor: PC with 500 MHz processor or higher, 256 MB or more RAM drive for DVD-ROM drive, a PC with 1 GHz processor and 512 MB of RAM (or more powerful computer) is required to work with Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
Hard drive: Installation requires 2GB, part of this volume will be freed after installation, when the original installation file will be deleted
Screen resolution: minimum 800x600 pixels, 1024x768 or greater recommended

Description:
The structure of the image includes the following products:
- Microsoft Office Access 2007
- Microsoft Office Enterprise 2007
- Microsoft Office Excel 2007
- Microsoft Office Groove 2007
- Microsoft Office InfoPath 2007
- Microsoft Office OneNote 2007
- Microsoft Office Outlook 2007
- Microsoft Office PowerPoint 2007
- Microsoft Office Project Professional 2007
- Microsoft Office Project Standard 2007
- Microsoft Office Publisher 2007
- Microsoft Office SharePoint Designer 2007
- Microsoft Office Visio Professional 2007
- Microsoft Office Visio Standard 2007
- Microsoft Office Word 2007
- Microsoft Office Professional plus 2007
- Microsoft Office Standard

12.0.6425.1000_OfficeSelectEdition_With_Sp2_x86_en-us_dvd.iso
MD5: 364ba0041b66403c072ee07d0a5268d0
Version 2.0 - 25.12.2009
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22821549/d22d7ab/MO2007P2.SEL.EDI.v2.E.NHT_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/eam25f57/MO2007P2.SEL.EDI.v2.E.NHT%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/329777938/MO2007P2.SEL.EDI.v2.E.NHT__links.txt
[/hide]

Cơ sở lắp ráp này lấy hình ảnh ban đầu 2007 Microsoft Office System Chọn Edition. Hình ảnh này không có sẵn trên MSDN, sản xuất chỉ dành cho khách hàng lớn của công ty.

Tên chương trình: Microsoft office 2007 SP2 SELECT Edition v2 [Tiếng Anh]-NHT
Chương trình Phiên bản: 2
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Điều trị: không cần thiết (trình cài đặt đã được khử trùng)

Yêu cầu hệ thống:
Hệ điều hành: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) hoặc mới hơn
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server 2008
Máy tính và bộ vi xử lý: PC với bộ vi xử lý 500 MHz hoặc cao hơn, 256 MB RAM hoặc ổ đĩa DVD-ROM, một máy tính với bộ xử lý 1 GHz và 512 MB RAM (hoặc mạnh hơn máy tính) là cần thiết để làm việc với Microsoft Office Outlook 2007 Liên hệ với doanh nghiệp quản lý
Ổ cứng: Cài đặt yêu cầu 2GB, một phần của khối này sẽ được giải phóng sau khi cài đặt, khi các tập tin cài đặt gốc sẽ bị xóa
Màn hình có độ phân giải: tối thiểu 800x600 pixel, 1024x768 hoặc cao hơn nên

Mô tả:
Cấu trúc của hình ảnh bao gồm các sản phẩm sau:
- Microsoft Office Access 2007
- Microsoft Office Enterprise 2007
- Microsoft Office Excel 2007
- Microsoft Office Groove 2007
- Microsoft Office InfoPath 2007
- Microsoft Office OneNote 2007
- Microsoft Office Outlook 2007
- Microsoft Office PowerPoint 2007
- Microsoft Office Project Professional 2007
- Microsoft Office Project Standard 2007
- Microsoft Office Publisher 2007
- Microsoft Office SharePoint Designer 2007
- Microsoft Office Visio Professional 2007
- Microsoft Office Visio Standard 2007
- Microsoft Office Word 2007
- Microsoft Office Professional cộng thêm 2.007
- Microsoft Office Standard

12.0.6425.1000_OfficeSelectEdition_With_Sp2_x86_en-us_dvd.iso
MD5: 364ba0041b66403c072ee07d0a5268d0
Phiên bản 2.0 - 25 Tháng Mười Hai năm 2009Windows Xp Professional SP3 Original [IE7 + WMP11 + SATA] | 642 MB

Windows Xp Professional SP3 Original CD now included:

* Adobe Flash Player 10.0.12.36 ActiveX Control
* Code65536 FontReg 2.1.1
* Microsoft European Union Expansion Font Update 1.2
* Microsoft Qfecheck 6.2.29.0
* Microsoft Update 7.2.6001.788
* MSXML 4.0 SP2 (Includes KB954430 Hotfix)
* MSXML 6.0 (Includes KB954459 Hotfix)
* Microsoft Internet Explorer 7
* Microsoft Windows Media Player 11.0.5721.5230
* Windows Genuine Advantage Notifications 1.8.31.9


Miscellaneous Tweaks:

* KB873374 - Microsoft GDI+ Detection Tool Registry Entry
* KB890830 - Microsoft Malicious Software Removal Tool 2.5
* Windows XP SP3 WBEM Fix


Support SATA & MassStorage:

* 3ware Escalade 6000 Storage Switch
* AEC6897 4-Channel IDE ULTRA 133 RAID Adapter for Windows 2000/XP/2003
* AEC6897 RAID Processor
* AEC6898 4-Channel SERIAL ATA RAID Adapter for Windows 2000/XP/2003
* AEC6898 RAID Processor
* ACARD AEC6210UF UltraDMA33 Controller
* ACARD AEC6260 UltraDMA-66 Controller
* ACARD AEC6290 Serial ATA Controller
* ACARD AEC6280 ULTRA ATA133 IDE Controller
* ACARD AEC-6885/6895/6896 PCI 4 Channel RAID Controller
* ACARD RAID PROCESSOR
* ACARD AEC-6880/6890 Ultra ATA133 / Serial ATA RAID Controller
* ACARD RAID PROCESSOR
* ACARD AEC67160 PCI Ultra160 LVD/SE SCSI Adapter
* ACARD AEC6710 Series PCI SCSI Controller
* ACARD AEC6710D PCI SCSI Controller
* ACARD AEC6710S/6712S/TS PCI SCSI Controller
* ACARD AEC6712U/TU PCI Ultra SCSI Controller
* ACARD AEC6712UW PCI Ultra/W SCSI Controller
* Adaptec 2000S Ultra3
* Adaptec 2005S Ultra3
* Adaptec 2010S Ultra320
* Adaptec 2015S Ultra320
* Adaptec 2100S Ultra3 Single Channel
* Adaptec 2110S Ultra3
* Adaptec 2400A UDMA Four Channel
* Adaptec 2405SA SATA Four Channel
* Adaptec 3000S Ultra3 Dual Channel
* Adaptec 3000S Ultra3 Single Channel
* Adaptec 3010S Ultra3 Dual Channel
* Adaptec 3010S Ultra3 Four Channel
* PM1554U2 Ultra2 Single Channel
* PM1554U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM1564U3 Ultra3 Dual Channel
* PM1564U3 Ultra3 Single Channel
* PM1654U2 Ultra2 Single Channel
* PM2554U2 Ultra2 Single Channel
* PM2554U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM2654U2 Ultra2 Single Channel
* PM2654U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM2664U3 Ultra3 Dual Channel
* PM2664U3 Ultra3 Single Channel
* PM2865U3 Ultra3 Dual Channel
* PM2865U3 Ultra3 Single Channel
* PM3754U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM3755F Fibre Channel (NON ACPI)
* PM3755U2B Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM3757U2 Ultra2 Dual Channel
* PM3757U2 Ultra2 Single Channel
* Adaptec ASE-335 SAS Backplane Device
* Adaptec S50 SAS Backplane Device
* Adaptec Virtual SGPIO 0 Device
* Adaptec Virtual SGPIO 1 Device
* Adaptec Virtual SGPIO 2 Device
* Adaptec Virtual SGPIO 3 Device
* Newisys S50 SAS Backplane Device
* 64-Bit/66MHz Dual Channel Wide Ultra3 SCSI Adapter
* 64-Bit/66MHz Wide Ultra3 SCSI Adapter
* Adaptec 2915/2930LP PCI SCSI Controller
* Adaptec AIC-7892 - Ultra160 SCSI
* Adaptec AIC-7899 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 19160 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29160 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29160 Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29160LP Low Profile Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29160N - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39160 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39160/3960D - Ultra160 SCSI
* Adaptec ATA RAID 1200A Controller
* Adaptec RCM Device
* Adaptec AAR-1420SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec AAR-1430SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec Processor Device (Pseudo)
* Adaptec RAID Management Device
* Adaptec SCSI RAID 5400S Controller
* Adaptec SCSI RAID Controller
* Adaptec Serial ATA HostRAID driver
* Adaptec HostRAID Management Processor Device
* Adaptec Management Processor Device
* Adaptec AIC-7901 - Ultra320 SCSI
* Adaptec AIC-7902 - Ultra320 SCSI
* Adaptec AIC-7902B - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320 - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320A - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320ALP - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320LP - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320LPE - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39320 - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39320A - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39320D - Ultra320 SCSI
* Adaptec HostRAID Management Processor Device
* Adaptec AIC-7901 HostRAID driver
* Adaptec AIC-7901A HostRAID driver
* Adaptec AIC-7902 HostRAID driver
* Adaptec AIC-7902B HostRAID driver
* Adaptec ASC-29320 HostRAID driver
* Adaptec ASC-29320A HostRAID driver
* Adaptec ASC-29320ALP HostRAID driver
* Adaptec ASC-29320B HostRAID driver
* Adaptec ASC-29320LP HostRAID driver
* Adaptec ASC-39320 HostRAID driver
* Adaptec ASC-39320A HostRAID driver
* Adaptec ASC-39320D HostRAID driver
* Adaptec Array1000U160 PCI RAID Controller for Windows2000
* Adaptec Memory Controller / XOR Engine
* Adaptec AAR-1220SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec AAR-1225SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec Processor Device (Pseudo)
* Adaptec RAID Management Device
* Adaptec RAID 3085
* Adaptec RAID 31205
* Adaptec RAID 31605
* Adaptec RAID 3405
* Adaptec RAID 3805
* Adaptec RAID 4000
* Adaptec RAID 5085
* Adaptec RAID 51205
* Adaptec RAID 51245
* Adaptec RAID 51605
* Adaptec RAID 51645
* Adaptec RAID 52445
* Adaptec RAID 5405
* Adaptec RAID 5445
* Adaptec RAID 5805
* Adaptec SAS RAID 4800SAS Controller
* Adaptec SAS RAID 4805SAS Controller
* Adaptec SATA RAID AAR-2420SA Controller
* Adaptec SATA RAID AAR-2620SA Controller
* Adaptec SATA RAID AAR-2820SA Controller
* AOC-USAS-S4i RAID Controller
* AOC-USAS-S4iR RAID Controller
* AOC-USAS-S8i RAID Controller
* AOC-USAS-S8i-LP RAID Controller
* AOC-USAS-S8iR RAID Controller
* AOC-USAS-S8iR-LP RAID Controller
* IBM ServeRAID 8i Controller
* IBM ServeRAID 8k/8k-l Controller
* IBM ServeRAID 8s Controller
* ICP SAS RAID ICP5085BR Controller
* ICP SAS RAID ICP9085LI Controller
* ICP SATA RAID ICP9047MA Controller
* ICP SATA RAID ICP9067MA Controller
* ICP SATA RAID ICP9087MA Controller
* ICP5045BL
* ICP5085BL
* ICP5085SL
* ICP5125BR
* ICP5125SL
* ICP5165BR
* ICP5165SL
* ICP5445SL
* ICP5805BL
* ICP5805SL
* Sun STK RAID EM
* Sun STK RAID EXT
* Sun STK RAID INT
* Sun STK RAID REM
* Adaptec RAID 1800
* Adaptec RAID 2400
* Adaptec RAID 3400
* Adaptec RAID 3800
* Adaptec RAID 3805
* Adaptec RAID ARK-1000/8 Controller
* ICP SAS RAID ICP5045AL Controller
* ICP SAS RAID ICP5045AU Controller
* ICP SAS RAID ICP5085AU Controller
* ICP SAS RAID ICP5445AU Controller
* Adaptec SAS RAID Management Device
* Adaptec AIC-9405 SAS/SATA Controller
* Adaptec AIC-9410w SAS/SATA Controller
* Adaptec ASC-44300 SAS/SATA Controller
* Adaptec ASC-48300 SAS/SATA Host Adapter
* Adaptec ASC-58300 SAS/SATA Controller
* Adaptec COMSTOCK SAS/SATA Controller
* Adaptec Processor Device (Pseudo)
* Compaq PCI-X 133MHz 2CH U320 SCSI Adapter
* DELL CERC SATA 1.5/6ch RAID Controller
* DELL CERC SATA 1.5/6ch RAID Management Device
* EuroLogic 200 SAF-TE Processor Device
* EuroLogic 205 SAF-TE Processor Device
* EuroLogic 206 SAF-TE Processor Device
* AMD-756 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* AMD-766 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* AMD-768 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* AMD-8111 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* Primary AMD IDE Channel
* ALi M5229 PCI Bus Master IDE Controller
* ALi SATA/RAID Controller (M5281/M5283)
* ALi ATA/RAID Controller
* ARECA (X86-32-SCSIPORT) SAS RAID Host Adapter (RAID6-ENGINE Inside)
* ARECA (X86-32-SCSIPORT) SATA RAID Host Adapter
* ARECA (X86-32-SCSIPORT) SATA RAID Host Adapter (RAID6-ENGINE Inside)
* Areca VIRTUAL SCSI RAID Device
* ATI IDE Controller
* ATI AHCI Compatible RAID Controller
* ATI RAID Console
* ATI IDE Controller
* CMD PCI-0649 Ultra100 IDE Raid Controller
* Compaq 32-Bit Fast SCSI Controller /P
* Compaq 32-Bit Fast SCSI-2/E Controller
* Compaq 32-Bit Fast Wide SCSI Controller /E
* Compaq 32-Bit Fast-Wide SCSI Controller /P
* Compaq 32-Bit Ultra SCSI Controller /P
* Compaq 32-Bit Ultra2 SCSI Controller /P
* Compaq 64-Bit Ultra2 SCSI Controller /P
* Compaq Integrated Dual Channel Wide Ultra2 SCSI Controller
* Compaq Integrated Wide Ultra2 SCSI Adapter
* Compaq Integrated Smart Array Controller
* Compaq RAID LC2 Controller
* Compaq Smart Array 4200 Controller
* Compaq Smart Array 4250ES Controller
* Compaq Smart Array 431 Controller
* Dell SAS 5/E Adapter Controller
* Dell SAS 5/i Integrated Controller
* Dell SAS 5/iR Adapter Controller
* Dell SAS 5/iR Integrated Controller
* Dell SAS 6/iR Adapter Controller
* Dell SAS 6/iR Integrated Blades Controller
* Dell SAS 6/iR Integrated Controller
* Dell SAS 6/iR Integrated Workstation Controller
* Emulex PLUS
* Emulex LightPulse HBA - Storport Miniport Driver
* Highpoint Technology Inc. Hpt366 Ultra DMA 66 Controller
* HighPoint HPT3xx ATA RAID Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 174x SATA Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 3220 SATA Controller
* RocketRAID 3320 SATA Controller
* RocketRAID 3410 SATA Controller
* RocketRAID 3510 SATA Controller
* RocketRAID 3511 SATA Controller
* RocketRAID 3520 SATA Controller
* RocketRAID 3521 SATA Controller
* RocketRAID 3522 SATA Controller
* RocketRAID 3540 SATA Controller
* RocketRAID 4320 SAS Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 182x/181x SATA Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 2320 SATA Controller
* RocketRAID 2322 SATA Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 2340 SATA Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 230x SATA Controller
* RocketRAID 231x SATA Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 172x SATA Controller
* RocketRAID 174x SATA Controller
* RocketRAID 174x SATA Controller
* RocketRAID 154x/1640 Controller
* RocketRAID 182x/181x SATA Controller
* RocketRAID 182x/181x SATA Controller
* RocketRAID 222x SATA Controller
* RocketRAID 2320 SATA Controller
* RocketRAID 2322 SATA Controller
* RocketRAID 2320 SATA Controller
* RocketRAID 2322 SATA Controller
* RocketRAID 2340 SATA Controller
* RocketRAID 2340 SATA Controller
* RocketRAID 230x SATA Controller
* RocketRAID 231x SATA Controller
* RocketRAID 230x SATA Controller
* RocketRAID 231x SATA Controller
* RocketRAID 172x SATA Controller
* RocketRAID 172x SATA Controller
* IBM ServeRAID 4L Controller
* IBM ServeRAID 4Lx Controller
* IBM ServeRAID 4M Controller
* IBM ServeRAID 4Mx Controller
* IBM ServeRAID 5i Controller
* IBM ServeRAID 6i Controller
* IBM ServeRAID 6M Controller
* IBM ServeRAID 7k Controller
* GDT4x13RZ Disk Array Controller
* GDT4x23RZ Disk Array Controller
* GDT6000/6020/6050 Disk Array Controller
* GDT6000B/6010 Disk Array Controller
* GDT6110/6510 Disk Array Controller
* GDT6115/6515 Disk Array Controller
* GDT6117/6517 Disk Array Controller
* GDT6120/6520 Disk Array Controller
* GDT6125/6525 Disk Array Controller
* GDT6127/6527 Disk Array Controller
* GDT6530 Disk Array Controller
* GDT6535 Disk Array Controller
* GDT6537 Disk Array Controller
* GDT6550 Disk Array Controller
* GDT6555 Disk Array Controller
* GDT6557 Disk Array Controller
* GDT6x11RD Disk Array Controller
* GDT6x11RP Disk Array Controller
* GDT6x13RS Disk Array Controller
* GDT6x17RD Disk Array Controller
* GDT6x17RP Disk Array Controller
* GDT6x18RD Disk Array Controller
* GDT6x18RS Disk Array Controller
* GDT6x19RD Disk Array Controller
* GDT6x21RD Disk Array Controller
* GDT6x21RP Disk Array Controller
* GDT6x23RS Disk Array Controller
* GDT6x27RD Disk Array Controller
* GDT6x27RP Disk Array Controller
* GDT6x28RD Disk Array Controller
* GDT6x28RS Disk Array Controller
* GDT6x29RD Disk Array Controller
* GDT6x33RS Disk Array Controller
* GDT6x37RD Disk Array Controller
* GDT6x37RP Disk Array Controller
* GDT6x38RD Disk Array Controller
* GDT6x38RS Disk Array Controller
* GDT6x43RS Disk Array Controller
* GDT6x53RS Disk Array Controller
* GDT6x57RD Disk Array Controller
* GDT6x57RP Disk Array Controller
* GDT6x58RD Disk Array Controller
* GDT6x58RS Disk Array Controller
* GDT6x63RS Disk Array Controller
* GDT7x13RN Disk Array Controller
* GDT7x18RN Disk Array Controller
* GDT7x19RN Disk Array Controller
* GDT7x23RN Disk Array Controller
* GDT7x28RN Disk Array Controller
* GDT7x29RN Disk Array Controller
* GDT7x33RN Disk Array Controller
* GDT7x38RN Disk Array Controller
* GDT7x43RN Disk Array Controller
* GDT7x53RN Disk Array Controller
* GDT7x58RN Disk Array Controller
* GDT7x63RN Disk Array Controller
* GDT8x13RZ Disk Array Controller
* GDT8x22RZ Disk Array Controller
* GDT8x23RZ Disk Array Controller
* GDT8x33RZ Disk Array Controller
* GDT8x43RZ Disk Array Controller
* GDT8x53RZ Disk Array Controller
* GDT8x63RZ Disk Array Controller
* ICP vortex GDT RAID Controller
* RAID Controller
* Cluster Controller Management Device
* Controller Management Device
* ITE IT8212 ATA RAID Controller
* LSI Logic Corporation.
* Integrated Ultra ATA-100 Dual Channel Controller
* Integrated Ultra ATA-100 IDE RAID Controller
* LSI Logic CSB-6 IDE 100 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID IDE 100 Driver For MAGNIA Z500
* LSI MegaRAID IDE 100/MAGNIA Z3x0 Controller
* LSI MegaRAID IDE 133 Controller
* LSI MegaRAID Serial ATA Controller
* RAID Virtual Device
* LSI Logic MegaRAID Elite 1600 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Elite 1650/1700 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1200 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1300 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1400 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1500 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1600 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1700 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 3000 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 000 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 200 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 300 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 500/500LC RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID i4 IDE RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID i4133 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID RAID Controller RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID SATA 150-4 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID SATA 150-6 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-0 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-0X RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-1 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-1E RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-2 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-2E RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-2X RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-4X RAID Controller
* AMI MegaProcessor SCSI Processor Device
* AMI SATA 523 SAF-TE Processor Device
* AMI Series 906 SCSI Processor Device
* LSI IDE SAF-TE -AMI SCSI Processor Device
* LSI Logic MegaRAID Controller Component
* LSI Logic MegaRAID Virtual Device
* LSI MegaProcessor SCSI Processor Device
* LSI MegaRAID 320-2X SCSI Processor Device
* LSI MegaRAID 320-4X SCSI Processor Device
* LSI SCSI 320-2 Processor Device
* LSI Adapter, 2Gb FC, models 40919 with 919
* LSI Adapter, 2Gb FC, models 44929, G2 with 929
* LSI Adapter, 2Gb FC, models 7102 with 919X
* LSI Adapter, 2Gb FC, models 7202,7402 with 929X
* LSI Adapter, 4Gb FC, models 7104,7204,7404 with 949E
* LSI Adapter, 4Gb FC, models 7104,7204,7404 with 949X
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port with 1064
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port with 1064E
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port with 1066
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port with 1066E
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068E
* LSI Adapter, SAS RAID-on-Chip, 8-port with 1078
* LSI Adapter, Ultra320 SCSI 2000 series, w/1020/1030
* LSI Adapter, Ultra320 SCSI RAID series, w/1035
* LSI Pseudo Device
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port with 1064 -StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port with 1064E -StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port with 1066 -StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port with 1066E -StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068 -StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068E -StorPort
* Marvell 61xx RAID Controller
* Marvell Serial ATA PCI-X Adapter
* Marvell 64xx/63xx SAS Controller
* Mylex eXtremeRAID 3000 Disk Array Controller
* Mylex DAC1164P Disk Array Controller
* Mylex AcceleRAID 170 Disk Array Controller
* Mylex AcceleRAID 160 Disk Array Controller
* Mylex eXtremeRAID 2000 Disk Array Controller
* Mylex AcceleRAID 352 Disk Array Controller
* Mylex DAC960PG/PJ/PR/PT/PTL1/PRL Series Disk Array Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Device
* NVIDIA MCP04 ADMA Controller
* NVIDIA MCP04 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel-Serial ATA Bridged Controller
* NVIDIA nForce4 ADMA Controller
* NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Device
* NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller
* NVIDIA MCP55 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Device
* NVIDIA nForce4 Intel® Edition Serial ATA RAID Controller
* NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce RAID Controller
* NVIDIA nForce RAID Device
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce RAID Controller
* NVIDIA nForce RAID Device
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Device
* NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce2 ATA Controller
* NVIDIA nForce2 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce2 Serial ATA Compatible Controller
* NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel-Serial ATA Bridged Controller
* NVIDIA nForce4 Intel® Edition Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce4 Intel® Edition Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
* WinXP Promise FastTrak 376 (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak 378 (tm) Controller
* WinXP Promise RAID Console SCSI Processor Device
* Promise SATA Console SCSI Processor
* WinXP Promise SATA378 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise FastTrak TX (tm) Controller (PDC20275)
* WinXP Promise FastTrak TX (tm) Controller (PDC20276)
* WinXP Promise FastTrak TX (tm) Controller (PDC20277)
* WinXP Promise FastTrak TX/LP (tm) Series Controller
* WinXP Promise FastTrak TX2000 (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak100 (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak100 (tm) Controller (PDC20265)
* WinXP Promise FastTrak100 (tm) Controller (PDC20267)
* WinXP Promise FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak66 (tm) Controller (PDC20262)
* WinXP Promise MBFastTrak133 Lite (tm) Controller
* WinXP Promise Raid Console SCSI Processor Device
* WinXP Promise SBFastTrak133 Lite (tm) Controller
* Win2000 Promise FastTrak TX2000 (tm) Controller
* Win2000 Promise FastTrak100 (tm) Controller
* Win2000 Promise FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller
* Win2000 Promise FastTrak66 (tm) Controller (PDC20262)
* Win2000 Promise Raid Console SCSI Processor Device
* Win.Net Server 2003 Promise FastTrak TX2000 (tm) Controller
* Win.Net Server 2003 Promise FastTrak100 (tm) Controller
* Win.Net Server 2003 Promise FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller
* Win.Net Server 2003 Promise FastTrak66 (tm) Controller (PDC20262)
* Win.Net Server 2003 Promise Raid Console SCSI Processor Device
* WinXP Promise FastTrak S150 TX2plus (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak S150 TX4 (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak TX4000 (tm) Controller
* WinXP Promise RAID Console SCSI Processor Device
* Win Server 2003 Promise FastTrak S150 TX2plus (tm) Controller
* Win Server 2003 Promise FastTrak S150 TX4 (tm) Controller
* Win Server 2003 Promise FastTrak TX4000 (tm) Controller
* Win Server 2003 Promise RAID Console SCSI Processor Device
* Win2000 Promise FastTrak S150 TX2plus (tm) Controller
* Win2000 Promise FastTrak S150 TX4 (tm) Controller
* Win2000 Promise FastTrak TX4000 (tm) Controller
* Win2000 Promise RAID Console SCSI Processor Device
* Windows XP Promise API Console SCSI Processor Device
* Windows XP Promise SATAII150 SX8 (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak S150 SX4/SX4000 Series
* WinXP Promise RAID Console
* Win2000 Promise FastTrak S150 SX4/SX4000 Series
* Win2000 Promise RAID Console
* Windows 2003 Promise FastTrak S150 SX4/SX4000 Series
* Windows2003 Server Promise RAID Console
* WinXP Promise SuperTrak SX6000 (tm) IDE RAID Controller
* Promise SATA Console SCSI Processor
* WinXP Promise SATA150 TX Series (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra100 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra100 (tm) IDE Controller (PDC20265)
* WinXP Promise Ultra100 TX2 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra133 TX2 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra33 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra66 (tm) IDE Controller
* Win XP Promise FastTrak 620 (tm) Controller
* Win XP Promise FastTrak S150 SX4 Lite (tm) Controller
* Win200x Promise FastTrak 620 (tm) Controller
* Win200x Promise FastTrak S150 SX4 Lite (tm) Controller
* Promise SATA Console SCSI Processor
* Win2000 Promise SATA378 (tm) IDE Controller
* Win2000 Promise FastTrak 376/378 (tm) Controller
* Win2000 Promise Raid Console SCSI Processor Device
* Promise SATA Console SCSI Processor
* Win2003 Promise SATA150 TX Series (tm) IDE Controller
* Win SERVER 2003 Promise FastTrak 376/378 (tm) Controller
* Win SERVER 2003 Promise Raid Console SCSI Processor Device
* QLogic QLA2000/QLA2100 PCI Fibre Channel Adapter
* QLogic QLA2200 PCI Fibre Channel Adapter
* QLogic QLA23xx PCI Fibre Channel Adapter
* QLogic QLA12160, 64 bit PCI DUAL 160M SCSI HBA
* Adaptec Serial ATA 1205SA Host Controller
* Silicon Image SiI 3512 SATALink Controller
* Silicon Image SiI 0680 ATA/133 Controller
* Silicon Image SiI 0680 Ultra-133 Medley ATA Raid Controller
* Silicon Images Pseudo Processor Device
* SiS 180/181 RAID Controller
* SiS 182 RAID Controller
* SiS 180 RAID Controller
* SiS 0182/1182 RAID Controller
* SiS 1184 RAID/AHCI Controller
* SiS 1185 AHCI Controller
* ULi SATA/RAID Controller (M1573)
* ULi SATA/RAID Controller (M1575/M1697)
* ULi SATA/RAID Controller (M1689/M1567)
* VIA AHCI Controller - 6287
* VIA MSP RAID Controller - 0581
* VIA MSP RAID Controller - 7353
* VIA RAID Controller - 0591
* VIA RAID Controller - 3149
* VIA RAID Controller - 3164
* VIA RAID Controller - 3249
* VIA RAID Controller - 3349
* VIA RAID Controller - 7372
* VIA ATA/ATAPI Host Controller
* VMware SCSI Controller


Windows XP Hotfixes:

* KB887606 - Microsoft XML Parser (MSXML) uses cached credentials incorrectly
* KB898461 - Permanent copy of the Package Installer for Windows version 6.3.13.0
* KB909520 - Software update for Base Smart Card Cryptographic Service Provider
* KB917275 - Windows Rights Management Services for Windows XP
* KB922120 - Network Map in Windows Vista does not display computers that are running Windows XP
* KB931125 - Microsoft Root Certificates Update (November 2008)
* KB932578 - Event ID 55 may be logged in the System log when creating many files on an NTFS partition
* KB932716 - Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) update
* KB938759 - Cannot distribute or install a software package if the software package contains a very large signed file
* KB940648 - "You might not have permission to use this network resource" error when trying to open My Documents folder after resuming from hibernation
* KB942213 - The MMC.exe program randomly becomes unresponsive when the user clicks OK or Cancel several times to close a Windows form
* KB942288 - Windows Installer 4.5
* KB943232 - An application that uses Sxs.dll crashes when running the application
* KB943729 - New Group Policy preferences in Windows Server 2008
* KB944043 - Windows Server 2008 read-only domain controller compatibility pack
* KB945015 - An extra forward slash mark is appended to the query path of a WebDAV PROPFIND request when visiting a SharePoint Portal Server site
* KB946648 - Security update for Windows Messenger 4.7
* KB947460 - ": is not accessible" error when trying to open a mapped DFS folder after coming out of standby
* KB948046 - A Word document is not printed as expected after installing the Windows European Union Expansion Font pack
* KB948101 - USB keyboard does not work after restarting a computer that has an NVIDIA 680i motherboard
* KB948720 - Cannot install device drivers in a Windows Server 2008 cluster environment if the drivers contain LZ-compressed files
* KB949033 - Severe video degradation and a Stop error when connecting a USB Webcam to the computer
* KB949127 - Cannot establish a wireless connection using EAP authentication if the Service Set Identifier (SSID) includes a comma
* KB949764 - A USB device no longer works after resuming computer from hibernation (S4)
* KB949900 - The RunOnce.exe process may stop responding during the driver installation process
* KB950234 - " is not accessible. Access is denied" error when trying to open a shared file in Windows Explorer
* KB950312 - "The application failed to initialize properly (0xC0000142)" error when trying to start a console-based application
* KB950616 - An audio application that uses the Portcls.sys file may stop responding
* KB950762 - Vulnerabilities in Pragmatic General Multicast (PGM) could allow denial of service
* KB950974 - Vulnerability in Event System could allow remote code execution
* KB951066 - Security update for Outlook Express
* KB951126 - Multiprocessor computer stops responding on a black screen after resuming from hibernation
* KB951163 - When trying to connect to the local computer using the MSTSC command, a black screen may appear for several minutes
* KB951376 - Vulnerability in Bluetooth stack could allow remote code execution
* KB951531 - The W32Time service does not synchronize the CMOS clock time to the Internet time after the W32Time service stops
* KB951618 - A black screen occurs when upgrading the operating system on a computer that has Onekey Recovery 5.0 installed
* KB951624 - A 30-second delay occurs during the initialization of some network-based applications
* KB951698 - Vulnerabilities in DirectX could allow remote code execution
* KB951709 - Event ID 26 when attaching two IDE ATA/ATAPI devices as master and subordinate IDE devices
* KB951978 - Script output is not displayed as expected when running VBScript or JScript scripts
* KB952069 - Security update for Windows Media Format Runtime and Media Foundation
* KB952206 - Printer-driver upgrade fails on printer clients when multiple printer queues are upgraded at the same time
* KB952287 - An application that uses the ADO interface may malfunction or data loss may occur when the application connects to SQL Server
* KB952954 - Vulnerabilities in Microsoft Windows Image Color Management could allow remote code execution
* KB953024 - Rich Text Format (.rtf) files may not print correctly when using an application that uses the RichEdit control
* KB953028 - An application experiences an access violation and then crashes if the computer has more than four cores or more than four logical processors
* KB953155 - Vulnerability in Windows Internet Printing service could allow remote code execution
* KB953609 - "At least one of your changes was not applied successfully to the wireless configuration" error when adding a wireless network
* KB953761 - Some DHCP Options are not recognized when the DHCP server offer includes option 43
* KB954193 - Jet 4.0 Database Engine cumulative hotfix package: July 2, 2008
* KB954232 - On-Screen Keyboard behavior does not mimic the physical keyboard behavior in certain scenarios
* KB954459 - Security update for XML Core Services 6.0
* KB954600 - Security update for Windows Media Player 6.4
* KB954708 - Update to add support for the serialization of complex Extensible Metadata Platform (XMP) data types in the Windows Imaging Component
* KB954879 - The LSASS.exe process crashes and the computer restarts when trying to start the Network Access Protection Agent service
* KB954920 - Various error messages when an application requests a result set from new SQL Server 2008 collations
* KB955043 - A memory leak may occur when running an application that uses the DHTML Edit control
* KB955069 - Security update for XML Core Services 3.0
* KB955109 - 0xC0000005 (Access Violation) error when running an application that uses the Application Desktop Toolbar (AppBar) component
* KB955417 - Protected storage (PStore) uses a lower-quality cryptographic function when the system locale is set to French (France)
* KB955567 - Data corruption may occur when trying to append data to a FILESTREAM varbinary (max) column in SQL Server 2008
* KB955576 - TAPI-based applications stop responding, and you cannot disconnect telephone calls on a Windows XP-based telephony server
* KB955832 - SSL connection may fail when using Internet Explorer to make an SSL connection to an HTTPS Web site that is certified by a DSS certificate
* KB955839 - Cumulative time zone update (December, 2008)
* KB955843 - An ADO-based application may stop responding when it uses the adAsyncExecute option to open a Recordset object
* KB955988 - The Win32_Environment WMI class doesn't return the value of the PATH environment variable if it contains more than 1,024 characters
* KB956072 - Terminal server does not allow RDP connections whose encryption level is set to Low
* KB956391 - Cumulative security update for ActiveX (October, 2008)
* KB956625 - Computer becomes unstable or crashes after running Internet Explorer 7 for a long time
* KB956802 - Vulnerabilities in GDI could allow remote code execution
* KB956807 - The Unicode hyphen character (U+2010) is not drawn when using an application that uses GDI+ API functions
* KB956841 - Vulnerability in Virtual Address Descriptor manipulation could allow elevation of privilege
* KB957095 - Vulnerability in SMB could allow remote code execution
* KB957097 - Vulnerability in SMB could allow remote code execution
* KB957263 - Changes to the custom properties of a program that supports custom properties may not be saved
* KB958106 - Some components of an application not displayed correctly in a Terminal Services session
* KB958149 - Performance decreases when streaming isochronous data on a computer that has a TI IEEE1394 host controller
* KB958215 - Cumulative security update for Internet Explorer (December, 2008)
* KB958244 - System may stop responding when restarting a multicore computer
* KB958282 - 0x00000050 stop error when an application calls the NtGdiRectInRegion function
* KB958347 - Device that is connected through a 1394 FireWire hub is still present in system after hot unplugging it
* KB958644 - Vulnerability in Server service could allow remote code execution
* KB958655 - "API call rejected - No actions in Context" error when installing multiple MSI packages
* KB958752 - Application compatibility issue with the version of AFD.sys that is released with MS08-037 and MS08-066 security updates
* KB958817 - Automatic Update window may stop responding when using a WSUS server to deploy updates
* KB959267 - After repeatedly docking and undocking a portable computer, unable to change state of attached network device
* KB960714 - Security update for Internet Explorer


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22920509/8310fd4/SP3_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330200017/SP3__links.txt
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/9cm5m9cb/SP3%2B%2Blinks.txt/
[/hide]

Windows XP Professional SP3 Original CD nay bao gồm:

* Adobe Flash Player 10.0.12.36 ActiveX Control
* Code65536 FontReg 2.1.1
* Microsoft Liên Minh Châu Âu mở rộng chữ nhật 1,2
* Microsoft Qfecheck 6.2.29.0
* Microsoft Update 7.2.6001.788
* MSXML 4.0 SP2 (Includes KB954430 Hotfix)
* MSXML 6,0 (Includes KB954459 Hotfix)
* Microsoft Internet Explorer 7
* Microsoft Windows Media Player 11.0.5721.5230
* Windows Genuine Advantage 1.8.31.9


Miscellaneous Tweaks:

* KB873374 - Microsoft GDI + Detection Tool Registry Entry
* KB890830 - Microsoft Malicious Software Removal Tool 2,5
* Windows XP SP3 WBEM Fix


Hỗ trợ SATA & MassStorage:

* 3ware Escalade 6.000 Storage Switch
* AEC6897 4-Channel IDE ULTRA 133 RAID Adapter cho Windows 2000/XP/2003
* AEC6897 RAID Processor
* AEC6898 4-Channel Serial ATA RAID for Windows 2000/XP/2003
* AEC6898 RAID Processor
* ACARD AEC6210UF UltraDMA33 Controller
* ACARD AEC6260 UltraDMA-66 Controller
* ACARD AEC6290 Serial ATA Controller
* ACARD AEC6280 Ultra ATA133 IDE Controller
* ACARD AEC-6885/6895/6896 PCI 4 Channel RAID Controller
* ACARD RAID Processor
* ACARD AEC-6880/6890 Ultra ATA133 / Serial ATA RAID Controller
* ACARD RAID Processor
* ACARD AEC67160 PCI Ultra160 LVD / SE SCSI Adapter
* ACARD AEC6710 Series PCI SCSI Controller
* ACARD AEC6710D PCI SCSI Controller
* ACARD AEC6710S/6712S/TS PCI SCSI Controller
* ACARD AEC6712U/TU PCI Ultra SCSI Controller
* ACARD AEC6712UW PCI Ultra / W SCSI Controller
* Adaptec 2000S Ultra3
* Adaptec 2005S Ultra3
* Adaptec 2010 Ultra320
* Adaptec 2015S Ultra320
* Adaptec 2100S Ultra3 Single Channel
* Adaptec 2110S Ultra3
* Adaptec 2400A UDMA Four Channel
* Adaptec 2405SA SATA Four Channel
* Adaptec 3000S Ultra3 Dual Channel
* Adaptec 3000S Ultra3 Single Channel
* Adaptec 3010S Ultra3 Dual Channel
* Adaptec 3010S Ultra3 Four Channel
* PM1554U2 Ultra2 Single Channel
* PM1554U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM1564U3 Ultra3 Dual Channel
* PM1564U3 Ultra3 Single Channel
* PM1654U2 Ultra2 Single Channel
* PM2554U2 Ultra2 Single Channel
* PM2554U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM2654U2 Ultra2 Single Channel
* PM2654U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM2664U3 Ultra3 Dual Channel
* PM2664U3 Ultra3 Single Channel
* PM2865U3 Ultra3 Dual Channel
* PM2865U3 Ultra3 Single Channel
* PM3754U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM3755F Fibre Channel (NON ACPI)
* PM3755U2B Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM3757U2 Ultra2 Dual Channel
* PM3757U2 Ultra2 Single Channel
* Adaptec ASE-335 SAS Backplane thiết bị
* Adaptec S50 SAS Backplane thiết bị
* Adaptec ảo SGPIO 0 Device
* Adaptec ảo SGPIO 1 thiết bị
* Adaptec ảo SGPIO 2 thiết bị
* Adaptec ảo SGPIO 3 thiết bị
* Newisys S50 SAS Backplane thiết bị
* 64-Bit/66MHz Dual Channel Wide Ultra3 SCSI Adapter
* 64-Bit/66MHz Wide Ultra3 SCSI Adapter
* Adaptec 2915/2930LP PCI SCSI Controller
* Adaptec AIC-7892 - Ultra160 SCSI
* Adaptec AIC-7899 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 19.160 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29.160 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29.160 Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29160LP Low Profile Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29160N - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39.160 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39160/3960D - Ultra160 SCSI
* Adaptec ATA RAID 1200A Controller
* Adaptec RCM thiết bị
* Adaptec AAR-1420SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec AAR-1430SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec xử lý thiết bị (Pseudo)
* Adaptec RAID Quản lý thiết bị
* Adaptec SCSI RAID 5400S Controller
* Adaptec SCSI RAID Controller
* Adaptec Serial ATA HostRAID lái xe
* Adaptec HostRAID Quản lý thiết bị xử lý
* Adaptec Quản lý thiết bị xử lý
* Adaptec AIC-7901 - Ultra320 SCSI
* Adaptec AIC-7902 - Ultra320 SCSI
* Adaptec AIC-7902B - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29.320 - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320A - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320ALP - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320LP - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320LPE - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39.320 - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39320A - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39320D - Ultra320 SCSI
* Adaptec HostRAID Quản lý thiết bị xử lý
* Adaptec AIC-7901 HostRAID lái xe
* Adaptec AIC-7901A HostRAID lái xe
* Adaptec AIC-7902 HostRAID lái xe
* Adaptec AIC-7902B HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-29320 HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-29320A HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-29320ALP HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-29320B HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-29320LP HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-39320 HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-39320A HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-39320D HostRAID lái xe
* Adaptec Array1000U160 PCI RAID Controller cho Windows2000
* Adaptec Memory Controller / XOR Engine
* Adaptec AAR-1220SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec AAR-1225SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec xử lý thiết bị (Pseudo)
* Adaptec RAID Quản lý thiết bị
* Adaptec RAID 3.085
* Adaptec RAID 31.205
* Adaptec RAID 31.605
* Adaptec RAID 3.405
* Adaptec RAID 3.805
* Adaptec RAID 4.000
* Adaptec RAID 5.085
* Adaptec RAID 51.205
* Adaptec RAID 51.245
* Adaptec RAID 51.605
* Adaptec RAID 51.645
* Adaptec RAID 52.445
* Adaptec RAID 5.405
* Adaptec RAID 5.445
* Adaptec RAID 5.805
* Adaptec SAS RAID 4800SAS Controller
* Adaptec SAS RAID 4805SAS Controller
* Adaptec SATA RAID AAR-2420SA Controller
* Adaptec SATA RAID AAR-2620SA Controller
* Adaptec SATA RAID AAR-2820SA Controller
* AOC-USAS-S4i RAID Controller
* AOC-USAS-S4iR RAID Controller
* AOC-USAS-S8i RAID Controller
* AOC-USAS-S8i-LP RAID Controller
* AOC-USAS-S8iR RAID Controller
* AOC-USAS-S8iR-LP RAID Controller
* IBM ServeRAID 8i Controller
* IBM ServeRAID 8k/8k-l Controller
* IBM ServeRAID 8s Controller
* ICP SAS RAID ICP5085BR Controller
* ICP SAS RAID ICP9085LI Controller
* ICP SATA RAID ICP9047MA Controller
* ICP SATA RAID ICP9067MA Controller
* ICP SATA RAID ICP9087MA Controller
* ICP5045BL
* ICP5085BL
* ICP5085SL
* ICP5125BR
* ICP5125SL
* ICP5165BR
* ICP5165SL
* ICP5445SL
* ICP5805BL
* ICP5805SL
* Sun STK RAID EM
* Sun STK RAID EXT
* Sun STK RAID INT
* Sun STK RAID REM
* Adaptec RAID 1800
* Adaptec RAID 2400
* Adaptec RAID 3.400
* Adaptec RAID 3.800
* Adaptec RAID 3.805
* Adaptec RAID ARK-1000 / 8 Controller
* ICP SAS RAID ICP5045AL Controller
* ICP SAS RAID ICP5045AU Controller
* ICP SAS RAID ICP5085AU Controller
* ICP SAS RAID ICP5445AU Controller
* Adaptec SAS RAID Quản lý thiết bị
* Adaptec AIC-9405 SAS / SATA Controller
* Adaptec AIC-9410w SAS / SATA Controller
* Adaptec ASC-44300 SAS / SATA Controller
* Adaptec ASC-48300 SAS / SATA Host Adapter
* Adaptec ASC-58300 SAS / SATA Controller
* Adaptec Comstock SAS / SATA Controller
* Adaptec xử lý thiết bị (Pseudo)
* Compaq PCI-X 133MHz 2CH U320 SCSI Adapter
* Dell CERC 1.5/6ch SATA RAID Controller
* Dell CERC SATA RAID 1.5/6ch Quản lý thiết bị
* EuroLogic 200 SAF-TE thiết bị xử lý
* EuroLogic 205 SAF-TE thiết bị xử lý
* EuroLogic 206 SAF-TE thiết bị xử lý
* AMD-756 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* AMD-766 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* AMD-768 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* AMD-8111 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* Chính AMD IDE Channel
* ALi M5229 PCI Bus Master IDE Controller
* ALi SATA / RAID Controller (M5281/M5283)
* ALi ATA / RAID Controller
* Areca (X86-32-SCSIPORT) SAS RAID Host Adapter (RAID6-Engine Inside)
* Areca (X86-32-SCSIPORT) SATA RAID Host Adapter
* Areca (X86-32-SCSIPORT) SATA RAID Host Adapter (RAID6-Engine Inside)
* Areca ẢO SCSI RAID Device
* ATI IDE Controller
* ATI AHCI Compatible RAID Controller
* ATI RAID Console
* ATI IDE Controller
* CMD PCI-0649 Ultra100 IDE Raid Controller
* Compaq 32-Bit Fast SCSI Controller / P
* Compaq 32-Bit Fast SCSI-2 / E Controller
* Compaq 32-Bit Fast Wide SCSI Controller / E
* Compaq 32-Bit Fast-Wide SCSI Controller / P
* Compaq 32-Bit Ultra SCSI Controller / P
* Compaq 32-Bit Ultra2 SCSI Controller / P
* Compaq 64-Bit Ultra2 SCSI Controller / P
* Compaq Integrated Dual Channel Wide Ultra2 SCSI Controller
* Compaq tích hợp Wide Ultra2 SCSI Adapter
* Compaq Integrated Smart Array Controller
* Compaq RAID LC2 Controller
* Compaq Smart Array 4.200 Controller
* Compaq Smart Array Controller 4250ES
* Compaq Smart Array 431 Controller
* Dell SAS 5 / E adapter Controller
* Dell SAS 5 / i Integrated Controller
* Dell 5/iR Adapter SAS Controller
* Dell 5/iR Integrated SAS Controller
* Dell 6/iR Adapter SAS Controller
* Dell SAS 6/iR tích hợp Blades Controller
* Dell 6/iR Integrated SAS Controller
* Dell SAS 6/iR tích hợp máy trạm điều khiển
* Emulex PLUS
* Emulex LightPulse HBA - Storport Miniport Driver
* Công nghệ Highpoint Inc Hpt366 Ultra DMA 66 Controller
* Highpoint HPT3xx ATA RAID Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 174x SATA Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 3.220 SATA Controller
* RocketRAID 3.320 SATA Controller
* RocketRAID 3.410 SATA Controller
* RocketRAID 3.510 SATA Controller
* RocketRAID 3.511 SATA Controller
* RocketRAID 3.520 SATA Controller
* RocketRAID 3.521 SATA Controller
* RocketRAID 3.522 SATA Controller
* RocketRAID 3.540 SATA Controller
* RocketRAID 4.320 SAS Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 182x/181x SATA Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 2320 SATA Controller
* RocketRAID 2322 SATA Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 2340 SATA Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 230x SATA Controller
* RocketRAID 231x SATA Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 172x SATA Controller
* RocketRAID 174x SATA Controller
* RocketRAID 174x SATA Controller
* RocketRAID 154x/1640 Controller
* RocketRAID 182x/181x SATA Controller
* RocketRAID 182x/181x SATA Controller
* RocketRAID 222x SATA Controller
* RocketRAID 2320 SATA Controller
* RocketRAID 2322 SATA Controller
* RocketRAID 2320 SATA Controller
* RocketRAID 2322 SATA Controller
* RocketRAID 2340 SATA Controller
* RocketRAID 2340 SATA Controller
* RocketRAID 230x SATA Controller
* RocketRAID 231x SATA Controller
* RocketRAID 230x SATA Controller
* RocketRAID 231x SATA Controller
* RocketRAID 172x SATA Controller
* RocketRAID 172x SATA Controller
* IBM ServeRAID 4L Controller
* IBM ServeRAID 4Lx Controller
* IBM ServeRAID 4M Controller
* IBM ServeRAID 4MX Controller
* IBM ServeRAID 5i Controller
* IBM ServeRAID 6I Controller
* IBM ServeRAID 6M Controller
* IBM ServeRAID 7k Controller
* GDT4x13RZ Disk Array Controller
* GDT4x23RZ Disk Array Controller
* GDT6000/6020/6050 Disk Array Controller
* GDT6000B/6010 Disk Array Controller
* GDT6110/6510 Disk Array Controller
* GDT6115/6515 Disk Array Controller
* GDT6117/6517 Disk Array Controller
* GDT6120/6520 Disk Array Controller
* GDT6125/6525 Disk Array Controller
* GDT6127/6527 Disk Array Controller
* GDT6530 Disk Array Controller
* GDT6535 Disk Array Controller
* GDT6537 Disk Array Controller
* GDT6550 Disk Array Controller
* GDT6555 Disk Array Controller
* GDT6557 Disk Array Controller
* GDT6x11RD Disk Array Controller
* GDT6x11RP Disk Array Controller
* GDT6x13RS Disk Array Controller
* GDT6x17RD Disk Array Controller
* GDT6x17RP Disk Array Controller
* GDT6x18RD Disk Array Controller
* GDT6x18RS Disk Array Controller
* GDT6x19RD Disk Array Controller
* GDT6x21RD Disk Array Controller
* GDT6x21RP Disk Array Controller
* GDT6x23RS Disk Array Controller
* GDT6x27RD Disk Array Controller
* GDT6x27RP Disk Array Controller
* GDT6x28RD Disk Array Controller
* GDT6x28RS Disk Array Controller
* GDT6x29RD Disk Array Controller
* GDT6x33RS Disk Array Controller
* GDT6x37RD Disk Array Controller
* GDT6x37RP Disk Array Controller
* GDT6x38RD Disk Array Controller
* GDT6x38RS Disk Array Controller
* GDT6x43RS Disk Array Controller
* GDT6x53RS Disk Array Controller
* GDT6x57RD Disk Array Controller
* GDT6x57RP Disk Array Controller
* GDT6x58RD Disk Array Controller
* GDT6x58RS Disk Array Controller
* GDT6x63RS Disk Array Controller
* GDT7x13RN Disk Array Controller
* GDT7x18RN Disk Array Controller
* GDT7x19RN Disk Array Controller
* GDT7x23RN Disk Array Controller
* GDT7x28RN Disk Array Controller
* GDT7x29RN Disk Array Controller
* GDT7x33RN Disk Array Controller
* GDT7x38RN Disk Array Controller
* GDT7x43RN Disk Array Controller
* GDT7x53RN Disk Array Controller
* GDT7x58RN Disk Array Controller
* GDT7x63RN Disk Array Controller
* GDT8x13RZ Disk Array Controller
* GDT8x22RZ Disk Array Controller
* GDT8x23RZ Disk Array Controller
* GDT8x33RZ Disk Array Controller
* GDT8x43RZ Disk Array Controller
* GDT8x53RZ Disk Array Controller
* GDT8x63RZ Disk Array Controller
* ICP xoáy GDT RAID Controller
* RAID Controller
* Cluster Controller Quản lý thiết bị
* Điều khiển Quản lý thiết bị
* ITE IT8212 ATA RAID Controller
* LSI Logic Corporation.
* Integrated Ultra ATA-100 Dual Channel Controller
* Integrated Ultra ATA-100 IDE RAID Controller
* LSI Logic CSB-6 IDE 100 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID IDE 100 Driver cho MAGNIA Z500
* LSI MegaRAID IDE 100/MAGNIA Z3x0 Controller
* LSI MegaRAID IDE 133 Controller
* LSI MegaRAID Serial ATA Controller
* RAID ảo Device
* LSI Logic MegaRAID Elite 1600 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Elite 1650/1700 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1200 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1300 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1400 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1500 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1600 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1700 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 3.000 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 000 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 200 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 300 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 500/500LC RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID i4 IDE RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID i4133 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID RAID Controller RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID SATA 150-4 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID SATA 150-6 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-0 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-0X RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-1 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-1E RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-2 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-2E RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-2X RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-4X RAID Controller
* AMI MegaProcessor SCSI thiết bị xử lý
* AMI SATA 523 SAF-TE thiết bị xử lý
* AMI Series 906 SCSI thiết bị xử lý
* LSI IDE SAF-TE-AMI SCSI thiết bị xử lý
* LSI Logic MegaRAID Controller Component
* LSI Logic MegaRAID thiết bị ảo
* LSI MegaProcessor SCSI thiết bị xử lý
* LSI MegaRAID 320-2X SCSI thiết bị xử lý
* LSI MegaRAID SCSI 320-4X thiết bị xử lý
* LSI SCSI 320-2 thiết bị xử lý
* LSI Adapter, FC 2Gb, 40.919 với các mô hình 919
* LSI Adapter, FC 2Gb, các mô hình 44.929, G2 với 929
* LSI Adapter, FC 2Gb, 7.102 mô hình với 919X
* LSI Adapter, FC 2Gb, các mô hình 7202,7402 với 929X
* LSI Adapter, FC 4Gb, các mô hình 7104,7204,7404 với 949E
* LSI Adapter, FC 4Gb, các mô hình 7104,7204,7404 với 949X
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port với 1064
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port với 1064E
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port với 1066
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port với 1066E
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port với 1068
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port với 1068E
* LSI Adapter, SAS RAID-on-chip, 8-port với 1078
* LSI Adapter, Ultra320 SCSI 2000 series, w/1020/1030
* LSI Adapter, Ultra320 SCSI RAID series, w/1035
* LSI Pseudo thiết bị
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port với 1064-StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port với 1064E-StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port với 1066-StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port với 1066E-StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port với 1068-StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port với 1068E-StorPort
* Marvell 61xx RAID Controller
* Marvell Serial ATA PCI-X Adapter
* Marvell 64xx/63xx SAS Controller
* Mylex eXtremeRAID 3.000 Disk Array Controller
* Mylex DAC1164P Disk Array Controller
* Mylex AcceleRAID 170 Disk Array Controller
* Mylex AcceleRAID 160 Disk Array Controller
* Mylex eXtremeRAID 2000 Disk Array Controller
* Mylex AcceleRAID 352 Disk Array Controller
* Mylex DAC960PG/PJ/PR/PT/PTL1/PRL Series Disk Array Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Device
* NVIDIA MCP04 ADMA Controller
* NVIDIA MCP04 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel-Serial ATA Bridged Controller
* NVIDIA nForce4 ADMA Controller
* NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Device
* NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller
* NVIDIA MCP55 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Device
* NVIDIA nForce4 Intel ® Edition Serial ATA RAID Controller
* NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce RAID Controller
* NVIDIA nForce RAID Device
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce RAID Controller
* NVIDIA nForce RAID Device
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Device
* NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce2 ATA Controller
* NVIDIA nForce2 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce2 Serial ATA tương thích Controller
* NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel-Serial ATA Bridged Controller
* NVIDIA nForce4 Intel ® Edition Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce4 Intel ® Edition Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
* WinXP hứa FastTrak 376 (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak 378 (tm) Controller
* WinXP Promise RAID SCSI điều khiển thiết bị xử lý
* Promise SATA Console SCSI Processor
* WinXP Promise SATA378 (tm) IDE Controller
* WinXP hứa FastTrak TX (tm) Controller (PDC20275)
* WinXP hứa FastTrak TX (tm) Controller (PDC20276)
* WinXP hứa FastTrak TX (tm) Controller (PDC20277)
* WinXP hứa FastTrak TX / LP (tm) Series Controller
* WinXP hứa FastTrak TX2000 (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak100 (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak100 (tm) Controller (PDC20265)
* WinXP hứa FastTrak100 (tm) Controller (PDC20267)
* WinXP hứa FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak66 (tm) Controller (PDC20262)
* WinXP hứa MBFastTrak133 Lite (tm) Controller
* WinXP Promise Raid Console SCSI thiết bị xử lý
* WinXP hứa SBFastTrak133 Lite (tm) Controller
* Win2000 hứa FastTrak TX2000 (tm) Controller
* Win2000 hứa FastTrak100 (tm) Controller
* Win2000 hứa FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller
* Win2000 hứa FastTrak66 (tm) Controller (PDC20262)
* Win2000 Promise Raid Console SCSI thiết bị xử lý
* Win.Net Server 2003 hứa FastTrak TX2000 (tm) Controller
* Win.Net Server 2003 hứa FastTrak100 (tm) Controller
* Win.Net Server 2003 hứa FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller
* Win.Net Server 2003 hứa FastTrak66 (tm) Controller (PDC20262)
* Win.Net Server 2003 hứa Raid Console SCSI thiết bị xử lý
* WinXP hứa FastTrak S150 TX2plus (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak S150 TX4 (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak TX4000 (tm) Controller
* WinXP Promise RAID SCSI điều khiển thiết bị xử lý
* Win Server 2003 hứa FastTrak S150 TX2plus (tm) Controller
* Win Server 2003 hứa FastTrak S150 TX4 (tm) Controller
* Win Server 2003 hứa FastTrak TX4000 (tm) Controller
* Win Server 2003 hứa RAID Console SCSI thiết bị xử lý
* Win2000 hứa FastTrak S150 TX2plus (tm) Controller
* Win2000 hứa FastTrak S150 TX4 (tm) Controller
* Win2000 hứa FastTrak TX4000 (tm) Controller
* Win2000 Promise RAID SCSI điều khiển thiết bị xử lý
* Windows XP Promise API Console SCSI thiết bị xử lý
* Windows XP Promise SATAII150 SX8 (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak S150 SX4/SX4000 Series
* WinXP Promise RAID Console
* Win2000 hứa FastTrak S150 SX4/SX4000 Series
* Win2000 Promise RAID Console
* Windows 2003 hứa FastTrak S150 SX4/SX4000 Series
* Windows2003 Server Promise RAID Console
* WinXP hứa SuperTrak SX6000 (tm) IDE RAID Controller
* Promise SATA Console SCSI Processor
* WinXP Promise SATA150 TX Series (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra100 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra100 (tm) IDE Controller (PDC20265)
* WinXP Promise Ultra100 TX2 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra133 TX2 (tm) IDE Controller
* WinXP hứa Ultra33 (tm) IDE Controller
* WinXP hứa Ultra66 (tm) IDE Controller
* Win XP Promise FastTrak 620 (tm) Controller
* Win XP Promise FastTrak S150 SX4 Lite (tm) Controller
* Win200x hứa FastTrak 620 (tm) Controller
* Win200x hứa FastTrak S150 SX4 Lite (tm) Controller
* Promise SATA Console SCSI Processor
* Win2000 Promise SATA378 (tm) IDE Controller
* Win2000 hứa FastTrak 376/378 (tm) Controller
* Win2000 Promise Raid Console SCSI thiết bị xử lý
* Promise SATA Console SCSI Processor
* Win2003 Promise SATA150 TX Series (tm) IDE Controller
* Win Server 2003 hứa FastTrak 376/378 (tm) Controller
* Win Server 2003 hứa Raid Console SCSI thiết bị xử lý
* Qlogic QLA2000/QLA2100 PCI Fibre Channel Adapter
* Qlogic QLA2200 PCI Fibre Channel Adapter
* Qlogic QLA23xx PCI Fibre Channel Adapter
* Qlogic QLA12160, 64 bit PCI DUAL 160M SCSI HBA
* Adaptec Serial ATA 1205SA Host Controller
* Silicon Image SiI 3.512 SATALink Controller
* Silicon Image SiI 0.680 ATA/133 Controller
* Silicon Image SiI 0.680 Ultra-133 Medley ATA Raid Controller
* Hình ảnh Pseudo Silicon thiết bị xử lý
* SiS 180/181 RAID Controller
* SiS 182 RAID Controller
* SiS 180 RAID Controller
* SiS 0182/1182 RAID Controller
* SiS 1184 RAID / AHCI Controller
* SiS 1185 AHCI Controller
* ULi SATA / RAID Controller (M1573)
* ULi SATA / RAID Controller (M1575/M1697)
* ULi SATA / RAID Controller (M1689/M1567)
* VIA AHCI Controller - 6.287
* VIA MSP RAID Controller - 0.581
* VIA MSP RAID Controller - 7.353
* VIA RAID Controller - 0.591
* VIA RAID Controller - 3.149
* VIA RAID Controller - 3.164
* VIA RAID Controller - 3.249
* VIA RAID Controller - 3.349
* VIA RAID Controller - 7.372
* VIA ATA / ATAPI Host Controller
* VMware SCSI Controller


Windows XP Hotfixes:

* KB887606 - Microsoft XML Parser (MSXML) sử dụng cache chứng sai
* KB898461 - Bản sao của trình cài đặt trọn gói cho các phiên bản Windows 6.3.13.0
* KB909520 - Phần mềm cập nhật cho Base Smart Card Cryptographic Service Provider
* KB917275 - Windows Rights Management Services for Windows XP
* KB922120 - Network Map trong Windows Vista không hiển thị các máy tính đang chạy Windows XP
* KB931125 - Microsoft Root Giấy chứng nhận Cập nhật (Tháng 11 năm 2008)
* KB932578 - Event ID 55 có thể được ghi trong nhật ký hệ thống khi tạo nhiều tập tin trên một phân vùng NTFS
* KB932716 - Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) cập nhật
* KB938759 - Không thể phân phối hoặc cài đặt một gói phần mềm nếu phần mềm có chứa một tập tin đã ký kết rất lớn
* KB940648 - "Bạn có thể không được phép sử dụng nguồn tài nguyên mạng" lỗi khi cố gắng để mở thư mục My Documents sau khi nối lại từ ngủ đông
* KB942213 - Chương trình MMC.exe ngẫu nhiên trở nên không đáp ứng khi người dùng nhấn OK hoặc huỷ bỏ nhiều lần để đóng một hình thức Windows
* KB942288 - Windows Installer 4,5
* KB943232 - Một ứng dụng có sử dụng Sxs.dll treo khi chạy các ứng dụng
* KB943729 - New Group Chính sách ưu đãi trong Windows Server 2008
* KB944043 - Windows Server 2008 chỉ đọc tên miền của bộ điều khiển tương thích gói
* KB945015 - An thêm dấu gạch chéo là dấu nối vào đường dẫn truy vấn của một yêu cầu WebDAV PROPFIND khi đến thăm một trang web SharePoint Portal Server
* KB946648 - Security update for Windows Messenger 4,7
* KB947460 - ": không thể truy cập được" lỗi khi cố gắng để mở một thư mục DFS ánh xạ sau khi vừa thoát khỏi chế độ chờ
* KB948046 - Một tài liệu Word không được in như mong đợi sau khi cài đặt Windows European Union Expansion Font pack
* KB948101 - USB bàn phím không hoạt động sau khi khởi động lại một máy tính có một bo mạch chủ NVIDIA 680i
* KB948720 - Không thể cài đặt các trình điều khiển thiết bị trong một môi trường cụm Windows Server 2008 nếu các trình điều khiển chứa LZ-nén tập tin
* KB949033 - Severe video xuống cấp và lỗi một Ngưng một webcam khi kết nối USB vào máy tính
* KB949127 - Không thể thiết lập kết nối không dây bằng cách sử dụng EAP xác thực nếu Dịch vụ Set Identifier (SSID) bao gồm một dấu phẩy
* KB949764 - Một thiết bị USB không còn hoạt động sau khi nối lại máy tính từ hibernation (S4)
* KB949900 - Quá trình RunOnce.exe có thể ngừng đáp ứng trong quá trình cài đặt trình điều khiển
* KB950234 - "không thể truy cập truy cập bị từ chối" lỗi khi đang cố gắng mở một tập tin được chia sẻ trong Windows Explorer.
* KB950312 - "Ứng dụng không thể khởi động đúng (0xC0000142)" lỗi khi đang cố gắng để bắt đầu một giao diện điều khiển ứng dụng dựa trên
* KB950616 - Một ứng dụng âm thanh có sử dụng các tập tin Portcls.sys có thể ngừng đáp ứng
* KB950762 - Vulnerabilities in Pragmatic General Multicast (PGM) có thể cho phép từ chối dịch vụ
* KB950974 - Vulnerability trong hệ thống tổ chức sự kiện có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB951066 - Security update for Outlook Express
* KB951126 - Multiprocessor máy tính ngừng đáp ứng trên màn hình màu đen sau khi nối lại từ ngủ đông
* KB951163 - Khi đang cố gắng kết nối với máy tính bằng lệnh mstsc, màn hình màu đen có thể xuất hiện cho vài phút
* KB951376 - Vulnerability trong ngăn xếp Bluetooth có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB951531 - The W32Time dịch vụ không đồng bộ hóa trong thời gian đồng hồ CMOS đến thời Internet sau khi dịch vụ dừng W32Time
* KB951618 - Một màn hình màu đen xuất hiện khi nâng cấp hệ điều hành trên một máy tính có cài đặt Onekey Recovery 5.0
* KB951624 - A 30-thứ hai xảy ra trong thời gian trì hoãn khởi của mạng một số ứng dụng dựa trên
* KB951698 - Vulnerabilities in DirectX có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB951709 - Event ID 26 khi gắn hai IDE ATA / ATAPI thiết bị như tổng thể và cấp dưới thiết bị IDE
* KB951978 - Script sản lượng không được hiển thị như mong đợi khi chạy VBScript hoặc JScript script
* KB952069 - An ninh cập nhật mới cho Windows Media Format Thời gian chạy và Truyền thông Foundation
* KB952206 - Printer-driver nâng cấp không thành công trên máy in khách hàng khi hàng đợi nhiều máy in được nâng cấp cùng một lúc
* KB952287 - Một ứng dụng có sử dụng giao diện ADO có thể hoạt động sai lệch hoặc mất mát dữ liệu có thể xảy ra khi áp dụng các kết nối đến SQL Server
* KB952954 - Vulnerabilities trong Microsoft Windows Image Color Management có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB953024 - Rich Text Format (. Rtf) tập tin có thể không in đúng khi sử dụng một ứng dụng có sử dụng điều khiển RichEdit
* KB953028 - An ứng dụng kinh nghiệm của một hành vi vi phạm truy cập và sau đó bị treo nếu máy tính có hơn bốn lõi hoặc nhiều hơn bốn bộ vi xử lý hợp lý
* KB953155 - Vulnerability trong Windows dịch vụ Internet Printing có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB953609 - "Ít nhất một trong những thay đổi của bạn đã không được áp dụng thành công để cấu hình không dây" lỗi khi thêm một mạng không dây
* KB953761 - Một số Tùy chọn DHCP không được công nhận khi cung cấp máy chủ DHCP bao gồm các tùy chọn 43
* KB954193 - 4,0 Jet Database Engine tích lũy hotfix gói: Ngày 02 Tháng Bảy 2008
* KB954232 - On-Screen Keyboard hành vi không bắt chước các hành vi bàn phím vật lý trong các tình huống nhất định
* KB954459 - An ninh cập nhật cho XML Core Services 6,0
* KB954600 - An ninh cập nhật mới cho Windows Media Player 6,4
* KB954708 - Cập nhật thêm hỗ trợ cho các serialization của phức tạp Extensible Metadata Platform (XMP) các loại dữ liệu trong Windows Imaging Component
* KB954879 - Quá trình lsass.exe treo và khởi động lại máy tính khi cố gắng bắt đầu dịch vụ Network Access Protection Agent
* KB954920 - thông báo lỗi khác nhau khi một ứng dụng yêu cầu một kết quả thiết lập từ mới SQL Server 2008 collations
* KB955043 - Một rò rỉ bộ nhớ có thể xảy ra khi chạy một ứng dụng có sử dụng DHTML chỉnh kiểm soát
* KB955069 - An ninh cập nhật cho XML Core Services 3.0
* KB955109 - 0xc0000005 (Access Violation) lỗi khi chạy một ứng dụng có sử dụng các ứng dụng máy tính để bàn Thanh công cụ (AppBar) thành phần
* KB955417 - Được bảo vệ lưu trữ (PStore) sử dụng một chức năng mật mã chất lượng thấp hơn khi các miền địa phương hệ thống được thiết lập để Pháp (Pháp)
* KB955567 - liệu tham nhũng có thể xảy ra khi cố gắng nối thêm dữ liệu vào một varbinary FileStream (tối đa) cột trong SQL Server 2008
* KB955576 - TAPI-ứng dụng dựa ngừng đáp ứng, và bạn không thể ngắt kết nối cuộc gọi điện thoại trên Windows XP trên máy điện thoại
* KB955832 - SSL kết nối có thể thất bại khi sử dụng Internet Explorer để tạo một kết nối SSL để một trang web HTTPS web được chứng nhận bởi một giấy chứng nhận DSS
* KB955839 - Tích lũy múi giờ cập nhật (mười hai, 2008)
* KB955843 - An ADO dựa trên ứng dụng có thể ngừng đáp ứng khi nó sử dụng tùy chọn adAsyncExecute để mở một đối tượng Recordset
* KB955988 - The Win32_Environment WMI lớp không trả về giá trị của biến môi trường PATH nếu nó chứa hơn 1.024 ký tự
* KB956072 - Terminal server không cho phép kết nối RDP cấp mã hóa mà được thiết lập để Low
* KB956391 - Tích lũy bảo mật cập nhật cho ActiveX (mười, 2008)
* KB956625 - Computer trở nên không ổn định hoặc bị treo sau khi chạy trình duyệt Internet Explorer 7 trong một thời gian dài
* KB956802 - Vulnerabilities in GDI có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB956807 - Các ký tự gạch nối Unicode (U +2010) không phải là rút ra khi sử dụng một ứng dụng có sử dụng GDI + API chức năng
* KB956841 - Vulnerability tại ảo thao tác Địa chỉ Descriptor có thể cho phép độ cao của các đặc quyền
* KB957095 - Vulnerability trong SMB có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB957097 - Vulnerability trong SMB có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB957263 - Thay đổi các thuộc tính tùy chỉnh của một chương trình hỗ trợ các thuộc tính tùy chỉnh có thể không được lưu
* KB958106 - Một số thành phần của một ứng dụng không hiển thị đúng trong một phiên Terminal Services
* KB958149 - Hiệu suất giảm khi luồng dữ liệu isochronous trên một máy tính có một bộ điều khiển máy chủ TI IEEE1394
* KB958215 - Tích lũy cập nhật bảo mật cho Internet Explorer (mười hai, 2008)
* KB958244 - Hệ thống có thể ngừng đáp ứng khi khởi động lại máy tính đa lõi
* KB958282 - 0x00000050 stop lỗi khi áp dụng một cuộc gọi chức năng NtGdiRectInRegion
* KB958347 - thiết bị được kết nối thông qua một trung tâm FireWire 1394 vẫn còn hiện diện trong hệ thống sau khi rút nóng nó
* KB958644 - Vulnerability tại máy chủ dịch vụ có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB958655 - "API từ chối cuộc gọi - Không có hành động trong ngữ cảnh" lỗi khi cài đặt nhiều gói MSI
* KB958752 - vấn đề tương thích ứng dụng với các phiên bản của AFD.sys được phát hành với MS08-037 và MS08-066 cập nhật bảo mật
* KB958817 - Tự động cập nhật cửa sổ có thể ngừng đáp ứng khi sử dụng một máy chủ WSUS để triển khai cập nhật
* KB959267 - Sau nhiều lần lắp ghép và undocking một máy tính xách tay, không thể thay đổi trạng thái của thiết bị mạng thuộc
* KB960714 - An ninh cập nhật cho Internet Explorer
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 01-05-2010 lúc 12:08 AM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người đã cám ơn bài viết của binhvt107cn0277 ở trên:
  #136  
Old 01-06-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 187 Times in 125 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 11203
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


Adobe Illustrator CS4 14.0.0 DVD with Lynda One-on-One Tutorial Collections | 6.14GB
Mastery | Advanced | Fundamentals

The program Adobe ® Illustrator ® CS4 is a comprehensive environment to work with vector graphics and has a new transparency in gradients and multiple assembly areas, which allow you to open more effective ways of working.

In one file can contain multiple sites for O
Due to several assembly areas you can manage the entire project in one file. With up to 100 assembly areas of various sizes, elements such as color, font, and symbols can be quickly updated simultaneously in all components of the project.

Faster, more intuitive to work with transparency, gradients
Use the transparent color in the gradients due to new controls applied directly to objects. Dramatically reduces the time required to create and manage these important effects of design, without the need for complex, opaque masks.

Optimization of working with fills, and strokes, effects, and other resources
Now at work on the project do not need to repeatedly switch between the panels and menus. Solve problems twice as fast **, using the palette of "Appearance", which allows to apply all the changes directly to one or more selected vector objects.

Save time and money using a palette Preview color separations "
Now, do not have to repeatedly vyponyat the same job and be unproductive because of such problems with the withdrawal of color as unexpected spot colors, problems with the overlay, etc. Illustrator CS4 allows you to solve problems with separations to output images to print.

Greater efficiency through the use of advanced graphics styles
Mix and match styles to create unique effects and improve efficiency. Thumbnails make it easy to search for the appropriate style, and extensive libraries of built-in styles increase the likelihood of finding already finished style.

Organization of working space by placing the documents in tabs
Focus on design, placing the documents in tabs, which allows to expand the workspace and at the same time maintain convenient access to the content of documents. Now copy and paste are performed quite simply.

Use of "quick guides" to accelerate the scale, placement and alignment of objects
Align, ask intervals, rotate and resize one or more sites more quickly by using dynamic "quick guides". Sami guides, object dimensions, rotation angles, and x and y coordinates appear dynamically, which simplifies deployment of the desired object.

An independent program.
Illustrator CS4 also included in the packages the following versions:
* Design Standard
* Web Premium
* Production Premium
* Master Collection

Program: Adobe Illustrator CS4
Program Version: 14.0.0
Address official website: Adobe
Language: Eng / Rus
Medicine: Yes
Code Name: "Illustrator - Black Label"
DVD version! One installer - EN / RU

System requirements:
* Processor 2 GHz or higher
* Microsoft ® Windows ® XP with Service Pack 2 (Service Pack 3 recommended) or Windows Vista ® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with Service Pack 1 (certified for 32-bit Windows XP and Windows Vista)
* 512 MB RAM (1 GB recommended)
* 2 GB free hard disk space for installation; additional free space required during installation (can not install on flash-based storage devices)
* Monitor Resolution 1024x768 (recommended 1280x800) with 16-bit video card
* DVD-ROM drive

1. Assembly based on the trial version (ADBEILSTCS4_LS1)
2. Removed all languages except English
3. Added Russian language pack.
4. Added avtoran, ie now sufficient to write the image to a DVD and insert it into the drive. In avtorane made menu for easy work. Now do not climb into folders on the drive to seek instructions and supplements, all this can be done from the boot menu.
5. In the distribution of help file in PDF format in English and Russian languages, which also opened from the menu.
Unfortunately, in otlixii of Adobe Photoshop CS4, you can install only what any one language version, as the possibility of changing the interface (as in Photoshop) - a program for it.

A disk image has been laid out only after full verification of its efficiency.
A test installation was carried out from an image using DAEMON Tools Lite v 4.30.4

The fact that the keygen now is like a virus, there is such a thing.
=============================================
Keygen (already 3 versions - 1.01, 1.02, 1.03) from the well-known hack group CORE programs from Adobe. Keygen exist for quite some time, already half a year, and Kasper on them or how not to react. And that's where it three weeks ago, he began shouting that there is a trojan, and delete keygen. What is it? Casper - Antivir full r **, that so long did not know about the existence of the "Trojan", which is keygen? And if you look at what he yells, will become all clear:

CRC32: 4471C97D
MD5: F753916DA6F3D6B7BD7C022D2BF194E7
SHA-1: 8F65B1CEFCC90DE24452D88AC083D4C08AC20BB0

Lynda.com Illustrator CS4 One On One Tutorial Collections
Lynda.com - Illustrator CS4 One on One Mastery DVD
Lynda.com Illustrator CS4 One on One Advanced DVD
Lynda.com Illustrator CS4 One On One Fundamentals DVD

Lynda.com - Illustrator CS4 One on One Mastery DVD
In Illustrator CS4 One-on-One: Mastery, the third and final part of the comprehensive One-on-One series, author and industry expert Deke McClelland teaches how to take advantage of the wide array of dynamic effects in Illustrator CS4. Deke explores Live Trace, which converts imported images into vectors, and Live Paint, which defines interlocking shapes. Deke also
covers the liquify tools, envelope-style distortions, kuler and Live Color, symbols, and 3D effects. And for the first time, Deke addresses two of Illustrator's least-known features, pictographs and actions. Exercise files accompany the course.

Lynda.com Illustrator CS4 One on One Advanced DVD
After learning the fundamentals of drawing and reshaping paths in Adobe Illustrator CS4, the fun really begins. In Illustrator CS4 One-on-One: Advanced, the second installment in the popular One-on-One series, computer graphics expert Deke McClelland explores some of Illustrator's most powerful and least understood features. He shows how to merge simple shapes to create complex ones with the Pathfinder palette and how to align paths to create schematic illustrations. Deke explains how to paint fluid, multicolor fills with blends, Gradient Mesh, and the new and improved gradient tools. He also explores seamlessly repeating tile patterns, blobs and brushes, and imported images. He wraps things up with a look at one of the deepest features in Illustrator, transparency. Exercise files accompany the training.
Illustrator CS4 One-on-One: Fundamentals is a recommended prerequisite for this course. Look for the third part in the series, Illustrator CS4 One-on-One: Mastery, later this year.

Lynda.com Illustrator CS4 One On One Fundamentals DVD
Adobe Illustrator has long been a popular vector–based drawing program, but for many the learning curve is steep. In Illustrator CS4 One-on-One: Fundamentals, author and leading industry expert Deke McClelland shows users how to get in to the Illustrator mindset and overcome this learning curve. He covers the application's key features in a new way, making it simple and easy to master Illustrator. Deke teaches viewers how to use the core drawing and shape tools, the transformation and reshaping features, text, and the Pen tool. He also explains how to export and print. Even if learning Illustrator has been a struggle in the past, this training can help make sense of it. Exercise files accompany the course.

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22995630/395ec65/Adobe.Illustrator.CS4.14_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/ac47mc76/Adobe.Illustrator.CS4.14%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330527243/Adobe.Illustrator.CS4.14__links.txt
[/hide]

Chương trình Adobe ® Illustrator ® CS4 là một môi trường toàn diện để làm việc với đồ họa véc tơ và có minh bạch mới trong gradient và các khu vực lắp ráp nhiều, mà cho phép bạn mở những cách làm việc hiệu quả hơn.

Trong một tập tin có thể chứa nhiều trang web cho O
Do các khu vực lắp ráp một số bạn có thể quản lý toàn bộ dự án trong một tập tin. Với tối đa 100 khu vực lắp ráp các kích cỡ khác nhau, các yếu tố như màu sắc, font chữ, và biểu tượng có thể được cập nhật nhanh chóng đồng thời ở tất cả các thành phần của dự án.

Nhanh hơn, trực giác hơn để làm việc với tính minh bạch, gradient
Sử dụng các màu minh bạch trong gradient do điều khiển mới được áp dụng trực tiếp cho các đối tượng. Làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để tạo và quản lý những tác động quan trọng của việc thiết kế, mà không cần phức tạp, mặt nạ đục.

Tối ưu hóa làm việc với lấp đầy, và đột quỵ, tác dụng, và các nguồn lực khác
Bây giờ tại nơi làm việc về các dự án không cần phải liên tục chuyển đổi giữa các bảng và thực đơn. Giải quyết vấn đề nhanh gấp hai lần **, bằng cách sử dụng bảng màu của "Bề ngoài", cho phép áp dụng tất cả những thay đổi trực tiếp với một hay nhiều đối tượng vector được chọn.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách sử dụng một ly thân bảng màu Xem trước "
Bây giờ, không cần phải liên tục vyponyat công việc cùng và được không sanh sản vì vấn đề như vậy với việc thu hồi màu như màu sắc tại chỗ không mong muốn, vấn đề với các lớp phủ, vv Illustrator CS4 cho phép bạn để giải quyết vấn đề với ly thân với hình ảnh đầu ra để in.

Hiệu quả hơn thông qua việc sử dụng đồ họa cao cấp phong cách
Trộn và phù hợp với phong cách để tạo ra các hiệu ứng độc đáo và cải thiện hiệu quả. Thumbnail dễ dàng tìm được phong cách phù hợp, và các thư viện rộng lớn của xây dựng trong phong cách tăng khả năng tìm ra phong cách đã được hoàn tất.

Tổ chức không gian làm việc bằng cách đặt các tài liệu trong các thẻ
Tập trung vào việc thiết kế, cách đặt các tài liệu trong các thẻ, cho phép mở rộng không gian làm việc và đồng thời duy trì sự thuận tiện truy cập đến nội dung của văn bản. Bây giờ sao chép và dán được thực hiện khá đơn giản.

Sử dụng "hướng dẫn viên nhanh chóng" để đẩy nhanh quy mô, vị trí và sắp xếp các đối tượng
Căn, đặt khoảng, xoay và thay đổi kích thước một hay nhiều trang web nhanh hơn bằng cách sử dụng năng động "hướng dẫn viên nhanh chóng". Sami hướng dẫn, kích thước đối tượng, góc độ vòng quay, và x và y tọa độ xuất hiện tự động, mà đơn giản hoá việc triển khai của các đối tượng mong muốn.

Một chương trình độc lập.
Illustrator CS4 cũng bao gồm trong các gói các phiên bản sau đây:
* Thiết kế tiêu chuẩn
* Web Premium
* Sản xuất Premium
* Master Collection

Chương trình: Adobe Illustrator CS4
Chương trình Phiên bản: 14.0.0
Địa chỉ trang web chính thức của: Adobe
Ngôn ngữ: Eng / Rus
Y học: Có
Mã số Tên: "Illustrator - Black Label"
DVD phiên bản! Một trong những trình cài đặt - EN / RU

Yêu cầu hệ thống:
* Bộ vi xử lý 2 GHz hoặc cao hơn
* Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2 (Service Pack 3 được đề nghị) hoặc Windows Vista ® Home Premium, Business, Ultimate, hay Enterprise Service Pack 1 (chứng nhận cho 32-bit Windows XP và Windows Vista)
* 512 MB RAM (1 GB recommended)
* 2 GB chỗ trống đĩa cứng để cài đặt; thêm miễn phí không gian cài đặt (không thể cài đặt trên flash dựa trên thiết bị lưu trữ)
* Màn hình phân giải 1024x768 (đề nghị 1280x800) với 16-bit video card
* DVD-ROM

1. Hội dựa trên phiên bản dùng thử (ADBEILSTCS4_LS1)
2. Loại bỏ tất cả ngôn ngữ trừ tiếng Anh
3. Thêm gói ngôn ngữ tiếng Nga.
4. Đăng avtoran, nghĩa là bây giờ đủ để ghi ảnh vào một DVD và chèn nó vào ổ đĩa. Trong menu avtorane làm cho công việc dễ dàng. Bây giờ tôi không lên cao vào các thư mục trên ổ đĩa để tìm kiếm các hướng dẫn, bổ sung, tất cả điều này có thể được thực hiện từ trình đơn khởi động.
5. Trong việc phân phối các tập tin trợ giúp ở định dạng PDF bằng các ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Nga, mà còn mở từ menu.
Thật không may, trong otlixii của Adobe Photoshop CS4, bạn có thể cài đặt chỉ những gì bất kỳ một ngôn ngữ phiên bản, như khả năng thay đổi giao diện (như trong Photoshop) - một chương trình cho nó.

Một hình ảnh đĩa đã được đặt ra chỉ sau khi xác minh đầy đủ về hiệu quả của nó.
Một cài đặt thử nghiệm đã được thực hiện từ một hình ảnh bằng cách sử dụng DAEMON Tools Lite v 4.30.4

Sự kiện là keygen bây giờ cũng giống như một vi-rút, có một điều như vậy.
=============================================
Keygen (đã có 3 phiên bản - 1,01, 1,02, 1,03) từ nổi tiếng hack chương trình nhóm Core từ Adobe. Keygen tồn tại cho thời gian khá lâu, đã được nửa năm, và Kasper trên chúng hoặc không làm thế nào để phản ứng. Và đó là nơi ba tuần trước, ông bắt đầu reo hò rằng có một trojan, và xóa các keygen. What is it? Casper - Antivir đầy đủ r **, mà để lâu không biết về sự tồn tại của "Trojan", mà là keygen? Và nếu bạn nhìn vào những gì ông yells, tất cả sẽ trở nên rõ ràng:

CRC32: 4471C97D
MD5: F753916DA6F3D6B7BD7C022D2BF194E7
SHA-1: 8F65B1CEFCC90DE24452D88AC083D4C08AC20BB0

Lynda.com Illustrator CS4 Một Ngày Một bộ sưu tập Hướng dẫn
Lynda.com - Illustrator CS4 Một ngày Một Mastery DVD
Lynda.com Illustrator CS4 Một ngày một nâng cao DVD
Lynda.com Illustrator CS4 Một Ngày Một Fundamentals DVD

Lynda.com - Illustrator CS4 Một ngày Một Mastery DVD
Trong Illustrator CS4 One-on-One: Mastery, phần thứ ba và cuối cùng của toàn diện One-on-Một loạt, tác giả và công nghiệp chuyên gia Deke McClelland dạy làm thế nào để tận dụng lợi thế của mảng rộng các hiệu ứng năng động trong Illustrator CS4. Deke khám phá Live Trace, nhập khẩu mà chuyển đổi hình ảnh thành vector, và Live Sơn, trong đó xác định hình dạng lồng vào nhau. Deke cũng
bao gồm các công cụ Liquify, phong bì-biến dạng kuler phong cách, và Live màu, ký hiệu, và hiệu ứng 3D. Và lần đầu tiên, Deke hai địa chỉ của các tính năng của Illustrator ít nhất là nổi tiếng, pictographs và hành động. Tập thể dục đi kèm tập tin khóa học.

Lynda.com Illustrator CS4 Một ngày một nâng cao DVD
Sau khi học căn bản và bản vẽ và reshaping đường dẫn trong Adobe Illustrator CS4, những niềm vui thực sự bắt đầu. Trong Illustrator CS4 One-on-One: Nâng cao, việc lắp đặt thứ hai trong phổ biến One-on-Một loạt, máy tính đồ họa chuyên gia Deke McClelland khám phá một số Illustrator's mạnh nhất và hiểu nhất các tính năng. Ông đã cho thấy làm thế nào để nhập hình dạng đơn giản để tạo ra những phức tạp với bảng Pathfinder và làm thế nào để align đường dẫn để tạo giản đồ minh họa. Deke giải thích cách sơn chất lỏng, lấp đầy với nhiều màu pha trộn, Gradient Mesh, và mới và cải tiến công cụ gradient. Ông cũng khám phá liên tục lặp lại các mẫu gạch, blobs và bàn chải, và hình ảnh nhập khẩu. Ông đã kết thúc tốt đẹp với những điều xem là một trong những tính năng sâu nhất trong Illustrator, minh bạch. Tập thể dục tập tin đi kèm đào tạo.
Illustrator CS4 One-on-One: Fundamentals là một điều kiện tiên quyết được đề nghị cho các khóa học này. Hãy tìm một phần ba trong series, Illustrator CS4 One-on-One: Mastery, vào cuối năm nay.

Lynda.com Illustrator CS4 Một Ngày Một Fundamentals DVD
Adobe Illustrator từ lâu đã được phổ biến một vector chương trình dựa trên bản vẽ, nhưng đối với những đường cong học hỏi nhiều là dốc. Trong Illustrator CS4 One-on-One: Fundamentals, tác giả và các chuyên gia công nghiệp hàng đầu Deke McClelland cho thấy người sử dụng như thế nào để có được vào nhận thức Illustrator và khắc phục đường cong học tập. Ông đã bao gồm tính năng chính của ứng dụng một cách mới, làm cho nó đơn giản và dễ dàng để làm chủ Illustrator. Deke dạy cho người xem làm thế nào để sử dụng lõi và các công cụ vẽ hình, chuyển đổi và các tính năng reshaping, văn bản, và công cụ Pen. Ông cũng giải thích làm thế nào để xuất khẩu và in. Thậm chí nếu học Illustrator là một cuộc đấu tranh trong quá khứ, đào tạo này có thể giúp làm cho tinh thần của nó. Tập thể dục đi kèm tập tin khóa học.Windows 7 Ultimate Dell 32bit OEM
DVD | ISO | English | Bootable | 64bit | 2.95 GB

Windows 7 Ultimate is the nonplus ultra edition of the Windows 7 operating system as it is the only edition of Windows 7 that is feature complete. All other editions – with the exception of Windows 7 Enterprise which is Windows 7 Ultimate branded differently – lack features that are included in Windows 7 Ultimate. It combines remarkable ease-of-use with the entertainment features of Home Premium and the business capabilities of Professional, including the ability to run many Windows XP productivity programs in Windows XP Mode. For added security, you can encrypt your data with BitLocker and BitLocker To Go. And for extra flexibility, you can work in any of 35 languages. Get it all with Windows 7 Ultimate.Download:(Rapidshare & HotFile & Turbobit & sharingmatrix & Uploading)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22920741/0848b5d/Win7-Dell-OEM_links.txt.html
Mirror:
Code:
http://rapidshare.com/files/330201142/Win7-Dell-OEM__links.txt
Mirror:
Code:
http://uploading.com/files/2fa8f15c/Win7-Dell-OEM%2B%2Blinks.txt/
[/hide]

Windows 7 Ultimate là phiên bản siêu tình cảnh khó khăn của hệ điều hành Windows 7 khi nó chỉ là phiên bản của Windows 7 đó là tính năng hoàn thành. Tất cả các phiên bản - với ngoại lệ của Windows 7 doanh nghiệp mà là Windows 7 Ultimate mang nhãn hiệu khác nhau - tính năng thiếu được bao gồm trong Windows 7 Ultimate. Nó kết hợp dễ dàng vượt trội-of-sử dụng với các tính năng giải trí của Home Premium và khả năng kinh doanh của các chuyên nghiệp, bao gồm khả năng chạy nhiều chương trình năng suất Windows XP trong Windows XP Mode. Để bảo mật nhất, bạn có thể mã hóa dữ liệu của bạn với BitLocker và BitLocker To Go. Và cho thêm tính linh hoạt, bạn có thể làm việc trong bất kỳ của 35 ngôn ngữ. Làm cho nó tất cả với Windows 7 Ultimate.


Windows 7 Professional x64 MSDN ORIGINALS (English)
Bootable | ISO | 32bit | 3.01 GB

This is the official version from Microsoft together with active soft inside! Upload by Huayting

With Windows 7 Professional, fewer walls stand between you and your success. You can run many Windows XP productivity programs in Windows XP Mode and recover data easily with automatic backups to your home or business network. You can also connect to company networks effortlessly and more securely with Domain Join. With all the exciting entertainment features of Windows Home Premium, it’s a great choice for home and for business.Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & SharingMatrix & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22921033/25bde29/WINDOWS.7.PROFESSIONAL.RTM.X64.OEM.ENGLISH_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/5f9ma977/WINDOWS.7.PROFESSIONAL.RTM.X64.OEM.ENGLISH%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330202500/WINDOWS.7.PROFESSIONAL.RTM.X64.OEM.ENGLISH__links.txt
[/hide]

Đây là phiên bản chính thức từ Microsoft cùng với các bên trong mềm đang hoạt động! Tải lên bởi Huayting

Với Windows 7 chuyên nghiệp, tường ít đứng giữa bạn và thành công của bạn. Bạn có thể chạy nhiều chương trình năng suất Windows XP trong Windows XP Mode và phục hồi dữ liệu một cách dễ dàng với các sao lưu tự động vào nhà của bạn hoặc mạng lưới kinh doanh. Bạn cũng có thể kết nối với mạng lưới công ty dễ dàng và an toàn hơn với tên miền Tham gia. Với tất cả các tính năng giải trí thú vị của Windows Home Premium, đó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho gia đình và cho doanh nghiệp.Windows Se7en Eternity Edition 2009 x86 and x64 (Ultimate & Home Premium Edition) | 4.04 GB

WINDOWS ACTIVATION:

For Activation, Purchase a Genuine key directly from Microsoft.

Note : THIS IS NOT A PIRATED WINDOWS 7 OPERATING SYSTEM. (i.e NO PATCHES OR CRACKS OR KEYS INCLUDED IN THE DVD)

Minimum System Requirements:
· 512MB RAM (Recommended 1GB RAM)
· 15 GB of HDD space
· 128 MB Graphics Memory (Capable to run Aero)
· 17’ inch Monitor (1024 x 768)
· DVD-ROM or DVD-RAM
· Pixel Shader 2.0
· Dual Core Processors with 64 Bit OS Capable
. Active Internet Connection

Note: Start a fresh installation from the BIOS and install it in a separate partition. Format the selected drive for installation before proceeding the other steps. Dont try to install this Windows 7 Eternity in Non-supportive
Features,overview and updates of Windows Seven® Eternity Edition 2009:

* New Windows Sounds
* 7-zip for extraction purpose.
* All the latest updates are patched Manually.
* Adobe Flash Player plugin
* Rocket Dock
* Black Background Shells
* Codings and scripts are updated from previous Ultimate Versions (This option is available only in Rockers Team Customized windows and not available in any other customized OS)
* More Stable and Reliable
* UAC Disabled
* New Look for Windows Media Player
* New Shortcut Arrows
* Show extensions for known file types
* Enabled IE Phishing Filter
* User Account 2 on Control Panel
* Low Memory consumption
* Enabled Glass Effect without a supported card
* Windows will tell you exactly what it is doing when it is shutting down or is booting
* Added command prompt to right click context menu
* Enabled addition Avalon effects
* Disabled Tool Tips
* Enabled ClearType Tuning
* Added 'Copy to Folder' , 'Move to Folder' , 'Open with Notepad' to right click context
* Disabled Windows Media Player AutoUpdates
* Menu bars and window frames opaque
* Enabled slow-motion window effects
* Added "Advanced System Properties" in my Computer
* Added Control Panel to my Computer
* Faster browsing with IE
* DEP execution is set to Default
* Disabled the NTFS Last Access Time Stamp
* Disabled kernel paging
* Both 32 and 64 Bit Integrated
* All Latest Drivers Integrated
* 7-zip for extraction purpose.
* Adobe Flash Player plugin
* Adobe Flash Player ActiveX
* Orbit Downloader
* K-Lite Mega Codec Pack
* ImgBurn
* Notepad 5.1++
* CCleaner
* Added Group policy and Registry editor to control panel
* Updated DirectX to August 2009
* Mozilla Firefox
* Low Memory consumption
* Turned off system beeps
* Stopped caching negative responses
* Take Ownership, Device manager, Group policy, Registry Editor in the right click
* Fully Automated setup you need to choose language and partition only.
* Patched uxtheme files to use 3rd party themes.
* Faster Shutdown ( 3 seconds services kill timeout.)
* Fast Booting Time
* Add Useraccounts 2 on ControlPanel.
* PowerOff after shutdown
* New High quality Icons
* Changed command line text color to white
* Set mouse pointer speed to maximum
* Removed the annoying clicking sound
* Disabled automatic restart in the event of a blue screen
* Tweaked up shell response
* Hibernation is Disabled.
* Added "Advanced System Properties" in my Computer
* Added Control Panel to my Computer
* Added Administrative Tools to my Computer
* Added Internet Explorer to my Computer
* Added Network Connections to my Computer
* Added Search to my Computer
* Added Printers to my Computer
* Added Run and Windows Flip Switcher to my Computer
* Removed warning about showing hidden system folders
* Shutdown when you click power Button on start Menu
* Maximum simultaneous downloads for IE to 20 ( default is 2 )
* New look for Windows Media Center
* New Explorer View
* Allow renaming and removing of Recycle Bin
* Makes a right click option for unknown files
* Notepad saves window position
* Opens 16-bit apps in a separate memory space. This increases stability when dealing with 16-bit apps.
* Enabled Word wrap in Notepad
* Enabled Status Bar in all windows
* ATI and NVIDIA Drivers Added
* New Themes
* 255 Sidebar Gadgets
* Enabled search system folders in Search
* System Files are boosted upto maximum Performance
* Removed Old Default Graphics card drivers
* Faster Application load Time
* Improved the performance and reliability
* Disabled the NTFS Last Access Time Stamp
* Disabled kernel paging
* Windows Update service disabled
* Turned off system beeps
* Stopped caching negative responses
* Take Ownership, Device manager, Group policy, Registry Editor in the right click
* Specifies the time, following user input, during which the system keeps apps from moving into the foreground.


Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & Turbobit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22919820/35a4dab/Seven_Eternity_H_U_x86x64_links.txt.html
Mirror:
Code:
http://uploading.com/files/b64md839/Seven_Eternity_H_U_x86x64%2B%2Blinks.txt/

Mirror:
Code:
http://rapidshare.com/files/330196762/Seven_Eternity_H_U_x86x64__links.txt
[/hide]

WINDOWS ACTIVATION:

Để kích hoạt, mua một khoá chính hãng trực tiếp từ Microsoft.

Lưu ý: Đây không phải Một lậu WINDOWS 7 OPERATING SYSTEM. (nghĩa là patch HAY KHÔNG CRACKS OR KEYS INCLUDED TRONG DVD)

Hệ thống tối thiểu:
· 512MB RAM (khuyến nghị 1GB RAM)
· 15 GB HDD không gian
· 128 MB Graphics Memory (Có khả năng chạy hàng không)
· 17 'inch Monitor (1024 x 768)
· DVD-ROM hay DVD-RAM
· Pixel Shader 2.0
· Dual Core bộ xử lý với 64 Bit OS Có khả năng
. Active Internet Connection

Lưu ý: Bắt đầu một tươi cài đặt từ BIOS và cài đặt nó vào một phân vùng riêng biệt. Format ổ đĩa đã chọn để cài đặt trước khi tiến hành các bước khác. Dont thử cài đặt này trong Windows 7 Eternity không hỗ trợ
Tính năng, tổng quan và cập nhật của Windows Seven ® Eternity Edition 2009:

* New Windows Sounds
* 7-zip cho mục đích khai thác.
* Tất cả những cập nhật mới nhất được đắp vá bằng tay.
* Adobe Flash Player plugin
* Rocket Dock
* Nền Đen Thuyền
* Mã khác và các kịch bản được cập nhật từ trước Ultimate Phiên Bản (Tùy chọn này chỉ có sẵn tại cửa sổ Tùy chỉnh Rockers đội và không có trong bất kỳ hệ điều hành tùy biến khác)
* Các ổn định và đáng tin cậy
* UAC Disabled
* New Look cho Windows Media Player
* Mới Shortcut Arrows
* Hiển thị phần mở rộng cho các kiểu tập tin được biết đến
* Enabled IE Phishing Filter
* User Account Control Panel 2 ngày
* Low Memory tiêu thụ
* Bật Glass Effect mà không có thẻ hỗ trợ
* Windows sẽ cho bạn biết chính xác những gì nó làm khi nó được tắt hoặc khởi động
* Added command prompt vào menu ngữ cảnh bên phải bấm vào
* Bật Ngoài ra hiệu ứng Avalon
* Đình chỉ cụ Mẹo
* Enabled ClearType Tuning
* Added 'Copy to Folder', 'Move to Folder', 'Open with Notepad' click chuột phải vào bối cảnh
* Disabled Windows Media Player AutoUpdates
* Menu bar và các khung cửa sổ mờ
* Bật chậm hiệu ứng chuyển động cửa sổ
* Added "Advanced System Properties" trong máy tính của tôi
* Nhập Control Panel để máy tính của tôi
* Duyệt nhanh hơn với trình duyệt IE
* Thực hiện DEP được thiết lập để mặc định
* Đình chỉ NTFS Last Access Time Stamp
* Đình chỉ hạt nhân phân trang
* Cả hai 32 và 64 Bit Integrated
* Tất cả mới nhất Drivers tích hợp
* 7-zip cho mục đích khai thác.
* Adobe Flash Player plugin
* Adobe Flash Player ActiveX
* Orbit Downloader
* K-Lite Codec Pack
* ImgBurn
* Notepad 5,1 + +
* CCleaner
* Nhập nhóm chính sách và biên tập Registry để kiểm soát bảng
* Cập nhật DirectX cho Tháng Tám 2009
* Mozilla Firefox
* Low Memory tiêu thụ
* Bắt đầu chơi hệ thống giảm tiếng bíp
* Stopped caching phản ứng tiêu cực
* Hãy sở hữu, thiết bị quản lý, tập đoàn chính sách, Registry Editor trong click chuột phải
* Hoàn toàn tự động thiết lập bạn cần phải chọn ngôn ngữ và chỉ phân vùng.
* Patched Uxtheme file để sử dụng 3 chủ đề bên.
* Faster Shutdown (3 giây dịch vụ giết thời gian chờ.)
* Khởi động nhanh Thời gian
* Thêm Useraccounts 2 ngày ControlPanel.
* PowerOff sau khi shutdown
* Mới chất lượng cao Icons
* Thay đổi dòng lệnh văn bản màu trắng
* Đặt con trỏ chuột đến tốc độ tối đa
* Đã ra những âm thanh cách nhấp gây phiền nhiễu
* Đình chỉ tự động khởi động lại trong trường hợp một màn hình màu xanh
* Tweaked lên phản ứng vỏ
* Ngủ đông là người khuyết tật.
* Added "Advanced System Properties" trong máy tính của tôi
* Nhập Control Panel để máy tính của tôi
* Nhập Administrative Tools vào máy tính của tôi
* Added Internet Explorer để máy tính của tôi
* Nhập Network Connections vào máy tính của tôi
* Nhập tìm kiếm tới máy tính của tôi
* Máy in nhập vào máy tính của tôi
* Nhập Run và Windows Flip Switcher vào máy tính của tôi
* Removed cảnh báo về hệ thống hiển thị thư mục ẩn
* Shutdown khi bạn bấm vào nút trên điện bắt đầu Menu
* Tối đa tải đồng thời cho IE đến 20 (mặc định là 2)
* Mới tìm Windows Media Center
* New Explorer View
* Cho phép đổi tên và loại bỏ của Recycle Bin
* Làm một lựa chọn click chuột phải cho các tập tin không rõ
* Notepad vị trí cửa sổ tiết kiệm
* Mở các ứng dụng 16-bit, bộ nhớ trong một không gian riêng biệt. Điều này làm tăng tính ổn định khi đối xử với các ứng dụng 16-bit.
* Bật từ bọc trong Notepad
* Bật Status Bar trong tất cả các cửa sổ
* ATI và NVIDIA Drivers nhập
* Chủ đề mới
* 255 Sidebar Gadgets
* Bật tìm kiếm thư mục trong hệ thống tìm kiếm
* Hệ thống tập tin được thúc đẩy mạnh mẽ tối đa hiệu suất tối đa
* Removed Old Default Graphics card driver
* Thời gian nạp ứng dụng nhanh hơn
* Cải thiện hiệu suất và độ tin cậy
* Đình chỉ NTFS Last Access Time Stamp
* Đình chỉ hạt nhân phân trang
* Windows Update bị vô hiệu hoá dịch vụ
* Bắt đầu chơi hệ thống giảm tiếng bíp
* Stopped caching phản ứng tiêu cực
* Hãy sở hữu, thiết bị quản lý, tập đoàn chính sách, Registry Editor trong click chuột phải
* Chỉ định thời gian, sau đầu vào người sử dụng, trong khi đó hệ thống sẽ giữ cho các ứng dụng từ di chuyển vào tiền cảnh này.Atelier Robin Natural Drum Kit MULTiFORMAT DVDR D2 SCD-AMPLiFYiSO | 1.98GB

Would you like to own the most extensively sampled acoustic instrument ever created? With over 20GB of data totalling around 22,000 samples, NDK is just that. NDK ( formely known as ns_kit7 )is a multi-gigabyte single-strike drum and cymbal sample library with highly extensive velocity layering and articulation options, allowing for the ultimate in realism and performance.

We recommend using NDK in conjunction with Native Instruments' Kontakt 2 or Steinberg's HALion 3 soft-sampler. Extensive presets for both formats are included, allowing users to take advantage of such features as random-robin triggering, on the fly stick and snare-wire changes, direct-from-disk streaming, multiple outputs, individual drum/cymbal panning & velocity, the ability to mix-and-match your own kits and loads more.

If you don't already own one of these soft-samplers (and don't plan on investing in one any time soon) a cheap alternative is HALion Player – for the average user, this is ideal and won't break the bank.

The samples in this library are not embedded or locked in any way. This allows the user to create custom presets in the sampler format of their choice. To make this as easy as possible, the files have all been named in a logical way to make mapping a breeze.

The NDK sample library has been 2 years in the making and was recorded over several months by Douglas Whates in his studio in Glasgow, Scotland. Douglas hand edited around half a million start points, end points and fades, and manually bounced down around 22,000 sound files. Many of our single kits (6 piece shell pack, snare, hi-hat and cymbals) have more individual hits, as a direct by-product of the sheer number of articulations and velocity layers, than any other sampled acoustic instrument currently on the market.

"the ultimate sampled acoustic drum kit ... awesome stuff ... " - awarded 9/10, Computer Music, 2006.

Features at a glance :
* 20 GB of uncompressed data
* 21,000 samples
* 48KHz/24bit
* Over 300 presets for Kontakt 2 and HALion 3
* 9 snares
* 4 sets of toms
* 5 kicks
* 3 rides, 3 crashes, 2 splashes, 2 hi-hats and a china
* 2 cowbells, tambourine and a bonus set of congas
* click here for detailed instrument list
* Performed with sticks, mallets, brushes and hands/fingers, all with both left and right hands
* Snares on or off.
* Extensive articulation options, including rim-shots, hit-and-grabs, rolls, rims etc.
* access to the naturaldrum.com member area
* If it's possible on a real kit, it's possible on NDK!

iNSTALL nOTES
1. Unpack
2. Use

Homepage: http://www.naturaldrum.com/
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/m938b539/ATLRBNTDRKMFDVDRD2SCDAP%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/23007980/30f2906/ATLRBNTDRKMFDVDRD2SCDAP_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330573321/ATLRBNTDRKMFDVDRD2SCDAP_links.txt
[/hide]

Bạn có muốn sở hữu dụng cụ lấy mẫu âm thanh rộng rãi nhất từng được tạo ra? Với hơn 20GB dữ liệu tổng cộng khoảng 22.000 mẫu, NDK được điều đó. NDK (formely được biết đến như ns_kit7) là một multi-gigabyte đơn đình công trống và thư viện lớp mẫu Cymbal với vận tốc cao rộng và tùy chọn cách phát âm, cho phép cuối cùng trong hiện thực và hiệu quả.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng NDK kết hợp với Liên Native Instruments '2 hoặc 3 Steinberg's HALion mềm sampler. Cài đặt trước trên diện rộng cho cả hai định dạng được bao gồm, cho phép người dùng tận dụng các tính năng như ngẫu nhiên chòe làm hiển thị, trên thanh bay và Snare-thay đổi dây, trực tiếp từ các ổ đĩa trực tuyến, kết quả đầu ra nhiều, cá nhân trống / Cymbal panning & vận tốc, khả năng mix-and-phù hợp túi riêng của bạn và tải nhiều hơn nữa.

Nếu bạn không đã sở hữu một trong những-Samplers mềm (và không có kế hoạch đầu tư vào bất kỳ thời gian sớm nhất) là một lựa chọn rẻ HALion cầu - cho người dùng trung bình, điều này là lý tưởng và sẽ không phá vỡ ngân hàng.

Các mẫu trong thư viện này không được nhúng hoặc bị khóa bất kỳ cách nào. Điều này cho phép người sử dụng để tạo ra cài đặt trước tùy chỉnh trong các định dạng sampler của sự lựa chọn của họ. Để thực hiện điều này dễ dàng như có thể, các tập tin có tất cả được đặt tên theo một cách hợp lý để thực hiện một bản đồ khoe.

Thư viện mẫu NDK đã được 2 năm trong thực hiện và đã được ghi lại qua nhiều tháng của Douglas Whates trong studio của ông tại Glasgow, Scotland. Douglas tay edited khoảng nửa triệu khởi điểm, điểm kết thúc và mất dần, và tay bị trả xuống khoảng 22.000 file âm thanh. Nhiều bộ dụng cụ duy nhất của chúng tôi (6 gói mảnh vỏ, Snare, hi-hat và Cymbals) có số truy cập nhiều cá nhân, như là một chỉ đạo của sản phẩm của các số tuyệt của articulations và lớp vận tốc, hơn bất kỳ nhạc cụ khác âm thanh mẫu hiện tại trên thị trường .

"các mẫu âm thanh trống kit cuối cùng ... awesome stuff ..." - trao tặng 9 / 10, máy tính Âm nhạc, 2006.

Nét đặc trưng trong nháy mắt:
* 20 GB dữ liệu không nén
* 21.000 mẫu
* 48KHz/24bit
* Hơn 300 cài đặt trước cho Liên 2 và HALion 3
* 9 snares
* 4 bộ Toms
* 5 đá
* 3 rides, 3 tai nạn, 2 splashes, 2 hi-nón và china một
* 2 cowbells, Tambourine và tiền thưởng một bộ congas
* Bấm vào đây để có danh sách cụ kiến
* Hiện được với thanh, mallets, bàn chải và bàn tay / ngón tay, tất cả đều có cả hai tay trái và phải
* Snares hoặc tắt.
* Lựa chọn cách phát âm sâu rộng, bao gồm rim-shots, hit-and-grabs, cuộn, rims vv
* Truy cập vào các khu vực thành viên naturaldrum.com
* Nếu nó có thể có trên một bộ thực sự, có thể trên NDK!

Install Notes
1. Mở hộp
2. Sử dụng

Trang chủ: http://www.naturaldrum.com/ReFX Nexus (AiR) 2.2 English | 3.20GB

Nexus 2 - is a long-awaited rompler from the company ReFX. Nexus 2 is far ahead of the first version version of the tool. Sorry to which many banks of sounds produced graded on stylistic criteria. There will be banks almost all occasions. All the sounds of the highest quality, but the possibility of their editing leaves much to be desired, as in other matters in almost any instrument based on the sound library. But overall an excellent tool for professionals and for those who do not particularly want to bother and just wants to get a tasty and ready to use sound. Nexus 2 differs sufficiently low resource intensive PC.Program Title: Nexux 2 (AiR)
Program Version: 2.2
The latest version: 2.2
Language: English
Medicine: Not required

System requirements:
Pentium III 800 Mhz
512 MB RAM
Windows XP/Vista/7
VST 2.0 or RTAS compliant host

ReFX.Nexus.v2.2.VSTi.RTAS.DVDR-AiRISO

Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & TurboBit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/49aafb53/Nexus.v2.2.AiRISO%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/22916348/caebe0f/Nexus.v2.2.AiRISO_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330180838/Nexus.v2.2.AiRISO__links.txt
[/hide]

Nexus 2 - là một dài chờ đợi rompler từ ReFX công ty. Nexus 2 là đến nay các phiên bản trước phiên bản đầu tiên của công cụ. Xin lỗi mà nhiều ngân hàng của các âm thanh được sản xuất trên các tiêu chí phân loại phong cách. Sẽ có các ngân hàng gần như tất cả các dịp. Tất cả các âm thanh chất lượng cao nhất, nhưng khả năng chỉnh sửa của họ nhiều lá để được mong muốn, như trong các vấn đề khác trong văn kiện nào gần như dựa trên các thư viện âm thanh. Nhưng nói chung là một công cụ tuyệt vời cho các chuyên gia và cho những người không muốn bận tâm đặc biệt và chỉ muốn có được một hương vị thơm ngon và sẵn sàng sử dụng âm thanh. Nexus 2 khác với đầy đủ tài nguyên máy tính chuyên sâu thấp.Chương trình Title: Nexux 2 (Air)
Chương trình Phiên bản: 2.2
Phiên bản mới nhất: 2.2
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Y học: Không yêu cầu

Yêu cầu hệ thống:
Pentium III 800 MHz
512 MB RAM
Windows XP/Vista/7
VST 2.0 hoặc RTAs tuân thủ chủ nhà

ReFX.Nexus.v2.2.VSTi.RTAS.DVDR-AiRISOAtelier Robin Natural Drum Kit MULTiFORMAT DVDR D5 SCD-AMPLiFYiSO | 978MB

Would you like to own the most extensively sampled acoustic instrument ever created? With over 20GB of data totalling around 22,000 samples, NDK is just that. NDK ( formely known as ns_kit7 )is a multi-gigabyte single-strike drum and cymbal sample library with highly extensive velocity layering and articulation options, allowing for the ultimate in realism and performance.

We recommend using NDK in conjunction with Native Instruments' Kontakt 2 or Steinberg's HALion 3 soft-sampler. Extensive presets for both formats are included, allowing users to take advantage of such features as random-robin triggering, on the fly stick and snare-wire changes, direct-from-disk streaming, multiple outputs, individual drum/cymbal panning & velocity, the ability to mix-and-match your own kits and loads more.

If you don't already own one of these soft-samplers (and don't plan on investing in one any time soon) a cheap alternative is HALion Player – for the average user, this is ideal and won't break the bank.

The samples in this library are not embedded or locked in any way. This allows the user to create custom presets in the sampler format of their choice. To make this as easy as possible, the files have all been named in a logical way to make mapping a breeze.

The NDK sample library has been 2 years in the making and was recorded over several months by Douglas Whates in his studio in Glasgow, Scotland. Douglas hand edited around half a million start points, end points and fades, and manually bounced down around 22,000 sound files. Many of our single kits (6 piece shell pack, snare, hi-hat and cymbals) have more individual hits, as a direct by-product of the sheer number of articulations and velocity layers, than any other sampled acoustic instrument currently on the market.

"the ultimate sampled acoustic drum kit ... awesome stuff ... " - awarded 9/10, Computer Music, 2006.

Features at a glance :
* 20 GB of uncompressed data
* 21,000 samples
* 48KHz/24bit
* Over 300 presets for Kontakt 2 and HALion 3
* 9 snares
* 4 sets of toms
* 5 kicks
* 3 rides, 3 crashes, 2 splashes, 2 hi-hats and a china
* 2 cowbells, tambourine and a bonus set of congas
* click here for detailed instrument list
* Performed with sticks, mallets, brushes and hands/fingers, all with both left and right hands
* Snares on or off.
* Extensive articulation options, including rim-shots, hit-and-grabs, rolls, rims etc.
* access to the naturaldrum.com member area
* If it's possible on a real kit, it's possible on NDK!

iNSTALL nOTES
1. Unpack
2. Use

Homepage: http://www.naturaldrum.com/Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & SharingMatrix & Uploading)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23008823/b8c7150/ATLRBNTDRKMFDVDRD5SCDAP_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/928feaf8/ATLRBNTDRKMFDVDRD5SCDAP%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330576157/ATLRBNTDRKMFDVDRD5SCDAP_links.txt
[/hide]

Bạn có muốn sở hữu dụng cụ lấy mẫu âm thanh rộng rãi nhất từng được tạo ra? Với hơn 20GB dữ liệu tổng cộng khoảng 22.000 mẫu, NDK được điều đó. NDK (formely được biết đến như ns_kit7) là một multi-gigabyte đơn đình công trống và thư viện lớp mẫu Cymbal với vận tốc cao rộng và tùy chọn cách phát âm, cho phép cuối cùng trong hiện thực và hiệu quả.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng NDK kết hợp với Liên Native Instruments '2 hoặc 3 Steinberg's HALion mềm sampler. Cài đặt trước trên diện rộng cho cả hai định dạng được bao gồm, cho phép người dùng tận dụng các tính năng như ngẫu nhiên chòe làm hiển thị, trên thanh bay và Snare-thay đổi dây, trực tiếp từ các ổ đĩa trực tuyến, kết quả đầu ra nhiều, cá nhân trống / Cymbal panning & vận tốc, khả năng mix-and-phù hợp túi riêng của bạn và tải nhiều hơn nữa.

Nếu bạn không đã sở hữu một trong những-Samplers mềm (và không có kế hoạch đầu tư vào bất kỳ thời gian sớm nhất) là một lựa chọn rẻ HALion cầu - cho người dùng trung bình, điều này là lý tưởng và sẽ không phá vỡ ngân hàng.

Các mẫu trong thư viện này không được nhúng hoặc bị khóa bất kỳ cách nào. Điều này cho phép người sử dụng để tạo ra cài đặt trước tùy chỉnh trong các định dạng sampler của sự lựa chọn của họ. Để thực hiện điều này dễ dàng như có thể, các tập tin có tất cả được đặt tên theo một cách hợp lý để thực hiện một bản đồ khoe.

Thư viện mẫu NDK đã được 2 năm trong thực hiện và đã được ghi lại qua nhiều tháng của Douglas Whates trong studio của ông tại Glasgow, Scotland. Douglas tay edited khoảng nửa triệu khởi điểm, điểm kết thúc và mất dần, và tay bị trả xuống khoảng 22.000 file âm thanh. Nhiều bộ dụng cụ duy nhất của chúng tôi (6 gói mảnh vỏ, Snare, hi-hat và Cymbals) có số truy cập nhiều cá nhân, như là một chỉ đạo của sản phẩm của các số tuyệt của articulations và lớp vận tốc, hơn bất kỳ nhạc cụ khác âm thanh mẫu hiện tại trên thị trường .

"các mẫu âm thanh trống kit cuối cùng ... awesome stuff ..." - trao tặng 9 / 10, máy tính Âm nhạc, 2006.

Nét đặc trưng trong nháy mắt:
* 20 GB dữ liệu không nén
* 21.000 mẫu
* 48KHz/24bit
* Hơn 300 cài đặt trước cho Liên 2 và HALion 3
* 9 snares
* 4 bộ Toms
* 5 đá
* 3 rides, 3 tai nạn, 2 splashes, 2 hi-nón và china một
* 2 cowbells, Tambourine và tiền thưởng một bộ congas
* Bấm vào đây để có danh sách cụ kiến
* Hiện được với thanh, mallets, bàn chải và bàn tay / ngón tay, tất cả đều có cả hai tay trái và phải
* Snares hoặc tắt.
* Lựa chọn cách phát âm sâu rộng, bao gồm rim-shots, hit-and-grabs, cuộn, rims vv
* Truy cập vào các khu vực thành viên naturaldrum.com
* Nếu nó có thể có trên một bộ thực sự, có thể trên NDK!

Install Notes
1. Mở hộp
2. Sử dụng

Trang chủ: http://www.naturaldrum.com/Atelier Robin Natural Drum Kit MULTiFORMAT DVDR D4 SCD-AMPLiFYiSO | 1.87GB

Would you like to own the most extensively sampled acoustic instrument ever created? With over 20GB of data totalling around 22,000 samples, NDK is just that. NDK ( formely known as ns_kit7 )is a multi-gigabyte single-strike drum and cymbal sample library with highly extensive velocity layering and articulation options, allowing for the ultimate in realism and performance.

We recommend using NDK in conjunction with Native Instruments' Kontakt 2 or Steinberg's HALion 3 soft-sampler. Extensive presets for both formats are included, allowing users to take advantage of such features as random-robin triggering, on the fly stick and snare-wire changes, direct-from-disk streaming, multiple outputs, individual drum/cymbal panning & velocity, the ability to mix-and-match your own kits and loads more.

If you don't already own one of these soft-samplers (and don't plan on investing in one any time soon) a cheap alternative is HALion Player – for the average user, this is ideal and won't break the bank.

The samples in this library are not embedded or locked in any way. This allows the user to create custom presets in the sampler format of their choice. To make this as easy as possible, the files have all been named in a logical way to make mapping a breeze.

The NDK sample library has been 2 years in the making and was recorded over several months by Douglas Whates in his studio in Glasgow, Scotland. Douglas hand edited around half a million start points, end points and fades, and manually bounced down around 22,000 sound files. Many of our single kits (6 piece shell pack, snare, hi-hat and cymbals) have more individual hits, as a direct by-product of the sheer number of articulations and velocity layers, than any other sampled acoustic instrument currently on the market.

"the ultimate sampled acoustic drum kit ... awesome stuff ... " - awarded 9/10, Computer Music, 2006.

Features at a glance :
* 20 GB of uncompressed data
* 21,000 samples
* 48KHz/24bit
* Over 300 presets for Kontakt 2 and HALion 3
* 9 snares
* 4 sets of toms
* 5 kicks
* 3 rides, 3 crashes, 2 splashes, 2 hi-hats and a china
* 2 cowbells, tambourine and a bonus set of congas
* click here for detailed instrument list
* Performed with sticks, mallets, brushes and hands/fingers, all with both left and right hands
* Snares on or off.
* Extensive articulation options, including rim-shots, hit-and-grabs, rolls, rims etc.
* access to the naturaldrum.com member area
* If it's possible on a real kit, it's possible on NDK!

iNSTALL nOTES
1. Unpack
2. Use

Homepage: http://www.naturaldrum.com/
Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23008576/207bcb9/ATLRBNTDRKMFDVDRD4SCDAP_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/c6723552/ATLRBNTDRKMFDVDRD4SCDAP%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330575236/ATLRBNTDRKMFDVDRD4SCDAP_links.txt
[/hide]

Bạn có muốn sở hữu dụng cụ lấy mẫu âm thanh rộng rãi nhất từng được tạo ra? Với hơn 20GB dữ liệu tổng cộng khoảng 22.000 mẫu, NDK được điều đó. NDK (formely được biết đến như ns_kit7) là một multi-gigabyte đơn đình công trống và thư viện lớp mẫu Cymbal với vận tốc cao rộng và tùy chọn cách phát âm, cho phép cuối cùng trong hiện thực và hiệu quả.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng NDK kết hợp với Liên Native Instruments '2 hoặc 3 Steinberg's HALion mềm sampler. Cài đặt trước trên diện rộng cho cả hai định dạng được bao gồm, cho phép người dùng tận dụng các tính năng như ngẫu nhiên chòe làm hiển thị, trên thanh bay và Snare-thay đổi dây, trực tiếp từ các ổ đĩa trực tuyến, kết quả đầu ra nhiều, cá nhân trống / Cymbal panning & vận tốc, khả năng mix-and-phù hợp túi riêng của bạn và tải nhiều hơn nữa.

Nếu bạn không đã sở hữu một trong những-Samplers mềm (và không có kế hoạch đầu tư vào bất kỳ thời gian sớm nhất) là một lựa chọn rẻ HALion cầu - cho người dùng trung bình, điều này là lý tưởng và sẽ không phá vỡ ngân hàng.

Các mẫu trong thư viện này không được nhúng hoặc bị khóa bất kỳ cách nào. Điều này cho phép người sử dụng để tạo ra cài đặt trước tùy chỉnh trong các định dạng sampler của sự lựa chọn của họ. Để thực hiện điều này dễ dàng như có thể, các tập tin có tất cả được đặt tên theo một cách hợp lý để thực hiện một bản đồ khoe.

Thư viện mẫu NDK đã được 2 năm trong thực hiện và đã được ghi lại qua nhiều tháng của Douglas Whates trong studio của ông tại Glasgow, Scotland. Douglas tay edited khoảng nửa triệu khởi điểm, điểm kết thúc và mất dần, và tay bị trả xuống khoảng 22.000 file âm thanh. Nhiều bộ dụng cụ duy nhất của chúng tôi (6 gói mảnh vỏ, Snare, hi-hat và Cymbals) có số truy cập nhiều cá nhân, như là một chỉ đạo của sản phẩm của các số tuyệt của articulations và lớp vận tốc, hơn bất kỳ nhạc cụ khác âm thanh mẫu hiện tại trên thị trường .

"các mẫu âm thanh trống kit cuối cùng ... awesome stuff ..." - trao tặng 9 / 10, máy tính Âm nhạc, 2006.

Nét đặc trưng trong nháy mắt:
* 20 GB dữ liệu không nén
* 21.000 mẫu
* 48KHz/24bit
* Hơn 300 cài đặt trước cho Liên 2 và HALion 3
* 9 snares
* 4 bộ Toms
* 5 đá
* 3 rides, 3 tai nạn, 2 splashes, 2 hi-nón và china một
* 2 cowbells, Tambourine và tiền thưởng một bộ congas
* Bấm vào đây để có danh sách cụ kiến
* Hiện được với thanh, mallets, bàn chải và bàn tay / ngón tay, tất cả đều có cả hai tay trái và phải
* Snares hoặc tắt.
* Lựa chọn cách phát âm sâu rộng, bao gồm rim-shots, hit-and-grabs, cuộn, rims vv
* Truy cập vào các khu vực thành viên naturaldrum.com
* Nếu nó có thể có trên một bộ thực sự, có thể trên NDK!

Install Notes
1. Mở hộp
2. Sử dụng

Trang chủ: http://www.naturaldrum.com/Atelier Robin Natural Drum Kit MULTiFORMAT DVDR D3 SCD-AMPLiFYiSO | 1.96GB

Would you like to own the most extensively sampled acoustic instrument ever created? With over 20GB of data totalling around 22,000 samples, NDK is just that. NDK ( formely known as ns_kit7 )is a multi-gigabyte single-strike drum and cymbal sample library with highly extensive velocity layering and articulation options, allowing for the ultimate in realism and performance.

We recommend using NDK in conjunction with Native Instruments' Kontakt 2 or Steinberg's HALion 3 soft-sampler. Extensive presets for both formats are included, allowing users to take advantage of such features as random-robin triggering, on the fly stick and snare-wire changes, direct-from-disk streaming, multiple outputs, individual drum/cymbal panning & velocity, the ability to mix-and-match your own kits and loads more.

If you don't already own one of these soft-samplers (and don't plan on investing in one any time soon) a cheap alternative is HALion Player – for the average user, this is ideal and won't break the bank.

The samples in this library are not embedded or locked in any way. This allows the user to create custom presets in the sampler format of their choice. To make this as easy as possible, the files have all been named in a logical way to make mapping a breeze.

The NDK sample library has been 2 years in the making and was recorded over several months by Douglas Whates in his studio in Glasgow, Scotland. Douglas hand edited around half a million start points, end points and fades, and manually bounced down around 22,000 sound files. Many of our single kits (6 piece shell pack, snare, hi-hat and cymbals) have more individual hits, as a direct by-product of the sheer number of articulations and velocity layers, than any other sampled acoustic instrument currently on the market.

"the ultimate sampled acoustic drum kit ... awesome stuff ... " - awarded 9/10, Computer Music, 2006.

Features at a glance :
* 20 GB of uncompressed data
* 21,000 samples
* 48KHz/24bit
* Over 300 presets for Kontakt 2 and HALion 3
* 9 snares
* 4 sets of toms
* 5 kicks
* 3 rides, 3 crashes, 2 splashes, 2 hi-hats and a china
* 2 cowbells, tambourine and a bonus set of congas
* click here for detailed instrument list
* Performed with sticks, mallets, brushes and hands/fingers, all with both left and right hands
* Snares on or off.
* Extensive articulation options, including rim-shots, hit-and-grabs, rolls, rims etc.
* access to the naturaldrum.com member area
* If it's possible on a real kit, it's possible on NDK!

iNSTALL nOTES
1. Unpack
2. Use

Homepage: http://www.naturaldrum.com/
Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23008407/2d98e1a/ATLRBNTDRKMFDVDRD3SCDAP_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/a92f57e1/ATLRBNTDRKMFDVDRD3SCDAP%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330574487/ATLRBNTDRKMFDVDRD3SCDAP_links.txt
[/hide]

Bạn có muốn sở hữu dụng cụ lấy mẫu âm thanh rộng rãi nhất từng được tạo ra? Với hơn 20GB dữ liệu tổng cộng khoảng 22.000 mẫu, NDK được điều đó. NDK (formely được biết đến như ns_kit7) là một multi-gigabyte đơn đình công trống và thư viện lớp mẫu Cymbal với vận tốc cao rộng và tùy chọn cách phát âm, cho phép cuối cùng trong hiện thực và hiệu quả.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng NDK kết hợp với Liên Native Instruments '2 hoặc 3 Steinberg's HALion mềm sampler. Cài đặt trước trên diện rộng cho cả hai định dạng được bao gồm, cho phép người dùng tận dụng các tính năng như ngẫu nhiên chòe làm hiển thị, trên thanh bay và Snare-thay đổi dây, trực tiếp từ các ổ đĩa trực tuyến, kết quả đầu ra nhiều, cá nhân trống / Cymbal panning & vận tốc, khả năng mix-and-phù hợp túi riêng của bạn và tải nhiều hơn nữa.

Nếu bạn không đã sở hữu một trong những-Samplers mềm (và không có kế hoạch đầu tư vào bất kỳ thời gian sớm nhất) là một lựa chọn rẻ HALion cầu - cho người dùng trung bình, điều này là lý tưởng và sẽ không phá vỡ ngân hàng.

Các mẫu trong thư viện này không được nhúng hoặc bị khóa bất kỳ cách nào. Điều này cho phép người sử dụng để tạo ra cài đặt trước tùy chỉnh trong các định dạng sampler của sự lựa chọn của họ. Để thực hiện điều này dễ dàng như có thể, các tập tin có tất cả được đặt tên theo một cách hợp lý để thực hiện một bản đồ khoe.

Thư viện mẫu NDK đã được 2 năm trong thực hiện và đã được ghi lại qua nhiều tháng của Douglas Whates trong studio của ông tại Glasgow, Scotland. Douglas tay edited khoảng nửa triệu khởi điểm, điểm kết thúc và mất dần, và tay bị trả xuống khoảng 22.000 file âm thanh. Nhiều bộ dụng cụ duy nhất của chúng tôi (6 gói mảnh vỏ, Snare, hi-hat và Cymbals) có số truy cập nhiều cá nhân, như là một chỉ đạo của sản phẩm của các số tuyệt của articulations và lớp vận tốc, hơn bất kỳ nhạc cụ khác âm thanh mẫu hiện tại trên thị trường .

"các mẫu âm thanh trống kit cuối cùng ... awesome stuff ..." - trao tặng 9 / 10, máy tính Âm nhạc, 2006.

Nét đặc trưng trong nháy mắt:
* 20 GB dữ liệu không nén
* 21.000 mẫu
* 48KHz/24bit
* Hơn 300 cài đặt trước cho Liên 2 và HALion 3
* 9 snares
* 4 bộ Toms
* 5 đá
* 3 rides, 3 tai nạn, 2 splashes, 2 hi-nón và china một
* 2 cowbells, Tambourine và tiền thưởng một bộ congas
* Bấm vào đây để có danh sách cụ kiến
* Hiện được với thanh, mallets, bàn chải và bàn tay / ngón tay, tất cả đều có cả hai tay trái và phải
* Snares hoặc tắt.
* Lựa chọn cách phát âm sâu rộng, bao gồm rim-shots, hit-and-grabs, cuộn, rims vv
* Truy cập vào các khu vực thành viên naturaldrum.com
* Nếu nó có thể có trên một bộ thực sự, có thể trên NDK!

Install Notes
1. Mở hộp
2. Sử dụng

Trang chủ: http://www.naturaldrum.com/PTC PRO Engineer Wildfire v3.0 M230 x86 - SHooTERS | 1.51GB

Integrated 3D CAD/CAM/CAE Solutions for Any Size Design Challenge

Customer requirements may change and time pressures may continue to mount, but your product design needs remain the same. Regardless of your project's scope, you need a powerful, easy-to-use, affordable solution.

Pro/ENGINEER is the standard in 3D product design, featuring industry-leading productivity tools that promote best practices in design while ensuring compliance with your industry and company standards. Integrated, parametric, 3D CAD/CAM/CAE solutions allow you to design faster than ever, while maximizing innovation and quality to ultimately create exceptional products.

Powerful, parametric design capabilities allow superior product differentiation and manufacturability Fully integrated applications allow you to develop everything from concept to manufacturing within one application Automatic propagation of design changes to all downstream deliverables allows you to design with confidence.
Complete virtual simulation capabilities enable you to improve product performance and exceed product quality goals.
Automated generation of associative tooling design and manufacturing deliverables.

Features & Benefits
* Powerful, parametric design capabilities allow superior product differentiation and manufacturability
* Fully integrated applications allow you to develop everything from concept to manufacturing within one application
* Automatic propagation of design changes to all downstream deliverables allows you to design with confidence
* Complete virtual simulation capabilities enable you to improve product performance and exceed product quality goals
* Automated generation of associative tooling design and manufacturing deliverables

Install
1.) unpack the files
2.) burn or mount the image
3.) install
4.) Check Readme.txt into Shooters Dir

Homepage: http://www.ptc.com/products/proengineer/
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23009531/23177e7/PTCPROEGNWF3.0M23032ST_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/2d1d8ab6/PTCPROEGNWF3.0M23032ST%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330578777/PTCPROEGNWF3.0M23032ST__links.txt
[/hide]

Tích hợp 3D CAD / CAM / CAE Giải pháp cho Bất kỳ thiết kế Kích thước Challenge

Khách hàng có thể yêu cầu thay đổi và áp lực thời gian có thể tiếp tục gắn kết, nhưng nhu cầu sản phẩm thiết kế của bạn vẫn như cũ. Bất kể phạm vi dự án của bạn, bạn cần một mạnh mẽ, dễ sử dụng, giá cả phải chăng, giải pháp.

Pro / ENGINEER là chuẩn trong 3D thiết kế sản phẩm, tác với ngành công nghiệp-công cụ năng suất hàng đầu là đẩy mạnh thực hành tốt nhất trong thiết kế đồng thời đảm bảo việc tuân thủ công nghiệp của bạn và các tiêu chuẩn công ty. Tích hợp, tham số, 3D CAD / CAM / CAE giải pháp cho phép bạn thiết kế nhanh hơn bao giờ hết, trong khi tối đa hóa sự sáng tạo và chất lượng để tạo ra sản phẩm cuối cùng đặc biệt.

Mạnh mẽ, năng lực thiết kế tham số cho phép cấp trên sản phẩm khác biệt và manufacturability ứng dụng tích hợp hoàn toàn cho phép bạn để phát triển mọi thứ, từ khái niệm đến sản xuất trong vòng một ứng dụng tự động tuyên truyền về thay đổi thiết kế cho tất cả các phân phôi hạ nguồn cho phép bạn thiết kế với sự tự tin.
Hoàn chỉnh các khả năng mô phỏng ảo cho phép bạn cải thiện hiệu suất sản phẩm và vượt quá mục tiêu chất lượng sản phẩm.
Tự động thế hệ thiết kế dụng cụ kết hợp và phân phôi sản xuất.

Tính năng & Lợi ích
* Mạnh mẽ, năng lực thiết kế tham số cho phép cấp trên sản phẩm khác biệt và manufacturability
* Ứng dụng tích hợp hoàn toàn cho phép bạn để phát triển mọi thứ, từ khái niệm đến sản xuất trong vòng một ứng dụng
* Tự động tuyên truyền về thay đổi thiết kế cho tất cả các phân phôi hạ nguồn cho phép bạn thiết kế với sự tự tin
* Hoàn thành các khả năng mô phỏng ảo cho phép bạn cải thiện hiệu suất sản phẩm và vượt quá mục tiêu chất lượng sản phẩm
* Tự động thế hệ dụng cụ kết hợp thiết kế và sản xuất phân phôi

Cài đặt
1.) Giải nén tập tin
2.) Đốt hoặc gắn kết ảnh
3.) Cài đặt
4) Kiểm tra Readme.txt vào Shooters Dir.

Trang chủ: http://www.ptc.com/products/proengineer/
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 01-06-2010 lúc 12:06 AM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #137  
Old 01-06-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 187 Times in 125 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 11203
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


Longman Dictionary Of Contemporary English 5th Edition | 3.7 Gb

Fully updated for 2009, and with a brand-new, user-friendly design, this edition is full of exciting new features to help learners become fluent in English, including cutting-edge software to build vocabulary faster.

The Longman Dictionary of Contemporary English provides the ultimate active learning tool – and is now available in a format to suit everyone. Whether in print, on DVD-ROM, online or via a PDA or mobile phone, you can access the best language support whenever and wherever you want – simply no other learners’ dictionary compares.

* 230,000 words, phrases and meanings – more than any other advanced learner’s dictionary
* 165,000 examples based on real, natural English from the Longman Corpus Network an additional 1 million corpus examples on the DVD-ROM.
* Clear definitions written using only 2,000 common words.
* Over 18,000 synonyms, antonyms and related words an additional 30,000 on the DVD-ROM.
* Over 65,000 collocations an additional 82,000 on the DVD-ROM.
* The top 3,000 most frequent words in spoken and written English are highlighted to show which are the most important to know.
* NEW Integrated Collocations Dictionary. Over 65,000 collocations will improve students’ fluency.
* NEW Integrated Thesaurus. Over 18,000 synonyms, antonyms and related words will improve vocabulary range.
* NEW Register Notes focus on the differences between spoken and written English.
* Academic Word List highlighted.
* Grammar and warning notes ensure that students avoid common errors.
* NEW text design ensures students can find information fast.

PLUS...
The Longman Vocabulary Trainer tests your knowledge of a word – its meaning, grammar, collocation and usage – then remembers how well you know that word. The word is then recycled and retested at different intervals so the word is never forgotten!
You can download the Longman Vocabulary Trainer to your mobile phone to make the most of learning on the go!

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/51mf77m6/LONGMAN.Dictionary.of.Contemporary.English.5th.Edition.DVD-ROM%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/23009048/fc8f446/LONGMAN.Dictionary.of.Contemporary.English.5th.Edition.DVD-ROM_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330577040/LONGMAN.Dictionary.of.Contemporary.English.5th.Edition.DVD-ROM_links.txt
[/hide]

Cập nhật đầy đủ cho năm 2009, và với một thương hiệu, người sử dụng, mới thiết kế thân thiện, đây là phiên bản đầy đủ các tính năng thú vị mới để giúp người học trở thành thạo tiếng Anh, bao gồm cắt-cạnh phần mềm để xây dựng vốn từ vựng nhanh hơn.

Các từ điển tiếng Anh Longman đương đại cung cấp công cụ cuối cùng hoạt động học tập - và bây giờ đã có trong một định dạng để phù hợp với tất cả mọi người. Cho dù trong in ấn, trên DVD-ROM, trực tuyến hoặc thông qua một PDA hoặc điện thoại di động, bạn có thể truy cập vào các hỗ trợ ngôn ngữ tốt nhất bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn muốn - chỉ đơn giản là không có học viên khác từ điển so sánh.

* 230.000 từ, cụm từ và ý nghĩa - nhiều hơn bất kỳ người học nâng cao khác của từ điển
* 165.000 ví dụ dựa trên thực tế, tự nhiên từ tiếng Anh Longman Corpus một mạng 1.000.000 corpus thêm các ví dụ trên đĩa DVD-ROM.
* Định nghĩa Clear bằng văn bản chỉ sử dụng 2.000 từ phổ biến.
* Hơn 18.000 từ đồng nghĩa, antonyms và các từ có liên quan là một bổ sung 30.000 trên đĩa DVD-ROM.
* Hơn 65.000 collocations một bổ sung 82.000 trên đĩa DVD-ROM.
* Các trang 3.000 thường xuyên nhất từ trong nói và viết tiếng Anh được đánh dấu để hiển thị mà đó là quan trọng nhất để biết.
* NEW Integrated collocations điển. Hơn 65.000 collocations sẽ cải thiện trôi chảy của học sinh.
* NEW Integrated Thesaurus. Hơn 18.000 đồng nghĩa, antonyms và các từ có liên quan sẽ cải thiện phạm vi từ vựng.
* NEW Đăng ký Ghi chú tập trung vào những khác biệt giữa nói và viết tiếng Anh.
* Học Word List đậm.
* Ngữ pháp và ghi chú cảnh báo đảm bảo rằng học sinh tránh những lỗi thường gặp.
* Thiết kế văn bản New đảm bảo học sinh có thể tìm kiếm thông tin nhanh.

Plus ...
The Longman Vocabulary Trainer xét nghiệm kiến thức của bạn với một từ - ý nghĩa, ngữ pháp của nó, collocation và cách sử dụng - sau đó ghi nhớ tốt như thế nào bạn biết rằng từ. Từ này sau đó được tái chế và thi lại theo chu kỳ khác nhau để từ đó là không bao giờ quên!
Bạn có thể tải về từ vựng Longman huấn luyện về điện thoại di động của bạn để làm cho hầu hết học này!Makemusic Finale 2010 Collections for Windows/MacOSX HAPPY NEW YEAR | 1.77GB

Finale 2010, The best tools are designed by the people who use them. Introducing Finale 2010 – the world’s most powerful music notation software. Compose, arrange, notate, and print engraver-quality sheet music.

Finale, PrintMusic, Finale SongWriter offer a full range of power and price to suit your notation needs. And best of all, you'll never outgrow the Finale family.

Finale
Finale® is the ultimate music notation program giving you complete control over every aspect of the printed page while providing full MIDI capabilities and unparalleled audio output. At $600/$350*, Finale provides unmatched power and flexibility. (*Academic and Theological pricing)

PrintMusic PrintMusic
PrintMusic PrintMusic Designed for educators, worship directors, performing musicians, composers and arrangers who don’t require the advanced features in Finale or Allegro. PrintMusic is easy to use and fun to learn. Create sheet music up to 24 staves. No other software with scanning capabilities provides output of such exceptional quality for only $99.95.

SongWriter Finale SongWriter
SongWriter Finale SongWriter Designed specifically for songwriters, is the fast, easy way to create and print professional-quality sheet music. Import and export MIDI files, enter music with your mouse, computer keyboard or MIDI device to create music with up to 8 staves for the low price of $49.95.

NotePad
Finale NotePad, is an introduction to notation software that allows users to click notes onto up to 8 staves or import MIDI and MusicXML files to create great-looking sheet music for the low price of $9.95.

Content:
1. Makemusic Finale 2010 v15.0.0.0
2. Makemusic Finale 2010 v15.0.0.0 INTEL MACOSX
3. Makemusic Finale 2010b v15.2 r1 Update
4. Makemusic Finale 2010b v15.2 r1 Update MacOSX
5. MakeMusic Finale NotePad 2010 v15.0 r1
6. MakeMusic Finale NotePad 2010 v15.0 r1 MacOSX
7. MakeMusic Finale PrintMusic 2010 v15.0 r1
8. MakeMusic Finale PrintMusic 2010 v15.0 r1 MacOSX
9. MakeMusic Finale SongWriter 2010 v15.0 r2
10. MakeMusic Finale SongWriter 2010 v15.0 r2 MacOSX

Homepage: http://www.finalemusic.com/
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/2f89b46c/MKMSFIN2010CLHNY%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/23009294/eed23c8/MKMSFIN2010CLHNY_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330577870/MKMSFIN2010CLHNY_links.txt
[/hide]

Finale 2010, Các công cụ tốt nhất được thiết kế bởi những người sử dụng chúng. Giới thiệu các Finale 2010 - phần mềm mạnh nhất trên thế giới ký hiệu âm nhạc. Soạn thư, sắp xếp, notate, và khắc in-chất lượng tờ âm nhạc.

Finale, PrintMusic, Finale nhạc sĩ cung cấp đầy đủ quyền lực và giá cả phù hợp với nhu cầu ký hiệu của bạn. Và nhất là, bạn sẽ không bao giờ trội hơn các gia đình Finale.

Finale
Finale ® là chương trình âm nhạc ký hiệu cuối cùng cho bạn toàn quyền điều khiển mọi khía cạnh của trang in MIDI, trong khi cung cấp đầy đủ các khả năng và sản lượng âm thanh tuyệt vời. At $ 600 / $ 350 *, Finale cung cấp năng lượng và tính linh hoạt chưa từng có. (* Học thuật và giá cả Theological)

PrintMusic PrintMusic
PrintMusic PrintMusic Được thiết kế cho giáo dục, tôn thờ đạo diễn, biểu diễn các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và arrangers người không yêu cầu các tính năng tiên tiến trong Finale hoặc Allegro. PrintMusic là dễ sử dụng và thú vị để tìm hiểu. Tạo nhạc tờ lên đến 24 Cán bộ. Không có phần mềm khác có khả năng quét cung cấp, sản lượng chất lượng vượt trội như vậy chỉ $ 99,95.

Finale nhạc sĩ sáng tác bài hát
Finale nhạc sĩ sáng tác bài hát Thiết kế đặc biệt cho các nhạc sĩ, là, cách dễ dàng nhanh chóng tạo và in âm nhạc chuyên nghiệp-sheet chất lượng. Nhập khẩu và xuất khẩu các tập tin MIDI, nhập âm nhạc bằng chuột, bàn phím máy tính hoặc thiết bị MIDI để tạo ra âm nhạc với 8 Cán bộ với mức giá thấp $ 49,95.

NotePad
Finale NotePad, là một giới thiệu về phần mềm ký hiệu cho phép người dùng bấm vào các ghi chú lên tới 8 Cán bộ, nhập khẩu MIDI và MusicXML tập tin để tạo ra âm nhạc tuyệt vời-sheet tim giá thấp $ 9,95.

Nội dung:
1. Makemusic Finale 2010 v15.0.0.0
2. Makemusic Finale 2010 v15.0.0.0 Intel MacOSX
3. Makemusic Finale 2010b v15.2 r1 Cập nhật
4. Makemusic Finale 2010b v15.2 r1 Cập nhật MacOSX
5. MakeMusic Finale NotePad 2010 v15.0 r1
6. MakeMusic Finale NotePad 2010 v15.0 r1 MacOSX
7. MakeMusic Finale PrintMusic 2010 v15.0 r1
8. MakeMusic Finale PrintMusic 2010 v15.0 r1 MacOSX
9. MakeMusic Finale 2010 nhạc sĩ v15.0 r2
10. MakeMusic Finale 2010 nhạc sĩ v15.0 r2 MacOSX

Trang chủ: http://www.finalemusic.com/Sonart Audio - Venice Deluxe Sounds: Jazz Deluxe Collection MULTIFORMAT
SamplesCD | MULTIFORMAT | PC/MAC | Rapidshare | 23.2Gb

Featuring over 115,150 24bit samples & 1400 Patches! More than 60.4 Gb of New Jazz Instruments!

Contents :
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v1 Flugel Horn MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v2 Flugel Horn Section MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v3 French Horn MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v4 Saxophone MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v5 Saxophone Section MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v6 Trombone MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v7 Trombone Section MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v8 Trumpet MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v9 Trumpet Section MULTIFORMAT-AudioP2P

MULTIFORMAT
NI Kontakt 2.3+KSP
EXS 24
GIGA
WAV
Halion
SF2

Minimum Requirements:
1.3Ghz CPU Pentium 4 or equivalent
512 Mb RAM
60.4 GB free hard drive space

Recommended Requirements:
2Ghz CPU Pentium 4 or equivalent
1GB RAM
60.4 GB free hard drive space

Homepage:
_http://sonart.cc/shop/product_info.php?cPath=33&products_id=185Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23010064/5257eb8/SA_JPBH_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/6b3a321b/SA_JPBH%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330580914/SA_JPBH__links.txt
[/hide]

Gồm có trên 115.150 24bit mẫu & 1400 Patches! Hơn 60,4 Gb của cụ Jazz New!

Nội dung:
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v1 Flugel Horn Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v2 Flugel Horn Phần Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v3 Pháp Horn Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v4 Saxophone Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v5 Saxophone Phần Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v6 Trombone Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v7 Trombone Phần Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v8 Trumpet Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v9 Trumpet Phần Multiformat-AudioP2P

Multiformat
NI Kontakt 2,3 + KSP
EXS 24
GIGA
WAV
Halion
SF2

Yêu cầu tối thiểu:
1.3Ghz CPU Pentium 4 hoặc tương đương
512 MB RAM
60,4 GB đĩa cứng trống

Được giới thiệu Yêu cầu:
2Ghz CPU Pentium 4 hoặc tương đương
1GB RAM
60,4 GB đĩa cứng trống

Trang chủ:
_http: / / sonart.cc / shop / product_info.php? cPath = 33 & products_id = 185VMware ESX Server v3.5 with Train Signal Training Videos | 997 MB

Build the Foundation of a Responsive Data Center Create the foundation for building a dynamic, self-optimizing data center with VMware ESX Server. ESX Server abstracts processor, memory, storage and networking resources into multiple virtual machines, giving you greater hardware utilization and flexibility. Production-proven at thousands of customers of all sizes, ESX Server delivers the highest levels of performance, scalability and flexibility.

Start Achieving the Benefits of Virtualization
* ESX Server installs on the “bare metal” and allows multiple unmodified operating systems and their applications to run in virtual machines that share physical resources.
* Each virtual machine represents a complete system, with processors, memory, networking, storage and BIOS.
* Advanced resource allocation policies for virtual machines allow you to guarantee resources to even your most resource-intensive applications.

Benefits of Virtualization:
* Realize production server consolidation and containment by running software applications on fewer servers.
* Provide advanced business continuity protection at lower cost and deliver high availability for critical applications.
* Streamline software test and development by consolidating disparate development, testing, and staging environments with multiple operating systems on the same hardware.
* Re-host legacy applications on new hardware for improved reliability.

Leverage the Most Advanced Server, Storage and Networking Virtualization Platform. Improve service levels to even the most resource-intensive applications with advanced resource management, high availability and security features.

* Virtualize any environment, from the corporate data center to the branch office, with a compatibility list that includes more than 200 server and storage systems. Run unmodified Windows, Linux, Solaris, and NetWare operating systems in virtual machines.
* Leverage high performance shared storage for greater manageability, flexibility and availability with VMware VMFS.
* Run even the most resource intensive enterprise applications in virtual machines with expanded processor, memory and storage limits. Enable a single virtual machine to use up to four physical processors with VMware Virtual SMP.
* Optimize virtual machine resource allocation with minimum, maximum and proportional resource sharing for CPU, memory, disk and network bandwidth.
* Achieve data center-class high availability with shared storage, SAN transparency, built-in storage access multipathing and support for Microsoft Clustering Services.
* Enhance IT infrastructure security with LUN zoning and masking, VLAN traffic tagging and filtering, and enforcing security at the Ethernet layer.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23010818/d4f1b41/VMEs.35_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/637d8d21/VMEs.35%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330583728/VMEs.35__links.txt
[/hide]

Build the Foundation of a Responsive Data Center Create the foundation for building a dynamic, self-optimizing data center with VMware ESX Server. ESX Server abstracts processor, memory, storage and networking resources into multiple virtual machines, giving you greater hardware utilization and flexibility. Production-proven at thousands of customers of all sizes, ESX Server delivers the highest levels of performance, scalability and flexibility.

Start Achieving the Benefits of Virtualization
* ESX Server installs on the “bare metal” and allows multiple unmodified operating systems and their applications to run in virtual machines that share physical resources.
* Each virtual machine represents a complete system, with processors, memory, networking, storage and BIOS.
* Advanced resource allocation policies for virtual machines allow you to guarantee resources to even your most resource-intensive applications.

Benefits of Virtualization:
* Realize production server consolidation and containment by running software applications on fewer servers.
* Provide advanced business continuity protection at lower cost and deliver high availability for critical applications.
* Streamline software test and development by consolidating disparate development, testing, and staging environments with multiple operating systems on the same hardware.
* Re-host legacy applications on new hardware for improved reliability.

Leverage the Most Advanced Server, Storage and Networking Virtualization Platform. Improve service levels to even the most resource-intensive applications with advanced resource management, high availability and security features.

* Virtualize any environment, from the corporate data center to the branch office, with a compatibility list that includes more than 200 server and storage systems. Run unmodified Windows, Linux, Solaris, and NetWare operating systems in virtual machines.
* Leverage high performance shared storage for greater manageability, flexibility and availability with VMware VMFS.
* Run even the most resource intensive enterprise applications in virtual machines with expanded processor, memory and storage limits. Enable a single virtual machine to use up to four physical processors with VMware Virtual SMP.
* Optimize virtual machine resource allocation with minimum, maximum and proportional resource sharing for CPU, memory, disk and network bandwidth.
* Achieve data center-class high availability with shared storage, SAN transparency, built-in storage access multipathing and support for Microsoft Clustering Services.
* Enhance IT infrastructure security with LUN zoning and masking, VLAN traffic tagging and filtering, and enforcing security at the Ethernet layer.
DSS SolidWorks 2010 SP1.0 Win32 & Win64 Full Multilanguage Editions Add Add-ons and App (Update 02.01.2010) | 15.4GB

SolidWorks - computer-aided design, engineering analysis and manufacture of products of any complexity and purpose. SolidWorks is the core of an integrated set of enterprise automation, through which the support of the product life cycle, in accordance with the concept of CALS-technologies, including bi-directional data exchange with other Windows-based applications and the creation of online documentation.

As part of the version and add-ons:
- SolidWorks 2010 SP1.0 Win32 Full Multilanguage Editions
- SolidWorks 2010 SP1.0 Win64 Full Multilanguage Editions
- SolidWorks Enterprise PDM 2010
- IMOLD V9 for SolidWorks
- LogoPress 3 2010 SP0.3 for SolidWorks 2010 SP1.0
- SWR Toolbox GOST for SolidWorks 2010 (added - 02/01/2010)
- HSMworks for SolidWorks (added - 02/01/2010)

At SolidWorks, we’re 100% focused on helping our customers work faster, be more efficient, and focus on design. Our products are sold in over 100 countries, serving the design community in fields ranging from machinery to electrical to education. Our products combine ease of use with advanced 2D and 3D design tools, helping you unleash your design creativity while completing more work in less time. SolidWorks software reduces CAD overhead because it’s simple to deploy, simple to use, and simple to maintain. SolidWorks lets you design the way you want. SolidWorks 2010 improves depth and performance by extending the DS SolidWorks tradition of including hundreds of new enhancements specifically requested by customers. It’s designed to provide every design team with an improved work experience that can bring you to new levels of success, regardless of industry.
SolidWorks 2010 SP1.0 is the latest generation of the world's best 3D-CAD solution. The new SolidWorks offers many improvememts and cool ideas like:

- Multibody for sheet metal parts
- Event-based motion simulation
- Improved configuration support in SW Enterprise PDM
- Rapid Dimension for Drawing Detailing
- Rapid Dimension for Drawing Detailing
... and many more!

Year: 2009
Version: 2010 SP1.0 (Update)
Developer: DSS SolidWorks Corp
Platform: Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64
Compatibility with Vista: complete
Lang: Multilanguage
Medicine: Yes (Team SolidSQUAD-SSQ)

Install Notes
1. Inatall SP1.0 Updates
2. Apply cracks from archives
3. Enjoy! SolidSQUAD

SolidWorks Enterprise PDM 2010
Year: 2009
Version: 2010 (10.0)
Developer: Dassault Systemes SolidWorks
Platform: Windows XP / Vista / 7 / Server 2003/2008/2008R2 x32 + x64
Compatibility with Vista: complete
System requirements: for a server - a computer with Microsoft SQL Server 2005 or higher
client - configuration for SolidWorks 2010.
Language: English + Russian
Medicine: Yes

SolidWorks Enterprise PDM 2010 - a software solution for safe storage, management and access to project data, enabling you to create new products faster and with better quality. It is specially optimized for companies with geographically extensive network of offices, subcontractors and suppliers. DBMS is based on technology Microsoft SQL Server. Being fully integrated with Microsoft Windows Explorer, system SolidWorks Enterprise PDM 2009 can be implemented in the workplace for a very short time with minimum staff training.

IMOLD V9 for SolidWorks
Year: 2008
Version: V9
Developer: Manusoft Technologies
Platform: Windows XP x86, Windows Vista x86
Compatibility with Vista: complete
Language: English only
Medicine: Present

At the disposal of designers molds, using SolidWorks, there are enough who help them in specialized applications, including a library of blocks and other components of molds included with SolidWorks. Nevertheless, Singapore company Manusoft Technologies Pte. Ltd. offers perhaps the most complete package for the design of the mold, both for users SolidWorks, and other MCAD-systems of different levels. Package called IMOLD consists of a series of interconnected modules that help users at all stages of designing the mold, step by

LogoPress 3 2010 SP0.3 for SolidWorks 2010 SP1.0
Logopress3 3D Die Design Software includes an unbending/flattening feature, strip layout, strip layout with round draw, die design with customizable die sets and standard components,
punch assistant and intelligent animation with interference and collision detection and a hole chart feature with a specific and customizable BOM.
Logopress3 2010 SP0.3: is certified with SolidWorks 2009 & SolidWorks 2010 SP1.0

SWR Toolbox GOST for SolidWorks 2010
Year: 2009
Platform: Windows XP, Server 2003, Vista x32, x64
Compatibility with Vista: Yes
Language: Language SolidWorks parts
Medicne: Not required

SolidWork Toolbox 2010. Toolbox library of standard products are used at work in the context of the assembly SolidWorks. Provides automatic pairing of standard products, when inserted in the assembly, the possibility of group operations. Toolbox allows designing calculations of beams and bearings. Library Toolbox edited and configured for specific tasks of any enterprise.

Extras. Information:
Copy the folder "SolidWorks Data" in the installation location Toolbox (by default "C: SolidWorks Data"), overwrite the file SWBrowser.mdb (having made an advance copy of rezevnuyu home base).
Start the Solidworks, connect the Toolbox (if not connected). Work.

HSMworks for SolidWorks
Year: 2008, 2009
Developer: HSMWorks ApS
Compatibility with Vista: Yes
System requirements:
Operating System MS Windows XP / Vista - 32bit
Graphics 1024x768 resolution with minimum 32768 colours
Disk Space 1GB free
Memory 1GB + RAM (2GB recommended)
Language: Multi
Medicine: Present

HSMworks (High Speed Machining) - high-speed processing module for SolidWorks.
The theoretical justification for high-speed processing is the so-called curves of Solomon, which showed lower cutting forces in a certain range of speeds. But the most important factor here is the redistribution of heat in the cutting zone. For small sections cut in the speed range most of the heat is concentrated in the chip, without having to go into the workpiece. That is what allows the processing of hardened steel, without fear leave the surface layer. Hence the basic principle of VSO: a small section of a cut taken from the high-speed cutting, and therefore high speed spindle and high minute presentation. There is even a recommendation that the depth of cut should not exceed 10% of the diameter cutters. But with the development of new mnogozubyh cutters for roughing hardened steels, tool manufacturers recommend the traditional depth of cut while maintaining the small steps. In this case we can speak of thin sections cut.


Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23010576/0a4f8c5/SolidWorks2010SP1.0.full.02.01.2010_links.txt.html
Mirror:
Code:
http://uploading.com/files/71d1e755/SolidWorks2010SP1.0.full.02.01.2010%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:
http://rapidshare.com/files/330582998/SolidWorks2010SP1.0.full.02.01.2010__links.txt
[/hide]

SolidWorks - máy tính hỗ trợ thiết kế, phân tích kỹ thuật và sản xuất các sản phẩm của bất kỳ phức tạp và mục đích. SolidWorks là cốt lõi của một tập hợp của tự động hóa doanh nghiệp, qua đó sự hỗ trợ của vòng đời sản phẩm, phù hợp với các khái niệm về CALS-công nghệ, bao gồm cả bi-trao đổi dữ liệu hướng với Windows khác các ứng dụng và việc tạo ra các tài liệu trực tuyến .

Là một phần của phiên bản và các tiện ích:
- SolidWorks 2010 SP1.0 Win32 Full Multilanguage Editions
- SolidWorks 2010 SP1.0 Win64 Full Multilanguage Editions
- Doanh nghiệp SolidWorks PDM 2010
- IMOLD V9 cho SolidWorks
- LogoPress 3 2010 SP0.3 cho SolidWorks 2010 SP1.0
- SWR quan GOST cho SolidWorks 2010 (được gửi - 02/01/2010)
- HSMworks cho SolidWorks (nhất - 02/01/2010)

Tại SolidWorks, chúng tôi đang 100% tập trung vào việc giúp các khách hàng của chúng tôi làm việc nhanh hơn, có hiệu quả hơn, và tập trung vào thiết kế. Sản phẩm được bán tại hơn 100 quốc gia, phục vụ cộng đồng thiết kế trong các lĩnh vực khác nhau, từ máy móc đến điện để giáo dục. Sản phẩm của chúng tôi kết hợp dễ sử dụng với 2D và 3D tiên tiến công cụ thiết kế, giúp bạn mở sáng tạo thiết kế của bạn trong khi hoàn thành công việc nhiều hơn trong thời gian ít hơn. Phần mềm SolidWorks CAD trên không làm giảm bởi vì nó đơn giản để triển khai, dễ sử dụng, và đơn giản để duy trì. SolidWorks cho phép bạn thiết kế theo cách bạn muốn. SolidWorks 2010 cải thiện chiều sâu và hiệu suất bằng cách mở rộng các DS SolidWorks truyền thống bao gồm hàng trăm cải tiến mới yêu cầu cụ thể của khách hàng. Nó được thiết kế để cung cấp cho mỗi đội ngũ thiết kế với một kinh nghiệm làm việc cải thiện mà có thể đưa bạn tới cấp độ mới của sự thành công, bất kể của ngành công nghiệp.
SolidWorks 2010 SP1.0 là thế hệ mới nhất của giải pháp tốt nhất của thế giới 3D-CAD. Các SolidWorks mới cung cấp improvememts nhiều ý tưởng và mát mẻ như:

- Multibody cho phần kim loại tấm
- Sự kiện dựa trên chuyển động mô phỏng
- Cải thiện cấu hình hỗ trợ doanh nghiệp trong SW PDM
- Rapid Kích thước cho Vẽ chi tiết
- Rapid Kích thước cho Vẽ chi tiết
... và nhiều hơn nữa!

Năm: 2009
Phiên bản: 2010 SP1.0 (Update)
Phát triển: DSS SolidWorks Corp
Hệ điều hành: Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Lang: Multilanguage
Y học: Có (Team SolidSQUAD-SSQ)

Cài đặt Ghi chú
1. Inatall SP1.0 cập nhật
2. Áp dụng vết nứt từ kho lưu trữ
3. Thưởng thức! SolidSQUAD

SolidWorks Doanh nghiệp PDM 2010
Năm: 2009
Phiên bản: 2010 (10,0)
Phát triển: Dassault Systemes SolidWorks
Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7 / Server 2003/2008/2008R2 x32 + x64
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Yêu cầu hệ thống: cho một máy chủ - một máy tính với Microsoft SQL Server 2005 hoặc cao hơn
khách hàng - cấu hình cho SolidWorks 2010.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Y học: Có

SolidWorks Doanh nghiệp PDM 2010 - một giải pháp phần mềm cho lưu trữ an toàn, quản lý và truy cập vào dữ liệu dự án, cho phép bạn tạo ra sản phẩm mới nhanh hơn và với chất lượng tốt hơn. Đó là đặc biệt tối ưu cho các công ty có mạng lưới rộng lớn về mặt địa lý của các văn phòng, nhà thầu phụ và nhà cung cấp. DBMS là dựa trên công nghệ của Microsoft SQL Server. Đang được tích hợp hoàn toàn với Microsoft Windows Explorer, hệ thống SolidWorks PDM 2.009 doanh nghiệp có thể được thực hiện tại nơi làm việc trong một thời gian rất ngắn với đào tạo đội ngũ nhân viên tối thiểu.

IMOLD V9 cho SolidWorks
Năm: 2008
Phiên bản: V9
Phát triển: Manusoft Technologies
Hệ điều hành: Windows XP x86, Windows Vista x86
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Ngôn ngữ: Tiếng Anh chỉ
Y học: Hiện tại

Tại xử lý khuôn mẫu thiết kế, sử dụng SolidWorks, có đủ người giúp đỡ họ trong các ứng dụng chuyên biệt, bao gồm một thư viện các khối và các thành phần khác của khuôn kèm với SolidWorks. Tuy nhiên, công ty Singapore Manusoft Technologies Pte. Ltd cung cấp có lẽ các gói hoàn chỉnh nhất cho việc thiết kế các mốc, cả hai cho người sử dụng SolidWorks, và MCAD khác hệ thống các cấp độ khác nhau. IMOLD gọi là gói bao gồm một loạt các mô-đun kết nối giúp người sử dụng ở tất cả các giai đoạn thiết kế khuôn, từng

LogoPress 3 2010 SP0.3 cho SolidWorks 2010 SP1.0
3D Logopress3 Die Thiết kế phần mềm bao gồm một không thể uốn / dẹt tính năng, dải bố trí, bố trí với dải vòng vẽ, thiết kế với bộ chết chết tùy biến và các thành phần tiêu chuẩn,
punch trợ lý và hoạt hình minh với nhiễu và phát hiện va chạm và biểu đồ lỗ một tính năng với một HĐQT cụ thể và tùy chỉnh.
Logopress3 2010 SP0.3: được chứng nhận với SolidWorks 2009 & SolidWorks 2010 SP1.0

SWR quan GOST cho SolidWorks 2010
Năm: 2009
Hệ điều hành: Windows XP, Server 2003, Windows Vista x32, x64
Khả năng tương thích với Vista: Có
Ngôn ngữ: Ngôn ngữ SolidWorks phần
Medicne: Không yêu cầu

SolidWork quan năm 2010. Hộp thư viện của các sản phẩm tiêu chuẩn được sử dụng tại nơi làm việc trong bối cảnh của SolidWorks lắp ráp. Cung cấp tự động kết nối của các sản phẩm tiêu chuẩn, khi lắp vào lắp ráp này, khả năng hoạt động nhóm. Hộp công cụ cho phép tính toán thiết kế của dầm và vòng bi. Thư viện edited Hộp công cụ và cấu hình cho nhiệm vụ cụ thể của doanh nghiệp nào.

Extras. Thông tin:
Sao chép thư mục "SolidWorks liệu" ở vị trí lắp đặt quan (theo mặc định "C: SolidWorks liệu"), ghi đè lên tập tin SWBrowser.mdb (có được một bản sao tạm ứng cơ sở nhà rezevnuyu).
Xem "Solidworks, kết nối quan (nếu không kết nối). Công việc.

HSMworks cho SolidWorks
Năm: 2008, 2009
Phát triển: HSMWorks APS
Khả năng tương thích với Vista: Có
Yêu cầu hệ thống:
Hệ điều hành MS Windows XP / Vista - 32bit
Đồ họa độ phân giải 1024x768 với tối thiểu 32.768 màu
Disk Space 1GB miễn phí
+ Bộ nhớ 1GB RAM (2GB recommended)
Ngôn ngữ: Multi
Y học: Hiện tại

HSMworks (High Speed Machining) - cao tốc độ xử lý mô-đun cho SolidWorks.
Các lý thuyết biện minh cho chế biến tốc độ cao là đường cong cái gọi là của Solomon, trong đó cho thấy, cắt giảm lực lượng trong một phạm vi nhất định của tốc độ. Nhưng yếu tố quan trọng nhất ở đây là phân phối lại sức nóng trong khu vực cắt. Đối với các phần nhỏ cắt trong khoảng nhiệt độ nhất là tập trung trong chip, mà không cần phải đi vào các phôi. Đó là những gì cho phép chế biến thép cứng, không để lại sợ lớp bề mặt. Do đó các nguyên tắc cơ bản của VSO: một phần nhỏ của một cắt lấy từ cắt tốc độ cao, và do đó trục tốc độ cao và trình bày phút cao. Có thậm chí là một khuyến cáo rằng độ sâu của cắt giảm không được vượt quá 10% tổng số máy cắt, đường kính. Nhưng với sự phát triển của máy cắt mới mnogozubyh cho roughing thép cứng, các nhà sản xuất đề nghị các công cụ truyền thống cắt giảm sâu trong khi duy trì các bước nhỏ. Trong trường hợp này chúng ta có thể nói về phần mỏng cắt.Sample Magic Ships Sunset Sessions Sample Collection | MULTIFORMAT | 1.24 GB

The sunkissed sounds of balmy nights and summer breezes, smoky lounges and sandy beaches are bought together in Sunset Sessions, the biggest Sample Magic release to date.

Boasting over 2,500 samples, this huge 3GB collection features:

* Drums: 200+ crusty old-school beats, lazy chillout grooves, fills and masses of percussion loops at 80, 90 and 100bpm
* Keys: Dusty Rhodes Mk II and silky-smooth grand piano licks - captured through the finest mics and preamps.
* Music loops: Lushly orchestrated musical building blocks, 100% copyright-free to slot into your productions.
* Pads and textures: Beautifully detailed evolving soundscapes from analogue pinoeer Ian Boddy and dance veterans Eat Static.
* Live instruments: Sultry trombone, woody double bass, flutes, xylophone, jazzy bass and guitar - all engineered to fit your mix and key/tempo labelled for your convenience.
* And more: Spacey FX, sparkling vocoders, analogue bleeps, synth washes, glitches, a bumper choice of drum hits, 200+ chords, producer's tips and more...

Formats:

3.32GB CD/DVD multipack (2,954 files), includes Audio, 24-Bit Wavs (1.78GB, 1,516 files), Rex files (579MB, 621 files), Apple Loops (946MB, 625 files) plus EXS24, Reason, Kontakt and Halion patches (20+ of each).Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/22920242/554bc98/smsnstsssnwvrs_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/6bm99ded/smsnstsssnwvrs%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330197836/smsnstsssnwvrs__links.txt
[/hide]

Sunkissed các âm thanh của đêm dịu và gió mùa hè, chờ khói và những bãi biển cát được mua lại với nhau tại phiên mặt trời lặn, những mẫu lớn nhất Magic phát hành cho đến nay.

Boasting trên 2.500 mẫu, tính năng này 3GB bộ sưu tập lớn:

* Drums: 200 + nhịp đập trường cũ hay quạu, rãnh chillout lười biếng, điền vào và khối lượng của các vòng percussion lúc 80, 90 và 100bpm
* Keys: Dusty Rhodes Mk-II và mịn mượt licks piano grand - chiếm được thông qua mics tốt nhất và Preamps.
* Nhạc vòng: khối xây dựng Lushly sắp âm nhạc, 100% bản quyền miễn phí để khe vào sản phẩm của bạn.
* Pads và kết cấu: Beautifully kiến phát triển soundscapes từ tương tự pinoeer Ian Boddy và cựu chiến binh nhảy Ăn tĩnh.
* Cụ Live: sultry trombone, gỗ đôi bass, sáo, xylophone, bass jazzy và guitar - tất cả các thiết kế để phù hợp với hỗn hợp của bạn và khóa / dán nhãn tiến độ thuận tiện cho bạn.
* Và thêm: Spacey FX, vocoders lấp lánh, bleeps tương tự, rửa synth, ổn định, một sự lựa chọn của trống bội số truy cập, 200 + Chords, nhà sản xuất của các mẹo và nhiều hơn nữa ...

Định dạng:

3.32GB đĩa CD / DVD MULTIPACK (2.954 tập tin), bao gồm Audio, 24-Bit Wavs (1.78GB, 1.516 tập tin), Rex file (579MB, 621 tập), Apple Loops (946MB, 625 tập) cộng với EXS24, Lý, Liên lạc và Halion bản vá lỗi (20 + của mỗi).Ableton Suite 8.11 | 1.5 GB

Ableton Suite Ableton Live and the XL version. Suite 8 audio features, plus all the Live 8, a radically new library and a wealth of beautiful tone provides useful resources SIZE. Suite 8 a sampler synths, electric and acoustic drums, Mallets are many examples of tools and new, including the operator 10 again includesAbleton instruments. Two completely new instruments, Collision and Latin percussion, set off the tour. Ableton Suite 8 full package: tools and high quality.

Features
Multitrack recording up to 32-bit/192kHz
Back with unlimited editing
Powerful and creative software and hardware MIDI instruments ranking
Real-time-stretching and AIFF, WAV, Ogg Vorbis, FLAC and MP3 files Warping, for improvisation and instant remix
Sound effects, creative delays, filters, distortions, studio compressors and a host EQs, including an extensive selection to internal
Built-in software instruments: for creative sample-based simple synthesis, Impulse for drum was sampled
Truck, Drum, creating installations and complex performance management, drum kits and multi-effects for the Effects Racks
VST and AU effects and instruments support; automatic delay plug compensation
REX file support and native sliced audio file creation
Video import and export file or a music score for the picture Warping
Only a real-time MIDI control with MIDI control of parameters for this map or instant maps to select from a list of popular supported controllers
Full support
Single user interface for simple, creativity-focused operation
Quick support

New features and improvements
»New grooves engine
»New Warping engine
»Looper
»New five strong effects
»Work Flow equipment
»World class library
»New Collision and Latin percussion instruments
»More Operator, more power
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23041002/4d7f9da/aBLSTe.Up.By.KnowN_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330698625/aBLSTe.Up.By.KnowN__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Ableton Suite Ableton Live và phiên bản XL. Suite 8 tính năng âm thanh, cộng với tất cả các thư viện Live 8, một căn mới và sự giàu có của một giai điệu đẹp cung cấp các nguồn tài nguyên hữu ích size. Suite 8 một synths III, trống điện và âm thanh, Mallets rất nhiều ví dụ các công cụ và mới, trong đó có 10 nhà điều hành một lần nữa cụ includesAbleton. Hai dụng cụ hoàn toàn mới, Collision và bộ gõ tiếng Latin, đặt ra chương trình. Ableton Suite 8 đầy đủ các gói: công cụ và chất lượng cao.

Những đặc tính
Multitrack ghi âm lên đến 32-bit/192kHz
Quay lại với biên tập không giới hạn
Mạnh mẽ và sáng tạo phần mềm và phần cứng MIDI cụ xếp hạng
Real-time-căng và AIFF, WAV, Ogg Vorbis, FLAC và MP3 tập tin bị cong vênh, cho hứng và tức thì remix
Hiệu ứng âm thanh, sự chậm trễ sáng tạo, bộ lọc, biến dạng, máy nén EQs studio và một máy chủ lưu trữ, bao gồm một lựa chọn để mở rộng nội bộ
Built-in cụ phần mềm: cho mẫu sáng tạo dựa trên tổng hợp đơn giản, xung được lấy mẫu để trống
Xe tải, Trống, tạo bản cài đặt và quản lý hiệu năng phức tạp, trống bộ dụng cụ và nhiều hiệu ứng cho Racks Effects
VST và AU tác và hỗ trợ cụ; tự động chậm trễ cắm bồi thường
REX tập tin hỗ trợ và tạo ra nguồn gốc thái lát tập tin âm thanh
Video nhập khẩu và xuất khẩu tập tin hoặc một số điểm âm nhạc cho hình ảnh bị cong vênh
Chỉ một thời gian thực với điều khiển MIDI MIDI kiểm soát của tham số cho bản đồ này hoặc bản đồ tức thì để lựa chọn từ một danh sách các bộ điều khiển phổ biến được hỗ trợ
Hỗ trợ đầy đủ
Duy nhất cho người sử dụng giao diện đơn giản, sáng tạo, tập trung vào hoạt động
Nhanh chóng hỗ trợ

Các tính năng mới và cải tiến
»New rãnh động cơ
»New động cơ bị cong vênh
»Looper
»New năm mạnh hiệu ứng
»Work Flow thiết bị
»Thế giới lớp học thư việnAltium Designer Summer 09 Build 9.2.0.18802 | 1.7 GB

Altium Designer Summer brings significant new and enhanced features to unify the design process, make project management easier, expand access to FPGAs and improve design productivity - helping you create a return on your innovation and stay ahead of today's complexity with the latest technology. Design Insight, for example, makes project navigation through complicated design projects faster, easier and more intuitive. Automatic previews and context-sensitive navigation allows you to preview documents and trace nets without having to physically open multiple schematic, PCB, or text documents - a real convenience and timesaver! More flexible generation of output files and documentation allows better data management and design collaboration for your projects with Multiple Output Publishing.

That’s what Altium Designer is all about – freeing you from the constraints of traditional design limitations and the old "divide and conquer" approach. Altium Designer provides one single unified solution for the entire design process. It allows you to explore and do more, do it in new ways, and design things that haven’t even been thought of yet. Think and design beyond the confines of the device itself and start designing your customer's total product experience.

New in Summer 09: http://www.altium.com/products/altiu...tures_home.cfmDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://rapidshare.com/files/330704932/ADS.9.2.0.18802__links.txt
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/23042544/8d4a648/ADS.9.2.0.18802_links.txt.html
Mirror link:

[/hide]

Altium Designer Mùa hè mang lại ý nghĩa mới và nâng cao tính năng thống nhất trong quá trình thiết kế, thực hiện dự án quản lý dễ dàng hơn, mở rộng truy cập FPGAs và nâng cao năng suất thiết kế - giúp bạn tạo ra một sự đổi mới của bạn trở về và ở lại trước phức tạp hiện nay với công nghệ mới nhất. Thiết kế Insight, ví dụ, làm cho chuyển hướng thiết kế dự án thông qua các dự án phức tạp, nhanh hơn, dễ dàng và trực quan hơn. Xem trước tự động và bối cảnh nhạy cảm chuyển hướng cho phép bạn xem trước tài liệu và dấu vết lưới mà không cần phải mở nhiều tài liệu về thể chất schematic, PCB, hoặc văn bản - một thực tế và tiện lợi timesaver! Linh hoạt hơn thế hệ của các tập tin đầu ra và các tài liệu hướng tốt hơn cho phép quản lý dữ liệu và cộng tác thiết kế cho các dự án của bạn với các xuất bản ra nhiều.

Đó là những gì Altium Designer là tất cả về - giải phóng bạn khỏi các khó khăn của các giới hạn thiết kế truyền thống và sự phân chia "cũ và chinh phục" phương pháp tiếp cận. Altium Designer cung cấp một giải pháp đơn thống nhất cho toàn bộ quá trình thiết kế. Nó cho phép bạn khám phá và làm nhiều hơn nữa, làm theo những cách mới, và điều đó có thiết kế thậm chí không được nghĩ ra được nêu ra. Hãy suy nghĩ và thiết kế ngoài sự hạn chế của thiết bị chính nó và bắt đầu thiết kế các sản phẩm kinh nghiệm tổng số khách hàng của bạn.

Mới trong mùa hè 09: http://www.altium.com/products/altiu...tures_home.cfm
Đóng góp bản dịch hay hơn


Microsoft Office 2010 Activated | 797MB

It is unclear if the leak TP1 Office Building 2010 will be the version which will be officially released by Microsoft in July. And it is still not clear whether Microsoft will make available to the public for Office 2010 beta downloads, what is said, will have 2 beta - Beta 1 in July 2009 and another Beta 2 in November 2009. The beta is said to be different from Technical Preview, where TP is simply designed as a step in the engineering development of Office 2010 and related products that leader who reaches RTM in July 2009, according to the Office 2010 It Blog. Office 2010 is RTM and released as final product in March 2010, with the exception of Exchange Server 2010, Exchange Server 2010 where beta is already available from official download links.

Homepage :
http://office.microsoft.com/en-us/default.aspx
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23043042/b2c8f27/Microsoft_Office_2010_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330707015/Microsoft_Office_2010__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Đó là chưa rõ ràng nếu rò rỉ TP1 ốc văn phòng năm 2010 sẽ là phiên bản mà sẽ được chính thức phát hành bởi Microsoft vào tháng Bảy. Và nó vẫn không rõ liệu Microsoft sẽ làm cho có sẵn cho công chúng cho Office 2010 tải phiên bản beta, những gì được nói, sẽ có 2 phiên bản beta - Beta 1 trong tháng 7 năm 2009 và một bản Beta 2 trong tháng 11 2009. Bản beta này được gọi là kỹ thuật khác nhau từ trước, trong đó TP chỉ đơn giản là thiết kế như là một bước trong việc phát triển kỹ thuật của Office 2010 và các sản phẩm liên quan có RTM đạt đến những người lãnh đạo trong tháng bảy năm 2009, theo Văn phòng 2.010 It Blog. Văn phòng năm 2010 là RTM và phát hành như sản phẩm cuối cùng tháng 3 năm 2010, với ngoại lệ của Exchange 2010 Server, Exchange Server 2010 beta là nơi đã có sẵn từ các liên kết chính thức tải về.

Trang chủ:
http://office.microsoft.com/en-us/default.aspxCakewalk SONAR 8.5 Producer Full (4 DVD Set) 8.5.2.222 | 18.0GB

Cakewalk SONAR 8.5 Producer - is a popular choice for people who work under Windows and want to do everything that can make traditional DAW. At the same time, Sonar involved in hardened combat applications such as Ableton Live and Reaper. Community Sonar publish wish lists for the entire network, so we think that it was ideal - just make the changes we had hoped for users. These changes look just as many wanted, in fact, better than any previous upgrade Sonar. Made some long overdue changes in the workflow, improved engine performance and added new instruments and effects. Adding plug-ins from Cakewalk is especially pleased because, unlike many other vendors (Steinberg, Apple, Ableton, etc.) - plug-ins from Cakewalk will work on any host, which only want to install them.In distributing images of original discs:
DVD 1 - Cakewalk Sonar 8 Producer
DVD 2 - Cakwalk Beatscape
DVD 3 - Cakewalk Dimension Pro
DVD 4 - Additional materials

Additional Information:
I made my own distribution recompiling the original disk from 8.0, based on apgreyder 8.5, only now made its installed without the need for the old version, plus serial and avtovvod avtoaktivatsiya (by some manipulation of the roster, and I've found). Installation is due under the old disk avtorana sonar (tamed him and to the new version). just replace the files readme and Hyde on the program for the new (downloaded under 8.5). "refreshed" the other set of wheels to bring them in order, removing unnecessary duplicate files, added the latest updates. that's turned out, we can say, prepared by an independent distribution 8.5.

The procedure for treatment:
Proper installation and avtoaktivatsiya SONAR is possible only through file Autorun.exe (start it manually if not automatically be loaded) in the root disk image program.
other serial are in readme.txt file in the root disk image of each program package (where necessary).

Program Title: Cakewalk SONAR 8.5 Producer FULL (4 DVD set)
Program Version: 8.5.2.222
The latest version: 8.5.2.222
Address official site: Cakewalk
Language: En

Treatment: not required (the installer is already disinfected)
Type of medicine: the script

System requirements:
Windows XP SP3, Windows Vista SP2 (32 and 64-bit), or Windows 7 (32 and 64-bit)
Intel Core 2 Quad Core Q8400 Yorkfield 2.66GHz or AMD Phenom Quad Core 9750 2.4GHz or higher


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23043596/f12def0/SONAR8.5ProFull4DVD_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330709606/SONAR8.5ProFull4DVD__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Cakewalk SONAR 8,5 sản xuất - là một lựa chọn phổ biến cho những người làm việc dưới Windows và muốn làm mọi thứ có thể làm cho DAW truyền thống. Đồng thời, Sonar tham gia chiến đấu trong các ứng dụng cứng như Ableton Live và Reaper. Cộng đồng Sonar bố danh sách mong muốn cho toàn bộ mạng, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng đó là lý tưởng - chỉ cần thực hiện những thay đổi, chúng tôi đã hy vọng cho người dùng. Những thay đổi này trông giống như nhiều người muốn, trong thực tế, tốt hơn so với bất kỳ nâng cấp trang trước Sonar. Thực hiện một số thay đổi quá hạn kéo dài trong các công việc, cải thiện hiệu suất động cơ và tạo dụng cụ mới và hiệu quả. Cách thêm plug-in từ Cakewalk đặc biệt hài lòng bởi vì, không giống như nhiều nhà sản xuất khác (Steinberg, Apple, Ableton, vv) - plug-in từ Cakewalk sẽ làm việc trên bất kỳ máy chủ, mà chỉ muốn cài đặt chúng.Trong phân phối những hình ảnh của đĩa gốc:
DVD 1 - Cakewalk Sonar 8 sản xuất
DVD 2 - Cakwalk Beatscape
DVD 3 - Cakewalk Dimension Pro
DVD 4 - vật liệu bổ sung

Thông tin thêm:
Tôi đã phân phối của chính tôi biên dịch lại những đĩa gốc từ 8,0, dựa trên apgreyder 8.5, bây giờ chỉ được thực hiện của nó được cài đặt mà không cần phải dành cho phiên bản cũ, cộng thêm avtoaktivatsiya nối tiếp và avtovvod (theo một số thao tác của danh sách này, và tôi đã tìm thấy). Cài đặt là do theo sonar avtorana đĩa cũ (tamed anh ta và với phiên bản mới). chỉ cần thay thế các tập tin và readme Hyde về chương trình cho các mới (tải xuống dưới 8,5). "làm mới" các thiết lập khác của bánh xe để đưa chúng vào trật tự, gỡ bỏ tập tin không cần thiết lặp lại, thêm vào các bản cập nhật mới nhất. đó là bật ra, chúng tôi có thể nói, chuẩn bị của một phân phối độc lập 8.5.

Thủ tục điều trị:
Đúng cài đặt và SONAR avtoaktivatsiya có thể chỉ thông qua các tập tin Autorun.exe (bắt đầu nó bằng tay nếu không tự động được nạp) trong chương trình gốc hình ảnh đĩa.
khác nối tiếp có trong tập tin readme.txt trong ảnh đĩa gốc của mỗi gói chương trình (khi cần).

Chương trình Tiêu đề: Cakewalk SONAR Producer 8,5 Full (4 DVD)
Chương trình Phiên bản: 8.5.2.222
Phiên bản mới nhất: 8.5.2.222
Địa chỉ trang web chính thức của: Cakewalk
Ngôn ngữ: En

Điều trị: không cần thiết (trình cài đặt đã được khử trùng)
Loại thuốc: kịch bản

Yêu cầu hệ thống:
Windows XP SP3, Windows Vista SP2 (32 và 64-bit), hoặc Windows 7 (32 và 64-bit)
Intel Core 2 Quad Core Q8400 Yorkfield 2.66GHz hay AMD Phenom Quad Core 2.4GHz hoặc cao hơn 9.750Black Rodger Multi Flash (Live) on 01/01/2010 [RUS/ENG] | 2.36 GB

Boot flash assembly, founded in Grub4Dos, to test and restore the PC. File system on the flash to be sure any FAT not NTFS!!! (in the case with NTFS does not work to switch between the downloadable Windows Live CD and change the menu).

Assembly contains (in order of the menu):

1. Menu tools:
- Utilities for work with sections of the HDD (Windows):
---- A disk image with Akronisami (Acronis BootCD Reanimator v6.2009)
---- Paragon HDD Manager 2009
Utility for working with partitions HDD (Linux):
---- Gparted Live v.0.4.6-1
---- Easeus Partition Manager v.4.1.1
---- Easeus Disk Copy v.2.3
---- Easeus Todo Backup v.1.1
- Recovery Console NT/2K/XP
- Disk Recovery Vista
- Hiren's BootCD v10.1 on 21.11.2009 (from Lexpass) + Fix
- Utility diagnosing iron QuickTech Pro v.5.8
- Utility diagnosing memory MemTest v.2.11
- Utility diagnostics HDD - Victoria v.3.52

2. Menu antivirus Live CD
- Avira Antivir Rescue CD (base on 31.12.2009).
- Dr.Web Live CD (v.5.0.1.091222)
- Kaspersky RescueCD v. 8.8.1.35 (base on 31.12.2009)

3. Download Windows Live CD:
- Alkid Live CD & USB Full (assembly of 21.12.2009g)
- Recovery BartPE Live BootCD by Vincome (Build 10.11.2009)
- Nerv OS RC6 (build from 16.01.2008g.)
- RusLive Ram Mini (Build 21.10.2009)

4. Download Linux Live:
- Puppy Linux v.4.2.0
- Slax 6 (v.6.1.1)
- GeeXbox (sharing multimedia Linux) (v.1.2.3)

5. DOS (all with poderzhkoy NTFS):
- DOS boot disk with a set of utilities (Super Dos)
- Universallnaya boot floppy (v.3.7)
- Dos c utilities and file manager
- Nero Dos

6. Loaders
- Plop (iso, bin, img) (v.5.0.6)
- BootManager Vista
- Other download options
- Command line Grub4Dos

7. Changing themes Grub
menu made in Russian and English version.

What could be useful and what is not in the menu:
- Lies at the root of flash drives I've found autostop.2.4.exe - to protect the flash drive boot virus
- Lies at the root of flash drives I've found MobaLiveUSB.exe - it emulates booting from a flash under Windows.

Installing assembly on flash drive
For a more convenient installation of the assembly at the flash drive made installer (archive) - setup.exe. With installer you can prepare the flash and decompress the assembly.

In general, the order ustavnovki is as follows:
Run the installer, at the moment of choice is already checked for the preparation of a flash (formatted as USB-HDD and install the bootloader Grub).
Utilities formatting and Grub installation is already included in the installer.
If you want to decompress the archive building was made in the automatic mode, to leave the daw. If the archive building is in the same place where the installer is run, will be asked to unpack it, or you can independently specify the archive file.

Revised: After installing and unpacking the assembly at the flash drive to go to the flash drive in the folder \ GEEXBOX \ reuuid and run the solution I've found uuid.bat. - It is necessary in order to GeexBox friends with your flash drive, or do not want to work.

Update assemblies Windows Live CD and ISO disc images:
Update assemblies (with the release of new versions of software) is as follows:
for Alkid Live CD & USB:
1. Removes the folder MININF (version full) all the files except setupldr.bin
2. You copy files from the I386 iso-image in a folder Alkid MININF (again not touching setupldr.bin)
3. Folder PROGF (if it does not, then the folder PROGRAMS) delete all files.
4. Of the iso-image Alkid Full, from the Programs folder, copy everything in the folder PROGF (if it does not, then in the folder PROGRAMS).
for Recovery BartPE Live BootCD by Vincome
1. Removes all of the folders MININT.
2. You copy files from the I386 iso-image BartPE folder MININT.
3. Folder PROGT (if it does not, then the folder PROGRAMS) delete all files.
4. Of the iso-image of BartPE, from the Programs folder, copy everything in the folder PROGT (if it does not, then in the folder PROGRAMS)
for Nerv OS:
Unfortunately until the updates do not see, but if you will, everything is done similarly Alkid, ie:
1. Removes the folder MININN all files except setupldr.bin
2. You copy files from the I386 iso-image in a folder NervOS MININN (again not touching setupldr.bin)
3. Folder PROGN (if it does not, then the folder PROGRAMS) delete all files.
4. Of the iso-image NervOS, from the Programs folder, copy everything in the folder PROGN (if it does not, then in the folder PROGRAMS).

For all programs that run from the disk image (iso, in the folder \ Boot \ Iso):
1. We take an updated image, rename to what it is called on flash drive
2. Substitute for a file on the flash drive.
In the ISO folder based on the following images:
Acronis.iso - Acronis BootCD Reanimator
HBCD.iso - Hiren's BootCD
paragonhdm.iso - Paragon HDD Manager 2009
qtpro.iso - QuickTech Pro
RusLive_Ram_Mini.iso - RusLive Ram Mini
Vista_Recovery_Disc.iso - Vista Recovery Disc
Similarly, updated Plop Boot Manager - he is in the folder \ BOOT \ Plop

Themes:
In the assembly added to my theme. They lie in the directory / BOOT / Tems.Ya broken threads suspended in 17 types:
3D - the theme with 3D graphics (all small animals)
3DFON - the same as 3D - only with the background pattern;
3DHUM - same as above but with a humorous slant;
FANTAS - Fantasy
FRAKTL - all shapes
GIRL - girls but
GIRLHR - «horrible" girl
GIRLVM - vamp-woman
HORROR - horror
HUMOUR - yumornye pictures
LOVE - all hearts, and love bias
NATURE - Nature
NATURN - nocturnal nature
ROBOT - Robots
SEA - Sea Pictures
WINDOW - a window
WORLD - images of the world well, and "razmyshlencheskie"
MYTEM - a folder for the collection of its themes

Checksum archive:
MD59A0DDD3492C7B25E6973E423101C636C

Information about the program:
Year: 2010
Version: 01.01.2010
Platform: Dos & Win & Linux
Compatibility with Vista: unknown
System requirements: PC with support for booting from USB stick
Language: English + Russian
Tabletka: Not required

Screenshot


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23042771/e10bc93/Black.Rodger.Multi.Flash.Live_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://www.downarchive.com/software/operating/75431-black-rodger-multi-flash-live-on-01012010.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/330705942/Black.Rodger.Multi.Flash.Live__links.txt
[/hide]

Lắp ráp khởi động đèn flash, thành lập năm Grub4Dos, để kiểm tra và khôi phục lại máy tính. Hệ thống tập tin trên flash để đảm bảo FAT nào không NTFS! (trong trường hợp với NTFS không làm việc để chuyển đổi giữa các tải về Windows Live CD và thay đổi trình đơn).

Hội chứa (theo thứ tự menu):

1. Menu công cụ:
- Các tiện ích cho công việc với các bộ phận của HDD (Windows):
---- Hình ảnh của một đĩa với Akronisami (Acronis BootCD Reanimator v6.2009)
---- Paragon HDD Manager 2009
Hữu ích cho làm việc với các phân vùng ổ cứng (Linux):
---- Gparted Live v.0.4.6-1
---- EASEUS Partition Manager v.4.1.1
---- EASEUS Disk Copy v.2.3
---- EASEUS Todo Backup v.1.1
- Recovery Console NT/2K/XP
- Disk Recovery Vista
- Hiren's BootCD v10.1 ngày 21.11.2009 (từ Lexpass) + Fix
- Tiện ích chẩn đoán sắt QuickTech Pro v.5.8
- Tiện ích chẩn đoán bộ nhớ MemTest v.2.11
- Tiện ích chẩn đoán HDD - Victoria v.3.52

2. Menu antivirus Live CD
- Avira Antivir Rescue CD (căn cứ vào 31.12.2009).
- Dr.Web Live CD (v.5.0.1.091222)
- Kaspersky RescueCD v. 8.8.1.35 (căn cứ vào 31.12.2009)

3. Download Windows Live CD:
- Alkid Live CD & USB đầy đủ (lắp ráp 21.12.2009g)
- Phục hồi BartPE Live BootCD bởi Vincome (Build 10.11.2009)
- Nerv OS RC6 (xây dựng từ 16.01.2008g.)
- RusLive Ram Mini (Build 21.10.2009)

4. Tải về Linux Live:
- Puppy Linux v.4.2.0
- SLAX 6 (v.6.1.1)
- GeeXbox (chia sẻ đa phương tiện Linux) (v.1.2.3)

5. DOS (tất cả với NTFS poderzhkoy):
- DOS đĩa khởi động với một tập các tiện ích (Super Dos)
- Universallnaya đĩa mềm khởi động (v.3.7)
- Dos c và các tiện ích quản lý tập tin
- Nero Dos

6. Loaders
- Tiếng tom (iso, bin, img) (v.5.0.6)
- Chọn xong Vista
- Các tải về các tùy chọn
- Command line Grub4Dos

7. Thay đổi chủ đề Grub
đơn được thực hiện trong phiên bản tiếng Nga và tiếng Anh.

Điều gì có thể hữu ích và những gì không trong menu:
- Lies tại gốc của ổ đĩa flash tôi đã tìm thấy autostop.2.4.exe - để bảo vệ các vi rút ổ đĩa flash khởi động
- Lies tại gốc của ổ đĩa flash tôi đã tìm thấy MobaLiveUSB.exe - nó giả lập khởi động từ một đèn flash trên Windows.

Cài đặt lắp ráp trên ổ đĩa flash
Để có một cài đặt thuận tiện hơn trong lắp ráp tại ổ đĩa flash được cài đặt (archive) - setup.exe. Với trình cài đặt, bạn có thể chuẩn bị đèn flash và giải nén các lắp ráp.

Nhìn chung, ustavnovki tự như sau:
Khởi động trình cài đặt, tại thời điểm được lựa chọn đã được kiểm tra để chuẩn bị một đèn flash (định dạng như USB-HDD và cài đặt bộ tải khởi động Grub).
Tiện ích định dạng và cài đặt GRUB đã được bao gồm trong trình cài đặt.
Nếu bạn muốn giải nén xây dựng kho lưu trữ đã được thực hiện ở chế độ tự động, để lại những Daw. Nếu việc xây dựng kho lưu trữ trong cùng một vị trí nơi trình cài đặt là chạy, sẽ được yêu cầu giải nén nó, hoặc bạn có thể chỉ định một cách độc lập các tập tin lưu trữ.

Revised: Sau khi cài đặt và giải nén lắp ráp tại ổ đĩa flash để vào ổ đĩa flash trong thư mục \ GEEXBOX \ reuuid và chạy các giải pháp uuid.bat tôi đã tìm thấy. - Đó là cần thiết để bạn bè GeexBox với ổ đĩa flash của bạn, hoặc không muốn làm việc.

Cập nhật hội đồng Windows Live CD và đĩa hình ảnh ISO:
Cập nhật hội đồng (với việc phát hành phiên bản mới của phần mềm) là như sau:
cho Alkid Live CD & USB:
1. Loại bỏ các thư mục MININF (phiên bản đầy đủ) tất cả các file trừ setupldr.bin
2. Bạn chép file từ iso I386-Alkid hình ảnh trong một thư mục MININF (một lần nữa không chạm vào setupldr.bin)
3. PROGF thư mục (nếu không, sau đó là các chương trình thư mục) xóa tất cả các file.
4. Của iso-Alkid hình ảnh đầy đủ, từ thư mục chương trình, sao chép tất cả mọi thứ trong PROGF thư mục (nếu không, sau đó trong các chương trình thư mục).
Phục hồi cho BartPE Live BootCD bởi Vincome
1. Loại bỏ tất cả các MININT thư mục.
2. Bạn chép file từ iso I386-MININT hình ảnh thư mục BartPE.
3. PROGT thư mục (nếu không, sau đó là các chương trình thư mục) xóa tất cả các file.
4. Của iso-hình ảnh của BartPE, từ thư mục chương trình, sao chép tất cả mọi thứ trong PROGT thư mục (nếu không, sau đó trong thư mục CHƯƠNG TRÌNH)
cho Nerv Hệ điều hành:
Thật không may cho đến khi cập nhật không thấy, nhưng nếu bạn sẽ, mọi thứ được thực hiện tương tự Alkid, nghĩa là:
1. Loại bỏ các thư mục MININN tất cả các file trừ setupldr.bin
2. Bạn chép file từ iso I386-NervOS hình ảnh trong một thư mục MININN (một lần nữa không chạm vào setupldr.bin)
3. PROGN thư mục (nếu không, sau đó là các chương trình thư mục) xóa tất cả các file.
4. Của iso-NervOS hình ảnh, từ thư mục chương trình, sao chép tất cả mọi thứ trong PROGN thư mục (nếu không, sau đó trong các chương trình thư mục).

Đối với tất cả các chương trình chạy từ ảnh đĩa (iso, trong thư mục \ Boot \ ISO):
1. Chúng tôi có một hình ảnh cập nhật, đổi tên cho những gì nó được gọi là trên ổ đĩa flash
2. Thay thế cho một tập tin trên ổ đĩa flash.
Trong thư mục ISO dựa trên những hình ảnh sau đây:
Acronis.iso - Acronis BootCD Reanimator
HBCD.iso - Hiren's BootCD
paragonhdm.iso - Paragon HDD Manager 2009
qtpro.iso - QuickTech Pro
RusLive_Ram_Mini.iso - RusLive Ram Mini
Vista_Recovery_Disc.iso - Vista Recovery Disc
Tương tự, cập nhật tiếng tom quản lý khởi động - ông là trong thư mục \ BOOT \ tiếng tom

Chủ đề:
Trong các hội đồng được gửi đến chủ đề của tôi. Họ nằm trong thư mục / boot / Tems.Ya đề hỏng bị đình chỉ trong 17 loại:
3D - chủ đề với đồ họa 3D (tất cả các loài động vật nhỏ)
3DFON - giống như 3D - chỉ với mô hình nền;
3DHUM - như trên, nhưng với một xiên hài hước;
FANTAS - Ảo
FRAKTL - tất cả các hình dạng
Girl - cô gái nhưng
GIRLHR - «khủng khiếp" girl
GIRLVM - vamp-người phụ nữ
HORROR - kinh dị
Humour - hình ảnh yumornye
LOVE - tất cả trái tim, và tình yêu thiên vị
THIÊN NHIÊN - Thiên nhiên
NATURN - đêm thiên nhiên
ROBOT - Robot
SEA - Sea Pictures
Window - một cửa sổ
THẾ GIỚI - hình ảnh của thế giới tốt, và razmyshlencheskie ""
MYTEM - một thư mục cho các bộ sưu tập các chủ đề của nó

Checksum lưu trữ:
MD59A0DDD3492C7B25E6973E423101C636C

Thông tin về chương trình:
Năm: 2010
Phiên bản: ngày 01 tháng 1 năm 2010
Hệ điều hành: Dos & Win & Linux
Khả năng tương thích với Vista: không rõ
Yêu cầu hệ thống: PC với hỗ trợ khả năng khởi động từ USB
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Tabletka: Không yêu cầu

Ảnh chụp màn hìnhMicrosoft Windows XP Professional With SP3 X86 Acer Edition | 634 MB

No activation needed, all of SATA drivers
How to use
1.unrar
2.use ultraiso to open iso files
3.burn with slow speed ( 1x - 10x)
4.go to bios and select fist boot is Cd/DVD drive hardware
5.boot from dos and install
6.enjoy
-----------------------
if this version not is english ,
you can change to English or your language :

How to change Language to English or change english to your language
click start
click control panel
click region and language options (globe shaped icon)
if in classic view
click date, time,region and language options (globe shaped icon)
click region and language options (globe shaped icon)
change both address bars to english
click ok
failing that you might be able to download the english language files from microsoft

PS it is usual procedure in untouched XP


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23133454/cc7e886/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_Acer_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331096671/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_Acer__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Không kích hoạt cần thiết, tất cả các trình điều khiển SATA
Làm thế nào để sử dụng
1.unrar
2.use UltraISO để mở file iso
3.burn với tốc độ chậm (1x - 10x)
4.go để bios và khởi động nắm tay chọn là CD / DVD phần cứng
5.boot từ dos và cài đặt
6.enjoy
-----------------------
nếu phiên bản này không phải là tiếng Anh,
bạn có thể thay đổi sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của bạn:

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh hoặc tiếng anh để thay đổi ngôn ngữ của bạn
nhấp vào bắt đầu
nhấp vào bảng điều khiển
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
nếu trong xem cổ điển
bấm vào ngày, giờ, khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
thay đổi cả địa chỉ quán bar sang tiếng Anh
nhấp ok
không mà có thể bạn có thể tải các tập tin ngôn ngữ tiếng anh từ microsoft

PS nó là bình thường trong thủ tục untouched XP
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 01-06-2010 lúc 08:57 PM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #138  
Old 01-06-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 187 Times in 125 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 11203
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


Windows XP Professional with Service Pack 3 Build 5512 VL CD (x86) - MSDN/TechNet | 589 MB

* Version of Windows XP SP3 Retail full volume with copyright released for customers who register for the long term for MSDN / TechNet Plus
Microsoft to announce that version of Windows XP SP3 integrated with retail volume for the right customers longer register for MSDN and TechNet Plus for class. This version supports the languages: Chinese (simplified), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil) and Spanish. The language of the will soon be released.
* Please see the MSDN Subscriber Downloads or TechNet Plus Subscriber Downloads to download. The main TechNet resource page for Windows XP SP3 update this information.
* We recently discovered a compatibility issue between Windows XP SP3 and Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS). Microsoft Dynamics RMS customers not install Windows XP SP3 until a patch is complete and checked release. In addition, Windows XP SP3 will soon be updated automatically via Windows Update and Microsoft Download Center.
* Original ISO file from MSDN
* Thestangkid: yes, you will need some rights to use the volume version, or a certain type of crack. This is the ISO disk image files from the original MS not only with serial or crack. I myself have been waiting for this version, so I wanted to share with everyone when this version was released. I think many people also have more access to the leakage of copyright on account from an MSDN

D36RK-QDFFD-BTWWY-BT7KK-43MGM


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23134404/6374a16/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-73974_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331099891/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-73974__links.txt
Mirror link:

[/hide]

* Phiên bản của Windows XP SP3 bán lẻ với khối lượng đầy đủ bản quyền phát hành cho những khách hàng đăng ký dự dài hạn cho MSDN / TechNet Plus
Microsoft thông báo rằng phiên bản Windows XP SP3 tích hợp với khối lượng bán lẻ cho các khách hàng còn phải đăng ký MSDN và TechNet Plus cho lớp. Phiên bản này hỗ trợ các ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc (giản thể), Tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha (Brazil) và tiếng Tây Ban Nha. Ngôn ngữ của sẽ sớm được phát hành.
* Xin xem MSDN Subscriber Downloads hoặc TechNet Plus Subscriber Downloads để tải về. Các trang tài nguyên TechNet chính cho Windows XP SP3 cập nhật thông tin này.
* Chúng tôi vừa mới phát hiện ra một vấn đề tương thích giữa Windows XP SP3 và Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS). Microsoft Dynamics RMS khách hàng không cài đặt Windows XP SP3 cho đến khi một bản vá được hoàn tất và được kiểm tra phát hành. Ngoài ra, Windows XP SP3 sẽ sớm được cập nhật tự động qua Windows Update và Microsoft Download Center.
* Original file ISO từ MSDN
* Thestangkid: có, bạn sẽ cần một số quyền sử dụng các phiên bản âm lượng, hoặc một loại nhất định crack. Đây là tập tin ảnh đĩa ISO từ MS ban đầu không chỉ với nối tiếp hoặc crack. Bản thân tôi đã chờ đợi cho phiên bản này, do đó, tôi muốn chia sẻ với mọi người khi phiên bản này đã được phát hành. Tôi nghĩ rằng nhiều người cũng có thể truy cập nhiều đến rò rỉ về bản quyền trên tài khoản từ một MSDN

D36RK-QDFFD-BTWWY-BT7KK-43MGMMicrosoft Windows XP Professional With SP3 X86 Sony Edition | 636 MB

No activation needed, all of SATA drivers
How to use
1.unrar
2.use ultraiso to open iso files
3.burn with slow speed ( 1x - 10x)
4.go to bios and select fist boot is Cd/DVD drive hardware
5.boot from dos and install
6.enjoy
-----------------------
if this version not is english ,
you can change to English or your language :

How to change Language to English or change english to your language
click start
click control panel
click region and language options (globe shaped icon)
if in classic view
click date, time,region and language options (globe shaped icon)
click region and language options (globe shaped icon)
change both address bars to english
click ok
failing that you might be able to download the english language files from microsoft

PS it is usual procedure in untouched XP


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23133994/6782dc3/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_Sony_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331098439/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_Sony__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Không kích hoạt cần thiết, tất cả các trình điều khiển SATA
Làm thế nào để sử dụng
1.unrar
2.use UltraISO để mở file iso
3.burn với tốc độ chậm (1x - 10x)
4.go để bios và khởi động nắm tay chọn là CD / DVD phần cứng
5.boot từ dos và cài đặt
6.enjoy
-----------------------
nếu phiên bản này không phải là tiếng Anh,
bạn có thể thay đổi sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của bạn:

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh hoặc tiếng anh để thay đổi ngôn ngữ của bạn
nhấp vào bắt đầu
nhấp vào bảng điều khiển
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
nếu trong xem cổ điển
bấm vào ngày, giờ, khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
thay đổi cả địa chỉ quán bar sang tiếng Anh
nhấp ok
không mà có thể bạn có thể tải các tập tin ngôn ngữ tiếng anh từ microsoft

PS nó là bình thường trong thủ tục untouched XPMicrosoft Windows XP Professional With SP3 X86 IBM Edition | 630 MB

No activation needed, all of SATA drivers
How to use
1.unrar
2.use ultraiso to open iso files
3.burn with slow speed ( 1x - 10x)
4.go to bios and select fist boot is Cd/DVD drive hardware
5.boot from dos and install
6.enjoy
-----------------------
if this version not is english ,
you can change to English or your language :

How to change Language to English or change english to your language
click start
click control panel
click region and language options (globe shaped icon)
if in classic view
click date, time,region and language options (globe shaped icon)
click region and language options (globe shaped icon)
change both address bars to english
click ok
failing that you might be able to download the english language files from microsoft

PS it is usual procedure in untouched XP
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23135871/2067fad/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86__cd_IBM_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331104896/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86__cd_IBM__links.txt
Mirror link:

[/hide]Mac OS Snow Leopard 10.6.2 Retail (ENG/2009) | RapidShare | RAR 7.2 Gb

Mac OS X system is known for its simplicity, reliability and ease of use. Therefore, when the idea of development Snow Leopard, Apple's engineers have set themselves only one goal: to make a good system even better.

They noted the area in which you can improve, accelerate and simplify the system - from the extraction of foreign carriers to its installation. And in many ways they have done an excellent excellent. Here are just a few examples of how the OS was upgraded the Mac.

Extras. Information:
Full disk image of the native Boot Camp partition

Year: 2009
Version: 10S540
Developer: Apple
Platform: Intel only
System Requirements: Mac with an Intel SSSE3
Language: English
Tabletka: Not required
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23136414/801870c/M-OS-Leo-Retail_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331106545/M-OS-Leo-Retail__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Hệ thống điều hành Mac OS X được biết đến vì đơn giản, độ tin cậy và dễ sử dụng. Vì vậy, khi phát triển ý tưởng của Snow Leopard, kỹ sư của Apple đã đặt mình chỉ có một mục tiêu: để tạo ra một hệ thống tốt, ngay cả tốt hơn.

Họ chú ý là lĩnh vực mà bạn có thể cải thiện, đẩy nhanh và đơn giản hóa hệ thống - từ chiết xuất của các hãng nước ngoài để cài đặt nó. Và trong nhiều cách mà họ đã làm được một xuất sắc tuyệt vời. Đây chỉ là một vài ví dụ như thế nào đã được nâng cấp hệ điều hành Mac.

Extras. Thông tin:
Họ và đĩa hình ảnh của phân vùng khởi động bản địa Camp

Năm: 2009
Phiên bản: 10S540
Phát triển: Apple
Hệ điều hành: Intel chỉ
Yêu cầu hệ thống: Mac với một SSSE3 Intel
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tabletka: Không yêu cầuVMware OS Collection Win3.1/95/98/2000/XP/MacOSX | 10 GB

VMware Workstation - a program that is designed for workstations, enables a computer to emulate a standalone working environment of the operating system and work with him as with the conventional system. Using this method you can install different operating systems and applications for them, go online and engage in daily tasks, but with somewhat slower speeds. The benefit of this method is the ability to test various software under various operating systems, without adversely harm the current system, installed on my main computer, as well as some test hardware solutions. It can make life easier for developers to significantly cross-platform applications and lovers to work with the new OS.

This includes the latest version of vmware also.
If you got a good machine and can handle running them all at once its awsome.

Also, this includes the Latest version of vmware-workstation-full-7.0.0-203739
Heres a list of whats included
Windows 3.1
Windows 95
Windows 98
Windows 2000 Pro
Windows xp Pro
Mac OSX 10.5.1

I tested all these and there all updates as up 1/1/2010
There all activated
Macosx runs flawlessy
Mac osx version is 10.5.5
Tested on 64-bit windows7 dualcore 1000mhz ram 3500mhz proc. e5200, p5n-e sli
Enjoy


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23137440/6d4700d/Vmware.OS.Collection.Incl.Vmware.7_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331109874/Vmware.OS.Collection.Incl.Vmware.7__links.txt
Mirror link:

[/hide]

VMware Workstation - một chương trình được thiết kế cho các máy trạm, cho phép một máy tính để giả lập một môi trường làm việc độc lập của hệ điều hành và làm việc với ông là với hệ thống truyền thống. Sử dụng phương pháp này bạn có thể cài đặt hệ điều hành khác nhau và các ứng dụng cho họ, lên mạng và tham gia vào công việc hàng ngày, nhưng với tốc độ hơi chậm. Lợi ích của phương pháp này là khả năng để kiểm tra phần mềm khác nhau theo hệ điều hành khác nhau, mà không có bất lợi hại của hệ thống hiện tại, cài đặt trên máy tính chính của tôi, cũng như một số giải pháp phần cứng thử nghiệm. Nó có thể làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho các nhà phát triển đáng kể qua các ứng dụng nền tảng và những người yêu thích làm việc với các hệ điều hành mới.

Điều này bao gồm phiên bản mới nhất của vmware cũng.
Nếu bạn có một máy tốt và có thể xử lý chạy chúng cùng một lúc của nó awsome.

Ngoài ra, điều này bao gồm phiên bản mới nhất của vmware-workstation-toàn-7.0.0-203739
Heres một danh sách gồm whats
Windows 3.1
Windows 95
Windows 98
Windows 2000 Pro
Windows xp Pro
Mac OSX 10.5.1

Tôi kiểm tra tất cả những điều này và có tất cả các bản cập nhật như lên Ngày 1 tháng 1 năm 2010
Hiện tất cả các kích hoạt
Macosx chạy flawlessy
Mac OSX là phiên bản 10.5.5
Thử nghiệm trên 64-bit, windows7 Dualcore 1000MHz ram 3500mhz proc. E5200, P5N-E SLI
Thưởng thứcMicrosoft Office Professional Plus 2007 SP2 Integrated January 2010 Multilingual | 1.02 GB
This is the Final Version of MS Office 200 Integrate SP2 with all Updates Released Until January 2010. Fully Automatic Installation.

Installation:
1. UnRar
2. Burn or mount the image.
3. Set.
4. Activate with serial numbers in the file NFO.

System Requirements:
»Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) or later or Microsoft Windows Server 2003 or later
"PC with a processor 500 MHz or faster, 256 MB or more RAM drive for DVD-ROM drive, a PC with 1 GHz processor and 512 MB of RAM (or more powerful computer) is required to work with Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
"Installation requires 2GB of hard disk space; part of this volume will be freed after installation, when the original installation file will be deleted
"Screen resolution at least 800x600 pixels, 1024x768 or greater recommended
"To download and activate the product will need a broadband Internet connection at speeds of 128 kbit / s and above
»Microsoft Internet Explorer 6.0 with Service Pack for Outlook 2007 users will need Microsoft Exchange Server 2000 or laterDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23132303/5440993/0ffice07_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331092324/0ffice07__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Đây là phiên bản cuối cùng của MS Office 200 Tích hợp SP2 với tất cả các cập nhật Phát hành Cho đến tháng 1 năm 2010. Cài đặt tự động đầy đủ.

Cài đặt:
1. Unrar
2. Burn hoặc gắn kết ảnh.
3. Đặt.
4. Kích hoạt với số serial trong NFO file.

Yêu cầu hệ thống:
»Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) hoặc sau này hoặc Microsoft Windows Server 2003 hay sau đó
"PC với một bộ xử lý 500 MHz hoặc nhanh hơn, 256 MB RAM hoặc ổ đĩa DVD-ROM, một máy tính với bộ xử lý 1 GHz và 512 MB RAM (hoặc mạnh hơn máy tính) là cần thiết để làm việc với Microsoft Office Outlook 2007 với kinh doanh liên hệ với Quản lý
"Cài đặt cần 2GB dung lượng đĩa cứng; một phần của khối này sẽ được giải phóng sau khi cài đặt, khi các tập tin cài đặt gốc sẽ bị xóa
"Màn hình có độ phân giải ít nhất là 800x600 pixel, 1024x768 hoặc cao hơn nên
"Để tải về và kích hoạt sản phẩm sẽ cần một kết nối Internet băng thông rộng ở tốc độ 128 kbit / s và ở trên
»Microsoft Internet Explorer 6.0 với Service Pack cho người dùng Outlook 2007 sẽ cần Microsoft Exchange Server 2000 hoặc sau nàyWindows 7 26in1 AIO (2010/RUS/ENG) | 4.13 GB

Your attention is invited Windows7-26in1 - disk, combining all the known version of Windows 7.

Year: 2010
Version: 03.01.10 (7600.16385.090713-1255)
Platform: x86/x64
Language: Russian + English
Tabletka: Present on the disk in a folder _Soft (manual installation)
Size: 4,13 GB

System requirements:
Any computer that supports Windows 7:
• Central processor x86 or x86-64 with a 1 GHz;
• RAM 1 GB;
• Hard Drive Space 16 GB (minimum space for installation - 10.5 GB);
• A graphics processor that supports DirectX 9 and 128 MB of memory. Recommended WDDM drivers version 1.0 and above
• CD-ROM or DVD-ROM drive;
• Keyboard and Microsoft Mouse or compatible pointing device.

Were based on the following images and files
- 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_en-us_OEM_Ultimate-GRMCULXFREO_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x64fre_enterprise_en-us_VL_OEM_Enterprise-GRMCENXVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x64fre_professional_en-us_VL_OEM_Professional-GRMCPRXVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x86fre_client_en-us_OEM_Ultimate-GRMCULFREO_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x86fre_enterprise_en-us_VL_OEM_Enterprise-GRMCENVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x86fre_professional_en-us_VL_OEM_Professional-GRMCPRVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_win7_LocalPack-RU_x64.cab
- 7600.16385.090713-1255_win7_LocalPack-RU_x86.cab
- 7600.16385.090713-1255_win7_lp-RU_x64.cab
- 7600.16385.090713-1255_win7_lp-RU_x86.cab

Language can be made before starting the installation or after installation in the usual way.
Finally got the disc containing the following redkatsii:Windows 7 Home, Home Basic, Expanded Home, Professional, Maximum - Editorial from images GRMCUL (X) FREO (Licensing Program - OEM / Retail)
Windows 7 Professionalnaya2 - Revision of the images GRMCPR (X) VOL (Licensing Program - VL)
Windows 7 Enterprise - the editors of the images GRMCEN (X) VOL (Licensing Program - VL)

In the images do not dobavlyalost party, does not change anything - all options by default!

To burn the disc need only Nero6, UltraISO. Do not use mini-programs for recording. When an error occurs, write down the image using a program different from that which squandered the previous time

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23137718/6d7fd06/Win7_26in1_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331110813/Win7_26in1__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Sự chú ý của bạn được mời Windows7-26in1 - đĩa, kết hợp tất cả các phiên bản được biết đến của Windows 7.

Năm: 2010
Phiên bản: 03.01.10 (7600.16385.090713-1255)
Hệ điều hành: x86/x64
Ngôn ngữ: Tiếng Nga + Tiếng Anh
Tabletka: Hiện tại trên đĩa trong một thư mục _Soft (hướng dẫn sử dụng cài đặt)
Kích thước: 4,13 GB

Yêu cầu hệ thống:
Bất kỳ máy tính nào hỗ trợ Windows 7:
• Trung tâm xử lý x86 hay x86-64 với 1 GHz;
• RAM 1 GB;
• Hard Drive Space 16 GB (tối thiểu không gian để cài đặt - 10,5 GB);
• Một bộ xử lý đồ họa có hỗ trợ DirectX 9 và bộ nhớ 128 MB. Được giới thiệu WDDM trình điều khiển phiên bản 1.0 và cao hơn
• CD-ROM hay DVD-ROM;
• Bàn phím và chuột Microsoft hoặc thiết bị trỏ tương thích.

Được dựa trên những hình ảnh sau đây và các tập tin
- 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_en-us_OEM_Ultimate-GRMCULXFREO_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x64fre_enterprise_en-us_VL_OEM_Enterprise-GRMCENXVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x64fre_professional_en-us_VL_OEM_Professional-GRMCPRXVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x86fre_client_en-us_OEM_Ultimate-GRMCULFREO_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x86fre_enterprise_en-us_VL_OEM_Enterprise-GRMCENVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x86fre_professional_en-us_VL_OEM_Professional-GRMCPRVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_win7_LocalPack-RU_x64.cab
- 7600.16385.090713-1255_win7_LocalPack-RU_x86.cab
- 7600.16385.090713-1255_win7_lp-RU_x64.cab
- 7600.16385.090713-1255_win7_lp-RU_x86.cab

Ngôn ngữ có thể được thực hiện trước khi bắt đầu quá trình cài đặt hoặc sau khi cài đặt theo cách thông thường.
Cuối cùng có đĩa chứa redkatsii sau đây:Windows 7 Home, Home Basic, mở rộng chủ, chuyên nghiệp, tối đa - Biên tập từ ảnh GRMCUL (X) FREO (Chương trình cấp phép - OEM / Retail)
Windows 7 Professionalnaya2 - Sửa đổi những hình ảnh GRMCPR (X) VOL (Chương trình cấp phép - VL)
Windows 7 doanh nghiệp - các biên tập viên của hình ảnh GRMCEN (X) VOL (Chương trình cấp phép - VL)

Trong những hình ảnh không dobavlyalost bên, không thay đổi bất cứ điều gì - tất cả tùy chọn mặc định!

Để ghi đĩa chỉ cần Nero6, UltraISO. Không sử dụng chương trình mini-ghi. Khi một lỗi xảy ra, ghi hình ảnh bằng cách sử dụng một chương trình khác nhau từ đó mà squandered thời gian trước đóWindows Vista Fatality 2009 X64 | 3.50 GB

Changes:
- New Theme
- New Icons
- New Cursor Color
- Fatality Orb
- New Windows Sound
- Turbo Boost Registry Tweaks
- Enhanced Services Tweaks
- Low Memory Consumption
- Faster Data Processing
- Increased Boot Time Speed
- Tweaked for the Best Gaming Performance
- DirectX Updated

Application Installed:
- imgburn
- 7-Zip
- CCleaner
- Notepad 5.1++
- Adobe Flash Player ActiveX
- Firefox
- K-lite

Windows Vista Fatality Extras:
-------
1.Xtreme-G ATi 9.8 Vista 64bit
2.XTreme-G Nvidia 190.62 Vista 64bit
3.PhysX 9.09.0814
4.RivaTuner224c
5.daemon tools 4304-liteDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23137053/b892fa8/Vista_Fatality_x64_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331108588/Vista_Fatality_x64__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Thay đổi:
- New Theme
- New Icons
- New Cursor màu
- Tử vong Orb
- New Windows Sound
- Turbo Boost Registry Tweaks
- Tăng cường dịch vụ Tweaks
- Low Memory tiêu thụ
- Xử lý dữ liệu nhanh hơn
- Tăng tốc độ khởi động Thời gian
- Tweaked cho Hiệu suất Gaming hay nhất
- DirectX Cập nhật

Ứng dụng cài đặt:
- ImgBurn
- 7-Zip
- CCleaner
- Notepad 5,1 + +
- Adobe Flash Player ActiveX
- Firefox
- K-lite

Windows Vista tử vong Extras:
-------
1.Xtreme-G ATi 9,8 Vista 64bit
2.XTreme-G Nvidia 190,62 Vista 64bit
3.PhysX 9.09.0814
4.RivaTuner224c
5.daemon công cụ 4304-liteWindows XP Professional Pirated (x64 & x86) | 692.34 Mb

Description: This is a universal means to activate any version of Windows XP (x64 & x86), installed on desktops, laptops, notebooks proivoditeley OEM machines. Used mainly in enterprises to enable fleet.

Mount image. Avtoran do everything myself, simply choose a new key and click Update. You can also use the files from the iso image to install from a USB device.

Notes:
This was created for factories or business's where they fix
multiple PC's from different manufacturer's Dell, HP,
Toshiba, etc. This version of the disk is the MOST COMPLETE
COLLECTION OF OEM MANUFACTURER KEYS TO DATE.

Just burn the. Iso image and pop in any Windows XP machine.
The Autorun will automatically take care of everything, just
select your new key and hit update. If starting manually is
your thing, then navigate to the XPLIC2, and double click it.

You may also take the files from this. Iso and put them on a
USB drive for more portability. Just note you will need to
navigate to the XPLIC2 file to use it from a thumb drive.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23137903/5709c4e/XPLIC2_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331111479/XPLIC2__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Mô tả: Đây là một phương tiện phổ quát để kích hoạt bất kỳ phiên bản của Windows XP (x64 & x86), cài đặt trên máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính xách tay proivoditeley OEM máy. Được sử dụng chủ yếu trong các doanh nghiệp để kích hạm đội.

Núi hình ảnh. Avtoran làm tất cả bản thân mình, chỉ cần chọn một khóa mới và nhấp vào Cập nhật. Bạn cũng có thể sử dụng các tập tin từ ảnh ISO cài đặt từ một thiết bị USB.

Ghi chú:
Điều này đã được tạo ra cho các nhà máy sản xuất hoặc kinh doanh của nơi họ sửa chữa
nhiều máy tính của từ Dell khác nhau của nhà sản xuất, HP,
Toshiba, vv Đây là phiên bản của đĩa là ÑIEÀN NHẤT
THU CỦA SẢN XUẤT OEM KEYS TO DATE.

Chỉ cần bỏng này. Iso hình ảnh và nhạc pop trong bất kỳ máy tính Windows XP.
Các Autorun sẽ tự động chăm sóc của tất cả mọi thứ, chỉ cần
chọn khóa mới của bạn và cập nhật hit. Nếu bắt đầu bằng tay là
điều bạn, sau đó điều hướng đến XPLIC2, và nhấp đúp chuột vào nó.

Bạn cũng có thể mất các tập tin từ này. Iso và đặt chúng vào một
Ổ đĩa USB cho di hơn. Chỉ cần lưu ý bạn sẽ cần phải
điều hướng đến các tập tin XPLIC2 để sử dụng nó từ một ổ USB.Microsoft Windows XP Elshrouk 2010 | 692 MB

Version features:
1_ the first thing of course, and the most important thing that he built with updates from Microsoft
Updates and other Alservs Pak
2_ version constant, the speed advantage of
3_-ROM version internet explorer 8
As well as windows media player 11
4_ and add programs important and necessary to version
(And existing forms of programs in the images coming out)


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23138092/53e74fa/xp_elshrouk_2010_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331112110/xp_elshrouk_2010_links.txt
Mirror link:

[/hide]

Phiên bản tính năng:
1_ việc đầu tiên của khóa học, và điều quan trọng nhất mà ông đã xây dựng với bản cập nhật từ Microsoft
Cập nhật và Alservs Pak khác
2_ phiên liên tục, lợi thế tốc độ của
3_-ROM phiên bản internet explorer 8
Cũng như các cửa sổ media player 11
4_ và thêm các chương trình quan trọng và cần thiết về phiên bản
(Và hiện các hình thức của các chương trình trong những hình ảnh sắp ra)Ford VCM v64 (DVD) | 3.09GB

Dealer program to work with cars, Ford and Mazda, as well as some production engines Caterpillar, Navistar, Cummins, Isuzu.
Extras. information: first, calibration, then the IDS (they were so advised).

Year: 2009
Version: 64, 11-2009
Platform: WinXX
Compatibility with Vista: No
Language: English + Russian
Description: Year: 2009Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23136730/5150aa6/V2009.11-64_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331107786/V2009.11-64__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Đại lý chương trình làm việc với xe hơi, Ford và Mazda, cũng như các công cụ sản xuất một số Caterpillar, Navistar, Cummins, Isuzu.
Extras. thông tin: đầu tiên, hiệu chuẩn, thì IDS (họ đã được như vậy nên).

Năm: 2009
Phiên bản: 64, 11-2.009
Hệ điều hành: WinXX
Khả năng tương thích với Vista: Không có
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Mô tả: Year: 2009
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 01-06-2010 lúc 11:28 PM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #139  
Old 01-07-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 187 Times in 125 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 11203
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


Adobe CS4 Master Collection -Direct download From Adobe | 5 GB

Adobe CS4 Master Collection -Direct download From Adobe Works 100% XP, Vista & Windows 7 With License life time and capability to update
Firstly, to those of you that had CRC error messages from my previous upload please accept my sincere apologies., over half failed. We have treble checked this one before uploading and its 100%. Once again, my appologies to everyone...
Creative Suite 4 Master Collection includes:
“ • Adobe InDesign® CS4
• Adobe Photoshop® CS4 Extended
• Adobe Illustrator® CS4
• Adobe Acrobat® 9 Pro
• Adobe Flash® CS4 Professional
• Adobe Dreamweaver® CS4
• Adobe Fireworks® CS4
• Adobe Contribute® CS4
• Adobe After Effects® CS4
• Adobe Premiere® Pro CS4
• Adobe Soundbooth® CS4
• Adobe OnLocation™ CS4
• Adobe Encore® CS4
• Adobe Bridge CS4
• Adobe Dynamic Link
• Adobe Media Player
And more ... ”


OS : Works 100% XP, Vista & Windows 7.

•••How to install•••

•••IMPORTANT•••!
•You must add the line
•127.0.0.1 activate.adobe.com
to your HOSTS file before installing .
•Watch this instructional youtube Video if you don't know how.
http://www.youtube.com/watch?v=U-N9cryU_fQ
•After editing the HOSTS file it helps to mark it as read only.
•UnRAR "Adobe CS4 Master Collection - Shadeyman.7z" to your desktop. This is highly compressed and may take some time, please be patient.
•Run KeyGen.
•Run CS4 setup.
•Use the KeyGen to generate key code when needed.
•After install completes select Register Later.
•Exit CS4 setup.
•This will Update perfectly, currently around 1GB will be downloaded and installed..
•EnjoyDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23250584/47952b0/Adobe2BCS42BMaster2BCollection2B-2BFixed_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/58m6c3cd/Adobe%25252BCS4%25252BMaster%25252BCollection%25252B-%25252BFixed%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331583776/Adobe_CS4_Master_Collection_-_Fixed_links.txt
[/hide]

Adobe CS4 Master Collection-Direct download từ Adobe Works 100% XP, Vista và Windows 7 Với thời gian cuộc sống Giấy phép và khả năng để cập nhật
Thứ nhất, để những người bạn đó đã có thông báo lỗi CRC từ tải lên trước đây của tôi xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi, hơn. Nửa thất bại. Chúng ta có treble kiểm tra này trước khi tải lên và 100% của nó. Một lần nữa, lời xin lỗi của tôi để tất cả mọi người ...
Creative Suite 4 Master Collection bao gồm:
"• Adobe InDesign ® CS4
• Adobe Photoshop ® CS4 Extended
• Adobe Illustrator ® CS4
• Adobe Acrobat ® 9 Pro
• Adobe Flash ® CS4 Professional
• Adobe Dreamweaver ® CS4
• Adobe ® Fireworks CS4
• Adobe Contribute ® CS4
• Adobe After Effects ® CS4
• Adobe Premiere ® Pro CS4
• Adobe Soundbooth ® CS4
• Adobe OnLocation ™ CS4
• Adobe Encore ® CS4
• Adobe Bridge CS4
• Adobe Dynamic Link
• Adobe Media Player
Và nhiều hơn nữa ... "


Hệ điều hành: Công trình 100% XP, Vista và Windows 7.

• • • Làm thế nào để cài đặt • • •

• • • • • • QUAN TRỌNG!
• Bạn phải thêm dòng
• 127.0.0.1 activate.adobe.com
để tập tin HOSTS của bạn trước khi cài đặt.
• Watch this youtube video hướng dẫn nếu bạn không biết làm thế nào.
http://www.youtube.com/watch?v=U-N9cryU_fQ
• Sau khi chỉnh sửa file HOSTS nó giúp để đánh dấu nó như là chỉ đọc.
• unrar "Adobe CS4 Master Collection - Shadeyman.7z" vào màn hình của bạn. Điều này là rất nén và có thể mất một thời gian, hãy kiên nhẫn.
• Khởi KeyGen.
• Khởi động cài đặt CS4.
• Sử dụng KeyGen để tạo mã khóa khi cần thiết.
• Sau khi cài đặt hoàn tất chọn đăng ký sau này.
• Thoát CS4 thiết lập.
• Điều này sẽ cập nhật một cách hoàn hảo, hiện nay khoảng 1GB sẽ được tải về và cài đặt ..
• Thưởng thứcAdobe Fireworks CS4 v10 with Lynda Essential Training | 1.75 GB

Rapidly prototype websites and application interfaces with Adobe® Fireworks® CS4 software. Create and optimize images for the web more quickly and accurately than ever before with an enhanced toolset. Fireworks CS4 enables you to export a clickable prototype as an interactive PDF file, so you can easily collect comments from reviewers and demo your designs. Generate high-fidelity PDF documents from your Fireworks design comps to improve communication with your clients. Apply lighting and shadow effects, styles, and blend modes, including seven new Adobe Photoshop® blend modes, to add depth and character to text and symbols.

Adobe® Fireworks® CS4 software brings web designers improved Live Styles, Smart Guides, and CSS export. Adobe Flex® and Adobe AIR™ application prototyping are fully supported, along with high-fidelity Adobe PDF output and Adobe ConnectNow live meetings.

Accelerate web design and development with Adobe® Fireworks® CS4 software, the ideal tool for creating and optimizing images for the web and rapidly prototyping websites and web applications. Fireworks offers the flexibility to edit both vector and bitmap images, a common library of prebuilt assets, and timesaving integration with Adobe Photoshop®, Adobe Illustrator®, Adobe Dreamweaver®, and Adobe Flash® software. Mock up designs quickly in Fireworks, or leverage other assets from Illustrator, Photoshop, and Flash. Then move directly into Dreamweaver for easy development and deployment.

TOP FEATURES:

• Adobe AIR authoring
Create your Adobe® AIR™ prototype directly within Adobe Fireworks®, ready to be deployed to HTML and CSS, Adobe Flex®, or SWF. Easily convert your click-through mock-up.

• PDF export
Generate high-fidelity, protected PDF documents from your Fireworks comps for client communication. Help safeguard your designs with password protection — separate passwords can be created for viewing and other tasks such as printing, copying, and commenting.

• Customizable and reusable assets
Jump-start your design process with the Common Library, a repository of graphic symbols, form elements, text symbols, and animations frequently used in web and software applications, interfaces, and websites. Expand your collection with your own custom symbols and styles for continued rapid design.

• Improved performance
Work faster and smarter with overall performance enhancements, from file opening and saving to symbol updates and intensive bitmap and vector operations.

• New user interface
Easily switch from other Adobe Creative Suite® 4 components — such as Adobe Photoshop® CS4, Illustrator® CS4, and Flash® CS4 Professional software — thanks to a universal user interface design.

• Enhanced type handling
Produce exceptional type designs with the enhanced typesetting capabilities of the Adobe text engine. Import or copy/paste double-byte characters from Illustrator (CS3 or CS4) and Photoshop (CS3 or CS4) without loss of fidelity. Float text inside a path for high-impact logos.

• CSS export
Design complete web pages in a robust graphic environment and then export standards-compliant, CSS-based layouts, complete with external style sheets, in one step. Integrate foreground and background graphics with new slice types.

• Styles panel upgrades
Work more efficiently with the enhanced Styles panel. With the click of an icon, choose between default Fireworks styles, current document styles, or styles from other libraries. Multiple style sets can easily be accessed.

• Workspace improvements
Quickly place Smart Guides on your canvas for swift, accurate positioning and measurement of guides and elements. Edit symbols in place for precise symbol refinement in context with the rest of your design.

• Adobe Kuler integration
Access the latest color themes from the Adobe Kuler™ web-hosted service right in Fireworks to sample and apply to your web designs. Craft color harmonies for your own use or to upload to Kuler.

• Adobe ConnectNow integration
Connect client to designer for a real-time online meeting with full-screen sharing across platforms and the country with the Adobe ConnectNow service.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/7bd932cb/AF.10%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/23250895/38e6582/AF.10_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331585238/AF.10__links.txt
[/hide]

Nhanh chóng chế tạo thử nghiệm giao diện trang web và các ứng dụng với phần mềm Adobe ® Fireworks CS4 ®. Tạo ra và tối ưu hóa hình ảnh cho trang web nhanh hơn và chính xác hơn bao giờ hết với một toolset nâng cao. Fireworks CS4 cho phép bạn xuất khẩu một nguyên mẫu nhấp như là một tập tin PDF tương tác, do đó bạn có thể dễ dàng thu thập ý kiến từ người nhận xét và giới thiệu mẫu thiết kế của bạn. Tạo cao độ trung thực các tài liệu PDF từ Fireworks comps thiết kế của bạn để cải thiện giao tiếp với khách hàng của bạn. Áp dụng hiệu ứng ánh sáng và bóng tối, phong cách, và phương thức pha trộn, bao gồm bảy mới phương thức pha trộn Adobe Photoshop ®, để thêm chiều sâu và ký tự văn bản và biểu tượng.

Adobe ® Fireworks ® CS4 phần mềm thiết kế web mang lại cải thiện Live Styles, Smart Guides, CSS và xuất khẩu. Adobe Flex ® và ứng dụng Adobe AIR ™ prototyping được hỗ trợ đầy đủ, cùng với sản lượng độ trung thực cao, Adobe PDF và Adobe ConnectNow cuộc họp trực tiếp.

Đẩy nhanh thiết kế web và phát triển với phần mềm Adobe ® Fireworks CS4 ®, công cụ lý tưởng cho việc tạo ra và tối ưu hóa hình ảnh cho web và nhanh chóng prototyping trang web và các ứng dụng web. Pháo hoa cung cấp tính linh hoạt để sửa cả hai véc tơ và hình ảnh bitmap, một thư viện chung của tài sản dựng sẵn, và hội nhập với timesaving Adobe Photoshop ®, Adobe Illustrator ®, Adobe Dreamweaver ®, và phần mềm Adobe Flash ®. Giả lập thiết kế một cách nhanh chóng trong Fireworks, hoặc tận dụng các tài sản từ Illustrator, Photoshop, và Flash. Sau đó di chuyển trực tiếp vào Dreamweaver cho sự phát triển và triển khai dễ dàng.

TOP FEATURES:

• Adobe AIR authoring
Tạo Adobe ® AIR ™ mẫu thử nghiệm của bạn trực tiếp trong Adobe Fireworks ®, sẵn sàng để được triển khai tới HTML và CSS, Adobe Flex ®, hoặc SWF. Dễ dàng chuyển đổi kích của bạn thông qua mô hình.

• PDF xuất khẩu
Tạo cao độ trung thực, bảo vệ các tài liệu PDF từ Fireworks comps của bạn cho giao tiếp khách hàng. Trợ giúp bảo vệ các thiết kế của bạn với bảo vệ mật khẩu - mật khẩu riêng biệt có thể được tạo ra cho xem và nhiệm vụ khác như in ấn, sao chép, và cho ý kiến.

• thể tùy chỉnh và sử dụng lại tài sản
Bước-bắt đầu quá trình thiết kế của bạn với Thư viện thường, một kho lưu trữ của các biểu tượng đồ họa, các yếu tố hình thức, biểu tượng văn bản, và hình ảnh động thường xuyên được sử dụng trong các trang web và các ứng dụng phần mềm, giao diện, và trang web. Mở rộng các bộ sưu tập của bạn với các biểu tượng và phong cách riêng của bạn cho thiết kế nhanh chóng tiếp tục.

• Cải thiện hiệu suất
Làm việc nhanh hơn và thông minh hơn với các cải tiến hiệu suất tổng thể, từ tập tin mở và tiết kiệm để cập nhật biểu tượng và bitmap chuyên sâu và hoạt động của véc tơ.

• Giao diện người dùng mới
Dễ dàng chuyển đổi từ khác Adobe Creative Suite ® 4 thành phần - chẳng hạn như Adobe Photoshop ® CS4, Illustrator ® CS4, và phần mềm Flash ® CS4 Professional - nhờ một thiết kế giao diện người dùng phổ thông.

• Tăng cường xử lý các loại
Sản xuất thiết kế kiểu sắp chữ đặc biệt với khả năng nâng cao của các công cụ văn bản Adobe. Nhập khẩu hoặc sao chép / dán double-byte ký tự từ Illustrator (CS3 hay CS4) và Photoshop (CS3 hay CS4) mà không mất đi độ trung thực. Float văn bản bên trong một đường dẫn cho biểu tượng tác động cao.

• CSS xuất khẩu
Thiết kế hoàn chỉnh trang web trong một môi trường đồ họa mạnh mẽ và sau đó xuất khẩu tiêu chuẩn, CSS-compliant bố trí trụ sở, hoàn chỉnh với style sheets bên ngoài, trong một bước. Tiền cảnh và đồ họa tích hợp với các kiểu lát nền mới.

• Styles bảng nâng cấp
Làm việc hiệu quả hơn với bảng Styles nâng cao. Với việc bấm vào các biểu tượng, mặc định lựa chọn giữa phong cách Fireworks, phong cách văn bản hiện hành, hoặc các phong cách từ các thư viện khác. Tập hợp nhiều phong cách có thể dễ dàng được truy cập.

• Khu làm việc cải tiến
Nhanh chóng ra thông minh dẫn trên vải của bạn để nhanh chóng, chính xác định vị và đo lường của hướng dẫn viên và các yếu tố. Hiệu chỉnh các biểu tượng ở nơi để sàng lọc biểu tượng chính xác trong ngữ cảnh với phần còn lại của thiết kế của bạn.

• Adobe kuler hội nhập
Truy cập vào các chủ đề màu sắc mới nhất từ web Adobe kuler ™-lưu trữ quyền dịch vụ ở Fireworks để lấy mẫu và áp dụng để thiết kế web của bạn. Craft màu sắc hòa âm cho việc sử dụng của riêng bạn hoặc để tải lên để kuler.

• Adobe ConnectNow hội nhập
Kết nối máy khách để thiết kế cho một cuộc họp trực tuyến thời gian thực với việc chia sẻ toàn màn hình trên nền tảng và đất nước với dịch vụ Adobe ConnectNow.iGo My Way 2009 Europe Edition v1.1.1 for iPhone | 1.45GB

The latest version of the navigation application iGO My way 2009 for iPhone. This application, developed by a leading supplier of custom navigation software, has earned recognition as a competitive navigation product for the iPhone in North America and Europe. This version provides a display of true 3D-maps and 3D-landmarks.

After downloading the application iGO My way is required only to receive signals GPS. Since the maps are stored on the device, users do not depend on the coverage of cellular networks. At the same time, the most current maps available through regular free updates, which always guarantees the achievement of outstanding results. This eliminates "blind" zone, even in remote and mountainous areas.

"By providing an integrated set of functions, including voice instructions, large buttons and icons for optimal use in the car, the routes of several items and the QWERTY-keyboard, the application iGO My way 2009 sets a new benchmark in quality and functionality of navigation solutions for the iPhone», - said Tamas Val (Tamás Vahl), executive director of NNG Global Services

Release supports voice instructions in 17 languages. It also implemented the following functions:
* Navigate to a contact's address iPhone;
* Play music in the operational menu;
* Guidance on the movement of bands and information about pointers;
* 3D-models of machines;
* Various versions of routes: a fast, short, simple and economical;
* Automatic selection of portrait and landscape images on the screen.

New in this version:
* Added full maps of Montenegro and Albania, a new map of Serbia;
* Browse the contacts from Address Book;
* Search POI;
* Support for multipoint route;
* Fixed bugs.

Developer: Nav N Go
Platform: iPhone/iPod Touch
System requirements: iPhoneOS 3.0 or higher

Homepage: http://www.igomyway.com/iphone/en/

ScreenShot:

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/d21c1em5/IGMWY2009EUE1.1.14IP%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/23252904/c011bd3/IGMWY2009EUE1.1.14IP_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331593782/IGMWY2009EUE1.1.14IP__links.txt
[/hide]

Phiên bản mới nhất của ứng dụng chuyển hướng bởi iGO cách của tôi 2009 cho iPhone. Ứng dụng này, được phát triển bởi một nhà cung cấp phần mềm hàng đầu của menu tùy chỉnh, đã giành được sự công nhận như là một sản phẩm chuyển hướng cạnh tranh cho iPhone tại Bắc Mỹ và Châu Âu. Phiên bản này cung cấp một hiển thị của 3D thật sự, bản đồ và 3D-mốc.

Sau khi tải về ứng dụng bởi iGO cách của tôi là yêu cầu duy nhất để nhận được tín hiệu GPS. Kể từ khi bản đồ được lưu trữ trên thiết bị, người dùng không phụ thuộc vào vùng phủ sóng của mạng di động. Đồng thời, các bản đồ mới nhất có sẵn thông qua cập nhật thường xuyên Việt, mà luôn luôn đảm bảo đạt được các kết quả nổi bật. Điều này giúp loại bỏ "khu" mù, ngay cả ở những vùng xa, miền núi.

"Bằng cách cung cấp một tập hợp các chức năng, bao gồm cả hướng dẫn bằng giọng nói, nút bấm lớn và các biểu tượng để sử dụng tối ưu trong xe, các tuyến đường của một số mặt hàng và các bàn phím QWERTY, ứng dụng bởi iGO cách của tôi 2009 lập một chuẩn mực mới về chất lượng và chức năng của các giải pháp điều hướng cho iPhone », - nói Tamas Val (Tamas Vahl), giám đốc điều hành của NNG dịch vụ toàn cầu

Hỗ trợ phát hành hướng dẫn bằng giọng nói trong 17 ngôn ngữ. Nó cũng thực hiện những chức năng sau:
* Điều hướng đến địa chỉ của iPhone liên lạc;
* Nghe nhạc trong menu hoạt động;
* Hướng dẫn các phong trào của các ban nhạc và thông tin về con trỏ;
* 3D-các mô hình của máy;
* Các phiên bản khác nhau của các tuyến đường: một, nhanh, ngắn gọn, đơn giản và kinh tế;
* Tự động lựa chọn các gương điển hình phong cảnh và hình ảnh trên màn hình.

Mới trong phiên bản này:
* Nhập bản đồ đầy đủ của Montenegro và Albania, một bản đồ mới của Serbia;
* Trình duyệt các địa chỉ liên lạc từ Sổ Địa chỉ;
* Tìm kiếm POI;
* Hỗ trợ cho tuyến đường đa;
* Cố định lỗi.

Phát triển: Nav N Go
Hệ điều hành: iPhone / iPod Touch
Yêu cầu hệ thống: iPhoneOS 3,0 hoặc cao hơn

Trang chủ: http://www.igomyway.com/iphone/en/

Screenshot:FP SoftPack 9 Ultimate 2 DVD (2010/RUS) | 8.57 GB

The new version builds software from Fsoft Production on two DVD discs. This version in their development stepped far enough on their predecessors and has shown excellent results in testing. In this version of a new technology and interfaces are synchronized disks, which increases ease of use drives for users, and improved and the interface itself breaking the main page content on pages, caching, etc. Also improved the look of desktop menu.

Year: 2010
Version: 9.0
By assembling: Fsoft Production
Language: Russian
Platform: Windows XP, Vista, 7 (x86/x64)
File size: 4.28/4.29 GB
Activation / Reg.kod / Tabletka: not required / present

From the author builds:

Compiling software from Fsoft Production on two DVD discs.
This assembly is designed to provide the most complete set of programs to best match comfort reliability. In this updated version of many programs. All programs tested and working. For each program in addition to the installation program provides a short description, a screenshot (if any), and crack (if required). Most of the programs are compatible with Windows 7, but if the program does have compatibility problems, it is mentioned in the description. In this version have been fixed all known bugs and bugs have been fixed descriptions and pictures of many programs, optimized code, added a lot of programs. Also developed a referral system that can provide answers to any questions related to the FP SoftPack. Assembly neodnorazovo tested on different builds of Windows, was corrected a lot of errors that were found, were interviewed about the software itself, resulting in assembly was possible quality. The idea of FP SoftPack provides a semi-automatic installation mode, which also is one of the advantages of FP SoftPack. During installation in no way violated the original algorithms for the installation, which minimizes the risk of failure. Certainly, many had ever encountered a situation when installations WPI just hangs. Agree, the phenomenon is not a pleasant ... It is for such cases and developed by FP SoftPack.

Features:
- Semi-automatic or manual installation
- An installation does not have analogues
- Simplified installation programs with a complex installation
- Beautiful design
- High speed
- Improved user interface
- Nenavyaschivaya background music
- Preservation marks

Changes in this version:
- Added the grouping programs
- Added tooltips to the main page
- Refined description of programs
- Added function to change
- Improved user interface
- Significantly improved performance
- Advanced Wizard
- Updated design wizard
- Updated descriptions of programs
- Fixed screenshots software
- Optimizovany algorithms installation of many programs
- Added new program
- Updated many programs
- Added in help

List of software in the assembly:

1000 Gadgets (XP, Vista, 7)
7Zip 4.65 (Ru)
7Tweak 1.4.1 Pro (En)
ABBYY Fine Reader 9.0 Pro (Ru)
ACDSee 10.0.238 (Ru)
Adobe Audition 3 (Ru)
Adobe Reader (En)
Adobe Flash Player 9 ActiveX
Adobe FlashPalyer 10
Adobe Photoshop CS4 (Ru)
Adobe Premiere PRO CS3 (Ru)
AIMP 2.60 (Ru)
AkelPad 4.3.5 (Ru)
Alcohol 120% (Ru)
Alcor MP 08.04.24 (En)
All Radio 3.02 (En)
All to ringT converter 1.6.3 (En)
Altdo Video Converter Diamond 7.8 (E. ..
AntiPorn 12.3.6.23 (En)
AntiVir Task Manager 5.6 (Ru)
AnyReader v1.9.55 (Ru)
Art Money Pro7.28 (Ru)
Auslogics BoostSpeed 4.1 (Ru)
AutoPlay Media Studio v7 (En)
Autoruns 9.56 (En)
AV Voice 6.0 (En)
Avast 4.8 (Ru)
Avira Premium Security Suite 2009 (R. ..
Batch Watermarker 6.6.1 (En)
BitTorrent 6.2 (Ru)
BootSkin 1.0 (En)
Bred 3.0.3 (Ru)
Bumptop (En)
Ccleaner 2.02 (Ru)
CheMax 9.2 (Ru)
Corel DRAW X3 (Ru)
Corel DRAW X4 (Ru)
CPUZ 1.52 (Ru)
CubeDesktop 1.3.1 (En)
Cute FTP 8 Pro (En)
CyberLink PowerDVD Ultra 9.0 (Ru)
Cyberlink YouCam v3.0 (En)
Daemon Tools 4.30 Lite (Ru)
Deposit Files manager 0.9.9 (Ru)
Dev C + + 4.9.9.1 (Ru)
Digalo 2000 (En)
DirectX 10.0
DirectX 9.0
Diskeeper 2010 Pro 14.0.897 (Ru)
DjVu Reader 2.0.0.26 (En)
Download Master 5.5 (Ru)
Dr. Web 5.0 (Ru)
Dream Aquarium 1.214 (En)
Driver Genius Pro 8.0 (En)
DVD Lab 2.51 PRO (Ru)
DVD Styler 1.7.4 (Ru)
DVD X Player Pro 4.1 (Ru)
EasyBCD 1.7.1.6 (En)
eMule 0.49 (Ru)
Errorka 1.0 (Ru)
ESET NOD32 (Ru)
Everest 4.60 Ultimate (Ru)
Exif wMaker 1.4 (En)
FastStone Image Viewer 4.0 (Ru)
FastStone Photo Resizer 2.9 (En)
FeedDaemon 3.0 (En)
FileImaging 2.0 (En)
FileZilla 3.3 (Ru)
FL Studio 9 (En)
Folder Lock 6.3.1 (Ru)
FolderGuard 7.92 Pro (Ru)
FolderNotify 1.0 (En)
Foxit PDF Creator 2.0.0.725 (En)
Foxit PDF Editor 2.1.0 (En)
Foxit reader 3.0 (En)
FP FlashPack
FP FontPack
FP FontPack 2
FP FontPack 3
FP ScreenPack
FP Soft (Ru)
FP ThemePack
FP Vista Wall Pack
FP Wallpaper Pack
FP Win 7 Wall
Fraps 2.9.8 (En)
GIMP 2.6 (Ru)
GOM Player 2.1 (En)
Google Chrome 3.0 (Ru)
Google Earth 4.3 (Ru)
GPUZ 0.3.7 (En)
Handy Recovery 4.0 (Ru)
HashTab 3.0 (Ru)
Htm2chm 3.0.9 (En)
HTML Reader 1.7 (Ru)
HyperCam 2.14 (En)
ICQ 6.5 (Ru)
IMANDIX Cover Professional 0.9.2.1 (...
Inno setup 5 (En)
Internet Explorer 8 (Ru)
iSendSMS 2.0 (Ru)
IsoBuster Pro 2.5 (Ru)
iTunes 9 (Ru)
JetAudio 7.0.5 (En)
JkDefrag 3.36 (En)
jv16 PowerTools 2009 (Ru)
KLite Mega Codec Pack 5.1 (En)
Kaspersky AntiVirus 2009 (Ru)
Kaspersky AntiVirus 2010 (Ru)
Key Remapper 1.03 (En)
KMPlayer 2.9 (En)
Light Alloy 4.1 (En)
LikeRus XP 5.5 (Ru)
Lingvo 10 (Ru)
Macromedia Dreamweaver 8.0.1 (Ru)
Macromedia Flash 8 (En)
Macromedia Flash Player 8.5 (Ru)
Mail.ru Agent 5.5 (Ru)
Maxthoon 2.5.10 (Ru)
Media Coder 0.7.2 (En)
Microsoft Silverlight 3
Mmetro 2.20 (Ru)
MobiMB 3.5 (En)
Motorola Phone Tools 4.3.6 (En)
Mouse Offroad 2.17 (En)
Mozilla Firefox 3.5.6 (Ru)
Mozilla Thunderbird 3.0 (Ru)
Muvee AutoProducer v6 (En)
Muvee Reveal 7.0 (Ru)
Nero 9 (Ru)
Net. Framework 3.5
Netchart Filter 3.50 (Ru)
Nokia PC Suite 7.1.30.9 (Ru)
Norton AntiVirus 2010 (En)
Nvidia PhysX 9.09 (En)
Office 2003 (Ru)
OpenOffice.org 3.1.1 (Ru)
Opera 10.01 (Ru)
Paint.NET 3.36 (Ru)
pdfFactory pro 3.40 (En)
Phone Remote Control 5.2 (En)
PhotoEffectsStudio2.35 (En)
PhotoLine 32 v.10, 52 (En)
Pivot 3.1 (En)
PIXresizer 2.0.4 (En)
Process Killer 1.4.1 (En)
Punto Switcher 3.1.1 (Ru)
QIP 8095 (Ru)
QIP Infium 9030 (Ru)
QuickTime 7 (Ru)
R & Q 1109 (Ru)
RStudio 4.5 (En)
Rainy Screensaver 2.2.17 (En)
RAR Repair Tool 4.0.1
ReadManiac 2.5.2 (Ru)
Real Desktop 1.42 (En)
RegCleaner 4.3 (Ru)
Registry Repair Wizard 2009 (En)
Restorator 2007 (Ru)
RightClick image converter 2.2 (En)
S40 ThemeStudio 2.2 (Ru)
S60 Theme Studio (En)
Samsung PC Studio 3.2.1 (En)
ScreenShot creator 1.4 (Ru)
SE Themes Creator 4.07 (En)
Se7en Transformation Pack 3.0 (En)
ShutDown 1.17
Skype 4.1 (Ru)
Socrat Personal v4.1 (Ru)
Sony Ericsson PC Suite 6.0 (En)
Spyware Doctor 6.0.0.362 (En)
Stellarium 0.9.1 (Ru)
StyleBuilder v2.021 (En)
Sun Java 6
SUPER converter 2008 (En)
TeamViewer 5 (Ru)
Teleport 1.56 (En)
The Bat! 4.0.38 (Ru)
Thinstall Virtualization Suite 3.358 ...
TopStyle Lite 3.5 (En)
Total Commander 7.02 (Ru)
Total Video Converter 3.10 (Ru)
TS Widi Pro 4.0 (Ru)
Tunatic (En)
TuneUp 2008 (Ru)
TuneUp 2010 (Ru)
Ulead GIF animator 5.05 (Ru)
9 UltraISO Premium (Ru)
Unlocker 1.8.8 (Ru)
USB Disk Security 5.2 (Ru)
USB Format Tool (En)
USB Safely Remove 4.2 (Ru)
Utorrent 1.8.4 (Ru)
Verypdf PDF2Word 3.0 (En)
ViK 0.95 (Ru)
Virtual CD v.10 (En)
Virtual DJ v6.0.2 (En)
VirtualBox 3.0.12 (Ru)
VirtualDub 1.8.1 (Ru)
Vista Cursors
Vista Sidebar (Ru)
Vista Transform Pack 9.0 (En)
VK Paint 1.25 (Ru)
VKLife 1.9 (Ru)
VKMusic 3.20 (Ru)
VKpicture 1.2.1 (Ru)
VLC Media Player 1.0.2 (Ru)
VolumeControl 2.1 (Ru)
WebcamMax 5.4.0.8 (Ru)
Win 7 Logon changer (En)
Winamp 5.56 (Ru)
Windows 7 Manager v1.1.5 (En)
Windows Media Player plugin
WinRar 3.71 (Ru)
XnView 1.97 (Ru)
XP Tweaker 1.5.3 (Ru)
Xtreme Theme Pack
Xtreme WallpaperPack
YarMap 11.2009 Kiev (Uk)
YarMap Russia (Ru)
Your Uninstaller 2008 (Ru)
Your Uninstaller 2009 (En)
Agent Vkontakte 1.22 (Ru)
Base 09 CIS 2009 (Ru)
Base GAI 2005 Kyiv (Ru)
Chatterbox 3.0 (Ru)
Vrazvedke 1.0.1 (En)
Sounds Windows Vista
Translation of Java games (Ru)

In the creation of the assembly was attended by:
- Dr. Failov (soft, idea, development)
- Koosss (Cover, soft, ideas)
- Lola (idea, design)
- Jambo (idea)
- TT (soft, idea)
- Phoenix85 (soft)
- QWERTY-Boy (soft)

Checksums:
DVD 1 SHA1: 35876F8525543AF5A3181CD45CED7BD99AF593CA
DVD 1 MD5: 961B269B458876B033AC02B402A73380
DVD 1 CRC32: 1B6A6035

DVD 2 SHA1: 768897C330E0B8B06064B185B24AE8365ADFDC0E
DVD 2 MD5: 27032C56C412FEC71F547A11610D5578
DVD 2 CRC32: 62BA2524

Easy to use:
- Emulate the image in Daemon Tools (new version)
- You can also burn to disc using Nero (Lite) Ideal - double-sided DVD
- Select and install like the program and applications
- Enjoy lifeDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/ab17c79d/FPS9%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/23252482/793210f/FPS9_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331592135/FPS9__links.txt
[/hide]

Các phiên bản mới xây dựng phần mềm từ FSOFT sản xuất trên hai đĩa DVD. Phiên bản này trong sự phát triển của họ bước xa đủ tiền nhiệm của họ và cho thấy kết quả xuất sắc trong các thử nghiệm. Trong phiên bản này của một công nghệ mới và giao diện được đồng bộ hóa các ổ đĩa, trong đó tăng tính dễ sử dụng cho người dùng ổ đĩa, và được cải tiến và giao diện chính nó phá vỡ các nội dung trang chính trên các trang web, bộ nhớ đệm, vv Ngoài ra cải tiến giao diện của trình đơn để bàn.

Năm: 2010
Phiên bản: 9.0
Bởi lắp ráp: FSOFT sản xuất
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7 (x86/x64)
Kích thước: 4.28/4.29 GB
Kích hoạt / Reg.kod / Tabletka: không cần thiết / nay

Từ tác giả xây dựng:

Biên dịch phần mềm từ FSOFT sản xuất trên hai đĩa DVD.
Lắp ráp này được thiết kế để cung cấp các thiết lập hoàn thiện nhất của chương trình để hợp nhất với độ tin cậy thoải mái. Trong phiên bản cập nhật của nhiều chương trình. Tất cả các chương trình thử nghiệm và làm việc. Đối với mỗi chương trình, thêm vào chương trình cài đặt cung cấp một mô tả ngắn, ảnh chụp màn hình (nếu có), và crack (nếu cần). Hầu hết các chương trình tương thích với Windows 7, nhưng nếu chương trình nào có vấn đề về tính tương thích, nó được đề cập trong các mô tả. Trong phiên bản này đã được cố định tất cả đã biết lỗi và lỗi đã được cố định các mô tả và hình ảnh của nhiều chương trình, tối ưu hóa mã, thêm nhiều chương trình. Cũng phát triển một hệ thống giới thiệu mà có thể cung cấp cho câu trả lời cho bất cứ câu hỏi liên quan đến SoftPack FP. Neodnorazovo hội được thử nghiệm về xây dựng của Windows khác nhau, đã được sửa chữa rất nhiều lỗi được tìm thấy, đã được phỏng vấn về những phần mềm tự, kết quả đã được lắp ráp có thể có chất lượng. Ý tưởng của FP SoftPack cung cấp bán tự động cài đặt chế độ, mà cũng là một trong những ưu điểm của FP SoftPack. Trong khi cài đặt theo cách không vi phạm các thuật toán ban đầu cho quá trình cài đặt, mà giảm thiểu nguy cơ thất bại. Chắc chắn, nhiều người đã bao giờ gặp phải một tình huống khi cài đặt WPi chỉ treo cứng. Đồng ý, hiện tượng này không phải là dễ chịu ... Đó là trường hợp như vậy và phát triển bởi FP SoftPack.

Các tính năng:
- Bán tự động hoặc hướng dẫn sử dụng cài đặt
- Một cài đặt này không có tương tự
- Giản thể cài đặt các chương trình với một tiến trình cài đặt phức tạp
- Beautiful thiết kế
- Tốc độ cao
- Cải thiện giao diện người dùng
- Nenavyaschivaya nền âm nhạc
- Bảo quản nhãn hiệu

Thay đổi trong phiên bản này:
- Nhập các chương trình nhóm
- Added tooltips đến trang chính
- Tinh mô tả của chương trình
- Nhập chức năng để thay đổi
- Cải thiện giao diện người dùng
- Cải thiện đáng kể hiệu suất
- Nâng cao Wizard
- Cập nhật thiết kế wizard
- Cập nhật các mô tả của các chương trình
- Cố định ảnh chụp màn hình phần mềm
- Optimizovany thuật toán cài đặt nhiều chương trình
- Nhập chương trình mới
- Cập nhật nhiều chương trình
- Nhập vào giúp đỡ

Danh sách các phần mềm trong việc lắp ráp:

1000 Tiện ích (XP, Vista, 7)
7zip 4,65 (Ru)
7Tweak 1.4.1 Pro (En)
ABBYY Fine Reader 9.0 Pro (Ru)
ACDSee 10.0.238 (Ru)
Adobe Audition 3 (Ru)
Adobe Reader (En)
Adobe Flash Player 9 ActiveX
Adobe FlashPalyer 10
Adobe Photoshop CS4 (Ru)
Adobe Premiere Pro CS3 (Ru)
AIMP 2,60 (Ru)
AkelPad 4.3.5 (Ru)
Alcohol 120% (Ru)
Alcor MP 08.04.24 (En)
Mọi Radio 3,02 (En)
Tất cả để chuyển đổi ringT 1.6.3 (En)
Altdo Video Converter Diamond 7,8 (E. ..
AntiPorn 12.3.6.23 (En)
AntiVir Task Manager 5,6 (Ru)
AnyReader v1.9.55 (Ru)
Nghệ thuật Tiền Pro7.28 (Ru)
Auslogics BoostSpeed 4,1 (Ru)
AutoPlay Media Studio v7 (En)
Autoruns 9,56 (En)
AV Voice 6,0 (En)
Avast 4,8 (Ru)
Avira Premium Security Suite 2009 (R. ..
Batch Watermarker 6.6.1 (En)
BitTorrent 6,2 (Ru)
BootSkin 1,0 (En)
Bred 3.0.3 (Ru)
Bumptop (En)
CCleaner 2,02 (Ru)
CheMax 9,2 (Ru)
Corel DRAW X3 (Ru)
Corel DRAW X4 (Ru)
CPUZ 1,52 (Ru)
CubeDesktop 1.3.1 (En)
Cute FTP 8 Pro (En)
CyberLink PowerDVD Ultra 9,0 (Ru)
CyberLink YouCam v3.0 (En)
Daemon Tools Lite 4,30 (Ru)
Tiền gửi tập tin quản lý 0.9.9 (Ru)
Dev C + + 4.9.9.1 (Ru)
Digalo 2000 (En)
DirectX 10.0
DirectX 9.0
Diskeeper 2010 Pro 14.0.897 (Ru)
DjVu Reader 2.0.0.26 (En)
Download Master 5,5 (Ru)
Dr web 5,0 (Ru)
Dream Aquarium 1,214 (En)
Driver Genius Pro 8.0 (En)
DVD Lab 2,51 CHUYÊN NGHIỆP (Ru)
DVD Styler 1.7.4 (Ru)
DVD X Player 4,1 (Ru)
EasyBCD 1.7.1.6 (En)
eMule 0,49 (Ru)
Errorka 1,0 (Ru)
ESET NOD32 (Ru)
Everest 4,60 Ultimate (Ru)
Exif wMaker 1,4 (En)
FastStone Image Viewer 4,0 (Ru)
FastStone Photo Resizer 2,9 (En)
FeedDaemon 3,0 (En)
FileImaging 2,0 (En)
FileZilla 3,3 (Ru)
FL Studio 9 (En)
Folder Lock 6.3.1 (Ru)
FolderGuard 7,92 Pro (Ru)
FolderNotify 1,0 (En)
Foxit PDF Creator 2.0.0.725 (En)
Foxit PDF Editor 2.1.0 (En)
Foxit Reader 3,0 (En)
FP FlashPack
FP FontPack
FP FontPack 2
FP FontPack 3
FP ScreenPack
FP Soft (Ru)
FP ThemePack
FP Vista Wall Pack
FP Wallpaper Pack
FP Win 7 Wall
Fraps 2.9.8 (En)
GIMP 2,6 (Ru)
GOM Player 2,1 (En)
Google Chrome 3,0 (Ru)
Google Earth 4,3 (Ru)
GPUZ 0.3.7 (En)
Handy Recovery 4,0 (Ru)
HashTab 3,0 (Ru)
Htm2chm 3.0.9 (En)
HTML Reader 1,7 (Ru)
HyperCam 2,14 (En)
ICQ 6,5 (Ru)
IMANDIX Cover Professional 0.9.2.1 (...
Inno setup 5 (En)
Internet Explorer 8 (Ru)
iSendSMS 2,0 (Ru)
IsoBuster Pro 2.5 (Ru)
iTunes 9 (Ru)
JetAudio 7.0.5 (En)
JkDefrag 3,36 (En)
jv16 PowerTools 2009 (Ru)
Klite Codec Pack 5,1 (En)
Kaspersky Antivirus 2009 (Ru)
Kaspersky Antivirus 2010 (Ru)
Key Remapper 1,03 (En)
KMPlayer 2,9 (En)
Hợp kim nhẹ 4,1 (En)
LikeRus XP 5,5 (Ru)
Lingvo 10 (Ru)
Macromedia Dreamweaver 8.0.1 (Ru)
Macromedia Flash 8 (En)
Macromedia Flash Player 8,5 (Ru)
Mail.ru Agent 5,5 (Ru)
Maxthoon 2.5.10 (Ru)
Media Coder 0.7.2 (En)
Microsoft Silverlight 3
Mmetro 2,20 (Ru)
MobiMB 3.5 (En)
Motorola Phone Tools 4.3.6 (En)
Chuột Offroad 2,17 (En)
Mozilla Firefox 3.5.6 (Ru)
Mozilla Thunderbird 3,0 (Ru)
Muvee autoProducer v6 (En)
Muvee Reveal 7,0 (Ru)
Nero 9 (Ru)
Net. Framework 3.5
Netchart lọc 3,50 (Ru)
Nokia PC Suite 7.1.30.9 (Ru)
Norton AntiVirus 2010 (En)
Nvidia PhysX 9,09 (En)
Office 2003 (Ru)
OpenOffice.org 3.1.1 (Ru)
Opera 10,01 (Ru)
Paint.NET 3,36 (Ru)
pdfFactory pro 3,40 (En)
Điện thoại Remote Control 5,2 (En)
PhotoEffectsStudio2.35 (En)
PhotoLine 32 v.10, 52 (En)
Pivot 3,1 (En)
PIXresizer 2.0.4 (En)
Quy trình Killer 1.4.1 (En)
Punto Switcher 3.1.1 (Ru)
QIP 8095 (Ru)
QIP Infium 9030 (Ru)
QuickTime 7 (Ru)
R & Q 1109 (Ru)
RStudio 4,5 (En)
Rainy Screensaver 2.2.17 (En)
RAR Repair Tool 4.0.1
ReadManiac 2.5.2 (Ru)
Real Desktop 1,42 (En)
RegCleaner 4,3 (Ru)
Registry Repair Wizard 2009 (En)
Restorator 2007 (Ru)
RightClick hình ảnh chuyển đổi 2,2 (En)
S40 ThemeStudio 2,2 (Ru)
S60 Theme Studio (En)
Samsung PC Studio 3.2.1 (En)
Screenshot tạo 1,4 (Ru)
SE Chủ đề Creator 4,07 (En)
Se7en Transformation Pack 3,0 (En)
ShutDown 1,17
Skype 4,1 (Ru)
Socrat Personal v4.1 (Ru)
Sony Ericsson PC Suite 6,0 (En)
Spyware Doctor 6.0.0.362 (En)
Stellarium 0.9.1 (Ru)
StyleBuilder v2.021 (En)
Sun Java 6
Super Converter 2008 (En)
TeamViewer 5 (Ru)
Teleport 1,56 (En)
The Bat! 4.0.38 (Ru)
Thinstall Virtualization Suite 3,358 ...
TopStyle Lite 3.5 (En)
Tổng tư lệnh 7,02 (Ru)
Total Video Converter 3,10 (Ru)
TS Widi Pro 4,0 (Ru)
Tunatic (En)
TuneUp 2008 (Ru)
TuneUp 2010 (Ru)
Ulead GIF phim hoạt hình 5,05 (Ru)
9 UltraISO Premium (Ru)
Unlocker 1.8.8 (Ru)
USB Disk Security 5,2 (Ru)
USB Format Tool (En)
USB Safely Remove 4,2 (Ru)
Utorrent 1.8.4 (Ru)
VeryPDF PDF2Word 3,0 (En)
Vik 0,95 (Ru)
Virtual CD v.10 (En)
Virtual DJ v6.0.2 (En)
VirtualBox 3.0.12 (Ru)
VirtualDub 1.8.1 (Ru)
Vista Cursors
Vista Sidebar (Ru)
Vista Transform Pack 9,0 (En)
VK Sơn 1,25 (Ru)
VKLife 1,9 (Ru)
VKMusic 3,20 (Ru)
VKpicture 1.2.1 (Ru)
VLC Media Player 1.0.2 (Ru)
VolumeControl 2,1 (Ru)
WebcamMax 5.4.0.8 (Ru)
Win 7 Logon changer (En)
Winamp 5,56 (Ru)
Windows 7 Manager v1.1.5 (En)
Windows Media Player plugin
WinRar 3,71 (Ru)
XnView 1,97 (Ru)
XP Tweaker 1.5.3 (Ru)
Xtreme Theme Pack
Xtreme WallpaperPack
YarMap 11,2009 Kiev (Uk)
YarMap Nga (Ru)
Uninstaller 2008 (Ru của bạn)
Uninstaller 2009 (En của bạn)
Đại lý Vkontakte 1,22 (Ru)
Base 09 CIS 2009 (Ru)
Base GAI 2005 Kyiv (Ru)
Chatterbox 3,0 (Ru)
Vrazvedke 1.0.1 (En)
Âm thanh Windows Vista
Bản dịch của trò chơi Java (Ru)

Trong việc tạo ra lắp ráp đã được tham dự của:
- Tiến sĩ Failov (mềm, ý tưởng, phát triển)
- Koosss (cover, mềm, ý tưởng)
- Lola (ý tưởng, thiết kế)
- Jambo (ý tưởng)
- TT (mềm, ý tưởng)
- Phoenix85 (mềm)
- QWERTY-Boy (mềm)

Checksums:
DVD 1 SHA1: 35876F8525543AF5A3181CD45CED7BD99AF593CA
DVD 1 MD5: 961B269B458876B033AC02B402A73380
DVD 1 CRC32: 1B6A6035

DVD 2 SHA1: 768897C330E0B8B06064B185B24AE8365ADFDC0E
DVD 2 MD5: 27032C56C412FEC71F547A11610D5578
DVD 2 CRC32: 62BA2524

Dễ sử dụng:
- Thi đua những hình ảnh trong Daemon Tools (phiên bản mới)
- Bạn cũng có thể ghi ra đĩa bằng cách sử dụng Nero (Lite) Lý tưởng - hai mặt DVD
- Chọn và cài đặt như các chương trình và ứng dụng
- Hãy tận hưởng cuộc sốngGraphisoft Archicad 13 International with Training Guide | 1.7 GB

ArchiCAD 13 continues the trend of delivering mission critical productivity improvements in each major release. In this latest version, important global and local user requirements have been fulfilled to further improve ArchiCAD’s workflow. The impressive list of productivity improvements in ArchiCAD 13 includes 64-bit support on the PC platform which, combined with Multiprocessor support, makes ArchiCAD 13 the most powerful BIM solution in the architectural space. The main benefits of productivity improvements in ArchiCAD 13 include:

Modeling:
· Improved object handling (model view options, embedded objects)
· Data exchange with engineers (load bearing “tag”, standard steel structures)
· Improved Curtain Wall editing (reference line editing, element height editing)
· Slab/Roof edge modeling options (slant angle, custom material)

Documentation:
· Annotated schedule drawings (associative dimensions, text, etc.)
· Intelligent “Soft” insulation (improved drafting quality)
· DWG interface (cleaner import / export)
· Enhanced Automatic Dimensioning (refined configuration of openings)

Interactions:
· “Ruler” (easier editing and layout creation)
· Oriented views (more efficient design environment)
· Dynamic “Fit in Window” (predefined views)
· 64-bit on Windows (no physical limit, more stability with large project)Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23251459/120fc92/Arch.13_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/7fceb386/Arch.13%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331586792/Arch.13__links.txt
[/hide]

ArchiCAD 13 vẫn tiếp tục xu hướng cung cấp nhiệm vụ cải thiện năng suất quan trọng trong mỗi bản phát hành chính. Trong phiên bản mới nhất, quan trọng yêu cầu người dùng toàn cầu và địa phương đã được thực hiện để cải thiện hơn nữa công việc của ArchiCAD. Danh sách đầy ấn tượng của cải thiện năng suất trong ArchiCAD 13 bao gồm hỗ trợ 64-bit trên nền tảng máy tính đó, kết hợp với Multiprocessor hỗ trợ, làm cho ArchiCAD 13 giải pháp BIM mạnh nhất trong không gian kiến trúc. Những lợi ích chính của cải thiện năng suất trong ArchiCAD 13 bao gồm:

Làm mẫu:
· Cải tiến đối tượng xử lý (mô hình lựa chọn xem, nhúng đối tượng)
· Liệu trao đổi với kỹ sư (tải mang "tag", kết cấu thép tiêu chuẩn)
· Cải tiến Curtain Wall chỉnh sửa (tham khảo dòng chỉnh sửa, yếu tố chiều cao chỉnh sửa)
· Sàn / Roof cạnh tùy chọn làm mẫu (góc nghiêng, tùy chỉnh vật liệu)

Tài liệu:
· Annotated lịch bản vẽ (kết hợp kích thước, văn bản, vv)
· Minh "mềm" cách điện (cải thiện chất lượng soạn thảo)
· DWG giao diện (sạch xuất nhập khẩu)
· Enhanced tự động Dimensioning (tinh chỉnh cấu hình của openings)

Tương tác thuốc:
· "Thước" (dễ dàng chỉnh sửa và tạo bố trí)
· Hướng xem (hiệu quả hơn thiết kế môi trường)
§ Năng động "Fit trong cửa sổ" (được xác định trước lượt xem)
· 64-bit trên Windows (không có giới hạn vật lý, ổn định hơn với các dự án lớn)Cadence SPB / OrCad v.16.3 - SHooTERS
Rls.Date: 2010/01/01 | ISO | 1,75 Gb

Cadence SPB / OrCAD 16.30.000 is a comprehensive package of design of electronic circuits, analog and digital simulation, IC design of programmable logic and custom circuits, as well as the development and preparation for the production of printed circuit boards.

This release combines previously unreleased separate products from Cadence - Allegro SPB and OrCAD. When you install you must install one of the Cadence SPB 16.3 ticks or Cadence OrCAD 16.3. Package OrCAD is a subset of SPB. So if you want to set the maximum option - select the SPB and do not choose OrCAD. Choice of two options will not add additional programs or Fitch.

System requirements:
Operating system: Windows 2008 Server, Windows 2003 Server, all Service Packs (only 32-bit); Windows XP Professional; Windows Vista (32 and 64 bit) except Home Basic.
CPU: Intel IA-32 compatible (including Intel P4 EMT and AMD OpteronTM); 1.2 GHz minimum, recommended 2.4 GHz or more.
Memory: At least 1 GB of physical RAM, 2 GB recommended
Virtual memory: at least twice the available physical memory.
Disk space: minimum of 10 GB, 50 GB recommended
Display: 1024x768 @ 64000 colors recommended 1280x1024 @ 32-bit color

Year/Date: 2010/01/01
Developer: Cadence
Platform: Windows
Language: English
Size: 1,75 Gb
Homepage: http://www.cadence.com/products/orca...s/default.aspx

Install:
1.) unpack the files
2.) burn or mount the image
3.) begin install
4.) Check Readme.txt into "Shooters" DirDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23253753/cd55b48/Or.C.a.D.163_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331597250/Or.C.a.D.163__links.txt
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/39786f1m/Or.C.a.D.163%2B%2Blinks.txt/
[/hide]

Cadence SPB / OrCAD 16.30.000 là gói toàn diện về thiết kế của các mạch điện tử, mô phỏng analog và kỹ thuật số, thiết kế vi mạch của logic lập trình và mạch tuỳ chỉnh, cũng như sự phát triển và chuẩn bị cho việc sản xuất bo mạch in.

Bản phát hành trước đó kết hợp thoát sản phẩm riêng biệt từ Cadence - Allegro SPB và OrCAD. Khi bạn cài đặt bạn phải cài đặt một trong những SPB Cadence 16,3 bọ ve hoặc Cadence OrCAD 16,3. Đóng gói OrCAD là một tập hợp con của SPB. Vì vậy, nếu bạn muốn thiết lập các tùy chọn tối đa - chọn SPB và không chọn OrCAD. Lựa chọn hai lựa chọn sẽ không bổ sung thêm các chương trình hay Fitch.

Yêu cầu hệ thống:
Hệ điều hành: Windows Server 2008, Windows Server 2003, tất cả các Gói dịch vụ (chỉ có 32-bit), Windows XP Professional; Windows Vista (32 và 64 bit), ngoại trừ Home Basic.
CPU: Intel IA-32 tương thích (bao gồm cả Intel và AMD P4 EMT OpteronTM); 1,2 GHz tối thiểu, đề nghị 2.4 GHz hoặc hơn.
Bộ nhớ: Có ít nhất 1 GB RAM vật lý, 2 GB recommended
Bộ nhớ ảo: ít nhất hai lần có sẵn bộ nhớ vật lý.
Disk space: tối thiểu là 10 GB, 50 GB recommended
Hiển thị: 1024x768 @ 64.000 màu sắc được đề nghị 1280x1024 @ 32-bit màu

Năm / Ngày: 2010/01/01
Phát triển: Cadence
Hệ điều hành: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Kích thước: 1,75 Gb
Trang chủ: http://www.cadence.com/products/orca...s/default.aspx

Cài đặt:
1.) Giải nén tập tin
2.) Đốt hoặc gắn kết ảnh
3.) Bắt đầu cài đặt
4) Kiểm tra Readme.txt vào. "Shooters" Dir
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 01-07-2010 lúc 05:02 PM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #140  
Old 01-09-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 187 Times in 125 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 11203
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


Adorage Swipes v31 My Valentine | 1.10GB

The package includes plug-ins for video editing--transitions and effects of follwing software

- Adobe Premiere
- Avid Liquid
- Sony Vegas
- Sony Movie Studio
- Ulead Mediastudio
- Rex Edit
- Lets Edit
- Canopus Edius

Platform: Windows XP, Vista,W7
Developers: DigitalJuice, ProDAD, Johan
Implementation of certain themes Swipes! in plugin Adorage.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23298778/1ad1e1f/AdorageMyValentine_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331774753/AdorageMyValentine__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Gói này bao gồm các plug-in để chỉnh sửa video - quá trình chuyển đổi và ảnh hưởng của phần mềm follwing

- Adobe Premiere
- Avid Liquid
- Sony Vegas
- Sony Movie Studio
- Ulead MediaStudio
- Rex chỉnh
- Cho phép chỉnh
- Canopus EDIUS

Hệ điều hành: Windows XP, Vista, W7
Nhà phát triển: DigitalJuice, proDAD, Johan
Thực hiện các chủ đề nhất định Swipes! trong Adorage plugin.
Đóng góp bản dịch hay hơn


Adobe ColdFusion 9 & ColdFusion Builder Beta 2 (Eng) add Lynda Training Video Course | 1.42GB

Software Adobe ColdFusion enables developers to rapidly create, deploy and maintain secure web applications for corporate use. With the latest software version, ColdFusion 9, developers can reduce the number of lines of code required to represent complex business logic. Also now on the website of Adobe Labs available software ColdFusion Builder, is an integrated development environment based on Eclipse, providing effective management of application development ColdFusion, ranging from concept and finishing with deploying the finished product. These two applications form an integrated set of tools and services for creating rich, reliable Internet applications.

Content:
* Adobe ColdFusion 9 English;
* Adobe ColdFusion Builder Beta 2;
* Training video course from Lynda.com. Adobe ColdFusion 9 Essential Training.

1. Adobe ColdFusion 9 English. Adobe ColdFusion Builder Beta 2:

Year: 2009
Program Version: 9
Language: English
Medicine: Is present

System requirements:
* Intel Pentium 4 or AMD Athlon processor;
* Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard, or Enterprise Edition with Service Pack 1, R2 and Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows XP Professional or Home Edition; or Windows Vista (Windows 7 not supported);
* 512MB of RAM (1GB recommended);
* 500MB of available hard-disk space.

New features in ColdFusion 9:

Interoperability office documents
Easily create office documents for reporting, decision-making demonstrations and presentations. Develop, review and update spreadsheets using the new tag CFSPREADSHEET. Programmatically create PDF files from Microsoft PowerPoint files and Word. Right on the server to dynamically create HTML and SWF presentation based on presentations PowerPoint.

Tight integration with ColdFusion Builder
Effectively use the software features Adobe ColdFusion Builder, is an integrated development environment based on Eclipse ™ with the power of settings, enabling developers to create applications much faster than ColdFusion.

Object-relational projection
Create applications that are not tied to specific databases, using object-relational projection (object-relational mapping, ORM) based on the library Hibernate open source software. Reduce development time and control logic and database connection without creating queries SQL. Use master ORM Application Wizard Application ColdFusion Builder to create components ColdFusion (CFC, ColdFusion Component), implementing the logic and the database connection, without having to write code.

Integration with Microsoft Office SharePoint
Present data Web services Microsoft Office SharePoint in a ColdFusion application using the new tag CFSHAREPOINT. In addition, use a single sign-SharePoint to display the ColdFusion application as a Web component in SharePoint site without having to repeatedly enter their user credentials.

2. Training video course from Lynda.com. Adobe ColdFusion 9 Essential Training:

Release Date: 10/05/2009
Author: Lynda.com
Language: English
Video codec: H.246
Video: QuickTime (. MOV), 960 x 600
Audio: MPEG-4 AAC, 48000Hz 96 kb / s, mono (1 / 0)
Duration: 7:21

ColdFusion 9 Essential Training is a detailed overview of this newest version of ColdFusion, demonstrating each of the components and tools necessary to create dynamic web sites and web applications. Author and web developer David Gassner starts this course at the very beginning: how to set up a ColdFusion application server in both the Windows and Mac OS X operating systems. Using the new ColdFusion Builder, David explains the data types and code necessary to build and deploy dynamic web pages. Throughout the course, he shows how to build web pages and forms and populate these containers with dynamic data using ColdFusion ORM (Object Relational Mapping), a new feature of ColdFusion 9. Exercise files accompany this course.
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23298018/10f128a/AdobeColdFusion9.Lynda_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331773068/AdobeColdFusion9.Lynda__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Phần mềm Adobe ColdFusion cho phép các nhà phát triển nhanh chóng tạo, triển khai và duy trì các ứng dụng web an toàn cho việc sử dụng các công ty. Với phiên bản phần mềm mới nhất, ColdFusion 9, các nhà phát triển có thể giảm số lượng các dòng mã cần thiết để đại diện cho logic kinh doanh phức tạp. Bây giờ cũng trên trang web của Adobe Labs phần mềm có sẵn ColdFusion Builder, là một môi trường phát triển tích hợp dựa trên Eclipse, cung cấp quản lý hiệu quả của ColdFusion phát triển ứng dụng, từ các khái niệm và hoàn thiện với việc triển khai sản phẩm hoàn tất. Hai ứng dụng hình thức một tập hợp các công cụ và dịch vụ cho việc tạo phong phú, ứng dụng Internet đáng tin cậy.

Nội dung:
* Adobe ColdFusion 9 tiếng Anh;
* Adobe ColdFusion Builder Beta 2;
* Đào tạo video khóa học từ Lynda.com. Adobe ColdFusion 9 Essential Training.

1. Adobe ColdFusion 9 tiếng Anh. Adobe ColdFusion Builder Beta 2:

Năm: 2009
Chương trình Phiên bản: 9
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Y học: Là hiện tại

Yêu cầu hệ thống:
* Intel Pentium 4 hay bộ xử lý AMD Athlon;
* Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard, hay Enterprise Edition với Service Pack 1, R2 và Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows XP Professional hoặc Home Edition, hoặc Windows Vista (Windows 7 không được hỗ trợ);
* 512MB RAM (1GB recommended);
* 500MB của không gian có sẵn trên đĩa cứng.

Các tính năng mới trong ColdFusion 9:

Khả năng cộng tác tài liệu văn phòng
Dễ dàng tạo tài liệu văn phòng cho các báo cáo, ra quyết định cuộc biểu tình và thuyết trình. Phát triển, xem xét và cập nhật các bảng tính bằng cách sử dụng CFSPREADSHEET từ khóa mới. Lập trình tạo tập tin PDF từ Microsoft PowerPoint và Word. Ngay trên máy chủ để tự động tạo HTML và trình bày SWF dựa trên thuyết trình PowerPoint.

Tích hợp chặt chẽ với ColdFusion Builder
Hiệu quả sử dụng phần mềm tính năng Adobe ColdFusion Builder, là một môi trường phát triển tích hợp dựa trên Eclipse ™ với sức mạnh của các thiết lập, cho phép các nhà phát triển để tạo ra các ứng dụng nhanh hơn nhiều so ColdFusion.

Đối tượng-quan hệ chiếu
Tạo các ứng dụng mà không gắn với cơ sở dữ liệu cụ thể, bằng cách sử dụng đối tượng-quan hệ chiếu (đối tượng bản đồ quan hệ, ORM) dựa trên các thư viện Hibernate phần mềm mã nguồn mở. Giảm thời gian phát triển và logic điều khiển và kết nối cơ sở dữ liệu mà không cần tạo các truy vấn SQL. Sử dụng chủ ORM Application Wizard ứng dụng ColdFusion Builder để tạo ra các thành phần ColdFusion (CFC, ColdFusion Hợp phần), thực hiện các logic và kết nối cơ sở dữ liệu, mà không cần phải viết code.

Hội nhập với Microsoft Office SharePoint
Hiện nay các dịch vụ dữ liệu web của Microsoft Office SharePoint trong một ứng dụng ColdFusion CFSHAREPOINT bằng cách sử dụng thẻ mới. Ngoài ra, sử dụng một đăng nhập một SharePoint để hiển thị các ứng dụng ColdFusion như là một thành phần trong SharePoint trang web mà không cần phải liên tục nhập username người dùng của họ.

2. Đào tạo video khóa học từ Lynda.com. Adobe ColdFusion 9 Essential Training:

Ngày phát hành: 05 tháng mười năm 2009
Tác giả: Lynda.com
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Video codec: H.246
Video: QuickTime (MOV)., 960 x 600
Audio: MPEG-4 AAC, 48000Hz 96 kb / s, mono (1 / 0)
Thời lượng: 7:21

ColdFusion 9 khái quát Đào tạo là một tổng quan chi tiết về phiên bản mới nhất của ColdFusion, mỗi chứng minh của những thành phần và các công cụ cần thiết để tạo ra các trang web động và ứng dụng web. Tác giả và nhà phát triển web của David Gassner bắt đầu khóa học này vào đầu rất: làm thế nào để thiết lập một máy chủ ứng dụng ColdFusion trong cả Windows và Mac OS X hệ điều hành. Sử dụng ColdFusion mới Builder, David giải thích các kiểu dữ liệu và mã cần thiết để xây dựng và triển khai các trang web động. Trong suốt khóa học, ông đã cho thấy làm thế nào để xây dựng các trang web và các hình thức và cư các container với dữ liệu động bằng cách sử dụng ColdFusion ORM (Object Relational Mapping), một tính năng mới của ColdFusion 9. Tập thể dục đi kèm tập tin khóa học này.Maps for iGO 8.3 (Update 3/1/2010) | 7.77 Gb

Last updated complete set of navigational charts around the world - Maps for iGO8.3 from 03.01.2010.Karty for iGO8.3 contain maps of Europe, America, Asia and Afrika.Takzhe in this kit includes maps of Russia and Ukraine.

Year: 2009
Version: 8.3
Developer: Nav-N-Go
Compatibility with Vista: No
System Requirements: PNA / PDA
Tabletka: Not required

Updated maps (POI) from Navteq: Albania, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Macedonia (FYROM), Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia , Turkey, Ukraine.

Homepage:http://anonymz.com/?http://www.igo.com


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23300044/d0ac588/iGO83_2010_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331779753/iGO83_2010__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Ngày cập nhật đầy đủ bộ các biểu đồ điều hướng trên toàn thế giới - Maps cho iGO8.3 từ 03.01.2010.Karty cho iGO8.3 chứa các bản đồ của Châu Âu, Mỹ, châu Á và Afrika.Takzhe theo bộ này bao gồm các bản đồ của Nga và Ukraina.

Năm: 2009
Phiên bản: 8.3
Phát triển: Nav-N-Go
Khả năng tương thích với Vista: Không có
Yêu cầu hệ thống: PNA / PDA
Tabletka: Không yêu cầu

Cập nhật bản đồ (POI) từ Navteq: Albania, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Macedonia (FYROM), Hy Lạp, Hungary, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Ba Lan, Rumani, Serbia, Slovakia, Slovenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina.

Trang chủ: http://anonymz.com/?http://www.igo.comAutodesk Alias Design 2010 x32 R16 (Eng) | 2.12GB

Autodesk ® Alias ® Design helps to quickly develop innovative designs for consumer goods. Autodesk Alias is part of Digital Prototyping Autodesk. The program is used for the design of consumer products. It covers the entire process of the design - from the outline of ideas before the transfer of finished design surface.

Autodesk Alias Design - program for designers of consumer products, which allows you to manage the entire process of work on the design: from brainstorming to the transfer of finished design surface. Rapidly develop and transfer concepts using sketches, 3D-models, illustrations, photorealistic images and animations.

You can quickly sketch ideas, creating conceptual models of products, as well as to simulate the surface of high quality and complex with a complete set of tools for creating sketches and illustrations. The program allows to use such methods of transmission of ideas as sketches, illustrations, photorealistic images and animations. Autodesk Alias Design provides all the tools to ensure that the design was not only attractive, but technically feasible.

High geometry created by designers, can be transmitted in engineering applications and vice versa, which allows to work together on digital prototypes.
Name of Program: Autodesk Alias 2010 x32
Program Version: 16
The latest version of the program: 16
Language: ENG
Medicine: Yes

System requirements:
Operating system Microsoft Windows XP Professional or XP Professional x64 Edition;
or the operating system Microsoft Windows Vista;
or the operating system Apple Mac OS X 10.5 or higher;
Intel processor with 2 GHz or equivalent processor AMD Opteron;
2 GB RAM (4 GB recommended or higher);
Support for NVIDIA or ATI video card with at least 256 MB of dedicated memory for textures *;
Drive DVD-ROM;
Three-button mouse;
Wacom graphics tablet for building thumbnails.

Wram: Some antiviruses swear on the generator licenses (..\AUTODESK.ALIAS.V2010.WIN32_64-ISO\ALIAS_2010_WIN32\LicensingAlias\apcw.exe ) but it is clean
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://rapidshare.com/files/331775804/ALIAS_2010_WIN32__links.txt
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/23299053/7219578/ALIAS_2010_WIN32_links.txt.html
Mirror link:

[/hide]

Autodesk ® Alias ® thiết kế để giúp nhanh chóng phát triển các thiết kế sáng tạo cho hàng tiêu dùng. Autodesk Alias là một phần của kỹ thuật số Prototyping Autodesk. Chương trình này được sử dụng cho việc thiết kế các sản phẩm tiêu dùng. Nó bao gồm toàn bộ quá trình thiết kế - từ phác thảo của ý tưởng trước khi chuyển giao bề mặt thiết kế hoàn thành.

Autodesk Alias Thiết kế - chương trình dành cho các nhà thiết kế của sản phẩm tiêu dùng, cho phép bạn quản lý toàn bộ quá trình làm việc trên thiết kế: từ não để chuyển giao bề mặt thiết kế hoàn thành. Nhanh chóng phát triển và chuyển giao các khái niệm bằng cách sử dụng bản phác thảo, mô hình 3D, minh họa, hình ảnh photorealistic và hình ảnh động.

Bạn có thể nhanh chóng các ý tưởng phác họa, tạo ra các mô hình khái niệm của sản phẩm, cũng như để mô phỏng các bề mặt có chất lượng cao và phức tạp với một bộ hoàn chỉnh các công cụ để tạo các phác thảo và minh họa. Chương trình cho phép sử dụng các phương pháp như một sự chuyển giao các ý tưởng như là bản phác thảo, minh họa, hình ảnh photorealistic và hình ảnh động. Autodesk Alias Thiết kế cung cấp tất cả những công cụ để bảo đảm rằng những thiết kế không chỉ hấp dẫn, nhưng về mặt kỹ thuật khả thi.

Cao hình học được tạo ra bởi nhà thiết kế, có thể được truyền trong các ứng dụng kỹ thuật và ngược lại, cho phép làm việc cùng nhau trên nguyên mẫu kỹ thuật số.
Tên của chương trình: Autodesk Alias 2010 x32
Phiên bản chương trình: 16
Phiên bản mới nhất của chương trình: 16
Ngôn ngữ: ENG
Y học: Có

Yêu cầu hệ thống:
Hệ điều hành Microsoft Windows XP Professional hoặc XP Professional x64 Edition;
hoặc hệ điều hành Microsoft Windows Vista;
hoặc hệ điều hành Apple Mac OS X 10.5 hoặc cao hơn;
Intel với bộ vi xử lý 2 GHz hoặc tương đương với bộ xử lý AMD Opteron;
2 GB RAM (4 GB được đề nghị hoặc cao hơn);
Hỗ trợ cho NVIDIA hoặc ATI card màn hình với ít nhất 256 MB bộ nhớ dành riêng cho kết cấu *;
Ổ DVD-ROM;
Ba nút chuột;
Wacom đồ họa viên cho hình xây dựng.

Wram: Một số antiviruses swear trên giấy phép phát điện (.. \ AUTODESK.ALIAS.V2010.WIN32_64-ISO \ ALIAS_2010_WIN32 \ LicensingAlias \ apcw.exe) nhưng nó là sạchDevine Machine Krishna Synth Factory Movies HAPPY NEW YEAR-ASSiGN | 1.99GB

From greasy, grainy textures to ice cold atmospheric pads, Krishna Synth is a next generation synthesizer of the highest quality that will satisfy your every need.

Its innovative frame oscillator will deliver those ultra-fat soundstorms you have always been looking for.

Krishna Synth features 1024 ready to use classified presets.

Feature List:
* New Frame Synthesis System with Sound/Speech/Waveform import with Frame Analysis Technology (F.A.T.). and technology specific effects
* 2 Analog Model oscillators with 5 Oscillator shapes on both Analog Oscillators: Saw, Sine, Square, Triangle and Noise
* 3 Fat Analog Model Filters (Low Pass, Band Pass, High Pass).
* FM Synthesis, RM Synthesis and AM Synthesis
* 5 LFOs, each with 3 bipolar sends quickly assignable through user a friendly drag and drop process
* 3 Envelopes (with Attack, Hold, Decay, Sustain, Release) assignable through user a firendly drag and drop process
* 16 Steps Sequencer
* Hight quality post-effects : Tube Emulation, Reverb, syncable Delay, Phasers, Flangers, Chorus and Delays
* Effect chain Preset Manager
* Various play Modes (Legato, Mono, Unison, 16 voice polyphony)
* MIDI Features (visual MIDI Learn Mode with invertable min and max Edit, Intelligent Random Mutate...)
* Preset Manager

iNSTALLATiON
1.Install our Krishna Synth Standalone at first!
2.Unrar and install this.
3.Enjoy!

Homepage: http://www.devine-machine.com/Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23299373/f8a065f/DVMCKSHSFTMVHNYAS_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331777138/DVMCKSHSFTMVHNYAS__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Từ dầu mỡ, grainy kết cấu để nước đá lạnh không khí miếng, Krishna Synth là một tổng hợp thế hệ tiếp theo của chất lượng cao nhất mà sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Dao động sáng tạo khung sẽ cung cấp những siêu soundstorms chất béo bạn đã luôn luôn được tìm kiếm.

Krishna Synth tính năng 1024 đã sẵn sàng để sử dụng cài đặt trước được phân loại.

Danh sách các tính năng:
* Mới Khung Tổng hợp với hệ thống âm thanh / Speech / Waveform nhập khẩu với Khung phân tích Công nghệ (FAT). công nghệ cụ thể và hiệu quả
* 2 Analog Mẫu tạo dao động với 5 Oscillator hình dạng trên cả hai Oscillators Analog: Saw, Sine, Square, Triangle và Tiếng ồn
* 3 Fat Analog Mẫu lọc (Low Pass, Band Pass, High Pass).
* FM Synthesis, RM Tổng hợp và PM tổng hợp
* 5 LFOs, mỗi 3 lưỡng cực sẽ gửi một cách nhanh chóng được chuyển nhượng thông qua một người sử dụng kéo và thả quá trình thân thiện
* 3 phong bì (với Attack, Hold, quá trình Decay, Duy trì, Release) được chuyển nhượng thông qua một người sử dụng kéo và thả firendly
* 16 bước Sequencer
* Cao chất lượng hiệu ứng sau: Tube thi đua, Reverb, syncable Delay, Phasers, Flangers, Chorus và trì hoãn
* Hiệu ứng dây chuyền Preset Manager
* Các chế độ khác nhau chơi (Legato, Mono, Unison, 16 âm sắc giọng nói)
* Tính năng MIDI (trực quan MIDI Tìm hiểu chế độ với min và max invertable chỉnh, minh ngẫu nhiên biến ...)
* Preset Manager

INSTALLATION
1.Install Krishna Synth Standalone lúc đầu tiên của chúng tôi!
2.Unrar và cài đặt này.
3.Enjoy!

Trang chủ: http://www.devine-machine.com/Sade Format V.1.0 2010 | 2.20 GB

January 1st as we have promised is ready. Almost all the programs themselves updated by Windows 7. On feedback we receive from you some unnecessary programs have been removed. And again on the advice we receive from you some necessary programs have been addedDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23302133/9d44218/Sade.Format.v.1.0.2010.RD_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331788035/Sade.Format.v.1.0.2010.RD__links.txt
Mirror link:

[/hide]

01 tháng 1 như chúng tôi đã hứa là sẵn sàng. Hầu như tất cả các chương trình tự cập nhật của Windows 7. Ngày phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn một số chương trình không cần thiết đã được gỡ bỏ. Và một lần nữa vào những lời khuyên chúng tôi nhận được từ bạn một số chương trình cần thiết đã được thêm


Sonic Reality Ocean Way drums (Gold edition) VSTi/DXi/AU/RTAS | ~ 42 Gb

The Sonic Reality Ocean Way Drums Gold Edition gives you 40GB of some of the finest drum samples you'll hear, with extensive preset mixes, stereo submixes, and other options. Ocean Way Drums Gold Edition lets you control the pitch and tone of its extensive collection of drum sounds, which were recorded at the renowned Ocean Way Studio B, host to an incredible number of legendary and groundbreaking artists. I-MAP proprietary MIDI note-mapping and drumkit layout gives you extensive MIDI keyboard control, while special maps have been made within Ocean Way Drums Gold Edition for drum pads.

Sonic Reality Ocean Way Drums Gold Edition 40GB Drumkit Sample Library at a Glance:

* 40GB of some of the finest drumkits anywhere
* Recorded in a legendary studio
* I-MAP mapping for incredible control
* Compatible with drum controllers and DAWs

40GB of some of the finest drumkits anywhere
Producers Allen Sides and Steven Miller recorded full drum kits with the finest kick drums, snares, toms, high-hats, and cymbals, utilizing a unique multi-microphone recording technique that captures the sound of each instrument with optimum sonic impact and spatial depth. An enormous variety of sounds are instantly available via preset mixes made by these top engineers, giving users not only the raw drum sounds but a range of sounds that are album quality and ready for professional mixes. Additionally, a virtually unlimited sonic palette is available by experimenting with the various stereo submixes, control of the pitch, tone and effect processing. High-resolution 24-bit/48kHz audiophile sound with realism and expression in performance establish Ocean Way Drums as a new standard in sampled drums.

Recorded in a legendary studio
The sampling sessions of Ocean Way Drums utilized a one-of-a-kind custom console built by the studio's original designer Bill Putnam, Sr. This console in Ocean Way's Studio B delivers astonishing clarity with a slew rate exceeding 200 volts per microsecond running on 28 volt rails. The historic Studio B has hosted sessions with Frank Sinatra, Ray Charles, Green Day, Paul McCartney, Eric Clapton, and Radiohead, among countless other ground-breaking artists. It is the home of one of the best sounding live rooms and some of the most sought after vintage gear in the world. Also employed in the sampling session were highly customized classic outboard gear by Neve, API, UREI, and Fairchild, along with rare hand-selected vintage tube microphones and special drum kits that have been recorded by top artists on albums at Ocean Way over the years.

I-MAP mapping for incredible control
Sonic Reality's I-MAP is a proprietary MIDI note mapping/drum kit layout scheme that facilitates improved live performance of drum kits via MIDI keyboard input. I-MAP places drums in their most flexible and intuitive positions, allowing each of the fingers on both hands independent and coordinated control over the loaded kit. With very little practice, it is possible to lay down complete drum tracks in a single take that have an entirely realistic sound and rhythm.

Compatible with drum controllers and DAWs
Additionally, special maps have also been made for control with high-end drum pads such as the Roland V-Drums. Many of the performance articulations from I-Map were designed to be triggered with maximum dynamics and alternate randomization for incredible realism and expression when played from top of the line drum pad controllers. Finally, access to the individual mic channel samples is also available for direct drum replacement in DAWs such as Pro Tools, Nuendo, Logic, and more. Ocean Way Drums is a complete solution for creating the highest quality drum tracks for all styles of music.

Sonic Reality Ocean Way Drums Gold Edition 40GB Drumkit Sample Library Features:

* Recorded at Ocean Way Studio B
* 40GB of high-quality samples recorded with premium mics and classic outboard gear
* I-MAP MIDI note mapping/drum kit layout scheme for easy control via MIDI keyboard
* Preset mixes and stereo submixes
* Special maps for drum pad controllers
* Access to individual mic channel samples for DAW drum replacement

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/23303213/8b65851/srowd_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/331792625/srowd__links.txt
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/e3392e47/srowd%2B%2Blinks.txt/
[/hide]

Thực tế Sonic Ocean Way Drums Gold Edition mang đến cho bạn 40GB của một số các mẫu trống tốt nhất, bạn sẽ nghe thấy, với phong phú cài sẵn trộn, submixes stereo, và các tùy chọn khác. Ocean Way Drums Gold Edition cho phép bạn kiểm soát sân và giai điệu của bộ sưu tập rộng lớn của trống âm thanh, được ghi vào danh nổi tiếng Dương B Studio Way, máy chủ lưu trữ vào một số khó tin của các nghệ sĩ huyền thoại và đột phá. I-ĐỒ độc quyền lưu ý MIDI-lập bản đồ và bố trí drumkit cho phép bạn kiểm soát rộng lớn bàn phím MIDI, trong khi các bản đồ đặc biệt đã được thực hiện trong vòng Ocean Way Drums Gold Edition cho trống miếng.

Sonic Reality Ocean Way Drums Gold Edition 40GB Drumkit mẫu Thư viện at a Glance:

* 40GB của một số drumkits tốt nhất ở bất cứ đâu
* Thu âm tại một studio huyền thoại
* I-ĐỒ lập bản đồ để kiểm soát incredible
* Tương thích với bộ điều khiển trống và Daws

40GB của một số drumkits tốt nhất ở bất cứ đâu
Mặt Allen và nhà sản xuất Steven Miller ghi đầy đủ bộ dụng cụ trống với trống kick tốt nhất, snares, Toms,-mũ cao, và Cymbals, sử dụng đa-kỹ thuật độc đáo mà chụp micro ghi âm âm thanh của mỗi nhạc cụ với âm tác động tối ưu và chiều sâu không gian. Một loạt các âm thanh rất lớn là ngay lập tức có sẵn thông qua cài sẵn hỗn hợp thực hiện bởi các kỹ sư hàng đầu, đem lại cho người sử dụng không chỉ là nguyên trống âm thanh nhưng một loạt các âm thanh đó là album chất lượng và sẵn sàng cho việc chuyên nghiệp hỗn hợp. Hơn nữa, hầu như không giới hạn âm bảng màu có sẵn bằng cách thử nghiệm với âm thanh stereo submixes khác nhau, kiểm soát của sân, giai điệu, chế biến có hiệu lực. Độ phân giải cao âm thanh audiophile 24-bit/48kHz với hiện thực và biểu hiện trong hoạt động thiết lập Ocean Way trống như là một tiêu chuẩn mới trong trống mẫu.

Ghi lại trong một phòng thu huyền thoại
Các buổi lấy mẫu của Ocean Way Drums sử dụng một one-of-a-tuỳ loại hình giao diện điều khiển được xây dựng bởi nhà thiết kế ban đầu của phòng thu Bill Putnam, Sr này bàn giao tiếp trong B Studio Ocean's Way mang rõ nét đáng kinh ngạc với một tỷ lệ quay vượt quá 200 volts per microsecond chạy trên 28 volt rails. Studio lịch sử B đã chủ trì phiên họp với Frank Sinatra, Ray Charles, Green Day, Paul McCartney, Eric Clapton, và Radiohead, trong số những mặt đất khác vô-breaking nghệ sĩ. Đây là nhà của một trong những phòng tốt nhất sounding sống và một số tìm nhiều nhất sau khi gear vintage trên thế giới. Cũng làm việc trong phiên làm việc lấy mẫu được tùy biến rất cao outboard gear cổ điển của Neve, API, UREI, và Fairchild, cùng với tay hiếm chọn micro ống vintage trống và đặc biệt là bộ tài liệu đã được ghi nhận bởi các nghệ sĩ hàng đầu trên album tại Ocean Way trong nhiều năm .

I-ĐỒ lập bản đồ để kiểm soát incredible
Sonic thực tế của I-ĐỒ là một MIDI lập bản đồ lưu ý độc quyền / trống sơ đồ bố trí kit đó tạo điều kiện cải thiện hiệu suất sống của trống kits qua đầu vào bàn phím MIDI. I-ĐỒ chỗ trống trong hầu hết các linh hoạt của mình và trực quan vị trí, cho phép mỗi của các ngón tay trên cả hai tay độc lập và kiểm soát phối hợp với các kit nạp. Với thực tế rất ít, có thể nằm xuống hoàn toàn trống bài hát trong một đơn mất rằng có một âm thanh hoàn toàn thực tế và nhịp điệu.

Tương thích với bộ điều khiển trống và Daws
Ngoài ra, bản đồ đặc biệt cũng đã được thực hiện cho điều khiển bằng cao cấp trống miếng như Roland V-Drums. Nhiều articulations hiệu suất từ I-Bản đồ được thiết kế để được kích hoạt với động lực tối đa và ngẫu nhiên thay thế cho hiện thực và biểu hiện lạ thường khi chơi từ đầu dòng trống bộ điều khiển pad. Cuối cùng, truy cập vào các mẫu kênh mic cá nhân cũng có sẵn để trực tiếp trống thay thế trong Daws như Pro Tools, Nuendo, Logic, và nhiều hơn nữa. Ocean Way Trống là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc tạo chất lượng cao nhất trống bài nhạc cho tất cả các phong cách âm nhạc.

Sonic Reality Ocean Way Drums Gold Edition 40GB Drumkit mẫu Thư viện Tính năng:

* Thu âm tại Studio Ocean Way B
* 40GB mẫu chất lượng cao ghi lại với mics phí bảo hiểm và outboard gear cổ điển
* I-ĐỒ MIDI lưu ý lập bản đồ / trống kit sơ đồ bố trí cho điều khiển dễ dàng thông qua bàn phím MIDI
* Preset trộn và âm thanh nổi submixes
* Bản đồ đặc biệt cho các bộ điều khiển trống pad
* Tiếp cận với các mẫu kênh riêng mic cho DAW trống thay thế
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 01-09-2010 lúc 12:05 AM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnPowered by: vBulletin Version 3.6.7 Copyright © 2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:23 AM.