PDA

View Full Version : Bài làm ngân hàng đề thi môn Internet !


dudc107qt0454
05-06-2008, 11:38 PM
Xin chào Bà Kon !
Mình xin post bài làm của ngân hàng đề thi môn Internet để các bạn tham khảo học tập và ôn thi nhé !
Ai cảm thấy có ích thì thanks cái nhé !
Chương 1 : Tổng quan về Internet

1: Mạng lưới Internet được hình thành vào thời gian nào của thế kỷ 20 ?
Cuối thập kỷ 60
2: Sự kiện nào được coi là khởi đầu cho việc hình thành mạng internet ?
Việc kết nối thành công 4 địa điểm tại Mỹ trong 1 dự án của Cơ quan quản lý dự án nghiên cứu cấp cao (ARPA-Advanced Research Prọect Agency ) thuộc Bộ quốc phòng Mỹ.
3: Mạng tiền thân của internet có tên là gì ?
ARPANET
4: Dịch vụ internet được chính thức cung cấp dịch vụ tại Việt Nam vào năm nào ?
1997
5: Một cách ngắn gọn nhất , Internet là gì ?
Mạng của mạng ( có phạm vi trên toàn thế giới ).
6: Để hai mạng có thể thông tin với nhau thì cần các điều kiện gì ?
Cần cả 2 điều kiện a) và b ).
7: Giao thức mạng là gì ?
Các quy tắc điều khiển việc truyền thong, gia tiếp giữa các máy tính, các thiết bị mạng
8: Các mạng internet thường được kết nối với nhau bởi thiết bị có tên là gì ?
Router
9: TCP/IP là tên viết tắt của cụm từ tên tiếng anh nào ?
Tránmision Control Protocol / Internet Protocol.
10: Bộ giao thức nào được dung chủ yếu trên Internet ?
TCP/IP
11: Mô hình TCP/IP gồm mấy tầng ?
4 tầng .
12: OSI là tên viết tắt của cụm từ tiếng anh nào ?
Open Sytems Interconection
13: Mô hình OSI có mấy tầng ?
7 tầng.
14: Đâu là thứ tự đúng của các tầng trong mô hình TCP/IP (từ dưới lên) ?
Truy cập mạng, Liên mạng, Giao vận, Ứng dụng .
15: Đâu là tên tầng của bộ giao thức TCP/IP?
Tầng liên mạng.
16: Tầng nào là tầng thấp nhất trong mô hình TCP/IP?
Tầng truy cập mạng.
17. Tầng nào là tầng cao nhất trong mô hình TCP/IP?
Tầng ứng dụng.
18: Trong các thuật ngữ dưới, những thuật ngữ nào KHÔNG chỉ các giao thức ?
LAN/WAN.
19: ISP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào ?
Internrt Service Provider
20: IAP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào ?
Internet Access Provider
21. ICP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào ?
Internet Content Provider.

22. OSP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào ?
Online Service Provider

29 . è 4 phần , ngăn bằng dấu “.” .

30. Địa chỉ IP dưới nào đây là hợp lệ ?
192.168.10.132
31. Mục đích chính của việc đưa ra tên miền là gì ?
Việc nhớ tên miền dễ hơn việc nhớ địa chỉ IP.
32. DNS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào ?
Domain Name System.
33. Hệ thống tên Miền được tổ chức theo cấu trúc nào ?
Phân cấp hình cây.
34. Tên viết tắt của tổ chức quản lý tên miền tại Việt Nam là gì ?
VNNIC
35. Khi muốn hỏi địa chỉ IP tương ứng với một tên miền, chương trình trên máy sẽ làm gì ?
Gửi yêu cầu tới máy chủ quản lý tên miền.
36. Thành phần của tên được phân cách bằng ký tự gì ?
Dấu “.” .

Chuơng 2 :Các dịch vụ truyền thong trên Intenet

1. Thiết bị nào cho phép hai máy tính với nhau truyền thong với nhau thôg qua mạng điện thoại ?
Modem.
2. WWW là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào ?
World Wide Web.
3. Đâu là định nghĩa đúng nhất về trang web ?
Là trang siêu văn bản phối hợp giữa văn bản thông thường với hình ảnh, âm thanh, video và các mối liên kết đến các trang siêu văn bản khác.
4. Chương trình được sử dụng để xem các Web được gọi là gì ?
Trình duyệt web.
5. Để xem một trang web, ta cần gõ địa chỉ trang web đó vào đâu ?
Thanh địa chỉ của trình duyệt.
6. Nút Back trên thanh công cụ của trình duyệt web có nghĩa là gì?
Quay trở lại trang web trước đó.
7. Nút Forward trên thanh công cụ của trình duyệt web có tác dụng gì ?
Đi đến trang web tiếp theo .
8. Nút Home trên thanh công cụ của trình duyệt web có tác dụng gì ?
Trở về trang nhà của bạn.
9. Khi muốn lưu địa chỉ của một tranh web yêu thích (Favorites), bạn chọn mục nào trong thực đơn
Favorites của trình duyệt web ?
Add to Favorites.
10. Nút nào trên thanh công cụ của trình duyệt web cho phép tải lại một trang web ?
Refresh


11.Muốn tăng tốc độ tải trang web trong trường hợp sử dụng đường kết nối internet tốc độ thấp, bạn
cần làm gì ?
Bỏ tính năng tải ảnh ( image loading).
12. Mục đích của Folder History là gì ?
Để liệt kê tất cả các website đã viếng thăm.
13. Khi muốn lưu một trang web lên máy tính cục bộ, bạn phải làm thế nào ?
Chọn File > Save As.
14. Để thay đổi địa chỉ trang nhà ( home page), bạn chọn thẻ nào trong hộp thoại Internet Opitions?
General
15. Nút nào trên thanh công cụ của trình duyệt web cho phép bạn tìm kiếm thông tin trên WWW?
Search.
16. Để thiết lập địa chỉ của máy chủ Proxy, bạn không cần thực hiện thao tác nào trong các thao tác sau ?
Chọn nút Add trên mục Dial-up Settings.
17. Để kết nối Internet thông qua đường bưu điện điện thoạ, không cần thực hiện công việc nào dưới đây ?
Cài đặt Card mạng.
18. Để tìm kiếm thông tin trên Internet, bạn cần làm gì ?
Mở một trang tìm kiếm, nhập từ khoá tìm kiếm và chọn Search.
19. Đâu không phải là một địa chỉ trang web tìm kiếm thông dụng ?
www.vnn.vn (http://www.vnn.vn/)
20. Dịch vụ thư điện tử được dùng để làm gì ?
Trao đổi thư thông qua môi trường Internet.
21. Để sử dụng thư điện tử, trước hết bạn phải làm gì ?
Đăng ký một tài khoản thư điện tử.
22. Muốn mở hộp thư đã lập, bạn phải làm gì ?
Cung cấp chính xác tài khoản đã đăng ký cho máy chủ thư điện tử.
23.Để trả lời thư cho người gửi, bạn sử dụng nút nào ?
Replay
24. Để chuyển tiếp thư tới người khác, bạn sử dụng nút nào ?
Forward
25. Folder Outbox hoặc Unsent Message của thư điện tử chứa cái gì ?
Các đã soạn hoặc chưa gửi đi.
26. Khi dòng chủ đề trong thư bạn nhận được bắt đầu bằng chữ RE:, thì thông thường thư đó là thư gì ?
Thư trả lời trong thư mà bạn đã gửi cho người đó.
27. Nếu hòm thư của bạn có thư mang chủ đề “Mail undeliverable”, thì thư này thông báo cho bạn điều gì ?
Thư bạn gửi đã được gửi đi, nhưng không tới được người nhận.
28. Để gửi kèm một tệp với thư điện tử, bạn chọn nút nào?
Attachment.
29. FTP được sử dụng để làm gì ?
Truyền tệp.
30. HTTP được sử dụng để làm gì?
Duyệt web

31. SMTP được sử dụng để làm gì ?
Gửi thư điện tử
32. TELNET được sử dụng để làm gì ?
Đăng nhập vào một máy ở xa.
33. Muốn trao đổi trực tuyến với người dùng khác trên mạng, bạn sử dụng dịch vụ gì ?
Tán gẫu ( chat).
34. Để có thể chát bằng âm thanh (Voice), cả hai người tham gia phải có :
Phần mềm tương thích nhau, một Card âm thanh, Microphone, và các loa ( hay headphone).
35. HTTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào ?
Hyper Tẽt Transfer Protocol.


Chương 3: E- LEARNING

1. E-Learning là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào ?
Electronic Learning.
2. Một cách đầy đủ nhất, E-Leaning là gì?
Một tập hợp các ứng dụng và quá trình tạo lập, phân phối, quản lý và hợp tác trong việc giảng dạy và học tập sử dụng công nghệ web và thông qua mạng Internet.
3. Đâu là đặc điểm của E-Learning?
Việc học không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
4. Khi nói về E-Learning, thuật ngữ LMS là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào ?
Learning Management System.
5. Chức năng nào dưới đây không phải là của LMS?
Quản lý việc xây dựng bài giảng điện tử.
6. Đâu là chức nằng của LMS ?
Quản lý các quá trình học tập của sinh viên.
7. Khi nói về E-Learning, thuật ngữ LCMS là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào ?
Learning Content Management System.
8. Trong hệ thông E-Learning, LCMS có chức năng gì ?
Quản lý việc xây dựng nội dung học tập.
9. Khi nói về E-Learning, thuật ngữ CBT là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào ?
Computer- Based Training.
10. Các bài giảng đa phương tiện, tích hợp hình ảnh, âm thanh bắt đầu xuất hiện từ :
Từ sau năm 1984
11. Học trong môi trường E-Learning, tính tự giác của người học được thể hiện thông qua việc gì ?
Tự học, tự kiểm tra kiến thức của mình .
12. Các kỹ năng nào dưới đây không nhất thiết cần có đối với việc học E-Learning?
Kỹ năng giao tiếp.
13. Để có kết quả học tập tốt trong môi trường E-Learning, học viên cần có kỹ năng gì ?
Kỹ năng đọc và sử dụng máy tính.
14. Đâu là khó khăn đối với người học trong môi trường của E-Learning ?
Yêu cầu ý thức cá nhân, tính tự giác cao hơn.
15. Đâu là ưu điểm của E-Learning đối với người học?
Học theo nhịp độ của từng học viên.
16. Hình thức nào dưới đây không thuộc cách học E-Learning?
Gửi thư bưu chính ( Post).
17. Hình thức nào dưới đây thuộc cách học E-Learning?
a) Lớp học thông qua trang web dùng phần mềm hội thảo video.
18. Hoạt động nào dưới đây là hình thức trao đổi tương tác trực tuyến giữa các thành viên trong hệ thống E-Learning?
Tham gia phòng chat.
19. Đâu là nhược điểm của E-Learning theo quan điểm của cơ sở đào tạo?
Chi phí chuyển đổi, phát triển nội dung bài giảng rất lớn so với giáo trình , bài giảng truyền
thống.
20. Trong hoạt động của hệ thống E-Learning, học viên không thể làm gì ?
Lấy nội dung bài giảng từ các giảng viên và chuyển chúng thành các bài giảng điện tử.
F |__a^|¥| |—|©a¶g |)|__| E

JJJJJJ

hanghtx210qt014
10-22-2010, 09:15 PM
Thanks

Bạn ơi Có BàI Giải BàI Tập điều Kiện Ko

hieuvq107dt0356
10-23-2010, 03:30 AM
Thanks

Bạn ơi Có BàI Giải BàI Tập điều Kiện Ko
Môn này là môn dễ nên các bạn nên tự mình làm. Với các môn dễ mà các bạn đã đi xin BTĐK thì theo tôi các bạn nên nghĩ lại cách học của mình. Thân!

hanghtx210qt014
10-29-2010, 05:42 PM
cam on nhe.minh se co gang

hieuvq107dt0356
10-30-2010, 10:17 AM
cam on nhe.minh se co gang

Hoan nghênh tinh thần học tập của các bạn Sinh viên khoá mới.
Lưu ý: Các bạn khi gửi bài nên viết bài có dấu nhé!
Thân!

dvtien10cn200
01-24-2011, 10:21 PM
uk thanks cac anh nhe e thay cung hay day nhi?

dntnghiad13vt059
11-16-2013, 05:26 AM
Bộ NHĐT này tìm ở đâu vậy bạn ?