PDA

View Full Version : de thi + giai tieng anh a1


hieunm209cn116
01-06-2010, 04:41 PM
cac ban hay dow ve de kham thao va thi nhe... chuc cac ban thanh cong mon nay .....:angry: tat ca nhung cau nay se co trong bai thi cua minh....minh thi chi co 60 cau hoi...:haha:

luantt209cn049
01-09-2010, 09:20 AM
nice shared. thx u

bangvl209cn064
01-15-2010, 12:59 PM
Trật Lất!

hannd209cn102
01-17-2010, 08:10 PM
cac ban hay dow ve de kham thao va thi nhe... chuc cac ban thanh cong mon nay .....:angry: tat ca nhung cau nay se co trong bai thi cua minh....minh thi chi co 60 cau hoi...:haha:
Ha ha, may mà em không nghe theo anh. Nếu không thì ... Bài thi vừa rồi nằm hoàn toàn ở Ngân hàng đề thi, may mà mình có giải qua một vài lần, cũng đỡ vất vả hơn. Dầu sao cũng cám ơn tinh thần của anh.